DiemerNieuws

13 november 2014

DiemerNieuws 13 november 2014


Ubuntubrug ligt op zijn plek

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Dinsdag is de nieuwe brug in het Nelson Mandelapark achter het winkelcentrum Diemerplein op zijn plek gehesen. Met een grote kraan van het Diemense bedrijf Saan werd de brug op de juiste plek gelegd. Als het werk klaar is, sluit de brug aan op het bordes aan de achterkant van het winkelcentrum. De brug krijgt de naam van de Afrikaanse filosofie Ubuntu. Volgende week, op dinsdag 18 november, wordt de Ubuntubrug officieel geopend door wethouder Lex Scholten.

Bewoners Beukenhorst mogelijk naar rechter

door Ingrid van Vlijmen

DIEMEN - Verschillende bewoners die getroffen zijn door de explosie in de flat Beukenhorst op 4 september, hebben juridische bijstand gezocht en willen zich verenigen in een stichting. Zij voelen zich in de steek gelaten door woonstichting De Key. Als het nodig is stappen zij naar de rechter om een schadevergoeding te eisen. De Key herkent zich niet in de klachten van bewoners.

Advocaat Robert Funcke van Funcke en Kwakkel advocatenkantoor is door zeven bewoners benaderd. Samen met zijn collega's Richard Bouwman uit Amsterdam, die ongeveer evenveel bewoners vertegenwoordigt, en Walther van Hulten, deskundige op dit gebied, wil hij een stichting oprichten om de bewoners te helpen een voorschot te krijgen voor de geleden schade. Funcke vindt dat De Key de bewoners niet netjes heeft behandeld. "Er is een explosie geweest die voortvloeide uit werkzaamheden die in opdracht van De Key werden uitgevoerd. Zij willen eerst uitzoeken wie er verantwoordelijk is: De Key, de aannemer die de werkzaamheden verrichtte of Liander. Dat duurt veel te lang. Het is duidelijk dat alle schade die de huurders lijden voor risico is van hun huisbaas, De Key dus. Er is ook gezegd door De Key aan de bewoners dat zij maar een beroep moeten doen op hun inboedelverzekering. Sommige bewoners hebben die niet en die staan in de kou. Er zijn mensen die geen meubilair hebben, dat kan niet. Bovendien is De Key in beginsel aansprakelijk."

Woonstichting De Key herkent zich niet in de klachten. "We hebben van enkele bewoners, via hun advocaat, schadeclaims ontvangen. Deze zijn in behandeling", laat een woordvoerder van De Key weten. "Het staat bewoners natuurlijk vrij om een stichting op te richten. Wij doen ons uiterste best om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Alle 193 bewoners van Beukenhorst kunnen beschikken over hun eigen woning of wonen in een tijdelijke, vervangende woning. De bewoners van de twee woningen die verloren zijn gegaan, hebben via De Key een compleet ingerichte tijdelijke woning tot hun beschikking gekregen."

Lees verder op pagina 3.

Gratis openbaar vervoer ook voor Diemense 65+ minima?

DIEMEN - De gemeentelijke begroting voor 2015 is donderdagavond goedgekeurd door de gemeenteraad.

Niet alle partijen stemden in, VVD en Leefbaar Diemen konden onder andere niet leven met de in de begroting opgenomen bedragen voor citymarketing en de uitbreiding van het aantal wethouders van drie naar vier.

Moties
De begroting werd aangenomen met een aantal aanvullende moties.

Zo wil de raad dat het college onderzoekt of gratis openbaar vervoer in het gebied van het GVB voor pensioengerechtigden met een inkomen tot 110% van het minimumloon ook voor Diemenaren uitgevoerd kan worden. Wel wil de raad eerst horen wat de financiële consequenties daarvan zijn. Dat extra geld, door PvdO geschat op ruim een ton, zal dan nog gevonden moeten worden. Een voorstel van de ouderenpartij om daarvoor vast geld te reserveren in het begrotingsoverschot werd niet aangenomen.

Vluchtelingenwerk
Ook voor vluchtelingenwerk werd extra aandacht gevraagd. De verwachting is dat er de komende jaren meer vluchtelingen naar Diemen komen. Vluchtelingenwerk vroeg mede daarom om meer subsidie.

Behoedzaam
Wethouder Lex Scholten van Financiën is blij dat de, sluitende, begroting is aangenomen, maar maant tot behoedzaamheid. "Onder andere de nieuwe taken die we er van het Rijk bij krijgen en de toekomstige kapitaallasten voor de spoortunnel zijn grote onzekerheden. De komende jaren staan er overschotten op de begroting, maar deze onzekerheden en bijvoorbeeld de situatie van vluchtelingenwerk en de krappe reserves zijn nu precies zaken waar je extra geld voor vrij moet houden."

Zaterdag aankomst Sint Nicolaas bij de loswal

DIEMEN - Sint Nicolaas arriveert zaterdag rond 10.30 uur bij de loswal in Diemen. Later is de Sint op het Diemerplein aanwezig.

Vanaf 10.15 uur komen de duikpieten en werkpieten al bij de loswal aan. De stoomboot met de bejaarde kindervriend en zijn trouwe Zwarte Pieten komt een kwartiertje later aan. De Sint zal op de loswal ruim de tijd nemen voor de aanwezige kinderen, terwijl de Zwarte Pieten snoep zullen uitdelen.

Na verloop van tijd zal de optocht naar het centrum van Diemen starten. De stoet gaan via de Diemerbrug en de Arent Krijtsstraat naar het Diemerplein.

Rond 11.45 uur ontvangt burgemeester Amy Koopmanschap Sint Nicolaas op het podium op het Diemerplein. Het is de laatste keer dat de burgemeester de bejaarde kindervriend uit Spanje ontvangt, want volgend jaar vertrekt zij als burgemeester van Diemen.

Postpiet
Daar kunnen kinderen met de Sint op de foto en zijn er allerlei activiteiten voor jonge Diemenaren. Ook is er gratis koffie, chocoalemelk en speculaas voor jong en oud. Kinderen die een tekening voor Sinterklaas hebben gemaakt kunnen die inleveren bij de Postpiet. Hij loopt zaterdag vlak bij Sinterklaas en is herkenbaar aan de postkar die hij bij zich zal hebben.

11

moties werden bij de
behandeling van de begroting
in stemming gebracht

Rustoord

Diemen kent mooie begraafplaatsen. Een daarvan is Rustoord, gelegen aan de Weesperstraat. "Een sfeervolle dodenakker", zoals Margriet de Roever de oude begraafplaats typeerde in haar boek 'De begraafplaatsen van Amsterdam'. Rustoord werd op 3 juni 1791 in gebruik genomen met de begrafenis van Anna Maria Evers. Zij werd vervoerd op het statige voorname rouwjacht van oprichter George Aman. Het jacht meerde aan bij de Diemerbrug en van daar liep de stoet langs de Prins Hendrikkade naar de begraafplaats. Na de begrafenis bood de omgeving rond de Diemerbrug voldoende horeca om even bij te komen en na te praten. Aman was een pionier in de begrafeniswereld. Tot dan werden de meeste mensen in de stad begraven, maar Aman kwam tegemoet aan de wens van de tijdgeest. Zijn doelgroep waren de "stadtgenoten die lang gewenscht hebben om ene begraafplaats buiten de steden te hebben, opdat hun afgestorven lichaam den leevenden geen ongemak doe ondervinden". Pieter Nieuwland, het wonderkind van de Watergraafsmeer, kreeg er in 1794 zijn laatste rustplaats. Sophia Adriana de Bruyn liet in 1890 haar vermogen en verzameling kunst na aan de stad Amsterdam, waarmee een begin werd gemaakt met het Stedelijk Museum.

