DiemerNieuws

6 augustus 2015

DiemerNieuws 6 augustus 2015


Voedselbank gaat vanaf januari zelfstandig verder

DIEMEN - De Stichting Voedselbank Diemen maakt met ingang van 1 januari 2016 geen onderdeel meer uit van Voedselbank Amsterdam.

Gerda Smit, voorzitter van Stichting Voedselbank Diemen: "Wij hebben van het bestuur van de Voedselbank Amsterdam vernomen dat wij met ingang van 1 januari 2016 zelfstandig moeten worden. Wij worden dan een zelfstandige voedselbank en zijn niet langer een uitgiftepunt dat onder Voedselbank Amsterdam valt.¨ Zij geeft aan dat dat de nodige gevolgen heeft. "Op dit moment ontvangen wij elke week voedselpakketten van Voedselbank Amsterdam. Daarnaast zorgen wij zelf ook voor de inhoud van de pakketten die wij wekelijks aan onze cliënten verstrekken." Voedselbank Diemen houdt regelmatig acties in de winkelcentra en ontvangt dan artikelen van klanten die daar boodschappen doen. Ook zijn er bedrijven, instellingen en particulieren in Diemen die de voedselbank steunen en artikelen aanleveren. Smit vertelt dat de verzelfstandiging van de voedselbank tot gevolg zal hebben dat de voedselbank in Diemen nog wel een aantal artikelen uit Amsterdam zal ontvangen, maar minder dan nu het geval is. "Wij zullen dus nog meer dan nu afhankelijk worden van het aanbod uit Diemen." De Voedselbank Diemen heeft nu ruimte in een pand aan de Verrijn Stuartweg. Stichting Voedselbank Diemen is met de gemeente in overleg over een nieuwe accommodatie. Een optie is het gebouw waarin in het verleden de Diemer Factory was gevestigd.

Nuonweg al een jaar dicht, en dat blijft nog wel even zo

DIEMEN – De Nuonweg is sinds 24 juli al een jaar dicht en het zal nog zeker maanden duren voordat deze weer open gaat, als het al zo ver komt. Een toegezegd verkeerskundig onderzoek door de gemeente Amsterdam komt pas in het najaar en dan moeten Diemen en Amsterdam zich ook nog vinden in een oplossing.

Inmiddels hebben IJburgers die naar de Maxis willen zich geplooid in de nieuwe situatie. Sinds enige tijd is het vanaf IJburg onmogelijk af te slaan naar de parallelweg langs de A1 direct na de Uyllanderbrug. Hier is een extra hoge verkeersdrempel aangelegd. Anders dan veel IJburgers geloven, heeft de gemeente Diemen dit niet gedaan om 'IJburgers te pesten.' De reden is verbetering van de verkeersveiligheid en de aanleiding is dat hier onlangs een ongeluk plaatsvond waarbij een motorrijder gewond raakte. Het verzoek voor de hoge drempel in de vorm van een druppel komt van Amsterdam.
Voorstanders van een open Nuonweg moeten wachten op de uitkomsten van het verkeerskundig onderzoek. Dit zou er voor de zomer zijn, maar dat wordt het najaar. Inmiddels hebben scholieren van het IJburg College die elke dag vanuit Muiden en Weesp langs het zogenoemde schapenpad moeten fietsen, geklaagd over het gebrek aan verlichting en de gladde weg.

Start van bouw nieuwe brug over Gaasp

DIEMEN - Er komt een nieuwe brug over de Gaasp en de huidige brug wordt vervangen. De werkzaamheden beginnen op 10 augustus. Vanaf die dag wordt het fietspad langs de Provincialeweg afgesloten en begint de aannemer met het verbreden van het fietspad. Het fietspad blijft tot begin september buiten gebruik.

Als onderdeel van de verbreding van de A9 tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen bouwt het consortium IXAS twee nieuwe bruggen over de Gaasp. Een van die nieuwe bruggen vervangt straks de oude brug. Haitsma Beton levert voor beide bruggen enorme voorgespannen kokerliggers, waarvan de grootste een lengte heeft van 57 meter, een breedte van 2 meter en een gewicht van 230 ton.

Wisselstrook
De A9 wordt van 2x2 en een spitsstrook verbreed naar 2x5 rijstroken en een wisselstrook. Dat betekent dat de huidige brug over de Gaasp niet meer toereikend is. Daarom wordt de oude brug vervangen (de fundering wordt hergebruikt) en wordt er ten zuiden van de bestaande brug een tweede nieuwe brug gebouwd voor de wisselstrook en het verkeer van Holendrecht naar Diemen.

Het verkeer van Diemen naar Holendrecht gaat straks volledig over de nieuwe noordelijke brug. De oude brug wordt pas vervangen nadat de zuidelijke brug gereed is. Het verkeer rijdt dan over de nieuwe zuidelijke brug en kan blijven doorstromen.

De nieuwe brug over de Gaasp wordt gebouwd in drie fases. Deze maand start de bouw van het zuidelijke deel. Begin januari 2016 wordt verwacht te starten met de bouw van het brugdek dat bestaat uit geprefabriceerde betonnen liggers. De prefab liggers uit Friesland komen per boot via het Amsterdam-Rijnkanaal aan bij het bouwterrein.

Lees verder op pagina 2

IJsvogels kunnen zich nestelen in boom

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Een boom die vorige week op de Rode Kruislaan door de zomerstorm omver werd geblazen blijft daar liggen. De boom biedt ijsvogels een uitgelezen kans om zich te nestelen. Het groen dat op het trapveldje is gevallen wordt wel verwijderd en de hekken worden gerepareerd. Liefhebbers kunnen binnenkort weer een balletje trappen op het veldje. Del losloopplaats voor honden blijft er eveneens. Honden kunnen nu over de boomstam springen. IJsvogels trekken zich daar niets van aan. Zij willen slechts nestgelegenheid en bosschages aan de waterkant om te kijken of er een visje voorbij zwemt.

2,2

procent van auto's in Diemen is ouder dan 25 jaar

Bouw van brug

Vervolg van voorpagina

Zodra dit deel klaar is, wordt in het voorjaar van 2016 de bestaande brug gesloopt. In het najaar van 2016 start de nieuwbouw van het noordelijke deel. Door de verbreding van de brug in fases uit te voeren is de overlast voor het verkeer beperkt.

