DiemerNieuws

3 juli 2014

DiemerNieuws 3 juli 2014


Meest Oranje School van Nederland staat in Diemen

Foto: Trudy Kroese

Basisschool De Duif is wel heel fanatiek Oranje-supporter: deze week is de school helemaal oranje geschilderd door de leerlingen. De kinderen uit groep 5 hadden zich opgegeven voor de wedstrijd 'de meest oranje school van Nederland' van het tv-programma Zappsport. Maandag werden er opnamen gemaakt en de programmamakers vonden het zo bijzonder dat de kans wel heel groot is dat De Duif wordt uitgeroepen tot meest oranje school van Nederland.

Nuonweg houdt de gemoederen bezig

DIEMEN - De afsluiting van de Overdiemerweg over het Nuonterrein, kortweg de Nuonweg, blijft de gemoederen bezighouden. Misschien nog wel meer buiten Diemen dan in Diemen zelf. Deze week houdt de Commissie voor de Bezwaarschrifen van de gemeente Diemen drie dagen lang hoorzittingen. Daarin kunnen bezwaarmakers hun bezwaarschrift toelichten en de gemeente als verweerder ook haar argumenten laten horen. Maandag waren er tien van de ruim 2100 bezwaarmakers om dat te doen.

De bezwaarschriftencommissie zat er maandagmorgen klaar voor. 120 bewoners van Diemen, IJburg, Muiden en andere gemeenten waren uitgenodigd om hun bezwaar tegen het verkeersbesluit, waardoor de Overdiemerweg over het Nuonterrein eind juli dicht gaat, te komen toelichten. Er waren er tien gekomen. In de bezwaarschriftencommissie zitten de Diemense raadsleden Peter Prins, Jaap van Loenen en Jan Sikking. Voorzitter is Govert Apol die speciaal voor deze hoorzittingen tijdelijk is benoemd.

Echt nieuwe argumenten gaven de bezwaarmakers niet. Wat voor hen wel nieuw was, is dat de verweerder, de gemeente Diemen, meent dat deze bewoners, op de bewoners van de Overdiemerweg na, geen belanghebbenden zijn. Hun bezwaarschriften zouden daarom niet ontvankelijk zijn. Toch kregen alle aanwezigen ruim de tijd voor een toelichting. Donderdag en vrijdag zijn er weer zittingen van de Commissie voor de Bezwaarschriften, zij geeft voor 21 juli advies aan het college van B en W.

Ondertussen laten de tegenstanders van de sluiting van de Nuonweg buiten Diemen van zich horen, Zo werd maandag in Het Parool bekendgemaakt dat het sluiten van de weg onveilig zou zijn. Dat staat in een verkeersveiligheidsrapport dat in opdracht van de eigenaar van Maxis in Muiden is opgesteld door DTV Consultants. Het verkeersbureau doet onder andere aanbevelingen over een verkeersregelinstallatie, zeg maar stoplichten, op de kruising van de Overdiemerweg met de Fortdiemerdamweg, die over de nieuwe Uyllanderbrug de Oostelijke Ontsluiting van IJburg (OOIJ) vormt.

Lees verder op pagina 5.

Reconstructie Buytenstee begint volgende week in Steenen Kamer

DIEMEN - Volgende week wordt eindelijk gestart met de grootschalige opknapbeurt van de wijk Buytenstee. Niet pas na de bouwvak, zoals de bewoners kort geleden nog in een brief meegedeeld kregen, maar al op 7 juli, en de hele zomer wordt er doorgewerkt.

Dat meldde wethouder Jeroen Klaasse de gemeenteraad donderdag na vragen van de fractie van Leefbaar Diemen (LD). "De bomen zijn in mei al gerooid, er staat een bouwkeet, maar daarna is er geen activiteit meer geweest", vertelde Maurits Rietveld van LD. "Volgens de brief aan de bewoners is het werk nu uitgesteld tot na de bouwvak. De bewoners hadden dus drie maanden langer van het groen in de wijk kunnen genieten. Waarom is er geen goede communicatie naar de bewoners? Niemand weet wat er aan de hand is. Dit kun je burgers niet aandoen en dit proces is al zo moeizaam gegaan." Rietveld doelt met die laatste opmerking over de stroom van protesten die op gang kwam toen de gemeente de plannen voor de reconstructie van de wijk presenteerde. Naar aanleiding daarvan werd een inloopavond georganiseerd en mochten de bewoners kiezen uit verschillende varianten voor de inrichting van de straten. Aan de hand daarvan zijn de oorspronkelijke plannen gewijzigd.

Geen schoonheidsprijs
"Dit project verdient geen schoonheidsprijs qua communicatie", erkende Klaasse. "De brief over de aanvang van de werkzaamheden na de zomer had niet verstuurd moeten worden. Inmiddels is er een nieuwe projectleider aangetrokken."

Dat de bomen al gekapt zijn, kon volgens Klaasse niet anders. "De bomen moesten voor het broedseizoen gekapt zijn, dat is minder schadelijk voor de vogels die anders al nestjes hadden gemaakt in de bomen. De werkzaamheden zullen op 7 juli starten en doorgaan tijdens de bouwvak, juist om de vertraging van de reconstructie niet verder te laten oplopen. De gemeente is echt van plan dit project vlot te trekken." De start van de werkzaamheden was voor eind april voorzien, er moet dus een vertraging van ruim twee maanden worden ingelopen.

Maandag 7 juli moet het werk in Steenen Kamer beginnen. Daarna is Vergulden Wagen aan de beurt.

