DiemerNieuws

22 september 2016

DiemerNieuws 22 september 2016


Ouddiemerlaan op de foto

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Zaterdag 17 september, rond een uur of één. Een bont gezelschap buren verzamelt zich op het plein voor het gemeentehuis aan de Ouddiemerlaan.

Vanuit de laan komen links en rechts nog meer Ouddiemerlaanbewoners aanlopen. Kinderen spelen op de trappen voor het gemeentehuis terwijl hun ouders een praatje aanknopen. In het bakje van een hoogwerker staat fotograaf Trudy Kroese met haar camera in de aanslag.

Op deze mooie zaterdagmiddag maakt het DiemerNieuws een uniek portret: bewoners en oud-bewoners van de Ouddiemerlaan zijn uitgenodigd om samen op de foto te gaan. Vooraan op de foto kinderen die nu in de Ouddiemerlaan wonen. Tussen alle misschien wat minder bekende gezichten achter hen zien we ook wethouder Lex Scholten, die samen met zijn vrouw met veel plezier in de Ouddiemerlaan woont.

Naast veel mensen die er nu nog wonen, hebben ook oud-bewoners vandaag de weg terug naar hun laan gevonden. Zoals de familie De Rooij. Zij woonden jaren op nummer 29 en meneer De Rooij is zelfs geboren in de Ouddiemerlaan, op nummer 55. Ook broer en zus Bredschneijder, kinderen van de hoofdmeester van de School met den Bijbel, zijn erbij. De hele ochtend hebben zij in hun geboortehuis op nummer 49 bezoekers verteld over hun jeugd daar. En Ted Westerbeek, geboren in de Ouddiemerlaan, is helemaal uit Heemskerk gekomen voor de foto.

Historische Kring Diemen
De groepsfoto was onderdeel van de publieksviering van het 25-jarig jubileum van de Historische Kring Diemen, waarvoor de Ouddiemerlaan het middelpunt vormde. Op pagina 8 en 9 leest u meer.

Komst middelbare school steeds reëler

DIEMEN - Een middelbare school in Diemen. Het is al jaren de ambitie, maar nu lijkt het er steeds meer op dat er een reële kans is dat zo'n school er ook komt. Gesprekken met de Open Scholengemeenschap Bijlmer (OSB), de gemeente Amsterdam en de Stichting Spirit Basisscholen hebben geleid tot concrete ideeën. Dit najaar komt er een onderzoek om te peilen wat ouders van kinderen in groep 7 en 8 in Diemen van deze ideeën vinden.

Aanleiding om de gesprekken dit jaar te starten was een interview in deze krant met wethouder Jeroen Klaasse van Onderwijs over een discussie die in Weesp was ontstaan of er een leerlingenstop moest komen voor leerlingen van buiten Weesp op het Vechtstede College. Ongeveer 280 kinderen uit Diemen gaan in Weesp naar school. "Bovendien groeit Diemen de komende jaren sterk, dus zullen er ook meer leerlingen komen en in Amsterdam kunnen met de huidige wetgeving vrijwel geen nieuwe scholen meer worden gesticht", vult Klaasse aan. Overigens zal het met die leerlingenstop niet direct zo'n vaart lopen. "De Gooise Scholenfederatie waar het Vechtstede College onder valt, heeft me gegarandeerd dat zij Diemense kinderen de komende jaren plaats blijven bieden, maar op de middellange termijn zal er misschien geloot moeten gaan worden."

Voor de zomer was al duidelijk dat het vrijwel onmogelijk is om in Diemen een brede school, met vmbo/mavo, havo en vwo, te stichten. Maar een nevenvestiging van een school uit de regio met een vernieuwend onderwijsconcept zou wel kans maken. De OSB wil onderzoeken of het mogelijk is in Diemen een nevenvestiging te stichten met onderwijs volgens het Agoraconcept. Op een Agoraschool wordt gewerkt in groepen leerlingen van verschillende niveaus, waarbij de persoonlijke aandacht van leerlingen vooropstaat.

Ook de Stichting Spirit Basisscholen, met twee eigen basisscholen in Diemen en een samenwerking in de Kersenboom met Stichting OOP, ziet mogelijkheden. Spirit denkt dan aan een 'middleschool', waarin leerlingen pas na drie jaar ongedeelde brugklas, in een doorgaande leerlijn van 4 tot en met 15 jaar, een schoolniveau kiezen voor het vervolg van hun voortgezet onderwijs.

Belangrijkste vraag voor de wethouder is nu: Wat willen de ouders?

Lees verder op pagina 2.

28

dagen stoppen met roken is uitdaging van campagne Stoptober

School

Vervolg van de voorpagina.

Dit najaar zullen de ouders van de leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen in Diemen geraadpleegd worden. De gemeente Diemen wil onderzoeken hoe zij samen met hun kinderen een school kiezen en hoe hun ideale school eruit zal zien. Daarnaast zullen het ministerie van OCW, de OSB en Agora Amsterdam een behoeftepeiling houden onder ouders, specifiek voor het Agoraconcept. OSB zal Spirit vragen of zij daarbij wil aanhaken, omdat een middleschool en het Agoraconcept op elkaar aansluiten. "Dit is een pilot van het ministerie, dus best uniek dat het in Diemen gebeurt", aldus Klaasse.

En wanneer zou zo'n school dan open kunnen? "Dat hangt natuurlijk van de uitkomsten van de onderzoeken af, maar september 2018 lijkt me een mooie ambitie. We zijn daarbij wel afhankelijk van de partners die het onderwijs gaan organiseren. Ook moet er een plan komen voor de huisvesting en de gemeenteraad moet akkoord gaan met de financiering hiervan."