Hinder
Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie IXAS zijn zich ervan bewust dat al deze werkzaamheden voor hinder zorgen voor de omgeving. Waar mogelijk nemen ze maatregelen om dit verminderen.
Er wordt overdag gewerkt van maandag tot en met zaterdag van 07.00 tot 19.00 uur, maar uitloop van de werkzaamheden is mogelijk. Sommige werkzaamheden kunnen namelijk niet tussentijds onderbroken worden. Dit geldt in het bijzonder voor het aanbrengen van de paalfunderingen en het storten en afwerken van beton.

Organisten Hervormde Kerk

In 1866 werd de nieuwe hervormde kerk, aan de Ouderkerkerkaan bij de Diemerbrug, in gebruik genomen. De Amsterdamse firma Flaes & Brünjes bouwde speciaal voor deze kerk een orgel. Historicus P.J. ter Beek omschrijft in zijn publicatie 'Historie van Diemen' het orgel in een voor iedereen begrijpelijke taal: "Het was een tweeklaviers instrument met acht sprekende registers, klavierkoppeling en een aangehangen pedaal. Voor enkele jaren geleden werd de dispositie aangevuld met een Bourdon, waardoor het pedaal vrij kwam. Ook werd een tremulant aan het geheel toegevoegd."

Over de opeenvolgende organisten lezen we: "De organist in het jaar 1892 had een eigenaardige opvatting omtrent de waarneming van zijn dienst. Hij vatte zijn taak als zeer licht op. Het grootste gedeelte van het jaar deed hij geen dienst; toch vroeg hij nog om traktementsverhoging en daar hij door bleef gaan met zijn plichtsverzuim, volgde natuurlijk ontslag uit zijn dienst. Hij woonde in Amsterdam. Op hem volgde als organist H.C. Boelhouwer, een notaris uit de Watergraafsmeer, die in 1912 echter wegens krankzinnigheid moest worden ontslagen. Daarna volgde de organist J. van Eekeren, wonende in Diemen, die in 1932 op eigen verzoek eervol werd ontslagen."

Mantelzorgcompliment

DIEMEN - Wie hulp krijgt en zijn of haar mantelzorger eens wil belonen, kan een mantelzorgcompliment aanvragen.

Een familielid, buurvrouw, vriend of iemand anders in de directe omgeving die voor langere tijd, onbetaald en in eigen tijd helpt, kan worden voorgedragen voor een mantelzorgcompliment. Sinds dit jaar moet dat via de gemeente en niet langer bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Echter, in verband met privacyregels mag de SVB de gegevens van mensen die al eens een mantelzorgcompliment hebben aangevraagd, niet doorgeven aan de gemeente. Iedere gemeente mag zelf kiezen hoe ze de mantelzorgers wil belonen of ondersteunen. In Diemen wordt aan alle mantelzorgers die aangemeld zijn bij Markant een leuke en informatieve activiteit aangeboden tijdens de dag van de Mantelzorg op 10 november 2015. Daarnaast ontvangen de mantelzorgers een iris-cheque. Hoe hoog het bedrag van de iris-cheque is, hangt af van het aantal mantelzorgcomplimenten dat wordt aangevraagd. Aanvragen kan tot 1 oktober met een aanmeldformulier verkrijgbaar bij Karin van Bodegraven van Markant, via 020-886 88 00 of kbodegraven@markant.org. Mantelzorgers die al staan ingeschreven bij Markant hoeven niet opnieuw te worden aangemeld.

Weerbericht

Vrijdag kans op een bui, daarna droog en geleidelijk warmer
Met augustus op de kalender krijgt de zomer een nieuwe impuls. Het temperatuurverloop laat een golvend patroon zien. Een lagedrukgebied zorgt vrijdag voor een bui en tijdelijk wordt het iets minder warm. Daarna komen we snel onder invloed van een uitloper van het Azorenhoog, die naar Scandinavië trekt. Het wordt dan opnieuw droog, vrij zonnig en geleidelijk warmer.

Vrijdag + het weekeinde
Vrijdag is het wisselend bewolkt met vooral later op de dag kans op een (onweers)bui. De wind draait naar west en is matig van kracht. Het wordt 24 à 25 graden. Zaterdag klaart het wederom op. Bij een matige wind tussen west en noord is het met 21 graden wat minder warm. Zondag zet het herstel door. Het wordt vrij zonnig. Lokaal kunnen enkele stapelwolken ontstaan maar het blijft droog. Er staat weinig wind en het wordt in de middag 22 à 23 graden.

Trend na het weekeinde
Het gaat flink zomeren de komende week. Een brede langgerekte hogedrukgordel reikt via het Noordzeegebied tot over Scandinavië. Met een aflandige noordoosten- tot oostenwind wordt droge lucht aangevoerd. Het wordt vrij zonnig en warm met maxima van 25 graden en hoger.

Weetje
Juli 2015 startte met een kortdurende hittegolf van 6 dagen, maar verloor in de laatste week aan warmte. Met gemiddeld 18.4 graden was het een vrij warme juli (normaal = 17.9 graden), maar minder warm dan juli 2013 (19.2 graden) en juli 2014 (19.8 graden). Net als juli 2014 was juli 2015 vrij nat met in onze regio circa 110 mm neerslag tegen 80 mm normaal.

Zwanen zijn niet bang

Foto: Dick Roetman

DIEMEN - Dick Roetman spotte in het park aan de Oranjelaan een gelukkig zwanengezin met maar liefst zes jongen.

Bang zijn ze niet, in tegendeel. Nieuwsgierig kwamen zij op hem af, zeker ook omdat een stukje brood er wel inging. Maar hoed u! Vooral pa is zeer alert. Hij lust ook wel wat, eet zowaar ook uit de hand, maar sist onmiddellijk als de afstand tot een jong hem te klein wordt.

Dus: beter niet te dichtbij komen en niet steeds brood geven, want de zwanen moeten zelf eten zoeken en alleen brood is niet gezond.

Saan Museum in trek

Foto: Oscar Borghardt

DIEMEN - Het Saan Museum is sinds enkele jaren ook tijdens de zomermaanden op een zondag van de maand geopend.

Dit is een succes gebleken. Afgelopen zondag waren er veel belangstellenden aanwezig in het museum van Koninklijke Saan.

De vier Diemense sporthelden vereeuwigd in Plantage De Sniep

Joop Niemans, Iet van Feggelen, Jaap Havekotte en Jan Bredius, wie waren dat?