Twee keer
ingebroken

DIEMEN - Op 26 juni zijn twee woningen bezocht door inbrekers.

In de Hector Petersenstraat werd 's morgens ontdekt dat inbrekers het hele huis hadden doorzocht en in ieder geval een televisie hebben weggenomen. Opvallend was dat de middag ervoor een man met een klein kind op de arm wel heel veel interesse had voor de woning die hij via de schutting bekeek. De man had een Roemeens uiterlijk en sprak met een Brabants dialect. Hij had een slank postuur, was ongeveer 1.70 m. lang en had kort, donker krullend haar. De man droeg een spijkerbroek, bruine leren instappers en een lichtbeige shirt. Het kindje was ongeveer 16 maanden oud.

In een woning aan de Bergwijkdreef maakte een inbreker aan het eind van de middag gebruik van het feit dat de voordeur open stond. De bewoonster was wel thuis. maar kon niet verhinderen dat de man haar tas met portemonnee en papieren meenam. De man van rond de 30 jaar had een negroïde uiterlijk, was ongeveer 1.85 m. lang en had een tenger postuur. Hij droeg een lichtblauw T-shirt en een zwarte broek.

De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben contact opnemen via 0900-8844.

1

kilometer geluidsschermen staan er nu langs het spoor

Weerbericht

Vanaf het weekeinde geleidelijk minder warm
Het Azorenhogedrukgebied rolt deze week een uitloper uit over het Noordzeegebied. Dat heeft een gunstig effect op het weerbeeld met een overgang naar vrij zonnig en warm zomerweer. De houdbaarheid is echter van korte duur. In het weekeinde neemt de invloed van een Atlantische depressie toe. Er is kans op onweer. Het wordt wisselvallig en minder warm.

Vrijdag en het weekeinde
Vrijdag wordt het met circa 27 graden zomers warm. Er waait een matige zuidenwind. Het is vrij zonnig. Er ontstaan stapelwolken. De kans op onweer lijkt nog klein. Zaterdag neemt de kans op onweer toe. Het wordt met 23 graden dan iets minder warm. Zondag koelt het verder af naar zo'n 20 graden. Het ingezette wisselvallige weekendweer houdt aan. Dat betekent geregeld zonneschijn, stapelwolken en kans op een bui. Er waait een matige zuidwestenwind.

Trend na het weekeinde
Het minder warme, gematigde zomerweer houdt naar verwachting ook de komende week aan. Met een overwegend westenwind ligt de maximumtemperatuur op of iets onder normaal met circa 19 à 20 graden. Typisch Hollands zomerweer met zon, stapelwolken en kans op een bui.
Weetje
De eerste helft van dit jaar had een gemiddelde temperatuur van 10.4 graden. Dat is twee graden warmer dan normaal. Als de tweede helft van het jaar 0.5 graden warmer wordt dan normaal, dan wordt het jaar 2014 recordwarm. De warmste jaren waren tot nu toe 2006 en 2007 met 11.2 graden. Zowel juli 2006 en de herfst, winter en lente van 2007 waren recordwarm.

Tol aan den Kerkweg

Dit is de Ouddiemerlaan met op de achtergrond de in 1865 gebouwde N.H.-kerk. De Diemerbrug lag in die tijd nog in het verlengde van de Ouddiemer- en Ouderkerkerlaan. In het hoekpand aan de Hartveldseweg (rechts) was de kruidenierswinkel van Chris Kok gevestigd.

De oude smederij is net buiten beeld. Tussen de smederij en de iets noordelijker gelegen boerderij 'Beter Gelegen' was vroeger een tol. Reeds in 1806 werd deze '"Tol aan den Kerkweg in 't gebuurte Diemerbrug nabij de Diemerbrug' genoemd in een verpachtingsovereenkomst. De tolheffing bedroeg 5 cent voor een paard of een koe en 2½ cent voor elk varken of schaap. Paarden en wagens die op weg waren naar de hoefsmid of wagenmaker mochten zonder te betalen passeren. Ook de inwoners en 'ingelanden', alsmede de dijkgraaf en leden van het Hoogheemraadschap waren tolvrij. Vanaf 1854 was er zelfs 'Vrijdom van tol voor paarden en rijtuigen van 't Koningshuis en die der Prinsen en Prinsessen, alsmede hun gevolg'. Ook militairen in uniform, wapens en voertuigen behorende aan de Staat of aan de Nationale Legerkorpsen mochten gewoon door. In 1873 werd de tol in de Ouddiemerlaan officieel opgeheven.

Overblijfvrouwen sluiten tijdperk van 't Palet af

'Vooral de onderlinge band met de vrouwen is iets wat ik ga missen'

Sara, Hilda, Corrie, Marianne en Lia wensen hun overblijfkinderen heel veel succes en plezier op de nieuwe brede school. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - De overblijfvrouwen van basisschool 't Palet zorgen al vele jaren voor veiligheid en gezelligheid voor de kinderen die hun lunchpauze op de school doorbrengen. Doordat 't Palet en De Duif vanaf augustus samen de nieuwe brede school Noorderbreedte zullen vormen, worden de taken van de overblijfvrouwen overgenomen door de leerkrachten.

Marianne regelt de administratie en is al veertien jaar vrijwilliger. Corrie werkt samen met Marianne en is ook al aardig wat jaren op basisschool 't Palet te zien. "De overblijf was altijd midden op de dag en we hebben hier veel sociale contacten. Je bent ergens jaren mee bezig en dat valt nu weg."

