DiemerNieuws

4 januari 2018

DiemerNieuws 4 januari 2018


Aanpak criminaliteit is effectief

DIEMEN De aandacht voor preventie en samenwerking bij het veilig en leefbaar houden van Diemen heeft effect. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente over de uitvoering van het veiligheidsbeleid in 2017.

Op bijna alle veiligheidsdomeinen is er sprake van een stabiel beeld of zelfs licht dalende trend ten opzichte van dezelfde periode (januari-augustus) 2016. In 2017 heeft de burgemeester ten opzichte van dezelfde periode in 2016 meer gebruik gemaakt van de bevoegdheid om drugspanden te sluiten. De gemeente en de politie zijn scherper geworden op het aanpakken en bestrijden van drugsoverlast. Illegale hennepteelt kan tot gevaarlijke situaties leiden vanwege brand- en ontploffingsgevaar en het trekt criminaliteit aan. De burgemeester is op grond van de opiumwet bevoegd om panden te sluiten waar sprake is van drugsoverlast. Een ander speerpunt is de aanpak van alle vormen van misdaad en activiteiten die een bedreiging vormen voor de integriteit en leefbaarheid van Diemen. Deze zogenoemde ondermijnende criminaliteit wordt aangepakt door controles op bedrijventerreinen en opslagboxen. Ook is er in 2017 een proefproject gestart in Diemen-Noord met adrescontroles om woon- en identiteitsfraude tegen te gaan. In dit project werken gemeentelijke toezichthouders intensief samen met diverse organisaties waaronder politie, UWV en de belastingdienst.

5

Nieuwe politieke partij: Ons Diemen

DIEMEN Voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 in Diemen heeft zich één nieuwe partij gemeld: Ons Diemen. Wim Advokaat is de partijvoorzitter.

Nieuwe partijen konden zich tot woensdag 27 december 2017 laten registreren.

Ouderenpartij Diemen

Er waren twee nieuwe registraties. Naast Ons Diemen ook Ouderenpartij Diemen, dat is de naam waaronder de Partij van de Ouderen (PvdO) verder gaat in Diemen.

Ons Diemen, een initiatief van Wim Advokaat en Hans Prins, is kort geleden opgericht. Advokaat zal ook lijsttrekker van de partij zijn. De partij wil een echte lokale partij zijn voor en door Diemenaren, meldt Advokaat. Ons Diemen wil zich richten op concrete zaken als (verkeers)veiligheid, voorzieningen voor kinderen, woningbouw en parkeren.

5 februari

Op 5 februari wordt definitief bekend welke partijen er deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Diemen, als de partijen geldige kandidatenlijsten hebben ingeleverd.

Waarschijnlijk zijn dat: PvdA, GroenLinks, D66, VVD, Leefbaar Diemen, Ouderenpartij Diemen, CDA en Ons Diemen.

Geen SP

Het landelijk bestuur van de SP besloot eerder dit jaar dat de partij in Diemen niet meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Ook Diemen Linksaf, de fractie van oud-SP'ers, stopt; Miek Wijnbergen verlaat de politiek, haar collega-raadslid Leo Smits stapte onlangs over naar Leefbaar Diemen.

Rosali Herder, die sinds haar vertrek bij Leefbaar Diemen als eenmansfractie (Fractie Herder) in de gemeenreraad zit, staat op de kandidatenlijst voor de Ouderenpartij Diemen.

Jaarwisseling: veel vuurwerk de lucht in

Vuurwerk in Diemen-Noord. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Tijdens de jaarwisseling is er weer veel vuurwerk afgestoken. Er werd voor ongeveer 5.000 euro schade in de openbare ruimte aangericht, laat de gemeente weten. Veel inwoners van Diemen hebben het vuurwerkafval netjes opgeruimd. Op 1 januari maakten bewoners in diverse buurten de straten schoon.

3

Foto's van vroeger

De Hartveldseweg in de jaren 60 met rechts het Witte Blok. Foto: Willem Mol

In het nieuwe tijdschrift van de Historische Kring Diemen is veel aandacht voor fotografie.

8-9

Klein aantal marktkramen vanwege storm

Marktkoopman werkt ondanks storm. Foto: Oscar Borghardt

DIEMEN Er stonden woensdag weinig marktkooplieden op de wekelijkse markt op het Diemerplein.

De storm was voor veel marktkooplieden reden om thuis te blijven. Alleen een gering aantal marktkooplieden dat over een stevige kar beschikt kwam naar het Diemerplein om artikelen aan klanten te verkopen.

Fergil Hesterman organiseert eerste editie Amstel Ice Swim

DIEMEN - De Diemense ijszwemmer Fergil Hesterman heeft de eerste editie van de Amstel Ice Swim georganiseerd.