Jan Bredius kort voor de start van de Ronde van Betondorp in 1951. Foto: collectie HKD

door Taco ten Dam

DIEMEN - De Diemense sporthelden Joop Niemans, Iet van Feggelen, Jaap Havekotte en Jan Bredius zijn vereeuwigd in een naar hen genoemde laan in de wijk Plantage De Sniep. Wie waren deze sporters?

Van Joop Niemans is slechts één promotiefoto bekend. In alle boeken, van die van de HKD tot de biografie van Ben Bril en alle kranten van Diemer Nieuws tot de Chicago Daily Tribune staat de foto die Niemans zelf liet maken bij Foto Fransen in Amsterdam.
Joop Niemans op 8 mei 1947 voorpaginanieuws in Chicago.Foto: HKD
Jaap Havekotte in actie in december 1938 in Zaandam. Foto: familie Havekotte
Familiefoto uit 1941 met van links naar rechts: mevrouw Van Feggelen-Hoogendijk, Ruud van Feggelen, Iet van Feggelen en G.J.M. van Feggelen. Foto: familie Koster
Van Joop Niemans is slechts één promotiefoto bekend. In alle boeken, van die van de HKD tot de biografie van Ben Bril en alle kranten van Diemer Nieuws tot de Chicago Daily Tribune staat de foto die Niemans zelf liet maken bij Foto Fransen in Amsterdam.

Elke sporter is al meer dan eens bewierookt door een sporthistoricus. Niet alleen de Historische Kring Diemen besteedde in haar tijdschriften volop aandacht aan de vier sporthelden. Joop Niemans kreeg zijn tribute van de vermaarde bokser en later boksscheidsrechter Ben Bril, Iet van Feggelen wordt opgenomen in de Hall of Fame, Jaap Havekotte kreeg zijn eigen biografie in de vorm van een sportboek en Jan Bredius kreeg volop mooie woorden van Bertus Raats, de ultieme kenner van het Amsterdamse wielercircuit.

Iet van Feggelen

Van de vier straatnaamgevers is Iet van Feggelen de enige 'import'-Diemenaar. In 1932 verhuist Iet, zij is dan 11 jaar, uit de Amsterdamse Rivierenbuurt naar de Ouderkerkerlaan in Diemen. Zij gaat naar de Frankendael-MULO in de Watergraafsmeer en fietst in de middagpauze naar het Sportfondsenbad. Onder trainer Fritz Groszmann maakt zij grote vorderingen. Als beste zwemster ter wereld is zij in 1940 een grote favoriet voor Olympisch goud, maar de Tweede Wereldoorlog gooit roet in het eten: de spelen in Tokio worden afgelast. Eind 1938 zet ze de wereldrecords op de 100 meter rugslag (3x), de 200 meter rugslag (2x) en de 150 yards rugslag op haar naam. In 1939 komt daar ook de 100 yards rugslag bij. Tijdens de oorlogsjaren traint ze door en in de jaren 1941-1943 is ze driemaal op rij Nederlands kampioene op de 100 meter rugslag. Inmiddels is zij getrouwd met Ko Koster. Ook de Spelen van 1944 vinden uiteraard geen doorgang en als in 1948 de eerste naoorlogse Spelen in Londen plaatsvinden, is Iet al klaar met haar sportieve carrière. Later is Iet als leidster van de dameszwemsters onder wie Ada Kok en Erica Terpstra bijzonder geliefd bij haar pupillen. Met hen komt zij in 1964 toch in Tokio. Tot op hoge leeftijd trekt Iet haar baantjes in het Duranbad. In 2009 wordt Iet toegevoegd aan de International Swimming Hall of Fame.

Jaap Havekotte

Jaap Havekotte (1912) is amper twee turven hoog als hij zijn vader Jan, bestuurslid van de Diemer IJsclub en wedstrijdcommissaris bij baanwedstrijden, totaal verrast op de Muidertrekvaart. Daar staat zijn zoontje, net vijf jaar oud, te glunderen op geleende schaatsjes. Schaatsen kan hij, dat blijkt al snel. Voorlopig heeft Jaap een voorkeur voor schoonschaatsen, een sport die in het schaatsgekke Diemen zeer populair is. Pas als hij een jaar of 20 is en alle favorieten van de baan rijdt in een rondje om de Sniep, legt hij zich serieus toe op hardschaatsen. Timmerman Jaap neemt niets mee van zijn schoonrij-periode en krijgt door zijn ongepolijste stijl al snel de bijnaam 'De Wilde uit Diemen'. In 1935 maakt hij zo'n indruk dat een Amsterdamse schaatsbond hem uitnodigt voor een trainingsstage in Noorwegen. Kort daarop wordt hij opgenomen in de Nederlandse kernploeg. Net als zwemster Iet van Feggelen maakt de Tweede Wereldoorlog een vroegtijdig einde aan zijn internationale sportloopbaan. Wel schnabbelt Jaap in de oorlogsjaren aardig bij door bij talrijke kortebaanwedstrijden de premies in zijn zak te steken. Meteen na de oorlog zorgt Jaap in Davos voor het eerste internationale schaatssucces door de 500 meter te winnen. In 1946 haalde hij zijn enige nationale titel: kampioen kortebaan. In de jaren daarna zou Jaap Havekotte door het maken van de Viking-schaats een internationale legende worden in de schaatswereld. Mede door de successen van Ard Schenk en Kees Verkerk op zijn ijzers stapt de wereldtop over op zijn schaatsen. 'Ome Jaap' Havekotte reist de schaatsers overal achterna om ze met zijn materiaal bij te staan.

