DiemerNieuws

15 januari 2015

DiemerNieuws 15 januari 2015


Diemen gaat samenwerken met gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn

DIEMEN - De gemeenteraad heeft donderdagavond unaniem ingestemd met het aangaan van een gemeenschappelijke regeling met de gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn en met een aanvullend krediet voor gezamenlijke ICT-investeringen. Ook de gemeenteraden van Ouder-Amstel en Uithoorn hebben het voorstel aangenomen.

Dit is de eerste stap tot een samenwerking tussen de drie gemeenten. Het doel van de samenwerking is om de kwetsbaarheid binnen de organisaties te reduceren, de kwaliteit te verbeteren en de kosten te verminderen. Door de gemeenschappelijke regeling DUO+ is juridisch geregeld hoe de gemeenten samenwerken. De gemeenteraden besluiten in maart over verdere taakvelden waarop de gemeenten gaan samenwerken.

De bedoeling was dat ook de gemeente De Ronde Venen deel zou gaan uitmaken van de samenwerking DUO+. Op 27 november 2014 vergaderden de gemeenteraden van Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en De Ronde Venen over het voorstel. De eerste drie gemeenten stemden voor, de gemeenteraad van De Ronde Venen nam het voorstel niet in stemming en doet dus niet mee. Daardoor ontstond een nieuwe situatie. De colleges van B en W van de eerste drie gemeenten maakten een nieuw voorstel dat donderdag werd aangenomen. In het voorstel waarover de gemeenteraad van Diemen donderdag stemde waren de amendementen verwerkt die op 27 november door de gemeenteraad werden aangenomen.

De gemeenteraad van Diemen stemde unaniem voor een amendement van de VVD en D66 dat het college van B en W verplicht om de gemeenteraad te consulteren voordat er nieuwe uitgaven voor DUO+ worden gedaan. Een aantal medewerkers van de afdelingen ICT van de drie gemeenten gaat vanaf deze maand samenwerken vanuit een gezamenlijke werkplek.

Vervolg op pagina 3

Voorzitter ouderenbond PCOB: waar zijn contacten met politiek?

DIEMEN - Loek Stomps, voorzitter van de afdeling Diemen van de ouderenbond PCOB, is verbaasd dat er weinig contact meer is tussen de politieke partijen van Diemen en de ouderenbond.

Stomps zei dit in zijn speech tijdens de nieuwjaarsreceptie van de afdeling Diemen van de Protestants Christelijke Ouderenbond in De Schakel. Hij verwees naar het verkiezingsjaar 2014 toen veel leden van de politieke partijen de ouderenbond makkelijk wisten te vinden.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 is dat veranderd en is er weinig tot geen contact tussen de politieke partijen en de afdeling Diemen van de ouderenbond. Wel benadrukte hij dat het contact met wethouder Ruud Grondel en beleidsmedewerkers van de gemeente is gecontinueerd.

Stomps wees op de veranderingen in de zorg die op 1 januari zijn ingegaan en die ook ouderen aangaat. "Het college van B en W komt met voorstellen, maar de gemeenteraad keurt deze voorstellen goed of niet. Uiteindelijk bepaalt de gemeenteraad welke keuzes worden gemaakt. Bijvoorbeeld of alle vormen van zorg gehandhaafd blijven en er dan maar ergens anders moet worden bezuinigd. Of de vraag of de maatregelen zich vooral richten op de meest kwetsbare ouderen en de anderen inderdaad afhankelijk worden van familie, vrienden of buren. En zo zijn of waren er vele keuzes te maken."

"En ik zou denken dat alle fracties hun oordeel en besluitvorming voor een niet onbelangrijk deel laten afhangen van hoe de betreffende doelgroep erover denkt. Dus zijn er voornemens voor ingrijpende veranderingen voor ouderen die hulp of ondersteuning krijgen of moeten gaan krijgen. Overleg dan met hen of met hun vertegenwoordigers."

Stomps gaf aan dat de gemeente op een goede manier overleg voert met de Wmo-raad en dat de medewerkers van De Brede HOED, de leden van het college van B en W en de ambtenaren van de gemeente Diemen goed benaderbaar zijn.

Maar hij is teleurgesteld in de houding van de fracties in de gemeenteraad. "Ik roep alle politieke partijen op om de grote groep ouderen in Diemen niet alleen in verkiezingstijd op te zoeken of op de momenten dat er veel publiciteit gezocht kan worden. Laat merken dat de taak van volksvertegenwoordiger zo serieus wordt genomen dat de ouderen ervaren dat alle fracties hen een stem in de gemeenteraad geven, net zoals aan alle andere inwoners en ondernemers van Diemen."

Vivos houdt bingo voor nieuw project

DIEMEN - Vivos, de vereniging voor ontwikkelingssamenwerking in Diemen, houdt op zaterdag 7 februari een bingo in Het Wapen van Diemen. De aanvang is om 20.00 uur. De prijs van een bingokaart start bij vijf euro.

Vivos, dat een vriendschapsband heeft met het plaatsje Nandaime in Nicaragua, heeft sinds vorig jaar een nieuw bestuur dat vooral uit jonge mensen bestaat. Het nieuwe bestuur heeft een aantal nieuwe activiteiten bedacht die geld voor de projecten in Nicaragua moeten opleveren. Vivos wil meer inwoners van Diemen bij de vereniging betrekken.

Project
Voorzitter Saskia Kaptijn: "Wij organiseren de bingo om geld in te zamelen voor een nieuw project van Vivos in het dorpje La Chipopa in Nicaragua. Daar hebben we een peuterspeelzaaltje gebouwd en dat wordt volop gebruikt. De moeders van de peuters zijn een moestuin begonnen op het terrein en ook recyclen ze oude materialen en knutselen ze daar weer iets nieuws van. Buurtbewoners en de moeders willen het gebouwtje ook als zaal gebruiken voor cursussen en bijeenkomsten. Het enige dat nog ontbreekt is elektriciteit. We willen elektriciteit aanleggen en dat zal ongeveer € 1400,- gaan kosten. Met de binnengekomen donaties rond kerst en de verkoop van postzegels schiet dit al op, maar we zijn er nog niet. Het Wapen van Diemen wil ons echt helpen en zodoende gaan we er een mega-evenement van proberen te maken."

Prijs
Tot nu toe hebben diverse Diemense ondernemers een prijs voor de bingo gedoneerd. Het bestuur van Vivos hoopt dat nog meer ondernemers het voorbeeld van hun collega's volgen.

Belangstellenden kunnen voor meer info de website www.vivos.nl bezoeken of mailen naar info@vivos.nl.