Weerbericht

Rustig herfstweer, in het weekeinde af en toe regen
In deze herfst wordt de 'normale' westcirculatie vaak geblokkeerd door hogedrukgebieden. Er valt daardoor minder regen dan 'normaal'. Komend weekeinde arriveert een afbuigende oceaandepressie bij West-Frankrijk. Tegelijk stijgt de luchtdruk boven Noord-Europa. De depressie trekt als gevolg daarvan ten zuiden langs en brengt in het weekeinde wat regen.

Vrijdag en het weekeinde
Vrijdag neemt geleidelijk de bewolking toe. Af en toe schijnt de zon. Mogelijk vallen er in de avond enkele spatjes regen. Het maximum komt uit op 11 à 12 graden. Zaterdag neemt vanuit het zuiden de bewolking verder toe. In de vroege ochtend, maar ook later op de dag en avond kan het af en toe regenen. Zondag kan het in de ochtend nog enige tijd nadruppen. Geleidelijk klaart het iets op. In het weekeinde wordt het 11 graden. Er staat een matige zuidoostenwind.

Trend na het weekeinde
Na het weekeinde versterkt het hogedrukgebied boven Noord Europa zich. Het blijft in grote lijnen droog en rustig herfstweer. Vanuit het zuiden dringen soms zwakke storingen op met kans op een drup regen. Met een matige (zuid)oostenwind wordt het geleidelijk iets kouder.

Weetje
Dit herfstseizoen verloopt droog en de zon schijnt veelvuldig. Sinds 2001 zijn er slechts twee herfstseizoenen die het stempel 'nat' kregen. Winderig en regenachtig weer blijkt niet het dominerende herfstweer. Toch wordt bij nat en wisselvallig weer het hele jaar door over 'herfstweer' gesproken. Een misvatting, want wisselvallig weer kan in elk seizoen optreden.

Najaarsconcert EDOG

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - EDOG muzikaal theater trok afgelopen zondag veel publiek naar De Omval.

Het publiek genoot van een gevarieerd repertoire vol muzikale toppers tijdens het traditionele najaarsconcert. Musicalliedjes en populaire melodieën wisselden elkaar af.
Ja zuster, nee zuster
Een muzikale terugblik op de laatste voorstelling van het muziekgezelschap De Jantjes kon natuurlijk niet ontbreken. Het gezelschap gaf ook vast een voorproefje van de volgende grote productie die in maart 2015 op de planken wordt gebracht: de bekende musical 'Ja zuster, nee zuster'.

Bewoners Beukenhorst slaan handen ineen

Stichting helpt gedupeerden bij claim schadevergoeding

Niet alle bewoners van de Beukenhorst zijn blij met de afhandeling van hun schade na de explosie.

DIEMEN - Na de explosie van 4 september in de flat Beukenhorst zijn de meeste van de 193 gezinnen weer terug in hun huizen. Voor de 32 gezinnen die voor langere tijd niet terug kunnen, is tijdelijke vervangende woonruimte beschikbaar. Toch zijn niet alle gedupeerde bewoners tevreden met de afhandeling van hun schade, materieel en immaterieel.

Advocaat Robert Funcke wil met de stichting samen een vuist maken naar De Key om snel haar aansprakelijkheid voor de schade te erkennen en de bewoners een voorschot te geven voor de geleden schade. "Er moet een noodfonds opgericht worden door De Key, de aannemer en Liander om die mensen voorlopig te vergoeden. Dan kijken de partijen daarna maar wie verantwoordelijk is."

Een bewoonster woont met haar moeder op de eerste verdieping van de hoogbouw, drie woningen tussen hun huis en de liftschacht waar de explosie plaatsvond. "Wij hebben ontzette deuren gehad door de explosie en in twee muren zit een scheur. Door de klap hebben we ook angst ontwikkeld. Wij hopen op een schadevergoeding en meer duidelijkheid over de stand van zaken."

'Gelukkig heb ik via Diemen Connect
spullen gekregen'

Een bewoner van het lage deel van de flat: "Wij konden bijna meteen terug. De Key heeft haar best gedaan, vanaf de eerste minuut, wat konden ze nog meer doen voor de bewoners die zoals wij weer terug konden naar huis? De aandacht moet gaan naar de bewoners van de hoogbouw, die psychisch last hebben van de explosie en vooral die bewoners die niet terug kunnen naar huis. Ik hoorde nu dat bij hen echt dingen niet goed gaan. Ik sluit me aan bij de stichting uit solidariteit, zelf hoef ik geen compensatie."

Een van de bewoners die niet terug kan, woont in een huis elders in Diemen. "Gelukkig heb ik nu een eigen plek voor mij en mijn kinderen, maar veel spullen heb ik niet teruggekregen, of zijn kapot of vies. Toen ik mijn woonbegeleider van De Key dat vertelde, zorgde hij wel snel voor een gasfornuis en bedden met beddengoed. Emotionele dingen, zoals een foto van mijn kinderen, zijn onvervangbaar. Maar dingen als een stofzuiger en een kledingkast heb ik niet teruggekregen en borden en pannen kwamen terug met de etensresten van het moment van de explosie er nog op. Mijn eigen kleding heb ik ook niet teruggekregen. Niemand helpt mij, De Key niet, de gemeente niet. Gelukkig heb ik via Diemen Connect spullen gekregen en met geld dat is ingezameld wordt geregeld dat ik binnenkort kleding en keukenspullen kan kopen. Ik krijg daarvoor tegoedbonnen voor winkels in Diemen."

"De inboedel is van de bewoners. Bij schade aan de inboedel kunnen ze dit verhalen op hun eigen inboedelverzekering", meldt een woordvoerder van De Key. "Bewoners hebben, afhankelijk van waar zij wonen in de flat, een halve maand tot een maand, of tot ze gebruik konden maken van de tijdelijke woning, geen huur betaald. Bewoners die om medische redenen niet in Beukenhorst willen of kunnen wonen, kunnen een urgentieaanvraag indienen bij de gemeente."

Deze week worden de bewoners van Beukenhorst benaderd of zij zich willen aansluiten bij de stichting. "Dat is kosteloos. Ik verwacht dat veel bewoners zich zullen willen aansluiten", aldus advocaat Funcke. "Voor iedereen is de geleden schade verschillend natuurlijk. Voor de meeste bewoners die bij mij zijn gekomen heb ik De Key al aansprakelijk gesteld. Als De Key de aansprakelijkheid niet accepteert, gaan we naar de rechter en vragen in een kort geding zijn oordeel."

Amsterdam onderzoekt openstellen Nuonweg

DIEMEN - Amsterdam trekt 250.000 euro uit om te onderzoeken wat er nodig zou zijn om de Overdiemerweg, de 'Nuonweg', open te stellen.

