DiemerNieuws

7 december 2017

DiemerNieuws 7 december 2017


Renovatie van brandweerkazerne

Artist's impression van de gerenoveerde brandweerkazerne. Foto: BAM Bouw en Techniek.

DIEMEN Brandweer Amsterdam-Amstelland heeft BAM Bouw en Techniek opdracht verleend voor de renovatie van de kazerne in Diemen. BAM start in februari 2018 met de uitvoering, de oplevering staat gepland voor september 2018.

De huidige kazerne is bouwkundig in verouderde staat, bevat asbesthoudende materialen en voldoet qua grootte en indeling niet langer aan de huidige normen. Constructief onderzoek heeft aangetoond dat het gebouw bouwkundig zeer beperkt aan te passen is. Daarom zal met uitzondering van de remise de gehele kazerne worden gesloopt.

Twee bouwlagen

De nieuwe kazerne krijgt twee bouwlagen en verschillende gebruiksfuncties, zoals kantoorruimten, kleedruimten met sanitair, kantine met keuken, instructieruimte, berging, werkplaats en technische ruimtes. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijft de brandweer operationeel vanuit de huidige kazerne.

De brandkazerne aan de D.J. den Hartoglaan 2 werd op 30 september 1969 in gebruik genomen. De oude kazerne van de brandweer was aan de Ouderkerkerlaan en heette Clarenstein. In 1970 was er 25 man brandweerpersoneel. Pas in 1987 kwam de eerste vrouwelijke brandwacht: Yvonne van Angeren. De sanitaire voorzieningen in de kazerne werden daarvoor aangepast.

Rob Verheuvel (68) overleden

DIEMEN Voormalig PvdA-fractievoorzitter Rob Verheuvel is vorige week woensdag overleden. Verheuvel was geruime tijd ziek.

Burgemeester Erik Boog reageert namens het college van B en W, de gemeenteraad en de medewerkers van de gemeente op het overlijden van Verheuvel.

"Diepbedroefd hebben wij kennis genomen van het bericht dat Rob Verheuvel, voormalig PvdA-fractievoorzitter in de Diemense gemeenteraad, is overleden. Rob was geruime tijd ziek. Bij zijn afscheid van de gemeenteraad in oktober kreeg Rob de Zilveren Diemer Speld uitgereikt vanwege zijn grote verdiensten in de lokale politiek, voor de sport in Diemen en Nederland en de invalidensport het bijzonder. Rob was onder andere 15 jaar actief in de gemeenteraad van Diemen, waarvan 11 jaar als gemeenteraadslid, 30 jaar directeur bij een grote nationale sportbond en lange tijd bondscoach van het succesvolle nationale heren rolstoelbasketbalteam. Zijn charme, sociale inborst, verbindende kracht en levenslust zullen node worden gemist. Wij wensen Joke, de kinderen en kleinkinderen en iedereen die hem dierbaar was veel sterkte en kracht om dit grote verlies te dragen."

9

Uiterdijk stopt als raadslid GroenLinks

DIEMEN GroenLinks-raadslid Gepke Uiterdijk heeft besloten haar raadslidmaatschap met onmiddellijke ingang neer te leggen.

Dit heeft zij aan het bestuur en de fractie van GroenLinks laten weten. Uiterdijk heeft tevens burgemeester Boog en de raadsgriffier op de hoogte gesteld van haar besluit.

5

Jongerenfeest

Foto: Trudy Kroese

Zaterdag organiseerde de Diemense jongerenraad de eerste editie van 'Diemen Represent', een feest voor jongeren van 11 t/m 15 jaar.

5

Koffie drinken met de VVD

Foto: Oscar Borghardt

DIEMEN Inwoners van Diemen konden zaterdag koffie drinken met de afdeling Diemen van de VVD.

Op het Diemerplein stond een kar waar heerlijke koffie werd geschonken. Gemeenteraadsleden en andere leden van de VVD gingen in gesprek met de aanwezigen. De gesprekken gingen over Diemen en over de gemeenteraadsverkiezingen die in 2018 plaatsvinden. Tweede Kamerlid Jan Middendorp was ook aanwezig.

Sinterklaas reikt prijzen uit

DIEMEN Sinterklaas heeft zaterdagmiddag winkelcentrum Diemerplein bezocht.

Sinterklaas reikte de prijzen aan de winnaars van de kleurwedstrijd die de winkeliers van winkelcentrum Diemerplein hadden georganiseerd. De prijswinnaars: tot en met 4 jaar: 1e prijs: Nicai te Nijenhuis (4 jaar), 2e prijs: Jack Groot (1 jaar), 3e prijs: Ghazal (4 jaar). 5 en 6 jaar: 1e prijs: Djenna Brahim (5 jaar), 2e prijs: Isiz van Keulen (5 jaar), 3e prijs Nicholas (6 jaar). 7 en 8 jaar: 1e prijs Senna Hinse (8 jaar), 2e prijs: Valentina (7 jaar), 3e prijs: Fayden Horsting ( 7 jaar). 9 en 10 jaar: 1e prijs: Sophie Emmerik (10 jaar), 2e prijs: Jay Leijsner (9 jaar), 3e prijs: Jesse van der Merk (10 jaar). Alle prijswinnaars waren aanwezig en kregen een eigen cadeaubon om een mooi cadeau te kopen en mochten grabbelen voor nog een mooi cadeautje. Na de prijsuitreiking maakte Sinterklaas, vergezeld van de Pietenband, een rondwandeling door het winkelcentrum en bezocht ook de winkels. Martin Williams deed de presentatie.