Marianne: "Ik zal ook het contact met de vrijwilligers missen. Iedereen had een andere cultuur en we vormden een leuke groep. Daarnaast ga ik het onverwachte van de kinderen missen. Er ontstaat toch een soort moedergevoel, je wilt dat alles goed verloopt."

"Door problemen met de kinderen op te lossen, leer je zelf ook"

Peggy Tholen is sinds een jaar directeur van 't Palet. Het eerste wat haar opviel was de goede samenwerking. "De vrouwen komen elke dag ruim van tevoren bijeen om samen te eten en te overleggen over bepaalde zaken."

Corrie kan dat beamen. "Als je iets hoort, wil je dat eerst bespreken met de rest. Wij nemen dit heel serieus en dat moet ook, want we hebben veel verantwoording."

Iets anders wat Peggy opviel, was dat de kinderen op 't Palet zelf mogen kiezen of ze binnen of buiten spelen. "Dat mag niet op alle basisscholen en dat vind ik raar", zegt Corrie. "Sommigen blijven liever binnen om rustig een boek te lezen. Dat moet kunnen, want thuis hebben ze ook die keuze. Zonder dat we ervoor gediplomeerd zijn, hebben wij toch veel kennis opgedaan over moeilijke situaties. Zo leerden wij in cursussen dat we kinderen vooral kind moesten laten zijn; als zij in een hoog hek willen klimmen, moeten wij dat toestaan."

Marianne: "Door problemen van de kinderen op te lossen, leer je zelf ook. Je moet namelijk met dingen om kunnen gaan zonder dat het escaleert. Ook moet je altijd goed opletten, zodat je de ouders niet hoeft te vertellen dat hun kind zijn been gebroken heeft. We hebben het beste met de kinderen voor. Ik doe mijn best om voor de kinderen en de ouders een goed aanspreekpunt te zijn", aldus Marianne. Corrie denkt dat de kinderen haar wel als een streng iemand zien die graag vasthoudt aan de regels. "Maar toch merk ik dat als er wat is ze naar me toekomen. Ik denk dat ze me wel vertrouwen."

Corrie beseft vaak dat ze dit werk al lang doet: "Het is gek om te zien dat kinderen die jaren geleden bij jou in de klas zaten nu achter een kinderwagen door het dorp lopen. Ik zal ook nog vaak langs deze plek komen, bijvoorbeeld als ik boodschappen doe. Het lijkt mij moeilijk om te zien dat het gebouw gesloopt wordt, want je hebt hier veel meegemaakt. Mijn eigen dochter is hier nog naar school geweest."

Marianne en Corrie vinden het jammer dat hun wekelijkse uurtjes met de overblijfvrouwen niet meer bestaan. "Toch vinden we het niet erg, het is mooi geweest zo. Het tijdperk van basisschool 't Palet wordt nu helemaal afgesloten. We zullen nog vaak met z'n allen koffie drinken. We hebben in al die tijd genoeg ervaringen opgedaan waardoor er altijd leuke verhalen blijven die we uit kunnen wisselen."

Gebit terug

DIEMEN - Een bewoonster van Diemen-Noord heeft veel geluk gehad: zij gooide per ongeluk haar kunstgebit weg, maar met hulp van medewerkers van De Meerlanden vond ze het de volgende ochtend weer terug.

"Midden in de nacht ontdekte ik het en ik kon niet meer slapen", vertelt de dame. "s Morgens heb ik meteen de gemeente gebeld. Binnen 10 minuten werd ik teruggebeld dat er medewerkers naar de container onderweg waren. Met een sleutel werd de container opengemaakt en met een heel lange stok met een vork eraan tilden de mannen vuilniszakken omhoog, net zolang tot mijn vuilniszak naar boven kwam. Ik had gelukkig een herkenbare, witte zak weggegooid. De zak werd opengemaakt en op de stoep geleegd. Na even zoeken zag ik het: daar lag mijn gebitje! Wat was ik blij met deze twee aardige medewerkers. Ze hebben de rommel ook weer opgeruimd. Ik had ze graag een 'warme douche' laten geven in het televisieprogramma Radar, maar dat komt pas in september weer. Ik was zo ontzettend blij en wil ze graag in het zonnetje zetten."

De complimenten in het DiemerNieuws worden vast ook gewaardeerd.

Diemen houdt record

DIEMEN - Een dubieuze eer misschien, maar Diemen blijft de gemeente met het record van de langstdurende formatie van een nieuw college sinds de invoering van het dualisme in 2002.

Dat record stamt uit 2010, toen de college-onderhandelingen in Diemen 109 dagen duurden. Dat was in 2014 wel anders: al 24 dagen na de gemeenteraadsverkiezingen werd een collegeakkoord bereikt in het Diemense gemeentehuis. Zutphen leek het record te gaan verbreken, maar daar is, als laatste gemeente in Nederland, een nieuw college gevormd, precies 100 dagen na de verkiezingen.

En dus blijft Diemen nog vier jaar recordhouder.

Twee boetes in één nacht

DIEMEN - Een bromfietser liep afgelopen zondag niet één maar twee keer tegen de lamp toen hij zonder rijbewijs rondreed in Diemen.

Om 4.50 uur reed de bromfietser op het Diemerhof. Bij controle bleek de man niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Dat was hem eerder in de nacht ook al op een bekeuring komen te staan. Het is nu aan Justitie om de hoogte van de twee boetes te bepalen.

Directeur krijgt sleutels nieuwe brede school

De sleutels worden overgedragen. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Vorige week is het nieuwe schoolgebouw van de Noorderbreedte in Diemen-Noord door de gemeente overgedragen aan de scholen.