Jan Bredius

Diemenaar Jan Bredius (1930) was een echte sportman. Hij voetbalt bij D.V.A.V. zoals sv Diemen vroeger heette en wordt in 1949 kampioen in een elftal met onder anderen Gerrit Smit en Cor van der Wielen. Maar ook de wielersport is in die dagen razend populair. In Amsterdam en omstreken zijn elk weekend wielerrondes zoals de buurtrondes in de Indische Buurt, de Albert Cuyp en in Betondorp. Ook Diemen krijgt zijn eigen ronde. De Rondes zijn zeer geliefd bij wielrenners; er zijn immers veel premies en prijzen in natura te winnen. Vanaf zijn veertiende is Jan Bredius actief en rijdt hij met wisselend succes talloze rondes. In de eerste officiële Ronde van Diemen moet hij aan de eindsprint slechts één concurrent voor zich dulden. Maar in Krommenie wint hij glansrijk en bij de wekelijkse straatrondes in Amsterdam zit hij meestal bij de voorsten. Zo sleept hij in de Ronde van Betondorp dicht bij huis vaak ereplaatsen in de wacht. Bredius beperkt zich niet tot de Amsterdamse wielerrondes, maar rijdt overal in het land. Vergezeld door zijn broer George koerst hij ook vaak in België. Op zondag 12 mei 1957 is Jan Bredius nog steeds aanwezig in de Ronde van Diemen die door de hem zo bekende Burgemeester De Kievietstraat gaat. Het is verschrikkelijk weer. Regenbuien en wind. Jan Bredius rijdt lang in de kopgroep en is favoriet voor de eindzege, maar moet tenslotte lossen wegens pech. Hij wordt uiteindelijk vijftiende, maar krijgt wel de pechprijs toegekend.

Joop Niemans

Zonder de anderen tekort te doen is Joop Niemans wellicht de meest aansprekende Diemense sportheld. Niet in het minst omdat Niemans een kleurrijke man was in de wat conservatieve Diemense samenleving. Vanaf de oprichting van voetbalclub D.V.A.V. is hij lid van de club en verdedigt het doel van het juniorenteam. Daarnaast bokst de jonge Diemenaar. Op jonge leeftijd debuteert hij in het eerste elftal van D.V.A.V. en aanvallers van de tegenpartij kijken wel uit om gelijk met Joop de lucht in te gaan. Hij begint in Diemen met succes een betonbedrijf. 'Joop Beton' heet hij in bokskringen. Op bloedhete zomerdagen zien de Diemenaren Joop in een dikke winterjas sjokken door de Diemense straten. 'De Diemense Reus' maakt in korte tijd naam in de bokswereld, eerst in Noord-Holland, maar al snel in het hele land. Op 13 september 1944 wordt de 26-jarige Joop een oorlogsheld zonder daarop uit te zijn. In een legendarisch gevecht in een afgeladen Krasnapolsky slaat hij de SS'er Cees Oly, in de hoek gesteund door zijn beruchte vader Sam, met een razende rechtse tegen het canvas. De legendarische joodse bokser en scheidsrechter Ben Bril zei later: "Het was me een vermogen waard geweest als ik die avond had mogen meebeleven, maar nog liever had ik hem zelf die knal gegeven." Joop Niemans bokst tot 1947 en geeft daarna de voorkeur aan zijn maatschappelijke carrière.

Automobilisten moeten omrijden

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Het viaduct van de Ouddiemerlaan wordt aangepakt. De onderdoorgang onder de A1 is tot 24 augustus afgesloten. Vooral lastig voor bewoners van Diemen-Noord, die moeten omrijden naar het centrum. In de periode dat er onder het viaduct gewerkt wordt is Diemen-Noord voor automobilisten niet via de Ouddiemerlaan bereikbaar. Voetgangers en (brom)fietsers, de bus en de nood- en hulpdiensten kunnen wel gewoon onder het viaduct door. Er worden verkeersregelaars ingezet om alles in goede banen te leiden.

Vijver op terras van Berkenstede is verfraaid

Inititiatief van Winkel van Sinkel

Dochter van Pamela Giddings in de vijver.

DIEMEN - De Winkel van Sinkel in woon- en zorgcentrum Berkenstede verkoopt spullen die door bewoners en andere inwoners van Diemen zijn ingebracht. Met de opbrengst van deze artikelen worden leuke activiteiten voor de bewoners van Berkenstede georganiseerd.

Onlangs is een deel van de opbrengst van de Winkel van Sinkel gebruikt om de vijver op het terras van Berkenstede te verfraaien. Er zijn bloembakken en waterplanten in en rond de vijver aangebracht.

De Winkel van Sinkel is een initiatief van de vrijwilligsters Pamela Giddings en Caroline van Wageningen. De winkel die in de grote hal op de begane grond van het woon- en zorgcentrum in Diemen-Zuid is gevestigd bestond in april een jaar. Dit werd gevierd met een feest voor de bewoners van Berkenstede en hun familie

Het opfleuren van de vijver was een grote klus. Pamela kreeg hulp van haar man en dochter die zelfs de vijver in ging om de drijvende plantenmanden vast te maken. De bewoners en bezoekers van Berkenstede zijn heel blij met het resultaat. De Winkel van Sinkel heeft behoefte aan gratis artikelen die vervolgens worden verkocht om activiteiten voor bewoners van Berkenstede te kunnen organiseren. Tijdens de kramenmarkt, die op de slotdag va het Diemer Festijn op zaterdag 12 september wordt gehouden, zijn vrijwilligers van de Winkel van Sinkel aanwezig. Pamela Giddings: "In tegenstelling tot de meeste andere aanwezigen verkopen wij die dag maar een paar spullen uit de Winkel van Sinkel. Wij geven juist iedere bezoeker van de kramenmarkt de kans om een artikel in te leveren en ons goede doel op een eenvoudige manier te steunen. De gebrachte spullen zullen kort daarna in de Winkel van Sinkel te koop zijn. Let wel: wij nemen geen boeken in."

Man aangehouden na bedreigen en beledigen conductrice

Diemen - In de trein op het traject van Amersfoort naar Hoofddorp is zondag een conductrice tussen de stations Weesp en Diemen beledigd en bedreigd. De politie zoekt getuigen.

De trein vertrok rond 16.50 uur vanaf station Weesp. Tussen Weesp en Diemen wilde de conductrice het vervoersbewijs van een man controleren. Hij wilde zijn vervoersbewijs niet tonen en liep weg. De conductrice liet het er niet bij zitten en liep achter hem aan. De man begon haar uit te schelden, bedreigde haar en maakte een slaande beweging die de vrouw ontweek.

Aanhouding
De conductrice waarschuwde de machinist die de trein stil zette op station Diemen. De deuren bleven onder het mom van een technische storing gesloten tot de politie arriveerde. Agenten hielden de 35-jarige man uit Weesp aan. Hij zit nog vast. De politie roept getuigen, die de beledigingen en bedreiging gehoord hebben, op zich te melden. Mensen die iets van het voorval gezien hebben in de trein tussen station Weesp en Diemen wordt gevraagd zich te melden via telefoonnummer 0900-8844.