De Amsterdamse wethouder Eric van der Burg heeft dat zijn Diemense collega Lex Scholten laten weten. Het gaat dan om onderzoek naar de veertien punten die Diemen in februari dit jaar al voorlegde aan Amsterdam, zoals sluipverkeer, geluid, wijziging van het bestemmingsplan, verkeersmaatregelen en het laten vallen van eventuele schadeclaims. "Het onderzoek zal naar verwachting een jaar duren, maar ik verwacht niet dat er uitkomt dat het zomaar kan", aldus Scholten. "Met de openstelling is naar onze berekeningen ook nog eens een bedrag van vier tot vijf miljoen euro gemoeid. De grond moet worden verworven en de weg en het net opgeleverde kruispunt zullen helemaal opnieuw moeten worden aangelegd. Voor Diemen is daar geen belang bij, het geld wordt dan eigenlijk alleen besteed om Maxis sneller bereikbaar te maken. Het is nog de vraag of deze vorm van staatssteun toelaatbaar is."

Verdacht

DIEMEN - Zaterdagavond heeft de politie na een melding van een buurtbewoner twee Roemenen aangehouden die in Buitenlust wel erg opvallend bij woningen naar binnen keken. Vermoedelijk wilden zij inbreken.

De twee werden aangehouden omdat zij geen goede identiteitspapieren konden laten zien. Zij hadden ook geen plausibele verklaring voor hun aanwezigheid in het plantsoen aan de achterzijde van de huizen. Een derde Roemeen, die bij de gemeentewerf werd aangetroffen, had wel geldige papieren bij zich. De andere twee zijn heengezonden, nadat een van hen een boete van €100,- had voldaan. "Wij zijn blij met zo'n snelle melding van een buurtbewoner", meldt een woordvoerder van de politie. Ook al was er nog geen strafbaar feit gepleegd, hun personalia zijn nu bij de politie bekend. Zij zullen nu niet zo snel hun oog laten vallen op dezelfde wijk."

't Palet gesloopt voor bouw woningen

De sloop van het gebouw van 't Palet. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Het gebouw van basisschool 't Palet in Diemen-Noord is gesloopt om plaats te maken voor woningen. Op het terrein aan de Rietgors worden 28 woningen gebouwd.

Direct na de sloop zal bouwer Heembouw Wonen beginnen met het bouwrijp maken van de grond, gevolgd door het heiwerk en daarna de bouw van de eengezinswoningen. De planning is dat de huizen in juni of juli volgend jaar kunnen worden opgeleverd. Ook op de locatie van De Duif komen 32 nieuwe woningen. Naar verwachting wordt daar in november of december begonnen met de sloop en zijn de nieuwe huizen augustus, september 2015 klaar.

Munitie

DIEMEN - Op de Overdiemerweg is op 5 november onafgevuurde munitie gevonden.

De politie raadt aan bij dit soort vondsten nooit zelf de munitie aan te raken of op te pakken, omdat het gevaar bestaat dat het alsnog ontploft en omdat dit sporenonderzoek bemoeilijkt.

Op bezoek bij de burgemeester tijdens projectdag StC

Foto: Rosa van der Linde

DIEMEN - Burgemeester Koopmanschap was zaterdag een van de vrijwilligers-voor-een-dag tijdens de projectdag van Serve the City Diemen. Zij had kinderen van Beukenhorst die meededen aan een spannende speurtocht, die begon in De Herberg, uitgenodigd voor de lunch in het gemeentehuis. "Een geweldig uitje voor ze waarmee ze alle ellende na de explosie even konden vergeten", aldus Tinka Veninga van StC. De speurtocht was een van de projecten tijdens een zeer geslaagde projectdag van StC.

Eerste expositie in Culturele Huiskamer van Diemen

Kunst bezichtigen, kopen en lenen

Zwarte Piet opent expositie. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - In galerie De Culturele Huiskamer van Diemen aan het Diemerplein 196 is maandagavond de eerste expositie geopend: 'Art For Nature'. Belangstellenden kunnen de expositie tot het einde van dit jaar bezoeken. De expositie werd geopend door Zwarte Piet. Wethouder Jeroen Klaasse (D66) van Cultuur was bij de opening aanwezig.

Frans van der Beek (67), inwoner van Diemen, is eigenaar van De Culturele Huiskamer van Diemen. Hij huurt de ruimte in winkelcentrum Diemerplein van Delta Lloyd, de eigenaar van het winkelcentrum. Hij heeft gewerkt als publicist en heeft veel over kunst geschreven. Van der Beek is kunstliefhebber en heeft in het verleden diverse exposities georganiseerd in onder andere de Beurs van Berlage in Amsterdam en in Den Haag.

De Culturele Huiskamer van Diemen is een galerie, kunsthandel en kunstuitleen. Van der Beek hoopt dat er in de toekomst ook activiteiten als workshops, schilderlessen en (muzikale) bijeenkomsten zullen plaatsvinden. Het aanbod in de Culturele Huiskamer van Diemen is groot en divers. Van der Beek geeft aan dat kunstliefhebbers er werk kunnen huren en kopen. Alleen maar van de tentoongestelde kunstwerken genieten kan natuurlijk ook.

Veel liefhebbers zullen er iets van hun gading vinden, want Van der Beek is wars van snobisme. Een kunstliefhebber bepaalt zelf wel wat hij of zij mooi vindt. 'Art for Nature' is de eerste expositie in de galerie. Hij is van plan om elke twee maanden een nieuwe expositie in te richten. Elke expositie zal een thema hebben. De expositie die in januari geopend wordt zal als thema 'Art Diemen' hebben. De Culturele Huiskamer van Diemen is open op dinsdag tot en met vrijdag van 11.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.

Alexander Ariese

25 jaar
Student illustratie, kunstenaar
Diemenaar sinds 1998

Foto: Alexander Ariese

Je zit al weken bij de gemeenteraad. Wat doe je daar?
"Ik zit daar voor een opdracht voor school: 'Kies een plek en leg over langere tijd verslag van wat daar gebeurt'. Ik heb veel illustraties gemaakt in allerlei technieken en ik maak daar ook tekst bij. Hoe het er uiteindelijk precies uit gaat zien, weet ik nog niet, ik heb nog een paar weken. Ik neig naar illustraties met bijschriften."

Wie was het leukst om te tekenen?
"Er is een grote diversiteit en er zijn veel markante gezichten. Kleine details als een baard of een driedelig pak dat niet helemaal goed zit. Gezichten van oudere mensen vind ik het interessants, met veel plooitjes en schaduwpartijen. Wat helpt is dat ze braaf stilzitten."

Waar is jouw werk te zien?
"Ik heb wel eens wat street-art gemaakt onder bruggen en viaducten in en rond Diemen."

Met wie zou je nog eens een gesprek willen hebben?
"Met Noam Chomsky, de taalwetenschapper die vrij openlijk kritiek heeft op het Amerikaanse buitenlandbeleid."

Wat weten mensen niet van je?
"Dat ik drietalig ben opgevoed en het gymnasium heb gedaan, dus ik ben veeltalig. En dat ik mezelf politiek zou omschrijven als marxist."

Je kunt niet zonder?
"Vrije tijd."

Trots op?
"Mijn portfolio."

Over 10 jaar…
"Dan heb ik hopelijk mijn studie afgerond en idealiter ben ik dan beroemd genoeg om vanuit mijn eigen huis tekeningen en schilderijen te maken en die te verkopen."