Aan de voet van de trap die de hal in het nieuwe gebouw domineert, werden de contracten ondertekend. Basisscholen De Duif en 't Palet verhuizen naar de brede school. Ook de peuterspeelzaal van Stichting Welzijn Diemen en de buitenschoolse opvang van KMN Kind & Co krijgen een plek in de nieuwe school. Bij de overdracht van een gebouw hoort natuurlijk ook het overdragen van de sleutel. Maar liefst 58 stuks in dit geval. Op 18 augustus start het nieuwe schooljaar in de nieuwe school.

Benefietactie in Herberg groot succes

Foto: Trudy Kroese

Peter Beense reikte zaterdag een cheque uit voor een ziek kind in Diemen tijdens de benefietactie in De Herberg. Diverse artiesten traden belangeloos op en de klanten deden gul mee aan de loterij en bingo waarvoor veel Diemense ondernemers prijzen ter beschikking hadden gesteld. Ook de vrijgezellenveiling die zwemvereniging De Meeuwen deze keer voor dit goede doel hield, was een succes. De opbrengst van ruim 2485 euro is bestemd voor de Stichting Diemer Opkikker, die binnenkort wordt opgericht om meer zieke kinderen in Diemen een steuntje in de rug te geven.

Ank Sunnotel

79 jaar
Woont sinds 1959 in
de Schoolstraat

Foto: Eline Vedder

Leukste aan de Schoolstraat?
"De periode dat ik hier met mijn man woonde, was het leukst. Vanaf de Schoolstraat is alles lekker dichtbij, zoals het winkelcentrum, de tram en het station. Sinds een aantal jaren worden er straatfeesten gehouden, die zijn altijd erg gezellig."

Het verschil met vroeger?
"55 jaar geleden woonden er meer gezinnen en er speelden meer kinderen op straat."

Wat zijn uw hobby's?
"Ik ga een keer per week gymmen en ik houd van lezen, puzzelen, werken in de tuin en computeren. Ik heb sinds kort een tablet, dat is een stuk moeilijker dan een computer. Ik gebruik het soms om te skypen met mijn neef en nicht in Amerika."

Wat wilde u vroeger worden?
"Als kind speelde ik altijd met een winkeltje en vanaf mijn zestiende werk ik in de drogisterij. Veel mensen komen dan een praatje maken."

Lievelingsparfum?
"J'adore van Dior is erg lekker. Ik ben zelf blond, dus houd erg van lichte geuren. Mensen die donkerder zijn kunnen zware geuren beter hebben."

Waar wordt u blij van?
"Van bloemen. Ik koop altijd bloemen op de markt."

Gaat u vaak op vakantie?
"Mijn schoonzusje is twee jaar geleden overleden, rond de kerst gingen wij altijd samen weg. Ik heb veel vriendinnen, maar die hebben allemaal partners, dus reizen is dan duur. Mijn man kwam uit Indonesië en daar ging ik vaak met hem heen. Om er nu heen te gaan lijkt mij moeilijk, ik ben er sinds zijn dood niet meer geweest."

Wat gaat goed in Diemen?
"Toen ik hier kwam wonen stonden er twee huizen en een weiland. Nu is het een groot dorp, maar wel met veel saamhorigheid. Ik heb in 1980 een auto gewonnen en mensen vragen daar nog steeds naar."

Als u een dagje burgemeester was...
"Dan zou ik beginnen met het parkeerbeleid aan te passen. Voor mensen die op visite komen is dit niet praktisch."

Nieuwe kruising gevaarlijk voor bewoners Overdiemerweg

Vervolg van de voorpagina

Tijdens de hoorzitting maandag vroegen bewoners van de Overdiemerweg aandacht voor de veiligheid. "De voorrangssituatie verandert, verkeer op de Fortdiemerdamweg krijgt dan voorrang en voor ons wordt het erg moeilijk om rechtsaf te slaan." De gemeente meldde dat ook dit aspect in haar eigen verkeersveiligheidsonderzoek is meegenomen en dat is geoordeeld dat het, ook zonder verkeerslichten, veilig genoeg is. "Moet er dan eerst iemand doodgaan?", vroeg Maasdam zich vertwijfeld af. De bewoners lijken gelijk te krijgen in het rapport van verkeersbureau DTV Consultants. Daarin staat dat 'rechtsafslaande bewegingen vanuit de Overdiemerweg nauwelijks op een veilige manier mogelijk zijn'. Koren op de molen voor tegenstanders van de afsluiting van de Nuonweg. Niet alleen voor de bewoners die last hebben van de onveilige situatie, maar ook voor bezwaarmakers uit Muiden en IJburg.

1 kilometer aan kokosschermen houdt het treinlawaai tegen

Aanleg van geluidsschermen langs het spoor afgerond

De vluchtdeur mocht even open. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Met het weghalen van de Diemense vlag voor een vluchtdeur werden dinsdag de geluidsschermen langs het spoor officieel opgeleverd.