Fergil deed ook mee aan de Amstel Ice Swim. Op de 1000 meter won hij het goud en op de 500 meter veroverde hij zilver. Naast Fergil deed ook Diemenaar Occo Veenman mee. Hij zwom op de 100 meter de 12e tijd. Op zaterdag 30 december 2017 doken ongeveer 90 zwemmers in het water van de Amstel. Onder de Berlagebrug zwommen zij hun afstanden van 50 meter, 100 meter, 200 meter, 500 meter en 1000 meter in een watertemperatuur van 4,5 graden.

Het idee voor deze wedstrijd kwam op bij Fergil nadat hij in januari deel genomen had aan het wereldkampioenschap ijszwemmen. Hij wilde door middel van deze wedstrijd meer aandacht geven aan zijn sport ijszwemmen. De ideale locatie was voor hem de Amstel in het centrum van Amsterdam. "Het is verbazingwekkend hoe klein de wereld eigenlijk is. Ik besprak het idee met Michiel Vervoort, zwemvriend en mede-eigenaar van Sportmomentje, en hij diepte uit zijn telefoonboek het nummer op van de eigenaar van het Roeicentrum Berlagebrug", aldus Fergil. "Voor ik het wist hadden we een mooie locatie en bood Michiel ook nog eens zijn hulp aan als medeorganisator. Ik denk dat we terug kunnen kijken op een heel mooi en geslaagd evenement.'

Weerbericht

Eerst zacht en wisselvallig, na vrijdag meestal droog

Alle lezers wens ik een voorspoedig 2018! De eerste dagen van het nieuwe jaar verlopen zacht, wisselvallig en winderig. Een westelijke stroming bepaalt het weer. Na vrijdag trekt een zich ontwikkelend hogedrukgebied via de Britse eilanden naar Scandinavië. De stroming draait dan naar noord tot noordoost. Het wordt rustiger, de neerslagkans neemt af en het wordt geleidelijk kouder.

Vrijdag + het weekeinde

Vrijdag bepaalt bewolking het weerbeeld. Er kunnen enkele buien vallen. Soms klaart het even op. Het wordt 7 à 8 graden bij een matige zuidwestenwind. Vanaf zaterdag worden de bakens geleidelijk aan verzet. In de nacht naar zaterdag regent het lokaal. Overdag is het op een enkele bui na meest droog. Zondag blijft het droog met nu en dan zon. Zaterdag wordt het 5 graden. In de nacht naar zondag vriest het licht. Overdag wordt het 2 à 3 graden.

Trend na het weekeinde

Een hogedrukgebied boven Scandinavië houdt een koude droge oostelijke stroming in stand. Het blijft eerst droog met enkele perioden met zon. In de nacht vriest het licht (rond - 3 graden). In de middag ligt de temperatuur iets boven het vriespunt. Of dit tot een serieuze vorstperiode leidt is nog onzeker.

Weetje

Hoewel er op 10 en 11 december veel sneeuw viel was december 2017 in zijn geheel zacht met een gemiddelde temperatuur van 4.9 graden tegen 3.7 graden normaal. Na de ijzige december van 2010 was het de zevende zachte december op rij. Verder was december 2017 zeer nat (ruim 120 mm tegen 75 mm normaal). Met nog geen 30 uur zon, tegen 50 uur normaal, was december ook zeer somber.

De connectie Artis en Diemen

Foto: HKD

De slogan "Artis moet blijven" was begin jaren zeventig wereldberoemd in en rond Amsterdam. Vader van de actie was Bob Bouber, beter bekend als ZZ van ZZ en de Maskers. Bovendien schrijver van het prachtige lied "Ik heb geen zin om op te staan". De Rabobank Diemen ging geheel in de tijdgeest mee door Artis te kiezen als goed doel bij de opening van het nieuwe hoofdkantoor op 4 april 1973. De bank schonk Artis een gesloten televisiecircuit met twee monitoren. Bij een dierengeboorte kon de camera op het kraamhok gericht worden zodat de bevalling door wie maar wilde gevolgd kon worden. Om de centjes voor de kraamkamercamera in ontvangst te nemen, kwam Han Rensenbrink ("Wie wil er mijn marmotje zien?") naar Diemen. Het is overigens niet bekend of hij toen een marmotje bij zich had. Wel toonde Rensenbrink zich verheugd over de moderne technologie die Artis in staat stelde de gedragingen van de aanstaande moeder nauwkeurig te volgen. De dieren hadden toen nog geen vertegenwoordigers in de politiek, maar het christelijke dagblad Trouw had er moeite mee dat "privacy voor de roofdieren er niet meer bij is in Artis."

MijnStem Diemen peilt mening Diemenaren

Foto: Christian Pfeiffer

DIEMEN Met welke onderwerpen moeten de politieke partijen aan de slag bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018? Dat kunnen Diemenaren aangeven in de online vragenlijst MijnStem Diemen van de gemeente.

