DiemerNieuws

25 februari 2016

DiemerNieuws 25 februari 2016


Gemeente blijft grofvuil elke week ophalen

DIEMEN - De gemeente blijft het grof restafval een keer per week ophalen. Dit is de uitkomst van een amendement van de PvdA, Partij van de Ouderen, VVD, Leefbaar Diemen en DiemenLinksaf. De fracties van D66, GroenLinks, SP en CDA steunden het amendement.

De gemeente is bezig om de inzameling van afval te verbeteren. Die maatregelen moeten leiden tot het beter scheiden van afval als gevolg waarvan er minder aan afvalverwerkingsbedrijf Meerlanden hoeft te worden betaald en het tarief van de afvalstoffenheffing omlaag kan. Het college van B en W stelde eerder voor om het grofvuil in de toekomst één keer in de 14 dagen op te halen. Nu is dat één keer per week. Inwoners van Diemen kunnen bellen met de gemeente en vervolgens wordt het grofvuil opgehaald. Deze service kost niets extra. Ook kunnen inwoners van Diemen grofvuil naar het recycleplein van de gemeente brengen. Het college wilde de frequentie terugbrengen naar één keer per twee weken om geld te besparen. De partijen die het amendement vorige week donderdag indienden toonden zich tegen dit voornemen van het college van B en W. Zij benadrukken dat een dergelijke maatregel nadelig zou uitpakken voor mensen zonder auto of tuin. Die inwoners van Diemen zijn vaak niet in staat om grofvuil bij het recycleplein af te leveren en hebben geen ruimte om het grofvuil op te slaan totdat het opgehaald wordt. Het amendement kreeg steun van de overige partijen in de gemeenteraad.

Lees verder op pagina 2

Raad akkoord met acht dancefestivals deze zomer in het Diemerbos

DIEMEN - Er mogen komende zomer in vier weekeinden in totaal acht dancefestivals in het Diemerbos worden gehouden. Dit is de uitkomst van het besluit van de gemeenteraad om de algemene plaatselijke verordening (APV) te wijzigen. Het besluit werd unaniem genomen.

Vorig jaar werden er voor het eerst dancefestivals in het Diemerbos gehouden. De festivals trokken veel jongeren naar het bos en waren positieve reclame voor Diemen. Maar er was ook een keerzijde: er kwamen bij de gemeente klachten binnen over geluidsoverlast en er was ook kritiek op de wijze waarop een deel van het Diemerbos er na afloop van de festivals uitzag. De schade aan het bos is nog steeds te zien. Er zijn bezwaren binnengekomen tegen het besluit van de gemeente om deze zomer acht festivals toe te staan. Ook politieke partijen hebben kritiek geuit.

Het Diemerbos is een bos met een hoge natuurwaarde, maar ook een plek om te recreëren. Op de plek waar de festivals plaatsvinden is de natuurwaarde niet het hoogst, zo vertelde wethouder Ruud Grondel aan de gemeenteraad. Staatsbosbeheer heeft het geld dat de organisator betaalt hard nodig. Vorig jaar ontving Staatsbosbeheer in totaal 25.000 euro van de organisatoren van de festivals. Weinig, aldus de VVD-fractie in Diemen. Wethouder Grondel legde uit dat het opnieuw om een pilot gaat. Er zal worden gecontroleerd of de overeengekomen geluidsnormen niet worden overschreden en of andere afspraken worden nagekomen. Zo niet, dan zal de afdeling handhaving optreden. De gemeente was vorig jaar 20.000 euro aan handhaving kwijt. In het najaar wordt een evaluatie van de festivals gehouden. Wethouder Grondel heeft toegezegd dat de resultaten voor het einde van dit jaar in de gemeenteraad worden besproken. De gemeenteraad kan dan een besluit nemen over festivals in 2017. De Partij van de Ouderen wilde een amendement indienen waarin het college van B en W werd gevraagd om in 2017 te streven naar festivals met minder belasting voor omwonenden en de natuur. Nadat wethouder Grondel toegezegd had hiernaar te streven, trok de partij het amendement in.

Ramon Valle op jazzfestival Duke op het Diemerplein

DIEMEN - Een bijzondere musicus op het podium van Duke op het Diemerplein dit jaar: jazzpianist Ramón Valle uit Diemen speelt tijdens de derde editie van het jazzfestival op 5 juni.

"Ramón Valle is een internationaal vermaard jazzpianist, voor jazzkenners is dit echt heel bijzonder", vertelt organisator Wim Amerongen. "Ik zag hem 20 jaar geleden al, hij is een virtuoos, hij speelt heel snel en zijn muziek is heel origineel. Hij wordt geroemd om zijn heel muzikale aanpak, de Cubaanse invloed is goed hoorbaar in zijn muziek. Hij heeft snel naam gemaakt in Nederland en speelde met de beste jazzmusici."

Op het Diemense jazzfestival treedt Ramón Valle op met zijn trio. Amerongen, zelf ook muzikant in het jazzensemble MDM, wist niet dat Valle in Diemen woonde. "Dat las ik in het DiemerNieuws en toen heb ik hem meteen benaderd om op Duke op het Diemerplein te komen spelen. Ik ben heel erg blij dat hij ja heeft gezegd. Dit is de derde editie pas en nu al zo'n trekker. Dit zal nog meer jazzliefhebbers van buiten Diemen trekken, maar het optreden van Ramón Valle is voor iedereen bijzonder; ook als je weinig van jazz weet, is het een openbaring en zul je er erg van genieten."

Zilveren Diemer Speld voor Will Keman

Wethouder Ruud Grondel reikte de Zilveren Speld uit aan Will Keman.

DIEMEN - De eerste Zilveren Speld van 2016 is vorige week uitgereikt aan Will Keman door wethouder Ruud Grondel.

Will Keman heeft de onderscheiding van het college van B en W gekregen 'als blijk van dankbaarheid en erkentelijkheid voor haar jarenlange inzet voor de belangenbehartiging van mensen met een beperking binnen de Diemense gemeenschap'. Zij deed dit als lid en later als voorzitter van de Wmo-raad.

De Zilveren Diemer Speld is vorig jaar ingesteld. Marinus van Dijk ontving in december als eerste een speld.

7

leden telt de jongerenraad nu, na de benoeming van
twee nieuwe leden

Van de lezers

Diemerbos
Het college der gemeente heeft gekozen,
Geluisterd, gehoord, beweerd en uitgeplozen
Zo werd tegen haast middernacht,
Het Diemerbos verkwanseld; raadsleden, slaap zacht!