Wethouder Ruud Grondel van Milieu deed dit samen met Kees de Vries, regiodirecteur van ProRail. De vluchtdeur ging daarna heel even van het slot om de wethouder een kijkje te gunnen aan de andere kant van de schermen. "Ik ben op meer plekken wethouder van Milieu geweest en laat een spoor van geluidsschermen achter", vertelde Grondel. Hij wilde maar aangeven hoe belangrijk het is om de overlast van geluid te beperken voor omwonenden, ook al vragen sommigen zich af of dat nou wel nodig is en niet lelijk wordt. Over smaak valt te twisten, maar met de kokosschermen waarvoor het college van B en W heeft gekozen, is het treinlawaai voor 90% van de woningen langs het spoor beduidend afgenomen. Daarvoor hebben veel bomen moeten wijken, iets waar Grondel naar eigen zeggen wel van geschrokken was, maar er komt ook weer veel groen voor terug, zo beloofde hij.
Wachtlijst
Vanaf 2000 stond Diemen op de landelijke wachtlijst voor geluidsschermen. Na het groene licht in 2010 duurde het nog tot begin dit jaar voor het werk ook echt kon beginnen.
Dat werk zelf nam beduidend minder tijd in beslag: in zes maanden tijd is een kilometer aan geluidsschermen aangelegd door aannemer Heijmans in opdracht van ProRail.

Spoorwegovergang
Regiodirecteur De Vries van ProRail kijkt alweer uit naar de volgende klus in Diemen: de ondertunneling van de spoorwegovergang in Diemen Centrum. Samen met wethouder Lex Scholten maakt hij zich hiervoor sterk zodat de spoorwegovergang veel veiliger wordt.

Als alles volgens plan verloopt, zou dat project in 2017 of 2018 moeten kunnen worden afgerond.

Mening gevraagd

DIEMEN - Na twee inloopavonden over de plannen van de gemeente om de blauwe zone in Diemen-Zuid en Diemen Centrum uit te breiden, krijgen de bewoners nog een maal de kans om hun mening te geven. Na de zomervakantie kunnen zij in een digitale opiniepeiling voor of tegen stemmen.

Uit de reacties op de twee inloopavonden is gebleken dat er weinig draagvlak is voor uitbreiding van de blauwe zone, vooral in de wijken waar nu nog geen parkeeroverlast wordt ervaren.

Volgens de gemeente hebben vooral de tegenstanders van de uitbreiding zich tijdens de inloopavonden laten horen, maar hebben anderen zowel mondeling als schriftelijk bij de gemeente aangegeven voorstander te zijn van de maatregel.

Naar verwachting neemt het college in september een definitief besluit over de uitbreiding van de blauwe zone. Daarbij worden de uitkomsten van de peiling meegenomen.

Werk aan de weg

DIEMEN - Zaterdag 5 en zondag 6 juli is de Diemerpolderweg in beide richtingen gestremd voor alle verkeer.

Er wordt dan in opdracht van de gemeente Diemen gewerkt aan de brug over de Diem op de Diemerpolderweg. Verkeer van en naar Diemen-Noord wordt omgeleid via de Ouddiemerlaan en de oprit/afrit van de A1.

Dronken schipper

DIEMEN - De kapitein van een boot die eind mei in de Weespertrekvaart een aanvaring had met de wal, bleek op dat moment ruim vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed te hebben gehad.

Omdat de man uit Almere te dronken was om een blaastest te kunnen doen, werd bij hem bloed afgenomen. De uitslag werd deze week bekend, zo meldt de politie. "De man had een alcoholpromillage van 2,8. Zoveel heb ik nog nooit meegemaakt", aldus de politiewoordvoerder.

Straatroof

DIEMEN - In het parkje bij de campus op Bergwijkpark is op 26 juni om 23.00 uur een man beroofd van zijn telefoon en bedreigd met een mes.

De twee daders, een blanke en een negroïde man, zijn lopend ontkomen.

De stand na de wedstrijden van dinsdag 1 juli.

1 Larissa Jansen 380
1 Stephanie de Rouw 380
3 Sylvia Vink 378
4 Didier Merk 372
5 Simon Balgit 371
6 Lars Elbers 365
7 Tom van der Krieke 363
8 Sieds van der Schaaf 362
9 Ronald Appelboom 361
9 Noah Beukeboom 361
9 Daniel Mulder 361
12 Martien Compier 360
13 Judith Eijk 358
14 S Zraibi 356
15 Jan Nooij 355
16 Wouter de Bruin 354
16 Jf Cooper 354
18 Stien Agasi 353
18 Bram Polderman 353
20 Tom Bul 351
21 Krijn Piening 349
22 Leo van Bochhove 348
22 Tom ter Horst 348
22 Molly Huigen 348
22 Roy Jansen 348
22 Gino Pappot 348
27 Hans van de Mortel 347
28 Andre van Echtelt 345
28 Jose Muller 345
28 Wendy Roels 345
31 Niels Bos 343
32 Patrick Gerlof 342
32 Henk Jansen 342
32 Nico Portegijs 342
32 Angela Tiemessen 342
36 Charles Versteeg 341
37 Martin de Vries 340
38 Jaleesa Bodeutsch 339
38 Peter Falize 339
38 Ans Mittemeijer 339
41 Robin van Damme 338
41 Henk Demilt 338
41 Tim van Gelderen 338
41 Wouter van der Harst 338
41 Ruben Smit 338
46 Sander Logtenberg 337
47 Steven Dijk 336
49 Danny Abels 335
49 Rob Muijs 335
49 Peter Spruit 335
49 Niels Verheul 335

De volledige lijst is te vinden op diemernieuws.nl

Vrouwen aan de top

Wie vertrouwen had in Nederland wordt nu beloond in de DiemerNieuws WK-Pool. Het lijkt erop dat de vrouwen in Diemen meer vertrouwen hadden in een wereldtitel voor Oranje dan de mannen. Simon Balgit, die vorige week nog riant op de eerste plek troonde, geven zij het nakijken. Hij nu vijfde.
Larissa Jansen en Stephanie de Rouw hebben de koppositie weer samen ingenomen. Larissa ziet Oranje wereldkampioen worden. Stephanie verwacht dat Brazilië met de titel aan de haal gaat en denkt dat Oranje al in de kwartfinales sneuvelt. Hoewel Sylvia Vink dacht dat het afgelopen weekend al afgelopen zou zijn voor Nederland, klimt zij toch naar de derde plek.

