DiemerNieuws

17 maart 2016

DiemerNieuws 17 maart 2016


Geen horeca Diemerbos

DIEMEN - Hoewel er in de plannen voor het Diemerbos altijd rekening mee gehouden is en er ook al een tijdje een mobiele horecagelegenheid gestaan heeft, komt er geen horeca bij de ingang aan de Muiderstraatweg. Of in ieder geval voorlopig niet. Een uitspraak van de Raad van State heeft een streep door de plannen gezet.

De gemeente Diemen heeft de mogelijkheid voor een horecagelegenheid opgenomen in het bestemmingsplan. De provincie Noord-Holland had aanvankelijk bezwaar omdat het niet zou passen binnen de regels in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) voor dit gebied in het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur). De gemeente had echter als argument dat er voldoende compensatie was in de uitbreiding van het Diemerbos bij de herinrichting en daarmee ging de provincie akkoord.

Raad van State
Twee personen maakten echter bezwaar tegen horeca in het Diemerbos en in oktober 2015 heeft de Raad van State de bezwaarmakers in het gelijk gesteld.

Strop
Geen horeca betekent een strop voor Staatsbosbeheer, dat de inkomsten die hieruit zouden voortvloeien hard nodig heeft. Er is al een tekort op het budget voor het beheer van het bos van enkele tonnen per jaar. Riena Tienkamp, hoofd Staatsbosbeheer Noord-Holland: "Wij zouden inkomsten krijgen uit de erfpacht van de grond waarop een horecavoorziening wordt gevestigd en dat gebruiken voor het beheer van het bos. De hoogte van de inkomsten uit de erfpacht is afhankelijk van de inkomsten van de horecagelegenheid, maar dit zou een substantiële bijdrage kunnen vormen. Het is immers een prachtige locatie en in de loop der jaren hebben al verschillende ondernemers interesse getoond om hier iets te beginnen. Er heeft zelfs al een tijdje een ondernemer gestaan met een mobiele voorziening, maar die heeft zich helaas om praktische redenen teruggetrokken."

Lees verder op pagina 3.

Leefbaar Diemen blijft tegen hondenbelasting

DIEMEN - Inwoners van Diemen die een hond hebben betalen ook dit jaar hondenbelasting. Deze vorm van belasting is al jaren onderwerp van discussie. Rosali Herder, fractievoorzitter van oppositiepartij Leefbaar Diemen, snapt de kritiek op de hondenbelasting en zal tijdens de behandeling van de kadernota in het voorjaar een motie indienen.

In de gemeente Amsterdam is de hondenbelasting afgeschaft. Het feit dat er in Diemen nog wel hondenbelasting wordt geïnd, leidt wel eens tot onbegrip en kritiek. "Als ik mijn hond Lupa uitlaat kom ik regelmatig mensen tegen die kritiek hebben op de hondenbelasting. Hondenbezitters hebben vrijwel altijd een zakje bij zich om de poep van hun hond op te ruimen. Zij vinden het vreemd dat zij desondanks hondenbelasting moeten betalen. Het aantal plekken waar je in Diemen de hond mag laten loslopen is beperkt. En als je dat doet loop je de kans dat jouw hond wordt aangevallen door een grote agressieve hond. De hondenbelasting wordt niet gebruikt om voorzieningen voor honden te betalen, maar gaat naar de algemene middelen", aldus Herder. Net als elke hondenbezitter is zij 104 euro per jaar kwijt. "104 euro voor zes kilo. Dat is het gewicht van mijn hond Lupa. Het bedrag kan sommige mensen ervan weerhouden een hond te nemen. Een hond is voor veel oudere mensen het enige gezelschap dat zij nog hebben. Als ik de hond uitlaat kom ik veel mensen tegen, onder wie een behoorlijk aantal ouderen die alleen zijn. Een hond is voor veel mensen erg belangrijk. Hondenbezitters ontmoeten tijdens het uitlaten andere mensen. Een hond heeft dus een belangrijke sociale functie."

Zij geeft aan dat Leefbaar Diemen tijdens de behandeling van de kadernota een motie zal indienen waarin de gemeenteraad wordt gevraagd om de hondenbelasting met ingang van 2017 af te schaffen. Herder heeft ook een idee over een financiële dekking. "Laat de gederfde inkomsten maar uit de subsidiepot van sommige verenigingen komen. Het Diemer Festijn ontving in 2012 63.814 euro, maar de verborgen kosten die niet in rekening gebracht zijn liggen wel boven een ton. De hondenbelasting wordt voor een betrekkelijk klein aantal huishoudens geheven, terwijl de subsidie aan verenigingen ook maar door een betrekkelijk klein aantal huishoudens wordt opgesoupeerd. Sommige subsidies zijn terecht, maar niet alle."

Lees verder op pagina 5

Referendum: Tien stembureaus

DIEMEN - Voor het Oekraïne-referendum op woensdag 6 april worden tien stembureaus ingericht in Diemen. Dat is er één minder dan vorig jaar bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Het mobiele stembureau bij station Diemen-Centrum vervalt.

Bij de gemeenteraadsverkiezing in 2014 waren er nog vijftien stemlokalen in Diemen. Uit efficiency- en kostenoverwegingen was dit in 2015 al teruggebracht naar elf. Omdat er van het mobiele stembureau bij vorige verkiezingen weinig gebruik werd gemaakt en omdat er op relatief korte afstand vier andere stembureaus zijn, was al besloten dit stembureau te laten vervallen, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Stemmers kunnen op 6 april terecht in het gemeentehuis, Zorgcentrum De Diem, Centrum De Schakel, Sporthal Diemen, brede school Noorderbreedte, Wijkcentrum Noorderlicht, Zorgcentrum Berkenstede, basisschool De Venser, Café Berlin op Campus Diemen Zuid en de keet naast Biesbosch 3.

Geld weg

DIEMEN - Twee dames op leeftijd zijn vorige week woensdag een grote som geld kwijtgeraakt nadat zij waren beroofd van hun portemonnee.

Het eerste slachtoffer had geld gepind bij een automaat aan het Diemerplein. Haar tas hing aan haar rollator. Bij thuiskomst bleek de portemonnee uit de tas verdwenen en was er 1150 euro van haar rekening opgenomen.

Het tweede slachtoffer raakte haar portemonnee kwijt op het Berkenplein. Bij haar bleek later 900 euro van haar rekening afgeschreven te zijn.