O mijn lief groen Diemerbos
Vaarwel gij kiekendief en vos
Straks gaat die beatgroep zo te keer
Zij gaan, dit is voor hun geen leven meer

De buurt vraagt of het wat zachter kan
De uitbater denkt zelf: niks daarvan,
Hij kijkt mistroostend naar een notitie
20.000 euro voor orde door de politie

Het Diemerbos is er voor iedereen
Dat staat op grote welkomstborden
Maar nu heb ik een echte klacht:
Er is iets niet in orde

Want deze zomer voor een week of acht,
Heeft men – 'n tikkie ondoordacht –
En nu zeg ik het nog maar heel zacht...
De echte gastvrijheid naar z'n moer gebracht

Vogels en ook andere dieren zouden allang zijn gevlucht
Want wie heeft om een uur of elf behoefte aan herrie, aan blubber en derrie
Of een Diemerbos vol benzinelucht

Diemerbos, ik zal je missen
Terwijl de liefhebbers van muziek achteloos wat gaten in de grond gaan pissen….
Ton Schipper

Spooronderdoorgang
Ik wil ook graag reageren over de ondertunneling. Ik vraag mij af waar dit voor is? Is het voor auto's die moeten wachten voor het spoor? De stoplichten die nieuw zijn na de rotonde in Diemen-Noord, daar moet je veel langer wachten dan hier bij de spoorwegovergang en die gaan ook veel vaker op rood dan de overgang. Moeten deze stoplichten ook niet ondertunneld worden? Ik denk dat dit veel harder nodig is!
Mijn vraag is ook of de inwoners zelf inspraak hebben gehad? Het is nu alsof Diemen weinig moet betalen, maar ik denk dat de inwoners voor deze 1,5 miljoen opdraaien en 1,5 miljoen is toch 1,5 miljoen. En waar vind je geld om de 45% te bekostigen? Ik denk dat dit ook gemeenschapsgeld is.
De mensen die ik spreek zijn tegen de ondertunneling. Zij denken ook dat er een onveilige situatie ontstaat voor voetgangers 's avonds na deze verbouwing. Het zijn ook drie jaren dat we in de rotzooi zitten en hoe lang zitten we al niet in de rotzooi? Het nieuwe winkelcentrum, de Ouddiemerlaan die vernieuwd is, de bomen die daar weg zijn, de rotonde die nieuw is. Nu wordt er weer een flat gebouwd en aan een kant is er geen wandelpad en is er geluidsoverlast van het heien van de palen voor de flat. Ik weet zeker dat er veel meer op te noemen is door bewoners rond het station. Tot slot vind ik dat de Diemenaar inspraak moet hebben.
J.Th. Pancras

Weerbericht

Overwegend droog, lichte vorst in de nacht
Ook in de laatste week van februari is er nog geen teken van een soort 'grand finale', zoals in 2005. Toen begon het na een kwakkelige winter eind februari/begin maart stevig te vriezen en viel er een dik pak sneeuw. Een naderbij komend Atlantisch hogedrukgebied zorgt de komende dagen voor de aanvoer van polaire lucht. In het weekend blijft het droog met lichte nachtvorst.

Vrijdag + het weekeinde
Voor vrijdag wordt vrij veel bewolking verwacht maar het blijft overwegend droog. In de nacht vriest het licht. Overdag wordt het 5 graden. De wind krimpt tijdelijk naar zuid. Ook in het weekeinde houdt het weer een licht winters karakter met lichte vorst in de nacht (-2 à -3 graden), overdag stijgend naar 5 à 6 graden. Het blijft droog met enkele zonnige perioden. De wind draait naar noordoost en neemt zondag iets in kracht toe tot matig (windkracht 4).

Trend na het weekeinde
Op schrikkeldag (maandag) lijkt het nog droog te blijven. De zon schijnt af en toe. Met de lentemaand maart op de kalender vindt dinsdag een overgang plaats naar wisselvallig en guur weer. De kans op vorst in de nacht wordt kleiner. De maxima schommelen rond 6 à 7 graden.

Weetje
Vorige week schreef ik over de recordkoude februari van 1956. Dertig jaar later was februari ook zeer koud. Februari 1986 behoort met een gemiddelde temperatuur van -3.7 graden tot de vijf koudste februarimaanden. Het was tevens een zonnige maand. Er viel vrijwel geen neerslag. Op 26 februari 1986 werd een Elfstedentocht verreden, deze week 30 jaar geleden.

EDOG speelt Joseph

Joseph en de vertelster en Erik Damman (links, regisseur, en Rosite v.d. Woude (rechts), dirigent/repetitor. Foto: Reintje Blokpoel

DIEMEN - 'Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat' is de musical die EDOG Muzikaal Theater op 18 en 19 maart op de planken brengt in de tot theater omgebouwde sporthal aan de Prins Bernhardlaan.

De musical is geïnspireerd op het beroemde verhaal van Jozef in het oude Egypte, waarin hij zich ontwikkelt van zijn vaders oogappel tot onderkoning van het land. Dat verhaal wordt in 'Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat' op een uitbundige manier met veel humor en muziek gebracht. Rock-'n-roll, calypso, disco en nog veel meer: dit is de enige musical ter wereld met zo veel verschillende en vrolijke muziekstijlen.

Zeker zijn van een plek? Kaarten kopen kan al online via edog.nl of bestellen via info@edog.nl of 06 – 46 17 05 61.

Koningin Wilhelmina was gek op Diemen

Foto: HKD

Met het Wilhelminaplantsoen keerde Wilhelmina in 1965 terug in het straatnamenboek van Diemen waar de bezetter haar in 1942 zo bruut uit had verwijderd. Dat de terugkeer van Wilhelmina als straatnaam zo lang duurde lag aan het gemeentebestuur van Diemen, dat de toenmalige koningin een drukkere straat gunde dan de kale, onbebouwde Venserkade. Diemen en Wilhelmina waren trouwens geen onbekenden van elkaar. Wilhelmina kwam, naar verluidt, graag in Diemen. Zij kon niet onverdienstelijk schilderen en blijkbaar was zij geboeid door de landelijke omgeving rond de Overdiemerweg. Ook bezocht Wilhelmina met enige regelmaat de begraafplaats Gedenk te Sterven. Toen zij eens met prinses Juliana langs het Merwedekanaal wandelde, sprak zij rietsnijder Gijs Karbet aan om hem naar zijn verdiensten te vragen. Gijs gaf schoorvoetend aan dat dat wel meeviel: "3 tot 5 cent voor een bos riet." Een andere keer kwam koningin Wilhelmina speciaal naar Diemen om een schaatswedstrijd bij de Diemer IJsclub te bezoeken. Uiteraard won Cees de Koning (!) de wedstrijd. Voorzitter Havekotte baalde verschrikkelijk. Hij was net even naar huis om een boterhammetje te eten en toen hij terugkwam, was Wilhelmina al weer weg.

Afvalinzameling

Vervolg van voopagina

De gemeenteraad ging akkoord met de overige voorgestelde maatregelen van het college van B en W: doorgaan met het aanleggen van brengparkjes waar afval goed en makkelijk kan worden gescheiden, het apart inzamelen van drankkartonnen en onderzoeken of er bij bewoners van laagbouw behoefte bestaat aan een eigen gft-container bij de woning.

Deelnemers DiemerCross trotseren zwaar parcours

Vijfde editie hardloopevenement is succes

Hardlopers gaan van start. Foto's: Trudy Kroese

DIEMEN - De deelnemers aan de vijfde editie van de DiemerCross hadden het zondag zwaar. Door de regen die was gevallen was het parcours extra zwaar geworden. Veel hardlopers gingen vermoeid over de finish, sommige hadden onderweg een schoen verloren, enkele waren languit gegaan in de modder. Geen reden om op te geven.