Weerbericht

Zeer onbestendig met winterse buien

Met december op de kalender is de (meteorologische) winter weer een feit. Vooralsnog hangt er nog geen echte vorstperiode in de lucht. Na enkele dagen met zachte lucht passeert donderdag een koufront met regen en veel wind. Daarachter stroomt met een noordwestelijke stroming polaire lucht naar onze omgeving met veel wisselvalligheid.

Vrijdag + het weekeinde

Zowel vrijdag als in het weekeinde is het wisselend bewolkt met enkele buien, met regen of hagel. In het weekeinde, vooral zondag, kunnen buien ook vergezeld gaan van natte sneeuw of sneeuw. Soms treedt ook onweer op. Er blaast een matige tot vrij krachtige wind tussen west en noordwest. Zondag krimpt de wind naar zuid. Het wordt zo'n 3 à 4 graden. Zondag niet meer dan 2 graden. In de nacht daalt de temperatuur tot iets boven het vriespunt.

Trend na het weekeinde

Voor de gehele week wordt koud kwakkelweer verwacht met geregeld winterse buien, in de vorm van regen, hagel of (natte) sneeuw. Af en toe schijnt de zon. In de nacht daalt het kwik tot rond het vriespunt met kans op lichte vorst, in de middag oplopend tot rond +4 graden.

Weetje

De herfst was zacht en nat. Met een gemiddelde temperatuur van 11.4 graden staat de herfst 9e in de top 10 van 'warmste herfstseizoenen sinds 1901'. Ter relativering: in de top 10 staan negen herfstseizoenen sinds 1999. Met 305 mm neerslag in onze regio (240 mm normaal) was de herfst nat. Het aantal zonuren (317) was vrijwel gelijk aan het langjarig gemiddelde (314 uur).

De wetenschappelijke waarde van Oud Diemen

Het was zeker niet de eerste de beste die zich in 1972 uitsprak in de lokale pers van Diemen. Carlos van Regteren Altena was immers beheerder van de afdeling Middeleeuwse Archeologie van het Instituut voor Prae- en Protohistorie van de Universiteit van Amsterdam. "Het archeologisch belang is ermee gediend als Oud-Diemen in zijn huidige gedaante kan worden behouden," zei hij, "want onder het dorp dat een enigszins terpachtige aanblik vertoont, is het goed mogelijk dat goed geconserveerde bewoningsresten uit de middeleeuwen aanwezig zijn." Hij noemde ook de bakstenen fundering van een niet onaanzienlijke grote kerk met vermoedelijk oudere bouwperioden op een dieper niveau. "De aanvang der bewoning ligt schattenderwijs tussen het jaar 1000 en 1226, het jaar dat Diemen voor het eerst wordt genoemd. Het oudheidkundig bodemonderzoek naar deze periode staat nog maar aan het begin. Uitstel van onderzoek zal zonder meer in het voordeel van de wetenschap werken, die kampt met een te groot aanbod aan noodobjecten welke daardoor veelal in een te kort tijdbestek onvoldoende onderzocht kunnen worden. Ook uit didactisch historisch-geografische overwegingen lijkt mij een pleidooi voor het behoud van Oud-Diemen zeker te rechtvaardigen."

'Overstappen naar een andere partij doe je niet zomaar'

Jaap van Loenen reageert op kritiek op zijn overstap naar CDA

Het vertrek van Jaap van Loenen van de fractie van de PvdA naar de fractie van het CDA heeft tot veel ophef geleid. Hij licht zijn vertrek desgevraagd toe.

Jaap van Loenen. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Raadsleden worden op persoonlijke titel in de gemeenteraad gekozen. Dit betekent dat zij ook als zij hun fractie verlaten hun zetel niet hoeven af te staan. Het 'meenemen' van een zetel wordt echter niet als chic gezien en wordt 'zetelroof' genoemd. Het komt de geloofwaardigheid van de politiek niet ten goede.

Een aantal partijen heeft hierover afspraken gemaakt. Nico Portegijs, fractievoorzitter van de PvdA: "Alle mensen die voor de PvdA kandidaat staan, moeten twee documenten ondertekenen. Het eerste betreft de zogenaamde 'erecode'. Hierin staat een aantal gedragsregels genoemd. Daarnaast bestaat een zogenaamde 'interne bereidverklaring'. Hierin verklaart de kandidaat onder andere dat hij het verkiezingsprogramma van zijn afdeling onderschrijft, tenzij hij expliciet heeft aangegeven dat hij op onderdelen een voorbehoud maakt. Dat heeft Jaap van Loenen nooit gedaan. In deze verklaring staat ook: 'Indien hij onverhoopt toch uit de fractie stapt of het partijlidmaatschap opzegt, wordt de raadszetel opgegeven, zodat deze terugvalt aan de PvdA.' Het moge duidelijk zijn dat de handelswijze van Jaap van Loenen, die wij hebben leren kennen als een formalist, haaks staat op de verklaring die hij bij de start in 2014 heeft ondertekend."