In de vragenlijst staan tal van onderwerpen, bijvoorbeeld wonen en nieuwbouw (sociale huurwoningen, starterswoningen, levensbestendig bouwen, Holland Park), onderwijs (brede school in Holland Park en komst van een middelbare school). Er zijn ook open vragen, waar zelf onderwerpen kunnen worden aangedragen, en de vraag: Wat zou de gemeenteraad als eerste moeten doen na de verkiezingen?

De vragenlijst is te vinden op de website van de gemeente Diemen en kan tot 14 januari 2018 worden ingevuld.

Schade aan openbare ruimte bedraagt circa 5.000 euro

Veel bewoners hebben vuurwerkafval opgeruimd

DIEMEN De jaarwisseling in Diemen is rustig verlopen. Wel waren er diverse vernielingen in de openbare ruimte.

De vernielde brievenbus. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Rond de jaarwisseling zijn er diverse vernielingen in de openbare ruimte aangericht. Het betrof onder meer vernielde prullenbakken en verkeersborden. De gemeente raamt de schade op ongeveer 5000 euro.

Ook werd er een brievenbus op het Gruttoplein in Diemen-Noord opgeblazen. Die is uiteraard geen eigendom van de gemeente.

De vernielingen in de openbare ruimte die rond de jaarwisseling zijn aangericht zijn de afgelopen jaren afgenomen in vergelijking tot in de jaren daarvoor. Maar de gemeente wijst er op dat elke vernieling er een teveel is.

Bewoners Beukenhorst ruimen vuurwerkafval op. Foto: Oscar Borghardt

50 klachten Diemenaren bij Meldpunt Vuurwerkoverlast

Sinds enkele jaren is de periode waarin vuurwerk mag worden afgestoken drastisch beperkt. Er mag tegenwoordig alleen nog vuurwerk worden afgestoken van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.

Net als in voorgaande jaren heeft niet iedereen zich aan de regels gehouden. Bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast kwamen vijftig meldingen van inwoners van Diemen binnen. Het afsteken van vuurwerk heeft altijd tot gevolg dat er veel vuurwerkafval op straat achterblijft. Opvallend was dat veel mensen die vuurwerk hadden afgestoken het afval netjes hadden verzameld en op plekken hadden neergelegd waar personeel van de reiniging makkelijk bij kon om het op te ruimen. Ook waren er mensen die zelf het afval hebben opgeruimd. De gemeente had inwoners van Diemen ook dit jaar verzocht om het vuurwerkafval op 1 januari op te ruimen. Hier is gehoor aan gegeven. Een groep bewoners van Beukenhorst in Diemen ging bijvoorbeeld om 12.00 uur aan de slag. De bewoners verzamelden het vuurwerkafval en brachten dit later naar de gemeentewerf.

Nieuwe baan Van Bommel

DIEMEN Het voormalig SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel (55) heeft een nieuwe baan. Hij is in november begonnen als strategisch bestuursadviseur van het gemeentebestuur in Zwolle. Van Bommel is inwoner van Diemen.

Van Bommel: "Na enige oriëntatie op de arbeidsmarkt heb ik ervoor gekozen om een functie te aanvaarden als strategisch bestuursadviseur van het gemeentebestuur in Zwolle. Internationaal blijf ik actief als verkiezingswaarnemer voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast ben ik actief voor verschillende NGO's (niet-gouvernementele organisaties). Mijn passie voor internationale zaken blijft natuurlijk gewoon bestaan." Van Bommel was van 19 mei 1998 tot 22 maart 2017 lid van de Tweede Kamer namens de SP. Daarvoor was hij actief in de lokale politiek in Amsterdam.

Harry van Bommel blijft in Diemen wonen. "Wij hebben indertijd bewust voor Diemen gekozen. Wij hebben hier een mooi huis met een tuin en wonen onder de rook van Amsterdam. Mijn vrouw werkt in Utrecht en onze zoon zit op het IJburg College, waar hij het goed naar zijn zin heeft. Ik reis per trein naar mijn werk. Dat is goed te doen. Ik lees dan stukken of een boek."

PvdO heet nu Ouderenpartij Diemen

DIEMEN De Partij van de Ouderen (PvdO) gaat met ingang van de eerste raadsvergadering in januari 2018 verder onder de nieuwe naam Ouderenpartij Diemen.

PvdO Diemen en Ouderenpartij Diemen zijn dezelfde organisaties met dezelfde raadsleden. De naamsverandering was noodzakelijk omdat de Amsterdamse Partij van de Ouderen bezwaar had tegen het gebruik van dezelfde naam in Diemen. De Ouderenpartij Diemen is geregistreerd bij het Centraal Stembureau in Diemen. De Ouderenpartij Diemen is de voortzetting van de Partij van de Ouderen Diemen.

De Partij van de Ouderen is sinds 2014 in de Diemense gemeenteraad vertegenwoordigd door haar twee raadsleden Peter Prins en Sylvia Raveling. Zij zijn nu ook de eerste kandidaten van de Ouderenpartij Diemen voor de op 21 maart te houden gemeenteraadsverkiezingen.