Vanaf de achtste finale telt de uitslag niet meer mee in de puntentelling, alleen het aanwijzen van de juiste winnaar. Wat dat betreft ziet het er voor Larissa goed uit. De vier landen die zij in de kwartfinale zag komen, zijn allemaal nog in de race. Larissa zet in op een finale tussen Nederland en Brazilië. Stephanie denkt dat Brazilië dan Argentinië treft. De race tussen de twee koplopers ligt dus nog helemaal open. Overigens denken alle drie de dames dat onze oosterburen de troostfinale zullen winnen.

Weerzien op feest en reünie in de Schoolstraat

Veel bewoners van nu en van vroeger vieren 90-jarig bestaan van de straat

Kijken bij een van de foto's buiten op de boerenhekken. Foto: Trudy Kroese

door Ingrid van Vlijmen

DIEMEN - Zaterdag vierden bewoners en oud-bewoners van de Schoolstraat in groten getale een bijzondere editie van het jaarlijkse Schoolstraatfeest. De straat bestaat dit jaar 90 jaar. Het feest was tegelijk een reünie voor oud-bewoners van de Schoolstraat en ook die waren ruim vertegenwoordigd. Het ene verhaal na het andere over de straat in vroeger tijden werd uitgewisseld.

Het feest begon aan het begin van de middag in kerkgebouw De Ontmoeting. Daar reikte burgemeester Koopmanschap het eerste exemplaar uit van het nieuwe tijdschrift van de Historische Kring Diemen, dat helemaal aan de jarige Schoolstraat gewijd is. Zij gaf het boekje aan Daniëlle Vel-Bicker, kleindochter van een illustere voorganger van Koopmanschap: burgemeester jonkheer E. Bicker. Hij was het die de Sint-Petrusschool, die de straat haar naam gaf, in 1924 opende. Daniëlle Vel-Bicker woonde zelf jarenlang in de Schoolstraat met haar ouders. "Ik heb mijn grootvader niet gekend, maar veel mooie verhalen over hem gehoord. Ook mijn vader Daniel was erg actief in de Diemense politiek. Bijzonder hoe onze familie met Diemen verweven is", zei zij.

Burgemeester Koopmanschap reikte het eerste exemplaar van het tijdschrift over de Schoolstraat uit aan de kleindochter van haar illustere voorganger burgemeester Bicker. Foto: Trudy Kroese
Wie weet het meest van de Schoolstraat? Foto: Jan Ronday
De bewoners van de Schoolstraat anno 2014. Foto: Soek Yi Tong

Herinneringen aan klompenmaker Van Beek en Manus de olieman

Organisator Ronald van Gelder, ook wel 'de burgemeester van de Schoolstraat' genoemd, had ook voor Koopmanschap zelf nog een exemplaar van het bijzondere tijdschrift. Gelukkig maar, want Koopmanschap had al verteld dat ze graag meer wilde lezen.

Na een bijzonder optreden van het Weespertrekvaartkoor, met in de gelederen Schoolstraatbewoner Bernard Fabry, konden de feestgangers kiezen: in De Ontmoeting waren schilderijen te zien van Karel Kolumbis met de Schoolstraat als onderwerp, of naar buiten, waar aan het begin en einde van de straat op boerenhekken foto's te zien waren van de straat vroeger en nu.

'Het einde van de straat was het einde van de wereld'

Schoolstraatschilder
Karel Kolumbis (1893-1983) woonde van 1937 tot 1983 in de Schoolstraat. "Na zijn pensioen heeft mijn vader heel veel geschilderd", vertelde zijn zoon, die net als zijn zuster ook naar het feest was gekomen. "Er was nooit veel belangstelling voor zijn werk, maar ik ben trots dat hier nu schilderijen van hem te zien zijn."

90 jaar, of 80?

Volgens historicus P.J. ter Beek werd de straat in december 1924 herdoopt van Burgemeester Bickerstraat tot Schoolstraat. Een andere straat ging Burgemeester Bickerstraat heten. Maar pas in 1934 werd de naamsverandering officieel toen de gemeenteraad besloot de straatnamen te wijzigen, 80 jaar geleden dus.
De Schoolstraat is vernoemd naar de Sint-Petrusschool die in 1924 de deuren opende. De bewoners houden het er dus op dat hun straat dit jaar 90 jaar bestaat.

Reünie
Veel bewoners en oud-bewoners raakten bij de foto's buiten in de straat in gesprek over de straat toen en nu. Over het Lunapark in de jaren dertig, ingekwartierde soldaten in de oorlog, klompenmaker Van Beek en Manus de olieman. Meneer Stoelinga woonde vanaf zijn geboorte tot
zijn trouwen in de Schoolstraat. Met een fotoboek vol herinneringen staat hij bij een van de hekken met foto's. "Ik zat zelf op de Petrusschool en waar nu deze hekken staan, hield Diemen vroeger op. Dat was voor ons het einde van de wereld. Achter de sloot lagen weilanden, wat hebben we er veel gespeeld." Op de foto's in zijn boek staan prachtige taferelen van de straat van weleer.