Van Loenen is onder de indruk van de felle reacties op zijn overstap naar het CDA. Hij legt zijn motivatie nog een keer uit: "Als voornaamste reden van mijn besluit kan ik opgeven dat het verschil van inzicht op benadering van een aantal onderwerpen tot interne spanningen heeft geleid. Met benadering bedoel ik inderdaad dat de reglementen die door het partijbureau zijn opgesteld door zowel een aantal kandidaten (die op de hoogte waren van de reglementen) als de kandidaatstellingscommissie niet zijn nagekomen." Van Loenen doelt op het feit dat als leden van de PvdA dezelfde politieke functie langer dan twaalf jaar willen uitoefenen dit door de kandidaatstellingscommissie van de partij extra dient te worden gemotiveerd. Van Loenen: "Het niet nakomen van de regels werd mij duidelijk op vrijdag 3 november. Op dat moment werd de conceptvolgorde van de kandidatenlijst in een gesprek aan mij meegedeeld. Op woensdagavond 15 november heb ik een eerste gesprek gevoerd met twee leden van het CDA. Er is toen slechts oriënterend gesproken over een mogelijke overgang, maar van een definitief besluit was toen nog geen sprake. Op 22 november werd tijdens de PvdA-ledenvergadering het voorstel van de kandidaatstellingscommissie besproken. Tijdens deze voordracht heb ik me, evenals een andere kandidaat, teruggetrokken. Op dat moment, dus op woensdag 22 november, heb ik besloten om niet verder te gaan met de PvdA en door te gaan met het CDA. Ik heb tijdens de bestuurs/fractievergadering van de PvdA op maandag 27 november een verklaring afgelegd waarin ik aangaf dat ik met ingang van 28 november 2017 mijn lidmaatschap opzegde en mij vanaf dat moment zou aansluiten bij de fractie van het CDA. Ik heb bij mijn overstap naar het CDA echter geen enkele voorwaarde gesteld met betrekking tot een bepaalde plaats op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Van dubbelspel of op twee paarden wedden is geen sprake. Ik heb kennis genomen van de opmerking dat ik een zetel heb meegenomen. Ja, dat is waar. Ik begrijp de reacties, maar ik deel de indruk die achterblijft niet. Ik heb al eerder aangegeven: overstappen naar een andere partij doe je niet zomaar. Zeker niet als je meer dan 43 jaar lid van een partij bent. Er is een reden, er is sprake van oorzaak en gevolg. Ik begrijp dat men bij de PvdA teleurgesteld is, maar de vraag is: is dat terecht? Het zijn de afdeling en personen die als eersten de richtlijnen van de partij hebben overtreden. Ik heb daar - ja, waarschijnlijk als formalist, zoals ik nu word neergezet - te veel de nadruk op gelegd. Mijn vraag is: had ik in deze een scheve schaats moeten rijden? De afdeling en een aantal mensen van de afdeling hebben mijn vertrouwen verloren en als je dat verloren hebt dan laat je een zetel niet achter. Nico Portegijs noemt mij een formalist. Daar ben ik het volledig mee eens. Als secretaris van de PvdA-afdeling was het mijn taak om zorgvuldig te handelen. Dat heb ik al die jaren dat ik deze extra werkzaamheden uitvoerde naar eer en geweten gedaan. Die werkzaamheden zijn mij ook door Nico in dank afgenomen. Ik begrijp zijn opmerking dan ook niet anders dan dat dit een compliment is."

PvdA laat weten dat er duidelijke afspraken vastliggen

Van Loenen was niet het eerste raadslid dat tijdens de huidige raadsperiode van partij veranderde. De stoelendans in de gemeenteraad begon in het najaar van 2015. Er ontstond een conflict binnen de fractie van de SP, die toen nog deel uitmaakte van de coalitie. Anne-Miek Wijnbergen en Leon Smits stapten uit de fractie van de SP, maar gaven hun zetels niet terug aan de partij. Zij besloten door

De stoelendans in de gemeenteraad begon
in het najaar van 2015

te gaan als de fractie DiemenLinksaf. Wim van Vugt bleef als enige SP-raadslid over. De coalitie was door het vertrek van Wijnbergen en Smits de meerderheid kwijtgeraakt. Hoewel de fractie van DiemenLinksaf beloofde de coalitie te blijven steunen, trad toch in januari 2016 SP-wethouder Maïta van der Mark af. Het bestuur van de landelijke SP besloot eerder dit jaar dat de afdeling Diemen niet meedoet aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Afgelopen zomer escaleerde een conflict binnen de fractie van Leefbaar Diemen. Raadsleden Jan Sikking en Maurits Rietveld hadden kritiek op het functioneren van fractievoorzitter Rosali Herder. Herder trok haar conclusies en verliet de fractie van Leefbaar Diemen. Zij behield haar zetel en vormt momenteel de eenmansfractie Fractie Herder. Herder staat voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 op de derde plaats van de kandidatenlijst van de Partij van de Ouderen. In oktober stapte Leo Smits opnieuw over: dit keer van DiemenLinksaf naar Leefbaar Diemen.

Onderzoek: plek voor tweede sporthal op Prins Bernhardlaan

DIEMEN Het is mogelijk om een tweede permanente sporthal te bouwen naast Sporthal Diemen aan de Prins Bernhardlaan. Dit is de uitkomst van een haalbaarheidsonderzoek dat in opdracht van het college van B en W is uitgevoerd.