Senioren kunnen gebruikmaken van busje voor boodschappen

Het busje van De Diem.

DIEMEN Oudere inwoners van Diemen kunnen elke dinsdag tussen 11.00 en 15.00 uur gebruikmaken van een busje van zorgcentrum De Diem om boodschappen te doen in winkelcentrum Diemerplein.

Het betreft hier een nieuw initiatief van de afdeling Diemen van ouderenbond PCOB. "De afgelopen maanden hebben ons diverse berichten bereikt van ouderen die moeite hebben met het doen van boodschappen. Het lopen naar en van winkelcentrum Diemerplein vinden zij lastig", aldus een woordvoerder van de PCOB. De PCOB heeft contact opgenomen met De Diem. De Diem bleek bereid om het busje van het zorgcentrum op dinsdag in te zetten voor senioren in Diemen die boodschappen willen doen in winkelcentrum Diemerplein. Oudere mensen kunnen op dinsdag tussen 11.00 en 15.00 voor het doen van hun boodschappen gebruik maken van het busje van De Diem. De kosten voor een retour van de woning naar het winkelcentrum zijn € 1,50 per persoon. Op maandag kunnen zij zich aanmelden bij de receptie van De Diem: 020-6603300. Zij worden de volgende dag thuis opgehaald.

Inschrijving DiemerCross 2018 gestart

DIEMEN Op zondag 11 februari vindt in het Diemerbos de zevende editie plaats van de DiemerCross. De DiemerCross wordt georganiseerd door atletiekvereniging AV'23 uit de Watergraafsmeer.

Hardlopers in alle leeftijdscategorieën kunnen op die dag weer meedoen aan dit sfeervolle evenement in het Diemerbos. De brandweer Amsterdam-Amstelland, Scouting Diemen en dweilorkest de Neuteblazers verlenen hun medewerking aan de DiemerCross.

Deelnemers kunnen zich al inschrijven voor de jeugdcross en de wedstrijden over 4,5 en 9 kilometer. Nieuw is dat de cross dit jaar deel uitmaakt van het Daarom Diemen Mokums Cross Circuit. Wie deelneemt aan twee van de drie crosswedstrijden van de Amsterdamse atletiekverenigingen krijgt bij de Boscross, onderdeel van het programma van het Nederlands Kampioenschap Cross op 10 en 11 maart in het Amsterdamse Bos, een leuke herinnering. Alle informatie over de cross en het nieuwe circuit is te vinden op Diemercross.nl.

Efrem Beyene

Komt uit Asmara, Eritrea
40 jaar
Diemenaar sinds januari 2016

Waar kijk je naar uit in 2018?
"Voor mezelf naar een stageplek om daarna werk te vinden. Ik ben bijna klaar met mijn examens Nederlandse taal en inburgering, heb de participatietraining gedaan en nu wil ik werken. Ik zoek een baan in de techniek, auto's of elektronica. Alle Diemenaren wens ik een gelukkig nieuwjaar en dat voor iedereen zijn dromen uitkomen en dat we samen werken en elkaar helpen."

Heb je oliebollen gegeten met Oud en Nieuw?
"Ja, en ik weet nu ook hoe ik ze moet bakken, want ik heb geholpen in de kraam in winkelcentrum Kruidenhof ten bate van de Voedselbank."

Verder in het dagelijks leven?
"Ik doe vrijwilligerswerk, ik heb bijvoorbeeld geholpen met inzamelingsacties voor de Voedselbank en bij de Vrijheidsmaaltijd op het Diemerplein op 5 mei. Ik help graag mensen, bijvoorbeeld als er iets gerepareerd moeten worden. Ik luister graag naar muziek."

Welke muziek luister je graag?
"Hip hop, Eritrese muziek, Adèle, Bruno Mars en Michael Jackson."

Vind je het fijn om in Diemen te wonen?
"Ik vind het heel fijn in Diemen, de mensen zijn meestal erg aardig en open. Ik heb veel hulp gekregen van mijn taalcoach Addy de Wolf."

Wat is jouw favoriete plek in Diemen?
"Het winkelcentrum en op de fiets in het Diemerbos."

Wat is je lievelingskostje?
"Lasagne, pizza en pasta Bolognese als het om Europees eten gaat. Uit Eritrea enjara's (een soort pannenkoeken) met verschillende vleessauzen."

Over vijf jaar...
"Dan wens ik dat ik geen uitkering meer heb, maar een baan in de techniek en nog steeds in Diemen woon."

Beleid veiligheid

Vervolg van voorpagina.

In het afgelopen jaar zijn er ook positieve ervaringen opgedaan met de buurtgerichte aanpak en de samenwerking tussen bewoners, woningbouwcorporaties, welzijnswerk, gemeente en politie. Waar dit speelt hebben inwoners een positiever gevoel over de veiligheid en leefbaarheid in de buurt omdat ze er zelf actief invloed op uitoefenen. Dit vertaalt zich ook in een steeds groeiende deelname van inwoners aan bijvoorbeeld Burgernet en WhatsApp buurtpreventie en andere digitale hulpmiddelen.