Bert van Dijk

51 jaar
Assistent-bedrijfsleider Bruna in winkelcentrum Diemerplein
26 jaar werkaam in Diemen

Foto: Oscar Borghardt

Morgen is jouw laatste werkdag in Diemen?.
"Ja, ik word bedrijfsleider van Bruna in Almere Buiten. Ik heb 26 jaar in het winkelcentrum gewerkt. Eerst bij Boekhandel Vanderhoef en daarna hier bij Bruna. Ik heb het hier altijd enorm naar mijn zin gehad en ik vind het aan de ene kant jammer dat ik wegga. Ik heb hier leuk contact met heel veel klanten. Maar ik ben ook blij met de nieuwe stap die ik ga maken."

Hebben boekenzaken toekomst?
"Ja, en zeker op de manier zoals Bruna het invult. Wij verkopen naast boeken ook andere artikelen, zoals cadeauboxen en kinderartikelen."

Een e-boek of papieren boek?
"Ik geef de voorkeur aan een papieren boek. Dat heeft meer persoonlijkheid en straalt meer warmte uit. Ik begrijp dat er mensen zijn die graag e-boeken lezen, want die nemen geen ruimte in. Maar als ik bij iemand thuis kom vind ik het leuk als daar een boekenkast staat. De inhoud van de boekenkast vertelt veel over een persoon. Ik merk hier dat het papieren boek weer in de lift zit. Over het algemeen genomen lezen vrouwen meer dan mannen. Maar de laatste jaren zijn er sportboeken uitgekomen die door veel mannen worden gelezen."

Welk genre boeken lees jij graag?
"Vooral spannende boeken. Maar ook wel literatuur. Ik lees ook wel eens de boeken die mijn kinderen lezen. Mijn zoon van 15 leest veel, mij dochter van 12 leest ook, maar minder dan mijn zoon."

Wat vind je de mooiste plek in Diemen?
"Als het weer het maar even toelaat rijd ik op de fiets van mijn woonplaats Muiderberg naar Diemen. Ik rijd dan langs het Diemerbos. Dat vind ik een mooie plek. Maar dat geldt ook voor het stuk in Diemen-Noord dat langs het water ligt."

Afsluitingen in verband met werk aan Muiderbrug

DIEMEN - Rijkswaterstaat voert van vrijdag 7 augustus 21.00 uur tot maandag 10 augustus 05.00 uur renovatiewerkzaamheden uit aan de Muiderbrug op de A1 tussen Diemen en Muiden. Tijdens dit weekend wordt het hogesterktebeton (HSB) hersteld.

Afsluitingen
Vanwege de werkzaamheden worden van vrijdag 7 augustus 21.00 uur tot maandag 10 augustus 05.00 uur twee rijstroken afgesloten op de A1 richting Amersfoort. Ook de verbindingsboog van de A10 Noord (binnenring) naar de A1 en de aansluiting Diemen (S113) worden afgesloten. Verkeer moet rekening houden met omleidingen en langere reistijd.

Omleidingen
Verkeer van de A10 Noord naar Diemen (S113) wordt omgeleid via afrit S112. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A10 Oost en A2. De omleidingen worden ter plaatse met gele en dynamische borden aangegeven.

Festival Klamme Handjes op 6 september

DIEMEN - Het festival Klamme Handjes wordt alsnog gehouden. Het festival vindt op zondag 6 september plaats in het Diemerbos.

Het festival Klamme Handjes werd op zaterdag 25 juli op het laatste moment afgelast vanwege de zomerstorm. Het was vanwege de veiligheid niet mogelijk om het festival door te laten gaan.

De organisatie ontving veel reacties van mensen die het jammer vonden dat het festival werd afgelast. Daarnaast ontving de organisatie ook veel steunbetuigingen.

Het motto van de organisatie is: The show must go on!

De organisatie is er dan ook in geslaagd om een nieuwe datum voor het festival te vinden. Op de Facebookpagina van het festival zijn nu al veel positieve reacties te lezen van mensen die van plan zijn om het het festival op zondag 6 september te bezoeken.

Pesten, of pestverleden een probleem? Kijk op
www.posicom.nl voor hulp.

Zon. 19 aug vlooienmarkt Muiden w.c. Maxis Pampusweg 1 donevents.nl 0294-237320

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Krijgt u familie op bezoek?
En hebt u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

Feestje? Gratis feestzaal tot 180 personen.
www.snookerclubbussum.nl
06-53319921

'Sportpark Spoorzicht voelde als thuis'

Voormalig sportpark is nu een woest natuurgebied

DIEMEN - SV Diemen nam aan het einde van het seizoen 1989-90 afscheid van sportpark Spoorzicht. De club verhuisde naar sportpark De Diemen, waar veel meer ruimte was om te groeien. De voetbalvereniging groeide ook. En hoe! Met name de jeugdafdeling van de club telt nu een groot aantal leden.

20. Nieuw clubhuis voor D.V.A.V. op Spoorzicht. Foto's: archief sv Diemen

Wie tegenwoordig op de Harmonielaan met de rug naar de eengezinswoningen staat ziet een woest natuurgebied. Het is moeilijk voor te stellen dat er op die plek ooit een sportaccommodatie lag waar voetbalclub SV Diemen en honkbalvereniging Giants speelden.

DVAV (Diemer Atletiek en Voetbal Vereniging), de voorloper van SV Diemen, werd op 16 juli 1931 opgericht en speelde aanvankelijk lange tijd aan de Ouderkerkerlaan in Diemen-Zuid. Toen op die plek in de jaren zestig voorbereidingen werden getroffen voor het realiseren van de woonwijk Diemen-Zuid moest de voetbalvereniging tijdelijk uitwijken naar sportpark De Diemen.

Dat sportpark lag toen op het grondgebied van de gemeente Diemen, maar was nog eigendom van de gemeente Amsterdam. In de zomer van 1969 kreeg de club een accommodatie op sportpark Spoorzicht. Op hetzelfde complex kwam het veld van honkbalvereniging Giants.

01 Jacques Vermeulen toont een oude clubvlag van D.V.A.V. tijdens Koninginnedag 1969 als de eerste paal voor Spoorzicht wordt geslagen.