Huis van de Buurt in 't Kruidvat Diemen-Zuid

Het convenant is getekend. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Dinsdag 13 januari is het convenant getekend voor het Huis van de Buurt 't Kruidvat in Diemen-Zuid. In het Huis van de Buurt werken organisaties op het gebied van zorg en welzijn samen. Het is bedoeld voor iedereen: jong en oud, vitaal en kwetsbaar. Het Huis van de Buurt gaat een plek worden voor ontspanning en dagbesteding. De activiteiten in het Huis van de Buurt worden gecoördineerd door de Stichting Welzijn Diemen. In de zomer start de verbouwing van het pand in Diemen-Zuid. Na de zomervakantie is 't Kruidvat klaar voor de toekomst.

1,3

kilometer is de gemiddelde afstand tot een café in Diemen

Van de lezers

Straatterreur
Afgelopen week ben ik zonder aanleiding twee keer bedreigd en geïntimideerd door twee gewone burgers die geen enkele last van mij hadden. Er was geen ruzie, geen oud zeer of andersoortige hinder en we kenden elkaar niet. Ik liep alleen maar toevallig langs hen. Maar mijn goede humeur en mijn avond werden verpest en ik voel me niet meer veilig. De eerste keer was het een buurman een paar deuren verderop die naar buiten kwam en zomaar begon te schelden: rot-Nederlanders, rotburen, rottrut, ik gooi jou en je hondje naar beneden. Toen hij wilde me aanvallen kwamen gelukkig zijn familieleden naar buiten om hem tegen te houden. De tweede keer was bij de ingang van het winkelcentrum waar een dikke, kale man een praatje maakte met buurtgenoten. Omdat ik nog even snel een boodschap wilde doen zette ik mijn fiets neer. Zomaar ineens begon de kale man me de pas af te snijden en tegen mijn fiets te trappen en dreigend kwam hij dichter op me toegelopen. Ik voelde me weerloos. Intussen bleef hij rustig verder praten met zijn kennissen. Niemand van hen die iets zei of deed! Tot mijn opluchting kwamen er twee politieagenten aangewandeld, dus ik vroeg of ze me wilden helpen. Ze antwoordden: Wat dan? Alsof ik een zeurpiet was. De kale man deed ineens heel vriendelijk tegen de agenten. De dienders keken of ik mijn fiets op slot had gezet. Op mijn herhaalde verzoek of ze me wilden verlossen van die man, vroegen ze de man vriendelijk of hij me wilde laten gaan en liepen door. Voor mij was het een angstige rotervaring. Een die de volgende dag weer verzacht werd door de heerlijke taart van Limburgia die ze mij als troost aanboden, en die smaakte supergoed! De sfeer op straat kan zo prettig en veilig zijn als we maar willen. Dat hebben we zelf in de hand.
M. van Coeverden, Diemen

Weerbericht

Licht wisselvallig, minder wind, geleidelijk kouder
Een strakke westelijke luchtstroming bepaalt het weer al geruime tijd. Op 9 à 10 km hoogte buldert de straalstroom met een windsnelheid van circa 400 km per uur. Deze sleurt aan de lopende band diepe stormdepressies met zich mee. Een volgende depressie dendert donderdag over het Noordzeegebied. Daarna gaat de straalstroom meer meanderen en wordt het rustiger.

Vrijdag en het weekeinde
Vrijdag neemt de wind af tot matig. Er is vrij veel bewolking met kans op een bui. Het wordt 7 graden. Zaterdag is er ruimte voor wat zonneschijn. Het blijft vrijwel droog. Zondag komt er wat meer bewolking met kans op enkele (winterse) buien. Er waait een matige zuidenwind. De maximumtemperatuur ligt met 4 à 5 graden rond normaal voor midden januari. Dat geldt ook voor het nachtelijk minimum dat rond het vriespunt schommelt met kans op lichte vorst.

Trend na het weekeinde
Er zijn aanwijzingen dat de luchtdruk boven Noord-Europa gaat stijgen, terwijl de luchtdruk daalt boven Zuid-Europa. Daardoor wordt de windrichting aflandig. Het wordt dan kouder met lichte vorst in de nacht, in de middag zo'n 2 à 3 graden. Er kan een winterse bui vallen.

Weetje
Een straalstroom (of jetstream) is een zeer sterke wind op 9 à 10 km hoogte. Het ontstaat door de grote temperatuurverschillen tussen de polen en de (sub)tropen. De polaire straalstroom is enkele honderden kilometers breed en kronkelt (meandert) op onze breedte van west naar oost over de aardbol. Hoe en waar de straalstroom precies loopt is van groot belang voor het weer.

De dronkaard, de journalist en de politie

"Op 16 oktober 1955 zag een op de Muiderstraatweg rijdende automobilist voor zich een auto over de weg slingeren. Een tegenligger moest snel naar rechts uithalen om een aanrijding te vermijden en kwam daarbij in de berm terecht. De achter de slingerende auto rijdende chauffeur zag kans de gevaarlijke rijder te passeren en rapporteerde het nummer van de wagen aan de politie te Diemen. Een wachtmeester ging daarna op de weg staan, waar hij de naderende en nog steeds slingerende wagen met rood licht een stopteken gaf. De bestuurder reed echter door, waarbij de wachtmeester snel opzij moest springen. Op het politiebureau van Diemen was op dat moment juist een journalist aanwezig. Hij sprong op zijn scooter en het gelukte hem, door vóór de wagen te gaan rijden, deze te stoppen. Inmiddels was ook de wachtmeester, in een gecharterde wagen, met de achtervolging begonnen." Om een lang verhaal wat in te korten: een bloedproef toonde aan dat de chauffeur te veel had gedronken. De officier van justitie van de Amsterdamse rechtbank eiste drie maanden gevangenisstraf en vijf jaar ontzegging van de rijbevoegdheid.

(Leeuwarder Courant van 28 januari 1956)

Wie mist zijn fiets?

DIEMEN - Bewoners uit Diemen-Noord bewaren al sinds de zomer een kinderfiets die zij vonden in park De Omloop. Ze hopen dat het kind van wie de fiets is dit verhaal leest en zo zijn fiets terug kan krijgen.

"De fiets stond op slot en werd maar niet meegenomen", vertelt de vindster. "We denken dat een kind vergeten is waar hij zijn fiets neergezet had."

"Na een paar weken hebben we de fiets maar meegenomen en die staat nu nog steeds op slot bij ons in de schuur."

Wie zich in het verhaal herkent, mag bellen met 020-6902340. Met het sleuteltje kan de fiets dan hopelijk weer worden opgehaald door de eigenaar.

Diemer IJsclub houdt jeugdelfstedentocht

DIEMEN - Jeugdleden van De Diemer IJsclub hebben afgelopen weekeinde deelgenomen aan de jeugdelfstedentocht die de Diemense vereniging elk jaar organiseert.

Het evenement werd gehouden op de Jaap Edenbaan waar ook de schaatslessen van de Diemer IJsclub plaatsvinden. De jonge schaatsers hebben zich uitstekend vermaakt.