De DiemerCross werd ook dit jaar georganiseerd door atletiekvereniging AV'23, Staatsbosbeheer en de gemeente Diemen. Scouting Diemen, Outside Coaching, de Brandweer Amsterdam-Amstelland, dweilorkest de Neuteblazers en Jumbo Diemen-Zuid verleenden hun medewerking.

Tijdens de DiemerCross bleef het gelukkig droog. De hardlopers hadden wel soms last van de harde wind. Het startschot voor de jeugdcross werd verricht door burgemeester Erik Boog en jeugdburgemeester Mirthe Chung. De jeugdige deelnemers toonden karakter, zwoegden door de modder, maar haalden de eindstreep. De jeugdcross werd gewonnen door Primo Burgstra, Fee Mok was de snelste deelneemster.

Twee jongens zijn na hun val gewoon doorgerend en hebben de finish gehaald.
Kinderburgemeester Mirthe Chung lost startschot jeugdcross. Guus Piërlôt kijkt toe.

Sommige deelnemers verloren een schoen
in de modder

Cas de Vries (9) uit Diemen was een van de jonge lopers die de eindstreep zonder al te veel moeite bereikten. Cas had in de week voor de DiemerCross een keer serieus getraind. Maar Cas is een sportieve jongen. Hij doet aan hockey, tennis en volleybal.

Burgemeester Erik Boog loste het startschot voor de Gaaspcross (Diemer Cross light) en later voor de DiemerCross. De revolver en het pistool waarmee de startschoten werden gelost zijn eigendom van Guus Piërlôt, voorzitter van Hondensportvereniging Diemen. Hij zorgde ervoor dat alles veilig verliep.

Scouting Diemen verkocht hamburgers
en koffie

Winnaar van de Gaaspcross werd Erwin Meijer, Miriam van Reijen was de snelste dame. De Veeneikcross (DiemerCross) werd net als vorig jaar gewonnen door Zac Freudenburg. Caroline Botman was de snelste dame. De deelnemers aan de Gaaspcross en Veeneikcross deden vlak voor de start een warming-up onder leiding van Samuel van Gelder van Outside Coaching.

De leden van Scouting Diemen schonken koffie en bakten hamburgers. Die smaakten overigens uitstekend. De deelnemers aan de DiemerCross ontvingen van Jumbo Diemen-Zuid gratis fruit. De gemeente Diemen verstrekte flesjes water. Uiteraard met het opschrift 'Daarom Diemen'.

Akkoord tunnel spoor

DIEMEN - De gemeenteraad is akkoord gegaan met het aangaan van een bestuursovereenkomst tussen Diemen en het Rijk over de aanleg van een spooronderdoorgang bij het station in het centrum.

Ook ging de gemeenteraad akkoord met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van 250.000 euro. De fractie van de Partij van de Ouderen stemde tegen de bestuursovereenkomst. Zij vreest dat de gemeente financiële risico's loopt. De onderdoorgang gaat 30 miljoen euro kosten. Van de 30 miljoen euro draagt het Rijk 15 miljoen euro bij. Uit de budgetten van provincie, stadsregio en OV SAAL is nog eens 13,5 miljoen euro beschikbaar. Diemen betaalt 1,5 miljoen euro. Dat kan de gemeente betalen; in de meerjarenbegroting is al 5 miljoen euro gereserveerd voor een onderdoorgang.

Met dit besluit is de gemeenteraad ook akkoord gegaan met het ontwerp van de onderdoorgang. Dit betekent dat fietsers in beide richtingen aan de kant van de wijk Spoorzicht door de tunnel gaan rijden. Een aantal bewoners van de wijk Buitenlust heeft bezwaar aangetekend omdat zij in de toekomst niet langer ter hoogte van de begraafplaats hun wijk op de fiets kunnen in- en uitrijden. Zij moeten dan een stuk omrijden en een drukke weg oversteken. Zij vrezen dat dit tot gevaarlijke situaties gaat leiden. Bewoners van Buitenlust kunnen echter wel te voet aan de kant van hun wijk gebruikmaken van de onderdoorgang, het station bereiken of naar het centrum van Diemen lopen. Wethouder Lex Scholten heeft eerder al aangegeven dat verdere inrichting van het gebied in de omgeving van de tunnel wordt uitgewerkt. Het gaat hier vooral om de wijken Buitenlust en Spoorzicht. Scholten heeft beloofd dat de bewoners van die twee wijken hierbij worden betrokken.

Politie zoekt getuigen overval

DIEMEN - De politie is op zoek naar een man die vorige week woensdagavond rond 22.00 uur heeft geprobeerd om een tankstation aan de Bergwijkdreef in Diemen te overvallen. De overval mislukte en de dader is zonder buit op de vlucht geslagen.

De politie is op zoek naar een donkergetinte man van ongeveer 18 jaar. Hij heeft een mager postuur. De man droeg donkere kleding en een schoudertas. De politie verzoekt getuigen of mensen die over meer informatie beschikken contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844.

Wethouder Maïta van der Mark neemt afscheid

Maïta van der Mark in gesprek met bezoekers van de receptie. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Wethouder Maïta van der Mark (SP) heeft vorige week woensdag afscheid genomen tijdens een receptie in grand café Blauw in Theater De Omval. Van der Mark was bijna zes jaar wethouder in Diemen. De SP trok haar in januari terug als wethouder nadat Miek Wijnbergen en Leo Smits uit de fractie van de SP waren gestapt. De SP heeft nog maar één zetel in de gemeenteraad. Tijdens de afscheidsreceptie van Van der Mark bleek dat veel inwoners van Diemen haar werk en inzet voor de gemeente hebben gewaardeerd.

'Het is belangrijk om klanten een eerlijk advies te geven'

Holland & Barrett versterkt winkelcentrum

Judit Bende (midden) en twee collega's voor de zaak. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - De winkel van Holland & Barrett in winkelcentrum Diemerplein is op dinsdag 26 januari opengegaan. Filiaalmanager Judit Bende vertelt over het concept van de zaak.

Holland & Barrett is de naam van de Engelse zusterorganisatie die De Tuinen vanaf nu gaat voeren. Judit Bende: "Holland & Barrett is een gezondheidswinkel. Wij verkopen hier in de winkel meer dan vierduizend artikelen waaronder veel voedingssupplementen en vitaminen en artikelen voor de persoonlijke verzorging. Maar ook artikelen als noten en gezond snoep. Het aanbod is heel divers. De slogan van Holland & Barrett is: 'Natuurlijke gezondheid en verzorging'."

Judit, assistent-filiaalmanager Martha Santos en de drie verkoopmedewerksters vinden het geven van advies en het verlenen van service van groot belang. Zij zijn uitstekend op de hoogte van de producten die bij Holland & Barrett te koop zijn en geven klanten een advies op maat.

Steeds meer mensen zijn bezig met een gezonde levensstijl. "Het is belangrijk om klanten een eerlijk advies te geven. Om een voorbeeld te geven: als een klant informatie wil over voedingssupplementen geven wij aan dat die niet de plaats innemen van gezond eten. Voedingssupplementen kunnen als een aanvulling op voedsel worden gebruikt. Maar gezonde voeding blijft de basis."