Sportpark Spoorzicht lag midden in een woonwijk

Het hoofdveld en het tweede veld van SV Diemen lagen langs de spoorlijn Diemen-Amsterdam. Het station in het centrum van Diemen werd pas in 1974 geopend. Het derde veld van de voetbalvereniging lag iets verderop, in het verlengde van de kantine. SV Diemen kon vanaf de herfst tot aan het begin van lente gebruik maken van de drie velden. Maar vanaf het moment dat de honkbalcompetitie van start ging werd het derde veld van de voetbalvereniging aan het honkbalveld toegevoegd. De honkballers begonnen al enige tijd voor het begin van de competitie met trainen en dit had tot gevolg dat er zo nu en dan een verdwaalde honkbal tussen voetballers, die op het derde veld speelden, terecht kwam.

Veel oudere inwoners van Diemen denken met plezier terug aan de periode dat de voetbalclub en honkbalclub op sportpark Spoorzicht speelden. Het sportpark lag vlak bij diverse woonwijken en was makkelijk bereikbaar. Thuiswedstrijden van het eerste zondagteam van de voetbalclub trokken dikwijls veel bezoekers. In die jaren konden veel amateurclubs in Nederland op veel toeschouwers rekenen. Mensen vulden hun vrij tijd anders in dan tegenwoordig. Ook wedstrijden van Giants trokken veel publiek.

Een enkele keer vloog er een honkbal door een ruit

Op 7 oktober 1974 werd de naam van de voetbalclub gewijzigd van DVAV in SV Diemen. In de loop van de jaren 80 werd duidelijk dat SV Diemen op sportpark Spoorzicht de grenzen van groei had bereikt. Het ledenaantal van de vereniging groeide. De verwachting was dat het ledenaantal nog verder zou toenemen door de bouw van nieuwbouwwijk Diemen-Noord. Er was behoefte aan meer ruimte. Giants vertrok aan het einde van de jaren 80 naar Almere.

De gemeente Diemen had de wens om zoveel mogelijk sportclubs op een plek in Diemen te concentreren. De gemeente was in die tijd bezig met de ontwikkeling van sportpark De Diemen, dat inmiddels was gekocht van de gemeente Amsterdam.

In de tweede helft van de jaren 80 kregen de nieuwe tennisvereniging TVDZ (opgericht op 1 april 1984), korfbalvereniging Diamco (die later na de fusie met AKV Victoria de huidige naam DKV Victoria kreeg) en honkbal- en softbalvereniging TIW-Survivors een plek op het ruime sportpark. In het najaar van 1989 sloeg wethouder Steven Dijk van Sportzaken de eerste paal van de nieuwe accommodatie van SV Diemen. Het complex van de voetbalvereniging werd op 25 augustus 1990 officieel geopend.

Er waren volop plannen voor de ontwikkeling van sportpark Spoorzicht. Aanvankelijk zouden er kantoren komen. Toen dit niet mogelijk bleek zou er een verpleeghuis worden gebouwd. Nadat ook dat niet haalbaar bleek en er geen alternatieven voorhanden waren, werd het gebied niet langer onderhouden en ontstond het huidige natuurgebied.

Martien van der Vegt (46) woonde met zijn ouders en twee broers op de Harmonielaan. Zijn ouders wonen daar nog steeds. "Er stonden in die tijd weinig bomen rond het veld van SV Diemen zodat wij vanuit ons huis een mooi uitzicht op het voetbalveld hadden. Ja, er kwamen wel eens honkballen in de buurt terecht, in de voortuinen of zelf in de achtertuinen. Er is ook wel eens een honkbal door een ruit van een woning gegaan. Nee, ik geloof niet dat dit bij ons is gebeurd." Hij kijkt met veel plezier terug op sportpark Spoorzicht. "Die velden lagen prachtig, midden in een woonwijk. Dat zorgde voor een Engelse voetbalsfeer. Mijn moeder hielp in de kantine van SV Diemen. Zij kwam wel eens met een bord patat naar huis en ging dan weer terug naar de kantine. Sportpark Spoorzicht voelde als 'thuis'." Martien speelt vanaf zijn kinderjaren bij SV Diemen en is een enorm trefzekere spits. Tegenwoordig speelt hij in het eerste veteranenteam van SV Diemen. "Ik vond het heel jammer dat SV Diemen naar sportpark De Diemen is verhuisd. Sportpark Spoorzicht lag een paar meter van mijn ouderlijk huis. De honkbalvereniging ging op een gegeven moment uit Diemen weg. Ik heb het altijd jammer gevonden dat SV Diemen niet een paar extra velden op sportpark Diemen heeft aangelegd en daar is blijven spelen."

De Herberg maakt nieuwe start

Nieuwe ondernemers De Herberg hebben er alle vertrouwen in

Diego en Theo toosten op de toekomst. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Eetcafé De Herberg aan de Muiderstraatweg 55 is maandag weer open gegaan. De nieuwe pachters zitten vol plannen en verwachten veel van hun nieuwe zaak. De eerste dag dat zij open gingen was het warm en scheen de zon volop. Het was druk en de sfeer was aangenaam.

De nieuwe pachters zijn Theo Sijtzema (48), Diego Galvagno (41) en Frank Callaars (46). Zij hebben allen ervaring in de horeca. Theo woonde ook tot zeven jaar geleden lange tijd in het centrum van Diemen en kent daardoor veel inwoners. Ook kent hij de gemeente zelf goed en speelde hij een aantal jaar in het eerste zaterdagteam van SV Diemen. Hij vertelt dat hij samen met een compagnon nog enkele andere horecazaken heeft en tevens mede-eigenaar is van een bedrijf dat locaties regelt voor evenementen. "Daarnaast heb ik jaren op hoog niveau in de beveiliging gewerkt en beschik ik over een groot netwerk."

Theo: "De Herberg is een eetcafé waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen. Mensen kunnen hier een lunch gebruiken, heerlijk dineren en natuurlijk ook gewoon een drankje aan de bar nemen. Wij hebben een schitterend terras, waar onze klanten heerlijk kunnen eten en drinken." De nieuwe pachters hebben veel tijd en energie gestoken in het renoveren en opnieuw inrichten van de zaak en het terras. Theo omschrijft de stijl van het interieur als vintage en warm. Voor het interieur is gebruik gemaakt van hout dat is hergebruikt. Ecologisch verantwoord dus.