Wethouder Jeroen Klaasse van Sportzaken: "Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat er ruimte is om naast Sporthal Diemen een tweede permanente sporthal te bouwen. Het is mogelijk om verschillende varianten voor een sporthal op die locatie uit te werken met verschillende kostenplaatjes."

Draagvlak

De wethouder geeft aan dat er in de gemeenteraad een breed draagvlak is voor de bouw van een tweede permanente sporthal, die in de plaats moet komen van de blaashal. Wethouder Klaasse: "Het is ook mogelijk om een nieuwe sporthal te bouwen naast een middelbare school in Diemen. Ik heb er goede hoop op dat er in Diemen een middelbare school komt. Als het mogelijk blijkt om in Diemen een middelbare school te vestigen, moet de gemeenteraad hierover uiteraard een besluit nemen. Als de middelbare school er komt zijn er twee scenario's voor een tweede sporthal in Diemen: bij Sporthal Diemen of bij de middelbare school." De gemeente heeft de blaashal in 2010 aangeschaft voor een periode van tien jaar, licht Klaasse toe. "In het seizoen 2010-2011 is de blaashal voor de eerste keer neergezet. Wij moeten niet langer dan die tien jaar met de blaashal willen doen. Mijn hoop is dat er voor het begin van het seizoen 2021-2022 een tweede, permanente sporthal is."

Winkelactie Voedselbank

DIEMEN De Voedselbank Diemen houdt op zaterdag 9 december weer een winkelactie.

Vrijwilligers staan zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur voor de deur van supermarkt Jumbo in winkelcentrum Kruidenhof in Diemen-Zuid en zullen klanten verzoeken een of meerdere artikelen extra te kopen en die te schenken aan de voedselbank. De Voedselbank Diemen zal de artikelen voor kerstpakketten gebruiken.

8 december schrijfmarathon Amnesty International

De schrijfmarathon was in 2016 een succes. Foto: Ingrid Voet

DIEMEN Ook dit jaar wordt in Diemen weer meegedaan aan de jaarlijkse schrijfactie van Amnesty International. Vrijdag 8 december is het zover.

Ieder jaar rond 10 december, de Dag van de Mensenrechten, wordt op honderden locaties in Nederland massaal geschreven voor mensen die groot onrecht is aangedaan. Er worden brieven/kaarten geschreven voor mensen die gediscrimineerd worden om wie ze zijn, die vastzitten omdat ze voor hun mening uitkwamen of vermoord werden terwijl de daders vrijuit gaan.

Mensenrechtenverdedigers

Tijdens de schrijfmarathon van 2017 krijgen mensenrechtenverdedigers speciale aandacht. Deze activisten steken hun nek uit. Zij hebben de moed op te komen voor vrije meningsuiting, tegen discriminatie of onderdrukking. Wereldwijd worden zij steeds vaker slachtoffer van intimidatie, vervolging en geweld.

Op ddo.amnesty.nl is te vinden voor wie er geschreven wordt.
Schrijven werkt, aldus Amnesty. Een lawine aan brieven/kaarten dwingt de autoriteiten om deze mensen eerlijker te behandelen. Vorig jaar was tijdens de schrijfactie van Amnesty International, Werkgroep Diemen, Duivendrecht, Ouderkerk in de raadszaal van Diemen vrijwel iedere raadszetel bezet met briefschrijvers voor Amnesty International. 40 deelnemers schreven toen 121 kaarten aan politieke gevangenen en 120 brieven aan autoriteiten van de landen waar zij in de gevangenis zitten.
Vrijdag is de raadszaal in het gemeentehuis van Diemen ook weer open voor de schrijfactie. Meeschrijven kan van 10.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie en contact: ddo.amnesty.nl.

Syrische vluchteling aangehouden voor mensen-smokkel

DIEMEN De politie heeft vorige week dinsdag een 26-jarige Syrische vluchteling uit Diemen aangehouden. De man wordt ervan verdacht dat hij samen met twee andere Syrische vluchtelingen een eveneens 26-jarige vluchteling uit Syrië naar Nederland heeft gesmokkeld. Deze man, die inmiddels in Wageningen verblijft, wordt verdacht van valsheid in geschrifte.

Dit heeft het Openbaar Ministerie vrijdag bekendgemaakt.

De twee mannen, die samen met de inwoner van Diemen worden verdacht van mensensmokkel, zijn inwoners van Arnhem en Bergen op Zoom. Zij worden ook verdacht van betrokkenheid bij terroristische misdrijven in Syrië. De twee verdachten zouden in de periode 2012-2015 hebben gevochten bij Jabhat al-Nusra, een terroristische organisatie die gelinkt is aan Al Qaida. De twee zijn in 2015 gezamenlijk naar Nederland gereisd. De rechter-commissaris in Rotterdam heeft vrijdag drie van de vier verdachten voor twee weken in bewaring gesteld. De gesmokkelde vluchteling is niet voorgeleid. Zijn inverzekeringstelling is in het belang van het onderzoek door de officier van justitie van het Landelijk Parket met drie dagen verlengd.

Vertrek Uiterdijk

Vervolg van voorpagina.