Fietser gewond bij aanrijding

DIEMEN Een fietser is vorige week woensdagavond gewond geraakt bij een aanrijding op het A.J.J van Gemertplein in het centrum van Diemen.

De fietser kwam in botsing met een auto en kwam daarna ongelukkig ten val. Het slachtoffer is met letsel aan zijn been overgebracht naar een ziekenhuis.

Frans Eerkens raadslid voor GroenLinks

Frans Eerkens. Foto: Oscar Borghardt

DIEMEN Frans Eerkens is geïnstalleerd als raadslid voor GroenLinks.

Eerkens is de opvolger van Gepke Uiterdijk, die begin december opstapte als raadslid.

Eerkens was in de periode 2010-2014 ook al raadslid voor GroenLinks. Hij heeft niet de ambitie om na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 terug te keren als raadslid. Eerkens staat op plaats zeven op de kandidatenlijst van GroenLinks voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Echtpaar Ubink-Brugmans viert 60-jarig huwelijk

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Het echtpaar Ubink-Brugmans was donderdag 60 jaar getrouwd. Wethouder Lex Scholten bracht het echtpaar een bezoek in hun woning in Diemen-Noord. Scholten feliciteerde het echtpaar namens het gemeentebestuur met het 60-jarig huwelijk en overhandigde het echtpaar bloemen en chocolade.

Nieuw tijdschrift HKD vol foto's

Hoe vierden de Diemenaren in 1966 een feestje in De Kroon aan de Muiderstraatweg? Het nieuwe tijdschrift van de Historische Kring Diemen staat vol nieuwe verhalen en veel onbekende foto's. In dit nummer, waarin fotografie een belangrijke rol speelt, gaat het vooral om beelden.

Circa 1960. De Hartveldseweg. Op de voorgrond de rijksweg A1, nog een klinkerweg. zonder stoplichten en zebrapaden. Foto: coll. Taco ten Dam

DIEMEN Hoe vierden de Diemenaren in 1966 een feestje in De Kroon aan de Muiderstraatweg? En waar bivakkeerden dik 200 jaar geleden Franse soldaten in Diemerbrug? Wat gebeurde er toch allemaal in Diemen dat persfotografen aan het begin van de vorige eeuw zo graag naar Diemen kwamen voor sensationele plaatjes? Wat lazen de Diemenaren 70 jaar geleden in de Diemer Courant? En welke plaatsen in Diemen werden gevangen in beeld door de kennersogen van fotografen Willem Mol en Frits Reurekas. En hoe kijken we nu naar de schoolfoto van de klas van 1997 van de Sint-Petrusschool?

De antwoorden staan allemaal in het nieuwe tijdschrift van de Historische Kring Diemen dat voor het 27-ste jaar verhalen en beelden van Diemen publiceert. In dit nummer waarin fotografie een belangrijke rol speelt, gaat het vooral om beelden. Miep Westerbeek haalde het fotoalbum uit de kast van de robijnen bruiloft van haar ouders Theo Westerbeek en Bets Saan. In een fotoreeks kijk je mee in de feestzaal van Café De Kroon; de gezelligheid, de lol, de hoedjes en de petjes, de drank en de sigaretjes en de aandacht voor elkaar.

Soldaten

De Hartveldseweg in de jaren 60 met rechts het Witte Blok. Foto: Willem Mol
Een straatmuzikant vermaakt de jongens in het achterom bij fietsenmaker Van der Gragt aan de Hartveldseweg. Circa 1937. De kleine jongen in het midden is Chris Goedhart. Foto: coll. Hans Goedhart
Theo en Bets Westerbeek maken in serpertines gevangen een dansje tijdens hun 40-jarig huwelijksfeest op 27 oktober 1966 in Café De Kroon. Foto: Henk Westerbeek
Sint-Petrusschool, 1997, groep 7. Foto: Coll. Taco ten Dam
De Overdiemerweg in 2007. Foto: Frits Reurekas

Alfred Bakker beschrijft nauwgezet zijn zoektocht naar de plek waar rond 1800 Franse soldaten in kazernes werden ondergebracht. Met kadastrale kaarten als onomstotelijk bewijs en fraaie details van hoe Diemen het te stellen had met de soldaten van Napoleon.

Nieuws

Persfotografen vinden werk zat in Diemen: ingestorte gebouwen, auto's in de trekvaart, branden en ongelukken op de Muiderstraatweg ("een traject waar het record van 't aantal verkeersongelukken op den weg zoowat iederen Zondag geslagen wordt!"). Maar ook fotograferen ze regelmatig de Sint-Petrus' Bandenkerk: "een voorbeeld hoe een dorpskerk weer kan dienen als het schilderachtige middelpunt van een Hollandsch dorp."