Lintje voor John Cuijpers bij viering lustrum

John Cuijpers, met koninklijke onderscheiding, en burgemeester Erik Boog. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - De Historische Kring Diemen heeft dinsdagavond het 25-jarig bestaan gevierd. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in het verenigingslokaal in De Schakel. Leden en genodigden genoten van een optreden van het Weespertrekvaart Mannenkoor. Voor John Cuijpers, die kort voor het feest de voorzittershamer had overgedragen aan Ad Saan, was er een verrassing. Hij kreeg uit handen van burgemeester Erik Boog een koninklijke onderscheiding. Boog speldde hem de versierselen op die horen bij het Lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau. Op pagina 10-11 een portret van de 25-jarige HKD.

33

treffers maakte SV Zeeburg tijdens kampioenswedstrijd

Weerkaatsende strepen in het wegdek

Wat we aan licht van boven tekortkomen, compenseert de gemeente Diemen sinds enige tijd op de zebrapaden in het centrum met zogenaamde 'kattenogen'. Niet dat het qua lichtsterkte veel uitmaakt, maar de automobilist wordt in ieder geval gewezen op het zebrapad. De vraag is of de kattenogen, die al toegepast werden om de sfeer in tuinen te verhogen, voor de veiligheid van de overstekende voetganger beter werken dan meer licht van boven. In 1937 kregen de overstekende fietsers bij de Hartveldsebrug hulp van de gemeente door het plaatsen van gummikussens waarin glazen kogels waren gemonteerd. De kussens kwamen te liggen voor en achter de vernieuwde bredere strepen op het wegdek. Het Algemeen Handelsblad van 20 april 1937 bracht dit nieuwtje met toelichting: "Nadert een auto deze verkeersstrepen, dan wordt het licht der koplampen gereflecteerd, waardoor de streep zelf licht schijnt te geven. Stukrijden van de kogels is niet mogelijk. Hoewel de glazen kogels boven het wegdek uitsteken verdwijnen zij in het gummi omhulsel zoodra de wielen ze raken. Ook aan het oversteekpunt aan den Muiderstraatweg, even buiten de kom van Diemen, zijn zulke weerkaatsende strepen aangebracht."

Vrijwilligers helpen op complex TVDZ

Vrijwilligers in actie. Foto: TVDZ

DIEMEN - Vrijwilligers hebben klussen uitgevoerd bij Tennisvereniging Diemen-Zuid. Het betrof hier activiteiten voor de actie NLdoet.

Er werden op het complex van de tennisvereniging op Sportpark De Diemen diverse klussen gedaan. Zo werden netten ophangen, banen geharkt, geveegd, onkruid gewied, barkrukken geschilderd en allerlei schoonmaak- en reparatieklussen op de grond maar ook op het dak van het clubhuis verricht. Er deden leden van de club, maar ook vrijwilligers van buiten mee. TVDZ is blij met de inzet van allen.

Discussie over nieuwe plek tramhaltes

Tramhaltes Hartveldseweg krijgen nieuwe plek

De plek waar de twee haltes in de toekomst komen. Foto: Oscar Borghardt

DIEMEN - Een aantal bewoners van de woningen aan de Hartveldseweg tussen de Burgemeester Bickerstraat en de Ouddiemerlaan is tegen het plan van de gemeente om tegenover hun woning aan beide kanten van de weg een tramhalte aan te leggen. Zij vrezen toename van drukte en geluidsoverlast en wellicht hinder van jongeren die 's avonds op de haltes gaan hangen.

Het verplaatsen en opheffen van tramhaltes op de Hartveldseweg en de Muiderstraatweg maakt deel uit van de ontwikkeling van de Oost-West-as. Stadsregio Amsterdam moet fors bezuinigen op het openbaar vervoer. In Amsterdam heeft dit onder meer geleid tot het opheffen van tramlijn 25, het opheffen van buslijnen en het schrappen van tram- en bushaltes. Stadsregio Amsterdam wil met minder trams en bussen evenveel reizigers even snel kunnen vervoeren. Een van de gevolgen is dat het aantal tramhaltes van lijn 9 afneemt.

Volgens het plan van de gemeente verdwijnen de twee haltes ter hoogte van de Nicolaas Lublinkstraat en twee haltes voor de kerk Sint Petrus' Banden. Hiervoor in de plaats komen twee tramhaltes die tegenover elkaar komen te liggen vlak voor het kruispunt Hartveldseweg/Burgemeester Bickerstraat (gezien vanuit de richting van het beginpunt van lijn 9 op De Sniep).

De tramhaltes voor de Sint Petrus' Bandenkerk verdwijnen. Foto: Trudy Kroese

Bewoner vreest toename van drukte
en geluidsoverlast

Behalve dat het aantal haltes in Diemen afneemt, heeft deze maatregel ook tot gevolg dat trams die in de richting van Amsterdam rijden niet langer bij de Sint Petrus' Bandenkerk in een file terechtkomen. Door het verdwijnen van de tramhaltes voor de kerk ontstaat daar ruimte voor een vrije trambaan.

Drukker
Paul Ruijg, bewoner van de Hartveldseweg, krijgt in de toekomst twee haltes voor zijn woning, net als de overige bewoners van de appartementen van het woonblok Hartveldseweg 1-6. "Wij wonen vlak bij het drukste kruispunt van Diemen. Het gaat om het enige kruispunt waar intensief verkeer over rijdt in zowel de richting van oost naar west als in de richting van noord naar zuid. Het is hier de afgelopen jaren steeds drukker geworden, mede door het sluipverkeer tijdens files. De geluidsoverlast en de luchtverontreiniging zijn aanzienlijk toegenomen. In de zomer is het nauwelijks nog mogelijk om een raam of balkondeur aan de voorzijde open te hebben."

Ondernemers kunnen leven met het
verdwijnen van haltes

Hij vreest dat de aanleg van de tramhaltes voor extra overlast zal zorgen. "De trams zullen voor onze woning stoppen en weer optrekken. Dit zal voor extra geluidsoverlast zorgen. Mochten er ook nog bushaltes komen, dan zal ook de stank toenemen. Verder is er een kans dat jongeren 's avonds op de haltes gaan rondhangen. Daarnaast wordt ook de stoep hier voor de deur een stuk smaller. Misschien is het beter om de tramhaltes niet tegenover elkaar aan te leggen, maar de tramhalte voor de richting Amsterdam voorbij de stoplichten aan te leggen."

