DiemerNieuws

11 oktober 2018

DiemerNieuws 11 oktober 2018


'Verdeel verkeer Sniep eerlijker'

Wethouder Scholten neemt de petitie van de toekomstige bewoners aan. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Toekomstige bewoners van Het Pontveer in Plantage de Sniep hebben donderdag een petitie aangeboden aan wethouder Lex Scholten van Verkeer over de verkeerssituatie in de wijk. De petitie is door 27 toekomstige bewoners ondertekend.

De toekomstige bewoners van Het Pontveer willen niet dat de straten De Trekschuit en De Wissel afgesloten blijven voor het verkeer. Zij vrezen dat de druk van het verkeer op Het Pontveer en een deel van Kriekenoord groot zal zijn en dat Het Pontveer de hoofdontsluiting van de wijk wordt.

Niet chic

"De toekomstige bewoners van Het Pontveer en omgeving zijn niet alleen negatief verrast, zij konden ook niet tijdig een tegengeluid geven in de besluitvorming over de verkeersplannen, omdat de woningen in aanbouw zijn en pas opgeleverd worden in de zomer van 2019. Voor ons is het moeilijk dit soort voornemens tijdig te vernemen. Bovendien vinden wij het ondemocratisch en niet chic een dergelijk raadsbesluit door te voeren in deze fase. Gezien het raadsvoorstel van juni weten wij dat de voorkeur van het college ook ligt bij een eerlijker verdeling van het verkeer door de wijk", aldus de toekomstige bewoners. Zij verzoeken het college van B en W om De Trekschuit en De Wissel open te stellen voor verkeer.

13

Gebiedsverbod bewoner Trekschuit verlengd

DIEMEN De bewoner van een woning aan De Trekschuit mag voorlopig nog niet terug naar zijn huis. Burgemeester Erik Boog heeft het gebiedsverbod voor de man verlengd.

De woning van de man in de wijk Plantage de Sniep werd in de nacht van donderdag op vrijdag 29 juni dit jaar beschoten. Bij de woning werd ook een handgranaat gevonden.

Potentieel doelwit

Op basis van rapportage van de politie wordt de mannelijke hoofdbewoner gezien als potentieel doelwit. Omdat de veiligheid voor de buurt voor de burgemeester vooropstond, legde Boog hem een gebiedsverbod op.

Dat gebiedsverbod is nu verlengd door Boog, in goed overleg met betrokkene, zodat de man voorlopig niet zal terugkeren naar de woning. Dat meldt de gemeente.

Onderzoek

Het onderzoek van de politie naar het incident is nog in volle gang.

Politie houdt autodief aan

DIEMEN De politie heeft zaterdagmiddag een autodief aangehouden.

Agenten zagen rond 17.00 uur een Volkswagen Golf rijden in de omgeving van Polderland. De bestuurder gedroeg zich verdacht. De agenten trokken het kenteken na en zagen dat het voertuig als gestolen stond opgegeven.

Op een lopen

Op dat moment parkeerde de bestuurder de auto. Toen hij de politieauto zag naderen zette hij het op een lopen. Politieagenten slaagden erin om de verdachte op Waterkant aan te houden.

De auto zal na onderzoek worden teruggegeven aan de eigenaar.

'Straat van Diemen'

Zaterdag zijn er veel activiteiten tijdens de opening van de 'Straat van Diemen'.

3

Vrijwilligers van Serve the City. Foto: Erik Laan

Service the City houdt vrijwilligersactiviteiten

DIEMEN Serve the City Diemen heeft zaterdag weer activiteiten voor vrijwilligerswerk gehouden. Er was een divers aanbod.

Het was een drukke dag: zeven verschillende projecten en meer dan 40 vrijwilligers. Na de kick-off gingen de vrijwilligers naar de verschillende activiteiten. Een bezoek aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum, pannenkoeken voor de bewoners van verschillende afdelingen in zorgcentrum Berkenstede, een high tea en een paar klussen voor een mevrouw die wel wat hulp kon gebruiken.

Meestal kunnen kleine simpele activiteiten al iets bijzonders brengen. Op een gesloten afdeling van zorgcentrum De Diem werd 'zonder woorden' gehouden. Enkele vrijwilligers gaven handmassages.

De bewoners van de Sierpeerhof werden getrakteerd op een mooie dag. Of beter gezegd, de vrijwilligers werden getrakteerd op een gezamenlijke lunch en de bewoners op een middagje bowlen. Een heel mooi voorbeeld van dat mensen samen - vrijwilligers, organisaties en bewoners, oud of jong - de dag mooier kunnen maken.

Vrijwilligers van Serve the City hielden bij supermarkt Jumbo in De Kruidenhof een boodschappenactie voor de Voedselbank Diemen. De klanten van Jumbo hebben meer dan 30 kratten met artikelen gegeven voor de Voedselbank Diemen.

De dag werd ook dit keer afgesloten met een borrel.