Gepke Uiterdijk begon in 2002 als fractieopvolger van GroenLinks, kwam in 2006 in de gemeenteraad en werd toen ook fractievoorzitter van de partij. In 2015 droeg zij het fractievoorzitterschap over aan Nicole van Engelen. Zij bleef wel raadslid voor GroenLinks. Uiterdijk had al eerder laten weten dat zij na de gemeenteraadsverkiezingen niet terugkeert in de gemeenteraad. Uiterdijk heeft geen reden opgegeven voor haar plotselinge vertrek als raadslid. Zij is niet bereikbaar voor commentaar. Oud-raadslid Frans Eerkens zal Uiterdijk opvolgen als raadslid voor GroenLinks.

GroenLinks betreurt het vertrek van Uiterdijk als raadslid. "Wij vinden het jammer, maar respecteren haar besluit", aldus Nicole van Engelen, fractievoorzitter GroenLinks Diemen en Joke Schenk, voorzitter van het bestuur van GroenLinks Diemen.

Kerstwensactie: wens ophangen in kerstboom

DIEMEN Daarom Diemen en de winkeliersvereniging Diemerplein organiseren dit jaar weer een speciale kerstwensactie. Nieuw is de kinderwensboom waar alle kinderen hun wens in kunnen ophangen.

Bij deze krant is een wenskaart gevoegd. De winkeliers van Diemerplein en de bibliotheek delen ook wenskaarten uit. Op de wenskaart kan een kerstwens voor een Diemens goed doel of een speciaal iemand geschreven worden. De wenskaart kan opgehangen worden in de kerstboom in het winkelcentrum. Dit kan tot en met zondag 24 december. Een onafhankelijke jury selecteert de vier beste, mooiste en leukste wensen. Deze worden vermeld op de facebookpagina's van Daarom Diemen en Diemerplein en in het DiemerNieuws. Op de facebookpagina van Daarom Diemen kan iedereen op een van de wensen stemmen.

Gerda Smit

Voorzitter Stichting Voedselbank Diemen, sinds 23 jaar inwoonster van Diemen

Foto: Trudy Kroese

Hoe gaat het met de Voedselbank Diemen?
"Hoewel ik overal lees en hoor dat het beter gaan met de economie krijgen wij het steeds drukker. Wij hebben momenteel zeventig cliënten. Dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling."

Wat zijn jouw hobby's?
"Ik ben graag creatief bezig en schilder vaak. Daarnaast houd ik van dieren. Ik heb diverse huisdieren, waaronder honden en katten."

Wat is jouw favoriete muziek?
"Ik houd van heavy metal. Van bands als Rammstein, Alice in Chains, Mesjuggah, Rage against the Machine, etc."

Jouw favoriete plek?
"Het voormalige Bergwijkpark. Ik liep daar vaak. Ik vind het jammer dat het daar is volgebouwd."

Sinterklaas of Kerstmis?
"Beide. Ik houd van oud-Hollandse tradities. Wij hebben maandag Sinterklaas gevierd. Iedereen moest aangeven wat hij of zij met een ander wilde doen. Wij hebben lootjes getrokken en gaan dus iets ondernemen met degene wiens lootje is getrokken. Kerstmis vieren wij heerlijk onder de kerstboom."

Appelflappen of oliebollen?
"Oliebollen. Ik houd niet van koken, maar mijn oliebollen zijn befaamd."

Wat is jouw favoriete winkel?
"Jumbo in Diemen-Zuid. Ik kom daar vaak. Toen onze kinderen nog thuis woonden kwam ik er elke dag."

Wat is jouw wens voor 2018?
"Ik zou graag willen dat mensen meer tijd voor elkaar nemen. We leven in een individualistische maatschappij. Als ik in de metro zit zie ik dat iedereen op zijn telefoon bezig is. Het is toch leuker als je een gesprek voert met je buurman of buurvouw."

Jongeren vieren feest in Theater de Omval

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN In Theater de Omval is zaterdagavond een feest gehouden voor jongeren uit Diemen van elf tot en met vijftien jaar. Het feest was georganiseerd door de jongerenraad van Diemen. De aanwezige jongeren genoten van de sfeer, de muziek en heerlijke alcoholvrije drankjes.

Rob Verheuvel had een passie voor mensen en sport

Ex-fractievoorzitter van de PvdA was geliefd bij velen

De voormalig fractievoorzitter van de PvdA Rob Verheuvel is vorige week woensdag overleden. Hij werd enorm gewaardeerd.

Rob Verheuvel nam in oktober afscheid van de gemeenteraad. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN De op 68-jarige leeftijd overleden Rob Verheuvel gold als een echte sociaal-democraat. Hij was betrokken bij de lokale samenleving en had veel aandacht voor mensen die het financieel niet breed hebben. Verheuvel had een passie voor sport.

Rob Verheuvel is twaalf jaar raadslid voor de PvdA geweest. Daarvoor was hij fractieopvolger. Hij was lange tijd fractievoorzitter van de sociaaldemocraten in de gemeenteraad. Hij vond het belangrijk om als fractievoorzitter bij alle informatieve vergaderingen van de gemeenteraad aanwezig te zijn. Ook als er zaken op de agenda stonden waarover hij niet het woord voerde. Hij wilde zijn fractiegenoten steunen en het goede voorbeeld geven.