Met genoegen sorteerde Bert Roest lokale nieuwsfeiten uit de Diemer Courant van 70 jaar geleden. Een feest van herkenning voor oudere Diemenaren met veel namen en advertenties van toen. Wie kent ze nog? De winkels van Woud, Woorts, Koekenbier en bakker Baak. En hoe handig zijn de doosjes van mevrouw De Wild voor distributiebonnen?

Schoolfoto's

Dichterbij, maar toch al 20 jaar geleden: de klassenfoto van meester Remon Pontman met zijn klas van 1997. Ze waren toen 11, maar nog steeds kijken ze met plezier terug. Ze zijn nu soms vaders en moeders, hebben de wereld rondgereisd en hebben leuke banen. Maar vergelijk hun foto eens met de klas van 1967 van meester Blauwgeerts en zie de tijden veranderen.

Winter in Diemen

Hij zag wat anderen niet zagen en legde het voor altijd vast. In dit nummer een fotoreportage van de Hartveldseweg tussen de Petruskerk en de Ouddiemerlaan in de periode 1968-1989. Frits Reurekas, de dorpschroniquer van Diemen in tekst en beeld bij uitstek, gaf toestemming om een aantal schitterende winterfoto's van landelijk Diemen te publiceren.

Het tijdschrift is te koop bij Boekhandel Bruna in winkelcentrum Diemerplein.

Sport Medisch Centrum Diemen behandelt steeds meer patiënten

SMC Diemen speelt op wensen van patiënten in

Het team van SMC Diemen. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN SMC Diemen (Sport Medisch Centrum Diemen) heeft sinds de opening op 1 juni 2016 een enorme groei doorgemaakt. Eigenaren Mark Kaandorp (32) en Joyce Schreuder (28) vertellen over het centrum in de Burgemeester van Tienenweg 24.

Mark en Joyce zijn beiden ervaren fysiotherapeuten. Anderhalf jaar geleden startten zij met SMC Diemen. Mark: "Wij zijn met zijn tweeën begonnen en hadden niet verwacht dat wij zo snel zouden groeien. Er werken nu inclusief Joyce en ik zeven mensen bij SMC Diemen. Het gaat om zes fysiotherapeuten en één officemanager."

Alle fysiotherapeuten hebben een specialisatie. Mark houdt zich onder meer bezig met de mensen die last ondervinden van sportblessures, Joyce is gespecialiseerd in kinderfysiotherapie. Daarnaast werken er een manueel therapeut en bekkenfysiotherapeut. "Ik heb zelf een sportachtergrond. Ik heb onder meer voor het amateurteam van Ajax gevoetbald en behandel spelers van de profclubs PEC Zwolle, FC Twente en diverse profvoetballers die in het buitenland spelen, waaronder in Turkije", aldus Mark. De praktijk behandelt een grote diversiteit aan patiënten. Joyce: "Er komen hier patiënten van alle leeftijden. Van baby's van enkele weken oud tot mensen op hoge leeftijd. Wij proberen op de wensen van onze patiënten in te spelen. Het komt bijvoorbeeld voor dat wij patiënten thuis of in een verzorgingshuis behandelen."

Sport Medisch Centrum Diemen heeft ruime openingstijden

SMC Diemen behandelt veel patiënten en heeft de afgelopen anderhalf jaar geconstateerd dat het aantal patiënten aanzienlijk toeneemt door de unieke kwalitatief hoogwaardige behandelmethoden en door de ruime openingstijden (maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 08.00 tot 16.00 uur). Mark en Joyce vinden het belangrijk om iets voor de gemeente Diemen te betekenen. Zo zetten zij zich in als fysiotherapeut tijdens toernooien van SV Diemen en SV Zeeburg. Een andere kinderfysiotherapeute van SMC Diemen werkt op de Sint-Petrusschool met leerlingen aan het verbeteren van onder meer hun motorriek en concentratie.

SMC Diemen werkt sinds enige tijd nauw samen met Gym020 van Dax van de Velden. Mark: " Ik train zelf drie keer per week bij Gym020. In SMC Diemen bieden wij medische fitness aan, maar wij adviseren mensen die puur aan hun fitheid willen werken om naar Gym020 te gaan. Dax verwijst cliënten die met blessures kampen weer naar ons toe. De samenwerking verloopt erg prettig", aldus Mark.

Mensen die een afspraak willen maken kunnen contact opnemen via telefoonnummer 020-3584718 of via de website: www.smcdiemen.com.

Gym020 van Dax van de Velden is in trek

Dax van de Velden leidt een training in Gym020. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN GYM020 aan de Stammerdijk 1D bestaat één jaar. Eigenaar van Gym020 is de 25-jarige Diemenaar Dax van de Velden.

Gym020: serieus en hard trainen in een prettige sfeer

Ruim een jaar geleden besloot de voormalig topijshockeyer van Amstel Tijgers en het Nederlands team zijn schaatsen aan de wilgen te hangen en zich volledig te richten op Gym020.