Parkeerverordening Wilhelminaplantsoen

De blauwe strepen rukken op in heel Diemen. De uitdrukking 'Daar hoef je geen raketgeleerde voor te zijn' gaat hier niet op. Dit gaat André Kuipers namelijk ook niet begrijpen. Het gaat om de informatie voor de bewoners van het Wihelminaplantsoen over het Aanwijzingsbesluit Parkeerverordening 2016, zoals gepubliceerd door het college van burgemeester en wethouders van Diemen. Er moest gelet worden op artikel 2, 3, 16, 17 en 19 van de Parkeerverordening 2016. In Artikel 1.1 staat bij de aanwijzing van straten en straatgedeelten, dat is vastgesteld: "Plaatsen waar en het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 10, onderdeel a, alsmede artikel 16, van de Parkeerverordening, mag worden geparkeerd, worden aangewezen: Wihelminaplantsoen (van kp. Gerardt Burghoutweg t/m kp. Ouddiemerlaan/Prinses Beatrixlaan)." Ook dient men rekening te houden van een verrichte betaling met behulp van de mobiele telefoon, het zgn. 'belparkeren', waarbij de betaling geschiedt door middel van een, onder vermelding van de op parkeerapparatuur vermelde locatiecode, gemaakte verbinding van een telefoon binnen de overeengekomen tijd na het einde van parkeren. Of een door middel van pinbetaling verrichte betaling. Duidelijk?

Weerbericht

Tot zondag droog, vrij zonnig en warm nazomerweer

Het kan dit jaar niet op met de warmte. Bij het al recordaantal warme dagen (124) van 20 graden en hoger, komen er deze week nog zeker 4 of 5 bij. Door een krachtige Europese hogedrukblokkade warmt de atmosfeer op bij een zuidelijke stroming. Er is zonneschijn met sluierwolken. Zondag trekt het koufront over van een depressie met kans op enige tijd regen.

Vrijdag + het weekeinde

Vrijdag en zaterdag verkeert het kwik nog in hogere sferen. Ook de nachten zijn niet koud met circa 13 graden. Vrijdag zijn er naast zonneschijn ook sluierwolken en trekken er enkele wolkenvelden over. Het wordt 22 graden. Zaterdag wordt het zeer warm. Met een tot matig of vrij krachtig aantrekkende zuidenwind loopt de temperatuur op tot 24 à 25 graden bij veel zonneschijn. Zondag neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt dan 19 graden.

Trend na het weekeinde

Het weer staat waarschijnlijk onder invloed van een zuidwestelijke stroming. Atlantische storingen kunnen dan het Noordzeegebied bereiken. Het wordt nogal wisselvallig met een mix van wat zonneschijn en nu en dan ook enige regen. De maxima liggen rond 15 à 16 graden.

Weetje

Oktober trakteert vaak nog op nazomerweer. De hoogste temperatuur in oktober was 26.5 graden op 4 oktober 1983. Op 1 oktober 2011 werd het 26 graden. Op 13 oktober 1990 werd het 23.6 graden. Grote kans dat dit dagrecord zaterdag gaat sneuvelen. Vorig jaar werd het op 16 oktober 24.4 graden. Zelfs laat in oktober, op 30 oktober 2005, werd het nog 21 graden.

Veel activiteiten tijdens opening 'Straat van Diemen'

Tijdens de Landelijke Dag voor de Kinderburgemeesters werd 'de straat' intensief gebruikt.

DIEMEN De publiekshal en raadszaal van het gemeentehuis zijn opnieuw ingericht. Op zaterdag 13 oktober 2018 om 11.15 uur zal burgemeester Erik Boog de heropening verrichten. Tussen 11.00 en 14.00 uur zijn er in het gemeentehuis tal van leuke activiteiten voor jong en oud.

De hal van het gemeentehuis is getransformeerd tot 'Straat van Diemen'. Die 'straat' loopt van de ingang van de voorkant van het gemeentehuis tot aan de ingang aan de achterzijde. In het concept van de 'Straat van Diemen' vormt de centrale hal een plek waar mensen gemakkelijk doorheen kunnen lopen, met aan weerszijden de voorzieningen en dienstverlening van de gemeente.

Verbinding

"De Straat van Diemen vormt de verbinding naar een afspraak of vergadering in het gemeentehuis en de voorzieningen buiten het gemeentehuis, zoals winkelcentrum Diemerplein en De Brede HOED. Zo staat de gemeente in dienst van de omgeving. Ook in de inrichting en decoratie komt de relatie met buiten tot uitdrukking. De tapijtvloer in de centrale hal bestaat uit 'straatsteentjes' en ook is er een groene wand met planten en hangt er een grote foto van het Diemerbos", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Servicepunt

Midden in de straat staat een centraal servicepunt. Hier helpt een gastvrouw/heer bezoekers met hun vraag. De publieksbalies zijn verlaagd; mensen hoeven niet meer te staan terwijl zij hun paspoort aanvragen, maar kunnen rustig even gaan zitten aan de lage balie.

De treincoupézitjes zijn geschikt voor korte overleggen

In de nieuwe inrichting zijn meer mogelijkheden voor persoonlijk contact tussen gemeente en inwoners. De plek van de oude receptiebalie is namelijk omgevormd tot multifunctionele wacht- en gespreksruimte. Zogeheten 'treincoupézitjes' faciliteren korte overleggen. Ook kan de ruimte voor andere doeleinden gebruikt worden omdat de zitelementen verplaatsbaar zijn.

Hergebruik

De gemeente spreekt dan wel over een nieuwe inrichting, maar lang niet alles is ook daadwerkelijk nieuw. Het hergebruik van materialen was een van de speerpunten in de opdracht voor het ontwerp van de Straat van Diemen. Zo is bijvoorbeeld het hout van de oude kastdeuren opnieuw gebruikt in de wanden bij de afdeling Burgerzaken en zijn de stoelen in de raadszaal opnieuw bekleed. En sommige onderdelen lijken bovendien weer als nieuw. Bijvoorbeeld de groene stoelen in de wachtruimte.