Schuilkerk De Hoop is een heuse concertzaal

Concertreeks 'Kamermuziek in De Hoop' viert 15-jarig jubileum

Genieten op zondagmiddag: liefhebbers van kamermuziek weten De Hoop te vinden. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Volgende week zondag, 25 januari, is er weer kamermuziek in Schuilkerk De Hoop. De Vrienden van De Hoop vieren dit seizoen het 15-jarig jubileum van de concertserie. Zes concerten in de wintermaanden op een podium waar musici graag spelen.

"In 1795 werd De Hoop beschreven als 'een schoon gebouw, welks wederga zeker zelden op het platte land gevonden wordt'. Anno 2015 zou ik de kerk niet alleen beschrijven als 'een schoon gebouw', maar vooral als een ruimte met een prachtige akoestiek, een concertzaal waardig", zegt Els Verhaak, programmeur van de kamermuziekconcerten in De Hoop. Zij nam vijf jaar na het begin van de concertserie het stokje over van Liedje de Rooij.

De Hoop leek in 1990 na een enorme brand verloren. Veel Diemenaren voerden actie om de voormalige schuilkerk te behouden en dat had succes. In 1996-1997 werd het gebouw door Stadsherstel aangekocht en gerestaureerd. Het was de bedoeling dat vooral ook Diemenaren er gebruik van zouden kunnen maken. "Na de restauratie werd de Stichting Vrienden van De Hoop in het leven geroepen die zich ten doel stelde het monument geregeld open te stellen door middel van culturele activiteiten. De culturele activiteit die hier het best tot zijn recht bleek te komen, was muziek. De Hoop is een klein podium en leent zich dus het beste voor kamermuziek: muziek voor kleine bezetting." De Hoop is ook te huur voor evenementen en is een officiële trouwlocatie van de gemeente Diemen.

Muziekschool Diemen geeft in maart een concert in De Hoop

'Kamermuziek in De Hoop' trekt een vaste kern bezoekers. "Gemiddeld zijn de bezoekers, net als in Het Concertgebouw trouwens, wat ouder, maar ik zie wel een gemêleerd publiek, ook jongere mensen weten de weg te vinden", aldus Els Verhaak. Ook de musici komen graag terug naar De Hoop. "Zij zijn laaiend enthousiast over de fantastische akoestiek en omdat het een kleine ruimte is, heb je een zekere intimiteit." Regelmatig staan er klinkende namen uit de klassieke muziek op het podium; het zijn altijd ensembles van hoog niveau, die soms later bekend worden. "Het Allegra kwartet dat in 2012 in De Hoop speelde, bijvoorbeeld. De eerste violiste Rosanne Philippens is inmiddels uitgegroeid tot een van de bekendste Nederlandse violisten. Hetzelfde geldt voor harpist Remy van Kesteren met zijn Trio42. Het Dudok Kwartet wint nu de ene prijs na de andere, twee jaar geleden waren ze hier. Het is ook een uitdaging om soms eens iets anders te proberen. Toen we 10 jaar bestonden hebben we een extra concert gewijd aan muziek uit een andere cultuur. Op het moment dat we in Nederland nog nooit van Oeigoeren gehoord hadden, klonk in De Hoop de traditionele muziek van dit volk. De zaal zat afgeladen vol." Ook het 15-jarig jubileum wordt gevierd met een extra concert, maar dan van heel andere aard. "Op 15 maart bieden wij de Muziekschool Diemen de kans om eens in deze prachtige concertzaal te spelen met hun beste leerlingen en docenten. Een cadeautje aan de muziekschool, waar de musici van de toekomst worden opgeleid."
In de concertserie zelf wordt op 25 januari het Oneiros Ensemble verwacht. Op 22 februari komen violiste Cecilia Bernardini en cellist Stephan Heber. Het laatste concert van deze winter is op 29 maart met het altviool- en accordeonduo Duo Mares. Alle informatie over Kamermuziek in De Hoop is te vinden op www.schuilkerkdehoop.nl.

Burgemeester bezoekt 100-jarige inwoonster

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Burgemeester Amy Koopmanschap heeft maandagmiddag mevrouw H.E. Droog-Stuijfzand in woon- en zorgcentrum Berkenstede bezocht. Mevrouw Droog-Stuijfzand is zondag 100 jaar geworden.

Mevrouw Droog-Stuijfzand, die tot enkele jaren geleden zelfstandig in Diemen woonde, vierde haar verjaardag zondag in Grand Café Blauw in De Omval. Veel familieleden, vrienden en bekenden waren aanwezig op haar feest.

Mevrouw Droog-Stuijfzand heeft in haar lange leven 7 kinderen, 18 kleinkinderen en 15 achterkleinkinderen gekregen.

Samen-werking van drie gemeenten

Vervolg van voorpagina

Er is voorlopig gekozen voor kantoorruimte in de gemeente Uithoorn. De definitieve werkplek van de afdeling ICT van de drie gemeenten wordt later dit jaar bepaald.

De ambtelijke samenwerking biedt de gemeenten mogelijkheden om te komen tot een efficiëntere en meer robuuste organisatie. Dat is nodig omdat door veranderende wetgeving en de overheveling van taken van het Rijk naar gemeenten er steeds meer op het bordje van de gemeente komt te liggen. Tegenover die verzwaring van taken staan niet meer financiële middelen.

Door ambtelijk samen te werken, ontstaat de mogelijkheid efficiënter te werken en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Het ligt voor de hand te starten met ICT vanwege de omvang van de investeringen die daarmee gemoeid zijn, de specialistische kennis en het feit dat deze ICT nodig is als basis voor verdere samenwerking. De beoogde startdatum van de nieuwe ICT-omgeving is 1 januari 2016.

Uitgangspunt bij deze stap is dat de gemeenten samenwerken waar het kan en lokaal blijven werken waar het moet. Zo blijven de drie gemeenten dicht bij de inwoners staan en kunnen zij optimale dienstverlening blijven leveren. De gemeenten blijven zelfstandig, houden eigen gemeenteraden en colleges omdat zij zelf weten wat er in hun gemeente speelt en daarop beleid maken. Voor bewoners verandert er niets. Zij kunnen ook straks gewoon in hun vertrouwde gemeentehuis terecht voor de diensten van hun gemeente.

Zakkenroller slaat toe

DIEMEN - Een 72-jarige vrouw is donderdag 8 januari om 11.00 uur slachtoffer geworden van een zakkenroller.

De vrouw had bij Albert Heijn gepind. Kort daarop werd zij door een man benaderd die haar een kaart van Diemen liet zien en vroeg waar het ziekenhuis ligt. Toen de vrouw thuiskwam merkte zij dat haar portemonnee met pinpas uit haar jaszak was verdwenen. Zij belde meteen met de bank. Een medewerker van de bank vertelde dat er met haar pinpas een geldbedrag van haar rekening was gehaald.

