DiemerNieuws

23 december 2015

DiemerNieuws 23 december 2015


SP'ers vechten elkaar tent uit

Anne-Miek Wijnbergen en Leo Smits zijn uit de SP gestapt. Ze zijn niet van plan uit de gemeenteraad te stappen. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Het vertrek van Anne-Miek Wijnbergen en Leo Smits uit de fractie van SP Diemen is niet zonder slag of stoot gegaan. Letterlijk. Een vechtpartij in het openbaar was de druppel in een langer slepend conflict. Hoe onderlinge ruzie in één fractie politiek Diemen halverwege de raadsperiode op zijn kop zet.

De breuk in de SP-fractie is niet van de ene op de andere dag ontstaan. Al in de zomer van dit jaar was er een rel rond uitlatingen op Twitter door, toen nog, voorzitter van het bestuur Wijnbergen. Op aandrang van het bestuur trad zij toen terug als voorzitter, maar een verzoek om ook haar raadszetel op te geven kreeg zij toen niet.

Erg boos
"Haar meteen helemaal buitenspel zetten zou pijnlijk zijn. Miek is altijd heel actief geweest in de SP, iemand met een goede staat van dienst. Weliswaar iemand die erg boos kan worden en dan uit haar rol valt, maar die we toch het voordeel van de twijfel hebben gegeven. Helaas is daarna een patroon van vreemd gedrag ontstaan", aldus Wim van Vugt, nu nog het enige SP-raadslid.

Bezoekers van de vergadering in de Diemense gemeenteraad waren getuige van onderlinge scheldpartijen tussen de SP-fractieleden die meer dan eens in niet bepaald parlementaire bewoordingen werden uitgesproken zodra de microfoon uit was. Zoals tijdens de algemene beschouwingen waar Wijnbergen spreektijd vroeg maar niet kreeg, omdat Van Vugt als fractievoorzitter de toegestane spreektijd volmaakte. In een schorsing ontstond een discussie op hoge toon waarbij Wijnbergen Van Vugt toevoegde hem niet langer te accepteren als voorzitter. Maar ook dit brandje werd nog geblust.

Neergeslagen
Een incident voorafgaand aan de ledenvergadering van SP Diemen in De Omval was echter de druppel. Theaterbezoekers waren daar getuige van een ruzie tussen Wijnbergen en een ander SP-lid, dat vervolgens met een zware tas door Wijnbergen werd neergeslagen, waarbij ook nog een ander SP-lid ten val kwam. De maat was vol, en een paar dagen later werd Wijnbergen geschorst. Dat betekende in principe dat haar zetel in de gemeenteraad voorlopig leeg zou blijven. Maar zover is het niet gekomen. Wijnbergen besloot uit de partij te stappen en verder te gaan als Diemen Linksaf. Het derde SP-raadslid, Leo Smits, schaarde zich aan haar zijde.

De ruzie wordt op diverse plaatsen breed uitgemeten, maar zowel Wijnbergen als Van Vugt geeft desgevraagd aan het DiemerNieuws aan niet met modder te willen smijten. Hoewel zij bij de SP een verklaring hebben ondertekend om bij vertrek hun raadszetel terug te geven aan de partij, denken Smits (10 voorkeursstemmen bij de gemeenteraadsverkiezing in 2014) en Wijnbergen (44 voorkeursstemmen) daar niet over. "De implicaties voor de coalitie heb ik mij voor mijn besluit niet voldoende gerealiseerd, maar wij staan achter bepaalde idealen en dat komt in de SP onvoldoende tot uitdrukking", aldus Wijnbergen.

"De naam van de SP kunnen zij uiteraard niet langer voeren, en lid zijn van de partij evenmin", reageert Van Vugt. "Het toepassen van de principes op grond waarvan ze als raadslid namens de SP gekozen zijn, is met voeten getreden. De ondertekende verklaring om de zetel weer aan de partij terug te geven is als een nutteloos vodje papier in de prullenmand verdwenen. Wij beschouwen dit gedrag als een aperte vertoning van kiezersbedrog. Diemen verdient beter dan dit soort SP-lookalikes in de gemeenteraad dat niemand vertegenwoordigt dan alleen zichzelf, zonder ook maar enig mandaat van de kiezer en met geen enkele achterban."

Als grootste partij heeft de PvdA het voortouw genomen om in het kerstreces uit te zoeken wat de gevolgen zijn van de ontwikkelingen. Zonder de twee opgestapte SP'ers wankelt de meerderheid van de coalitie. Hoewel Diemen Linksaf in een brief aan het college van B en W had aangegeven nog steeds achter het coalitieakkoord te staan en het beleid van het college te zullen steunen, werd dat donderdag gelogenstraft: bij de stemronde over het eerste voorstel van het college staken beide leden van Diemen Linksaf hun hand niet op. "Een moment van onoplettendheid in deze voor ons spannende vergadering en geen opzet", meldt Wijnbergen. Opzet of onoplettendheid, het maakt pijnlijk duidelijk hoe fragiel de coalitie nu is.

Woonduur wordt inschrijfduur

DIEMEN - Inwoners van de Stadsregio Amsterdam die hun woonduur willen laten omzetten in inschrijfduur bij WoningNet moeten snel zijn: zij hebben hier tot 31 december 2015 de tijd voor. Zo vergroten zij hun kans op een sociale huurwoning, mochten zij die in de toekomst nodig hebben.

Vanwege een wetswijziging is de woonduur van inwoners van de Stadsregio Amsterdam niet meer bepalend voor de toewijzing van een sociale huurwoning. Alleen de inschrijfduur bij WoningNet telt nog. Alle inwoners van de stadsregio worden daarom nadrukkelijk opgeroepen om zich vóór 31 december 2015 in te schrijven, als ze hun woonduur naar inschrijfduur willen laten omzetten. De kosten hiervan bedragen 50 euro.

De extra inschrijvingen leiden er waarschijnlijk toe dat de dienstverlening van WoningNet kostendekkend wordt. Tot dit jaar was dat niet het geval en waren de kosten hoger dan de som van de inschrijvingsinkomsten.Winst maken met WoningNet is niet het doel van de corporaties. Na 31 december 2015 worden daarom de opbrengsten van alle nieuwe inschrijvingen afgezet tegen de extra kosten die nu worden gemaakt. Na overleg met de Stadsregio Amsterdam besluiten de corporaties komend voorjaar welk bedrag iedereen terugkrijgt in de vorm van een korting op de verlengingskosten. Dit is de meest eerlijke bestemming van de meeropbrengsten en komt direct ten goede aan de mensen die staan ingeschreven.

Wie mag zich vanaf volgende week Diemenaar van het Jaar noemen?