Judit en haar collega's vinden de sfeer in winkelcentrum Diemerplein prettig. "Er komen hier veel verschillende klanten binnen: jong, gezinnen en senioren. Wij krijgen veel vragen over de producten en de winkel. De reacties van de klanten zijn positief. Zij vinden het fijn dat Holland & Barrett nu ook in Diemen is gevestigd. Ook krijgen wij veel reacties dat de winkel er mooi uitziet."

Henk Camping

66 jaar
Diemenaar sinds 2008
Pensionado

Foto: J.R. Foto: J.R.

Wat deed u voor uw pensioen?
"Ik was directeur van theater 't Hoogt in Utrecht."

En nu in het dagelijks leven?
"Fulltime pensionado, bezig met de reconstructie van de familiegeschiedenis."

Wat ligt er op uw nachtkastje?
"De tekeningen van de Oost-West-As (Hartveldseweg-Muiderstraatweg), waarop ik gelukkig kan zien dat de Muidertrekvaart toch onder het spoorviaduct wordt doorgetrokken. Nu wordt het een mooie, echte boulevard over de hele lengte langs het water."

Beste nummer ooit?
"'I can't get no satisfaction' van The Rolling Stones, daar kan ik geen genoeg van krijgen."

Favoriete film?
"'Les enfants du Paradis' van Carné. Mijn dochter heet Garance, naar het personage dat Arletty in de film speelt."

Stad of dorp?
"Een non-onderwerp, politiek opgelost met: 'stedelijk dorp'. Kortom: vlees noch vis."

Met wie (dood of levend) zou u nog eens een gesprek willen hebben?
"Mijn ouders."

Hoe ziet uw ideale weekend eruit?
"Dinsdag en woensdag."

Mooiste jeugdherinnering
"Als 6-jarige op mijn buik in het gras in Indonesië, spelend met het kruidje-roer-me-niet."

Daarom Diemen!
"Daar heeft de bedenker van deze slogan volgens mij zelf geen antwoord op. Ik zou zeggen omdat Amsterdam in de buurt is."

U kunt niet zonder?
"Mijn vrouw en dochter."

Diemen mist nog…
"Het besef dat er schitterende kamermuziekconcerten plaatsvinden in Schuilkerk de Hoop."

Waar zou deze krant wel wat meer over mogen schrijven?
"Wellicht wat meer over 'Waarom Diemen'."

Als u een dagje burgemeester was...
"Zou ik de SP tot de orde roepen."

Politie zoekt inbrekers

DIEMEN - De politie is op zoek naar twee mannen die maandagavond hebben ingebroken in een woning in Buitenlust.

De mannen drongen rond 20.30 uur de woning binnen. Zij werden echter overlopen door de bewoner. De inbrekers sloegen daarna op de vlucht in de richting van het station.

De politie beschikt over het signalement van een van de daders. Het gaat om een blanke, slanke man van ongeveer 1.85 meter. Hij droeg een bruine jas. De politie heeft geen signalement van de tweede man.

Mogelijk zijn de inbrekers later gevlucht in een grijze Volkswagen Polo. Die wagen reed in de richting van de A1. Getuigen of mensen die over meer informatie beschikken kunnen via telefoonnummer 0900-8844 contact opnemen met de politie.

Zakkenroller is actief

DIEMEN - Een inwoonster van Diemen is vrijdagmiddag in winkelcentrum Diemerplein het slachtoffer geworden van een zakkenroller.

De vrouw rekende tussen 13.45 en 14.00 uur bloemen af bij de balie van Albert Heijn. Even later merkte zij dat de ritssluiting van haar tas openstond en dat haar portemonnee was ontvreemd.

De politie wijst erop dat mensen alert moeten zijn op zakkenrollers.

Werk aan De Diemer

DIEMEN - Vandaag, donderdag, wordt de vloer gestort van het appartementencomplex De Diemer aan de Ouddiemerlaan; het gebouw wordt vanwege zijn vorm ook wel De Sfinx genoemd. Het werk zal geluidsoverlast geven voor omwonenden, waarschuwt bouwer Van Wijnen.

Het eerste deel van de begane vloer voor het complex wordt gestort en dat duurt tot 16.00 uur. Tijdens het storten van de vloer wordt direct ook gestart met het afwerken van de vloer. Tot hoe laat dat afwerken, het 'vlinderen', duurt, is onder andere afhankelijk van de weersomstandigheden, de temperatuur bijvoorbeeld, maar het neemt in ieder geval 24 uur in beslag. Dus tot vrijdag.

Geluidsoverlast is daarbij niet de vermijden, meldt Van Wijnen, maar wordt zo veel mogelijk beperkt, vooral 's nachts.

In week 10 of 11 worden de werkzaamheden naar verwachting nogmaals uitgevoerd.

Nieuwe tijdelijke bushalte Echtenstein

DIEMEN - Maandag 15 februari is een extra tijdelijke bushalte in gebruik genomen in het traject vanaf de Dolingadreef, Daalwijkdreef en Elsrijkdreef in Amsterdam-Zuidoost tot aan de Provincialeweg.

Het gaat om bushalte Echtenstein zuidkant, die in ieder geval tot en met 25 maart gebruikt wordt. Er wordt een nieuwe halte Echtenstein zuidkant gebouwd; aannemer KWS en gemeente Amsterdam onderzoeken of de tijdelijke halte langer in gebruik kan blijven.

Buslijn 44 van het GVB en buslijnen 153, 155, 202, 328 en 757 zullen bij deze halte stoppen. Met de ingebruikname van de extra halte zijn de volgende tijdelijke bushaltes in gebruik: Dolingadreef, Daalwijk, Develstein, Echtenstein (zuidkant) en Eeftink.

Er wordt gewerkt aan de vernieuwing van het bustraject. Het werk is naar verwachting eind juni klaar.

'Judo geeft kinderen zelfrespect'

Judovereniging HC Fritz is al 55 jaar actief in Diemen

DIEMEN - Judovereniging HC Fritz bestaat ruim 55 jaar. De jeugd van de vereniging gaat met Pinksteren voor de 25e keer op kamp. De judovereniging werd in 1960 opgericht als een afdeling van de Algemene Schakel Vereniging (ASV). De heer H.C. Fritz was de drijvende kracht achter de vereniging en gaf ook les aan jonge en oudere leden. Toen hij in 1985 overleed, werden de lessen overgenomen door enkele jeugdige leden van de vereniging. De vereniging kreeg de naam HC Fritz. De vereniging maakt nog steeds deel uit van de ASV.

Hanneke Fels geeft les aan de jongste leden van judovereniging HC Fritz. Foto: Trudy Kroese

Hanneke Fels, voorzitter en sensei (lerares) van HC Fritz, vertelt over de vereniging die het gymnastiekgebouw in de Schoolstraat als thuisbasis heeft. Hanneke Fels kwam bij de HC Fritz toen zoon Jeroen bij de vereniging aan judo ging doen en zij er les ging geven.