De politie adviseert mensen altijd alert te blijven en tijdens het pinnen de pinpas goed af te schermen.

60 jaar getrouwd

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - De heer P. Koops (82) en mevrouw J. Koops-Piek (81) waren donderdag 8 januari 60 jaar getrouwd. Burgemeester Koopmanschap kwam op bezoek. Zij wonen ruim 20 jaar in Diemen-Noord. Het echtpaar heeft er een feestelijke dag van gemaakt in aanwezigheid van hun 2 kinderen, 6 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. "Wij zijn naar Het Wapen van Diemen geweest", aldus de heer Koops.

Delegatie CDA brengt bezoek aan Koninklijke Saan

Joop Saan geeft CDA informatie over bedrijf

De delegatie van het CDA en Joop en Ad Saan. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Een delegatie van het CDA heeft vrijdag een bezoek gebracht aan Koninklijke Saan in Diemen.

Ruth Peetoom, landelijk voorzitter van het CDA, was een van de leden van de partij die het bedrijf bezochten. De leden van de delegatie waren uitgenodigd door CDA-raadslid Janneke de Graaff.

Het bezoek aan Koninklijke Saan maakte deel uit van de campagne van het CDA voor de verkiezingen voor Provinciale Staten die op 18 maart plaatsvinden. Ruth Peetoom vertelde dat er bewust voor een bezoek aan het Diemense bedrijf was gekozen. "Koninklijke Saan is een familiebedrijf en het CDA is van oordeel dat familiebedrijven heel belangrijk zijn voor onze economie. Het gaat om ondernemers die niet alleen bezig zijn met geld verdienen, zij besteden ook zorg aan hun werknemers."

Algemeen directeur Joop Saan vertelde de aanwezigen over het bedrijf dat in 1897 door zijn overgrootvader werd gestart en in 1997, toen het bedrijf 100 jaar bestond, de titel 'Koninklijk' kreeg. Joop Saan schetste een beeld van een bedrijf dat tal van werkzaamheden verricht, goed opgeleid en betrokken personeel in dienst heeft en inspeelt op de snel veranderende samenleving. Dit heeft tot gevolg dat het bedrijf en de werknemers continu in ontwikkeling zijn. Daarna gaven Joop Saan en zijn neef Ad Saan de leden van de delegatie een rondleiding over het bedrijfsterrein. De delegatie was onder de indruk van het immense wagenpark van Koninklijke Saan. De rondleiding werd afgesloten met een bezoek aan het Saan Museum. In dit museum staan veel historische voertuigen en kunnen bezoekers ook oud gereedschap en prachtige foto's bewonderen. Het Saan Museum draait op vrijwilligers, werknemers en voormalige werknemers van het bedrijf.

Cor Weisz

74 jaar
Vrijwilliger bij Potje van de Buurt en Cordaan
Diemenaar sinds 1987

Nog een goed voornemen voor 2015?
"Gezond blijven."

U bent vanaf het begin betrokken bij het Potje van de Buurt? Bent u kok?
"Ik kook en bedenk recepten."

En wat is uw werk bij Cordaan?
"Ik geef computerles voor bewoners van Cordaan op diverse locaties."

Verder in het dagelijks leven?
"Ik ben met pensioen en heb veel hobby's: fietsen, fotograferen en het verzamelen van camera's."

Welk boek ligt er op uw nachtkastje?
"'Inferno' van Dan Brown."

Favoriete stek in Diemen?
"Het Diemerbos."

Beatles of Stones?
"De Beatles."

Vijfgangenmenu of een patatje met?
"S
tamppotten."

Stad of dorp?
"Stad Amsterdam."

Met wie zou u nog eens een gesprek willen hebben?
"Met wethouders en ministers die na elke verkiezingen hun geheugen weer verloren zijn."

Uw beste eigenschap?
"Ik vind te veel goed."

En uw slechtste?
"Ongeduld."

Trots op?
"Op mijn vrouw, op wat zij in de afgelopen jaren heeft doorstaan."

Wat gaat wel en niet goed in Diemen?
"Ik denk dat er veel dingen goed gaan, maar het zou beter zijn als er meer controle komt op wat de gemeente door derden laat uitvoeren."

Als u een dagje burgemeester was...
"Dan zou ik het Diemerplein reorganiseren."

Waar moet deze krant meer over schrijven?
"Er mag wel wat meer aandacht zijn voor situaties waar de inwoners over praten."

Meldpunt Veilig Thuis is actief

DIEMEN - Sinds 1 januari 2015 is het meldpunt Veilig Thuis actief. Veilig Thuis is het meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar via het gratis nummer 0800 – 2000 of via de website, www.020veiligthuis.nl.

Veilig Thuis valt onder regie van het Amsterdamse GGD. Inwoners en professionals kunnen hier terecht om gevallen of vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld te melden.

Veilig Thuis geeft ook informatie, advies en acute bijstand. Een interventieteam is zeven dagen per week, dag en nacht paraat. Veilig Thuis werkt indien nodig samen met politie, de Raad voor de Kinderbescherming en hulpverleners en het Brede Hoed Team.

Grondel
Wethouder Ruud Grondel: "Met Veilig Thuis is er één regionaal meldpunt gekomen waar alle gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling gemeld kunnen worden. In de komende tijd komt er nog een landelijke en regionale communicatiecampagne om telefoonnummer en website bij iedereen bekend te maken. Het is erg belangrijk dat mensen niet aarzelen om, ook al zijn het alleen maar vermoedens, misstanden te melden bij Veilig Thuis."

Het Steunpunt Huiselijk Geweld, het Advies en Meldpunt Kindermishandeling, het mobiele crisisteam van Arkin en Vangnet van de GGD Amsterdam worden allemaal opgenomen in Veilig Thuis.

De eerste maanden van 2015 blijven de telefoonnummers van de huidige instanties nog actief en worden doorgeschakeld naar het nieuwe nummer.

Samenwerking
Veilig Thuis is een samenwerking van de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Inloopbijeenkomst over Holland Park

DIEMEN - Op donderdag 29 januari wordt een inloopbijeenkomst gehouden over de wijk Holland Park in Bergwijkpark.

De bijeenkomst vindt plaats in Grand Café Together en de Gallery op Campus Diemen Zuid (van 16.00 tot 18.00 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur). Tijdens de bijeenkomst worden tevens de bouwplannen voor de eerste blokken van Holland Park gepresenteerd. Om de ontwikkelingen in het gebied Bergwijkpark toe te lichten en beschikbare informatie goed te verstrekken is er een speciale website beschikbaar: www.diemen.nl/bergwijkpark. Het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan van Holland Park zijn inmiddels vastgesteld door het college van B en W en vrijgegeven voor inspraak. De inspraak zal worden gecombineerd met de inspraak op het voorontwerp van het bestemmingsplan. De verwachting is dat het voorontwerp in maart 2015 gereed is voor de inspraak.