De herinrichting was noodzakelijk omdat de inrichting onvoldoende voldeed aan de huidige eisen voor Arbo, gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, gebruikersmogelijkheden en uitstraling. De nieuwe inrichting biedt nieuwe mogelijkheden voor een duidelijke, vlotte en persoonlijke dienstverlening.

Een werkgroep van ambtenaren heeft bijgedragen aan het ontwerp van de 'Straat van Diemen'. De gemeente heeft hierbij hulp gekregen van een architect.

Door de groei van het aantal inwoners van Diemen neemt het aantal raadsleden in de toekomst toe. Het aantal plekken in de raadszaal is daarom uitgebreid. Bovendien heeft ook de raadszaal een multifunctioneel karakter gekregen. De tafels zijn verrijdbaar gemaakt zodat er verschillende opstellingen mogelijk zijn, bijvoorbeeld voor inloopbijeenkomsten en andere werkvormen.

Open dag

Iedereen is zaterdag welkom tussen 11.00 en 14.00 uur. Er zijn diverse activiteiten voor jong en oud. Het betreft onder andere straatmuziek (door Muziekschool Diemen), straatkunst ('Maak je eigen digital graffiti)' en streetdance (dansgroep Motion Dance Studio treedt op twee momenten op).

Met het oog op de toekomst is het aantal plekken in de raadszaal vast uitgebreid

Daarnaast vertellen medewerkers van de afdelingen Burgerzaken en het klantcontactcentrum de geïnteresseerden graag meer over de nieuwe publiekshal. Jonge kinderen kunnen een 'Diemo-paspoort' maken. Ook kunnen bezoekers op een originele manier in gesprek gaan met burgemeester Erik Boog en de wethouders. Geïnteresseerden kunnen in de raadszaal tevens in debat gaan met leden van de gemeenteraad en de kinderraad van Diemen.

Ook zal er zaterdag aandacht zijn voor het thema 'Hergebruik van materialen'. Dit sluit naadloos aan bij de gedachte achter de inrichting van de Straat van Diemen.

Themacafé in de bibliotheek

DIEMEN In de openbare bibliotheek vindt op woensdagavond 17 oktober het eerste themacafé plaats. Het thema van deze avond is: 'Deel je muzikale passie!'. De bijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

Doel van de thema-avonden, die eens per maand gaan plaatsvinden, is Diemenaren bij elkaar brengen om met elkaar in gesprek te gaan over een samenbindend onderwerp. De noemer is: 'DiD it: Delen in Diemen, individuals together'. Vier Diemenaren uit verschillende hoeken hebben het initiatief voor het themacafé genomen en de plannen verder ontwikkeld. De initiatiefgroep bestaat uit Joost Heinsius (vanuit Daarom Duurzaam Diemen), Guy van Nifterik (vanuit de jongerenraad Diemen), Meera Nankoe (vanuit Stage and Stories) en Margriet van der Valk (vanuit Taaltips, taallessen voor migranten).

De bibliotheek in Diemen biedt een podium voor nieuwe initiatieven om zo een bijdrage te leveren aan de gemeenschapszin in het dorp. De bibliotheek faciliteert de bijeenkomst niet alleen door de locatie gratis aan te bieden, maar financiert ook de promotie en de catering.

Muziek

Elke derde woensdag van de maand zal een bepaald thema centraal staan. Op 17 oktober is dat muziek. De volgende keren staan op het programma: lekker verantwoord eten met de feestdagen, hoe houd je je goede voornemens vol, in de kast of uit de kast, duurzame energie, en samen is leuker dan alleen. De gedachte achter het initiatief is dat nieuwe inwoners van Diemen hopelijk willen integreren in de gemeente en dus andere Diemenaren willen ontmoeten. En dat zij willen kennismaken met het verenigingsleven en andere activiteiten in Diemen. De organisatie denkt bijvoorbeeld aan mensen uit de nieuwe wijken, statushouders, arbeids- en huwelijksmigranten.

Op woensdag 17 oktober zullen onder andere de Muziekschool Diemen, theaterkoor Voice Female, EDOG Muzikaal Theater, de Diemer Harmonie en Vrouwenkoor Ancora zich presenteren. Verder zullen er optredens zijn van muzikanten, en miniworkshops waarbij het publiek wordt uitgenodigd samen te musiceren in diverse genres. Daarna zullen de aanwezigen met elkaar in gesprek gaan over hun muzikale voorkeur.

Belangstellenden die willen musiceren kunnen zich aanmelden via Facebook-DiDit Delen in Diemen Individuals Together. Of mailen via diemen@oba.nl.

Bomen worden gesnoeid en wachten op verplanting

Bomen op Muiderstraatweg gesnoeid.

DIEMEN Het bedrijf AW Mense Groen is maandagochtend begonnen met het snoeien van bomen op de Muiderstraatweg.

In de nacht van dinsdag op woensdag werden diverse bomen op de Muiderstraatweg aan de kant van de Weespertrekvaart die in de tramleiding van lijn 19 waren gegroeid, gesnoeid. Dit werk kon alleen worden uitgevoerd op een moment dat de tram niet reed en de spanning van de bovenleiding was afgehaald.

Het werk aan de bomen op de Muiderstraatweg en de Hartveldseweg gaat deze week door.

Het snoeien van de bomen betreft voorbereidende werkzaamheden voor de verplanting van de bomen op de Muiderstraatweg en de Hartveldseweg.