Van de lezers

Woningen
Zelf woon ik al 38 jaar in Diemen, mijn kinderen zijn hier geboren en getogen. Kortom, prettig wonen. Toen ik het DiemerNieuws een tijdje geleden las, gingen mijn nekharen overeind staan. 'Diemen zoekt nog huizen voor 49 statushouders'. Onze 32-jarige zoon woont nog steeds bij zijn ouders omdat hij geen woning kan krijgen die past bij zijn salaris. Hij is afhankelijk van een sociale huurwoning. Hij is niet urgent want hij woont bij zijn ouders in en is zowel geestelijk als lichamelijk normaal. Hij zoekt al jaren, maar helaas. Wel ziet hij dat de sociale huurwoningen bewoond worden door statushouders en/of mensen met problemen en begeleiding e.d. Dit doet pijn. Nee, wij hebben niets tegen statushouders of wat dan ook. Dit heeft niets met discriminatie te maken, maar het dwingt wel de Nederlanders zelf om in te dure huurwoningen te blijven zitten, of in het geval van onze zoon, inwonend. Triest. Als er gebouwd wordt dan zijn dit koopwoningen maar geen sociale woningbouw. Wordt het niet eens tijd om naar de eigen Nederlandse bevolking te kijken? De bejaarden, jongeren, te hoge ziektekosten, pensioenen, kortom, als de Nederlandse bevolking een goede financiële basis heeft, kun je het vergoelijken om statushouders een plaats te geven, maar die gezonde basis is er niet, althans, niet voor de minima en middeninkomens. Kortom, mensen voelen zich achtergesteld en in een hoek gezet. Dit vraagt om problemen binnen de samenleving.
Elisabeth Custers

Week tegen Eenzaamheid

DIEMEN - De Stichting Welzijn Diemen (SWD) organiseert activiteiten tijdens de Week tegen Eenzaamheid, van 26 tot en met 30 september.

Maandag is er in Het Noorderlicht van 14.00 tot 15.30 uur een bijeenkomst voor senioren met ouderadviseur Janina Poppes, welzijnscoach Alwin Aarts en buurtsportcoach Dionne Tool. Dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur in Grand Café Cheers een bijeenkomst van Diemenvoorelkaar, gericht op senioren en mensen met een beperking. Het thema is 'Kom erbij'.
Woensdag op het plein voor 't Kruidvat activiteiten voor de jeugd in het teken van uitsluiting en pesten onder leiding van buurtsportcoaches Dionne Tool en Rens Wit. Van 13.00 tot 14.30 uur Sporten in de Wijk voor kinderen van 4 tot 12 jaar en van 15.00 tot 17.00 uur Chill Out voor leerlingen van de groepen 7 en 8. Donderdag van 17.30 tot 19.30 gaan jongeren tussen 13 en 16 jaar in 't Kruidvat onder leiding van jongerenwerkster Fatma Geneidi met elkaar in gesprek over hun ervaringen met uitsluiting, pesten en eenzaamheid op de middelbare school.

Weerbericht

Het weekeinde vrij warm, vanaf zondag wisselvalliger
Donderdagmiddag om 16.21 uur begint officieel de astronomische herfst. De temperatuur is na de hoogzomerse uitschieters van vorige week normaler, maar nog wel aan de warme kant. Een hogedrukzone tot boven Scandinavië zorgt voor een droge aflandige wind. Vanaf vrijdag wordt de stroming overwegend aanlandig. In de loop van zondag neemt de neerslagkans toe.

Vrijdag en het weekeinde
Vrijdag waait een matige westenwind. Het is wisselend bewolkt met in de loop van de dag kans op een lokale bui. Het wordt 18 graden. Zaterdag is het droog met enkele wolkenvelden en zonnige perioden. Met een maximum van 22 à 23 graden is het vrij warm. Er staat daarbij een matige zuidenwind. Zondag schijnt eerst de zon, maar later op de dag kan de bewolking toenemen met kans op wat regen. Het wordt circa 22 graden bij een matige zuidwestenwind.

Trend na het weekeinde
De kans lijkt groot dat het weer wordt bepaald door een westelijke stroming met wisselvallig weer. De neerslagkans neemt toe tot circa 40-50%, maar veel neerslag wordt niet verwacht. Verder is er ook geregeld ruimte voor de zon. De maxima dalen naar rond 17 à 18 graden.

Weetje
Zowel eind augustus als in de midseptemberweek is een landelijke hittegolf net niet gelukt. Opvallend is dat over de 10-jarige periode van 1997 t/m 2006 acht hittegolven voorkwamen, waaronder twee langdurige (2 weken) in 2003 en 2006. In de laatste 10-jarige periode van 2007 t/m 2016 kwamen slechts twee hittegolven voor van korte duur (juli 2013 en juli 2015).

Al bijna 120 jaar met de Diemer muziek mee

Foto: Oscar Borghardt

De Diemer Harmonie is de muziektrots van Diemen. Een vereniging bovendien met een enorme historie. De Diemer Harmonie werd namelijk in 1897 opgericht. Op de website van de muzikanten staat een interview van Hiltje Veltstra waarin de in 2003 overleden Anton Kalse smakelijk vertelde over de meer dan 60 jaar dat hij hoornist was bij de harmonie. Over de repetities in vroeger tijden in het schoolgebouw aan de Ouderkerkerlaan waar ze zelf de winterse kou moesten verdrijven. Anton: "Voor de repetitie haalden we de sleutel van de school bij de brugwachter. 's Winters namen we allemaal wat steenkolen mee om de grote potkachel in het lokaal te stoken." De activiteiten van de Diemer Harmonie beperkten zich niet tot Diemen. De muzikanten trokken door het hele land en musiceerden ook in het buitenland. In 1938 klonken hun klanken bij de aubade op de Dam voor koningin Wilhelmina. Musici zijn altijd succesvolle kandidaten geweest bij straatnaamcommissies. Klassieken in Amsterdam waarvan de Beethovenstraat misschien wel de bekendste is. Almere kent de Muziekwijk met o.a. de Beatlesweg, de Jimi Hendrixstraat en het Stonespad. In 1947 kreeg de Diemer Harmonie haar eerbetoon toen de Harmonielaan in Diemen naar de muzikanten vernoemd werd.

Inbraak bij kapper aan Muiderstaatweg

Foto: Oscar Borghardt

DIEMEN - Onbekenden hebben in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken bij kapperszaak De kapper Ivar aan de Muiderstraatweg.

De daders hebben de deur van de zaak vernield en zijn de zaak binnengedrongen. Er is in diezelfde nacht ook geprobeerd om in te breken bij Beanthere aan de Muiderstraatweg. De inbrekers hebben geprobeerd om de deur van de zaak te forceren. Dit is niet gelukt. Wel is de deur van Beanthere beschadigd.