Als je een dag burgemeester was...
"...zou ik zo spoedig mogelijk de mensen die de parkeergarage onder het Diemerplein exploiteren uitkopen, een weg aanleggen tussen Diemen-Noord en Science Park en ik zou de infrastructuur tussen het centrum en De Sniep verbeteren. Tenslotte zou ik per pseudogrondwet vastleggen dat de blauwe zone niet verder uitgebreid wordt."

Start project Holland Park in Bergwijkpark

DIEMEN - De sloop van de eerste kantoorgebouwen in Bergwijkpark in Diemen-Zuid is gisteren begonnen. Hiermee is een start gemaakt met de grootste kantorentransformatie in Nederland.

Maar liefst 30 hectare met kantoren in Bergwijkpark transformeert de komende jaren tot de nieuwe, stedelijke woonwijk Holland Park. Er komen ruim 3000 woningen. 100.000 vierkante meter kantoorruimte, waarvan nu meer dan 90 procent leeg staat, verdwijnt en maakt plaats voor een sfeervolle woonwijk met grachten en een park. De omvang van het aantal te slopen vierkante meter kantoorruimte staat ongeveer gelijk aan vijf keer de Bijenkorf in Amsterdam. De bouw van de eerste woningen start in 2015.

Holland Park komt vlak bij de succesvolle Campus Diemen Zuid te liggen. Hier is 50.000 vierkante meter kantoorruimte gebruikt voor 1000 aantrekkelijke studentenwoningen met veel voorzieningen, zoals een supermarkt, horecabedrijven en sportfaciliteiten. Holland Park is ontworpen door de bekende Nederlandse architect Sjoerd Soeters. Hij is bekend van onder meer het Amsterdamse Java-Eiland en de wijk Sluseholmen in Kopenhagen. Soeters ontwerpt ook een deel van de woningen, naast andere vooraanstaande Nederlandse architecten.

Holland Park is een ontwikkeling van Snippe uit Amsterdam en Bouwaccent uit Waalre. Snippe was ook de initiatiefnemer voor Campus Diemen Zuid.

Oplichters

DIEMEN - De laatste tijd hebben oplichters zich voorgedaan als vrijwilligers van WonenPlus. Om te voorkomen dat mensen hiervan het slachtoffer worden, roept de gemeente op tot waakzaamheid.

Vrijwilligers van WonenPlus (Stichting Welzijn Diemen) gaan, in opdracht van de gemeente, op huisbezoek bij ouderen van 75 jaar en ouder. De komst van medewerkers van WonenPlus wordt te allen tijde officieel aangekondigd via een brief van de gemeente. Daarnaast dienen deze medewerkers zich altijd en ongevraagd te legitimeren. Bovendien wordt er door WonenPlus ook altijd telefonisch een afspraak gemaakt.

De adviseurs van WonenPlus komen dus nooit onaangekondigd aan de deur. Bij het minste of geringste wantrouwen is het advies om contact op te nemen met de politie via 112 of met WonenPlus.

Campagne 'Samen Veilig'

DIEMEN - Gemeente, brandweer en politie voeren onder de noemer 'Samen Veilig' in alle wijken van Diemen een voorlichtingscampagne om met de bewoners de veiligheid in de wijk te vergroten.

Deze maand zijn de bewoners van bedrijventerrein De Sniep, Verrijn Stuart, Stammerdijk, Overdiemerpolder en de Gemeenschapspolder aan de beurt. De campagne in dit gebied is gisteren begonnen met een startbijeenkomst voor de bewoners. Zij kregen voorlichting over veiligheid en konden vragen stellen.
In de periode van 17 november tot en met 19 december zijn ook vrijwilligers van de politie in de wijk actief. Ze checken huizen aan de buitenkant en tuinen en kijken of ze inbraakgevoelige zaken zien: ramen en deuren open, groen dat het zicht ontneemt, ladders in de tuin of waardevolle spullen voor een raam. De uitkomst van die check doen ze bij de bewoners in de brievenbus.

8 / 16

'De keuze voor de PvdA was niet meer dan logisch'

Jaap van Loenen, raadslid voor de PvdA

DIEMEN - Jaap van Loenen (65) is sinds het voorjaar raadslid voor de PvdA. Hij is de enige nieuwkomer in de fractie van de sociaal-democraten. Jaap en zijn vrouw Gaby wonen sinds 1983 in Diemen. Sinds 2010 wonen zij samen met hun zoon Niklas in nieuwbouwwijk Plantage De Sniep.

Jaap van Loenen in Plantage De Sniep. Foto: Trudy Kroese

Wat is jouw achtergrond?
"Ik ben in 1949 geboren in de Kraaipanstraat in de Transvaalbuurt in Amsterdam-Oost. Mijn vader was distillateur bij de firma Wilmerink & Muller. Hij maakte sterkedrank. Mijn moeder was huisvrouw. Ik was de derde uit een gezin met acht kinderen. We hadden het niet breed. Toen ik een jaar was verhuisden wij naar Nieuwendam in Amsterdam-Noord. Ik ging daar naar de Jan van Nassauschool. Ik weet nog dat wij vanuit de klas vaak zwarte rook zagen. Die rook was afkomstig van de Diemerzeedijk. De juffrouw hield de ramen van de klas dan altijd gesloten. Na de lagere school ging ik naar de Mulo. Nadat ik in de eerste klas bleef zitten, moest ik gaan werken. Ik was toen 14 jaar."

Wat ging je doen?
"Ik ben begonnen als loopjongen bij de Nederlandse Spoorwegen. Als er bijvoorbeeld een machinist ziek was geworden moest ik op de fiets naar de woning van een andere machinist om hem een telegram te overhandigen waarin stond dat hij moest invallen. Weinig mensen hadden in die tijd telefoon. Na verloop van tijd merkte ik dat mensen die een ULO-diploma hadden mij opdrachten gingen geven. Dat beviel mij niet. In 1969 ging ik in militaire dienst. In die periode kreeg ik het idee om de avondschool te gaan volgen. Nadat ik uit dienst was gekomen ging ik weer bij de Nederlandse Spoorwegen aan de slag. Ik werkte inmiddels in het seinhuis op het tweede perron van het Centraal Station. Toen ik een keer een avond geen vrij kon krijgen, heb ik ontslag genomen bij de NS. Ik ging bij het Bevolkingsregister aan de Herengracht werken en lessen op de avondschool volgen. Ik heb daar het Mavo-diploma gehaald en vervolgens het vakdiploma voor het café- en restaurantbedrijf en mijn middenstandsdiploma. Daarna heb ik de opleiding voor het midden- en hoger management afgerond. Via studenten was ik in contact gekomen met Sociëteit H88 aan de Herengracht. Ik ben daar als bedrijfsleider gaan werken en heb vervolgens carrière gemaakt. Ik werd beleidsadviseur in het Maagdenhuis en later directeur van de Mensa Academica van de Universiteit van Amsterdam. Ik was verantwoordelijk voor twee mensa's en een aantal kantines en sporthallen voor studenten met in totaal ca. 120 medewerkers. Daar heb ik gewerkt totdat ik met (vroeg)pensioen ging."