Verplaatsen

In de nieuwe inrichting van de Oost-West As kunnen de bomen niet blijven staan op de huidige plekken.

Het verplaatsen van de bomen vindt plaats op zaterdag 20 oktober van 01.00 tot 19.00 uur, maandag 22 oktober van 04.00 tot 21.00 uur en dinsdag 23 oktober van 04.00 tot 21.00 uur. De bomen worden dan één voor één overgebracht naar een nieuwe locatie of tijdelijk geplant in het bomendepot.

Er rijden die dagen geen trams in Diemen. Reizigers kunnen dan gebruikmaken van pendelbussen die tussen de Brinkstraat in de Watergraafsmeer en het eindpunt van lijn 19 op De Sniep gaan rijden. Uiteraard worden er na afloop van de werkzaamheden voor de Oost-West As veel bomen teruggeplaatst op de Muiderstraatweg en de Hartveldseweg.

Kijk voor meer informatie op www.diemen.nl/oostwestas.

Kinder-burgemeester mag half jaartje langer blijven

DIEMEN Nilaya Holwijn (10) blijft ruim een half jaar langer kinderburgemeester dan aanvankelijk was gepland.

De kinderburgemeester werd eind november vorig jaar benoemd en zou volgens de planning tot eind november van dit jaar in functie blijven. De gemeente heeft nu besloten om de 'ambtstermijn' van Nilaya met ruim een half jaar te verlengen. De nieuwe kinderburgemeester treedt aan tijdens de installatie van de nieuwe kinderraad, in september 2019.

De kinderburgemeester is voorzitter van de kinderraad en heeft regelmatig contact met burgemeester Erik Boog. De kinderburgemeester heeft een actieve rol tijdens diverse bijeenkomsten in Diemen, zoals de opening van de Diemer December Dagen, de jeugdcross van de DiemerCross in het Diemerbos, de herdenking op 4 mei, de Vrijheidsmaaltijd op het Diemerplein en de ontvangst van Sinterklaas.

EDOG geeft twee jubileum-concerten

DIEMEN EDOG Muzikaal Theater bestond op 5 oktober 40 jaar. Het lustrum wordt op zondag 25 november gevierd met twee uitvoeringen van een feestelijk jubileumconcert in Theater de Omval. De concerten beginnen om 11.00 en 15.00 uur.

Op 5 oktober 1978 werd EDOG (toen nog: Eerste Diemer Operette Gezelschap) opgericht. De naam van de concerten is: 'EDOG 40 jaar in beweging'.

Tijdens de concerten worden hoogtepunten uit operettes en musicals van de afgelopen 40 jaar gespeeld. Er staan ruim 20 nummers op het programma uit onder meer 'De Zigeunerbaron', 'Maske im Blau', 'Anatevka', 'De Jantjes' en 'Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat'. Vanwege de te verwachten drukte zijn er twee concerten gepland.

Het geheel staat onder de bezielende muzikale leiding van Rosite van der Woude. De regie is, als altijd, in handen van Erik Damman.

Kaarten kunnen worden besteld via de website van EDOG: www.edog.nl.

Rick Poelwijk

22 jaar, raadslid voor D66, inwoner van Diemen sinds 1995

Foto: Picasa

Je bent het jongste raadslid. Waarom ben je gemeenteraadslid geworden?
"Het past bij mijn interesses. Ik volg het nieuws en de politiek al lange tijd en ben lid van de jongerenraad Diemen geweest. Voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer heb ik geflyerd en voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft de afdeling Diemen van D66 mij gevraagd voor de kandidatenlijst."

Waarom D66?
"D66 zet in op eigen verantwoordelijkheid, maar wel met een sociaal vangnet."

Wat doe je verder?
"Ik heb mijn bachelor politicologie gehaald en studeer nu voor mijn master rechten. Verder hockey ik bij HC Athena in de Watergraafsmeer en zwem ik bij Triton in Weesp. Ik ben met die vereniging in aanraking gekomen toen zij tijdelijk gebruikmaakte van het zwembad in Diemen."

Ga je vaak uit?
"Ik ben actief lid bij mijn studievereniging en ben daar regelmatig op de borrels. Tegenwoordig kan ik vaak niet, omdat die borrels op donderdagavond zijn en dan vergadert de gemeenteraad. Verder drink ik graag een biertje na hockey en zwemmen."

Hoe vind je Diemen voor jongeren?
"Steeds beter. Er zijn steeds meer leuke gelegenheden waar je kunt eten en drinken en er worden regelmatig kleinschalige evenementen georganiseerd."

Wat mis je voor jongeren?
"Betaalbare woonruimte, maar dat is een open deur."

Wat doe je over pakweg 15 jaar?
"Dat weet ik niet, zover plan ik niet vooruit. Ik heb bijvoorbeeld ook niet gepland om gemeenteraadslid te worden."

Brandweerkazerne 31 oktober klaar

DIEMEN De brandweer van Diemen kan met ingang van 31 oktober weer gebruikmaken van de brandweerkazerne aan de D.J. den Hartoglaan 2.

De brandweerkazerne wordt momenteel gerenoveerd. De werkzaamheden zijn nog in volle gang. De brandweerauto's staan in de garage en kunnen van daaruit uitrukken. De brandweerlieden doen hun werk momenteel in een bouwkeet die achter de kazerne staat.