Het is vrijdagmiddag kort na 16.00 uur. Hanneke en Julia leggen matten op de vloer van de bovenzaal van het gymnastiekgebouw in de Schoolstraat. De 17-jarige Julia is al vanaf haar zesde actief bij HC Fritz. Een andere vrijwilliger, die er vandaag niet is, is Geoffrey (35) die op 5-jarige leeftijd bij Hanneke is gekomen en inmiddels vader is van drie kinderen.

Jeugd gaat op kamp

De jeugdleden van judovereniging HC Fritz gaan met Pinksteren op kamp. Het is de 25ste keer dat deze activiteit op het programma staat. Hanneke Fels: "Wij gaan naar Elburg. Tijdens zo'n kamp wordt er door de kinderen weinig tot niets aan judo gedaan. Het sociale aspect staat voorop. De kinderen doen tijdens het kamp heel veel spelletjes. Alle kinderen die lid zijn van HC Fritz mogen dit jaar gratis mee op kamp, omdat we voor de 25ste keer gaan." Meestal gaan er jaarlijks zo'n 45 tot 50 kinderen van de vereniging mee. Hanneke en een aantal andere vrijwilligers gaan mee als begeleider.

Zelfvertrouwen
Om 16.30 uur begint de les van de allerkleinsten, kinderen vanaf vier jaar, hoewel een enkeling nog drie jaar is. Een moeder klimt met haar dochter de trap van het gymnastiekgebouw op. "Mijn dochter Alisa vindt judo geweldig", vertelt zij. "Mijn zoon Ted van zeven zit hier ook op judo. Ik vind judo een goede sport voor kinderen. Zij leren vallen en judo is goed voor het zelfvertrouwen en de discipline."
Discipline
De moeder maait het gras voor de voeten van Hanneke Fels weg. De vraag die wij in gedachten hadden was: waarom is het goed dat kinderen aan judo doen? Hanneke Fels: "Judo geeft kinderen inderdaad zelfrespect. Daardoor kunnen zij ook makkelijker respect voor een ander opbrengen. Daarnaast draagt judo ook bij aan zelfdiscipline. Judo is ook stoer. Kinderen leren diverse vaardigheden en leren zichzelf te verdedigen. Dat is erg belangrijk. Ik zie dikwijls kinderen die hier schuchter binnenkomen, maar na een aantal lessen is dat veranderd en hebben zij zelfvertrouwen." Hanneke Fels drukt alle kinderen altijd op het hart om als zij in een lastige situatie raken vooral te proberen om problemen te voorkomen. "Ik zeg altijd: als het kan moet je zo hard mogelijk wegrennen. Maar als de situatie erom vraagt moet je je natuurlijk verdedigen. Je hoeft je niet in elkaar te laten slaan."

Het gymnastiekgebouw in de Schoolstraat. Foto: Oscar Borghardt

'Ik vind judo nog steeds heel leuk
en het houdt mij fit'

Witte band
In de zaal hebben zich een kleine twintig kinderen op de judomatten verzameld. Zij dragen allemaal een judopak en een witte band, de band waarmee de judoloopbaan wordt gestart. "Wij beginnen elke les met het elkaar begroeten. Het begroeten maakt duidelijk dat wij elkaar respecteren en elkaar geen pijn willen gaan doen, maar lekker willen gaan spelen. Met deze jonge kinderen doen wij vooral oefeningen op de grond, techniek voor beginners. De kinderen leren houdgrepen en bijvoorbeeld de berengreep. Later leren zij grepen als de leunstoel en de racefiets. Met iets oudere kinderen doen wij oefeningen waarbij zij op de mat staan."

Judovereniging HC Fritz neemt bij leden drie examens af: slippen, halve banden en hele banden. Kinderen halen eerst een gele slip, vervolgens een halve gele band en uiteindelijk de gele band. "Het duurt 1,5 jaar voordat een kind de gele band kan halen. Het is niet goed als zij die band te snel halen. Later zullen zij merken dat er erg veel komt kijken bij het behalen van banden. Om bijvoorbeeld de blauwe band te behalen moet iemand over veel vaardigheden en technieken beschikken."

Hanneke Fels geeft drie dagen per week les in gymnastiekgebouw

Fit
Hanneke Fels begon op jonge leeftijd met judo. Zij stopte enige tijd en kreeg drie kinderen. Later werd zij weer actief bij HC Fritz. Zij geeft drie dagen per week les. "Als ik een middag- of avondles geef doe ik niet de hele tijd mee, maar wel een deel van de les. Ik vind judo nog steeds heel leuk en het houdt mij fit. Ik ben van mening dat elk kind vier dingen moet leren: zwemmen, judo, turnen en dansen. Dansen omdat het goed is voor de sociale vaardigheden, zwemmen omdat we in een waterrijk land wonen, turnen omdat je daarbij alle spiergroepen gebruikt en judo vanwege het incasseren en de discipline."
Tom staat in de zaal waar de les wordt gegeven. Hij kijkt naar de verrichtingen van zijn zoon Andy van vijf jaar. "Hij doet voor de tweede keer mee en vindt het tot dusver erg leuk. Ik hoop dat hij het leuk blijft vinden en de judolessen blijft volgen. Ik hoop dat hij een goede mentaliteit krijgt en een vechter wordt, dat laatste bedoel ik niet letterlijk. Ik heb zelf aan judo gedaan en heb er veel van geleerd. Door judo leer je pijn te accepteren en door te zetten. Je zoekt je eigen grenzen op. Judo geeft je ook zelfrespect."

Culturele Huiskamer sluit deuren

Frans van der Beek hoopt nieuwe plek te vinden

Frans van der Beek in de Culturele Huiskamer van Diemen. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Frans van der Beek deed dinsdagmiddag voor de laatste keer de deur van galerie de Culturele Huiskamer van Diemen in winkelcentrum Diemerplein op slot. De galerie in een riant hoekpand van het winkelcentrum maakt plaats voor een grand café. Frans van der Beek betreurt dat hij afscheid moet nemen van zijn klanten en andere belangstellenden.

Kunstliefhebber Frans van der Beek opende zo'n anderhalf jaar geleden de galerie in het centrum van Diemen. Hij mocht gebruikmaken van het pand totdat er een huurder zou zijn gevonden. Dat is nu het geval. De Culturele Huiskamer van Diemen was een plek waar belangstellenden van kunst konden genieten, kunst konden huren en kunst konden kopen.

Frans van der Beek organiseerde regelmatig exposities die altijd feestelijk werden geopend. De Culturele Huiskamer van Diemen deed ook mee aan het evenement Kunst in Sport dat afgelopen zomer voor de eerste keer in Diemen werd gehouden. De galerie in het winkelcentrum was ook een plaats om elkaar te ontmoeten.

'En toen was de artistieke aderlating
van Diemen een feit'

Frans van der Beek, vrienden en bekenden hebben eind vorige week en begin deze week het pand leeggemaakt. "De kunstwerken hebben wij opgeslagen in inboedelkasten bij Saan in Diemen-Zuid. Wij hopen in de toekomst elders in Diemen de galerie te kunnen voortzetten."