Rob was altijd onberispelijk gekleed. Hij droeg altijd een pak. Hem zou je nooit in een trui zien, zoals de voormalige PvdA-voorzitter Spekman. "Kleren maken de man, is mijn motto", vertelde hij onlangs in het DiemerNieuws.

Rob Verheuvel was altijd onberispelijk gekleed

Uiteraard was Verheuvel ook altijd aanwezig bij de besluitvormende vergaderingen van de gemeenteraad.

Rob was een sympathieke en duidelijke man. Goed is goed en fout is fout. En als het wat hem betreft niet goed was dan zei hij het ook. Rob uitte kritiek altijd recht in het gezicht. Hij was geen man die achter de rug van anderen kwaadsprak, ook niet in de politieke wandelgangen. Hij was niet alleen geliefd bij raadsleden van de PvdA, maar ook bij die van andere fracties. Zijn sympathieke uitstraling, duidelijkheid en interesse in andere mensen werd enorm gewaardeerd.

'Hij vond het belangrijk dat kinderen de kans krijgen om te bewegen'

Nico Portegijs nam in 2015 de taken als fractievoorzitter van de PvdA van Rob Verheuvel over. "Rob kwam in 2002 voor het eerst op de kandidatenlijst van de PvdA en ik heb hem sinds die tijd meegemaakt. Rob was een echte sociaaldemocraat. Hij vond het belangrijk om voor mensen die het financieel niet breed hebben een goede plek in de samenleving te creëren. Rob was ook bijzonder geïnteresseerd in sport. Hij was de man achter de blaashal, maakte zich sterk voor het schoolzwemmen en later voor hockey. Hij vond het belangrijk dat met name kinderen de kans krijgen om veel te bewegen. En dan mocht een gebrek aan een accommodatie of een hoge contributie dat niet in de weg staan. Rob en ik hadden nog twee zaken gemeen. Wij hielden beiden van basketbal. Rob was onder meer bondscoach van het Nederlands rolstoelbasketbalteam. Ik was in 2002 met mijn zoon bij de bekerfinale. Ik kwam Rob daar toevallig tegen. De organisatie vroeg mij ervoor te zorgen dat Rob niet vroegtijdig weg zou gaan. Die dag werd namelijk de Rob Verheuvel Award voor de eerste keer uitgereikt aan de naamgever. Een jaarlijkse onderscheiding voor mensen die zich inzetten voor het rolstoelbasketbal. Rob wist daar op dat moment nog niets van. Een jaar of zes geleden vertelde Rob mij dat hij wilde leren bridgen. En twee jaar later vertelde hij stralend dat zijn vrouw Joke het ook wilde leren. Joke en Rob hebben daarna met veel plezier gespeeld bij bridgeclub Sans Atout van de ASV. Rob vond het jammer dat hij het niet veel eerder had geleerd."

PvdA-wethouder Lex Scholten heeft bijna twaalf jaar met Rob Verheuvel samengewerkt. "Behalve dat Rob een aardige en charmante man was, is hij belangrijk geweest voor de politiek in Diemen. Rob zette zich in voor onder andere mensen die het moeilijk hadden en voor sport. Maar hij deed ook een aantal zaken die voor veel mensen onzichtbaar waren. Hij was voorzitter van het coalitieoverleg. Dat overleg kwam een paar keer per jaar bij elkaar en heeft ervoor gezorgd dat er een prettige samenwerking is de gemeenteraad was en is."

Vroom Optiek viert feest

Veel aandacht door campagne Project V

Eveline Snel en Valentijn van Horn.

DIEMEN Weken lang was het spannend. Wat houdt Project V toch in? Welk evenement wordt er georganiseerd op 16 december 2017? Het is eindelijk bekend geworden: "Vroom Optiek viert feest", zeggen eigenaren Eveline Snel en Valentijn van Horn.

Op 16 december is iedereen van 10.00 tot 16.00 uur van harte welkom voor een hapje en een drankje in de vernieuwde winkel aan de Ouddiemerlaan 16. Jong en oud kan grabbelen voor kortingen tot 50 procent. Echte geluksvogels gaan zelfs naar huis met een gratis bril.

"We hebben heel veel te vieren", zeggen de enthousiaste ondernemers. "Wij beschikken nu over de Yuniku. Dat is een speciaal apparaat waarbij we 3D-geprinte brillen kunnen aanmeten. Daarnaast hebben we 250 kinderbrillen op voorraad. Doordat we snel kunnen beschikken over glazen met sterkte kunnen de brillen dezelfde dag al klaar zijn."

Passie

Tijdens de feestelijke dag kunnen mensen kennismaken met Eveline en Valentijn. De nieuwe eigenaren van de winkel hebben passie voor hun vak. Dat stralen ze ook uit. "We luisteren naar onze klanten en proberen hen in een huiselijke sfeer zo goed mogelijk te adviseren." De ervaren ondernemers zijn blij met de nieuwe uitstraling van de optiekzaak. "We zijn helemaal klaar voor de toekomst", zeggen ze. De afgelopen weken zetten ze de puntjes op de i in hun winkel en zorgden voor de nodige promotie. "Met de campagne 'Project V' wilden we mensen nieuwsgierig maken. En dat is gelukt!"

Overal was Project V te zien: in de krant, op social media, langs de weg, bij de glasbakken, op geheimzinnige flyers. En dan nu de ontknoping. "Op 16 december is het van 10.00 tot 16.00 uur feest, of beter gezegd 'Project Veest' bij Vroom Optiek. Kom gerust langs", aldus Eveline en Valentijn.