"Met ingang van 31 oktober verhuist de bezetting weer terug naar de kazerne. Er moeten dan nog wel een aantal werkzaamheden worden afgerond", aldus een woordvoerder van de brandweer.

Het is de bedoeling dat de brandweerkazerne op zaterdag 24 november feestelijk wordt heropend door burgemeester Erik Boog.

Knuffelen met dieren op kinderboerderij

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Op de kinderboerderij is zondag een knuffelmiddag gehouden. Veel kinderen maakten gebruik van de gelegenheid om de dieren te aaien en te knuffelen. Kleindierenvereniging Ornis hield zondagochtend een kistkeuring van konijnen, duiven en cavia's. Het was de hele dag erg druk op de kinderboerderij.

Waar kunnen honden loslopen?

Wethouder Jorrit Nuijens deelt folders uit

Jorrit Nuijens, wethouder Dierenwelzijn, heeft op donderdag nieuwe folders uitgedeeld met een overzicht van alle losloopplekken voor honden in Diemen.

Wethouder Jorrit Nuijens in gesprek met hondenbezitter. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Wethouder Jorrit Nuijens deelde de folders uit op de losloopplekken voor honden langs de flats aan de Martin Luther Kinglaan en de Tobias Asserlaan. De wethouder ging in gesprek met mensen die hun honden uitlieten en gaf de viervoeters hondenkoekjes.

De regels voor hondenbezitters in Diemen zijn duidelijk. Honden dienen op straat altijd te worden aangelijnd. Er zijn echter veel losloopplekken waar de honden zich vrij kunnen bewegen. Overal geldt een opruimplicht: de hondenbezitters dienen de uitwerpselen van hun dier op te ruimen. In Diemen zijn in alle wijken plekken waar honden los mogen lopen. Ook wordt er gewerkt aan de inrichting van speciale hondenspeelpaatsen. Een overzicht van de losloopplekken: Diemen-Noord: Park De Omloop langs het dijklichaam van de A1/A10 tot aan het voetpad, aan de zuidzijde van de Botterweg/Klipperweg tussen Botterweg nummer 1 en Klipperweg nummer 2 tot aan de waterkant, het veld tussen de Kanaaldijk en de keerlus van bus 44 ten zuiden van het trapveld (hier is een hondenspeelplaats in ontwikkeling), het eerste veld achter Parelmoerelvlinder 2 tot en met 10 aan de waterkant van het pad. Diemen-Centrum: het gebied ten westen van de Harmonielaan tussen het vrachtspoor en het station (voormalig Sportpark Spoorzicht), het gebied tussen de sloot achter de flats aan de Martin Luther Kinglaan en de bermsloot langs het spoor, het gebied tussen de sloot aan de Tobias Asserlaan en de ringvaart tot aan de huisnummers 68 tot en met 198 (parkstrook, tevens hondenspeelplaats in ontwikkeling), het gebied langs de Oosterringdijk van de Johan van Soesdijkstraat tot aan het spoor, het gebied tussen de sloot achter de flats aan de Rode Kruislaan en de bermsloot van het spoor (wandelpad naar het station) en het pad tussen Sportpark De Diemen en de spoorlijn (vanaf Plantage De Sniep tot het water De Diemen, tevens hondenspeelplaats in ontwikkeling). Diemen-Zuid: het gebied langs de spoordijk van de Weesperstraat tot aan het Zwanenpad, het gebied langs de spoordijk van het Zwanenpad tot station Diemen-Zuid, het gebied ten zuiden van het Reigerpad tot de Gooiseweg tussen het Aalscholverpad en de gemeentegrens (talud Gooise weg, tevens hondenspeelplaats in ontwikkeling), het gebied tussen de fietsenstalling van station Diemen-Zuid tot het Reigerpad van het spoor tot de waterpartij, de strook ten noorden van het Lepelaarpad tussen het spoor en de kruising met het Ooievaarpad (parkstrook Biesbosch), de strook ten zuiden van het Lepelaarpad tot het Ooievaarpad tussen de waterpartijen en het spoor, de strook langs het spoor van het Ooievaarpad tot het metrostation Venserpolder, de strook tussen Lepelaarpad en Ooievaarpad tussen de Dalsteindreef en Gooiseweg, de strook tussen het Roerdomppad en het Kokmeeuwpad langs de Daalwijkdreef en de waterpartij, het gebied ten zuiden van industrieterrein Verrijn Stuart ter hoogte van het Waterhoenpad/Zwanenpad (tevens hondenspeelplaats in ontwikkeling) en het gebied tussen het Zilvermeeuwpad, Mantelmeeuwpad en de Gooiseweg. Buitengebied: het Diemerbos tussen de hoofdingang aan de Muiderstraatweg en de A9 (uitgezonderd het Banjerbossie) en het recreatiegebied Overdiemen (rondom het parkeerterrein). De folder is af te halen bij het gemeentehuis en de openbare bibliotheek.

Overal geldt opruimplicht voor hondenbezitters

Kinderraadslid Bobbi Vlietstra heeft veel ideeën

Bobbi Vlietstra is een actieve dame.

DIEMEN Bobbi Vlietstra (10) is een van de leden van de nieuwe kinderraad van Diemen die in september is geïnstalleerd.

De kinderraad van Diemen wordt elk jaar opnieuw gekozen. De leden van de kinderraad hebben regelmatig contact met burgemeester Erik Boog en praten over zaken die van belang zijn voor kinderen in Diemen.