Foto: Christian Pfeiffer

DIEMEN - In Diemen zorgen vele mensen en organisaties voor mooie, goede, ontroerende, aansprekende, belangwekkende en spraakmakende activiteiten. Het DiemerNieuws vindt het de hoogste tijd een van hen uit te roepen tot Diemenaar van het Jaar.

Sporters, politici en allerlei andere personen van het jaar, de bokalen vliegen je aan het eind van het jaar om de oren. Zou zo'n verkiezing ook in Diemen passen? En hoe pak je dat aan? Wie bepaalt dat je Diemenaar van het Jaar bent? Wat moet je daar voor doen? Is het niet een tikje overdreven om een Diemenaar of een Diemense organisatie zo op een schild te hijsen? Al die vragen hielden ons bezig, maar weerhielden ons er niet van dit positieve initiatief door te zetten. In Diemen zijn veel mensen die er met hun inzet voor zorgen dat ons dorp er mooier op wordt. Aan het einde van het jaar willen wij een van hen -via onze voorpagina- laten stralen.

Onze redactie heeft alle kranten van het afgelopen jaar nog eens goed nagelezen en heeft een lijst van genomineerden opgesteld. Daarbij golden enkele criteria, waarvan de belangrijkste zijn dat de persoon of organisatie iets uitzonderlijks heeft gedaan en daarmee anderen inspireert en bijdraagt aan een positieve uitstraling van Diemen. Om een breedgedragen keuze te kunnen maken, stelden we een gemêleerde jury samen, bestaande uit Hanneke van Wel, voorzitter van het locatiebestuur van de Sint Petrus' Bandenkerk, Hans Püttmann, voorzitter van de winkeliersvereniging van het Diemerplein en onze eindredacteur Ingrid van Vlijmen. In de laatste krant van dit jaar wordt de winnaar bekendgemaakt.

7.823

euro hebben Diemense clubs opgehaald tijdens
de Grote Clubactie

De burgemeester woonde boven

Tiny Groot-Gortenmulder woonde vroeger aan de Prins Hendrikkade nr. 10. In 1950 verhuisden ze naar huisnummer 11. In het boek 'Herinneringen aan het verdwenen Diemen Zuid' vertelde ze over die tijd: "Het was plezierig wonen op de 'gracht', zoals we de Prins Hendrikkade noemden. Het was er verboden voor auto's, maar de groenteman, de melkboer, de olieman en de voddenboer mochten wel gebruik maken van de kade."
Tiny herinnert zich ook nog goed de winkels, woningen en bewoners op de gracht: "Op de hoek met de Ouderkerkerlaan (links op deze prentbriefkaart) was de kruidenierszaak van de familie Rentzenbrink, een heel gezellige winkel met een grote woonkamer erachter. Heel statig daarnaast stond het huis met de manufacturenzaak van de familie Woorts. De pastorie van de Hervormde Kerk, waar dominee Hagen woonde, was ook prachtig. Op de bovenste etage hield mevrouw Hagen in onze jeugdjaren de padvinderij." Vervolgens noemt ze de bakkerij van de familie Hormeijer: "Het is nog altijd jammer dat de bakkerij met de oude stenen ovens uit ongeveer 1600 is gesloopt. Naast de bakkerij stond de melkwinkel van Kees Vedder, waar we heel wat melk en kaas hebben gehaald. Boven de winkel heeft burgemeester Dallinga gewoond."

Van de lezers

Kiezersbedrog
Het artikel over het vertrek van twee raadsleden van de SP heb ik met stijgende verontwaardiging gelezen. Wat er met enige regelmaat gebeurt in het parlement zie ik nu ook in Diemen gebeuren: mensen zijn het niet eens met hun partij en besluiten hun zetel te gaan gebruiken voor hun eigen doeleinden.
Ik weet dat het mag volgens de kieswet, maar vind dat deze mogelijkheid zo snel mogelijk uit de wet moet verdwijnen. Ten eerste stemmen burgers op een partij, ook al kunnen ze een voorkeursstem uitbrengen. De kandidaten op de lijst vertegenwoordigen de principes van de partij. Door met een nieuwe, niet door burgers gekozen partij in de raad te gaan zitten, schaadt men het democratisch proces. Hier kom ik op het tweede punt. Met deze gang van zaken lopen we het risico dat kwaadwillenden in de toekomst lid worden van een partij, verkozen worden, zich afscheiden en vervolgens met een partij in raad of parlement gaan zitten met minder goede bedoelingen.
Tot slot: als het waar is dat deze twee van tevoren getekend hebben voor het teruggeven van hun zetel dan maakt deze contractbreuk ze niet bepaald betrouwbare fractieleden in de gemeenteraad.
Sophia van Gelderen

Weerbericht

Groene kerst, licht wisselvallig, aanhoudend zacht
Aan de decemberlente komt nog geen einde. De 2e decade van december (11-20 december) was 6 graden te zacht; het zoveelste warmterecord sinds begin november. Boven het Europese continent ligt een standvastig hogedrukgebied en depressies zijn actief boven de oceaan. Een zuidwestelijke luchtstroming blijft daardoor de toon zetten met aanvoer van zachte lucht.

Het kerstweekeinde
Voor donderdag wordt toenemende bewolking verwacht met vooral later op de dag kans op regen. Op kerstavond trekt de zuidwestenwind aan tot krachtig, mogelijk hard. Het wordt zo'n 12 graden. Op 1e kerstdag schijnt de zon af en toe. Lokaal valt er een bui. Op 2e kerstdag is er meer bewolking met kans op wat regen. De maxima liggen tijdens de kerstdagen tussen 9 en 12 graden. Er waait een matige zuidwestenwind. Zondag blijft het droog met af en toe zon.

De trend voor de volgende week
Het hardnekkige Eurohoog gaat zich wat meer profileren. De neerslagkans neemt af. De wind wordt zuid tot zuidoost en zwakt af. De maxima dalen naar 6 à 7 graden. Met de jaarwisseling kan de zuidweststroming opnieuw aan invloed winnen. Het wordt dan opnieuw wisselvallig.

Weetje
In 2009 en 2010 hadden we twee jaar achtereen een witte kerst. Dat was een heel bijzonder, want op beide kerstdagen een sneeuwdek van minstens één cm (= de norm voor witte kerst) kwam in de vorige eeuw slechts zes keer voor. Kerstmis 1996 was de koudste (geen witte) van de laatste 25 jaar (tot -9 graden). Recordzacht was Kerstmis 1997 (+13 graden).

Kerstbuffet

Dertig mensen genoten van het kerstbuffet. Foto: Cor Weisz

DIEMEN - Vorige week donderdag genoten 30 mensen vast van een kerstbuffet tijdens het laatste Potje van de Buurt van 2015 in De Schakel.

"Al eerder hadden wij enthousiaste verhalen gehoord over het Potje van de Buurt. Aangezien dit echter altijd wordt gehouden op vrijdag, hadden wij er nog niet eerder aan deel kunnen nemen. Nu bleek er een kerstbuffet gepresenteerd te worden", vertelt Frieda Jansen. "Met vier dames hebben wij hier aan deelgenomen en enorm genoten van soep, allerlei heerlijke hapjes en een toetje en koffie. Drankjes werden geschonken voor een leuk prijsje."
"Er is gigantisch hard gewerkt door een aantal sympathieke mensen, die dan ook nog met een berg opruimwerk zaten waarbij onze hulp niet werd geaccepteerd, want wij waren gast. Het was in één woord geweldig!"

Foto: Cor Weisz

Schaatspret tijdens Diemer Winterspelen

Druk op schaatsbaan tijdens tweede editie van evenement

Veel plezier op het ijs. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Op het Diemerplein is dinsdag de tweede editie van de Winterspelen gehouden. Het evenement werd georganiseerd door de Stichting Welzijn Diemen (SWD) in samenwerking met de gemeente.

Het zou ideaal zijn als de Winterspelen in het centrum van Diemen zouden plaatsvinden in een decor met een winterse sfeer. Vorig jaar, toen de Winterspelen voor het eerst in Diemen plaatsvonden, stormde het. Maar dat mocht de pret niet drukken. De aanwezigen, onder wie veel kinderen, genoten op de schaatsbaan van kunststof.

Dinsdagochtend vroeg werd de schaatsbaan van kunststof op het Diemerplein geplaatst, vlak bij de Diemer Apotheek. Dit werd gedaan door werknemers van een professioneel bedrijf. Mensen van de SWD en een aantal vrijwilligers zetten de andere attracties neer, zoals een groot speelkussen. Ook werden er een enorme kerstman en een grote sneeuwman op het plein gezet. Dit om de sfeer te verhogen.

Kerstgroeten uit Diemen. Foto: Trudy Kroese
Vrijwilligers van Diemer IJsclub helpen.
Lekker popcorn eten.
Kerstman op de schaatsbaan.

Net als vorig jaar zat het weer niet mee. Het waaide hard en er viel veel regen. Maar vanaf 10.00 uur, het tijdstip waarop de Winterspelen van start gingen, was het druk op de schaatsbaan. Veel kinderen waren met broertjes en zusjes en vriendjes naar het Diemerplein gekomen. Langs de schaatsbaan stonden ouders en soms grootouders te kijken. Ook zij genoten.

Op de schaatsbaan waren veel vrijwilligers van de Diemer IJsclub aanwezig, onder wie voorzitter Lou Demmers en docenten van de club die schaatslessen geven op de Jaap Edenbaan. De leden van de oudste sportvereniging van Diemen zorgden ervoor dat de veiligheid van de kinderen niet in het geding kwam en dat de kinderen zich konden vermaken. Uiteraard vonden veel kinderen het leuk om te oefenen met een ijshockeystick.

Lange tijd trotseerden de kinderen de elementen. De kinderen in Diemen trekken zich dikwijls weinig van slecht weer aan en maken vooral plezier. Maar in de loop van de middag waren sommigen doorweekt en hadden het koud.

De Winterspelen is een evenement dat al na twee edities een traditie lijkt te zijn geworden. Het maakt deel uit van de evenementen tijdens de Diemer December Dagen. Hopelijk kunnen de schaatsliefhebbers in december 2016 terecht op een Diemerplein dat bedekt wordt door een dik pak sneeuw.

Joop Saan draagt leiding Koninklijke Saan over

DIEMEN - Na 25 jaar het familiebedrijf te hebben geleid draagt Joop Saan op 1 januari 2016 het stokje over aan Rutger Alferink.

Rutger Alferink maakt reeds deel uit van het directieteam en wordt nu benoemd tot algemeen directeur van Koninklijke Saan. Joop Saan blijft nauw betrokken bij het familiebedrijf en treedt toe tot de raad van commissarissen.

Inbraak en bekladding

DIEMEN - Wel veel schade, maar er lijkt niets te zijn weggenomen bij een inbraakpoging in de container op het eigen stuk terrein van Scouting Diemen in het Diemerbos.

Woensdag werd ontdekt dat de deur van de container wagenwijd openstond. De schade was aanzienlijk. Het was al de derde schade. In het weekend en in de nacht van maandag op dinsdag werd het clubgebouw aan de Emmastraat beklad.

'Burgers kunnen politie helpen'

DIEMEN - Inwoners van Diemen kunnen zelf een belangrijke rol vervullen bij het voorkomen van misdrijven zoals inbraken.

"Woninginbraken hebben een enorme impact op de slachtoffers. De aanpak van dit zogeheten hoge-impactdelict heeft topprioriteit bij de politie. De politie kan deze problemen niet alleen aanpakken. Wij werken daarom veel samen met partners zoals gemeenten, woningcorporaties en burgers", aldus een woordvoerder van de politie.

"Mensen kunnen ook zelf veel doen om woninginbraken te voorkomen, hiermee hebben zij tot 90% minder kans op woninginbraak. U kent uw buurt het beste. U weet wie uw buren zijn en in welke auto's zij rijden. Bel altijd 112 als u in de buurt iets verdachts ziet. Noteer bijvoorbeeld het kenteken van de verdachte auto en/of het signalement van de verdachte persoon. Blijf rustig, neem geen risico's. De kans dat woninginbrekers gepakt kunnen worden neemt toe als u het snel bij de politie meldt wanneer u verdachte zaken waarneemt. U kunt het volgende slachtoffer zijn. Zeker wanneer er onlangs in uw buurt is ingebroken, is deze kans vele malen groter", aldus de politie.

Jazzkerstconcert in grand café Blauw

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Jingle Bells maar dan met een jazzy sound: jazzorkest MDM gaf vorige week donderdag een kerstconcert in grand café Blauw in Theater De Omval. Zo'n 50 bezoekers genoten van 'Jingle Bells' en de stukken van Charles Mingus, Duke Ellington en Thelonious Monk uit het vaste repertoire van MDM (Mingus Duke Monk). 'Jingle Bells' was voor deze gelegenheid in een eigen arrangement ingestudeerd om echt in de kerstsfeer te komen. Een geslaagde middag die volgens orkestleider Wim Amerongen wel eens een traditie kan worden in de decembermaand.

Leerlingen tonen talenten op podium van Theater De Omval

SWD organiseert naschoolse activiteiten

Kinderen op het podium. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Leerlingen van de basisscholen De Octopus, De Ark en De Venser hebben donderdag hun talenten getoond tijdens de eindshow die werd gehouden in Theater De Omval. Het betrof hier een activiteit van de Stichting Welzijn Diemen (SWD).

Leerlingen van de drie basisscholen in Diemen hebben tijdens de eerste maanden van dit schooljaar meegedaan aan naschoolse activiteiten van SWD die in het teken stonden van talentontwikkeling. Zij konden kiezen uit diverse workshops.

Publiek
Donderdag lieten zij het publiek in de theaterzaal van Theater De Omval zien wat zij de afgelopen maanden hebben geleerd. Er waren veel ouders en andere familieleden van de kinderen aanwezig.
Bij de Stichting Welzijn Diemen lopen ook dit jaar veel studenten stage die uiteenlopende opleidingen volgen. Een aantal stagiaires heeft zich enorm ingezet voor de naschoolse activiteiten. Het aantal basisscholen dat deelneemt aan de buitenschoolse activiteiten van de SWD zal toenemen. Volgend jaar doet ook de Sint-Petrusschool mee.

Joost van Westing

o.a. vrijwilliger bij Sint Petrus' Bandenkerk
28 jaar
Diemenaar sinds 1990

Wat doe je allemaal in Diemen?
"Ik ben als bestuurslid en vrijwilliger betrokken bij de St. Petrus' Bandenparochie, als buurtsportcoach voor senioren bij de SWD, als judo-instructeur bij HC Fritz en als vrijwilliger bij het Loswalfestival."

En pianist bij het Peebee koor.
"Ik ben daar ooit zelf begonnen met zingen. En omdat mijn pianolerares de begeleiding verzorgde ben ik daar als pianist blijven hangen toen zij stopte."

Ben je ook bij de Kerstommegang?
"Ik ben er waarschijnlijk bij om te helpen bij de ontvangst op het kerkplein."

En verder in het dagelijks leven?
"Ik ben docent anatomie en fysiologie op een sportopleiding en sportinstructeur."

Beste kerstsong ooit?
"Sinds de geboorte van ons zoontje heeft 'Midden in de winternacht' wel een bijzondere betekenis."

8-gangendiner of gourmetten?
"8 gangen! Gourmetten mag ook, dan maak ik zelf 8 gangen. Het gezelschap is het belangrijkst."

Zelf vuurwerk afsteken of mooie vuurwerkshow.
"Zelf afsteken!"

Favoriete stekje in Diemen?
"Burgemeester de Kievietstraat."

Waar mogen ze je 's nachts voor wakker maken?
"Alleen als er brand is."

Trots op?
"Vrouw en kind natuurlijk."

Daarom Diemen
"Omdat heel veel familie en vrienden hier wonen. Ik wil hier nooit meer weg."

Wat zou je doen met een miljoen?
"De pastorie aan de Hartveldseweg kopen en opknappen om er te gaan wonen."

Als je een dagje burgemeester was...
"Zou ik een 'rondje' maken langs alle groepen en verenigingen, zoals onze nieuwe burgemeester gedaan heeft ter kennismaking. Lijkt me superleuk."

Laatste ritje Zilvermeeuw vanuit Diemen

In de werkplaats in Diemen. Foto: Gé Dubbelman Metro en Tram/Gemeente Amsterdam

DIEMEN - Afgelopen zaterdag vertrok de Zilvermeeuw, ofwel metrostel 23, voor het allerlaatste ritje naar station Gaasperplas vanuit de GVB-werkplaats in Diemen.

Het was hetzelfde metrostel waarmee prinses Beatrix en prins Claus in 1977 het Amsterdamse metronet openden. Inmiddels zijn de 44 Zilvermeeuwen op één na allemaal gesloopt en vervangen door de moderne Metropolis (de M5). Reizigers moeten nu wel het karakteristieke schelle dingdong bij het sluiten van de deuren missen.

Man gereanimeerd

DIEMEN - Personeel van hulpdiensten heeft zaterdag een 75-jarige man gereanimeerd in zijn woning aan de Henry Dunantlaan.

Hij is door de brandweer met behulp van een ladder uit de woning gehaald en daarna door een ambulance vervoerd naar het AMC.

Brand in woning

DIEMEN - In de nacht van zaterdag op zondag is brand uitgebroken in een woning aan de Martin Luther Kinglaan.

Een bewoonster ademde veel rook in en is onderzocht door personeel van de ambulance.

Raad akkoord met locatie school

De Kersenboom komt op parkeerplaats sportpark

Burgemeester Boog was in oktober op bezoek bij De Kersenboom.

DIEMEN - Het nieuwe schoolgebouw van brede school De Kersenboom komt op een deel van de huidige parkeerplaats van Sportpark De Diemen. Dit heeft de gemeenteraad donderdag besloten.

Eerder was er een vergevorderd plan gemaakt om een nieuwe school te bouwen naast het huidige schoolgebouw van De Kersenboom in nieuwbouwwijk Plantage De Sniep. Maar in de periode na de oplevering van brede school Noorderbreedte in Diemen-Noord in de zomer van 2014 heeft de gemeente vastgesteld dat meer ouders hun kinderen met de auto naar school brengen dan was voorzien. Er werd besloten om nog eens kritisch naar de plannen voor een nieuw schoolgebouw voor De Kersenboom te kijken.

Verkeersstromen
Het bouwen van een school op een deel van de parkeerplaats van Sportpark De Diemen heeft tot gevolg dat de verkeersstromen in de wijk Plantage De Sniep worden gescheiden. Voetgangers en fietsers zullen door de wijk gaan, ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen zullen dit via de Muiderstraatweg en de Sportlaan doen.

De nieuwe locatie van de school heeft ook tot gevolg dat de sportverenigingen die op Sportpark De Diemen zijn gevestigd nauwer kunnen gaan samenwerken met De Kersenboom, bijvoorbeeld tijdens naschoolse activiteiten.

TVDZ
Wethouder Jeroen Klaasse van Onderwijs en Sport heeft de gemeenteraad eerder toegezegd dat bij het maken van het ontwerp van de school zo veel mogelijk rekening zal worden gehouden met de bezwaren en wensen van tennisvereniging TVDZ. TVDZ vreest dat zij een deel van haar ruimte op het sportpark kwijt zal raken. Het betreft onder meer de tennismuur en de jeu-de-boulesbaan.

De keuze voor een nieuwe locatie van De Kersenboom heeft tot gevolg dat de nieuwe school later zal worden opgeleverd. De school die op de plek naast het huidige schoolgebouw zou worden gebouwd zou volgens de planning op 1 juni 2017 klaar zijn. De school die op een deel van de parkeerplaats van sportpark De Diemen komt moet op 1 juni 2018 gereed zijn.

Noodlokalen
De Kersenboom krijgt er steeds meer leerlingen bij. De verkoop van woningen in Plantage De Sniep verloopt goed. De woningen worden in fasen verkocht. De wijk is vooral in trek bij gezinnen met jonge kinderen. In afwachting van de oplevering van de nieuwe school zal De Kersenboom gebruik gaan maken van noodlokalen.

donderdag 24 december

Kerstommegang

Van 17.00 tot 18.00 uur ook dit jaar op kerstavond de Kerstommegang voor kinderen. Start om 17.00 uur bij het gemeentehuis. Langs de route wordt op diverse locaties een deel van het kerstverhaal verteld en samen kerstliederen gezongen. De Neuteblazers zullen de tocht muzikaal begeleiden. Bij de Sint Petrus' Bandenkerk is een levende kerststal en worden de deelnemers aan de Kerstommegang onthaald op warme chocolademelk en glühwein. Er staat ook een groene Wensbus. Daarin mag ieder kind een kaartje met een wens erop stoppen met iets wat je iemand ánders toewenst. Die wensen worden meegenomen in de voorbeden tijdens de kerstvieringen in De Ontmoeting en de St. Petrus' Bandenkerk.

Kerstviering

Kerstviering in de Sint Petrus' Bandenkerk: om 20.00 uur is er een woord- en communieviering met diaken Han Hartog. Jongerenkoor Hagunnan verzorgt de muzikale omlijsting. Dit jaar wordt in de mis door de ogen van Jozef, de engelen en de herders naar het kerstverhaal gekeken en het koor zingt daar speciale liederen bij. Onbekende liedjes, maar ook de bekende kerstliedjes staan op het programma.

Kerkdienst

Kerstnachtdienst in De Ontmoeting, m.m.v. het Interkerkelijk Koor Watergraafsmeer. Schoolstraat 8, aanvang 22.00 uur. Voorganger ds. M.A. de Hoog.

Nachtmis

Om 22.30 uur is de nachtmis in de Sint Petrus' Bandenkerk m.m.v. het Stanzakoor. Voorganger is pastor A.H. Tönis.

zondag 3 januari

Peuterfestival

De eerste theaterdag van het nieuwe jaar is in De Omval traditiegetrouw voor de jongste theaterbezoekers tijdens het peuterfestival. Om 09.30 uur begint Babette Jane met 'Baby's in concert'. Met eigengemaakte liedjes en bijzondere instrumenten neemt zij ouders en baby's mee in een muzikale ervaring. De muziek is afgestemd op de jonge oren en beleving van kinderen van 8 tot 18 maanden.

Om 10.30 uur begint 'Een reis naar de oase' voor kinderen vanaf 2 jaar. Zing mee, spring hoog of maak je klein, dans snel of langzaam en zwaai uitbundig met je armen in de lucht. Samen met de dieren van het Kwetterbos maakt Babette Jane een avontuurlijke muzikale reis naar de oase. Een bijzondere plek waar de chocoladeletters en ijsjes aan de bomen groeien en waar alle dieren elke dag feestvieren.

Voor kinderen vanaf 3 jaar komen Pim en Pom naar De Omval. De Toren van Geluid vindt het een grote eer om een voorstelling te mogen maken over de bekende poezen Pim en Pom van Mies Bouhuys en Fiep Westendorp. 'Pim en Pom - Anders dan anders' is een grappige voorstelling vol met vrolijke liedjes en live gespeelde geluiden. En natuurlijk mag het jeugdige publiek ook meedoen. Aanvang 12.00 uur.

Kaarten €10,- per voorstelling. Reserveren via theaterdeomval.nl.

vrijdag 25 december

Kerkdienst

Op 1e kerstdag kerkdienst in De Ontmoeting, aanvang 10.00 uur. Voorganger ds. J.A. Verkerk.

Eucharistieviering

Om 10.30 uur is er een eucharistieviering in de Sint Petrus' Bandenkerk m.m.v. het Allegriakoor. Voorganger is pastor A.H. Tönis.

28 en 30 december

Koken in
de kerstvakantie

Kinderen uit groep 4 t/m 8 hoeven zich in de kerstvakantie niet te vervelen. Stichting Welzijn Diemen organiseert kookmiddagen in Huis van de Buurt 't Kruidvat. Er is nog plek op 28 en 30 december. Tussen 14.00 en 17.00 wordt er gekookt en tussen 17.00 en 19.00 uur gegeten. Kosten € 1,- per kind (koken, eten en ouders die mee-eten). Aanmelden via asaid@stichtingwelzijndiemen.nl.

maandag 4 januari

Nieuwjaarsreceptie

De gemeente Diemen houdt haar nieuwjaarsreceptie in Schuilkerk De Hoop vanaf 20.00 uur.

vanaf 12 januari

Muziek op Schoot

Muziekschool Diemen start een muziekcursus voor (groot)ouders/verzorgers die graag met hun kind willen zingen en muziek maken. Wil je je liedrepertoire om met je kind te zingen uitbreiden of ontbreekt het je aan handigheid in het samen muziek maken? Dan is deze cursus Muziek op Schoot zeker geschikt. Er wordt veel gespeeld, gedanst en er wordt gebruikgemaakt van eenvoudige instrumenten en andere materialen: van ballen tot badeendjes. De cursus wordt vanaf 12 januari gegeven in Theater De Omval, iedere dinsdag van 9.45 - 10.30 en van 10.45 – 11.30 uur. Kosten: € 95,- per kind, voor kinderen van 8 maanden tot 4 jaar. Aanmelden: info@muziekschooldiemen.nl.

vanaf 13 januari

Pubercursus

De cursus 'Beter Omgaan met Pubers' begint weer op woensdag 13 januari. Er zijn zes bijeenkomsten in De Brede Hoed, iedere woensdag van 19.30 tot 21.30 uur. Voor ouders van kinderen tussen 12 en 18 jaar. Onderwerpen: veranderingen in de puberteit, ruzie voorkomen en grenzen stellen en straffen. De cursus wordt gegeven door Carien Ruijter, pedagogisch adviseur van De Brede Hoed en er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelden: cruijter@ggd.amsterdam.nl.

iedere woensdag

Brei- en haakgroep

In december is een groepje vrouwen gestart met een brei- en haakclub. De groep komt wekelijks bij elkaar op woensdag van 11.00 uur tot 12.30 uur in de Culturele huiskamer van Diemen (hoek Diemerplein/Ouddiemerlaan). Doel is samen gezellig breien en haken aan een eigen werkstuk onder het genot van een kopje koffie/thee en het uitwisselen van tips en trucs op het vlak van breien en haken. Vrouwen, maar ook mannen die mee willen doen (of willen leren haken en/of breien) kunnen zich opgeven tijdens de bijeenkomsten. Deelname is gratis.

SV Diemen sluit jaar af als 4e

Team presteert goed in competitie

Keeper Dave Moen redt in duel SV Diemen-OSV. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - SV Diemen kan terugkijken op een zeer goede eerste helft van de competitie in de derde klasse C. De ploeg staat na 13 wedstrijden met 22 punten op de vierde plaats. Dit is hoger dan waarop voor de aanvang van het seizoen was gerekend. SV Diemen hoopt de lijn na de winterstop door te trekken. Vorige week werd bekend dat de club en trainer Martin van Egmond na dit seizoen uit elkaar gaan.

SV Diemen werd vorig seizoen kampioen in de vierde klasse na een 1-0 overwinning in het beslissingsduel met SV Ouderkerk. Na slechts een seizoen in de vierde klasse keerde SV Diemen weer terug naar de derde klasse, het niveau waarop de club volgens velen minimaal thuishoort.

Mogelijkheden
Voor de aanvang van het huidige seizoen was het niet makkelijk om de mogelijkheden van SV Diemen in te schatten. Er was immers veel veranderd. Trainer Marc Stuut was na een seizoen vertrokken omdat hij zijn werk als trainer/coach niet langer kon combineren met zijn drukke werkzaamheden en privéleven. Stuut had zijn besluit om te stoppen al in januari kenbaar gemaakt aan het bestuur van SV Diemen.

Het bestuur reageerde vervolgens slagvaardig en contracteerde vlak daarna Martin van Egmond als trainer voor het seizoen 2015-2016. Op het moment dat SV Diemen-voorzitter Hans ter Horst en Van Egmond het contract in de kantine van SV Diemen ondertekenden was Van Egmond als trainer van SV Ouderkerk nog samen met SV Diemen volop in de race om de titel.

Hoop
Van Egmond sprak toen de hoop uit dat beide clubs zouden promoveren. Hij werd op zijn wenken bediend: SV Diemen werd kampioen en SV Ouderkerk promoveerde via de nacompetitie. Dat ging trouwens ook op voor Fortius. De drie clubs zijn dit seizoen opnieuw bij elkaar ingedeeld in de derde klasse C.

Mutaties
De selectie van SV Diemen onderging ook een aantal mutaties. Verdediger Pierre Tosch stopte en werd jeugdtrainer bij SV Diemen, spelmaker Kevin Kroese vertrok naar Assendelft omdat hij bij een club wilde gaan spelen die dichter bij zijn woonplaats Wormerveer is. Leroy Kroese en aanvaller Marc Stobbelaar gingen voor TOG in de Watergraafsmeer voetballen. Leroy Kroese, de broer van Kevin, was vorig seizoen reservekeeper achter eerste doelman Dave Moen, maar leverde een aanzienlijke bijdrage aan de titel. In de beslissingswedstrijd tegen SV Ouderkerk redde hij in blessuretijd twee keer op schitterende wijze.

Jeugdspelers
Trainer Martin van Egmond zag zijn selectie aangevuld met een aantal spelers die van andere clubs overkwamen en een aantal jeugdspelers. Hij was realistisch over de ambitie van SV Diemen: in de derde klasse blijven en heel misschien een periodetitel pakken. SV Diemen draait dit seizoen goed. Van Egmond heeft regelmatig te maken met blessures binnen de selectie en is daardoor genoodzaakt jeugdspelers een kans te geven. Een aantal talenten heeft die kans gegrepen.

Vertrek
Twee dagen nadat SV Diemen een knappe overwinning boekte op het sterke AGB maakten het bestuur van de club en trainer Van Egmond bekend dat zij in goed overleg hebben besloten om na dit seizoen uit elkaar te gaan. Er is geen klik tussen de zondagselectie en de trainer. Martin van Egmond heeft laten weten dat er vooral buiten het veld geen sprake is van een klik tussen veel spelers en hem. De trainer en de spelers zullen er alles aan doen om dit seizoen op een goede manier af te sluiten.

Dames van Smashing '72 winnen van Wilhelmina: 3-1

Dames Smashing '72. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - In de laatste wedstrijd van 2015 ontving het eerste damesteam van Smashing '72 de routiniers van Wilhelmina uit Amersfoort. Het team uit Diemen won met 3-1.

In de eerste set nam Wilhelmina een voorsprong van enkele punten, maar liepen de Diemense dames bij de 'twintig' het gaatje knap dicht om er met de setwinst vandoor te gaan (25-23). In de tweede set was het Smashing '72 dat de leiding nam, maar vanaf 23-23 de set weggaf (23-25). Bij een 1-1-tussenstand was het in de derde set tijd voor 'Smashingtime': vanaf 11-9 werden alle aanvallen van Wilhelmina geblokt of verdedigd en tot een scorende Diemense aanval verwerkt: (25-12). Ook aan het begin van de vierde set kwam Smashing '72 snel op voorsprong (8-1) en gaven de dames deze marge niet meer weg: 25-17. Door deze overwinning werden vier belangrijke competitiepunten bijgeschreven en blijft het team op de vierde plaats in de promotieklasse B staan.

Dames De Meeuwen koploper

DIEMEN - Het eerste damesteam van De Meeuwen heeft in het Sportfondsenbad in Amsterdam met 3-6 van Jaws gewonnen. De ploeg uit Diemen is winterkampioen.

Voor aanvang van de wedstrijd stonden beide clubs op een gedeelde eerste plaats. Het doelsaldo van Jaws was beter. Jaws was ervan overtuigd te gaan winnen. De Meeuwen begon als underdog. De Meeuwen werd in het zwembad in Amsterdam-Oost gesteund door een grote groep supporters.

De Meeuwen nam meteen het initiatief. Amy Waardenburg zette de bezoekers met een prachtig doelpunt op voorsprong. Jaws liet dit niet op zich zitten en kwam terug. In een tijdsbestek van twee minuten maakte de thuisclub twee doelpunten. De eerste periode eindigde in een 2-1 voorsprong voor Jaws.

In de tweede periode gebeurde er van alles: kopstoten, elleboogjes, pakken, grijpen. Maar er vielen geen doelpunten. De conditie werd flink op de proef gesteld, want er was geen mogelijkheid om te wisselen. Dit kwam in de derde periode goed naar voren. De Meeuwen, nog niet moe, zwom hard door en bleef zowel in de verdediging als in de aanval scherp. Door een tikbal van Winnie Luub die de keeper niet eens zag aankomen, werd de stand 2-2.

De Meeuwen pakte door. Amy Waardenburg en Sophia Lunenburg maakten, onder luid gejuich van de Meeuwenfans, prachtige doelpunten. En zo keerde de wedstrijd om: 2-4 in het voordeel van De Meeuwen. Jaws kon nog een prachtige bal in de kruising schieten, maar daarna was het gedaan. Marith Roelen en wederom Amy Waardenburg gaven de genadeklap: 3-6.

De Meeuwen is eerste in het klassement en winterkampioen. Het gekrenkte Jaws staat op de tweede plaats. Het belooft na de winterstop spannend te worden.

DKV Victoria verliest

DIEMEN - DKV Victoria heeft voor eigen publiek verloren van Furore: 11-15.

Het was vanaf de eerste minuut spannend op het veld. De ploegen ontliepen elkaar niet en het bleef lang gelijk op gaan. Pas in de tweede helft ging het echt mis voor de korfballers uit Diemen. Zij maakten de kansen niet af. Furore daarentegen deed dat wel en besliste het duel.

Pesten, of pestverleden een probleem? Kijk op www.posicom.nl voor hulp.

Acupunctuur in Weesp. Heeft u last van slapeloosheid, migraine of PMS klachten. Maak snel een afspraak! www.ackrufy.nl tel.: 0294-785331

Vermist: gouden hanger. Geloof, hoop, liefde. Van overleden vader geweest. Laatstbekende adres: Oranjeplantsoen 73 te Diemen. Beloning voor degene die het boven water krijgt.

SCOOTER reparatie, alle merken, snel en vakkundig ! Ma t/m Za SCOOTER WEESP Bloemendalerweg 41 A, 0294-414108 / 06-53656082 RDW-erkend. Tevens oude / kapotte scooters gezocht GRATIS
opgehaald!

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

SCOOTERS te koop: VESPA en PIAGGIO uit voorraad laagste prijs inkl. 2 jaar garantie. Alle merken leverbaar SCOOTER
DUMPER.NL grote collectie nieuw en gebruikt, 0294-414108 / 06-12868539 Bloemendalerweg 41 A Weesp

Praktijk voedinggezond. Als u moeite heeft met afvallen, ik begeleid u d.m.v. gezonde voeding en leefstijl www.voedinggezond.nl of bel
06-41220132

Spoed: woonruimte gezocht 1-2 kamers, klein appartementje voor nette Nederlandse vrouw, 25 jaar + zoontje, parttime werkend, spoed.
020-7729210

Hometrainer te koop, zo goed als nieuw, € 100,-. Telefoon: 020-6909093 Diemen

In veel huiskamers stond de kerstboom al vroeg

Sylvia en Kees Bon van Bonfleur. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Kerstmis lijkt terrein te winnen op Sinterklaas. Wie begin december een rondje door Diemen maakte, zag al in diverse huiskamers een kerstboom staan of kerstversiering hangen. Ook in winkels hing de kerstversiering dit jaar al vroeg. In winkelcentrum Diemerplein was op de koopzondag van 6 december de Sinterklaasversiering al vervangen door kerstversiering.

In veel landen is er al vanaf begin november kerstversiering aanwezig. De Kerstman heeft in landen als de Verenigde Staten, Engeland en Duitsland geen concurrentie van de goedheiligman uit Spanje, die op 5 december zijn verjaardag viert.

Maar de twee in het rood geklede kindervrienden zitten elkaar in Nederland gelukkig niet in de weg. "Veel mensen vieren nog steeds Sinterklaas en kerst", legt Edwin Turenhout van Chocolaterie Stam uit. "Bij mensen met kleine kinderen ligt het accent meestal op Sinterklaas, maar als de kinderen ouder zijn of het huis uit zijn gegaan wordt er vaak meer aan kerst gedaan."

Chocolaterie Stam in de Arent Krijtsstraat.

Kerstversiering is prominent aanwezig
in Diemen

Het is een dinsdagochtend. Chocolaterie Stam in de Arent Krijtsstraat straalt de sfeer van kerst uit. Een aantal klanten bestelt heerlijke chocolade. Edwin: "Zoals elk jaar lopen onze zelfgemaakte bonbons en kerstbonbons heel goed. Maar ook de kransen en andere kerstproducten doen het prima."

Vroeg begonnen
Hoewel het nog anderhalve week duurt voordat Kerstmis wordt gevierd staan er nog maar enkele kerstbomen bij de zaak van Mooi by Rick aan de Hartveldseweg. "Ik ben dit jaar al vroeg begonnen met de verkoop van kerstbomen. Klanten konden hier vanaf 28 november een kerstboom kopen. Ik zei tegen mijn klanten: je kunt de kerstboom beter alvast meenemen. Het is beter als de kerstboom bij jou thuis staat dan bij mij. Ik denk dat de meeste mensen de kerstboom op 6 december hebben neergezet en opgetuigd. Bij mij thuis in Purmerend staat de kerstboom ook al sinds 6 december."

Uitgebreid dineren
Kees Vlaanderen van Jumbo in Diemen-Zuid heeft ook gemerkt dat veel kerstbomen al vlak na het vertrek van Sinterklaas zijn neergezet. "Veel mensen hebben op 6 december de kerstspullen van zolder gehaald." Als ondernemer merkt hij al jaren dat de kerstdagen zich bij uitstek lenen om met familie en vrienden aan tafel te gaan zitten en uitgebreid te dineren. "Wij merken dat traditionele gerechten zoals rollade en varkenshaasjes nog steeds erg in trek zijn. Verder bestellen mensen elk jaar gerechten die zij beroemde televisiekoks hebben zien maken."

Nordmannen
Kees en Sylvia Bon van Bonfleur in winkelcentrum Diemen-Noord merken ook dat er veel interesse is in kerstbomen. Kees Bon: "Wij zijn op zaterdag 5 december met de verkoop van kerstbomen begonnen en er werden er meteen al veel van verkocht. De meeste kerstbomen die wij hebben verkocht zijn Nordmannen; die bomen komen uit Nederland."

Sylvia vertelt dat veel klanten artikelen kopen die in het teken van kerst staan. "Dan moet je denken aan onder meer kerststukjes, engeltjes en kaarsen. Verder kopen mensen ook artikelen die zij met kerst cadeau geven."

Kerstartikelen
Ook bij Starblooms in winkelcentrum Diemerplein was veel vraag naar kerstbomen. "Wij zijn op vrijdag 4 december met de verkoop van kerstbomen begonnen. Op het moment dat Sinterklaas achter de rug was, begon de verkoop van kerstbomen echt te lopen", aldus Marianne Star. "We hebben de kerstbomen hier voor de zaak gezet zodat mensen die goed konden bekijken. Dat willen klanten graag. Wij hebben meer kerstbomen verkocht dan vorig jaar. Het ging om heel goede kerstbomen die goedkoper waren dan vorig jaar. Daarnaast verkopen wij ook veel andere artikelen die met kerst te maken hebben: kerststukjes en takken doen het goed."

Bubble Post levert bestellingen met schone voertuigen

Bedrijf sinds november in Diemen gevestigd

Bubble Post maakt gebruik van ecologische voertuigen. Foto: Trudy Kroese

door Oscar Borghardt

DIEMEN - Het bedrijf Bubble Post is sinds november in de Weesperstraat 124 in Diemen gevestigd. Bubble Post vervoert pakketten vanaf het depot in Diemen naar Amsterdam en andere plaatsen in de regio. Hierbij wordt gebruikgemaakt van ecologische voertuigen. Raimond Zegveld vertelt over het bedrijf.

Bubble Post is een bedrijf dat in België is gestart. Het hoofdkantoor is in Gent gevestigd. Het bedrijf is dit jaar voor het eerst met vestigingen buiten België begonnen: in Diemen (wordt Amsterdam genoemd) en Utrecht. Binnenkort start het bedrijf ook met vestigingen in Breda, Eindhoven en Rotterdam en in Spanje.

Bubble Post heeft depots aan de randen van steden in België en Nederland en vervoert gebundeld goederentransport van en naar het centrum van die steden. Hierbij wordt gebruikgemaakt van cargofietsen, elektrische voertuigen en bestelwagens op CNG (aardgas, red.). Deze vervoermiddelen zijn snel en milieuvriendelijk en kunnen alle gebieden in een stad bereiken. Bubble Post ziet deze alternatieve transportmethode als de perfecte en duurzame oplossing voor steeds langere files, de hogere tijdsdruk, het toenemend aantal leveringen en de hoge CO2-uitstoot in de binnensteden. Raimond toont een van de cargofietsen: "Deze cargofiets is begrensd op maximaal 18 kilometer per uur. De fiets kan in totaal 250 kilo aan vracht vervoeren."

Raimond Zegveld is salesdeveloper bij Bubble Post. Hij heeft veel ervaring in de logistiek en gelooft in het concept van Bubble Post: "De steden worden steeds voller en drukker. Vrachtwagens die erg vervuilen mogen bepaalde steden niet meer in en in andere steden mogen vrachtwagens alleen tussen 09.00 en 11.00 uur nog rijden. Bubble Post zorgt ervoor dat er veel minder vrachtwagens naar en van de stad rijden en dat de klant zijn artikel op de afgesproken tijd bij de zaak of thuis krijgt afgeleverd."

Werkwijze
Raimond legt de werkwijze van Bubble Post uit. De vrachtwagens komen vanuit het buitenland of uit andere delen van Nederland en leveren hun spullen af bij (in dit geval) het depot in Diemen. Daar worden de spullen uitgeladen, gesorteerd en gebundeld op postcode. Er worden pakketten samengesteld die vervolgens bij de adressen in de betreffende postcode kunnen worden bezorgd.

Raimond benadrukt dat de vestiging van Bubble Post in Diemen pas onlangs is opengegaan en dat het aantal klanten nog moet groeien. "In België zien wij dat het concept van Bubble Post aanslaat en steeds meer klanten trekt. 40 procent van de artikelen die wij vervoeren is voor horecazaken bestemd en moet gekoeld. Verder merken wij dat mensen steeds vaker en meer gebruikmaken van e-commerce: zij kopen spullen steeds vaker online."

Online
Raimond stelt vast dat klanten die online kopen de artikelen geleverd willen krijgen op het moment dat het hen uitkomt, dus als zij thuis zijn. "Om een voorbeeld te geven: een klant bestelt online schoenen en geeft daarbij aan dat hij wil dat die morgen om 17.00 uur aan huis worden bezorgd. De klant krijgt een e-mail van het bedrijf dat het in orde is en dat de bestelling wordt afgeleverd door Bubble Post. De dag van de levering melden wij die klant om 16.00 uur dat het pakket over een uur aan huis wordt bezorgd. De klant krijgt die melding binnen via een sms op zijn telefoon. Vijf minuten voordat onze koerier arriveert ontvangt de klant opnieuw een sms. Dit systeem voorkomt dat een koerier voor een dichte deur staat en later nog eens bij de klant langs moet of dat de klant het pakket ergens anders moet ophalen."

Raimond voorziet dat mensen in de toekomst steeds meer artikelen online zullen kopen. Artikelen die vervolgens aan huis worden bezorgd. Maar ook ziet hij dat door de milieumaatregelen het autoverkeer in de steden steeds verder teruggedrongen wordt. Voor Bubble Post liggen er dan ook volop kansen.

Uw bedrijf weer fit krijgen of houden? Ga naar 155.nl

Jostien Langeberg vertelt tijdens de Open Coffee van 21 januari over 155.

DIEMEN - Als ondernemer in Diemen weet u als geen ander wat het ondernemerschap inhoudt en wat daarbij komt kijken. Maar misschien zit u op dit moment wel in een tijd waarin het niet eenvoudig is om het hoofd boven water te houden. Dit kan zelfs de beste gebeuren. Om u op dit vlak nog beter van dienst te kunnen zijn heeft de gemeente Diemen zich aangesloten bij 155, een landelijk initiatief voor ondernemers die in een moeilijke situatie zitten of hierin terecht denken te komen.

Ondernemers kunnen zich via 155 kosteloos laten adviseren door een professionele ondernemersspecialist van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) over hoe zij hun situatie kunnen verbeteren en de omzet weer laten stijgen. Voor Diemen is Jostien Langeberg de ondernemersspecialist. "Al vele jaren begeleid ik met groot plezier gevestigde ondernemers maar ook starters met diverse ondernemersvraagstukken. Met vragen rondom mogelijkheden qua financiering bijvoorbeeld; zo is niet altijd bekend dat de gemeente ook een mogelijke regeling voor ondernemers heeft (Bbz-regeling of IoaZ-regeling). Maar ook op het gebied van marketing en acquisitie krijg ik veel vragen die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering. Ik bespreek met de ondernemer waar de kansen liggen, maar ook de reële bedreigingen. Samen brengen we de huidige situatie in kaart en geef ik de juiste handvatten en richting waarmee de ondernemer verder kan. Mijn ervaring leert dat vroegtijdig met elkaar in gesprek gaan positieve resultaten oplevert, zodat veelal het tij nog ten positieve gekeerd kan worden. Een groot aantal ondernemers is u al voorgegaan, dus schroom niet."

Jostien Langeberg vertelt tijdens de eerste bijeenkomst van de (LinkedIngroep) Open Coffee Diemen in 2016 op 21 januari (9.00-10.30 uur bij Bicker Koffiebar aan het Diemerplein) over het belang van de goede commerciële formule om je te onderscheiden van 'de zoveelste...'.

Contact opnemen met 155? Bel tijdens kantooruren 088-9990155 of meld u aan via www.155.nl. Twijfelt u of 155 op u van toepassing is, gebruik dan de checklist op de website.

Pesten, of pestverleden een probleem? Kijk op www.posicom.nl voor hulp.

Acupunctuur in Weesp. Heeft u last van slapeloosheid, migraine of PMS klachten. Maak snel een afspraak! www.ackrufy.nl tel.: 0294-785331