Een aantal bewoners deelt de mening van Ruijg. Er zijn echter ook bewoners die er geen bezwaar tegen hebben dat de tramhaltes voor hun woning komen te liggen.

De 'pijn' verdelen door een van de haltes aan de andere kant van het kruispunt aan te leggen is geen optie, legt wethouder Lex Scholten uit. Scholten is portefeuillehouder Oost-West-as. "Op die locatie is weinig ruimte door de aanwezigheid van horecazaak Roediez."

Bomen
De ondernemers Peter Hauber (Café Mell), Johan van Leijenhorst (haringzaak) en Rick Moen (bloemenzaak Mooi by Rick!) vinden het geen probleem dat de tramhaltes die nu nog vlak bij hun zaak liggen in de toekomst verdwijnen. Weinig mensen die uit lijn 9 stappen bezoeken hun zaken, geven zij aan. Zij hopen dat de gemeente de openbare ruimte voor hun zaken mooi gaat inrichten. "Ik heb begrepen dat er plannen zijn om veel bomen te plaatsen. Ik hoop alleen niet dat die bomen op plekken worden neergezet waardoor er minder zonlicht op mijn terras valt. Maar de gemeente gaat nog met ons praten over de inrichting van de openbare ruimte", aldus Hauber.

Diemerbos

Vervolg van voorpagina.

Nutsvoorzieningen zijn er wel al, aangelegd voor de Scouting even verderop in het Diemerbos; deze zouden ook gebruikt kunnen worden door een horecavoorziening. "Dit is een zware streep door de rekening, voor alle betrokken partijen", aldus Tienkamp. Ook de gemeente Diemen wil graag horeca in het Diemerbos. "Iedereen vindt het belangrijk, uit een bewonersenquête is gebleken dat horeca gemist werd in het Diemerbos", aldus wethouder Ruud Grondel.

De bal ligt nu bij de provincie Noord-Holland. De regels in de verordening voor horeca zijn op verschillende manieren te interpreteren, maar tegen de uitspraak van de Raad van State is geen beroep mogelijk. De provincie beraadt zich over het aanpassen van de PRV. "Wij moeten nu afwachten. Als de verordening wordt aangepast zal dat zeker nog maanden duren, het moet dan eerst langs Provinciale Staten voor goedkeuring", aldus Grondel.

Verwarde automobiliste

DIEMEN - Een agent in burger zag vorige week woensdag 9 maart, rond 14.15 uur, een auto rijden over het fietspad op de Martin Luther Kinglaan. De auto werd op de Ouddiemerlaan staande gehouden en de agent legitimeerde zich, waarop de automobiliste de auto in zijn achteruit zette en snel wegreed.

Een achtervolging van 25 minuten door Diemen volgde. Tijdens de achtervolging negeerde de vrouw voortdurend het stopteken van de agent en van een verkeersregelaar. Toen zij uiteindelijk wel moest stoppen bij een opstopping, haalde de agent de sleutels uit het contact. Maar met een reservesleutel reed de vrouw toch weer verder. Op de Joan Muyskenweg kon de auto, met hulp van opgeroepen geüniformeerde agenten, worden stilgezet.

De 55-jarige vrouw uit Diemen bleek zeer verward te zijn. Zij is meegenomen naar het politiebureau en werd op advies van de afdeling Vangnet van de GGD opgenomen. Er zal een traject worden gestart bij het CBR om het rijbewijs van de vrouw ongeldig te laten verklaren vanwege haar rijgedrag.

Inbraak

DIEMEN - Tussen 9 en 13 maart is er ingebroken in een woning aan de Griend.

De daders kwamen via de achterdeur binnen en hebben ruim de tijd genomen om de woning te doorzoeken. Opvallend is dat er waarschijnlijk niets is weggenomen.

Hard werken in buurtmoestuin tijdens NLdoet

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Buurtmoestuin de Prinses op de Erwt kreeg afgelopen zaterdag een opknapbeurt met hulp van vrijwilligers van NLdoet. Samen met tuinders werkten de zes vrijwilligers hard: enorme hoeveelheden aarde werden naar binnen gekruid om de velden op te hogen, paden opgeknapt, drie bomen (die al jarenlang geen vruchten meer dragen) eruit gehaald en nieuwe bomen geplant. Gezellig was het ook, er was tijd voor een kop koffie en een heerlijke lunch, bereid door een van de vaste tuinders. 'Volgend jaar kom ik weer", liet een van de vrijwilligers al weten.

Leerlingen van basisscholen maken een minuut lawaai

23 miljoen kinderen gaan niet naar school

Lekker schreeuwen op het schoolplein. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Leerlingen van de basisscholen in Diemen hebben donderdagmiddag om 12.00 uur een minuut lang enorm veel lawaai gemaakt. Het ging hier om de actie 'Trek aan de bel' van het Liliane Fonds. Dit fonds zet zich in voor kinderen met een handicap die in veel landen niet naar school mogen of kunnen.

Even voor 12.00 uur verzamelden alle ongeveer 300 leerlingen en docenten van de De Octopus zich op het plein voor de school in het centrum van Diemen. Wethouder Jeroen Klaasse ("Klaassen van Ajax", riep een jongetje) legde de kinderen kort uit waar het deze middag om ging. Hij vroeg aan de kinderen hoe zij het zouden vinden als zij nooit meer naar school konden gaan. Diverse kinderen juichten, maar dat was vast voor de lol en om de docenten te stangen. Die moesten er overigens om lachen.

Bel
Nadat directrice Gaby Etman met een bel had gezwaaid barstte het vocale geweld los. Een minuut lang schreeuwden de kinderen de longen uit hun lijf. Diverse juffen en de verslaggever deden hun vingers in hun oren om het schelle geluid te dempen. De kinderen hadden uiteraard veel plezier.

Triest
De reden waarom de actie 'Trek aan de bel' werd gehouden is heel triest. "In landen over de hele wereld gaan 23 miljoen kinderen met een handicap niet naar school. Het zijn kinderen die bijvoorbeeld blind zijn of een ledemaat missen. Er zijn ouders die hun kind thuis houden omdat zij zich voor hun dochter of zoon schamen. Maar veel kinderen kunnen niet naar school omdat scholen geen voorzieningen hebben voor kinderen met een handicap. Het gevolg is dat die kinderen geen opleiding krijgen, in een sociaal isolement raken en vrijwel geen enkele hoop op een goede toekomst hebben", aldus wethouder Klaasse.