Dax: "Gym020 is geen gewone sportschool of fitnesscentrum. Wij richten ons op personal training, één-op-één, small group trainingen met maximaal 4 personen en bedrijfstraining. Deze manier van training kenmerkt zich door intensieve persoonlijke aandacht waarbij de training volledig wordt afgestemd op het doel dat de klant wil bereiken. Op deze manier kan snel resultaat worden geboekt. Daarnaast bieden wij op vaste tijden groepslessen aan, bootcamp, boksen en yoga, met maximaal 14 deelnemers per les." Dax geeft zelf de personal- en small group trainingen. Daarnaast neemt hij samen met Jurjen van Leeuwen de bootcamps voor zijn rekening. Charro Mauricio en Don Saarloos geven de bokstrainingen en de yogalessen worden door Fleanma Chine en Eva Meijers verzorgd. "Er komen steeds meer mensen naar Gym020, vooral het laatste half jaar is het ledenaantal hard gegroeid. Onze leden zijn heel divers: jongeren vanaf 16 jaar, maar ook zestigers die graag fit door het leven gaan. Zelfs hele gezinnen trainen hier samen. De sfeer vinden wij heel belangrijk. Er wordt hier serieus en hard getraind, maar er is ook zeker ruimte voor een geintje. De mensen die bij ons trainen leren elkaar steeds beter kennen, stimuleren elkaar tijdens trainingen en helpen elkaar waar nodig. Hierdoor ontstaat steeds meer een 'community-gevoel'. Wij zitten vlak bij De Sniep, waar steeds meer woningen worden opgeleverd. Gym020 is goed bereikbaar met zowel de fiets, scooter als auto die gratis voor de deur kan worden geparkeerd. Daarnaast stoppen ook de tram en bus hier niet al te ver vandaan."
Als voormalig topsporter is Dax een echte perfectionist. Hij vindt het belangrijk dat iedereen die bij Gym020 komt trainen er ook echt iets aan heeft en zijn of haar doel bereikt. De aanpak van Dax en zijn team wordt enorm gewaardeerd. De groepslessen worden volgens een vast rooster, zeven dagen van de week op vaste tijden gegeven. Bij de personal- en small group trainingen is Dax erg flexibel en wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de klant. Het is dan ook geen enkel probleem om 's ochtends vroeg, 's avonds laat of in het weekend af te spreken.

Avond over Homomonument

Initiatief van openbare bibliotheek en Pink Diemen

Het Homomonument in Amsterdam. Foto: Karin Daan

DIEMEN De openbare bibliotheek Diemen en Pink Diemen houden op woensdag 17 januari twee bijeenkomsten die in het teken staan van de documentaire 'Monument van Trots'. De bijeenkomsten worden in de bibliotheek van Diemen en Theater de Omval gehouden. De aanvang van het programma is om 17.30 uur.

Al dertig jaar is het Homomonument in Amsterdam een 'levend monument'. Het is een dynamische plek van ontmoeting, herdenking, protest en festiviteiten voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, personen met een intersekse conditie (lhbti's) en voor hun familieleden, vrienden en supporters. Regisseur Sebastiaan Kes maakte daarover de documentaire 'Monument van Trots'.

Op woensdag 17 januari organiseert Stichting Pink Diemen in samenwerking met de openbare bibliotheek Diemen een avond rondom deze documentaire. In de film toont Sebastiaan Kes de emancipatiestrijd van de Nederlandse LHBT-beweging in heden en verleden. 'Monument van Trots' geeft een beeld van de diversiteit van de hedendaagse LHBT-gemeenschap en benadrukt de relevantie van het Homomonument. Aan de documentaire is een speciale expositie gekoppeld. De expositie is tot en met 14 februari te zien in de openbare bibliotheek in Diemen.

Programma 17 januari

17.30 uur-18.00 uur: inloop in openbare bibliotheek Diemen. 18.00 uur-18.45 uur: opening tentoonstelling door Jeroen Klaasse, wethouder Kunst en Cultuur, aansluitend een rondleiding langs de tentoonstelling. 19.00 uur-20.15 uur: filmvertoning 'Monument van Trots' in Theater De Omval. 20.15 uur-20.30 uur: vragen stellen aan regisseur en hoofdrolspelers in Grand Café Blauw, aansluitend een borrel verzorgd door de openbare bibliotheek Diemen en Pink Diemen. De avond is vrij toegankelijk.

Visages Villages, donderdag in De Omval.

De hele maand

Expositie

15:44 uur | Zorgcentrum De Diem

Larisa Volodimerova uit Diemen exposeert 55 schilderijen met als kleurrijk. Dagelijks van 09.00 tot 20.00 uur.