'Sign 'O' The Times', concertfilm van Prince, 8 december in de Omval.

Vrijdag 8 december

Schrijfmarathon Amnesty

10.00 uur | Gemeentehuis Diemen

Amnesty's jaarlijkse schrijfmarathon, in de raadszaal, 10.00 - 17.00 uur. Schrijf mee! Informatie en contact: ddo.amnesty.nl.

Sign 'O' The Times

20.00 uur | Theater de Omval

De digitaal gerestaureerde versie van de concertfilm geregisseerd door Prince, 'Sign 'O' The Times', een concert dat muziekgeschiedenis schreef, komt na 30 jaar terug naar de bioscoopzalen.

Zaterdag 9 december

Wereldwinkel

9.00 uur | Diemerplein

Er zijn weer veel nieuwe kerstartikelen uit o.a. Zimbabwe, El Salvador, Peru, Bolivia en Indonesië in de bus. Op 9 december ook in de kraam in winkelcentrum Diemerplein.

Kerstmarkt

10.00 uur | Sint Petrus'
Bandenkerk

De traditionele kerstmarkt, 10.00-15.00 uur. Alle denkbare kerstartikelen zoals kerststallen, adventkaarsen, kerststukjes etc. Ook oliebollen te koop en er is gelegenheid om koffie of thee te drinken.

Serve the City
voor de voedselbank

10.00 uur | Jumbo Diemen-Zuid

StC Diemen wil de voedselbank helpen. De vrijwilligers voor het inzamelen hebben we al gevonden, nu het voedsel nog! Koop of breng je wat, zodat we daar kerstpakketten van kunnen maken?

'Sneeuwwitje'

11.00 uur | Theater de Omval

Het Kleine Theater brengt 'Sneeuwwitje', het sprookje dat honderden jaren geleden begon, weer tot leven. Jeugd 3+.

Creatief Diemen
Kerstmarkt

11.00 uur | El'sina

Eerste Creatief Diemen kerstmarkt voor creatieve cadeaus, kinderactiviteiten, kerstworkshop en veel warmte en gezelligheid. Gratis entree tot 16.00 uur.

Repair Café

14.15 uur | Zorgcentrum De Diem

Elke tweede zaterdag van de maand zijn de reparateurs aanwezig om kapotte spullen te repareren, onder het genot van een kopje koffie of thee. Een eigen bijdrage is niet verplicht.

Zondag 10 december

Kerkdienst

10.00 uur | De Ontmoeting

Kerkdienst met Heilig avondmaal en kinderdienst, voorganger ds. T.C. Wielsma.

Viering 2e Advent

10.30 uur | Sint Petrus'
Bandenkerk

Woord- en communieviering met het Hagunnankoor. Voorganger pastor H. Hartog.

Dinsdag 12 december

'Loving Vincent'

14.00 & 20.00 uur |
Theater de Omval

Een uniek project over het leven en de mysterieuze dood van Vincent van Gogh: de eerste compleet geschilderde speelfilm ter wereld.

Bijbellezing

20.00 uur | Sint Petrus'
Bandenkerk

Deze avond wordt gehouden in ons secretariaat op Beukenhorst 304. Thema: 'de Geboorteverhalen uit de Bijbel'. Samen de geboorteverhalen van Jezus lezen, ons hierin verdiepen en onze gedachten en gevoelens delen.

Woensdag 13 december

Kees van Amstel

20.30 uur | Theater de Omval

Kees van Amstel is veranderd. Hij merkte op feestjes dat hij steeds vaker werd gemeden vanwege zijn cynische blik op de wereld. Maar nu is hij 'chill' en 'superrelaxed'. Ja… dat mocht je willen. In 'De man die ik niet wilde worden' is het een kwestie van tijd tot de bom barst!

OBA Diemen

15.00 uur | OBA Diemen

Wil je iets organiseren, wil je ergens meer over weten of wil je iemand ontmoeten? Praat mee over de mogelijkheden in OBA Diemen en deel je idee.

Donderdag 14 december

The Square

20.00 uur | Theater de Omval

Een provocerende satire op de kunstwereld. Een modern museum stelt een nieuwe installatie tentoon. Een ruimte waar geen regels zijn en alles kan.

Twee vrijkaartjes winnen voor een voorstelling in Theater de Omval en uw recensie in het DiemerNieuws?

Dat kan bij voorstelling 'De man die ik niet wilde worden' van cabaretier Kees van Amstel op woensdag 13 december.

Hoe?

Als u wordt uitgenodigd om deze keer onze recensent te zijn voor 'Mijn Avondje Omval' kunt u eerst samen van de voorstelling genieten en schrijft u daarna in een kort verslag (van ongeveer 200 woorden) wat u van de avond vond, met een leuke foto. Uw recensie wordt gepubliceerd in het DiemerNieuws.

Stuur voor maandag 11 december een e-mail met uw naam naar mijnavondjeomval@theaterdeomval.nl. Zet in het onderwerp 'Vrijkaarten Kees van Amstel'. U hoort dan zo snel mogelijk of u de vrijkaarten hebt gewonnen.