Joram Mallien

Acteur bij EDOG
25 jaar
Diemenaar sinds 2015

Dit weekend speelt EDOG 'Joseph and the amazing technicolor dreamcoat'. Wat is jouw rol?
"Ik speel Aser, Jozefs broer."

Tenor of Bas?
"Bas."

Favoriete lied uit Joseph?
"'Sluit alle deuren maar'. Zeer ontroerend nummer waar ik kippenvel van krijg."

Verder in het dagelijks leven?
"Ik volg een studie bachelor of communication. Verder leid ik een rustig bestaan. Ik mediteer veel en doe yoga. Iedere zondag doe ik vrijwilligerswerk op een basisschool, daar help ik kansarme kinderen om taalrijker te worden."

Idool?
"Ik volgde als kleine jongen al programma's als 'Idols', overigens nog steeds. Iedere seizoen had ik wel een nieuw idool. Maar mijn grootste idool is toch wel Michael Jackson."

Favoriete stekje in Diemen?
"Campus Diemen Zuid. The place to be. Rustige studentencampus met alle faciliteiten binnen handbereik."

Kaviaar of kroketje?
"Een kroketje."

Met wie zou je nog eens een gesprek willen hebben?
"Met mijn neef die pasgeleden is overleden. Hij was namelijk een echte levensgenieter, iemand met altijd een stralende lach op zijn gezicht."

Je beste eigenschap?
"Humor. In iedere situatie iets grappigs of leuks proberen te zien."

En je slechtste?
"Ik kan moeilijk tegen kritiek."

Wat weten veel mensen niet van je?
"Dat ik in een musical speel."

Waar kun je je druk over maken?
"Als ik me druk maak, dan om mijn gezondheid. Een gezond mens telt voor twee."

Diemen mist nog…
"Een foodhal."

Als je een dagje burgemeester was...
"Zou ik subsidies verstekken aan kunstinstellingen."

Organisatie van Avond-vierdaagse verandert

DIEMEN - De Avondvierdaagse van Diemen wordt dit jaar van dinsdag 28 juni tot en met vrijdag 1 juli gehouden. De startplaats en de finish zijn alle vier de avonden voor horecazaak Het Wapen van Diemen in Diemen-Zuid.

Natasha Verheij en haar team, dat bestaat uit Ben, Hennie en Jennifer Meupelenberg, staan inmiddels al jaren garant voor de organisatie van de Avondvierdaagse van Diemen. Verheij legt uit dat voor de editie van 2016 veranderingen zijn doorgevoerd. "Tot en met vorig jaar werd de Avondvierdaagse georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Wandelbond (KNWB). De bond heeft echter de regionale afdelingen opgeheven en verstrekt geen financiële bijdrage meer voor de organisatie van de Avondvierdaagse."

Recent is in Diemen de Stichting Diemense Avondvierdaagse opgericht. Verheij maakt deel uit van het bestuur van de stichting. "Vanaf dit jaar organiseert deze stichting de Avondvierdaagse van Diemen. Wij vragen dit jaar een iets hoger bedrag voor deelname dan in voorgaande jaren: 5,50 euro in plaats van 4 euro. Deelnemers die de vierdaagse uitlopen krijgen voor dit bedrag ook een medaille. Wij hebben de prijs moeten verhogen omdat wij geen bijdrage meer ontvangen van de KNWB en steeds meer uitgaven hebben, bijvoorbeeld voor het inhuren van verkeersregelaars die ervoor zorgen dat de deelnemers op kruispunten en andere drukke plekken veilig kunnen oversteken."

De Avondvierdaagse van Diemen trekt elk jaar veel deelnemers. Niet alleen uit Diemen, maar ook uit plaatsen in de regio. Die laatste groep kiest speciaal voor de Avondvierdaagse van Diemen vanwege het mooie parcours door veel groene gebieden. Veel leerlingen van de basisscholen in Diemen lopen de Avondvierdaagse altijd samen met hun schoolgenoten.

Honden-belasting

Vervolg van voorpagina.

Herder geeft aan dat er tijdens de onderhandelingen die tot de minderheidscoalitie hebben geleid over de hondenbelasting is gesproken. "Bij de onderhandelingen over de nieuwe coalitie is mij de suggestie gedaan om in te stemmen met bijvoorbeeld een minderheidscoalitie en als tegenprestatie zou het college de hondenbelasting laten vervallen. In deze valkuil is Leefbaar Diemen niet gevallen. Want de afspraak was al dat wij bij de kadernota een motie hondenbelasting zouden indienen."

Kunstzin Diemen houdt expositie

DIEMEN - Wethouder Jeroen Klaasse opent donderdag 17 maart om 19.00 uur in het gemeentehuis de jaarlijkse tentoonstelling van de Diemense kunstenaarsvereniging Kunstzin Diemen.

Tijdens de opening is er een optreden van The Monday Singers. Tijdens deze tentoonstelling tonen bijna dertig Diemense kunstenaars hun nieuwe werk. Steven Dijk, voorzitter van Kunstzin Diemen, is erg blij met de afwisselende expositie. "De expositieruimte van het gemeentehuis is geheel gevuld met schilderijen, beelden, glaskunst en textielwerk. Aan de ene kant nieuw werk van oude bekenden als Liedje de Rooij, Carolien Oedekerk en Els de Does en aan de andere kant ook werk van enkele nieuwe leden als Erik Winkler, Emma Engelsman en Hadewig Janssen."

De tentoonstelling is tot 14 april te bekijken in het gemeentehuis op werkdagen van 8.30 uur tot 16.00 uur.

Vereniging maakt zich sterk voor cultureel erfgoed

Historische Kring Diemen viert 25-jarig bestaan

DIEMEN - De Historische Kring Diemen (HKD) vierde dinsdagavond het 25-jarig bestaan. Dit gebeurde in het verenigingslokaal in De Schakel. De HKD is een vitale vereniging die niet meer weg te denken is uit Diemen. De vereniging maakt zich sterk voor het cultureel erfgoed in Diemen en heeft vele mooie publicaties op haar naam staan. Ook worden er veel activiteiten georganiseerd. Voorzitter John Cuijpers vertelt over verleden, heden en toekomst van de vereniging.