Wat deed je verder tijdens je jeugd?
"In mijn jeugd heb ik gevoetbald: bij Schellingwoude in Amsterdam-Noord, daarna bij ASSV, de vereniging van de Nederlandse Spoorwegen, en lang bij VVGA. Ik ben in de jaren 80 een paar jaar voorzitter van de afdeling voetbal van VVGA geweest. Nadat ik twee keer mijn been had gebroken ben ik gestopt met voetballen. Ik was al scheidsrechter en ben daarmee doorgegaan. Ik fluit nog steeds wedstrijden. Als scheidsrechter word ik wel eens met vervelende situaties geconfronteerd, voetbal is voor veel mensen de wekelijkse uitlaatklep. Ik vind de nieuwe regel waarbij een speler die een gele kaart krijgt tien minuten het veld moet verlaten, goed werken. Die speler kan dan even afkoelen."

'Het is voor mij soms een déjà vu'

Wanneer ben je politiek bewust geworden?
"Eigenlijk al heel jong. Als ik op school een spreekbeurt moest houden ging die vaak over politiek en vooral over sociale rechtvaardigheid. Ik ben in 1974 lid geworden van de PvdA. Die keuze was voor mij niet meer dan logisch. Ik vond dat de sociale zekerheid die in de jaren dat mijn ouders jong waren is opgebouwd, het waard was om mij voor in te zetten. Ook vond ik het belangrijk om op te komen voor de zwakkeren in de samenleving."

De kritiek is dat de PvdA weinig zichtbaar is in het beleid van het kabinet.
"Ik ben zowel werkgever als werknemer geweest en weet dat beide partijen niet zonder elkaar kunnen. Beide partijen moeten respect voor elkaar opbrengen. Ik ben van mening dat de PvdA tijdens de formatie zich de kaas van het brood heeft laten eten door de VVD. Dan denk ik aan het verkorten van de WW, het versoepelen van het ontslagrecht en de kwestie rond de pensioenen."

'Ik vind het raadswerk boeiend'

Sinds maart ben je raadslid voor de PvdA.
"Ik stond vierde op de kandidatenlijst van de PvdA. Gemeenteraadsverkiezingen zijn vaak een spiegel van Den Haag. De VVD en de PvdA hebben beide in Diemen verloren. De reden dat wij vier zetels hebben behouden heeft te maken met dat er in de gemeenteraad nu 21 in plaats van 19 zetels zijn en met de lijstverbinding die wij zijn aangegaan met GroenLinks. Vier jaar geleden profiteerde GroenLinks van die lijstverbinding, dit keer wij. Het valt mij overigens op dat er in veel fracties in de gemeenteraad nauwelijks doorstroming is. Dat geldt ook voor mijn fractie. Op D66 na komen er ook nauwelijks jongeren in de gemeenteraad. Veel jongeren hebben het druk met hun baan en gezin. Zij hebben geen tijd om zich in te zetten voor een politieke partij. Dat vind ik jammer"

Band met Diemen

"In mijn jeugd wandelde ons gezin vaak op zondag vanuit Nieuwendam naar de boerderij van de familie Beem aan de Overdiemerweg, waar mijn moeder in de Tweede Wereldoorlog had gewerkt en mijn opa, machinist bij de spoorwegen, een stukje grond aan de Stammerdijk had. Tijdens de oorlog heeft hij in een van de boerderijen ondergedoken gezeten.
De familie van mijn moeder woonde in Betondorp en een van mijn tantes bestierde de groentewinkel aan de Brink en als ik goed geïnformeerd ben is die later door de vader van Johan Cruijff overgenomen. Mijn overgrootouders en tantes liggen (nog steeds) begraven op Rustoord."

Wat wil je in de Diemense politiek bereiken?
"Diemen is een goede gemeente met redelijke voorzieningen. Ik ben voor meer transparantie in de politiek. Verder zou ik graag zien dat winkelcentrum Diemerplein en de markt een stimulans krijgen. Betaald parkeren rond het winkelcentrum vind ik geen goed besluit.

Het college van B en W moet naar mijn mening meer druk op Delta Lloyd uitoefenen. Delta Lloyd heeft er ook profijt van als het winkelcentrum drukker wordt en er zich meer winkels vestigen. Ik vind dat de marktkramen op woensdag met hun 'gezicht' naar de winkels moeten staan. Dat is goed voor de kraamhouders en de winkeliers. Tijdens de kramenmarkt op de Gemeentedag was dat het geval. Het was toen meteen druk op de terrassen voor het winkelcentrum. De ondernemers en marktkooplieden kunnen zo beter integreren."

Hoe bevalt het werk in de gemeenteraad?
"Ik vind het boeiend. Het is voor mij soms een déjà vu. Als directeur van een middelgroot bedrijf legde ik de ondernemingsraad regelmatig zaken voor waarover een advies moest worden ingediend. De ondernemingsraad had meestal maar een paar weken de tijd om die zaken te bestuderen. De gemeenteraad krijgt dikwijls ook maar kort de tijd om over voorstellen te beslissen. En als een besluit is genomen is dat geen garantie voor een goed resultaat in de toekomst. Denk aan DUO+, de samenwerking van de gemeenten Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Ronde Venen. Ik heb nog steeds mijn twijfels of er wel voor de goede weg is gekozen."

Week lang feest in Diemerplein

Na een intensieve bouwperiode is het winkelcentrum nu klaar voor de toekomst

Het atrium: een blikvanger van het Diemerplein.

DIEMEN - Vanaf morgen is het een week lang feest in winkelcentrum Diemerplein. Na de lange periode van bouwen en verbouwen is het winkelcentrum nu klaar voor de toekomst. Tijd voor een feestje, vinden de ondernemers en eigenaar Delta Lloyd van het winkelcentrum.

In 2009 werd begonnen met een uitbreiding en vernieuwing die het winkelcentrum klaar moest maken voor de toekomst. Er werd ingrijpend verbouwd en het winkelcentrum kreeg een modernere uitstraling. Er kwam een ondergrondse parkeergarage en er werden twee nieuwe winkelpassages gebouwd, waardoor het winkeloppervlak meer dan verdubbeld werd. Bij het winkelcentrum kwamen kanteelwoningen en een woontoren.
Ook buiten het winkelcentrum is het nodige veranderd. Het Diemerplein, voorheen Wilhelminaplantsoen, kreeg een nieuw uiterlijk met nieuwe bestrating en grote platanen. Achter het winkelcentrum werd het Nelson Mandelapark aangelegd.

Vrijdag 14 november
De feestweek wordt om 15.15 uur geopend door burgemeester Amy Koopmanschap en Rianne Mastop van eigenaar Delta Lloyd. Rapper Yes-R treedt op als openingsact, er is een percussionistenshow en een spectaculaire luchtacrobatiekact op het Diemerplein.
In het winkelcentrum is er vanaf 15.30 uur gratis chocolademelk en taart voor de bezoekers, en wordt er veel uitgedeeld: de nieuwe Diemerplein big shoppers met een schets erop van Rembrandt van Rijn van het oude Diemen, bonnen voor een gratis kop koffie of thee in de horecagelegenheden en ballonnen voor de kinderen. De hele middag is er gezellige livemuziek.