Stichting Welzijn Diemen: steeds meer activiteiten

Financiële situatie welzijnsinstelling is verbeterd

SWD organiseert veel activiteiten voor de jeugd. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - De Stichting Welzijn Diemen (SWD) organiseert steeds meer activiteiten. Medewerkers, stagiaires en vrijwilligers zijn in de diverse wijken van Diemen actief en organiseren activiteiten die op verschillende doelgroepen zijn gericht. Directeur Arie van 't Hoog geeft informatie over de stand van zaken.

Nog maar enkele jaren geleden was de SWD een zorgenkindje van de gemeente Diemen. De financiële situatie was uiterst zorgwekkend en het was nog maar de vraag of een faillissement kon worden voorkomen. De gemeente en het bestuur van de stichting wisten het onheil af te wenden. Er werd een nieuwe start gemaakt, waarbij de gemeente en het bestuur van de stichting afspraken maakten over de financiën en de activiteiten. De nieuwe directeur Arie van 't Hoog, de medewerkers, stagiaires en vele vrijwilligers zetten de schouders eronder.

Tijdens de presentatie van het jaarverslag over 2015 kon Van 't Hoog mooie zwarte cijfers tonen. "Wij hebben in 2015 een overschot van 58.000 euro gerealiseerd. Dat is een goed resultaat. Daarnaast zijn wij er de afgelopen jaren in geslaagd om een fors negatief vermogen weg te werken. Wij hebben nu een positief vermogen van 7.000 euro. Dat is weinig en het streven is om in de toekomst een groter vermogen op te bouwen. Wij hebben echter ook een langlopende lening bij de gemeente Diemen." SWD organiseert activiteiten voor allerlei groepen inwoners van Diemen. Een aantal voorbeelden: Diemenvoorelkaar (voorheen Wonen Plus), het maandelijkse Zondagmiddagpodium in De Schakel en (ambulant) jongerenwerk. Voor de jeugd zijn er bijvoorbeeld de naschoolse activiteiten zoals talentontwikkeling en sportactiviteiten, waarbij wordt samengewerkt met plaatselijke (sport)verenigingen. De buurtsportcoaches organiseren ook andere sportactiviteiten zoals toernooien en evenementen, waaronder de mini-Olympische Spelen die enkele weken geleden plaatsvonden in Diemen-Zuid en de Winterspelen die in december 2015 voor de tweede keer werden gehouden.

SWD stopt per 1 januari met peuterspeelzaalwerk

In Huis van de Buurt 't Kruidvat in Diemen-Zuid vinden steeds meer activiteiten plaats. "Huis van de Buurt 't Kruidvat is een pilot. De gemeente wilde dat er in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Diemen een plek is waar mensen voor allerlei vormen van ondersteuning binnen kunnen lopen. Het gaat dan om mensen die niet zijn aangewezen op De Brede HOED. 't Kruidvat is verbouwd en ook aangepast voor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel. Huis van de Buurt 't Kruidvat wordt deels gefinancierd met Wmo-gelden. Er zijn niet alleen activiteiten voor inwoners van Diemen, maar ook instellingen zoals Cordaan maken gebruik van het gebouw."

De SWD is vanaf 1 januari 2017 niet langer verantwoordelijk voor het peuterspeelzaalwerk in Diemen. KMN Kind & Co en de Stichting Kinderopvang Diemen (SKD) worden dan de nieuwe aanbieders van het peuterspeelzaalwerk in Diemen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten na een uitgebreide selectieprocedure waar diverse partijen uit het onderwijs en de kinderopvang aan hebben meegedaan. Dit besluit is het resultaat van het traject voor hervorming van het peuterspeelzaalwerk dat in september 2015 van start is gegaan. Een van de doelen van de harmonisatie vanuit het Rijk is om de kwaliteit te verbeteren en nog meer peuters te bereiken. Het bestuur van de SWD gaf daarop aan dat het behouden van het peuterspeelzaalwerk voor hen geen doelstelling was, mits er een acceptabel alternatief is.

Activiteiten zijn gericht op verschillende doelgroepen

De peuterspeelzaalleidsters die in dienst zijn van de SWD kunnen op 1 januari 2017 in dienst komen van de nieuwe aanbieder en op dezelfde locatie blijven werken. De komende periode wordt onder meer gebruikt om de ouders van kinderen die naar peuterspeelzalen gaan te informeren. Uitgangspunt is dat het aanbod en de kwaliteit hetzelfde blijven. Wel wordt bekeken of het verlengen van dagdelen naar 3 of 3,5 uur mogelijk is. Dat kan onder andere helpen om het aanbod betaalbaar te houden. Het aanbod van 40 weken blijft hetzelfde. Net als het feit dat ook na 1 januari 2017 ouders nog steeds zelf kunnen kiezen bij welke peuterspeelzaal zij hun kind aanmelden. Het gemeentelijk beleid met betrekking tot de tarieven verandert niet. Het streven is dat deze voor zo veel mogelijk ouders vergelijkbaar zijn met de huidige situatie. Wat er wel verandert, is dat een deel van de ouders dat daar recht op heeft vanaf 1 januari 2017 een beroep kan en moet doen op de kinderopvangtoeslag.

Man neergeschoten

DIEMEN - Een 37-jarige inwoner uit Amsterdam is in de nacht van donderdag op vrijdag om 01.30 uur neergeschoten voor de deur van de openbare bibliotheek aan het Wilhelminaplantsoen. Hij raakte gewond aan zijn been en is naar een ziekenhuis vervoerd.

De politie was de dader al snel op het spoor. Een arrestatieteam van de politie heeft diezelfde nacht een 17-jarige man aangehouden in een woning aan de Gerardt Burghoutweg in het centrum van Diemen. Ook is er een auto in beslag genomen voor onderzoek. De politie laat weten dat de schietpartij het gevolg is van een conflict in de relationele sfeer.

Geschrokken
De recherche is nog bezig met het onderzoek. Buurtbewoners toonden zich geschrokken door het incident.

Bestuurster scooter zwaargewond

DIEMEN - Een bestuurster van een scooter is donderdagavond rond 17.45 uur ernstig gewond geraakt bij een ongeluk bij het station in het centrum van Diemen.

De bestuurster van de scooter, een 20-jarige inwoonster van Amsterdam, reed op de Ouddiemerlaan ter hoogte van de Harmonielaan. Een 51-jarige automobiliste uit Amsterdam sloeg af om naar het parkeerterrein te rijden. Zij kwam in botsing met de bestuurster van de scooter, die door de auto werd meegesleurd.