Bobbi is in Diemen geboren en woont met haar ouders, broertje en zusje in Diemen-Noord. Zij ging eerst naar de Duif en zit nu in groep 7 van de Noorderbreedte. Zij is een actieve meid. Zij hockeyt bij de Hockey Club Diemen, is lid van Scouting Diemen, doet aan turnen bij City Gymnastics in Amsterdam en doet tijdens de naschoolse activiteiten aan streetdance. Zij krijgt daar les van Julika Dreeyers. Ook vindt zij het leuk om met vriendinnen in Diemen-Noord buiten te spelen. Bobbi: "Wij hebben een e-mail van school gekregen waarin stond dat kinderen zich konden opgeven voor de kinderraad. Ik heb toen een e-mail teruggestuurd en mocht lid worden. Ik ben lid van de kinderraad geworden omdat ik het leuk vind om over dingen mee te beslissen, zoals de inrichting van speeltuinen. De speeltuinen in Diemen-Noord zijn beter dan vroeger." Bobbi heeft nagedacht over wat er beter kan in Diemen. Zij hoopt dat Hockey Club Diemen snel een eigen accommodatie krijgt. "Ik hoop dat de hockeyclub op Spoorzicht komt, dan kan ik er op de fiets naartoe. Ik ga over twee jaar naar de middelbare school en hoop dat er dan in Diemen een middelbare school is. Dat hopen mijn ouders ook." Zij heeft de andere kinderen van de kinderraad van Diemen pas één keer ontmoet. Burgemeester Erik Boog was er toen ook. Bobbi vertelt dat zij de burgemeester een aardige man vindt. Begin november houdt de nieuwe kinderraad de eerste vergadering. Bobbi zal dan ongetwijfeld haar ideeën naar voren brengen.

Kinderburgemeesters op bezoek in Diemen

Kinderen werken aan opdracht.

DIEMEN De derde Landelijke Dag voor Kinderburgemeesters is zaterdag in Diemen gehouden. Burgemeester Erik Boog en kinderburgemeester Nilaya Holwijn ontvingen 26 kinderburgemeesters uit heel Nederland.

Er was een programma in achtereenvolgens het gemeentehuis en De Omval. Het was erg druk, want behalve de 26 kinderburgemeesters waren er ook veel kinderwethouders en jeugdige assistenten aanwezig. Tevens waren er begeleiders uit de 26 gemeenten en veel ouders meegekomen. De presentatie van de dag was in handen van de Diemense acteur, presentator en zanger Tim Douwsma. De dag stond in het teken van het uitwisselen van ervaringen en ideeën over kinderparticipatie. Ook werd er gewerkt aan een concreet plan voor elke aanwezige gemeente om kinderen in een kwetsbare positie beter te helpen. SAM& (samenvoorkinderen.nl) en de aangesloten fondsen hebben de kinderen geholpen met het maken van dit plan. Ook werd het belang van kinderrechten onder de aandacht gebracht door Kinderrechten.nu. Deze stichting presenteerde een checklist over kinderrechten voor gemeenten. Meedenken en meedoen door kinderen vormt de basis van deze kinderrechten. De kinderburgemeesters volgden ook een workshop 'Vloggen', zodat zij straks hun lokale initiatief en het proces daar naartoe zelf op beeld kunnen zetten. Volgend jaar wordt de Landelijke Dag voor Kinderburgemeesters in Stichtse Vecht gehouden.

Tim Douwsma presenteerde de dag.
Het was druk in de raadszaal van het gemeentehuis.
Kinderburgemeester Nilaya Holwijn en burgemeester Erik Boog. Foto's: Trudy Kroese

Start nieuwbouw The Post

Er komen tien luxe en energiezuinige woningen

Twee kinderen die hier komen wonen geven startsein voor bouw.

DIEMEN De bouw van nieuwbouwproject The Post is donderdagmiddag officieel begonnen. Vrijdag is er gestart met het boren van palen in de grond. De woningen worden volgens planning in juli 2019 opgeleverd.

Er worden tien luxe en energiezuinige woningen gebouwd die op de hoek komen van de Ouddiemerlaan en het Wilhelminaplantsoen. Dit is de plek waar in het verleden het postkantoor stond.

Aalberts Bouw begon op maandag 2 juli met de sanerings- en sloopwerkzaamheden op het terrein. Na de bouwvakantie werd het werk hervat. Vrijdagochtend werd de eerste paal geslagen en is begonnen met het inbrengen van de heipalen. Dat wordt gedaan door de palen te boren. Dit levert minder overlast op voor de omwonenden dan heien. Voor de zekerheid is voorafgaand aan het boren van de palen een bouwkundige opname gemaakt van de direct omliggende woningen.

Weetjes

De toekomstige bewoners werden donderdagmiddag in Grand Café Cheers ontvangen en kregen informatie over het nieuwbouwproject. Er werden leuke wetenswaardigheden verteld. Er werd bijvoorbeeld verteld dat zes kopers al in Diemen wonen en de andere vier kopers momenteel in Amsterdam wonen. De oudste koper is 55 jaar, de jongste 33 jaar.

Daarna ging iedereen naar de bouwplaats. Twee kinderen die in een woning van The Post gaan wonen mochten op een grote knop drukken, waarna er linten over het bouwterrein werden verspreid. Alle bewoners mochten plaatsnemen bij een bordje met het huisnummer van hun toekomstige woning. Zij moesten graven en troffen in de grond een koker aan. In die koker zat een deurmat met een tekening van de gevel van hun toekomstige woning. The Post is een project van Aalberts Bouw, DID Vastgoedontwikkeling en De Jager Makelaars uit Diemen.