Zaterdag 6 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst
SV Diemen

14:30 uur | SV Diemen

Voorzitter Henk van der Weele houdt zijn nieuwjaarstoespraak. Twee bijzondere wedstrijden: het eerste zondagteam speelt tegen een selectie van spelers die vroeger voor zondag 1 uitkwamen. Het eerste zaterdagteam speelt tegen de veteranen.

Zaterdag 6 januari

Oud Papieractie

Vrijwilligers van de Protestantse kerk de Ontmoeting halen vanaf half tien in geheel Diemen oud papier op. U kunt uw papier, karton en oude boeken tot 9.30 uur aan de weg zetten.

Repair Café

14:00 uur | Huis van de Buurt
't Kruidvat

U kunt tot 16.30 uur terecht voor reparaties aan klein huishoudelijke apparaten, speelgoed en elektronische apparatuur.

Zondag 7 januari

Viering Drie Koningen

10:30 uur | Sint Petrus' Bandenkerk

Eucharistieviering met het Hagunnankoor. Voorganger is pastor A. Tönis.

Nieuwjaarsreceptie Noorderlicht

14:00 uur | Wijkcentrum het Noorderlicht

De SWD nodigt iedereen uit voor een feestelijke start van het nieuwe jaar met een hapje en drankje en vrolijke klanken van DJ Wil. Er zal ook een onthulling plaatsvinden.

Fieperdepiep

15:00 uur | Theater de Omval

Fiep, de buurkat, is vandaag 100 jaar geworden. Dat gaan Pim en Pom natuurlijk vieren met een feestelijke theatervoorstelling over jarig zijn en héél oud worden! Vol met muziek en vrolijke liedjes. En de kinderen doen gezellig mee! Na de voorstelling is er tijd voor een high-five of een foto. Voor 3+, duur: 45 minuten, entree € 10,-.

Maandag 8 januari

Nescioclinic

19:30 uur | Atletiekbaan AV23

Wil jij de Nescioloop lekkerder en misschien sneller kunnen lopen? Doe mee aan de clinic van AV'23. In 12 weken krijg je een perfecte looptraining van een gediplomeerd trainer.

Nieuwjaarsreceptie gemeente Diemen

20:00 uur | Theater de Omval

De receptie duurt van 20.00 tot 21.30 uur. Burgemeester Erik Boog houdt zijn nieuwjaarstoespraak en maakt de winnaar van de Wensboomactie bekend. Kinderburgemeester Nilaya Holwijn maakt de winnaar van de Kinderwensboomactie bekend.

Dinsdag 9 januari

Happy End

14:00 en 20:00 uur | Theater de Omval

De nieuwste film van tweevoudig Gouden Palm-winnaar Michael Haneke ('Amour', 'Das Weisse Band') met in de hoofdrol Isabelle Huppert ('Elle') en Jean-Louis Trintignant ('Amour') is een relevant drama over Europese identiteit en de wijze waarop we via technologie verbinding zoeken.

Donderdag 11 januari

Visages Villages

20:00 uur | Theater de Omval

Regisseuse en fotografe Agnès Varda, is een markante figuur in de Franse cinema. Samen met JR, een eigenzinnige kunstenaar met een grootse verbeelding, vormt ze een uniek duo. Agnès is inmiddels in de tachtig, JR midden dertig. Hun belevingswerelden komen samen in Visages Villages.

Vrijdag 12 januari

Filmavond

19:30 uur | De Ontmoeting

Deze avond wordt de Franse komedie Bon Dieux vertoond. Zaal open 19.30 uur, start film 20.00 uur.

George en Eran

20:30 uur | Theater de Omval

De hit van Oerol komt nu naar het theater! In de muzikale conflictkomedie ‘George & Eran lossen Wereldvrede op!

Meer agenda: DiemerNieuws.nl

Fergil Hesterman organiseert Amstel Ice Swim

DIEMEN De Diemense ijszwemmer Fergil Hesterman heeft de eerste editie van de Amstel Ice Swim georganiseerd.

Fergil deed ook mee aan de Amstel Ice Swim. Op de 1000 meter won hij goud en op de 500 meter veroverde hij zilver. Naast Fergil deed ook Diemenaar Occo Veenman mee. Hij zwom op de 100 meter de 12e tijd. Op zaterdag 30 december 2017 doken ongeveer 90 zwemmers in het water van de Amstel. Zij zwommen afstanden van 50 meter, 100 meter, 200 meter, 500 meter en 1000 meter in een watertemperatuur van 4,5 graden.

Het idee voor deze wedstrijd kwam op bij Fergil nadat hij in januari 2017 had deelgenomen aan het wereldkampioenschap ijszwemmen. Hij wilde door middel van de Amstel Ice Swim meer aandacht vestigen op zijn sport ijszwemmen. De ideale locatie was voor hem de Amstel in het centrum van Amsterdam. Hij organiseerde het evenement samen met Michiel Vervoort, zwemvriend van Fergil en mede-eigenaar van evenementenbureau Sportmomentje.