John Cuijpers: 'Wij zijn blij met ons verenigingslokaal in De Schakel.' Foto's: Trudy Kroese

Diemenaar Jaap Haag was nauw betrokken bij de oprichting van de Historische Kring Diemen. "Het initiatief tot de oprichting van de Historische Kring Diemen kwam van twee kanten. Aan de ene kant waren het de archeologen rond Hanna Blok, Noor van Mens en anderen. Zij wilden hun vondsten blijvend kunnen exposeren en de historische achtergrond ervan kunnen toelichten. En aan de andere kant was er de groep rond mensen als Frits Reurekas, Henk de Wild en Henk Teiwes die de belangstelling voor het wat minder verre verleden van Diemen wilde bevorderen en daarvoor een vereniging met een eigen tijdschrift wilde oprichten."

Koppen bij elkaar
"Het idee van een historische vereniging sprak ook anderen aan, waaronder boekhandelaar Paul van den Berg, apotheker Gerald Monterie, de Amsterdamse archeoloog Wiard Krook en de historici Hans de Waardt en mij. In het najaar van 1990 staken deze mensen de koppen bij elkaar en uit de door hen gevormde initiatiefgroep kwam op 16 maart 1991 de Historische Kring Diemen (HKD) voort", aldus Haag.

Jaap Haag werd de eerste voorzitter van de vereniging, Henk Teiwes secretaris, Jaap van Ingen penningmeester en Hilda Kernell, Noor van Mens en Wiard Krook waren de overige leden van het bestuur.

Leden en genodigden vierden dinsdag het 25-jarig jubileum in De Schakel en genoten van het optreden van het Weespertrekvaart Mannenkoor.

In september zijn er diverse activiteiten voor bewoners

Jaap Haag: "Het nieuwe bestuur ging met veel elan aan de slag. En behalve dat het tijdschrift op de rails werd gezet, nam het bestuur ook initiatieven om wat er in Diemen nog over was aan historische bebouwing voor het nageslacht te behouden. Daarbij ging het onder andere om boerderij Zeldenrust, boerderij Zeehoeve en Fort Diemerdam, maar bovenal om de voormalige schuilkerk De Hoop, die in november 1990 was uitgebrand. Daar is de jonge Historische Kring Diemen helemaal voor gegaan en die inspanningen hebben de basis gelegd voor de uiteindelijke restauratie die in 1998 voltooid werd."

Stadsherstel
Stadsherstel Amsterdam kocht het pand, renoveerde het en exploiteert schuilkerk De Hoop met veel succes. In schuilkerk De Hoop worden regelmatig activiteiten gehouden, zoals de concertserie 'Kamermuziek in De Hoop', exposities, trouwerijen, recepties en bijeenkomsten van de gemeente. In januari werd de nieuwjaarsreceptie van de gemeente in het gebouw gehouden.

'De Historische Kring Diemen moet duidelijk zichtbaar blijven'

John Cuijpers, waarom ben je dinsdagavond als voorzitter van de Historische Kring Diemen gestopt?
"Het is genoeg geweest. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er nieuw bloed in het bestuur van de Historische Kring Diemen komt. Ad Saan is vorig jaar lid geworden van het bestuur en sinds dinsdagavond de nieuwe voorzitter. Het bestuur bestaat verder uit penningmeester Han Saan, secretaris Peter Texier en de bestuursleden Cora Rijfkogel en Frans Deckers."

Succesvol
Waarom is de HKD zo succesvol?
"Na de brand in De Hoop ontstond er in Diemen een collectief bewustzijn van het belang van het historisch erfgoed. Er zijn in het verleden in Diemen veel historische gebouwen gesloopt. Diemen had 25 jaar geleden geen enkel monument. Nu zijn hier rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten. Voorbeelden zijn schuilkerk De Hoop, Fort Diemerdam en begraafplaats Gedenk te Sterven. Wij hebben de afgelopen 25 jaar veel steun gekregen van de gemeente, ook van de voormalige burgemeesters Bob de Hon en Amy Koopmanschap. Bob de Hon is samen met Henk Teiwes erelid van onze vereniging. De gemeente heeft ervoor gezorgd dat wij sinds vorig jaar over een verenigingslokaal in De Schakel beschikken. Daar zijn wij heel blij mee."

Publicaties
De HKD publiceert veel.
"Wij hebben zes boeken uitgebracht en publiceren elk jaar twee tijdschriften over de historie van Diemen. Onze publicaties worden enorm gewaardeerd. Wij hebben iets meer dan 500 leden, maar het tijdschrift heeft een oplage van 700. Een aantal daarvan wordt bij boekhandel Bruna verkocht. Enkele tijdschriften worden zelfs naar leden in het buitenland gestuurd. De wekelijkse rubriek 'Groeten uit Diemen' in het DiemerNieuws met een historische ansichtkaart die door onze leden Taco ten Dam en Wiard Krook wordt gemaakt, wordt goed gelezen. We krijgen veel reacties."

Is de HKD een vitale vereniging?
"Jazeker. Ons ledenaantal is de laatste paar jaar iets gedaald. Er zijn leden overleden of naar elders verhuisd. En de crisis heeft ook een rol gespeeld. Het is belangrijk dat de Historische Kring Diemen ongeveer 500 leden houdt en duidelijk zichtbaar blijft. Dat doen wij via publicaties van tijdschriften en boeken en door het organiseren van activiteiten. Ik zou het goed vinden als er open dagen in ons verenigingslokaal in De Schakel worden gehouden. Dan kunnen mensen onze archeologische vondsten en foto's zien. Verder hoop ik dat onze website wordt verbeterd en ook goed wordt bijgehouden. Wiard Krook beheert onze beeldbank en is bezig om de foto's te digitaliseren. Een aantal van onze leden voorziet die foto's vervolgens van een uitgebreid onderschrift."

Activiteiten
De Historische Kring Diemen vierde dinsdagavond het officiële lustrum. In september, na afloop van het Diemer Festijn, zijn er diverse activiteiten voor de inwoners van Diemen. John Cuijpers: "Die activiteiten worden op en rond de Ouddiemerlaan gehouden. Dat is altijd het historisch hart van Diemen geweest. Bezoekers kunnen dan open huizen bezoeken, deelnemen aan rondleidingen en onze tentoonstelling hier in De Schakel bezoeken. Die tentoonstelling bestaat uit veel foto's van de Ouddiemerlaan. Ons lid Ronald van Gelder is voorzitter van de jubileumcommissie."