"Wij hebben bijvoorbeeld de eigenaar van winkelcentrum Diemen-Noord benaderd met het verzoek om daar gebruik te mogen maken van winkelruimte die nu leegstaat. Uiteraard totdat er een nieuwe huurder is gevonden. Helaas hebben wij hier nog geen positief antwoord op gekregen."

Vorige week heeft Frans van der Beek een groot deel van de inboedel, boeken, cd's en andere artikelen, verkocht aan belangstellenden. Donderdag vond de uitverkoop in de galerie plaats.

Sinds bekend was geworden dat galerie de Huiskamer van Diemen de deuren definitief moest sluiten heeft Frans van der Beek veel reacties ontvangen.

"Mensen vinden het jammer. Uit reacties is gebleken dat velen ons werk hebben gewaardeerd. Het pand stond niet leeg en zag er leuk en sfeervol uit. Veel mensen vinden dat wij het pand altijd mooi hebben verlicht en de sfeer in dit deel van het winkelcentrum op een positieve manier hebben beïnvloed. Het is toch beter dat er een kunstgalerie in een winkelpand is gevestigd dan dat een pand lange tijd leegstaat?"

Het aanbod van de Culturele Huiskamer sprak eveneens tot de verbeelding. "Bezoekers die hier binnenkwamen vonden het aanbod leuk en gevarieerd. Wij hebben de kunstwerken ook regelmatig vervangen. Hierdoor bleef de galerie aantrekkelijk. Wij zijn de laatste tijd bezig geweest met de voorbereiding van een nieuwe expositie die in april zou worden geopend: 'The Royal Dutch Tulips', een expositie met schilderijen met tulpen. Toepasselijk voor het voorjaar. Helaas gaat deze expositie niet door."

Hij hoopt dat hij over niet te lange tijd de kunstwerken weer uit de inboedelkasten bij Koninklijke Saan kan halen en die neer kan zetten en op kan hangen in een nieuwe galerie in Diemen. Maar dinsdagmiddag deed hij de deur van de galerie voor het laatst op slot: "En toen was de artistieke aderlating van Diemen een feit", aldus Frans van der Beek.

donderdag 25 februari

PCOB Diemen

PCOB Diemen houdt een ledenbijeenkomst in De Schakel. Introducees zijn welkom. Jan Broekhuizen houdt een lezing over de Oude Kerk in Amsterdam. Dit oudste gebouw van de stad tintelt van historie. Zaal open 13.30 uur, start programma 14.00 uur.

Film: 'The Danish Girl'

'The Danish Girl' vertelt het bijzondere liefdesverhaal gebaseerd op het leven van de kunstenaars Einar en Gerda Wegener (Eddie Redmayne en Alicia Vikander). 20.00 uur. € 8,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

vrijdag 26 februari

Workshop

In de praktijk voor oefentherapie in de Burgemeester Bickerstraat wordt een ervaringsgerichte kennismaking mindfulness gegeven. 10.00 tot 12.00 uur, kosten € 10,-. Aanmelden: 020-6001316 of info@oefentherapiediemen.nl.

zaterdag 27 februari

Oud papier

De vrijwilligers van RTV Diemen gaan weer langs alle deuren in Diemen om oude kranten op te halen. De kranten moeten om 08.30 uur buiten staan, want dan gaan de teams op pad.

'Turks Fruit'

Acteur Sjoerd Pleijsier neemt de toneelbewerking van het boek 'Turks Fruit' (Jan Wolkers, 1969) in reprise. Theater De Omval, aanvang 20.30 uur. € 16,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

zondag 28 februari

Filateliebeurs

Filatelieclub De Zegelaars houdt haar maandelijkse filateliebeurs in De Schakel van 10.00 tot 16.00 uur. Handelaren en 5- en 10-centsboeken zijn volop aanwezig. Ook kunt u advies krijgen over uw 'vergeten' verzameling albums op zolder. Entree voor niet-leden is € 1,-. Informatie: 020-6942002.

Jeugdfilm

Voor kinderen vanaf 6 jaar draait in Theater De Omval 'Reis naar het Noorden'. St. Petersburg, 1882. Sasha is een aristocratisch meisje en een groot bewonderaar van haar opa. Hij is een ontdekkingsreiziger die niet meer terugkwam van een expeditie naar de Noordpool. Als zij zijn reisplan ontdekt, loopt ze weg van huis om hem te gaan zoeken. 11.00 uur. € 8,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

Kamermuziek

The Atlantic Trio, Janneke van Prooijen, viool - Ansfried Plat, cello - Bas Verheijden, piano, treedt op in De Hoop. Een volbloed romantisch programma met achtereenvolgens Russische, Franse en Duitse romantiek. Het concert in Schuilkerk De Hoop begint om 15.00 uur. Reserveren: reservering@schuilkerkdehoop.nl of 06-81498375.

maandag 29 februari

Reunie TIW Survivors

TIW Survivors organiseert zondag 15 mei een reünie voor alle oud-leden. Daarvoor is de vereniging nog op zoek naar oud-leden van TIW Survivors, maar ook van V. V. G. A., H. C. T. I. W., Ajax, Giants Diemen en de Geuzen (verenigingen waaruit TIW Survivors is ontstaan). Ieder oud-lid dat nog niet benaderd is, wordt uitgenodigd zich aan te melden via reünie.survivors@hotmail.com.

dinsdag 1 maart

Film: 'The Danish Girl'

'The Danish Girl' vertelt het bijzondere liefdesverhaal gebaseerd op het leven van de kunstenaars Einar en Gerda Wegener (Eddie Redmayne en Alicia Vikander). 14.00 en 20.00 uur. € 8,-.

donderdag 3 maart

Film: Star Wars

'Star Wars: Episode VII - The Force Awakens'. Zevende film uit de Star Wars-saga, waarin metaaljutter Rey samen met de voormalige stormtrooper Finn op zoek gaat naar de vermiste Luke Skywalker. 20.00 uur. € 8,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

vrijdag 4 maart

Cabaret in De Omval

Veronique Sodano speelt '#no filter'. Vrouwen worden gephotoshopt - mannen trouwens ook - tot mensen die in het echte leven niet bestaan, we schrijven op Facebook hoe gelukkig we zijn en wat een waanzinnig leven we toch hebben, OMG #dankbaar. We maken selfies om te laten zien hoe mooi, bijzonder maar ook - o zo - gewoon we zijn gebleven. 20.30 uur. € 15,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

zaterdag 5 maart

Oud papier

Vrijwilligers van de Protestantse Kerk de Ontmoeting halen vanaf 9.30 uur in heel Diemen oud papier op. U kunt uw papier, karton en oude boeken tot 9.30 uur aan de weg zetten.