Woensdag delen de buren, de marktverkopers, gratis poffertjes uit


Zaterdag 15 november
Sinterklaas komt aan in Diemen en bezoekt ook het winkelcentrum. Om 11.45 uur wordt hij op het Diemerplein verwelkomd door burgemeester Amy Koopmanschap. Vanaf 11.00 uur zijn er al spelletjes en een Zwarte Pieten-disco op het plein. Tussen 12.00 en 13.00 uur kunnen de kinderen gratis op de foto met Sinterklaas.
Tussen 12.30 uur en 13.30 speelt de Diemer Harmonie in het winkelcentrum. Ook zijn de piccolo's weer aanwezig om bonnen voor gratis koffie en thee uit te delen.

Dinsdag 18 november
Om 14.00 uur wordt de nieuwe Ubuntubrug in het Mandelapark achter het winkelcentrum feestelijk geopend door wethouder Lex Scholten.

Woensdag 19 november
Vandaag is het Burendag. Om 13.00 uur en 15.00 uur is er een Meet & Greet met het populaire duo Buurman & Buurman. Om 14 uur bouwen de Buurmannen een feestje en kunnen de kinderen meedansen en -zingen. Op de markt delen de buren van de winkeliers, de marktverkopers, gratis poffertjes uit.

Vrijdag 21 november
Veel winkeliers hebben een kraam met speciale feestaanbiedingen bij hun winkel staan. Tussen 14.00 en 20.00 uur is de Surprise Shopper aanwezig en verrast klanten door een gedeelte van hun boodschappen te betalen.

Zaterdag 22 november
Om 12.00, 13.30 en 15.00 uur geven de Diemerplein modewinkels spetterende modeshows. Tussen 12.00 en 16.00 uur is de bekende visagist Mari van de Ven aanwezig en geeft tips op make-upgebied. Ook is er een kleurconsulente die laat zien welke kleuren het mooist staan. Om 14.30 uur worden uit de goede inzenders van de Rembrandtroute 15 Diemerplein big shoppers gevuld met boodschappen ter waarde van € 100,- getrokken.

vrijdag 14 november

Nordic Walking

Elke vrijdag wordt er om 9.30 uur door een groep senioren een goed uur gelopen met nordicwalkingstokken. Vertrekpunt Huis van de Buurt 't Kruidvat, meedoen is gratis. Informatie: 020-6981467.

Cabaret in De Omval

Cabaretière Louise Korthals komt met haar tweede programma 'Zonder Voorbehoud' naar De Omval. Winnaar van het Amsterdams Kleinkunst Festival 2011 en de Neerlands Hoop 2013. 20.30 uur, € 18,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

zaterdag 15 november

Muziektheater

In februari 1986 werd de Zweedse premier Olof Palme neergeschoten na een bioscoopbezoek in Stockholm. In de muziektheatervoorstelling 'In gesprek met mijn moordenaar' van het Zweeds-Nederlandse gezelschap De Andersons verhoort Olof Palme postuum een aantal verdachten van zijn eigen moord. 20.30 uur, € 17,50. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

zondag 16 november

Spirituele wellness beurs

In De Schakel wordt de Afonsina spirituele wellnessbeurs georganiseerd. Er zijn mediums, kaartleggers, masseurs etc. 11.00 tot 17.00 uur. Entree € 5,- (t/m 12 jaar gratis).

Dansmiddag

In wijkcentrum Noorderlicht wordt tussen 14.30 en 17.30 uur gedanst. Het gaat om ontmoeting, beweging en gezelligheid. Er wordt op verzoek muziek gedraaid. Kijken naar het dansgebeuren mag natuurlijk ook. Informatie bij Wil Walraven: 020-3680522.

Computerclub

ComputerClub Minerva houdt een bijeenkomst in het Noorderlicht. Neem iPhone, tablet of laptop mee, voor nieuws, tips en trucs en uitwisseling van vondsten en ideeën. Ook kleinkinderen zijn welkom, die zijn rap met de nieuwe media en weten vaak heel erg veel. 11.00 tot 14.00 uur.

Diemer Harmonie

Om 14.00 uur geeft de Diemer Harmonie in Theater De Omval in Diemen hun najaarsconcert met een gevarieerd programma. Hoogtepunt is de Gershwinklassieker ‘Rhapsody in Blue’ met solist Mark Beursgens op de piano. Kaarten kosten € 8,-, 65+ € 7,-, tot 16 jaar gratis. Te koop aan de zaal of te bestellen via penningmeester@diemerharmonie.nl.

maandag 17 november

Computercursus

Bij voldoende deelname start PCOB-enter in januari 2015 weer een cursus Windows 7 voor beginners. Aanmelden: 06-43734155 (elke donderdag van 18.00 – 21.00 uur) of op woensdagochtend in de Schakel.

Spelletjesmiddag

In het Noorderlicht kunnen allerlei spelletjes worden gedaan. Aanvang: 14.00 uur.

Aqua Fauna

Aquariumvereniging Aqua Fauna komt elke maandagavond bijeen in De Schakel vanaf 20.00 uur. Liefhebbers worden geholpen met problemen en er worden vissen geruild.

dinsdag 18 november

Tablet Café

Voor mensen met een tablet of iPad wordt in de bibliotheek Diemen een Tablet Café gehouden om ervaringen uit te wisselen en tips te delen. Medewerkers van de bibliotheek begeleiden de ochtend en belangstellenden kunnen gratis binnen lopen. 10.30-12.00 uur.

Film in De Omval

In 'Maps to the Stars' neemt regisseur David Cronenberg de glamour van Hollywood op de hak. In deze Hollywoodsatire worden alle personages tot het uiterste gedreven door hun obsessie met rijkdom en roem. Julianne Moore won voor haar rol de prijs voor Beste Actrice op het filmfestival van Cannes 2014. 20.00 uur, € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Bijbelles

Bijbelse Verhalen in de Stad biedt godsdienstlessen aan. De lessen zijn eigentijds, speels, creatief en cultureel van aard. Vandaag aandacht voor Abraham en Sarah. De lessen worden gegeven in brede school Noorderbreedte en zijn open voor alle kinderen uit Diemen. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Aanmelden: bijbelseverhalenindestad.nl.

woensdag 19 november

Lezing

Hans de Waardt geeft om 20.00 uur een in De Ontmoeting, georganiseerd door de Historische Kring Diemen. Onderwerp: Betoverd in Diemen? Toverij en hekserij in de 17de eeuw in Amstelland en omstreken. Entree gratis voor leden, niet-leden betalen € 3,50.

donderdag 20 november

Scheidingspreekuur

Madi Amsterdam Zuidoost en Diemen houdt een inloopspreekuur voor bewoners van Diemen voor informatie en advies over (echt)scheidingszaken. Er zijn een advocaat en een maatschappelijk werker aanwezig. Het inloopspreekuur is gratis. 17.00-18.00 uur in De Brede HOED. Melden voor 17.00 uur.

Expositie

In het gemeentehuis is de tentoonstelling 'Connect' te zien, met werken van Paul Smulders en Willem Harbers. De expositie wordt om 19.30 geopend door burgemeester Koopmanschap. De expositie is te bezichtigen tot 10 januari 2015 op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur.