De film 'Book Club', 11 en 16 oktober in Theater de Omval.

Donderdag 11 oktober

Sjoelen Noorderlicht

10.00 uur | Het Noorderlicht

Na het koffiedrinken wordt er gesjoeld voor de gezelligheid, hoewel een gezonde rivaliteit niet ontbreekt. Info: 06-24528317.

Diemer Hulp

16.00 uur | 't Kruidvat

Gratis spreekuur voor mensen met juridische problemen. Info: 06-31063039.

11 & 16 oktober

Film: Book Club

14.00 & 20.00 uur |
Theater de Omval

Romantische feelgoodkomedie waarin het leven van vier hartsvriendinnen nooit meer hetzelfde zal zijn als ze 'Fifty Shades of Grey' hebben gelezen met hun boekenclub. Entree € 8,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

Vrijdag 12 oktober

Cabaret: Jörgen Raymann

20.30 uur | Theater de Omval

Raymann heeft voorouders uit vier werelddelen. Hij schudt aan zijn familieboom om te zien of hij voldoet aan de vooroordelen en eigenschappen die aan zijn voorouders worden toegedicht. Entree: € 20,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

Zaterdag 13 oktober

Lezing over de V&D

13.30 uur | De Schakel

Philippe Hondelink geeft een lezing over het wel en wee van het warenhuis V&D (1887-2016). Hij neemt een minimuseum mee met artikelen die naar V&D verwijzen en is altijd geïnteresseerd om zijn collectie uit te breiden.

Repair Café

14.15 uur | De Diem

Reparateurs zijn aanwezig om uw kapotte spullen te repareren, onder het genot van een kopje koffie of thee. Een eigen bijdrage wordt gewaardeerd, maar is niet verplicht.

Cabaret: Dolf Jansen

20.30 uur | Theater de Omval

Dolf Jansen speelt, zoals eigenlijk elk jaar, een Oudejaars, 2018, ditmaal. Het zou weleens zijn 27e kunnen zijn, maar niet alle kleitabletten uit zijn begintijd zijn al ontcijferd. Entree € 17,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

Zondag 14 oktober

Kerkdienst

10.00 uur | De Ontmoeting

Voorganger is ds. N. Scholten uit Amsterdam. Tevens is er kinderdienst.

Maandag 15 oktober

Schildercursus

11.00 uur | Het Noorderlicht

Nog een paar plaatsen vrij op de schildercursus. Enthousiaste en ervaren docente helpt jong en oud graag op weg en verder. Informatie: 06-24528317.

Beauty-inloop

11.00 uur | Het Noorderlicht

Schoonheidsspecialiste en pedicure geeft behandelingen aan senioren. Kosten: vrijwillige bijdrage.

Dinsdag 16 oktober

Schildercursus

11.00 uur | Het Noorderlicht

Nog een paar plaatsen vrij. Informatie: 06-24528317.

Oefenuur OBA

15.00 uur | OBA Diemen

Oefen zelf met taal, rekenen of computeren, begeleiding aanwezig. Oefen ook met inburgeringsexamen en staatsexamens. Meedoen is gratis.

Woensdag 17 oktober

Boodschappenbus

12.00 uur | Diemerplein

Elke woensdag tussen 12.00 en 15.00 uur. Haalt u op van huis en brengt u naar de markt en het Diemerplein en weer terug. Opgeven op dinsdag: 020- 6603300. Kosten € 1,50 voor een retour, contant af te rekenen.

Themacafé DiD it over muziek

19.30 uur | OBA Diemen

Luister naar muzikanten en zing mee, en zie wat diverse muziekverenigingen en de muziekschool te bieden hebben. Elke derde woensdag van de maand komt er een Themacafé van DiD it.

Cabaret: Paul de Munnik

20.30 uur | Theater de Omval

Na zijn alom geprezen solodebuut 'Nieuw' komt Paul de Munnik met zijn tweede soloprogramma 'Goed Jaar' met nummers van zijn gelijknamige tweede soloalbum. Entree € 20,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

Zorgen over verkeer bij toekomstige bewoners Het Pontveer

Vervolg van voorpagina.

De toekomstige bewoners van Het Pontveer verzoeken het college van B en W om De Trekschuit en De Wissel open te stellen voor verkeer.

In 2016 nam de gemeenteraad een motie aan voor uitstel van het openstellen van Het Pontveer en De Wissel om er weer over te praten als dit echt nodig is. Afgelopen juni sprak de gemeenteraad weer over de kwestie. Er werd opnieuw besloten om de huidige verkeerssituatie zo te laten en het definitieve besluit uit te stellen. Unaniem onderschreven alle raadsleden het voorstel om de speelterreinen af te bakenen zodat er een duidelijke afbakening komt ten opzichte van de fietspaden en wegen.
Wethouder Lex Scholten vertelt dat het college van B en W over verkeersbesluiten gaat. Het college neemt later deze maand een besluit over de verkeerssituatie. "Wij willen een eerlijke verdeling van de afwikkeling van het verkeer in de wijk Plantage de Sniep. Ik ben het eens met de toekomstige bewoners van Het Pontveer dat een grote verkeersdruk op die straat moet worden voorkomen."