Dames van SV Zeeburg pakken titel

Eerste damesteam imponeert in zaalcompetitie

SV Zeeburg viert feest na behalen titel. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Het eerste damesteam van SV Zeeburg is zaterdagavond kampioen geworden in de eerste klasse van de zaalcompetitie. De handbalsters uit Diemen wonnen voor eigen publiek van Leidsche Rijn: 33-20. Bij rust stond de thuisclub nog met 14-15 achter. SV Zeeburg komt volgend seizoen in de hoofdklasse van de zaalcompetitie uit.

Trainer/coach Doug van Leeuwen en zijn selectie hadden in de week voor het kampioensduel tegen Leidsche Rijn niets aan het toeval overgelaten. Maandag- en vrijdagavond werd er op techniek en tactiek getraind, woensdagavond deden de dames krachttraining. Kort voor de wedstrijd werd een wandeling gemaakt door het centrum van Diemen: goed om iets van de spanning weg te nemen en uitstekend voor de teamgeest.

De dames, die voor de wedstrijd tegen Leidsche Rijn al zeker waren van promotie naar de hoofdklasse van de zaalcompetitie, wisten dat een overwinning op Leidsche Rijn voldoende was om de titel in de wacht te slepen.

SV Zeeburg speelt volgend seizoen
in de hoofdklasse

Een half uur voor aanvang van het duel begonnen de dames van SV Zeeburg met inlopen en ingooien. De tribune in Sporthal Diemen begon vol te lopen en de volumeknop van de muziekinstallatie ging omhoog ter inspiratie van de spelers en supporters. Tegen de klimrekken in de sporthal was een spandoek opgehangen met de tekst: 'Een spandoug voor onze kampioenen', een verwijzing naar trainer/coach Doug van Leeuwen.

Ruime selectie
Trainer/coach Doug van Leeuwen kon zaterdagavond over een ruime selectie beschikken: de basiskrachten, vaste invalsters en een aantal jeugdspelers. Joyce Wolffs zat eveneens op de bank. De speelster van dames 1 van SV Zeeburg liep drie weken geleden een blessure aan een kruisband in een knie op, is inmiddels geopereerd en moet nog een maand of negen herstellen en revalideren.

SV Zeeburg en Leidsche Rijn trakteerden het sterk meelevende publiek op een attractieve wedstrijd, die uitstekend werd geleid door scheidsrechter Robert Westerbeek. In de eerste helft waren beide ploegen aan elkaar gewaagd en ging de score gelijk op. SV Zeeburg verdedigde aanvankelijk minder sterk dan in eerdere wedstrijden.

Scheidsrechter Westerbeek gaf twee speelsters van SV Zeeburg kort na elkaar een tijdstraf als gevolg waarvan de ploeg uit Diemen enige tijd met vier veldspeelsters moest spelen. Op slag van rust bepaalden de bezoeksters de ruststand via een strafworp op 14-15.

SV Zeeburg ging na de hervatting goed van start, maakte gelijk en liep daarna uit. De geroutineerde ploeg van Leidsche Rijn kon over veel minder invallers beschikken dan de thuisploeg. Dit brak de uitploeg gedurende de tweede helft op. Nadat de stand op 24-20 was gekomen, was het verzet van Leidsche Rijn gebroken.

Feest
SV Zeeburg liep verder uit en wist dat het de titel niet meer kon ontgaan. In de slotfase haalde coach Doug van Leeuwen de sterk spelende keepster Annick van der Mark naar de kant en gunde veteraan Jacqueline de Bruin enige speeltijd in het doel. Aanvoerster en spelverdeelster Dionne Tool bepaalde de eindstand op 33-20. Na het laatste fluitsignaal van arbiter Westerbeek barstte het feest los. De dames van SV Zeeburg schreeuwden het uit en hosten en dansten. Voor de trainer en speelsters waren er bloemen en champagne. Het feest in Amsterdam duurde tot in de vroege ochtend.

Het Berlage Saxophone Quartet, zondag 20 maart in Schuilkerk De Hoop.

17 en 20 maart

Film: 'Lady in the Van'

De Omval 20.00/14.00 uur

'The lady in the Van'. Miss Shepherd is een excentrieke, dakloze, oude dame. Ze woont in een aftands bestelbusje en op zoek naar een goede plek om te staan, parkeert ze doodleuk in een van de chicste straten van Londen. € 8,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

vrijdag 18 maart

ANBO

De Schakel 13.30 uur

Openbare bijeenkomst van de ANBO in De Schakel. Op het programma uitleg over de nieuwe organisatie van de ANBO.

Aqua Disco

Duranbad 19.30 uur

Aqua Disco in het Duranbad, voor kinderen tot 14 jaar. € 5,-.

18 en 19 maart

EDOG

Sporthal Diemen 20.00 uur

EDOG Muzikaal Theater speelt 'Joseph and the amazing technicolor dreamcoat'. De vrolijke musical is geïnspireerd op het beroemde verhaal van Jozef in het oude Egypte. Kaarten: info@edog.nl of 06–46170561.

zaterdag 19 maart

Muziek: Bender

Theater de Omval 20.30 uur

Bender dendert door. Een optreden van Bender moet je meemaken. De herkenbare teksten en de pakkende, soms rauwe stem van zanger en liedschrijver Bert Vissers. € 13,50. Reserveren via theaterdeomval.nl.

19, 21 en 23 maart

Gratis compost

Gemeentewerf

Op de gemeentewerf, Landlust 2, kan per huishouden gratis 1 zak compost worden opgehaald op vertoning van de bon uit het DiemerNieuws van 10 maart. Zaterdag: 10.00–15.00 uur, maandag 09.00-12.00 uur, woensdag 13.00-15.00 uur.

zondag 20 maart

Viering

Sint Petrus' Bandenkerk 10.30 uur

Gezinsviering met het PeeBee kinderkoor. Mw. Josje Kronenberg gaat voor in deze gezinsviering op Palmzondag. Na de viering gaan de kinderen met hun palmpasenstok naar Berkenstede om daar de bewoners te bezoeken.

ComputerClub Minerva

Het Noorderlicht 11.00 uur

Problemen met uw apparatuur? De vrijwilligers van Minerva helpen u uit de brand. Het thema is deze keer: uw ervaring met Windows 10 en hoe kom je aan wifi en wat kost dat?

Dansmiddag

Het Noorderlicht 14.30 uur

Zin in een gezellige zondagmiddag? In het Noorderlicht wordt iedere derde zondag van de maand een gezellige (stijl)dansmiddag voor 50+ georganiseerd.