20 en 23 november

Film in De Omval

'Clouds of Sils Maria' is een intrigerend spiegelpaleis over acteren, ouder worden, jong blijven, vriendschap en de liefde, met in de hoofdrol Juliette Binoche. Aanvang 20 november 20.00 uur, 23 november 11.30 uur. Een kaartje kost € 8,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

vrijdag 21 november

Potje van de buurt

Het potje van de buurt is een initiatief van bewoners en SWD. Elke 3e vrijdag van de maand wordt een warme maaltijd verzorgd voor bewoners uit Diemen. Kosten € 5,-, 12.30 uur aan tafel. Wie mee wil eten moet zich uiterlijk donderdagmorgen aanmelden bij Anneke Dekker 020-6953224 of in 't Kruidvat.

Cabaret in De Omval

Micha Wertheim speelt 'Micha Wertheim voor zichzelf'. Na 10 jaar nu eens een voorstelling niet gemaakt voor het publiek, maar voor hemzelf. Aanvang 20.30 uur, een kaartje kost € 16,-, reserveren via theaterdeomval.nl.

Heren De Meeuwen verliezen nipt

Triton stelt in slotfase overwinning veilig

De Meeuwen en Triton werkten een spannend duel af. Foto: Yannick uit den Boogaard

DIEMEN - De heren van De Meeuwen hebben de thuiswedstrijd tegen Triton uit Weesp nipt verloren: 4-5.

De gasten begonnen beter aan de wedstrijd en straften in de beginfase twee fouten in de verdediging van De Meeuwen af. De Meeuwen wist daarna een strafworp te benutten: 1-2. Dit was de stand die na de eerste periode op het scorebord stond.

In de tweede periode was De Meeuwen sterker dan de ploeg uit Weesp. Tijdens een overtalsituatie werd de gelijkmaker gemaakt. In de derde periode nam Trition opnieuw afstand. De bezoekers straften onder andere een verkeerd uitgespeelde overtalsituatie af door in de tegenaanval te scoren.

De Meeuwen gaf binnen tien seconden een gepast antwoord en bracht de stand op 3-4. De Meeuwen ging er in de laatste periode nog vol voor maar dit mocht niet baten. De thuisclub maakte gelijk (4-4) maar uiteindelijk trok Triton aan het langste eind door de overwinning veilig te stellen: 4-5.

DKV Victoria gaat onderuit

DIEMEN - DKV is het zaalseizoen, net als eerder op het veld, begonnen met een nederlaag. De club verloor van een sterk Swift (20-17), maar kon met opgeheven hoofd de kleedkamer opzoeken.

Het eerste doelpunt was voor Swift, waarna DKV Victoria gelijkmaakte en vervolgens een voorsprong pakte. Het ging lang gelijk op. Beide teams gaven elkaar geen centimeter ruimte en dat resulteerde in mooie duels en fraaie doelpunten. Bij rust was het gaatje van Swift twee punten. Na rust gingen de acht van DKV Victoria op jacht naar de gelijkmaker. Die werd gevonden. De eindstand verscheen in de laatste minuut op het scorebord en daarmee was de nederlaag voor de bezoekers uit Diemen een feit.

De ploeg uit Diemen speelde in een nieuwe basisopstelling in vergelijking met de formatie die tijdens de veldcompetitie startte. De coach heeft besloten dat er, ook al werd er goed gespeeld op het veld, iets moest veranderen. "Ik zoek meer scorend vermogen en dat hoop ik nu te hebben gevonden", aldus de coach. De basisacht ziet er als volgt uit: Maaike van de Werf, Romy Zeeman, Laura de Nooij, Anique Clerx, Sam van Oort, Sjoerd Piening, Michiel Boer-Rookhuizen en Michael Post.

Dit zijn ook de acht die zondag starten tegen Aurora. De wedstrijd in Sporthal Diemen begint om 16.40 uur.

SV Zeeburg verliest twee competitieduels

DIEMEN - Het was een zwaar weekend voor het eerste damesteam van SV Zeeburg. De ploeg speelde voor eigen publiek twee competitieduels. Vrijdagavond werd de wedstrijd tegen U.S. ingehaald en zondag was Houten aan de beurt.

In de eerste helft tegen U.S. waren de dames van SV Zeeburg volledig uit hun spel. Waar werd verwacht tegen hetzelfde team te spelen als twee weken eerder (ruim gewonnen door SV Zeeburg), waren er nu enkele oude bekende meiden bij. De ruststand was dan ook 6-12 in het voordeel van U.S. Na een duidelijke toespraak van de trainer gingen de dames er met 200 procent inzet tegenaan. SV Zeeburg verloor na een prachtige comeback met 17-18.
SV Zeeburg ontving zondagmiddag Houten. Het duel ging in het begin gelijk op. De opbouwers en de verdediging van houten speelden sterk. Dit resulteerde in een 14-18 ruststand in het voordeel van de bezoekers. SV Zeeburg startte de tweede helft goed en trok de stand gelijk. Na een paar slordige ballen nam Houten de leiding en won met 24-30.
Zondag speelt SV Zeeburg uit tegen We Have in Weesp. De wedstrijd begint om 14.35 uur.

Eerste nederlaag van SV Diemen

DIEMEN - SV Diemen heeft de uitwedstrijd tegen Zuidoost United met 4-3 verloren. Bij rust leidde SV Diemen met 1-3. De doelpunten van SV Diemen werden gemaakt door Marc Stobbelaar (2x) en Pierre Tosh.

SV Diemen-trainer Marc Stuut geeft aan dat zijn ploeg slecht speelde. "De sfeer was tijdens de wedstrijd vervelend. Zuidoost United bediende zich van intimidatie. Marc Stobbelaar werd na 10 minuten bijna de wedstrijd uit geslagen. De scheidsrechter had rood moeten geven, maar volstond met een gele kaart. Diezelfde speler van Zuidoost United kreeg even later opnieuw een gele kaart en had dus het veld moeten verlaten. Maar de scheidsrechter had die eerste gele kaart op naam van een andere speler geschreven."

Concurrent SV Ouderkerk verloor van Sporting Martinus. SV Diemen blijft lijstaanvoerder en heeft een punt voorsprong op SV Ouderkerk. Zondag is SV Diemen vrij.

F1-junioren van SV Diemen zijn ongeslagen kampioen geworden

De succesvolle F1-junioren met hun coaches.

DIEMEN - De F1-junioren van SV Diemen zijn zaterdag ongeslagen kampioen geworden. De ploeg heeft na acht duels het maximale aantal punten: 24.

De F1-junioren van SV Diemen worden getraind door Marciano Vink en Jeroen Damman. Vink en Damman zijn tevens verantwoordelijk voor de selectie van de F-junioren van SV Diemen.

Marciano Vink: "De F1 is als een van de eerste ploegen in de hoogste klasse kampioen geworden. Dat is een mooie prestatie. De jongens komen in deze competitie nog een keer in actie. Nummer 2 Waterwijk F1 heeft twaalf punten uit zeven wedstrijden."

De F1-junioren van SV Diemen worden gesponsord door een lokaal bedrijf: New Look Optiek in de Arent Krijtsstraat.

Dames van Smashing verliezen van koploper

DIEMEN - Het is het eerste damesteam van volleybalvereniging Smashing niet gelukt de tweede plek terug te pakken in de topper tegen VCH uit Hoofddorp. Smashing verloor van de koploper met 1-3.

De wedstrijd begon goed voor de Diemense dames. De dames behielden de hele eerste set de voorsprong door een goede verdediging en aanval en wonnen de set met 25-21.