SV Diemen pakt eerste winst

Ploeg gaat zondag op bezoek bij Bloemendaal

SV Diemen pakt eerste drie punten. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN SV Diemen heeft de thuiswedstrijd tegen VSV met 2-1 gewonnen. Bij rust leidde de ploeg van trainer Mark Steur met 2-0.

SV Diemen maakte een moeizaam eerste kwartier door, maar speelde daarna een uitstekende eerste helft tegen VSV. De thuisploeg zette VSV onder druk en creëerde diverse kansen. SV Diemen kwam op voorsprong na een ingestudeerde corner. Linksback Wouter Holthuizen schoot van dichtbij raak. Daarna drukte SV Diemen door. Spits Rowen Buis nam de bal aan, speelde zichzelf prachtig vrij en gaf een fraaie assist op aanvaller Bright Owusu, die SV Diemen op een 2-0 voorsprong zette.

Mark Steur: "Wij verwachtten na rust een stormloop van VSV, maar die bleef uit. Wij hebben nagelaten om de 3-0 te maken. VSV kwam terug in de wedstrijd via een penalty. Wij hebben het laatste kwartier goed standgehouden."

SV Diemen had de overwinning tegen VSV hard nodig. De ploeg was de competitie gestart met een ongelukkige 0-1 thuisnederlaag tegen Sporting Martinus en een geflatteerde verliespartij bij het sterke IVV: 4-1.

IVV en Sporting Martinus delen de koppositie in de derde klasse C. Beide ploegen hebben na drie duels negen punten. SV Diemen heeft drie punten. SV Diemen gaat op zondag 14 oktober op bezoek bij Bloemendaal. Die ploeg is net als Zwanenburg nog puntloos. De wedstrijd in Bloemendaal begint om 14.00 uur.

Steur onderschat Bloemendaal zeker niet. "Uit de informatie die ik heb gekregen weet ik dat Bloemendaal over een goede ploeg beschikt, maar die ploeg heeft te maken met diverse blessures."

Dames SV Zeeburg winnen opnieuw

DIEMEN Het eerste damesteam van SV Zeeburg heeft de uitwedstrijd tegen VVW met 18-22 gewonnen. Bij rust leidde SV Zeeburg met 4-10. De handbalsters uit Diemen staan met vier punten uit twee duels op een gedeelde eerste plaats in de hoofdklasse van de zaalcompetitie.

De wedstrijd kwam traag op gang, aan beide kanten werd niet veel gescoord. De verdediging van SV Zeeburg stond sterk: VVW kon pas na 16 minuten voor het eerst scoren. Naarmate de eerste helft vorderde, ging SV Zeeburg steeds sneller spelen. De ploeg uit Diemen liep uit naar een 4-10 ruststand.

SV Zeeburg begon niet heel goed aan de tweede helft. De verdediging zat niet dicht en er werd zonder overtuiging op doel geschoten. SV Zeeburg ging van een 4-2-verdediging naar een 6-0-verdediging. De aanval verliep nog steeds niet soepeltjes en VVW voelde dat er wat te halen viel. De thuisploeg begon te scoren en kwam terug. Maar door een aantal zeer mooie reddingen van keepster Annick van der Mark hield de ploeg uit Diemen de voorsprong vast. Het werd uiteindelijk 18-22 voor SV Zeeburg. SV Zeeburg speelt op zaterdag 13 oktober thuis tegen Aalsmeer. De wedstrijd in Sporthal Diemen begint om 19.00 uur.

Dames van De Meeuwen nog zonder punten

Dames van De Meeuwen incasseerden nederlaag. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Het eerste damesteam van De Meeuwen heeft voor eigen publiek verloren van KZC: 3-8. Het waterpoloteam uit Diemen heeft na twee duels nog geen punten en staat op de laatste plaats in de tweede klasse A.

De dames van De Meeuwen moeten nog warmdraaien. Zij treffen ploegen waar zij nog nooit tegen hebben gespeeld. De treffers van De Meeuwen werden gemaakt door Suzanne Portegijs, Jane Mauw en Jannie Spijker.

De Meeuwen speelt op zaterdag 13 oktober thuis tegen De Ham, dat al drie keer in actie kwam en eveneens nog geen punten heeft. De wedstrijd in het zwembad van Sportcentrum Wethouder F.B. Duran begint om 20.25 uur.

Heren

Het eerste herenteam van De Meeuwen speelde in de competitie-ouverture gelijk tegen KZC. De wedstrijd in Diemen eindigde in 9-9. De heren, die eveneens uitkomen in de tweede klasse A, spelen op zaterdag 13 oktober een thuisduel tegen ZPCH. De wedstrijd begint om 21.15 uur. ZPCH heeft drie punten uit drie duels.

Dames Smashing '72 pakken winst

DIEMEN Het eerste damesteam van Smashing '72 heeft de thuiswedstrijd tegen Wham Wham met 3-2 gewonnen.

De bezoeksters uit Zwaag begonnen goed en wonnen de eerste twee sets: 20-25 en 23-25.

De volleybalsters uit Diemen toonden aan over karakter en veerkracht te beschikken en trokken de wedstrijd naar zich toe. Smashing '72 won de derde en vierde set met respectievelijk 25-14 en 25-21. De thuisploeg wist ook de vijfde en beslissende set te winnen: 15-10. Smashing '72 heeft na drie competitieduels acht punten en staat op de zesde plaats in de promotieklasse A.

Op zaterdag 13 oktober speelt Smashing '72 een uitduel tegen Spaarnestad. De wedstrijd in de Beijneshal in Haarlem begint om 13.00 uur.