Andermans Veren

Muziektheater in Theater De Omval: Andermans Veren met 'Er is altijd een derde', waarin de juweeltjes van het Nederlandse theaterlied worden opgepoetst. Er waait een frisse wind door de prachtigste melodieën en u wordt verrast met een nieuwe kijk op oude hits. Met liedjes van Boudewijn de Groot, Herman van Veen, Ivo de Wijs, Shaffy en List, het Goede Doel en anderen. 20.30 uur. €17,50. Reserveren via theaterdeomval.nl.

zondag 6 maart

Jeugdtheater

Voor kinderen vanaf 3 jaar in Theater De Omval: 'Koekla' met Kabouter Thijm. Zie je daar die kabouter lopen in het bos? Dat is kabouter Thijm. Hij woont in een gezellige, oranje pompoen. Op een dag staat er een klein, dik varkentje bij hem op de stoep. Varkentje heeft het vreselijk koud gekregen en hij staat helemaal te bibberen. 14.00 uur. € 8,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

maandag 7 maart

Peuter- en kleutergym

Vanaf maandag 7 maart start Rubia Ischers met een nieuwe groep gym voor peuters en kleuters. 15.30- 16.30 op de Noorderbreedte in Diemen-Noord. Informatie: roebiaischers@hotmail.com of 06-25302302.

Nederlaag voor SV Diemen

Ploeg gaat onderuit tegen DSOV: 1-5

Fel duel om de bal. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - SV Diemen heeft een gevoelige nederlaag geleden. De ploeg ging zondag voor eigen publiek onderuit tegen DSOV: 1-5. Bij rust leidden de bezoekers met 1-2.

Bright Owusu maakte de enige treffer van SV Diemen. Hij benutte een strafschop. Topscorer Dennis van Bree werd kort voor rust door de scheidsrechter van het veld gestuurd. Hij kreeg zijn tweede gele kaart en kon vertrekken. De aanvaller wacht een schorsing.

De onverwachte nederlaag van SV Diemen is een streep door de rekening. De ploeg van trainer Martin van Egmond presteert dit jaar boven verwachting in de derde klasse C. Voor de wedstrijd tegen DSOV zette de ploeg een goede serie neer. Maar ook na de verliespartij van zondag heeft SV Diemen nog steeds kansen om de nacompetitie te bereiken. Dit kan door een goede eindklassering op de ranglijst of het winnen van een periodetitel.

Vierde plaats
SV Diemen blijft ook na de nederlaag tegen DSVO op de vierde plaats staan. De ploeg heeft 31 punten uit 17 duels. De achterstand op de nummer drie AGB bedraagt vier punten. AGB won zondag de uitwedstrijd tegen KDO met 0-2. OSV, dat voor het begin van de laatste speelronde koploper was, speelde voor eigen publiek gelijk tegen De Meteoor. De ploeg uit Oostzaan staat met 35 punten op de tweede plaats. ASV Arsenal is met 36 punten de nieuwe koploper. De ploeg uit Amsterdam won de thuiswedstrijd tegen Zwanenburg met 3-1.

Zondag is er geen competitieprogramma. SV Diemen hervat de competitie op zondag 6 maart met een uitwedstrijd tegen IVV.

Aanmelden voor reünie van TIW-Survivors en voormalige honkbalclubs

Giants in 1973. Foto: TIW-Survivors

DIEMEN - De Diemense honk- en softbalvereniging TIW-Survivors houdt op eerste pinksterdag (zondag 15 mei) een reünie voor leden en oud-leden en voor oud-leden van de verenigingen waaruit TIW-Survivors is ontstaan. De reünie vindt plaats op het complex van TIW-Survivors op Sportpark De Diemen.

De reünie bij TIW-Survivors is dus ook bedoeld voor oud-leden van de honkbalverenigingen VVGA, HCTIW, Ajax en Giants Diemen.

De organisatie rekent erop dat er op 15 mei veel honkballers en softballers aanwezig zullen zijn om met elkaar herinneringen op te halen aan de tijd dat Diemen nog een echte honkbalgemeente was.

Met name in de periode dat Giants Diemen op Sportpark Spoorzicht speelde, waar toen ook de accommodatie van SV Diemen was, trokken de honkbalwedstrijden in Diemen heel veel toeschouwers.

Veel (oud-)leden zijn gevonden via de Facebookpagina voor de reünie. Op die Facebookpagina zijn veel fraaie foto's te vinden uit het verleden van de diverse verenigingen. Mensen die de reünie willen bezoeken kunnen een e-mail sturen naar reunie.survivors@hotmail.com.

Dames Smashing '72 verliezen van koploper

DIEMEN - Het eerste damesteam van volleybalvereniging Smashing '72 heeft in Sporthal Diemen verloren van de ongeslagen koploper VCH: 2-3. Smashing '72 schreef twee zwaarbevochten competitiepunten bij en blijft op de vierde plaats staan.

De Diemense ploeg wist vooraf dat je VCH niet met halve maatregelen kon verslaan. In de eerste set kwam Smashing meteen goed uit de startblokken en voerde de druk bij de titelkandidaat flink op. Vanaf 17-13 werd nog eens uitgelopen naar 21-13 en was de setwinst in de pocket: 25-17. Het coachingduo Van der Hulst/ De Lange stuurde in de tweede set hetzelfde zestal het veld in. VCH liet zich weliswaar niet meer overtroeven, maar Smashing pakte knap steeds een puntje voorsprong. Deze set eindigde in een nipte overwinning voor de thuisploeg (25-23).

In de derde set namen de bezoekers een kleine voorsprong en kwam Lidwien Gall op de buitenpositie in de ploeg voor Dieuwke Zwier, die de verdediging van VCH in de eerste sets nog had weten te slopen. VCH won met een minimaal verschil (24-26). De vierde set toonde VCH waarom het team bovenaan in de competitie staat en won eenvoudig met 16-25. Deze lijn werd doorgezet in de vijfde tiebreakset. Via 3-6 en 8-12 leek Smashing af te stevenen op een kansloos slot. Maar de veerkrachtige Diemense ploeg kwam nog strijdvaardig terug tot 12-12 en leek er even met de winst vandoor te gaan. Bij de laatste punten van de wedstrijd ging het publiek er nog even goed voor zitten, maar zag de bezoekers uiteindelijk winnen (13-15).

Dames SV Zeeburg zijn na zege dicht bij titel

DIEMEN - Het eerste damesteam van SV Zeeburg heeft zondag de uitwedstrijd tegen SDS '99 met 22-24 gewonnen.

De thuisclub begon goed en kwam op voorsprong. De dames van SV Zeeburg hadden moeite de bal onder controle te houden. Er werd daardoor veel balverlies geleden, waarvan SDS '99 kon profiteren. Maar SV Zeeburg wist voor rust de leiding te pakken: 12-15. De coach gaf in de rust aan dat het van belang was dat de bal beter onder controle zou worden gehouden. SV Zeeburg speelde in de tweede helft aanvankelijk weer niet overtuigend. SV Zeeburg leed weer dikwijls balverlies en kreeg te maken met een aantal tijdstraffen. SDS '99 slaagde erin terug te komen, kwam langszij en wist daarna een voorsprong te pakken.

De wedstrijd bleef spannend en ondanks een aantal, volgens de spelers van SV Zeeburg dubieuze, beslissingen van de scheidsrechter bleven de handbalsters uit Diemen hun hoofd erbij houden. Zij slaagden erin om de winst veilig te stellen. SV Zeeburg is nu een paar weken vrij. Op zaterdag 12 maart staat de kampioenswedstrijd op het programma. SV Zeeburg speelt dan in Sporthal Diemen tegen Leidsche Rijn 2. Die wedstrijd begint om 19.30 uur. De speelsters van SV Zeeburg hopen op veel publiek in de zaal.