Politie houdt 'potlood-venter' aan

DIEMEN - De politie heeft vrijdagochtend rond 10.45 uur op de Hartveldseweg ter hoogte van de Schoolstraat een 'potloodventer' aangehouden.

De man bevond zich in lijn 9. Hij toonde in de tram zijn geslachtsdeel en werd kort daarna door de politie aangehouden. De man is al vaker door de politie aangehouden voor 'openbare schennis der eerbaarheid'.

Coaches: meer bewegen in Diemen

Stichting Welzijn Diemen heeft vier buurtsportcoaches in dienst

DIEMEN - De vier buurtsportcoaches van Stichting Welzijn Diemen (SWD) zijn zeer actief. Zij organiseren tal van activiteiten voor inwoners van Diemen van alle leeftijdscategorieën en zitten vol ideeën. Dionne Tool en Rens Wit vertellen over hun werk.

Buurtsportcoaches Dionne Tool en Rens Wit zijn zelf actieve sportbeoefenaars. Foto's: Trudy Kroese

Stichting Welzijn Diemen heeft vier buurtsportcoaches in dienst. Dat zijn Dionne Tool, Rens Wit, Mario Semeleer en Joost van Westing. Zij werken allen parttime voor de stichting.

Dionne Tool (23) is inwoonster van Diemen en is buurtsportcoach vitale sportverenigingen, Rens Wit (28) en Mario Semeleer (31) wonen respectievelijk in Zaandam en Utrecht en zijn buurtsportcoach jeugd en jongerenwerker. Joost van Westing, inwoner van Diemen, is sinds kort buurtsportcoach senioren.

De buurtsportcoaches organiseren veel activiteiten zoals sport- en spelactiviteiten voor leerlingen van het basisonderwijs in de schoolvakanties, grote straatvoetbaltoernooien, naschoolse sportactiviteiten voor leerlingen van de basisscholen in Diemen en grote evenementen zoals de Winterspelen Diemen die twee dagen voor kerst werden gehouden op een kunststof schaatsbaan op het Diemerplein. Dit evenement was een succes en Stichting Welzijn Diemen hoopt de Winterspelen Diemen eind van dit jaar opnieuw te organiseren, bij voorkeur als meerdaags evenement.

Winterspelen Diemen waren een groot succes.
Straatvoetbaltoernooi op veld SV Zeeburg.

Senioren zijn een belangrijke doelgroep van de buurtsportcoaches

Dionne Tool is zelf een actieve sportbeoefenaar. Zij speelt in het eerste damesteam van de Diemense handbalvereniging SV Zeeburg, schaatst graag en gaat elk jaar op wintersport om te snowboarden. Rens Wit voetbalt als aanvallende middenvelder bij Westzaan in zijn woonplaats en doet eveneens aan schaatsen.

Dionne: "Als buurtsportcoach vitale sportverenigingen heb ik veel contact met de sportverenigingen in Diemen. Ik ben voor de verenigingen een aanspreekpunt over allerlei zaken. Veel sportverenigingen in Diemen kampen met een tekort aan vrijwilligers. Het komt vaak op een kleine groep mensen neer. Een aantal verenigingen in Diemen vraagt van haar leden om zich extra in te zetten. Bij de ene vereniging gaat dat beter dan bij de andere. Ik ben lid van SV Zeeburg. Daar wordt dit seizoen een pilot gehouden: alle leden van de vereniging moeten twee punten verdienen. Dat kan door diverse activiteiten, zoals lid zijn van een commissie of als scheidsrechter een wedstrijd te fluiten. Leden die die punten niet halen moeten extra contributie betalen."

Inwoners van Diemen kunnen zelf ideeën voor activiteiten aandragen

Zij houdt zich ook bezig met het organiseren van naschoolse activiteiten. Veel basisscholen in Diemen hebben een continurooster. Dit betekent dat de leerlingen om 14.00 uur vrij zijn. Zij kunnen tegen betaling van een gering bedrag deelnemen aan naschoolse activiteiten, waaronder dus de sportactiviteiten van SWD. Afgelopen najaar deden leerlingen van brede school De Kersenboom op Plantage De Sniep bijvoorbeeld mee aan activiteiten van Tennisvereniging Diemen Zuid. Zij leerden van de tennisleraar van die vereniging de beginselen van het tennis. Sportverenigingen vinden het vaak interessant om mee te doen. Zij zijn nadrukkelijk zichtbaar en kunnen wellicht nieuwe jeugdleden aantrekken.

De buurtsportcoaches van SDW hebben inmiddels contacten gelegd met diverse sportvereniging zoals Tennisvereniging Diemen Zuid, de Diemer Gymnastiekvereniging en manege De Eenhoorn. De bedoeling is dat meer sportverenigingen worden benaderd zodat het aanbod aan sportactiviteiten voor de naschoolse activiteiten toeneemt.

Rens Wit: "Wij willen in de toekomst naar een situatie toe waarin leerlingen van het basisonderwijs na afloop van hun lessen naar vaste locaties in Diemen kunnen gaan waar zij aan een bepaalde sportactiviteit kunnen deelnemen. Zij kunnen dan uit verschillende takken van sport kiezen. Wij hopen op de inzet van vrijwilligers van de sportverenigingen in Diemen. Het streven is dat wij in september 2015 met deze activiteiten van start kunnen gaan."

Rens Wit en Mario Semeleer hebben vorig jaar diverse voetbaltoernooien georganiseerd. Veel jonge voetballers maakten gebruik van de mogelijkheid om met elkaar in duel te gaan. De toernooien vonden plaats op de velden van SV Zeeburg en op het Cruyff Court in Park De Omloop, dat vorig jaar door PSV-speler Adam Maher werd geopend.

Arie van 't Hoog, directeur van Stichting Welzijn Diemen, is zeer te spreken over het werk van de buurtsportcoaches. "Het gaat hier om een landelijk initiatief dat gefinancierd wordt door het Rijk. De gemeente Diemen heeft zich enorm ingezet om het mogelijk te maken dat de buurtsportcoaches nu in Diemen kunnen werken. Wij richten ons op alle inwoners van Diemen: kinderen, jongeren, volwassenen en senioren. Het doel is om meer Diemenaren te laten bewegen en gezond met voeding te laten omgaan. Wij hopen dat meer mensen lid worden van een sportvereniging. Joost van Westing werkt sinds kort bij ons en richt zich op de senioren in Diemen. Hij zal de komende periode steeds meer activiteiten voor senioren in Diemen gaan organiseren. Wij hopen dat er Diemaren zijn die ideeën voor activiteiten hebben en contact opnemen met onze buurtsportcoaches."