Ondernemers richten zich op gevarieerd publiek

Zij richten zich op een groot en gevarieerd publiek van alle leeftijden. Diego Galvagno: "Wij hopen dat alle bevolkingsgroepen uit Diemen bij ons in de zaak zullen komen. Iedereen is welkom. Wij hopen dat mensen hier een gezellige dag of avond beleven. Maar uiteraard zijn ook mensen van buiten Diemen welkom. Onze zaak ligt op een gunstige plek en is goed bereikbaar."

Theo geeft aan dat de drie ondernemers vol ideeën zitten. "Wij zenden de wedstrijden van Ajax uit, er hangen meerdere schermen in de zaak. Wij bieden ook een arrangement aan. Mensen die naar Ajax willen kunnen hier een glaasje drinken, een hapje eten en worden met een bus naar de Amsterdam Arena gebracht en na afloop weer opgehaald. Wij kunnen ook voor kaarten voor wedstrijden zorgen. Ook hopen we afspraken te kunnen maken met de Ziggo Dome en de Heineken Music Hall. Dan kunnen wij ook arrangementen aanbieden voor optredens die daar worden gehouden."

De Herberg heeft al toezeggingen gekregen van bedrijven die hun borrels en recepties in de zaak in Diemen gaan houden. Het gaat om een aantal bedrijven dat al bijeenkomsten in De Herberg heeft gehouden, maar ook om een aantal nieuwe bedrijven. De drie ondernemers hopen dat meer bedrijven dit voorbeeld zullen volgen. "Wij hebben ook contacten gelegd met de studentenvereniging van de studenten die aan de Rode Kruislaan wonen. Wij hopen dat ook zij onze zaak weten te vinden en hier regelmatig borrels zullen houden", aldus Theo. De drie ondernemers willen een goede kwaliteit leveren tegen scherpe prijzen. In september start De Herberg met een 'daghap'. Klanten krijgen dan een maaltijd die bestaat uit vis of vlees, patat en salade en een drankje. Deze 'daghap' kost 9.95 euro.

Op de website van De Herberg staan de activiteiten die worden gehouden.

donderdag 6 augustus

Expositie

In woon- en zorgcentrum De Diem, in de Arent Krijtsstraat 48, zijn tot eind oktober olieverfschilderijen van Henny Gertenaar te zien. Zij is lid van Kunstzin Diemen. Bezoekers kunnen de expositie dagelijks bezoeken van 09.00 tot 20.00 uur.

vrijdag 7 augustus

Cadeauwinkel van de Wereld

De winkel Cadeau van de Wereld gaat na de vakantie stop weer open. De winkel naast de Diemer Apotheek op het Diemerplein is elke vrijdag en zaterdag geopend.

zaterdag 8 augustus

Inzamelen oud papier

Vrijwilligers van de lokale omroep RTV-Diemen gaan alle deuren langs om oud papier in te zamelen. Zij gaan om 08.30 uur op pad en verzoeken mensen oud papier langs de kant van de weg te zetten.

maandag 10 augustus

Uitstapjes

Het Huis van de Buurt gaat op pad. Tijd: 10.00 tot 16.00 uur. € 2,50. Informatie en opgeven bij Danielle.Maas@roads.nl of 06 11346829.

maandag 17 augustus

Informatiebijeenkomst Voice Female

Theaterkoor Voice Female wil met een aantal senioren (70+) uit Diemen samenwerken en samen zingen. In een viertal workshops wordt er gewerkt aan een klein optreden en worden de Diemer Golden Oldies' uitgenodigd om de voorstelling in Theater de Omval bij te wonen. Op maandag 17 augustus 11.00 uur is er een informatiebijeenkomst in Theater de Omval voor iedereen die mee wil doen. Voor meer informatie: Ali van Doorn ( 06-45812138).

dinsdag 18 augustus

ZomerYOGA

ZomerYOGA bij het Huis van de Buurt, van 11.00 tot 12.30 uur. Informatie: 06 46731338. Berkenstede, Berkenplein 304.

woensdag 19 augustus

Kom In Beweging

Op het grasveld bij sportcentrum Duran worden tussen 14.00 en 16.00 uur allerlei sport- en spelactiviteiten gehouden. Informatie bij buurtsportcoach Dionne Tool: 06 45125494.

dinsdag 25 augustus

ZomerYOGA

ZomerYOGA bij het Huis van de Buurt, van 11.00 tot 12.30 uur. Informatie: 06 46731338. Berkenstede, Berkenplein 304.

vrijdag 28 augustus

Aqua Disco

Zwemmen en swingen in het Duranbad: discozwemmen van 19.30 tot 21.30 uur voor jongeren tot 14 jaar. Kassa open om 19.00 uur. Kosten € 5,-.

dinsdag 1 september

Sneak Preview

Theater de Omval opent het nieuwe theaterseizoen met een Sneak Preview van artiesten die later in het seizoen komen optreden in Diemen. Proeven van wat de artiest te bieden heeft en als het naar meer smaakt, kunt u direct kaarten kopen. Flip Noorman, Kirsten van Teijn, Marc de Hond, Rene van Meurs en Yentl en de Boer laten een deel van hun voorstelling zien. De presentatie is in handen van Marinus van Dijk. 20.30 uur, €5,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

woensdag 2 september

Verpleegkundig spreekuur

De wijkverpleegkundigen van Amstelring en Cordaan houden iedere woensdag een verpleegkundig spreekuur in de Brede Hoed van 14.00 tot 15.00 uur. Alle inwoners van Diemen kunnen hier terecht voor vragen over zorg en welzijn.

Cabaret in De Omval

In haar eerste avondvullende voorstelling Sirene gaat Yvonne van den Eerenbeemt samen met de theaterbezoekers in de piepzak zitten om vervolgens als de wiedeweerga op zoek te gaan naar de nooduitgangen. Want als de sirene loeit, is er eigenlijk geen tijd meer voor getreuzel. Sirene gaat over de ploeterende mens en zijn verlangen naar houvast en noodremmen. Let op: bij deze voorstelling zit een ontruimingsoefening. 20.30 uur. Reserveren via theaterdeomval.nl

zaterdag 5 september

Oud papier

Vrijwilligers van de Protestantse kerk de Ontmoeting halen vanaf half tien in heel Diemen oud papier op. U kunt uw papier, karton en oude boeken tot 9.30 uur aan de weg zetten.

zondag 13 september

Uurtje literatuurtje

Joost Prinsen brengt een Uurtje Literatuurtje naar De Omval. Hij deelt zijn herinneringen aan de meest prachtige schrijvers. Kopland, Mulisch, Wilmink, Komrij, Hugo Claus, Ischa Meijer, ze komen allemaal aan bod in Uurtje Literatuurtje. 14.00 uur, €17,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

Saan Museum

Het Saan Museum is vandaag weer open tussen 13.00 en 16.00 uur. De toegang is gratis. In het Saan Museum komt de ruim 117-jarige geschiedenis van Koninklijke Saan tot leven.