Weer nederlaag SV Diemen

Ploeg gaat zondag op bezoek bij De Kennemers

Fel duel om de bal. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN SV Diemen heeft de thuiswedstrijd tegen ZSGOWMS met 0-2 verloren. Bij rust leidden de bezoekers met 0-1.

SV Diemen verloor de wedstrijd omdat de tegentreffers opnieuw te makkelijk werden weggegeven. Trainer Gerrie Breugem: "Wij kwamen al snel achter nadat ZSGOWMS een vrije trap had benut. Wij hebben in de eerste helft een aantal kansen gekregen: zo eindigde een bal op de paal." Na de hervatting maakte ZSGOWMS 0-2. Dit was voor Breugem het moment om meer risico te nemen. "Wij zijn achterin een-op-een gaan spelen en voorin met vier spitsen. Doordat wij dit seizoen vaak op achterstand zijn gekomen heb ik vaak voor deze aanpassing moeten kiezen. ZSGOWMS kreeg nog een aantal kansen, maar die werden niet benut."

SV Diemen blijft na de nederlaag tegen ZSGOWMS op de laatste plaats van de derde klasse C staan. De ploeg van Breugem heeft na tien duels zeven punten. VVH Velserbroek heeft eveneens zeven punten uit tien duels, maar een beter doelsaldo dan SV Diemen. Het verschil met de ploegen die boven SV Diemen staan is klein. De Kennemers heeft negen punten uit tien duels en Spaarnwoude heeft eveneens negen punten, maar kwam pas negen keer in actie.
SV Diemen speelt op zondag 10 december een cruciaal duel. De ploeg gaat dan op bezoek bij De Kennemers. De wedstrijd in Beverwijk begint om 14.00 uur. Als SV Diemen de wedstrijd in Beverwijk wint, passeert het De Kennemers op de ranglijst en ziet de situatie er weer beter uit. Breugem: "De Kennemers heeft zondag met 6-1 verloren van Roda '23. De doelman is eruit gestuurd en mag zondag niet meedoen. Wij zullen onze slag moeten slaan."

Jan Muller 80 jaar lid van SV Diemen

Floris Thoolen huldigt Jan Muller. Foto: Martin Ernest

DIEMEN Jan Muller is tijdens de algemene ledenvergadering van SV Diemen gehuldigd.

De 91-jarige Muller is niet alleen het oudste lid van de vereniging, maar hij is ook al tachtig jaar lid van SV Diemen en de voorloper DVAV. Hij heeft zich ook altijd als vrijwilliger voor de vereniging ingezet.

Zilveren speld

Na een korte inleiding door de nieuwe voorzitter Henk van der Weele werd Jan Muller naar voren geroepen. Vervolgens nam Floris Thoolen, de ambassadeur van de KNVB, het woord. Thoolen is de voormalige stadionspeaker van Ajax. Thoolen ging onder meer in op de inzet van Jan Muller als vrijwilliger voor de vereniging en de KNVB en reikte vervolgens de zilveren herinneringsspeld van de KNVB aan Jan Muller uit.

Bloemen

Voorzitter Henk van der Weele overhandigde Jan Muller het bordje van SV Diemen en gaf Jopie Muller bloemen omdat zij het mede mogelijk heeft gemaakt dat haar man tachtig jaar actief lid is van de vereniging.

SV Zeeburg wint bij Cometas: 21-24

DIEMEN Het eerste damesteam van SV Zeeburg heeft de uitwedstrijd tegen Cometas met 21-24 gewonnen. Bij rust leidde de thuisclub met 8-10.

SV Zeeburg hield de defensie dicht en speelde offensief doeltreffend.

SV Zeeburg heeft na negen duels dertien punten en staat op de tweede plaats. KSV, dat tot afgelopen weekeinde de tweede plaats met SV Zeeburg deelde, verloor voor eigen publiek met 21-22 van DSS en staat nu derde. SV Zeeburg speelt zondagmiddag 10 december thuis tegen US. US staat op de vijfde plaats. De wedstrijd in Sporthal Diemen begint om 15.00 uur.

Nederlaag voor dames Smashing '72

DIEMEN Het eerste damesteam van Smashing '72 heeft de thuiswedstrijd tegen Dinto met 2-3 verloren.

De volleybalsters uit Diemen wonnen de eerste set met 25-22. De bezoeksters kwamen langszij door de tweede set met 15-25 te winnen. Smashing '72 won de derde set met 25-21. Daarna sloegen de bezoekers toe en wonnen de vierde set met 17-25 en de beslissende vijfde set met 12-15.

Smashing '72 staat met 28 punten uit negen duels op de tweede plaats van de promotieklasse A. Smashing '72 gaat op zaterdag 9 december op bezoek bij Move. De wedstrijd in Edam begint om 17.00 uur.

Winst voor teams De Meeuwen

DIEMEN De heren van De Meeuwen hebben voor eigen publiek met 7-6 van Het Y gewonnen. Dames 1 boekte de eerste overwinning in de competitie. De ploeg was voor eigen publiek sterker dan ZPC Woerden: 6-5.

Het eerste herenteam van De Meeuwen staat op de derde plaats van de derde klasse B. De dames staan tiende in de eerste klasse A. De heren komen pas in januari weer in actie. Het eerste damesteam speelt op zaterdag 9 december thuis tegen ZV De Zaan. De wedstrijd begint om 21.15 uur.