Nieuwe dierenzaak in centrum

Dierenfestijn streeft naar totaalconcept

Myrna Evers van Dieren Festijn. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - De dierenwinkel Dierenfestijn in winkelcentrum Diemerplein is sinds december geopend. Eigenaar is Myrna Evers (26). De zaak krijgt steeds meer klanten die zich tevreden tonen over het assortiment en de service. Myrna Evers vertelt over de achtergronden en het concept van de zaak.

Myrna Evers heeft een hbo-studie Communicatie gedaan. Ook deed zij een cursus tot hondeninstructeur. "Ik heb al van jongs af aan een passie voor dieren. Vroeger heb ik diverse dieren gehad zoals een hamster, een leguaan en een kameleon. Nu heb ik een hond en een vogel. Ik had al enige tijd het idee om een eigen zaak te beginnen. Met een dierenspeciaalzaak kan ik mijn ultieme passie volgen en is mijn persoonlijke droom werkelijkheid geworden."

Myrna en haar partner zijn zeer te spreken over de locatie van de winkel aan de Ouddiemerlaan 201. "Wij zitten aan de buitenkant van het winkelcentrum en zijn daardoor goed bereikbaar. Voor onze vaste klanten hebben wij een hondenoppas-service, waar klanten hun hond kunnen achterlaten als zij boodschappen doen."

'Het is mijn droom, dus dan voelt het niet als werk'

Op de gevel van de zaak staat Dierenfestijn: 'Een groot feest voor je huisdier'. Dat blijkt te kloppen: het assortiment is uitgebreid en gevarieerd. Klanten kunnen er allerlei artikelen voor hun huisdier kopen: voeding, medicijnen, manden, speeltjes, een aquarium en zelfs een slaapzakje voor vogels en knaagdieren. De zaak is mooi, ruim en modern ingericht en heeft een warme uitstraling. Klanten hebben volop de mogelijkheid om door de zaak te lopen en naar iets van hun gading te zoeken. Dierenfestijn streeft naar een totaalconcept. Zo wordt er op dit moment de laatste hand gelegd aan de zeer volledige webwinkel van waaruit landelijk kan worden besteld, maar ook kan worden afgehaald in de winkel aan de Ouddiemerlaan. ''Hiermee kunnen we onze bestaande klanten nog beter van dienst zijn en bieden we hen ook de mogelijkheid om vanuit hun luie stoel te bestellen en alles thuisbezorgd te krijgen." Hondentrimster Eline Logtenberg werkt in de Trimsalon van Dierenfestijn op de benedenverdieping. Zij trimt honden, maar knipt ook nagels van bijvoorbeeld katten en cavia's. In de zaak worden binnenkort ook dieren gevaccineerd en consults gegeven. ''We zijn een samenwerking aangegaan met een gerenommeerd dierenziekenhuis. In februari gaat dit voor de eerste keer plaatsvinden.'' Ook biedt Dierenfestijn persoonlijk advies, bijvoorbeeld over voeding of medicatie.

Dierenfestijn is nu een kleine twee maanden geopend. Myrna ontvangt steeds meer klanten van wie er een aanzienlijk aantal inmiddels vaste klant zijn geworden. De sfeer in Diemen bevalt haar uitstekend. "Wij wonen in het Gooi en de mentaliteit is hier duidelijk anders. Er heerst hier een Amsterdamse sfeer. Dat bevalt ons goed. Mijn partner is ook geboren in Amsterdam. Wij zijn blij met de positieve reacties van de klanten, want mond-tot-mondreclame is erg belangrijk."

Dierenfestijn is zes dagen per week geopend: maandag van 12.00 tot 18.00 uur, van dinsdag t/m donderdag van 09.00 tot 18.00 uur, vrijdag van 09.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur. De winkel is ook geopend tijdens de koopzondagen.
Myrna is constant intensief met de zaak bezig: ook vaak buiten de openingstijden. ''Het is mijn droom, dus dan voelt het niet als werk."

donderdag 15 januari

Tekenen en schilderen

Elke donderdag tussen 13.30 en 15.30 uur in De Omval lessen tekenen en schilderen voor beginners en gevorderden. Kosten: 12 lessen voor € 110,- incl. basismaterialen. Informatie: AnneMelisandrArt.nl.

vrijdag 16 januari

Cabaret in De Omval

'Tot nu toe' is alweer de derde solovoorstelling van Pieter Jouke. 20.30 uur, € 13,50. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Inspiratieworkshop

In de workshop 'Body, soul and mindfulness' kun je leren omgaan met stress, luisteren naar de stem van je lichaam en gezondere keuzes maken met een mix van oefeningen uit mindfulness en NLP en lichaamswerk. Trainers Karin Baddane en Anita Winchester verzorgen de workshop vijf vrijdagmiddagen van 14.00 tot 16.15 uur in De Brede HOED. Kosten € 150,- voor vijf workshops. Informatie: 06-46667526 of 06-21606345.

Potje van de buurt

In Huis van de Buurt 't Kruidvat staat vandaag een Hollands stoofpotje met rundvlees, aardappelen en groente van het seizoen met een toetje en koffie toe op het menu. Kosten € 5,-, om 12.30 uur aan tafel. Aanmelden uiterlijk 15 januari bij Anneke Dekker, 020-6953224.

Bingo

Bingo-avond in het Huis van de Buurt 't Kruidvat van 19.30 tot 22.30 uur. Informatie: Henny, 06-19776374.

zaterdag 17 januari

Muzikaal Cabaret

BakkerLutz, dat zijn Martin Bakker en Joris Lutz, bezingen, nee bejubelen De Vrouw in 'Laten we het eens over vrouwen hebben'. 20.30 uur, € 15,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

zondag 18 januari

Dansmidag

In wijkcentrum Noorderlicht kunnen de beentjes van de voer. Het gaat om ontmoeting, beweging en gezelligheid. Er wordt op verzoek muziek gedraaid. 14.30-17.30 uur. Informatie: Wil Walraven, 020- 3680522.

Bridge+

Bridgeclubs Sans Atout en Diemen Noord organiseren in De Schakel Bridge+. De bridgeclinic van Nico Portegijs gaat over 'De vierde kleur'. Aanvang 12.00 uur. Aansluitend een bridgedrive om 13.00 uur. Inschrijven: 020-4638952 of bridge@boekservices.nl.

Computerclub

Bijeenkomst van ComputerClub Minerva. 11.00 tot 14.00 uur in het Noorderlicht.

maandag 19 januari

Bewegen voor 70-plus

Beweeggroep voor ouderen van 70-plus o.l.v. een oefentherapeut in de praktijk voor oefentherapie aan de Burgemeester Bickerstraat 17. 10.00 uur en 11.00 uur. Kosten € 5,50 per les. Informatie: 020-6001316.