Kamermuziek in De Hoop

Schuilkerk De Hoop 15.00 uur

Het Berlage Saxophone Quartet speelt 'Saxofolk', een programma waarbij u kriskras de wereld over wordt gevoerd. Van een Hongaars dorpsfeest naar de Russische steppen en via een Argentijnse tangosalon en een Noorse bruiloft naar een Spaanse flamencobar. Reserveren: reservering@schuilkerkdehoop.nl of 06-81498375.

maandag 21 maart

Gezellige ochtend

't Kruidvat 11.00 uur

De leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De Ark nodigen buurtbewoners uit voor een gezellige ochtend. Elkaar ontmoeten, spelletjes doen onder het genot van een kopje koffie en thee met (zelfgemaakt) lekkers. Organisatie i.s.m. Serve the City Diemen. Vragen en aanmelden: info@stcdiemen.nl of 020-3641924.

dinsdag 22 maart

Lezing: Ringslangen

Theater De Omval 20.00 uur

Waarom leggen vrijwilligers ieder jaar broeihopen voor ringslangen in het Diemerbos aan? Wat zijn de resultaten? Janny Gerrits van IVN Diemen, betrokken bij de natuurwerkdagen, vertelt over de ringslangen in het Diemerbos. Kosten: vrijwillige bijdrage. Informatie: www.ivndiemen.blogspot.nl.

woensdag 23 maart

Geannuleerd

Theater De Omval 20.30 uur

Emilio Guzman moet vanwege stemproblemen de komende voorstellingen in zijn tour annuleren. De cabaretier komt de voorstelling die voor vandaag op het programma stond volgend seizoen in De Omval spelen.

donderdag 24 maart

Bijeenkomst PCOB Diemen

De Schakel 14.00 uur

Bijeenkomst voor alle senioren van Diemen over het voorbereiden op de laatste levensfase en omgaan met rouw. Presentatie door Prof. Dr. Manu Keirse, in samenwerking met Chris Beekman van Mea Vota. Keirse, een bevlogen spreker, is klinisch psycholoog, doctor in de geneeskunde en dé specialist in België en Nederland als het over rouwverwerking en de laatste levensfase gaat.

Witte Donderdag

Sint Petrus' Bandenkerk 19.00 uur

Eucharistieviering met het Stanzakoor. Voorganger: pastor A. Tönis.

vrijdag 25 maart

Buurtpotje

De Schakel 12.00 uur

Op het menu staat Hollandse kost. Kosten 5 euro, opgeven kan tot woensdag 23 maart: 020- 6953224.

SV Diemen klopt Fortius: 3-2

Achterstand op koplopers slechts twee punten

SV Diemen valt aan. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - SV Diemen heeft de thuiswedstrijd tegen Fortius met 3-2 gewonnen. Bij rust leidde de ploeg van trainer Martin van Egmond met 1-0.

SV Diemen won eerder in deze competitie de uitwedstrijd tegen Fortius met 2-3. De thuisclub wist zondag wat de opdracht was: de drie punten veiligstellen om mee te blijven draaien in de top van de derde klasse.

SV Diemen begon goed. Joshua Kloosterman zetten de thuisclub op een 1-0 voorsprong. Na de hervatting voerde SV Diemen de marge op. Gianno Dos Passos bepaalde de stand op 2-0 en Bright Owusu maakte de 3-0.

SV Diemen leek op dat moment zeker van de volle winst. Fortius slaagde er echter in om iets terug te doen. Nadat de Amsterdammers op 3-1 waren gekomen mochten zij vlak voor het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter aanleggen vanaf elf meter. De strafschop werd benut: 3-2. SV Diemen gaf de zege niet meer uit handen.

SV Diemen blijft op de vierde plaats staan. OSV, AGB en ASV Arsenal hebben na 19 duels 39 punten. SV Diemen heeft 37 punten. OSV won zondag van IVV (3-0) en AGB pakte de punten bij Zwanenburg (0-1). ASV Arsenal leed een gevoelige nederlaag. De Amsterdammers verloren de thuiswedstrijd tegen DSOV met 0-3.

SV Diemen gaat op zondag 20 maart op bezoek bij Roda '23. De wedstrijd in Bovenkerk begint om 14.00 uur. SV Diemen heeft goede herinneringen aan die accommodatie. Vorig seizoen won SV Diemen op het veld van Roda '23 de beslissingswedstrijd tegen SV Ouderkerk en werd kampioen van de vierde klasse.

André Witkam pakt marathontitel schaatsers van 40 jaar en ouder

André Witkam gaat de bocht in. Foto: Bart van der Smaal

DIEMEN - André Witkam (50) is winnaar geworden van het eindklassement bij de Masters-4 marathonschaatsen van de Jaap Edenbaan Competitie. De inwoner van Diemen eindigde vrijdagavond tijdens de laatste marathon van het seizoen, ondanks een buikgriep, op de derde plaats. Dat was voldoende voor de titel.

André begon pas een jaar of tien geleden serieus met schaatsen. Hij nam toen lessen bij Duosport en trainde later bij de Diemer IJsclub, de vereniging waarvan hij nog steeds lid is.

"Ik ben pas tegen mijn veertigste met schaatsen begonnen, er is dus nog hoop voor mensen op leeftijd die serieus aan sport willen gaan doen. Vorig jaar ben ik begonnen met het rijden van marathonwedstrijden voor schaatsers van 40 jaar en ouder. Het marathonseizoen bestaat uit negen wedstrijden. Ik heb dit seizoen helaas geen wedstrijd gewonnen, maar zat altijd vooraan en ben vaak tweede en derde geworden. Vrijdag, voor de laatste wedstrijd, had ik nog drie punten voorsprong op de nummer twee, Bert Groot-Roessink uit Almere. Door als derde te finishen, één plek achter hem, hield ik genoeg over om het klassement winnend af te sluiten."

Dames Smashing '72 winnen afgetekend

DIEMEN - Het eerste damesteam van volleybalvereniging Smashing '72 heeft zaterdagmiddag voor eigen publiek overtuigend gewonnen van SVU: 4-0.

De thuisploeg was in Sporthal Diemen heer en meester. De setstanden waren: 25-14, 25-23, 25-20 en 25-14. Het eerste damesteam van Smashing '72 komt voor het tweede seizoen in successie uit in de promotieklasse B en presteert uitstekend. Het team van Smashing '72 staat met 50 punten uit 17 duels op een verdienstelijke vierde plaats van de ranglijst.