Het slachtoffer is met ernstige verwondingen aan haar hoofd en lichaam naar een ziekenhuis vervoerd.

Hinder A1

DIEMEN - Sinds eind augustus rijdt het verkeer richting Amersfoort al over de nieuwe A1 en door het nieuwe aquaduct. Dit weekend zal ook de nieuwe A1 richting Amsterdam aangesloten worden.

Vrijdag vanaf 21.00 uur tot maandagochtend 5.00 uur zijn daarom drie rijstroken afgesloten tussen de knooppunten Muiderberg en Diemen. Alleen de wisselbaan is open. Weggebruikers moeten rekening houden met ongeveer 60 minuten extra reistijd.

Extra rijstrook
Vanaf maandag 26 september kan het verkeer gebruik maken van een extra rijstrook op de A1 en is er op de wisselbaan richting Amsterdam weer een uitgang naar de A9/Schiphol.

Annette Gerritsen gehuldigd als Sportvrouw van het Jaar

Annette Gerritsen en Jeroen Klaasse. Foto: Steven Dijk

DIEMEN - Schaatster Annette Gerritsen heeft woensdagmiddag de onderscheiding ontvangen die hoort bij de titel Sportvrouw van het Jaar van Diemen. Wethouder Jeroen Klaasse van Sportzaken reikte de onderscheiding uit. Tijdens het festival Kunst in Sport dat in juli plaatsvond werd de schaatster uit Diemen verkozen tot Sportvrouw van het Jaar. Zij kon toen niet aanwezig zijn omdat zij op trainingskamp was. Annette Gerritsen bereidt zich momenteel voor op het nieuwe schaatsseizoen.

Betty Verkaik

Samen met haar man beheerder van de Joodse Begraafplaats
68 jaar
Diemenaar sinds 1970

Woon je ook bij de begraafplaats?
"Ja, het is een bijzondere woonplek midden in het dorp, maar toch midden in het groen."

Veel bezoek gehad zaterdag?
"Wij deden mee aan de publieksdag van de HKD. Omdat het zaterdag was, was de begraafplaats officieel gesloten. Het woonhuis en het erf eromheen waren wel open."

Verder in het dagelijks leven?
"Ik ben getrouwd, heb twee kinderen en vier kleinkinderen. Op woensdag geef ik zwemles aan bijzondere kinderen. Verder ben ik graag bezig met mijn handen en puzzel ik graag."

Beste nummer ooit?
"Rod Stewart, 'Sailing'."

Favoriete stek in Diemen?
"Het Mandelapark."

Met wie zou je nog eens een gesprek willen voeren?
"Met mijn vader, ik zou hem graag mijn kinderen en kleinkinderen willen laten zien."

Wat weten veel mensen niet van je?
"Dat ik het heerlijk vind om bij Theatergroep Diemen toneel te spelen, even gewoon een ander zijn."

Wat zou je doen met een miljoen?
"Ik zou een paar mensen heel blij maken en een deel hier in dit huis investeren."

Waar kun je erg om lachen?
"Om slappe filmpjes die mijn kleinzoon van internet afhaalt."

Waar maak je je druk om?
"Om mensen die achteloos rommel op straat gooien en hondenbezitters die hun troep niet opruimen."

Hoe ziet je ideale weekend eruit?
"Op een van de eilanden, lekker uitwaaien."

Diemen mist nog...
"Sfeer. Het plein is aardedonker en niet gezellig."

Als je burgemeester was...
"Dan zorgde ik ervoor dat schoolzwemmen nooit meer een agendapunt zou worden, maar altijd door zou gaan."

Sportzaak Robeu Sport sluit de deuren in oktober

Omzet valt tegen, huur is te hoog

Ondernemer Harry van Bruggen. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Robeu Sport in winkelcentrum Diemerplein sluit half oktober de deuren. Tot die tijd houdt de zaak uitverkoop. Op kleding en schoenen geldt een korting van 20 tot 70 procent.

Harry van Bruggen is samen met zijn vrouw Hilly Busker eigenaar van Robeu Sport. Zij openden 2,5 jaar geleden de sportwinkel in winkelcentrum Diemerplein. De tegenvallende omzet en de hoge huur die de eigenaar van het winkelcentrum in rekening brengt, hebben hen doen besluiten om te stoppen.

Harry: "Dit is een winkelcentrum met een buurtfunctie. De maandelijkse huur is hoog en past naar mijn mening niet bij een buurtwinkelcentrum. Dat hoor ik van meer ondernemers in het winkelcentrum."

De ondernemer geeft aan dat de omzet tegenvalt. "Veel mensen kopen tegenwoordig artikelen via internet. Wij hebben wel een aantal vaste klanten en mensen die af en toe iets kopen, maar helaas te weinig. Wij vinden het jammer dat wij moeten stoppen, maar hebben geen andere keuze."

Harry en Hilly hebben tevens een sportzaak in Landsmeer. Met die zaak gaan zij door. Zij weten nog niet wat zij daarnaast gaan doen.

Robeu Sport heeft goede banden met een aantal sportverenigingen in Diemen. De zaak was sponsor van het jaarlijkse open toernooi van tennisvereniging ATVD en is leverancier van de kleding van SV Diemen. Robeu Sport was tijdens toernooien van SV Diemen dikwijls met een kraam aanwezig. "Wij maken het seizoen voor SV Diemen af. Vanaf het moment dat onze zaak is gesloten zullen wij om de twee weken op woensdagmiddag tussen 15.00 en 19.00 uur in de kantine van SV Diemen aanwezig zijn om kleding aan de leden te verstrekken", aldus Harry.

28 dagen geen sigaret

DIEMEN - De gemeente Diemen doet mee aan de landelijke campagne Stoptober. Rokers worden uitgedaagd om 28 dagen te stoppen met roken. In Huis van de Buurt 't Kruidvat in Diemen-Zuid zijn bijeenkomsten voor mensen die meedoen.

Stoptober is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, het Longfonds (voorheen Astma Fonds), Alliantie Nederland Rookvrij, GGD GHOR Nederland en het Trimbos-instituut. Rokers kunnen zich aanmelden op de website Stoptober.nl. Drie dagen voordat de stopperiode op 1 oktober ingaat krijgen zij een inlogcode om de Stoptober-app te downloaden waarmee zij ondersteuning krijgen om weer een dag rookvrij door te komen.

Paul Heskamp, coördinator van Huis van de Buurt 't Kruidvat: "Wij helpen mensen die dat willen om zich aan te melden voor de campagne. In oktober organiseren wij elke woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur een bijeenkomst. Er is dan een ervaringsdeskundige aanwezig en mensen kunnen ervaringen uitwisselen. Wij doen dit in samenwerking met Gezondheidscentrum Diemen Zuid." Personen die tijdens Stoptober mee willen doen aan de activiteiten van Huis van de Buurt 't Kruidvat kunnen voor 28 september contact opnemen met Heskamp via 06-52033431.

Opnieuw twee straatroven in Diemen-Zuid

DIEMEN - In Diemen-Zuid hebben de afgelopen week opnieuw twee straatroven plaatsgevonden.

Op dinsdag 13 september tussen 23.00 en 23.10 uur werd op de Diemerdreef vlak bij station Diemen-Zuid een vrouw van haar halsketting beroofd. De dader rukte de ketting van de hals van de vrouw en sloeg op de vlucht.

In de nacht van zondag op maandag werd een 22-jarige man uit Diemen beroofd. Hij had zijn auto geparkeerd en liep via het Roerdomppad naar het station. Plotseling verschenen er drie mannen. Een van hen zette een taser tegen het lichaam van het slachtoffer aan. De daders ontvreemdden de autosleutels van de man en een mapje met een aantal pasjes. De daders zijn op de vlucht geslagen.

De politie verzoekt getuigen of mensen die over meer informatie beschikken contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844.

Auto gestolen

DIEMEN - In Diemen-Noord is in de nacht van maandag op dinsdag rond 04.30 uur een zwarte Audi Coupé gestolen.

De daders werden tijdens de diefstal gestoord door een getuige. Tijdens hun vlucht hebben zij met de auto een slagboom geraakt. Getuigen of mensen die meer informatie hebben kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.

Opsporing Verzocht

DIEMEN - In het programma 'Opsporing Verzocht' zijn dinsdag camerabeelden getoond van de mogelijke daders van de moord op Vincent Jalink op de Klipperweg op 27 mei.

Een bewakingscamera heeft de twee mannen vastgelegd, die eerder op de avond ook in de omgeving zijn gezien op een gestolen scooter. De politie zoekt onder meer getuigen die deze mannen gezien hebben en andere getuigen op de vluchtroute van de daders.

De beelden zijn te vinden op opsporingverzocht.avrotros.nl.

Feest in de Ouddiemerlaan

Met de fiets aan de hand op pad met gids John Cuijpers van de HKD.

DIEMEN - Op verschillende plekken aan de Ouddiemerlaan werden afgelopen zaterdag de deuren en hekken van bijzondere gebouwen en locaties opengezet voor belangstellenden. Om het 25-jarig jubileum te vieren van de Historische Kring Diemen (HKD) kon iedereen eens binnenkijken bij Ouddiemerlaanbewoners, bijvoorbeeld in het huis waar oud-hoofdmeester Bredschneijder van de School met den Bijbel vroeger woonde.

De Schakel, vroeger die School met den Bijbel en nu thuisbasis voor vele verenigingen waaronder de HKD, vormde het startpunt voor de publieksdag. Aan de zijde van de Ouddiemerlaan opende burgemeester Erik Boog de dag. Bijzonder: ook zijn voorgangers, de burgemeesters De Hon en Koopmanschap, waren aanwezig. De Hon is erelid van de HKD. "Hij is een van de aanstichters van de oprichting van de HKD en heeft ons altijd gesteund", aldus huidig voorzitter Ad Saan van de HKD. Na een muzikale opening door de Neuteblazers konden diverse locaties bezocht worden. Veelal op de fiets probeerden de bezoekers zo veel mogelijk locaties en rondleidingen mee te pikken. "Nu hebben we de kans en dan moet je de gelegenheid ook te baat nemen om overal even binnen te kijken", aldus een bezoekster.

Mysterie

Een tijdje geleden vroeg Ad Saan in deze krant wie meer wist over een foto, gemaakt voor de toenmalige Raiffeisenbank aan de Ouddiemerlaan. Jan van de Meer, hoofd Historisch Archief Rabobank Nederland, reageerde:

"Ik herkende het gebouw direct van een serie foto's gemaakt door fotograaf Ad Kon uit Utrecht in 1968. Deze zijn bij dezelfde gelegenheid gemaakt als de foto met de dames in de krant, want enkele van de dames komen ook op die foto's voor. Het is een serie foto's van een reclameactie met koetsen bij de Coöperatieve Raiffeisenbank Amsterdam in Amsterdam en Diemen. Volgens de tekst op een van de koetsen is men op weg naar de Raiffeisenbank aan de Rijnstraat in Amsterdam. Hoogstwaarschijnlijk betreft het hier de festiviteiten ter gelegenheid van de opening van bijkantoren van de Raiffeisenbank. Volgens de Raiffeisenbode, een intern blad van de organisatie, gebeurde dit op 22 oktober 1968. Het lijkt mij dat de dames medewerkers waren van de verschillende Amsterdamse vestigingen, maar dat is een vermoeden."

In het huis naast De Schakel waren enkele oud-bewoners teruggekeerd: zoon Chris en dochter Lies van oud-hoofdmeester Bredschneijder. Zij keken met hun partners rond in hun oude huis en hoe dat was opgeknapt door de huidige bewoners Simone en Frans. Mooie herinneringen uit hun jeugd werden opgehaald. Dat de tuin, nu met weelderige beplanting, vroeger helemaal bestraat was zodat de hoofdmeester met de automobiel naar de garage achter in de tuin kon rijden bijvoorbeeld. En dat de kamer naast de voordeur in de oorlog dienstdeed als schoolklas omdat de school door de Duitsers was gevorderd. Schoondochter Joke vertelde hoe de hoofdmeester eens ontsnapte aan een Duitse huiszoeking. Zijn vrouw verborg hem achter een luik onder de trap. Kachel ervoor en de kleine Chris op het potje ernaast. De soldaten dachten er geen seconde aan om daar verder te zoeken. Verschillende bezoekers, die het huis alleen kenden als dat imposante huis van hun hoofdmeester, stapten nu voor het eerst over de drempel en vonden het huis een stuk minder streng dan zij vroeger dachten.

Rondleiding op 'Gedenk te Sterven'.
Fototentoonstelling in winkelcentrum Diemerplein. Foto: Trudy Kroese
Open huis bij Simone en Frans. Hier woonde vroeger de familie Bredschneijder. Foto: Trudy Kroese
De opening van de dag door burgemeester Erik Boog en de Neuteblazers. Foto: Trudy Kroese
Tekenen en schilderen in Diemen-Noord 'in de voetsporen van Rembrandt'.
Foto: HKD
Fotograaf Trudy Kroese maakte de unieke groepsfoto van Ouddiemerlaanbewoners vanuit een hoogwerker.

De Oude Smidse, huize Oostenrijk en de expositie van de voormalige Raiffeisenbank - nu kinderdagverblijf Jelletje - konden op veel belangstelling rekenen. Onder leiding van John Cuijpers keken mensen rond aan de andere kant van de Ouddiemerlaan. Ook de fototentoonstelling in het winkelcentrum werd goed bezocht. 's Middags waren locaties aan de noordkant van de Ouddiemerlaan geopend: een deel van de Joodse begraafplaats, Gedenk te Sterven, boerderij Vredehof en helemaal aan het einde van de laan het Ponthuis.

Ad Saan blikt terug op een zeer geslaagde dag. "Van begin tot end liep het gesmeerd, het weer zat fantastisch mee. Het ging helemaal zoals we gehoopt hadden met veel bezoek en aanloop, een topdag. Ik heb begrepen dat er in de Oude Smidse nog meer mensen langskwamen dan tijdens Open Monumentendag." Het was een drukke dag voor mensen die alles wilden zien. "De splitsing in het programma tussen een noord- en een zuiddeel was goed. Zo was het wat meer geconcentreerd. De mensen die mee hebben gedaan hadden er veel zin in; toch heel bijzonder om je huis zo open te zetten voor vreemden." Zelf deed Saan dat trouwens ook: in de achtertuin van zijn woning, boerderij Vredehof, konden bezoekers de hele renovatie van de boerderij in foto's zien met verhalen van Saan erbij. "En vergeet de vrijwilligers niet, en ook streetband de Neuteblazers, koor de Baksmaten en Scouting Diemen. Zonder hen was het niet gelukt om de dag tot een succes te maken. De publieksdag heeft ook nog eens tien nieuwe leden opgeleverd, daar zijn we heel blij mee."

Alle bezoekers hoorden zaterdag veel mooie verhalen over de geschiedenis van de Ouddiemerlaan en sommige brachten zelf ook verhalen mee. De HKD is altijd op zoek naar nieuwe historische verhalen. "Van elk verhaal komt wel een verhaal", zegt Saan. "Het laatste tijdschrift, met allemaal verhalen over de Ouddiemerlaan, is net uit. Voor het volgende tijdschrift liggen ook al prachtige verhalen klaar."

Speelplaats bij Beukenhorst geopend

Bewoners Beukenhorst kijken nu vooral vooruit

Kinderen vermaken zich in het klimrek. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Bij de flat Beukenhorst is een nieuwe speelplaats aangelegd. De speeltuin werd vrijdagmiddag officieel geopend door burgemeester Erik Boog. Daarna was er een buurtfeest met een barbecue voor bewoners van de flat. Die laatste activiteit was een initiatief van de bewonerscommissie van Beukenhorst. De opkomst was groot en de sfeer heel prettig.

De flat Beukenhorst werd in september 2014 landelijk nieuws na een gasontploffing. Hierbij kwamen twee mensen om het leven. Een aantal bewoners van de flat woonde daarna korte of lange tijd elders. Het deel van de flat dat door de ontploffing werd beschadigd is gerestaureerd. De bewoners zijn teruggekeerd in hun woning. Na de ontploffing werd de omvang van de sociale problemen in de flat duidelijk. De gemeente heeft hierop ingespeeld.

De bewoners van Beukenhorst kijken nu vooral vooruit. In de periode na de ontploffing zijn er positieve ontwikkelingen geweest. Meer bewoners dan vroeger kennen elkaar en zij willen er met z'n allen het beste van maken. Burgemeester Boog vertelde vrijdagmiddag dat met de opening van de speeltuin een vervelende periode is afgesloten en tegelijkertijd een nieuw begin is gemaakt. "Na de gasexplosie zijn veel bewoners betrokken geraakt bij hun leefomgeving en wordt er goed samengewerkt met alle partners. Fijn om te zien dat zoveel bewoners zich inzetten om Beukenhorst en de directe omgeving leefbaarder te maken en te houden."

De openbare ruimte bij de flat is opgeknapt

Onder de aanwezigen waren onder anderen de voormalige burgemeester Amy Koopmanschap, diverse ambtenaren van de gemeente die zich met Beukenhorst hebben beziggehouden en Lidy van der Schaft, directeur van Woonstichting De Key. De gemeente heeft voor het flatgebouw een prachtige en ruime speeltuin aangelegd. Kinderen kunnen zich op allerlei manieren vermaken. Er zijn onder meer een veldje waar pannavoetbal kan worden gespeeld en een klimrek waarin veel kinderen hun vaardigheden en lef kunnen tonen. De gemeente heeft ook aan andere zaken gedacht. De openbare ruimte bij de flat is opgeknapt, de afvalcontainers zijn op andere plekken neergezet en er komt binnenkort een plek waar het grofvuil kan worden gedeponeerd. Dit moet ervoor zorgen dat het afval op een goede wijze kan worden ingezameld en er geen grofvuil lukraak in de openbare ruimte voor de flat wordt neergelegd.

Voor de kinderen was er vrijdagmiddag van alles te doen. De buurtsportwerkers van de Stichting Welzijn Diemen hadden een gevarieerd programma in elkaar gezet en begeleidden de sportactiviteiten. De volwassenen konden onder het genot van een kopje koffie en cake bijpraten. Aan het begin van de avond begon het buurtfeest met een barbecue. De bewonerscommissie is blij met de opkomst. "Er waren ongeveer 180 mensen aanwezig. Wij zijn van mening dat het een zeer geslaagde bijeenkomst was. De reacties waren positief. Wij zijn trots op het feest. Veel bewoners boden spontaan aan om te helpen. De contacten tussen de bewoners van Beukenhorst zijn beter dan in het verleden. Veel mensen kennen elkaar en groeten elkaar. We hebben vrijdag een moeilijke periode afgesloten en zijn begonnen aan een nieuwe periode", aldus een lid van de bewonerscommissie.

Swinging Harlem, zaterdag 24 september in De Omval.

donderdag 22 september

PCOB Diemen

De Schakel 14.:0 uur

Vertoning van dvd's 'Russia', een vijfdelige BBC-serie waarin journalist en televisiepresentator Jonathan Dimbleby met scherpe blik, boeiende ontmoetingen en onthullende gesprekken met Russen van alle stand en rang een compleet beeld schetst van Rusland. Voor leden en niet-leden.

Jörgen Raymann

Theater de Omval 20.30 uur

Na ruim 3 jaar komt Raymann weer met een soloprogramma - 'Zo kan het ook!' Hij wordt dit jaar 50 en kijkt toch iets anders tegen de wereld aan dan toen hij 30 was. Hij denkt dat het geen midlifecrisis is, maar klopt dat wel?

vrijdag 23 september

Psycho Neurobics

't Kruidvat 19.00 uur

Georganiseerd door Stichting Sigfa Holland. Contact: sigfaholland@gmail.com, 06-85768118 of 06-8434407. Kosten: een vrijwillige bijdrage.

zaterdag 24 september

Stoptober

Huis van de Buurt 't Kruidvat

Wil je ook zo graag stoppen met roken, sluit je dan aan bij de deelnemers van Diemen voor Stoptober 2016. Wekelijks is er een bijeenkomst om je te ondersteunen en ervaringen uit te wisselen. Aanmelden via 't Kruidvat.

Workshop Glasfusing

Bevo Glaskunst 11.00 uur

Eendaagse kennismaking cursus glasfusen. 24 september en 1 oktober. Informatie: info@bevoglaskunst.nl of 020-6655212.

Swinging Harlem

Theater de Omval 20.30 uur

De muziekvoorstelling 'Swingin’ Harlem' neemt je mee diep in de nachtclubs van de New Yorkse wijk Harlem, waar jazz de belangrijkste bijzaak van het leven was.

Workshop

Restyle Your House 14.00 uur

Kalligrafie / Handlettering / Typografie in Diemen of op je eigen locatie. Een kennismaking met drie verschillende technieken in schrijven, tekenen en vormgeving. Kosten: € 25,- p.p., inclusief alle materialen. Nu ook: FlowerArt, AsianArt, ScandinavianArt en AboriginalArt. Info: wp.me/p5Mg6k-xW.

zondag 25 september

Filateliebeurs

De Schakel 10.00 uur

Filatelieclub De Zegelaars houdt haar maandelijkse filateliebeurs van 10.00 tot 16.00 uur. Entree voor niet-leden is € 1,-. Informatie: 020-6942002.

Viering

Sint Petrus' Bandenkerk 10.30 uur

Woord en Communieviering met samenzang, voorganger is dhr. H. Peters.

De fantastische meneer Vos

De Omval 13.00 & 15.00 uur

Na het geweldige succes van Poep en De Gruffalo komt Meneer Monster dit seizoen met een bewerking van het boek 'Fantastische Meneer Vos' van Roald Dahl. Echt familietheater, voor iedereen van 4 jaar en ouder.

Kamermuziek in De Hoop

Schuilkerk De Hoop 15.00 uur

Pianist Marcel Worms speelt het programma 'Muziek voor Fijnproevers'. Tijdloze pianomuziek van Erik Satie, Federico Mompou, Arvo Pärt en Peteris Vasks. Kaarten aan de zaal of via www.schuilkerkdehoop.nl.

maandag 26 september

Week tegen Eenzaamheid

Het Noorderlicht 14.00 uur

Bijeenkomst voor senioren over hoe eenzaamheid te herkennen en wat ertegen te doen. Janina Poppes en Ruth Gaspar van MaDi verzorgen een informatieve presentatie, daarna is er een interactieve activiteit. Entree gratis. Contact: Alwin Aarts, 06-52620522.

dinsdag 27 september

Op de koffie

Grand Café Cheers 14.00 uur

Diemenvoorelkaar organiseert een gezellige koffiemiddag in grand café Cheers. Iedereen die zich aanmeldt kan iemand meenemen, alleen komen mag ook. Voor volwassenen en senioren. 13.15 uur ophalen door het Wmo-vervoer (indien u daar gebruik van wilt maken), 16.00 uur retour naar huis. Kosten voor de koffie zijn voor eigen rekening. Contact: David van Wesel, 06-46195862.

woensdag 28 september

Sporten in de wijk en Chill Out

't Kruidvat 13.00 uur

Spellen waarbij thema’s als pesten en juist samenwerken aan bod komen. 13.00-14.30 uur: Sporten in de Wijk, 4 - 12 jaar. 15.00 – 17.00 uur: Chill Out, groep 7 en 8. Meedoen is gratis. Contact: Dionne Tool, 06-45125494 en Rens Wit, 06-37168976.

Bingo

Zorgcentrum De Diem 14.30 uur

Deelname € 2,50 p.p. en voor de bewoners € 1,50 p.p..

donderdag 29 september

Ants on a Shrimp

Theater de Omval 12.00 uur

Film over een van de beste restaurants ter wereld, het in Kopenhagen gevestigde NOMA met zijn beroemde en charismatische chef-kok René Redzepi, dat voor vijf weken naar Tokio verhuist voor een uniek culinair experiment.

SV Diemen verliest van DWS: 2-5

Club staat onder aan de ranglijst

SV Diemen verzuimde opnieuw om de kansen te benutten. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - SV Diemen heeft de thuiswedstrijd tegen DWS met 2-5 verloren. De ploeg van trainer Gerrie Breugem staat met nul punten uit drie duels op de laatste plaats van de derde klasse C.

SV Diemen wilde tegen DWS een goed resultaat behalen. De ploeg verloor de eerste twee competitieduels tegen VVA/Spartaan (1-2) en VVH Velserbroek (3-0), terwijl er veel meer in had gezeten. SV Diemen creëerde in die twee wedstrijden veel kansen, maar slaagde er niet in die te benutten.

Breugem kon geen beroep doen op doelman Dave Moen. Hij heeft een oogblessure en werd vervangen door Abe Molenaar. SV Diemen ging tegen DWS goed van start. De thuisclub kwam in de achtste minuut op voorsprong door een treffer van Gianno dos Passos. De ploeg van Breugem kreeg daarna nog enkele kansen om de marge te vergroten, maar wist die niet te benutten. Daarna sloeg DWS genadeloos toe. De Amsterdammers maakten voor rust maar liefst vier doelpunten. Na de 1-4 achterstand bij rust speelde SV Diemen een verloren wedstrijd. Kort na de hervatting maakte DWS een einde aan het laatste restje hoop van SV Diemen en bepaalde de stand op 1-5. Giliano Eijken bepaalde de eindstand op 2-5. Breugem is teleurgesteld. "Het wedstrijdbeeld was hetzelfde als in de eerste twee duels. Wij hebben kansen gekregen, maar die niet benut. Achterin hebben wij een aantal doelpunten simpel weggegeven. Bij DWS spelen drie jongens die zaalvoetbal-international zijn. Zij beschikken over een heel goede individuele actie en zijn nauwelijks te verdedigen. Iedereen zegt dat het wel goed komt. Ik geloof daar ook in, maar dan moeten er wel zaken veranderen. Wij moeten de kansen die wij krijgen benutten en achterin weinig weggeven." SV Diemen gaat zondag op bezoek bij Sporting Martinus. Sporting Martinus heeft drie punten uit drie duels. De wedstrijd in Amstelveen begint om 14.00 uur. "Sporting Martinus is de competitie goed begonnen met een 5-1 overwinning op Roda '23. Een invaller maakte in die wedstrijd vier doelpunten. Sporting Martinus heeft daarna twee wedstrijden verloren en is op de ranglijst gezakt", aldus Breugem.

Paravolleybalster Paula List zesde in Rio

'Het was een cadeautje dat we toch mee konden doen'

Paula bij de paralympische agito's in het Olympisch dorp in Rio.

DIEMEN - Na een zinderende wedstrijd vorige week donderdag tegen Iran moesten de Nederlandse paravolleybalsters genoegen nemen met een zesde plaats bij de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro. Toch heeft Paula List uit Diemen genoten van haar vierde Paralympics.

De Nederlandse paravolleybalsters wisten pas erg laat dat ze toch naar Rio gingen. "De voorbereiding is wel anders geweest, maar we hebben best een goede voorbereiding gehad. Vanaf mei hebben we als team de trainingen weer opgepakt met als doel een goed team neer te zetten en goed te presteren op het WK 2018 dat in Nederland wordt gehouden. Begin juli speelden we nog een toernooi in Assen, daar deden bijna alle teams van de Paralympics ook aan mee behalve Iran, waar we dus de laatste wedstrijd van verloren. Daar zijn we een nieuw systeem uit gaan proberen dat we uiteindelijk ook in Rio hebben gebruikt", vertelt Paula.

Terug in Diemen kijkt Paula terug op een mooi paralympisch toernooi. "Het is een cadeautje dat we toch mee konden doen, zo ben ik de laatste wedstrijd ook ingegaan, hoe jammer het ook is dat we de halve finale niet gehaald hadden. De tribunes waren redelijk vol, een geweldige entourage, daar heb ik echt van genoten. Het eerste weekend heb ik trouwens vanuit Rio ook de prestaties van mijn buurman, ijszwemmer Fergil Hesterman, gevolgd in Moermansk. Zo knap!"

Dinsdagmiddag vloog Paula met het vliegtuig van Team NL, begeleid door twee straaljagers, over Diemen. "Helaas zat ik midden in het toestel, dus kon ik het zelf niet zien, maar je voelt het wel hoor, zo'n onthaal." Met alle andere sporters stonden de paravolleybalsters op het podium tijdens de welkomstceremonie in Utrecht. "Toen realiseerde ik me dat ik toch wel trots mag zijn, ook al hebben we geen medaille gewonnen. We hoorden er echt bij, en ook al kregen we het ticket voor Rio doordat de Russen er niet heen mochten, we konden ons wel meten aan de wereldtop." Tijdens de slotceremonie in Rio presenteerde Tokio zich, waar de volgende Olympische Spelen gehouden worden. "Of ik daarbij ben? Geen idee, paravolley krijgt een steeds hoger niveau, maar stoppen met paravolleybal doe ik in ieder geval zeker niet!"

DKV Victoria pakt eerste punten

DIEMEN - DKV Victoria heeft zondag de eerste punten van het seizoen gepakt. Er werd voor eigen publiek met 25-17 gewonnen van Purmer.

De ploeg uit Diemen was scherper en beter dan de tegenstander. DKV Victoria slaagde erin om de kansen te benutten en Purmer op afstand te zetten. De korfballers uit Diemen kwamen daarna niet meer in de problemen en konden het duel rustig uitspelen.

Oostzaan
DKV Victoria speelt zondagmiddag een uitwedstrijd tegen OKV. De wedstrijd in Oostzaan begint om 14.30 uur. DKV Victoria heeft na twee duels twee punten. OKV heeft drie punten, maar kwam een keer meer in actie.

Competitie-debuut bij AZ van ex-jeugdspeler van SV Diemen

DIEMEN - Guus Til, een speler met een verleden in de jeugd van SV Diemen, heeft zondag zijn competitiedebuut gemaakt voor eredivisieclub AZ.

De 18-jarige middenvelder debuteerde als invaller tijdens de uitwedstrijd van AZ tegen PEC Zwolle. AZ won met 0-2. Til maakte de tweede treffer.

Athene
In augustus maakte hij zijn officiële debuut voor de club uit Noord-Holland. Hij was toen invaller tijdens de wedstrijd PAS Giannina-AZ, een duel in de voorronde van de Europa League. Die wedstrijd werd in de Griekse hoofdstad Athene gespeeld.

De Amsterdammer speelde van april 2008 tot juni 2010 in de jeugd van SV Diemen. Daarna ging hij naar de jeugdafdeling van AZ.

De Meeuwen start competitie

DIEMEN - Het eerste dames- en het eerste herenteam van De Meeuwen starten zaterdag met de waterpolocompetitie.

Het eerste herenteam speelt zaterdagavond om 18.45 uur thuis tegen Zwemvereniging Zeist. Het eerste damesteam speelt eveneens thuis. De ploeg ontvangt om 19.30 uur Het Y.

15 / 16

Te huur totaal ruim 200m² bedrijfs-/opslagruimte met keurig kantoor met veel daglicht: Sniep 85 Diemen 020-4203200

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595