Groepsles Mensendieck

Groepsles Mensendieck o.l.v. een oefentherapeut in de praktijk voor oefentherapie aan de Burgemeester Bickerstraat 17. 13.30-14.30 uur. Kosten € 5,50 per les. Informatie: 020-6001316.

dinsdag 20 januari

Film in De Omval

'The Disappearance of Eleanor Rigby' is een tweeluik over een relatiecrisis, gefilmd vanuit het perspectief van man en vrouw. 14.00 uur en 20.00 uur, € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Lunchtafel

Elke dinsdag is iedereen om 12.30 uur welkom om aan te schuiven bij de lunchtafel in het Huis van de Buurt 't Kruidvat. Eén keer komen, of iedere keer, alles mag. Kosten € 1,- per keer. Informatie: Cora Verhoef, 06-12620423.

woensdag 21 januari

Cabaret in De Omval

Daniël Arends geeft zichzelf 'Carte Blanche'. Een schone lei. Geen kaders, geen beperkingen. 20.30 uur, € 16,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Voorleesontbijt

Tijdens de Nationale Voorleesdagen in de bibliotheek in Diemen staan tien prachtige prentenboeken voor peuters en kleuters centraal. Vandaag een voorleesontbijt om 9.30 uur. Burgemeester Koopmanschap zal het boek 'Boer Boris gaat naar zee' van Ted van Lieshout en Philip Hopman voorlezen. En natuurlijk wordt er een lekker ontbijtje geserveerd. Toegang gratis voor OBA-leden. Reserveren dringend gewenst: die@oba.nl of 020-6902353.

Homeopathie

Homeopaat Dorothea Renkema houdt een gratis informatiespreekuur over het homeopathisch begeleiden van vaccinaties bij kinderen. 13.00 tot 15.00 uur in de Homeopathie praktijk Diemen, Karwijzaaderf 3. Afspraak of informatie: 020-6905355.

donderdag 22 januari

Film in De Omval

De film 'Mommy' gaat over Diane, een alleenstaande moeder die probeert haar opstandige 16-jarige zoon weer op de rails te krijgen. Winnaar van de JuryPrijs van Cannes 2014 en de Canadese Oscarinzending voor Beste niet-Engelstalige film. 20.00 uur, € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Bewegen voor 70-plus

Beweeggroep voor ouderen van 70-plus o.l.v. een oefentherapeut in de praktijk voor oefentherapie aan de Burgemeester Bickerstraat 17. 10.30 uur. Kosten € 5,50 per les. Informatie: 020-6001316.

Bijeenkomst PCOB

PCOB Diemen houdt in De Schakel een bijeenkomst over zelfredzaamheid. Aanvang 14.00 uur. Sabrina Poorte, projectleidster Zelfredzaamheid van het Nederlandse Rode Kruis geeft tips om ongelukken in huis te voorkomen. Van belang voor alle senioren in Diemen. Dus niet alleen de leden van PCOB Diemen, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

vrijdag 23 januari

Toneel in De Omval

Mikanto speelt 'Eelt'. 'Eelt' gaat over na je carrière met nog een heel stuk Leven voor je. Over de Liefde die er nog is, maar ook opnieuw moet worden uitgevonden. 20.30 uur, € 16,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

TVDZ houdt receptie

'Vereniging heeft opgaande lijn te pakken'

Gezelligheid tijdens nieuwjaarsreceptie. Foto: Yannick uit den Boogaard

DIEMEN - Tennisvereniging Diemen Zuid (TVDZ) heeft zondagmiddag de nieuwjaarsreceptie gehouden. Er waren tussen de 40 en 50 belangstellenden op de bijeenkomst afgekomen, onder wie Jeroen Klaasse, wethouder van Sport.

Voorzitter Hans de Jong ging in zijn nieuwjaarsspeech in op de opgaande lijn die TVDZ sinds vorig jaar weer te pakken heeft. "Wij hebben vorig jaar zo'n dertig nieuwe leden kunnen inschrijven, van wie er een aantal deelneemt aan ons wintertennis dat altijd van 1 oktober tot en met 31 maart mogelijk is. Wij hebben nu ongeveer 340 leden en ik hoop dat daar nog meer mensen bijkomen. Ik ben van mening dat de twee tennisverenigingen in Diemen bestaansrecht hebben. Wij zijn complementair. Om een voorbeeld te geven: bij ons kunnen leden geen competitie spelen, bij ATVD wel. Bij ATVD kun je een deel van het jaar spelen, TVDZ is daarentegen het hele jaar open. Een aantal mensen is daarom ook lid van beide clubs."

Zeven Medailles voor De Meeuwen

DIEMEN - Maar liefst 22 zwemmers van zwemvereniging De Meeuwen wisten zich te plaatsen voor de regionale winterkampioenschappen zwemmen die afgelopen weekend in het splinternieuwe Sportcomplex Koning Willem-Alexander werden houden. De Meeuwen behaalde zeven medailles.

Opvallende persoonlijke records waren er voor onder anderen Matthieu Fuijkschot en Ilias Laghrich (100 meter vrij), Chouaib Bouayad (100 meter rug) en Sacha van den Heuvel (100 meter rug). De jonge tweelingzusjes Nicole en Chantal den Turk zwemmen pas kort bij De Meeuwen, maar wisten zich te plaatsen voor deze kampioenschappen en zwommen beiden mooie persoonlijke record.

Op de 50 meter vlinderslag verraste Aiden Wallace met een bronzen medaille. Clubgenoot Maurits wist hetzelfde te bereiken na een spannende strijd op de 100 meter schoolslag, terwijl Leonid Fokeev op dezelfde afstand zilver behaalde in de leeftijdscategorie 9 jaar. De grootverdieners voor De Meeuwen waren Dion Fuijkschot en Dominique De Bonis. Zij waren ieder goed voor maar liefst twee zilveren medailles.

Volgend weekend zwemt de wedstrijdploeg van De Meeuwen de verenigingszwemcompetitie. De wedstrijd wordt gezwommen in het eigen bad in sportcentrum Wethouder F.B. Duran Aanvang 16.00 uur.

Zeven medailles voor zwemmers van De Meeuwen

De medaillewinnaars van De Meeuwen.

DIEMEN - Maar liefst 22 zwemmers van zwemvereniging De Meeuwen wisten zich te plaatsen voor de regionale winterkampioenschappen zwemmen die afgelopen weekend in het splinternieuwe Sportcomplex Koning Willem-Alexander werden houden. De jonge zwemmers van De Meeuwen behaalden zeven medailles.