VCH is koploper. Die ploeg heeft 72 punten uit 16 wedstrijden. VC Amsterdam staat met 71 punten uit 17 wedstrijden op de tweede plaats, Keistad staat op de derde plaats van de ranglijst. Die ploeg heeft na 17 wedstrijden 52 punten.

Smashing '72 gaat vrijdagavond 18 maart op bezoek bij Lovoc. De wedstrijd in Loosdrecht begint om 20.00 uur.

Openingstoernooi ATVD

DIEMEN - Tennisvereniging ATVD start het seizoen 2016 op zondag 20 maart met het openingstoernooi. Het evenement vindt plaats op het fraaie tennispark van de vereniging aan de Willem de Zwijgerlaan 4.

De leden van ATVD beginnen het seizoen elk jaar met het spelen van partijen tijdens het openingstoernooi. Ook introducees zijn zondag van harte welkom. ATVD kan voor een racket zorgen, sportschoenen dienen introducees zelf mee te nemen. Het toernooi voor de jeugd duurt van 10.00 tot 14.00 uur, senioren kunnen van 12.00 tot 16.00 op de banen van de vereniging terecht. ATVD is een vereniging waar zowel prestatief als recreatief kan worden gespeeld. De vereniging houdt elk seizoen diverse activiteiten zoals de clubkampioenschappen en het open toernooi in juni. Voor meer informatie: www.atvd.nl.

DKV Victoria plaatst zich voor play-offs

DIEMEN - DKV Victoria heeft zich geplaatst voor de play-offs voor promotie in de zaalcompetitie. De korfballers uit Diemen wonnen voor eigen publiek met 32-13 van Ten Donck.

Het was een bijzondere middag. De concurrent OKV had gelijkgespeeld en daardoor kon DKV Victoria op gelijke hoogte komen, mits de ploeg van Ten Donck zou winnen.

DKV Victoria speelde fel tegen Ten Donck. De ploeg uit Diemen nam afstand en nog voor rust leken sommige spelers van Ten Donck het al op te geven. Ook na de hervatting speelde DKV Victoria sterk en dwong Ten Donck op de knieën.

Driekamp
DKV Victoria, OKV en Crescendo gaan tijdens een driekamp om promotie strijden. De drie clubs spelen volgende week tegen elkaar. De winnaar van de play-offs promoveert. De play-offs beginnen op zondag 20 maart met de wedstrijd OKV-Crescendo. Nadat de uitslag van die wedstrijd bekend is, wordt duidelijk tegen wie DKV Victoria de eerste wedstrijd van de play-offs speelt.

Dames De Meeuwen spelen gelijk tegen Het Y: 4-4

DIEMEN - Het eerste damesteam van De Meeuwen heeft voor eigen publiek gelijkgespeeld tegen Het Y: 4-4.

De waterpoloploeg blijft lijstaanvoerder in de tweede klasse A. De Meeuwen heeft na 18 duels 48 punten, Jaws volgt met 40 punten uit 19 wedstrijden en Het Y staat op de derde plaats met 38 punten uit 17 wedstrijden.

Uitwedstrijd
De dames van De Meeuwen spelen zaterdag 19 maart een uitwedstrijd tegen Aquarijn.

De wedstrijd in Sportcomplex Merwestein in Nieuwegein begint om 19.15 uur.
Het eerste herenteam van De Meeuwen verloor zaterdag de uitwedstrijd tegen het hooggeplaatste Oceanus. Oceanus was erg sterk in de eerste periode en scoorde vier maal via een hard afstandsschot. De Meeuwen scoorden een keer uit een overtalsituatie.

In de tweede periode scoorde de thuisploeg twee treffers uit een overtalsituatie en een maal via opnieuw een onhoudbaar afstandsschot, waardoor de score uitliep naar 7-1. In de derde periode speelde De Meeuwen beter en kwam terug tot 8-3. In de vierde periode trok De Meeuwen deze lijn door, maar kon niet voorkomen dat de thuisploeg de winst pakte: 11-6.

15 / 16

Wolkenvelden, vanaf zondag kans op een bui, vrij koud Een blokkerende hogedrukgordel reikt via de Noordzee tot over Scandinavië. Vanaf vrijdag trekt het hogedrukgebied zich terug richting Schotland. De stroming draait dan van noordoost naar noord tot noordwest. Het hogedrukgebied houdt nog invloed. Het blijft eerst nog droog, maar zwakke storingen kunnen het Noordzeegebied bereiken met als gevolg meer bewolking.

Vrijdag en het weekeinde
Donderdag doet de zon nog goede zaken. Vrijdag komt er meer bewolking maar het blijft droog. In de nacht vriest het licht. In de middag wordt het 8 graden. In het weekeinde bepalen wolkenvelden veelal het weerbeeld, maar af en toe klaart het op. Het blijft eerst nog droog. Zondag is een buitje mogelijk. Er waait een matige wind tussen noord en noordwest. Door de bewolking liggen de minima iets boven het vriespunt. In de middag wordt het circa 7 graden.

Trend na het weekeinde
Het hogedrukgebied verplaatst zich verder in westelijke richting. Het zwaartepunt komt dan boven de oceaan met een uitloper richting Noordzee. Met een voelbare noordwestenwind is het licht wisselvallig met soms een bui. Het is vrij koud met een maximum van 7 à 8 graden.

Weetje
Dit jaar begint op zondag 20 maart om 05.30 uur de astronomische lente. De zonnige dagen gaven een lentegevoel, maar de temperatuur komt nog niet op schot. Het langjarig gemiddeld maximum voor half maart bedraagt 10 graden, het nachtelijk minimum 3 graden. Het ligt daar meest iets onder. Volop lente was het in maart 2014. Op 9 maart werd het al bijna 20 graden.

Leuk werk als de zon schijnt! Oproepkrachten gevraagd va 15 jr voor horeca en/of tuin. Afwisselend en lekker buiten. Kijk voor de locatie op www.midgetgolfbaan.nl of bel 06-53818288 (Frieda)

121/2 jaar - Kunst in Diemen ART-DE-COR.NL - Advies, Ontwerp en Verbouwen

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Last van allergie?
www.allergietherapeut.nl

Radio allegro internet radio www.radio-allegro.nl nederlands muziek