De Meeuwen wint

DIEMEN - Het eerste damesteam van De Meeuwen heeft de uitwedstrijd tegen Noordkop met 2-8 gewonnen.

Het waterpoloteam uit Diemen blijft koploper en ligt op koers om de titel in de wacht te slepen.

Het duurde even voordat het team van De Meeuwen op gang kwam. Maar toen dit eenmaal het geval was, bleken de dames uit Diemen niet meer te stoppen. Zij maakten korte metten met de thuisploeg.

Het team van De Meeuwen is in de competitie nog ongeslagen. De Meeuwen is lijstaanvoerder met 43 punten uit 15 duels. Jaws volgt met 37 punten uit 17 wedstrijden en HBW staat op de derde plaats met 33 punten uit 15 wedstrijden.

Het eerste herenteam van De Meeuwen verloor voor eigen publiek met 7-10 van de Vuursche. De bezoekers namen in de eerste periode een 2-4 voorsprong. De Meeuwen kwam in de tweede periode terug tot 4-4, maar moest toezien hoe De Vuursche in die periode een 4-5 voorsprong nam. De Vuursche nam in de derde periode verder afstand (4-7) en bepaalde in de vierde periode de eindstand op 4-8.

De heren van De Meeuwen gaan zaterdag op bezoek bij VZC-E&P.

Nog meer avontuur in Citroën C4 Cactus

In het voorjaar verkrijgbaar

Met nog meer outdoorkarakter.

'Vrijheid en avontuur' wordt het credo op de stand van Citroën op de autosalon van Genève met de presentatie van de speciale serie 'C4 Cactus Rip Curl'. Op deze speciale serie introduceert Citroën de functie Grip Control en nieuwe stijlelementen die het 100% outdoorkarakter van de auto benadrukken.

Door een samenwerking met Rip Curl wil Citroën de outdoor spirit van de C4 Cactus versterken via een extremere versie. Het is een opvallende auto geworden die technologisch goed is uitgerust, die uitstekende rijprestaties biedt en waarmee Citroën mikt op liefhebbers van de Cactus die zich in hun leven richten op ontspanning, hobby's en genieten van het leven. Een filosofie die ook past bij het merk Rip Curl, in 1969 opgericht in het Australische Torquay, op een paar uur rijden van de legendarische surfspot Cactus Bay.

Het interieur van de Citroën C4 Cactus Rip Curl heeft accenten in Pulp Orange die lekker contrasteren met de grijze of zwarte bekleding van de stoelen. Gordels, vloermatten, zelfs de speakers. Leuk detail: het dashboardkastje is afsluitbaar met een riem en een gesp: alsof het een koffer is.

Het uitrustingsniveau is gebaseerd op afwerkingsniveau 3 Shine van de Citroën C4 Cactus. Een panoramisch glazen dak dat ook tegen de hitte beschermt is optioneel. De Citroën C4 Cactus Rip Curl is verkrijgbaar vanaf het voorjaar.

Nieuwe Kia Sportage in de showroom

De nieuwe Sportage staat bij de dealer.

Deze week is bij de Kia-dealer de nieuwe Sportage de showroom binnengereden.

Met deze vierde generatie van de veelzijdige cross-over zet het Zuid-Koreaanse automerk weer een belangrijke stap. Qua uitstraling, techniek, uitrusting, comfort en luxe sluit deze Sportage weer meer aan bij de wensen en eisen van de Europese klant. Om daar uitgebreid mee kennis te maken staan bij demonstratiemodellen klaar voor een proefrit.

Ondanks de grote belangstelling vooraf kan Vaneman Kia meerdere modellen uit voorraad leveren. De prijzen starten bij 25.995 euro. Daarbij is nog geen rekening gehouden met het tijdelijke inruilvoordeel voor 'vreemdmerkrijders' en de loyaliteitskorting voor mensen die nu al Kia rijden.

Michael Meijer, directeur van Vaneman Kia, is enthousiast over de nieuwe aanwinst in de showroom. "Het is een prachtige auto die duidelijk aangeeft waar Kia momenteel voor staat." De prijzen starten bij 25.995 euro, waarbij de standaarduitvoering al zeer royaal is met onder andere airconditioning en elektrische ramen.

Als je koffie wilt, zeg je het gewoon

Uw wens is mijn bevel.

Ford lanceert het nieuwe communicatie- en entertainmentsysteem SYNC 3 in Europa. Met dit systeem kunnen bestuurders in spreektaal hun smartphone, audio-, navigatie- en klimaatfuncties bedienen.

SYNC 3 beschikt over een vernieuwd 8" touchscreen en is sneller dan eerdere versies. Met één druk op de knop en de gesproken opdracht 'Ik wil koffie', 'Ik moet tanken' en 'Ik moet parkeren' vindt de bestuurder de dichtstbijzijnde cafés, benzinestations en parkeerterreinen.

Maar ook stations, luchthavens en hotels kunnen op deze manier worden gevonden. Het systeem wordt voor het eerst gedemonstreerd op het Mobile World Congress in Barcelona. Dit gebeurt op de nieuwe Kuga, die eveneens op dit evenement wordt onthuld. In Europa wordt SYNC 3 in eerste instantie op de Mondeo, de S-MAX en de Galaxy geïntroduceerd.

The Big Event bij Opel

De Opel-dealers bieden 2000 euro inruilwaarde op alles wat rolt of rijdt tijdens The Big Event van 7 tot en met 12 maart. Wie geen auto in te ruilen heeft, kan dus ook een driewieler of zelfs knikkers inleveren. Dat moet wel even via de website, waar een inruil-waardecheque kan worden aangevraagd. Die kunnen kopers van een nieuwe Opel tijdens de actieperiode verzilveren wanneer ze hun eigen auto erbij inruilen. Naast die extra inruilwaarde krijgt eenieder die een nieuwe Opel koopt voor € 500,- gratis brandstof en voor € 250,- Opel-accessoires. En dan is er tijdens de actieperiode ook nog een roulette waarmee prijzen te winnen zijn.

De lichtsignatuur van Peugeot 2008

Dit is de nieuwe 2008 van Peugeot. De kleine SUV heeft nieuwe lampen. Of 'lichtsignatuur', zoals dat genoemd wordt. Koplampbehuizingen met zwart en verchroomd binnenwerk. En led-achterlichten als de afdruk van de klauw van een leeuw. Ook de grille met verchroomde facetten is opvallend. Verder zien we een vlakke motorkap en zwarte wielkast- en dorpelranden op de hogere uitrustingsniveaus. De nieuwe 2008 wordt komende maand gepresenteerd op de autosalon van Genève.

15 / 16

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Gediplomeerde en ervaren kapster komt bij U thuis of verzorgingshuis. Knippen
€ 20,- (alleen in Diemen).
06-41730589

Last van allergie?
www.allergietherapeut.nl