Opvallende persoonlijke records waren er voor onder anderen Matthieu Fuijkschot en Ilias Laghrich (100 meter vrij), Chouaib Bouayad (100 meter rug) en Sacha van den Heuvel (100 meter rug). De jonge tweelingzusjes Nicole en Chantal den Turk zwemmen pas kort bij De Meeuwen, maar wisten zich te plaatsen voor deze kampioenschappen en zwommen beiden mooie persoonlijke records.

Op de 50 meter vlinderslag verraste Aiden Wallace met een bronzen medaille. Clubgenoot Maurits wist hetzelfde te bereiken na een spannende strijd op de 100 meter schoolslag, terwijl Leonid Fokeev op dezelfde afstand zilver behaalde in de leeftijdscategorie 9 jaar. De grootverdieners voor De Meeuwen waren Dion Fuijkschot en Dominique De Bonis. Zij waren ieder goed voor maar liefst twee zilveren medailles.

Komend weekeind zwemt de wedstrijdploeg van De Meeuwen de verenigingszwemcompetitie. De wedstrijd wordt gezwommen in het eigen bad in sportcentrum Wethouder F.B. Duran.

Dames SV Zeeburg verliezen nipt

DIEMEN - Het eerste damesteam van SV Zeeburg heeft de uitwedstrijd tegen de nummer 2 op de ranglijst US met 22-20 verloren. Bij rust stond de thuisclub met 14-12 voor.

US ging fel en snel van start. De handbalsters uit Diemen wisten zich daar even geen raad mee en stonden al snel met 8-3 achter. SV Zeeburg herpakte zich, paste de verdedigingstactiek aan en begon aan een inhaalrace. Bij rust was de marge twee treffers: 14-12. In de tweede helft stond er een feller en beter spelend SV Zeeburg op het veld. Door meerdere tijdstraffen stonden de dames van SV Zeeburg ruim 5 minuten continu met 1 of 2 dames minder op het veld.

Daarna stond de verdediging van SV Zeeburg goed en daar bleek US duidelijk moeite mee te hebben. SV Zeeburg bleef in de buurt van de tegenstander, maar slaagde er niet in om de stand gelijk te trekken. De thuisclub won nipt: 22-20. Zondag speelt SV Zeeburg thuis tegen Baarn. De wedstrijd in Sporthal Diemen begint om 13.15 uur.

SV Diemen klopt De Meer: 2-0

DIEMEN - SV Diemen heeft zondag een vriendschappelijke wedstrijd tegen De Meer uit Amsterdam met 2-0 gewonnen. De thuisclub leidde bij rust met 1-0.

Trainer Marc Stuut kon in het duel tegen De Meer, een club die in de derde klasse uitkomt, geen beroep doen op een groot aantal basisspelers. "Een aantal jongens is nog geblesseerd, terwijl anderen een weekeindje weg waren of in verband met hun studie ontbraken. Maar het was lekker om weer een wedstrijd te spelen."

De doelpunten van SV Diemen werden gemaakt door Gianno dos Passos en Tom ter Horst.

SV Diemen speelt zondag opnieuw een vriendschappelijke wedstrijd. De club ontvangt dan De Meteoor dat uitkomt in de tweede klasse. De wedstrijd op Sportpark De Diemen begint om 14.00 uur. Marc Stuut: "De trainer van De Meteoor is een zwager van Robin Ternede, als bestuurslid verantwoordelijk voor de zondagselectie. Deze wedstrijd organiseren was dus makkelijk. Ik vind het goed om met mijn ploeg vriendschappelijk te spelen tegen een club die twee niveaus hoger speelt. We kunnen dan zien waar de jongens staan."

Badmintonvereniging zoekt nieuwe leden

DIEMEN - De twee herenteams van Badminton Vereniging (BVD) Diemen gaan dit jaar een eerste en derde plek in de competitie veroveren. Voor het eerste team is dit de derde opeenvolgende titel.

Vorig jaar heeft het eerste team zelfs een derde plaats behaald tijdens de Nederlandse kampioenschappen in Zutphen. Volgend seizoen wil de vereniging graag meer teams inzetten. BVD is op zoek naar nieuwe leden, heren en vooral dames. De vereniging heeft ook plaats voor recreanten die gewoon een potje willen slaan en daarmee hun conditie willen verbeteren. Badminton is een intensieve sport waarbij de conditie met sprongen vooruit gaat. Het gezellige samenzijn na afloop in de kantine wordt door de leden gezien als een mooie afsluiting van de week en een goed begin van het weekend. De speeldagen zijn dinsdag- en vrijdagavond. Op vrijdag is er mogelijkheid om te trainen onder begeleiding van een professionele trainer. Voor meer informatie: www.bvdiemen.nl.

Dames De Meeuwen winnen

DIEMEN - Het eerste damesteam van De Meeuwen heeft in Bussum de uitwedstrijd tegen De Otters gewonnen: 1-4.

De Otters kwam op een 1-0 voorsprong nadat een aanvaller door de Diemense verdediging was gebroken. Amy Waardenburg maakte gelijk: 1-1. De thuisclub had twee wisselspelers meer op de bank dan het team uit Diemen. De Meeuwen bleef echter alles geven. Tessa Camou wist twee maal op cruciale momenten te scoren. Keeper Sanne Winchester liet niets meer door. Het waterpoloteam uit Diemen stelde de zege veilig: 1-4.

Het eerste damesteam van De Meeuwen speelt zaterdag thuis tegen ZPHC. De wedstrijd in sportcentrum Wethouder F.B. Duran begint om 19.35 uur.

DKV Victoria verliest van Swift

DIEMEN - DKV Victoria heeft voor eigen publiek verloren van Swift: 12-17.

Beide teams begonnen scherp aan de wedstrijd. In de eerste tien minuten ging de wedstrijd gelijk op (3-3). De bezoekers werden daarna sterker en leidden bij rust met 7-10.

In de tweede helft wist Swift de zege veilig te stellen: 12-17. De korfballers uit Diemen kwamen tot de conclusie dat de zege van Swift verdiend, maar ook geflatteerd was.

DKV Victoria gaat zondag op bezoek bij Aurora. De wedstrijd in Haarlem begint om 14.40 uur.

HUURWONING GEZOCHT.
Wij zijn op zoek naar een
tijdelijke woonruimte in Weesp of omgeving. Minimaal 3 slaapkamers vanaf half maart voor ca. 7 maanden. Tel.: 06-25219886

Te huur: Per direct, een ruim 3-kamerappartement.
Sinnigvelderstraat Weesp, gestoffeerd. € 895,- per maand. Tel.: 06-55142610

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

De expositie ART4NATURE in de CULTURELE HUISKAMER is verlengd tot februari.
Kunstenaars die willen deelnemen aan ART DIEMEN 2015 kunnen zich aanmelden in de galerie. Opening 1 februari.

Taxi Centrale Diemen
020-6905858