Naast hem meneer en mevrouw Plasschaert. "Mijn man woonde hier met zijn ouders en na ons trouwen hebben we nog een tijdje bij hen ingewoond", vertelt mevrouw Plasschaert. "Bij de vorige reünie mochten we in ons oude huis kijken van de nieuwe bewoners en er was nog zoveel in de oude staat. Heel leuk om ons huis weer te zien." Ook deze keer stelden sommige bewoners hun huis trouwens open voor oud-bewoners om te kijken in hun oude huis.


Het Schoolstraatfeest werd afgesloten met een speciale Schoolstraatquiz. Terug in De Ontmoeting werden de bewoners van nu en van vroeger getest op hun kennis van de straat toen en nu en ook van Schoolstraten in het land. Komt deze naam bijvoorbeeld het meest voor als straatnaam in Nederland? De beste Schoolstraatkenner bleek Angela Tiemessen, jarenlang bewoonster van de straat, tot begin dit jaar. Zij won een boottochtje door de Amsterdamse grachten. En niet de Schoolstraat, maar de Kerkstraat komt het meest voor in Nederland.

Sinds 2000 wordt er in de Schoolstraat ieder jaar een feest gevierd. "Dit jaar komt er nog een 'echt' Schoolstraatfeest", laat organisator Ronald van Gelder weten. "Hoogstwaarschijnlijk op 6 september. Mensen die dat precies willen weten kunnen het best de website van de Schoolstraat in de gaten houden: www.schoolstraatdiemen.nl. Trouwens ook voor alle foto's van de Schoolstraatreünie afgelopen zaterdag."

De jarige Schoolstraat uitvoerig in beeld gebracht

Nieuw tijdschrift van de Historische Kring Diemen

De Schoolstraat in de jaren vijftig. Rechts de voormalige Sint-Petrusschool en daarachter de Bethlehemkerk. Links de luifel van café Mell. Foto: HKD

door Taco ten Dam

'Diemen, Schoolstraat'. Voor veel Diemenaren en forenzen een vertrouwd geluid door De Stem van Lijn 9. Toch valt bij de halte de zijstraat van de Hartveldseweg niet meteen op. Het beeld daar wordt bepaald door het kerkpleintje met het Heilig Hartbeeld en de Sint-Petruskerk, de vrolijke bloemenkiosk van Rick en de gezellige haringstal van Johan. Onopvallend opent zich op de hoek van oercafé Mell dan de Schoolstraat. Het nieuwe nummer van de Historische Kring Diemen gaat uitgebreid in op de vele facetten van deze onopvallende straat en vertelt de vele petits histoires van gewone mensen in een gewone straat. Dus geen Cruyff Court schuin tegenover Café Mell, maar een veelgebruikt veldje waarvoor het voorstel ligt met de naam Van Poecke-veldje. Gewoon, een trapveldje genoemd naar een ex-bewoner.

Het is een van de vermakelijke verhalen over de Schoolstraat die bewoner Ronald van Gelder heeft geschreven voor het nieuwe nummer. Al heel lang koesterde Ronald de wens om alle verhalen van en intensieve correspondentie met (ex-)Schoolstraatbewoners vast te leggen. Van dit nieuwe nummer met maar liefst 40 rijk geïllustreerde pagina's in kleur nam Ronald het leeuwendeel voor zijn rekening. Vertrouwde Schoolstraatnamen zoals Henk van Poecke, Jasper van der Linde, Ed Plasschaert, Daniëlle Bicker, Ernst en Cocky Kolumbis, Yvonne Keesje, de familie Busker, Joop de Mol en nog veel meer, komen terug in de verhalen. Veel nostalgie, veel dierbare herinneringen, maar ook schokkende en droevige gebeurtenissen: heel veel kleine geschiedenis in de context van het wereldgebeuren. Jonge gezinnen met idealen. Socialisten, liberalen, katholieken, gereformeerden en hervormden. Een school, een kerk, een kroeg. De oorlog met NSB'ers en ondergedoken joden. En Duitse soldaten in de straat die joden wegvoeren. Ziekte, ongelukken en de dood. Voetballende kinderen op het schoolplein.

De Sint-Petrusschool, Schoolstraat nummer 2. Het gebouw is van 1924 en werd in 1991 gesloopt Foto: Gemeentearchief Diemen
Klassenfoto eind jaren vijftig met Henk van Poecke. Foto: Peter Voorhuijzen
Fré Cohen, de beroemde Amsterdamse graficus, maakte deze pentekening van Schoolstraatbewoner Karel Kolumbis. Fré Cohen zat in de oorlog o.a. in Diemen ondergedoken.
Henk van Poecke in 1981 bij de deur van het nieuwe schoolgebouw aan de Ouddiemerlaan. Foto: Sint-Petrusschool

De Schoolstraat bestaat 90 jaar. De naamgever van de straat is er niet meer. Aan het begin van de straat stond tot 1991 het gebouw van de Sint-Petrusschool die in 1924 haar deuren opende. Voordat de school daar kwam, heette de straat de Bickerstraat. De gemeente besloot toen de in aanbouw zijnde straat tegenover de huidige Diemerbrug de naam Burgemeester Bickerstraat te geven en de straat waar de school stond Schoolstraat te noemen. Gastschrijver Martin Kruijswijk merkt in een helder en compact geschreven artikel over De Ontmoeting (de ex-Bethlehemkerk) op dat de Schoolstraat anders waarschijnlijk de naam Kerkstraat had gekregen, ware het niet dat de school er eerder stond dan de kerk.