Opel OnStar is krachtige Wi-Fi hotspot

Voor comfort en veiligheid

De SOS-knoppen bevinden zich in de centrale dakconsole.

De eerste Opel-modellen met OnStar arriveren in deze maand Nederland. Die maakt van de auto een krachtige, mobiele Wi-Fi Hotspot.

Dat opent de mogelijkheden voor uitgebreide communicatie en entertainment onderweg. Er kunnen tot wel zeven mobiele apparaten tegelijk worden gekoppeld. Ideaal voor passagiers die met hun smartphone via social media in contact willen blijven of bijvoorbeeld op een tablet een film willen streamen. OnStar functioneert ook uitstekend voor wie onderweg van of naar kantoor moet werken. De speciale, externe antenne optimaliseert garandeert een stabiele internetverbinding. De Wi-Fi hotspot is meteen beschikbaar in Nederland, Duitsland en Engeland.
Opel OnStar is niet alleen ideaal voor entertainment, maar draagt ook bij aan de veiligheid van de inzittenden. Het servicecenter van Opel OnStar krijgt automatisch een melding als een airbag wordt geactiveerd als gevolg van een ongeval. Een OnStar-serviceassistent – een persoon en geen computer – neemt dan contact op om te vragen of de inzittenden hulp nodig hebben. Indien geen antwoord volgt, rukken hulpdiensten onmiddellijk uit naar de exacte locatie van het voertuig. De medewerker blijft aan de lijn totdat de hulpdiensten ter plaatse zijn. De SOS-knoppen bevinden zich in de centrale dakconsole of in de achteruitkijkspiegel, afhankelijk van het Opel-model. Het systeem biedt ook assistentie bij pech onderweg en is 24 uur per dag beschikbaar.

Oude Fiat 500 weer helemaal nieuw

De opvallendste referentie aan het verleden zijn de ronde koplampen.

De nieuwe Fiat 500 staat vanaf september bij de Nederlandse Fiat-dealers.

De originele 500 uit 1957 werd een van de meest iconische auto's ooit en het symbool van massamobilisatie in Italië, waarvan wereldwijd circa 3,8 miljoen stuks zijn verkocht. De reïncarnatie van de Fiat 500 in 2007 was direct een succes. Acht jaar en 1,5 miljoen verkochte auto's verder draagt hij het stokje over aan zijn opvolger: de nieuwe Fiat 500.

De nieuwe Fiat 500 - ontworpen door het legendarische Centro Stile Fiat - is onmiskenbaar. De nieuwe Fiat 500 is 357 cm lang, 163 cm breed en 149 cm hoog. De wielbasis bedraagt 230 cm. Ondanks de exterieurwijzigingen blijft de 500 trouw aan het originele, Italiaanse design. Het exterieur bevat alle karakteristieke elementen van de voorloper uit de jaren vijftig en combineert dat met de technologie van nu.

Stapel extra's op Kia Sportage

Kia heeft de Sportage-lijn tijdelijk uitgebreid met drie complete, nieuwe uitvoeringen.

De Sportage X-treme ComfortLine, X-treme DynamicLine en X-treme ExecutiveLine, die allemaal per direct te bestellen zijn. Dankzij een tijdelijke extra inruilpremie van € 2.500,- loopt het voordeel op een X-treme tot € 4.900,- op. De Sportage X-treme ComfortLine levert voor een meerprijs van slechts € 200,- ten opzichte van de reguliere ComfortLine een scala aan extra's, waaronder een navigatiesysteem inclusief achteruitrijcamera, Dual Zone climate control, parkeersensoren achter, een automatisch dimmende binnenspiegel, Auto Light Control, LED dagrijverlichting, een hoogglans zwart gespoten radiatorgrille, raamlijsten en deurgrepen in chroom, een Infinity Premium Sound System en een volwaardig reservewiel.

Nog completer is de Kia Sportage X-treme DynamicLine, die breidt het uitrustingsniveau van de DynamicLine, voor € 800,- verder uit met LED-achterlichten, privacy glass, verwarmbare stoelen vóór en achter, een verwarmbaar stuurwiel en de keuze uit een colorpack of lederen interieur.

Topversie
De top-of-the-line versie binnen het Sportage-modelprogramma behoort nu toe aan de Sportage X-treme ExecutiveLine. Met de normale ExecutiveLine en alle extra's van de complete X-treme DynamicLine als uitgangspunt beschikt de X-treme-variant over een klantvoordeel van € 1.500,-. De X-treme ExecutiveLine beschikt aanvullend op de huidige ExecutiveLine over een verwarmbaar stuurwiel en de keuze uit een colorpack of lederen interieur.

Auto ontmoet zonnepaneel

Mensen die elektrisch rijden, staan open voor zonne-energie. Omgekeerd staan eigenaren van zonnepanelen welwillend tegenover elektrisch rijden. Geen wonder dus dat de BMW en zonnepanelenbedrijf Sungevity in Nederland een samenwerking testen waarmee ze hun klanten stimuleren een stap extra te zetten in hun duurzame levensstijl. De BMW i3-rijder krijgt een mooi zonnepanelenaanbod en de Sungevity-klanten krijgen een aantrekkelijk offerte voor de aanschaf van een nieuwe BMW i3.

Continu connected met je Volvo

Na de lancering van de Volvo On Call-app voor de smartphone, wordt de slimme applicatie ook beschikbaar voor de Apple Watch en Android Wear. Gebruikers kunnen via de smartwatch allerlei autogegevens controleren, de portieren vergrendelen en ontgrendelen en bijvoorbeeld de kachel of de airco alvast aanzetten. Ook check je hoeveel brandstof er nog in de tank zit en wanneer de volgende servicebeurt gepland staat. De app helpt zelfs om de auto te vinden in een overvolle parkeergarage. Er is ook een iPad-versie en een Windows Phone-app met intelligente voice control via Microsoft Cortana. Tevens zijn de 'send-to-car'-functies voor navigatiedoeleinden verder uitgebreid.