In de tweede set ging het andersom: VCH ging steeds beter spelen en vertoonde een beter verdedigingspel en servicepass. Doordat de Diemense aanval op kritieke momenten niet in stelling kon worden gebracht, werd uiteindelijk verloren (22-25). Smashing probeerde zich vanaf de derde set weer in de wedstrijd te spelen om het niveau van de eerste set te evenaren. De ploeg uit Hoofddorp zette een tandje bij en won (21-25). In de vierde set werden, ondanks het uitvallen van de libero, de pijlen gezet op het gelijktrekken van de stand, maar koploper VCH werkte niet mee (20-25).

Badmintonners winnen en verliezen

DIEMEN - Het eerste team van Badminton Vereniging Diemen (BVD) heeft de uitwedstrijd tegen Almere gewonnen: 1-7.

Speciale aandacht ging uit naar Winston Sanijo die dit seizoen nog geen wedstrijd verloor en in de individuele ranking alleen bovenaan staat. Drie van zijn teamgenoten volgen hem in de top vier.

Het tweede team van BVD wist de zegereeks niet voort te zetten. Het team verloor de uitwedstrijd in Haarlem met 6-2. Met een wedstrijd meer gespeeld staat het tweede team van de badmintonvereniging uit Diemen op de tweede plaats in de poule. De concurrentie komt echter dichterbij.

14 / 16

AFONSINA SPIRITUELE
WELLNESS BEURS,
zondag 16 november, in 'de Schakel, Burg. Bickerstraat 46a, 1111 CC Diemen. Aanwezig mediums, kaartleggers, masseurs etc. De beurs is van 11.00 tot 17.00 uur. Entree 5,00 euro (kinderen t/m 12 jaar gratis).

SCOOTERS Nieuw & gebr. scooterdumper.nl. Vespa en Piaggio met hoge korting uit voorraad ! Reparatie / onderhoud / verzekeringen / scooterlease / accessoires. Bloemendalerweg 41a Weesp 0294-414108 / 06-12868539 info@scooterdumper.nl

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

Aangeboden aan verzamel. ca. 300 apen ''Horen zien zwijgen'' 020-6990649

i20 mooi van buiten en van binnen

Gebaseerd op lifestyletrend

De doorlopende luchtroosters zorgen voor een betere luchtstroming.

De nieuwe generatie Hyundai i20 valt vooral op door zijn bijzondere interieur. De designers hebben gekozen voor eigentijdse kleuren, waardoor het interieur overzichtelijk is en rust uitstraalt.

Er is gebruik gemaakt van hoogwaardige en smaakvolle materialen. Zoals Thermoplastic Olefin (TPO) in het dashboard en de portieren. Het is zeer duurzaam en garandeert ook na veelvuldig gebruik een luxe uitstraling. De verfijnde stiksels op de stoelen zijn, in overeenstemming met de rest van het interieur, stijlvol en uiterst slijtvast en voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.

Er is keuze uit vier interieurtinten: Elegant Beige, Grey Blue, Cappuccino en Comfort Grey. Veel inspiratie voor de interieurkleuren werd opgedaan door het bestuderen van de huidige interieur- en lifestyletrends.

Beenruimte
Zowel de bestuurder als zijn passagiers – voorin en achterin – genieten in de nieuwe Hyundai i20 van veel hoofd-, been- en schouderruimte. Om die ruimte te benadrukken, is de gekleurde inleg over de volle breedte van het dashboard en rond de portiergrepen aangebracht. In de uiterste hoeken van het dashboard en doorlopend in de portieren zitten de luchtroosters die door hun slimme positie voor een betere luchtstroom zorgen.
Alle knopjes voor audio, verwarming en ventilatie zijn gecentreerd en daardoor onder handbereik.

Twee miljoenste Nissan Qashqai

Nummer twee miljoen.

In het Britse Sunderland zijn in recordtijd twee miljoen Nissans Qashqai geproduceerd. De eerste rolde in december 2006 van de band. Nooit eerder zijn er in Engeland zo veel exemplaren van een model in een tijdsbestek van minder dan acht jaar gebouwd.

Elke minuut verlaat een nieuwe Qashqai de Nissan-fabriek in Sunderland. De tweemiljoenste is in de kleur Magnetic Red en gaat naar een Engelse koper. Maar in Sunderland worden niet alleen auto's met het stuur aan de rechterkant gemaakt. Integendeel: 1,7 miljoen Qashqais gingen naar 132 landen in Europa, Afrika en het Midden-Oosten.

Nissan is Japans, maar de Qashqai is een Europees ontwerp dat al diverse prijzen in de wacht sleepte.

Paul Willcox, topman Nissan Europe: "De Nissan Qashqai is uitgegroeid tot de meest verkochte crossover in Europa. En met twee miljoen exemplaren is het een regelrecht succes voor een in Europa ontworpen, ontwikkelde en geproduceerde auto. We willen de grootste Aziatische autobouwer in Europa worden. Ik ben benieuwd hoe snel we de drie miljoen eenheden bereiken."

Suzuki S-Cross met navi en kanteldak

Voor de S-Cross gelden tijdelijk twee acties.

Suzuki biedt de S-Cross tijdelijk standaard aan met een navigatiesysteem en schuif/kanteldak.

Het gaat om een geavanceerd Pioneer navigatiesysteem met een 6.1" groot multi-touch display, MirrorLink en USB ter waarde van 825 euro. Er loopt al een actie, waarbij de S-Cross Exclusive tijdelijk standaard wordt voorzien van een panoramisch schuif/kanteldak ter waarde van 900 euro. Het enorme glazen oppervlakte geeft de inzittenden een nog royaler ruimtegevoel. Behalve kantelen kan het ook tot iedere gewenste positie opengeschoven worden.
Net als voor de overige modellen geldt ook voor de S-Cross de mogelijkheid om bij aankoop slechts de helft van de prijs te betalen. Na drie jaar heeft de eigenaar vervolgens de keuze: de auto inleveren of de rest van het koopbedrag betalen en de auto behouden. Alle acties lopen tot en met 31 december 2014 en zolang de voorraad strekt.

Nieuwe Honda Jazz komt er aan

Honda presenteerde onlangs in Parijs een prototype van de nieuwe Jazz. In de zomer van 2015 is de Jazz te koop. Hij rijdt zuiniger en presteert beter dankzij een nieuwe 1.3-liter i-VTEC-benzinemotor die is gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak (ter vervanging van de vorige versnellingsbak met vijf versnellingen) of een CVT-transmissie. Het prototype toont een gloednieuw koetswerkontwerp met een gestroomlijnde en moderne look. Van buiten is de auto even groot als de huidige Jazz, maar binnen is meer ruimte gecreëerd. De brandstoftank zit in het midden van de auto. De nieuwe wielophanging biedt zowel de bestuurder als de passagiers meer comfort.

Alfa Romeo Giulietta 60 jaar

Innovatieve techniek, oogstrelend design en sportieve rijeigenschappen zijn altijd van toepassing geweest op de Giulietta. Nu viert ze haar 60ste verjaardag. In de hedendaagse Alfa Romeo Giulietta Sprint ligt een nieuwe motor: de 1.4 MultiAir met 150 pk. Voor de liefhebbers: hierin huist een nieuw elektrohydraulisch klepmanagementsysteem dat de lucht direct regelt via de inlaatkleppen zonder tussenkomt van gas. En dat is zuiniger.