Van de vaste redactie laat Jaap Haag zien hoe de architectuur van een 'gewone' straat toch getypeerd kan worden met een bepaalde stijl met invloeden van buitenaf. Amsterdamse school, Art Nouveau, Delftse School en expressionisme zijn of waren in meer of mindere mate herkenbaar in de Schoolstraat. In een vervolgonderzoek naar de geschiedenis van het Lunapark dat zich begin jaren 30 in de Jan Bertsstraat bevond, kregen Ellen van Meurs en Will Bulterman aansprekende nieuwe feiten boven water. Gastschrijfster Nicole Wintgens interviewde ex-bewoner Joop de Mol, Alfons Ruitenbeek putte uit zijn persoonlijk archief met verhalen over het bestuur van de Petrusschool en Taco ten Dam reconstrueerde de beginperiode van schoolmeester Henk van Poecke. Wiard Krook tekende voor de fotobewerkingen en overzichtelijke lay-out.

Het tijdschrift is te koop bij Boekhandel Bruna. Prijs € 9,95.

Kinderzomerspelen starten maandag

Evenement in Sportcentrum Wethouder F.B. Duran

De playbackshow is elk jaar populair. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - De Kinderzomerspelen gaan maandag van start. Jongeren uit Diemen die naar de basisschool (6-12 jaar) gaan, kunnen zich drie weken lang op een prettige en veilige manier vermaken in Sportcentrum Wethouder F.B. Duran in Diemen-Zuid. Danny Post uit Diemen is algemeen coördinator.

In het verleden was Saskia Mandersloot namens Stichting Welzijn Diemen verantwoordelijk voor de Kinderzomerspelen. Na haar vertrek bij de stichting is Danny Post nog nauwer betrokken bij de organisatie. Post is al jaren algemeen coördinator van de Kinderzomerspelen. "Ik heb mij dit jaar meer dan in het verleden beziggehouden met overleg met de betrokken partijen, zoals de gemeente", aldus Post. "Ik heb vooral veel overleg gevoerd met Jos Muller van de gemeente. Hij is verantwoordelijk voor Sportzaken en dus ook voor Sportcentrum Wethouder F.B. Duran.

Vrijwilligers
Danny Post krijgt tijdens de Kinderzomerspelen steun van Elwin Lindeman die ook dit jaar coördinator Creatief is. Yentl Molenaar is voor het eerst actief als coördinator Creatief. Zij was in het verleden begeleider van de Kinderzomerspelen. Mitchell Post is opnieuw coördinator Sport. De 22-jarige zoon van Danny Post was vorig jaar voor het eerst coördinator Sport, in de jaren daarvoor was hij begeleider. Post en zijn collega's kunnen ook dit jaar weer rekenen op de steun van vele begeleiders. Een groot deel van deze jonge mensen woont in Diemen en was onlangs nog actief als vrijwilliger tijdens het geslaagde Loswalfestival.

Ook dit jaar zijn er twee uitstapjes: naar de Linnaeushof en KidZcity.

Voor veel van de begeleiders geldt dat zij als kind de Kinderzomerspelen bezochten. Danny Mica en zijn vrouw Daniëlle waren vorig jaar voor het eerst sinds jaren niet actief als coördinator. Zij hielpen wel mee tijdens de grote spelen. Dat zullen zij dit jaar opnieuw doen. Zij zullen ook hun handen uit de mouwen steken tijdens de voorbereiding van een aantal grote spelen. Een voorbeeld hiervan is de inrichting van het spookhuis in de grote zaal van het sportcentrum.

De Kinderzomerspelen kennen een vast en ijzersterk programma. Elke dinsdag- en donderdagochtend wordt er gezwommen. Uiteraard staat hierbij de veiligheid van de kinderen voorop. De ervaren zweminstructeurs van het sportcentrum houden niet alleen toezicht tijdens het zwemmen, maar zullen ook de zwemvaardigheid van de kinderen controleren. Diploma of niet, eerst een stukje voorzwemmen. En als er maar enige twijfel bij de zweminstructeurs ontstaat, komen de kinderen niet verder dan het ondiepe bad.

Kinderen kunnen zich drie weken lang op verschillende plekken in het sportcentrum uitleven met theater, creatief en sport en spel. Bij de laatste activiteit is het (zaal)voetbal elk jaar weer populair. Ook dit jaar zijn er grote spelen, zoals de krokodillenvijver, het spookhuis en de playbackshow. Het is altijd weer een verrassing wie dit jaar de favoriete artiesten van de deelnemers zijn. De playbackshow wordt uiteraard gepresenteerd door Elwin Lindeman. Een jury met vakkennis zal de uitvoeringen van de deelnemers deskundig beoordelen.

Er zijn dit jaar twee uitstapjes: op woensdag 9 juli gaan de kinderen naar de Linnaeushof in Bennebroek, op woensdag 16 juli wordt er een bezoek gebracht aan KidZcity in Utrecht.
Kinderen die mee willen dienen zich vooraf in te schrijven voor een of beide uitstapjes.

Spraytanning bij u thuis of op locatie. Een mooie stralende bruine teint in slechts 10 min. tijd. Voor info.
of afspraak bel Chantal
06-45399739

Aikido in Diemen Aikido is een combinatie van verschillende vechttechnieken die werden beoefend door de samoerai van Japan. Proefles is gratis. Iedereen van 5 tot 60 is welkom.
?www.aikidojodiemen.nl

SCOOTERS Nieuw & gebr. scooterdumper.nl. Vespa en Piaggio met hoge korting uit voorraad ! Reparatie / onderhoud / verzekeringen / scooterlease / accessoires. Bloemendalerweg 41a Weesp 0294-414108 / 06-12868539 info@scooterdumper.nl

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl