DiemerNieuws

5 maart 2015

DiemerNieuws 5 maart 2015


Deel Tobias Asserlaan krijgt blauwe zone

DIEMEN - De gemeente gaat nog voor de zomer een blauwe zone instellen in een deel van de Tobias Asserlaan. Dit vertelt wethouder Lex Scholten van Verkeer.

Het gaat om de parkeerplaatsen (inclusief de twee parkeerterreinen) van de tweede en derde flat, gezien vanaf de Arent Krijtsstraat.

Scholten: "Bij de eerste flat zijn privéparkeerplaatsen. Bewoners van de tweede en derde flat hebben recent een petitie aangeboden aan de gemeente. 80 procent van de bewoners van die twee flats heeft aangegeven dat zij een blauwe zone in hun wijk willen, omdat zij vaak moeite hebben om een parkeerplaats te vinden. Wij hebben de situatie bekeken en besloten om in dat deel van de Tobias Asserlaan een blauwe zone in te voeren. Wij reageren hiermee op de wens van bewoners, zoals wij ook eerder in vergelijkbare situaties hebben gedaan."

De wethouder verwacht dat er binnenkort ook meer parkeerproblemen in Diemen-Zuid zullen komen. "De gemeente Ouder-Amstel heeft op het bedrijventerrein in Duivendrecht betaald parkeren ingevoerd. Het gevolg hiervan is dat er parkeerproblemen in Duivendrecht zijn. Bewoners hebben aan de gemeente Ouder-Amstel gevraagd om in heel Duivendrecht een blauwe zone in te voeren. Als dit inderdaad gebeurt verwacht ik dat er meer parkeerproblemen in Diemen-Zuid ontstaan. Wij zullen de situatie in de gaten houden en indien nodig maatregelen nemen."

College: geen besluit Duo+

DIEMEN - Het college van B en W vindt dat er nog onvoldoende informatie aanwezig is om aan de gemeenteraad een voorstel voor de samenwerking Duo+ voor te leggen.

Een besluit over de samenwerking van de gemeente Diemen met Uithoorn en Ouder-Amstel zou volgens planning dit voorjaar worden genomen. De opstelling van het college komt voort uit zorg over de beheersing van het proces van samenwerking en over de hieruit voortvloeiende consequenties. Bij het college overheerst nu het beeld dat de investeringen in het proces in onvoldoende mate opwegen tegen de beoogde stabiele eindsituatie, die aantoonbare meerwaarde op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid moet opleveren. Het college blijft ervan overtuigd dat de Duo+-partners Uithoorn en Ouder-Amstel de aangewezen samenwerkingspartners zijn voor Diemen en wil met die partners de problemen onder ogen zien en oplossen. Niettemin verkiest het college nu voor uitstel van de voorgenomen besluitvorming. De voorkeur van het college gaat uit naar een gefaseerde uitwerking van de samenwerking waarbij de tijd wordt genomen voor een meer organische aanpak.
Lees verder op pagina 3.

CDA steunt voedselbank

DIEMEN - De afdeling Diemen van het CDA houdt tijdens de campagne voor de verkiezingen voor Provinciale Staten, die op 18 maart plaatsvinden, een actie om de Voedselbank Diemen te steunen.

Het CDA in Noord-Holland heeft een actie bedacht om gezinnen in Noord-Holland een leuk uitje te bezorgen en tegelijkertijd wat extra geld binnen te krijgen voor de campagnekas. Via het CDA kan iedereen voor 100 euro een kaart kopen waarmee een gezin van vier personen op zaterdag 28 maart naar dierentuin het Blanckendaell Park in Tuitjenhorn kan. Ook is het mogelijk om met meerderen een kaart te kopen.

Lees verder op pagina 2.

Nieuwe woningen op plek school

De bouw aan Rietgors vordert gestaag. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Op de plek waar vorig jaar nog kinderen naar school gingen op basisschool 't Palet in Diemen-Noord, verrijzen nu in snel tempo huizen. Op de locatie aan de Rietgors komen 28 nieuwe eengezinswoningen. Het is nu nog niet te zien, maar volgens de plannen krijgen de huizen van drie verdiepingen een vrij donkere steen, de meeste met schuine daken. Op de hoeken woningen met een plat dak op de derde verdieping. Heembouw Wonen bouwt de woningen in opdracht van pensioenfonds en vermogensbeheerder MN. De huizen, vrijesectorhuurwoningen, worden naar verwachting deze zomer opgeleverd.

59

punten maakten de basketballers van Blue Stars afgelopen weekend

Weerbericht

Overwegend rustig, droog en vrij zacht voorjaarsweer
De lentemaand maart begon guur en geheel in stijl met maartse buien. Vanaf donderdag komt een Atlantisch hoog stilaan naderbij. Het lijkt erop dat we een tijdje onder de vleugels van dit luchtdrukmaximum komen te verkeren. Dat geeft zicht op een droge periode met kenmerkend vroeg voorjaarsachtig weer: vrij zacht in de middag met zonneschijn, maar nog koude nachten.

Vrijdag en het weekeinde
Vrijdag kunnen we een mix verwachten van wolkenvelden en zonneschijn. In de nacht daalt het kwik naar circa 1 graad met kans op nachtvorst. Het wordt 9 tot 10 graden. Zaterdag stijgt het kwik naar 11 graden. Ook zaterdag en zondag blijft het droog. Het kan beide dagen vrij zonnig zijn, vooral zondag. Het voelt dan voorjaarsachtig aan bij een maximum van 11 graden op zaterdag en 13 à 14 graden zondag. Er waait een meest zwakke tot matige zuidenwind.

Trend na het weekeinde
Door een nieuwe kern van hoge luchtdruk boven de Noordzee blijft het rustig en veelal droog. Met een vooral oostenwind houdt het weerbeeld zeer waarschijnlijk een vrij zonnig karakter. In de middag wordt het 10 à 12 graden, later in de week iets lager. Er is kans op nachtvorst.
Weetje
De meteowinter van 2014-2015 was met gemiddeld 4.1 graden vrij zacht. Normaal is 3.4 graden. De winter van vorig jaar was met gemiddeld 6.0 graden extreem zacht. De afgelopen winter was vrij zonnig dankzij de zonnige februari. Totaal scheen de zon 225 uur tegen 195 normaal. De winter was tevens nat. Er viel circa 300 mm neerslag tegen 200 mm normaal.

Vischwedstrijd en postduiven

Je kunt je afvragen wat de Diemense jongens zaliger rond 1910 uitspookten zonder televisie en mobieltje. Georganiseerde sport was er nauwelijks voor ze. Zo zou het nog zeker 25 jaar duren voordat de Diemer Voetbal en Athletiek Vereeniging, nu sv Diemen, zou worden opgericht. Maar dan is er De Kleine Meerbode, een voorloper van het DiemerNieuws. Het weekblad heeft een viswedstrijd uitgeschreven op zondag 27 augustus om half 2 in de Muidervaart voorbij de Vinkenbrug in Diemen. Het Nieuws van den Dag vermeldt: "Deelnemers kunnen zijn jongens van 9-15 jaar uit Watergraafsmeer en Diemen. Verschillende prijzen van ingezetenen zijn beschikbaar gesteld. 's Namiddags halfzes zullen de jeugdige visschers aan de Hartvelderbrug met muziek van het Watergraafsmeer's fanfarecorps opgewacht worden ten opmarsch naar de concertzaal van café Oost-Indië, waar de banketbakker Schilp hen opwacht met gebakjes, en de prijzen zullen uitgereikt worden aan de vangers van den grootsten, den kleinsten en den zwaarsten visch, van het grootste aantal, van het eerste en van het laatste vischje. Iedere jongen kan met het zelf gewenschte aas visschen. Er zullen postduiven medegaan om de uitslag van elke rubriek spoedig over te brengen."

CDA houdt actie voor cliënten van voedselbank

Vervolg van voorpagina

CDA-raadslid Janneke de Graaff: "Het CDA in Diemen verzoekt mensen die een kaart kopen om die af te staan aan de Voedselbank Diemen. Cliënten van de voedselbank hebben geen geld om een dagje weg te gaan. Door deze actie kunnen zij met hun gezin een dagje uit naar de dierentuin. Omdat de cliënten van de voedselbank geen auto hebben en geen geld hebben om met het openbaar vervoer naar Tuitjenhorn te reizen, heb ik Rogier Staal van Oostenrijk Touringcars in Diemen benaderd. Dat bedrijf stelt op zaterdag 28 maart gratis een bus ter beschikking om de cliënten van de Voedselbank Diemen naar de dierentuin te vervoeren en weer thuis te brengen."

Rogier Staal, algemeen directeur van Oostenrijk Touringcars BV, vindt het initiatief van het CDA in Diemen goed. "Daarom hebben wij besloten om aan het verzoek van het CDA gehoor te geven. Het is leuk dat het om een lokaal initiatief gaat."

De actie loopt goed, geeft De Graaff aan. Er hebben al diverse mensen een kaart gekocht en die aan de Voedselbank Diemen afgestaan. Geïnteresseerden kunnen tot 21 maart een kaart kopen bij de afdeling Diemen van het CDA. Zij kunnen Janneke de Graaff bellen via telefoonnummer 06-40412247 of een e-mail sturen aan j.degraaff@diemen.nl.

Meisje snel gevonden

DIEMEN - Een vierjarig meisje dat vorige week maandagmiddag rond 16.15 uur op de speelplaats bij het Van Markenplantsoen vermist was geraakt, is korte tijd later teruggevonden.
De politie startte onmiddellijk met een zoektocht en schakelde daarbij Burgernet in.
Even later werd het meisje teruggevonden. Zij was vanaf de speelplaats naar de buren gelopen.

Van de lezers

Licht
Als er iets te mopperen valt, ben ik van de partij. Nu wil ik even een goed bericht melden.
Maandagavond ca. 23.00 uur was het hele Schoolpad en een deel van de Paulus Emtinckweg in duisternis gehuld.
Dinsdagochtend meteen de gemeente gebeld en dinsdagavond was alles weer keurig geregeld.
Bedankt voor de snelle actie, Afdeling Openbare verlichting.
Frieda Jansen

DIEMEN - Een auto is zondagochtend rond 09.30 uur op de A1 ter hoogte van Diemen over de kop geslagen.

Op het moment dat de bestuurder de A9 op wilde rijden raakte de auto van de weg en sloeg over de kop. De inzittenden, twee mannen van respectievelijk 58 en 59 jaar, raakten niet gewond. Door het ongeluk was er olie op de weg terechtgekomen. De olie is verwijderd.

Stemmen voor het waterschap op 18 maart

'Als je kiest heb je invloed, niet op 10 dingen maar op waterbeheer'

Dijkgraaf Gerhard van den Top: 'Ik ben een enorme voorstander van aparte waterbelasting.' Foto: Ron Offermans

door Ingrid van Vlijmen

DIEMEN - Op 18 maart kunnen we weer naar de stembus. Niet voor één maar voor twee verkiezingen: naast de Provinciale Staten ook - voor het eerst via de stembus - voor het waterschap. Wat is dat eigenlijk? En waarom zou je daarvoor naar het stembureau gaan? We vroegen het dijkgraaf Gerhard van den Top.

Een waterschap is een overheidsinstantie die de waterhuishouding regelt in een gebied. De dijkgraaf is de voorzitter van het waterschap, vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente. Gerhard van den Top is sinds 1 november 2014 de dijkgraaf van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), waar Diemen onder valt. Hiervoor was hij directeur bij drinkwaterbedrijf Vitens Evides International. "Het unieke van de situatie in Nederland is dat de waterschappen een eigen belastingsysteem hebben voor water. Daar ben ik de hoeder van, een ontzettend mooie rol. Water is een enorm belangrijk thema. Onze hele samenleving is gebouwd op het poldermodel. Daarom moet je daar als burger controle op kunnen uitoefenen. Het mooie is dat de bestuursleden allemaal in het gebied wonen en werken van het waterschap."

'Ook op de hoogte van de waterbelasting heb je als kiezer invloed'

Taken
Het gebied van Waterschap AGV, dat zich uitstrekt over drie provincies, ligt voor meer dan de helft onder zeeniveau. Stuwen en gemalen zorgen voor het juiste waterpeil. Dagelijks wordt 343 miljoen liter afvalwater gezuiverd en de kwaliteit van het oppervlaktewater op peil gehouden. Het waterschap zorgt ook voor goed en veilig vaarwater, het verbeteren van recreatie- en natuurgebieden, het onderhouden van het cultuurhistorisch landschap en het onderhouden van ruim 900 kilometer dijk om het gebied te beschermen tegen overstromingen.
"We zijn gewend dat het allemaal schoon en droog is, maar daar moet dag in dag uit veel voor gebeuren en dat realiseren mensen zich meestal niet. Ook in ons gebied lopen we het risico op overstroming; dat zijn geen dingen die morgen zullen gebeuren, maar het is niet uit te sluiten. En denk eens aan zo'n enorme clusterbui die vorig jaar in de zomer viel en de straten blank zette: waar laat je al dat water."

Waterbelasting
"Ik ben een ontzettende voorstander van aparte waterbelasting. Bij waterbeheer gaat het altijd om de lange termijn. Als de belasting op de grote hoop van de rijksbegroting zou komen, zijn er altijd thema's die anders misschien voor zouden gaan. Het waterschap ziet risicosituaties aankomen en daarop kunnen wij met de waterbudgetten anticiperen. Anders zouden we eens per, zeg 10 jaar, de gigantische uitdaging hebben om bij een calamiteit op dat moment een enorm bedrag op te hoesten. Ik heb jaren in het buitenland gewoond en heb daar gezien hoe erg het is als je dat niet goed beschermt en beheert. En bedenk wel: voor een relatief klein bedrag, gemiddeld 50 cent per persoon per dag, is iedereen verzekerd van veiligheid en schoon water. Ook op de hoogte van de waterbelasting heb je als kiezer via je stem invloed."

In Waterschap Amstel Gooi en Vecht doen 13 partijen mee

Verkiezing
De inwoners zijn in het algemeen bestuur van het waterschap vertegenwoordigd met 23 zetels en daarvoor wordt gestemd. Daarnaast zijn er nog zeven zetels voor 'geborgde' leden: eigenaren van natuurterreinen en onbebouwde grond en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Deze leden worden vanuit hun organisatie afgevaardigd.

Het is de eerste keer dat er in het stemhokje voor het waterschap gekozen wordt. Tot nu toe werd er schriftelijk gestemd. De laatste keer was zes jaar geleden en toen gaf 18% van de kiezers in dit waterschap gehoor aan de oproep om een stem uit te brengen. Van den Top hoopt deze keer, mede door de combinatie met de verkiezingen voor de Provinciale Staten, op een hogere opkomst. De definitieve uitslag wordt 23 maart verwacht.

In Waterschap AGV doen 13 partijen mee. Bekende, landelijke politieke partijen maar ook speciale waterschapspartijen als Water Natuurlijk, Socialistische Waterschapsvereniging en Eigen Woning en Water!. Op de kandidatenlijst de volgende Diemenaren: Mirugia Sikkens en Nico Portegijs voor PvdA, Gert van Mansom en Krijn Piening voor CDA en Peter Prins, als lijsttrekker, voor 50Plus.

In een speciaal Kieskompas kun je aan de hand van 30 stellingen nagaan welke partij qua standpunten het best bij je past. Zo kun je je mening geven over bijvoorbeeld blauwalg in open zwemwater, het versneld verhogen van dijken, verlaging van de waterschapsbelasting voor mensen met lage inkomens en betere vaarverbindingen voor de recreatievaart.

"De thema's in Kieskompas zijn de hoofdonderwerpen waar de partijen zich op onderscheiden. Daar kun je met je stem dus heel direct voor het beleid kiezen. In ons waterschap doen de meeste partijen mee van heel Nederland, je kunt breed kiezen." Staat het waterschap niet ver van de inwoners af? "Juist niet, waterschapsverkiezingen zijn de meest transparante verkiezingen; het is duidelijk waar het over gaat en je kunt stemmen op bestuurders uit je eigen dorp. Als je kiest heb je invloed, niet op 10 dingen, maar gewoon op waterbeheer."

Kieskompas is te vinden op amstelgooienvecht.kieskompas.nl, algemene informatie over de verkiezingen op www.agv.nl/verkiezingen.

Start juridisch inloop- spreekuur

DIEMEN - RechtsFAQ juridische dienstverlening start op dinsdag 10 maart met een gratis juridisch inloopspreekuur in Diemen.

Dit spreekuur zal iedere tweede en vierde dinsdag van de maand van 12.00 tot 14.30 uur plaatsvinden in Theater De Omval en is bedoeld om laagdrempelig en vrijblijvend juridisch advies in te winnen.

RechtsFAQ juridische dienstverlening richt zich met name op arbeids- en consumentenrecht, maar iedereen met een juridische vraag of juridisch probleem is welkom.

Schendingen
"Er vinden vaak te gemakkelijk schendingen plaats van de rechten van medewerkers en consumenten. Zelfs als men dit weet is de drempel om daadwerkelijk voor je rechten op te komen vaak nog hoog. Die drempel willen wij verlagen door iedereen een kans te bieden zich te verweren tegen onrecht, onder andere door waar mogelijk gebruik te maken van no cure no pay", aldus woordvoerder en mede-eigenaar Remco Minoli.

Formulieren
Tijdens het spreekuur zullen mensen met simpele vragen gratis geholpen worden, zoals bijvoorbeeld hulp bij het invullen van bepaalde formulieren.

Remco Minoli: "In de eerste plaats is het een spreekuur echt voor juridische problemen en iedereen die daarvoor komt heeft voorrang. Maar verder zullen we iedereen die langskomt met een hulpvraag binnen onze mogelijkheden zo goed mogelijk van dienst zijn. En als we niet kunnen helpen, geven we dat direct aan en verwijzen we eventueel door."

Geen besluit Duo+

Vervolg van de voorpagina

De inspanningen moeten dan primair gericht zijn op de bedrijfsvoeringstaken. Over deze voorkeur wil het college van Diemen op de kortst mogelijke termijn met de twee andere gemeenten overleggen.

Het besluit van het college van B en W betekent dat er nu geen voorstel wordt gestuurd naar de gemeenteraad. Evenmin zal er een adviesaanvraag aan de ondernemingsraad worden voorgelegd.

Wat de consequenties zijn voor participatie van medewerkers in werk- en projectgroepen in Duo+-verband is op dit moment niet duidelijk.

PvdA maakt fietstocht door regio

DIEMEN - Een delegatie van de PvdA heeft vorige week een fietstocht gemaakt door de regio. De fietstocht maakte deel uit van de campagne voor de verkiezingen voor Provinciale Staten. De leden van de PvdA fietsten vorige week woensdag van Bussum via boerderij Langerlust in Diemen naar de markt op het Diemerplein. Daar werd de delegatie ontvangen door Mirugia Sikkens en Nico Portegijs van de afdeling Diemen van de PvdA.

PvdO pleit opnieuw voor voetgangersbrug langs spoor

Partij toont artist impression

Artist impression van de voetgangersbrug. Foto: Maarten Prins

DIEMEN - De fractie van de Partij van de Ouderen (PvdO) heeft tijdens de raadsvergadering van 19 februari een artist impression gepresenteerd van een voetgangersbrug langs de spoorlijn over de Weespertrekvaart ter hoogte van de kinderboerderij en de begraafplaats.

Peter Prins, fractievoorzitter van PvdO: "De fractie heeft al in juni 2014 aandacht gevraagd voor deze nieuwe verbinding. De gemeente Diemen gaat de komende jaren de Oost-Westas, de Hartveldseweg en Muiderstraatweg (waar tramlijn 9 rijdt), herinrichten. Deze moet ook voor voetgangers en wandelaars een prettig verblijfsgebied vormen. Vandaar onze suggestie om een voetgangersbrug op deze plaats aan te leggen."

"Diemenaren kunnen dan een nieuw ommetje langs de Weespertrekvaart maken via de Diemerbrug en deze nieuwe brug. Maar de nieuwe brug zou sommige routes ook flink korter maken. Van de kinderboerderij of Plantage De Sniep tot de begraafplaats, kringloopwinkel Rataplan of veilinghuis De Eland aan de Weesperstraat zou de afstand met ongeveer een kilometer korter worden. Bijkomend voordeel is dat bewoners de auto kunnen laten staan. Verder zal de nieuwe brug het gemakkelijker maken om vanuit Diemen-Noord naar de nieuwe woonwijk Holland Park in Diemen-Zuid te komen."

Brug kan Diemen-Zuid en Plantage De Sniep verbinden

"Verrassend is dat de Stadsregio Amsterdam deze nieuwe verbinding als fietsbrug heeft opgenomen in haar recent gepubliceerde Investeringsagenda Fiets. In 2020 zou de brug gerealiseerd kunnen worden.
De PvdO-fractie in Diemen is blij met deze voorgenomen investering. Het duurt weliswaar nog even, maar we zullen ons inspannen om de brug, die vanzelfsprekend ook door voetgangers gebruikt kan gaan worden, eerder te bouwen."

Bewoners woontoren zijn problemen met lift zat

DIEMEN - Bewoners van de woontoren aan de Ouddiemerlaan worden al lange tijd geconfronteerd met problemen met de lift. Vorige week was de lift diverse dagen defect.

Een bewoner vertelt dat de lift op zondag 22, dinsdag 24, donderdag 26 en vrijdag 27 februari defect was. Nadat de lift donderdag defect was geraakt, kon die vrijdag pas worden gerepareerd. Zondag deed de lift het tussen 08.00 en 14.00 uur opnieuw niet. Hij vertelt dat hij al anderhalf jaar op de tiende verdieping van de woontoren woont en dat er sinds de oplevering van de woningen dikwijls problemen met de lift zijn. Voor de bewoners zit er dan niets anders op dan de trap te nemen. Hij wijst erop dat een defecte lift ook een negatieve invloed heeft op de veiligheid van de bewoners.

Vervelend
Een woordvoerder van de verhuurder van de woontoren, P.H. Kuijper Makelaardij en Vastgoedmanagement BV, bevestigt dat er problemen met de lift zijn geweest. "Wij zijn er de afgelopen week veel mee bezig geweest en willen de problemen oplossen. Wij begrijpen dat dit heel vervelend is voor de bewoners."

Ruben Beuker

24 jaar
Voorzitter jongerenraad Diemen
Diemenaar sinds 2011

Waarom de jongerenraad?
"In de huidige gemeenteraad zijn de jongeren veel te onderbelicht en ik zie de jongerenraad als een manier voor jongeren om hun stem te laten horen en meer invloed te hebben op het beleid in de gemeente."

Welk thema pak je het eerst aan?
"Toevallig kwamen er vragen over de Diemer Factory voordat wij begonnen waren, daarom zijn we hier als jongerenraad meteen mee aan de slag gegaan. De eerste afspraak met de wethouders is al gemaakt."

In het dagelijks leven.
"Ik ben een bezige bij die naast het studeren ook altijd op zoek is naar een uitdaging."

Welk boek ligt er op je nachtkastje?
"Naast mijn studieboeken op dit moment 'Geachte Heer M.' van Herman Koch."

Favoriete stek in Diemen?
"De Rode Kruislaan, waar we veel gezelligheid maken samen met andere studenten."

Stad of dorp?
"Dorp dicht bij de stad! Wonen in de rust, maar wel de voordelen van de stad om de hoek; eigenlijk zoals Diemen dus."

Over 10 jaar…
"Hoop ik mijn studie te hebben afgerond en naast mijn werkzaamheden een politieke functie te vervullen."

Met wie zou je nog eens een gesprek willen hebben?
"Met Plato, vooral om te weten of hij zijn filosofische gedachten zou veranderen als hij weet hoe de wereld er nu uitziet."

Wat zou je doen met een miljoen?
"Een woning kopen in Diemen en de rest van het geld sparen voor de toekomst."

Waar mogen ze je 's nachts voor wakker maken?
"Voor de Indonesische schotel van opa en oma."

Als je een dagje burgemeester was...
"Dan zou ik me graag inzetten voor de gewone Diemenaar en ervoor zorgen dat er meer inspraak komt voor de Diemenaar in de besluiten die genomen worden."

Zakkenrollers slaan toe

DIEMEN - Een 52-jarige man is woensdag 24 februari tussen 13.00 en 15.00 uur het slachtoffer geworden van zakkenrollerij.

Nadat hij de markt op het Diemerplein had bezocht, merkte hij bij thuiskomst dat zijn portemonnee uit zijn jas was gestolen. Een dag later, op donderdagmiddag 26 februari, werd een meisje slachtoffer van een zakkenroller toen zij op de bushalte bij de Bovenrijkersloot op de bus stond te wachten. Een zakkenroller wist een portemonnee uit haar tas te stelen.

Alert
De politie adviseert mensen om alert te blijven op zakkenrollers en spullen goed op te bergen.

De Burgerpeiling: nieuw onderzoek

DIEMEN - In opdracht van de gemeente gaat het bureau Newcom Research & Consultancy een onderzoek uitvoeren onder inwoners van Diemen: de Burgerpeiling.

In dit onderzoek wordt hun mening gevraagd over zaken als leefbaarheid, veiligheid, voorzieningen en onderhoud. Het onderzoek wordt schriftelijk uitgevoerd. Begin maart krijgt een representatieve groep Diemenaren een brief in de bus met het verzoek een vragenlijst in te vullen. De deelnemers kunnen de vragenlijst ook via internet invullen. De uitkomsten van de Burgerpeiling worden in mei verwacht. De Burgerpeiling maakt deel uit van het landelijke onderzoek 'Waar Staat je Gemeente' van het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten.

Via de website www.waarstaatjegemeente.nl is het mogelijk de resultaten van Diemen te vergelijken met andere gemeenten.

Nanny&Co zoekt voor gezin in Weesp erv. en gediplom. oppas. Voor woe. en vrij. hele dag. Ervaring met baby's vereist. Meer info: info@nannyco.nl of 071-5127242.

PC / laptop reparatie en computerles door ervaren en uiterst geduldige 65+'er. Kan u helpen met Windows XP, 7, 8, e-mail, MS Word, Excel etc. € 15,- per half uur (minimum) of € 25,- per uur. Geen voorrijkosten. André tel.: 06-4722 1400

Gratis proefles Aikido, Aikido is een combinatie van verschillende vechttechnieken die werden beoefend door de samoerai van Japan. Proefles is gratis. Iedereen van 5 tot 60 is welkom.
www.aikidojodiemen.nl

Nieuwe locatie Body Stress Release Weesp Herengracht 31. Open huis dinsdag 11u-12u www.bsr-weesp.nl
06-244 71 636 Pijnklachten, onrust, hormonale klachten, rug- nek- groeipijn kunnen het gevolg zijn van bodystress = vastgezette spanning in je lichaam.

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

Heeft u een verstandelijk gehandicapte zoon of dochter van 18-30 jaar (zzp3 of zzp4)? En bent u op zoek naar woongelegenheid? Vraag informatie aan bij woongroep
bussum@hotmail.com.

Te koop: ronde salontafel van oisterwijk, geloogd eiken. Formaat: doorsnee: 100 cm. hoogte: 42 cm. In goede staat. t.e.a.b. Tel.: 06-20 43 70 36

Maandag 23 februari sprak een blonde vrouw mij aan bij de ingang van de poli van het AMC. Bel mij a.u.b.
020- 6960983, Allan

SanMac Sports is al jaren een begrip in Diemen

SanMac Sports richt zich op alle sporters

DIEMEN - Fighting Strength and Condition Centre SanMac Sports is nu ruim drie jaar gevestigd in een mooie ruimte aan de Visseringweg 23A in Diemen. Voormalig profkickbokser Sander McKiljan (47) en zijn vrouw Laila McKiljan (39) zijn eigenaars van het sportcentrum.

SanMac Sports aan de Visseringweg 23A.

Sander en Laila namen in 2008 een sprong in het diepe door in een deel van een pand op de begane grond aan de Rode Kruislaan SanMac Sports te openen. Zij hadden daar de beschikking over slechts 60 vierkante meter. In januari 2012 verhuisden zij met het sportcentrum naar de Visseringweg. Aanvankelijk hadden zij daar een ruimte van 340 vierkante meter, maar na een uitbreiding afgelopen zomer beschikken zij nu over 550 vierkante meter.

Het aanbod in SanMac Sports is groot en divers: kracht/conditie-intervaltraining, crosspower, fat attack, kettlebell work-out, madness, indoor cycling, circuittraining, outdoor conditietraining, bootyclass, bootcamp, kids fitness, kids kickboxing, buikspierkwartier, kickboksen, boksen, zaktraining, jiujitsu, mixed material arts en judo, waaronder tuimeljudo.

SanMac Sports staat bekend om de goede sfeer en het respect voor normen en waarden. Iedereen van jong tot oud, man of vrouw, getraind of ongetraind, is van harte welkom. Sander: "Als iemand voor het eerst bij ons komt houden wij een gesprek. Onze klant kan dan aangeven wat zijn of haar wensen en doelstellingen zijn. Daarna maken wij een programma op maat voor de nieuwe klant." Alle lessen in SanMac Sports worden in groepsverband gegeven. De lessen vinden plaats onder leiding van Sander, Laila of Dymphy de Jong. Tijdens de groepslessen besteedt de docent die lesgeeft nadrukkelijk aandacht aan de individuele leden van de groep. Laila: "Wij streven ernaar om een groepsgevoel te creëren. Mensen die hier sporten zijn al snel 2,5 uur binnen. Het is de bedoeling dat zij gestimuleerd worden en zich prettig voelen. Dat is ook de reden dat alle lessen in groepsverband worden gegeven. Mensen kunnen zich tijdens de les aan elkaar optrekken en leren elkaar tijdens de lessen ook kennen. Dat is goed voor de sfeer."

Laila en Sander McKiljan in SanMac Sports. Foto: Trudy Kroese

SanMac Sports biedt sinds september ook individuele fitness aan

Sander en Laila zijn geen ondernemers die even snel geld willen verdienen. Laila: "Een nieuw lid wordt voor een periode van drie maanden ingeschreven. Binnen deze periode leer je de trainers kennen en je medesporters, maar proef je ook de sfeer van de sportschool. Dit zijn drie belangrijke factoren om binding te krijgen en om gemotiveerd te blijven. Na drie maanden kun je bij SanMac Sports per maand opzeggen. De contributie bedraagt 42,50 euro per maand en daarin kun je zes dagen per week aan alle lessen deelnemen. Je kunt vechtsport ook combineren met alle kracht/conditielessen of fitness." Sander: "Een nieuw lid krijgt in die drie maanden ook de tijd om de techniek te leren van de work-out waar hij of zij aan deelneemt. Iedereen ziet na drie maanden veel vooruitgang en de meeste nieuwe leden blijven bij ons. Ook na die drie maanden bedraagt de contributie 42,50 euro per maand." Laila: "Wij houden er niet van om mensen aan een jaarcontract te binden. Als nieuwe leden het na drie maanden niet leuk vinden kunnen zij gewoon stoppen. Dat is ook het verschil tussen lowbudgetsportscholen en SanMac Sports. Bij lowbudgetsportscholen krijgen mensen geen of nauwelijks begeleiding waardoor de doelstelling niet wordt behaald en ze daardoor niet gemotiveerd blijven en uiteindelijk afhaken met sporten, maar waar de klant nog wel steeds de betalingsplicht heeft van een jaar."

FC Abcoude

Joey van Leijenhorst uit Diemen is trainer van de zondagselectie van FC Abcoude dat uitkomt in de tweede klasse.
"Wij hebben tijdens de winterstop een keer of tien bij SanMac Sports getraind en dat is goed bevallen. Ik ben van plan om met de selectie een keer per week bij SanMac Sports te blijven trainen. De ploeg bestaat uit jonge spelers die technisch en tactisch goed zijn maar het soms in de wedstrijd fysiek moesten afleggen. De trainingen bij SanMac Sports hebben de spelers goed gedaan. Zij zijn fysiek sterker geworden. Zelf train ik drie keer per week bij Sanmac Sports."

Op 1 september 2014 is SanMac Sports begonnen met het aanbieden van individuele fitness. Laila: "Wij merkten dat een aantal van onze leden twee abonnementen hadden. Zij deden fitness in een andere sportschool en trainden ook bij ons. Door individuele fitness aan te bieden kunnen zij nu voor alle vormen van fitness en training bij ons terecht."

Ook diverse sportteams
trainen bij SanMac Sports

Ook teams volgen lessen in SanMac Sports. Het gaat om onder meer voetbalclubs, rugbyverenigingen en American footballteams. Zo traint de zondagselectie van FC Abcoude regelmatig in SanMac Sports. SanMac Sports richt zich op alle leeftijden. Een goed voorbeeld hiervan is tuimeljudo. Kinderen vanaf drie jaar kunnen aan deze lessen deelnemen.

De 62-jarige Cocky heeft net getraind. "Ik ben hier twee jaar geleden begonnen en het bevalt mij uitstekend. Er zijn mensen die drempelvrees hebben om een sportschool binnen te stappen. Dat is hier niet nodig. Meteen nadat je hier die drempel bent overgegaan is de drempelvrees verdwenen. De sfeer is hier heel prettig, de mensen gaan op een leuke manier met elkaar om en de kwaliteit van de lessen is hoog."

Voor meer informatie: www.sanmacsports.nl.

SV Diemen wint bij TOG

Club blijft lijstaanvoerder

SV Diemen was sterker dan TOG. Foto: Michelle de Haas.

DIEMEN - SV Diemen heeft de uitwedstrijd tegen TOG met 2-4 gewonnen. Bij rust leidde SV Diemen met 1-2.

Door de zege in Amsterdam-Oost blijft SV Diemen koploper in de 4e klasse F. SV Diemen heeft twee punten meer dan SV Ouderkerk. Die ploeg kwam een keer minder in actie.

SV Diemen kon niet overtuigen. Veel simpele passes kwamen verkeerd aan en SV Diemen leek niet in staat om de creatieve spelers aan de bal te krijgen. Ook TOG was nauwelijks in staat de bal in de ploeg te houden, waardoor zich een matig schouwspel ontspon. Daarnaast leek de scheidsrechter in elk duel een overtreding te zien waardoor het tempo uit de wedstrijd verdween. Het was verrassend genoeg TOG dat de leiding nam. Een afvallende bal werd door aanvoerder Cavdar via de onderkant van de lat knap binnengeschoten achter de kansloze doelman Leroy Kroese.

SV Diemen leek wakker te schrikken en kwam beter in het spel. De eerste echte geslaagde aanval over de flanken resulteerde in een prachtige gelijkmaker. Dennis van Bree werd weggestuurd over de flank, behield goed het overzicht en vond het hoofd van Kevin Kroese die beheerst binnenknikte. Nog voor rust stelde SV Diemen orde op zaken toen het niet voor het eerst dit seizoen aanvoerder Pierre Tosch was die uit een corner binnenkopte.

Ook de tweede helft was van een weinig hoogstaand niveau. TOG knokte voor wat het waard was, maar ontbeerde de slagkracht om voorin een vuist te maken. SV Diemen bleef in een te laag tempo spelen waardoor TOG in leven werd gehouden. Desondanks bouwde SV Diemen de voorsprong uit via twee prachtige goals van Marco Moelee. Vlak voor tijd maakte TOG nog een treffer, waardoor de wedstrijd in 2-4 eindigde.

SV Diemen speelt zondag thuis tegen Nautilus. De wedstrijd begint om 14.30 uur.

Bijnamen

Amsterdammers houden ervan om anderen een bijnaam te geven. In de historie van Ajax kregen veel spelers en trainers een soms prachtige bijnaam. Vaak kregen zij de bijnaam van een vertegenwoordiger van de media.

Trainer Rinus Michels had er diverse: De Bul, De Sfinx en De Generaal. Die bijnamen zeggen veel over zijn karakter en omgang met zijn spelers. Superster Johan Cruijff kreeg in 1970 de bijnaam Nummer 14. Na een blessure droeg Gerrie Mühren het shirt met zijn vaste rugnummer 9. Geen probleem vond Cruijff. Hij pakte het shirt met nummer 14 van het haakje in de kleedkamer en de rest is geschiedenis. De legendarische sportverslaggever Henk Terlingen gaf Sjaak Swart de bijnaam Paco, een verwijzing naar de bijnaam van Real Madrid-linksbuiten Gento. Heinz Stuy heette Heinz Kroket, omdat hij de bal wel eens losliet. Stuy hield overigens de nul tijdens drie Europa Cup I-finales in successie.

Rob Witschge kreeg de bijnaam Pipo. Een familielid van hem en zijn broer Richard was Cor Witschge, die vroeger de hoofdrol speelde in de kinderserie Pipo de Clown. Edgar Davids kreeg de bijnaam Pitbull, een verwijzing naar zijn felheid in het veld. Minder vleiend was de bijnaam van Jari Litmanen. Hij kampte vaak met blessures en werd De Man van Glas genoemd. De succesvolle middenvelder speelde overigens betaald voetbal tot na zijn veertigste verjaardag.

Arnold Scholten had de fraaie bijnaam De Blonde Socrates, een verwijzing naar de briljante Braziliaanse middenvelder Socrates. John van 't Schip lag goed bij de dames op de tribune in De Meer: hij kreeg de bijnaam Johnny Il Bello.

Er zijn spelers die hun bijnaam pas kregen nadat zij bij Ajax waren vertrokken. Superspits Marco van Basten kreeg bij AC Milan de bijnaam San Marco. Maar de mooiste bijnaam kreeg Dennis Bergkamp toen hij furore maakte bij het Londense Arsenal: The Non-Flying Dutchman. Dennis Bergkamp had last van vliegangst.

ATVD start seizoen

DIEMEN - Na een grondige renovatie van het tennispark aan de Willem de Zwijgerlaan gaat het seizoen van ATVD op zaterdag 14 maart weer van start.

De tennisvereniging beschikt nu over negen schitterende gravelbanen en een jeugdcourt in het centrum van Diemen. Het vernieuwde tennispark wordt op zondag 15 maart om 15.00 uur geopend door wethouder Jeroen Klaasse van Sportzaken. Op die dag wordt ook het openingstoernooi gehouden. Het jeugdtoernooi start om 10.00 uur, de senioren om 13.00 uur.

ATVD houdt op vrijdagavond 20 maart vanaf 19.30 uur het 'Leer ATVD kennen toernooi'. Nieuwe leden en andere geïnteresseerden kunnen die avond kennismaken met de tennisvereniging. Zij kunnen langskomen. Voor meer informatie kan de website www.atvd.nl worden bezocht.

Zwemmer Mathieu Fuijkschot plaatst zich voor Nederlands jeugdkampioenschap

DIEMEN - Zwemmer Mathieu Fuijkschot van De Meeuwen Diemen heeft zich zondag geplaatst voor het Nederlands junioren- en jeugdkampioenschap dat van 11 tot en met 14 juni gehouden zal worden in het Pieter van den Hoogenbandstadion in Eindhoven.

Mathieu, pas twee jaar actief bij de zwemvereniging in Diemen, zwom in een spannende race naar een tijd van 29.88, ruim onder de gestelde limiet van 30.14.

Clubgenoot Lars de Vries greep helaas net naast de limiet die voor zijn leeftijdscategorie gesteld is. Hoewel hij zich goed herstelde na een mindere start kwam hij slechts 11 honderdste seconde tekort om de limiet te halen.

Het is voor het eerst in jaren dat een jonge zwemmer van De Meeuwen deelneemt aan het Nederlands kampioenschap wedstrijdzwemmen. Met de huidige aanwas van jonge talentvolle zwemmers is de verwachting dat de komende jaren meer zwemmers in de voetsporen van Mathieu zullen treden.

Blue Stars verliest

Blue Stars ging onderuit tegen US. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Het eerste herenteam van Blue Stars heeft de thuiswedstrijd tegen US verloren: 59-78.

Beide teams speelden sterk. Bij rust was de stand gelijk: 35-35. In het derde kwart verloor Blue Stars de focus en maakte het team slechts negen punten. US maakte 21 punten en bleef wel geconcentreerd spelen.

De scheidsrechters namen een aantal ongunstige beslissingen. De basketballers uit Diemen lieten zich daardoor uit hun spel brengen. Blue Stars pakte de draad weer op, maar kon de achterstand niet meer inhalen en verloor.

Koploper BV Amsterdam verloor ook. Blue Stars heeft een kans laten liggen om te klimmen op de ranglijst.

Blue Stars speelt zaterdag uit tegen BC Apollo Amsterdam. De wedstrijd in de Apollohal in Amsterdam begint om 21.15 uur.

Muziekschool Diemen in De Hoop

15-jarig jubileum Kamermuziek in De Hoop gevierd met extra concert

Op 15 maart 2015 is het podium voor de Muziekschool Diemen.

door Ingrid van Vlijmen

DIEMEN - De Vrienden van De Hoop vieren dit jaar het 15-jarig jubileum van de concertserie Kamermuziek in De Hoop. En daarom geven zij een cadeautje weg: op 15 maart is het podium in de voormalige schuilkerk voor leerlingen en docenten van de Muziekschool Diemen.

Kamermuziek in De Hoop trekt een vaste kern bezoekers. Ook de musici komen graag terug. Regelmatig staan er klinkende namen uit de klassieke muziek op het podium. "We vieren nu ons 'kristallen jubileum' en we doen dat met een cadeautje aan de Muziekschool Diemen", vertelt Els Verhaak, programmeur van de concertserie. "Op 15 maart bieden wij leerlingen en docenten de kans om eens in deze prachtige concertzaal met fantastische akoestiek te spelen. Wij vinden het mooi om zo de musici van de toekomst een keer schuilkerk De Hoop als concertzaal aan te bieden."

De muziekschool heeft het cadeau aangegrepen voor een 'talenten- en docentenconcert'. "Wij zijn trots en blij dat we op kunnen treden in De Hoop", zegt Ellen van den Tol, voorzitter van de Muziekschool Diemen. "Zowel oud-leerlingen als leerlingen van nu en docenten treden op. Wij delen dit cadeau met onze 'vrienden', relaties en andere culturele verenigingen in Diemen en iedereen die de muziekschool een warm hart toedraagt en ons de afgelopen jaren heeft gesteund."

De Muziekschool Diemen is de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid: van een kleine 100 naar ruim 140 leerlingen. "Dat is best bijzonder, overal verdwijnen muziekscholen maar in Diemen niet, mede door de gemeente die ons daarin blijft steunen", aldus Ellen. De muziekschool werkt veel samen met andere organisaties en scholen in Diemen. Zo worden er muzieklessen gegeven op basisscholen tijdens en na schooltijd zodat zo veel mogelijk kinderen in Diemen in aanraking komen met muziek. In samenwerking met de Diemer Harmonie kunnen kinderen op school kennismaken met blaasinstrumenten, afgesloten met een kinderconcert in De Omval, het Open Podium in De Omval, optredens in de bibliotheek en een talentenshow samen met Stichting Welzijn Diemen; in het Diemer Orkestje spelen leerlingen van de muziekschool om in een orkest samen te leren spelen. "De muziekschool wil zich verbinden aan allerlei culturele evenementen in Diemen zoals het jazzfestival. Samenwerking met De Hoop was een langgekoesterde wens, maar in die zaal optreden is voor ons gewoonlijk financieel onmogelijk."

Op 15 maart is het zover. Coördinator Maarten Rongen van de muziekschool heeft een hoogstaand, afwisselend en boeiend concertprogramma samengesteld met piano, viool, cello, saxofoon, blokfluit, gitaar, slagwerk en zang. Ellen: "Er zijn unieke optredens: gitarist Lennart Williams bijvoorbeeld, oud-leerling van De Muziekschool, een eigen compositie van Maarten Rongen uitgevoerd door percussieleerling Wouter Staat en de 'Arabian Minute Dance', uitgevoerd door leerlingen Isa Rongen op xylofoon en Andel Rongen op piano. Maar alle 18 optredens zijn bijzonder!"

Het talenten- en docentenconcert begint om 14.15 uur. De toegang is gratis. Wegens het beperkte aantal plaatsen is het wel noodzakelijk om voor 9 maart een plaats te reserveren via info@muziekschooldiemen.nl.

Twee vrijkaartjes voor een voorstelling in Theater De Omval winnen en uw recensie in het DiemerNieuws?

Dat kan bij de voorstelling 'Herman in een bakje geitenkwark' op 13 maart.

Hoe?
Mail naar mijnavondjeomval@theaterdeomval.nl. Als u wordt uitgenodigd om deze keer onze recensent te zijn voor 'Mijn Avondje Omval' kunt u eerst samen van de voorstelling genieten en schrijft daarna in een kort verslag (van ongeveer 200 woorden) wat u van de avond vond, met een leuke foto. Uw recensie wordt gepubliceerd in het DiemerNieuws.

Stuur voor 10 maart een e-mail met uw naam naar mijnavondjeomval@theaterdeomval.nl. Zet in het onderwerp 'vrijkaarten Herman in een bakje geitenkwark'. U hoort dan zo snel mogelijk of u de vrijkaarten hebt gewonnen.

5, 8 en 10 maart

Film in De Omval

'Love is Strange'. Liefdevol en komisch portret van een homo-echtpaar op leeftijd dat na een financiële tegenvaller noodgedwongen gescheiden van elkaar bij familie en vrienden intrekt. 5 en 10 maart 20.00 uur, 8 maart 11.30 uur. € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

vrijdag 6 maart

Camaretten

Cameretten Finalistentournee 2014 doet De Omval aan. U ziet drie aanstormende cabarettalenten op één avond die gestreden hebben om de prestigieuze prijzen van Cabaretfestival Cameretten 2014. 20.30 uur, € 15,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Dialezing

SWD organiseert in De Schakel een dialezing over het zuidwesten van de USA. Aan de hand van digitale projectie, afgewisseld met audiovisuele shows, vertellen Cisca en Evert Abspoel over nationale parken, woestijnen, goudkoorts, pistoolhelden en prairies. 10.00-12.00 uur, € 3,-. Informatie: Cor de Best, 06-54678741.

Creatieve inloop

In het Huis van de Buurt 't Kruidvat op de vrijdagen in maart een creatieve inloop met patchwork/quilten. Deskundige Hanneke Grasveld helpt alle deelnemers met raad en daad. Meedoen is gratis. Wel graag lapjes meebrengen. 10.00 uur-12.00 uur. Informatie: 06-24635201.

zaterdag 7 maart

Oud papier

Vrijwilligers van de Protestantse kerk de Ontmoeting halen vanaf half tien in heel Diemen oud papier op. U kunt uw papier, karton en oude boeken tot 9.30 uur aan de weg zetten.

zondag 8 maart

Voice Female

Theaterkoor Voice Female en vrienden verzorgen allerlei optredens in basisschool de Ark onder het genot van thee en cake. Er is een bescheiden kunstveiling en een dvd- en boekenmarkt. Entree € 10,-. Alle opbrengsten komen ten goede van de voorstelling 'Alle tijd', volgend jaar in De Omval. Aanvang 14.30 uur. Aanmelden bij Mirjam Teng, lmteng19@gmail.com.

Zondagmiddag Podium

Multitalent Fred Kerkvliet geeft vandaag een optreden in gebouw De Schakel. Deze entertainer speelt een afwisselend repertoire op keyboard en accordeon en zingt. 14.30-16.30 uur, € 3,50. Informatie: Rens Tas, 06-22563192.

dinsdag 10 maart

Juridisch spreekuur

Vanaf 10 maart is er iedere 2e en 4e dinsdag van de maand een gratis juridisch spreekuur voor met name arbeidsrecht en consumentenrecht. 12.00 - 14.30 inloop, 14.30 - 16.00 op afspraak in De Omval. Informatie: www.rechtsfaq.nl.

Burgerinitiatieven

GroenLinks Diemen organiseert een avond over 'Burgerinitiatieven in zorg en welzijn'. Sprekers: hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector Evelien Tonkens, Tinka Veninga over burgerinitiatief Serve The City en Marijke Vos, Eerste Kamerlid voor GroenLinks, zij licht haar visie vanuit de politiek toe. 20.00 tot 22.00 uur in kerkgebouw De Ontmoeting.

woensdag 11 maart

Striptekenen

De bekende kinderboekenillustrator Juliette de Wit geeft in bibliotheek Diemen een workshop (strip)tekenen voor kinderen van 7 t/m 11 jaar. Hoe teken je Spekkie en Sproet? Wil je mangatekenen of maak je liever een stripverhaal? Aanvang 14.30 uur. Toegang met OBA-pas gratis, anders € 5,-. Reserveren verplicht via diemen@oba.nl of 020-6902353.

donderdag 12 maart

Film in De Omval

In het debuut 'Of Horses and Men' van de IJslandse filmer Benedikt Erlingsson dat zich afspeelt in een IJslandse gemeenschap van paardrijders, ongelooflijk sterke beelden en een droog gevoel voor humor. 20.00 uur, € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Body Support

Introductieworkshop van Body Support bij Studio B voor wie interesse heeft om af te vallen door middel van gezonde voeding en bewegen. Kosten € 5,-, 16.00-17.30 uur. Informatie: 020-6000736 of info@studiobodyandbalance.nl.

Matthäus Passion

Duik in de wereld achter de noten, ontdek de ingenieuze manier waarop Bach tekst & dramatiek van het lijdensverhaal verklankte en geniet nóg intenser van deze monumentale muziek. 12, 19 en 26 maart, 19.30 tot 22.00 uur, El'sina. € 59,-. Informatie: www.bachpassie.nl of 06-16552044.

vrijdag 13 maart

Cabaret in De Omval

Wees de Christoffel Columbus van theaterland en ontdek het tweede programma van 'Herman in een bakje geitenkwark' als eerste. 20.30 uur, € 15,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Jazz en Salsa

Studio B breidt per 13 maart de danslessen uit met jazz en een salsacursus van 10 lessen. Informatie: 020-6000736 of info@studiobodyandbalance.nl.

Omgaan met stress

In Huis van de Buurt 't Kruidvat start de cursus 'Omgaan met stress'. In vier bijeenkomsten krijgen de deelnemers meer zicht op mogelijke stressbronnen en tips hoe je stress kunt signaleren en voorkomen. 10.00-12.00 uur. Informatie en aanmelden: Marianne de Pundert: 06-46740702 of marianne.depundert@puntp.nl.

zaterdag 14 maart

Repair Café

DDD organiseert een Repair Café in De Diem, 14.00-17.00 uur. Vrijwilligers repareren kleine artikelen zoals elektronica, speelgoed en huishoudelijke apparaten. Dat is in principe kosteloos, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Meer informatie: www.duurzaamdorpdiemen.nl.

Cabaret in De Omval

Een dubbelprogramma van de Vlaamse cabaretiers/muzikanten Martine de Kok en Julie Cafmeyer: 'Plaatselijk Verkeer' + 'Boei'. Concerten van Martine zijn poëtisch en geestig door haar woordspelingen en muzikaal verrassend. Alles wat Julie vertelt in haar voorstelling komt uit haar persoonlijke leven. 20.30 uur, € 15,-.