DiemerNieuws

22 november 2018

DiemerNieuws 22 november 2018


Bewoners tegen middelbare school

DIEMEN Een aantal bewoners van Diemen-Zuid is tegen de vestiging van een middelbare school in hun wijk. Dit bleek maandagavond tijdens een inloopbijeenkomst in basisschool Het Atelier in Diemen-Zuid.

De bewoners vrezen dat zij overlast gaan ondervinden van de leerlingen van de middelbare school. Zij denken dan aan vormen van overlast als hangen in de naburige wijken en het rijden op brommers. Tevens wordt er gevreesd dat de parkeerdruk toeneemt. Ook zijn er omwonenden die wijzen op de overlast van de bouwwerkzaamheden voor een definitief schoolgebouw. Ook waren bewoners aanwezig die wel enthousiast zijn over de mogelijke komst van een middelbare school naar Diemen en graag op de hoogte willen worden gehouden over de verdere ontwikkelingen. Open Schoolgemeenschap Bijlmer hoopt aan het begin van het schooljaar 2019-2020 van start te gaan met een nevenvestiging in Diemen: Open Schoolgemeenschap Diemen (OSDiemen). Het gaat voorlopig om leerlingen van de brugklas. De school richt zich op een goede verdeling van de leerlingen: 25 procent vmbo BK, 25 procent vmbo T en 50 procent havo/vwo. Er is plaats voor maximaal 104 leerlingen. Er kan van start worden gegaan met een nog nader te bepalen minimumaantal leerlingen. Alleen leerlingen uit Diemen en Duivendrecht kunnen een plek op de school krijgen.

pag. 3: Veel ouders zijn enthousiast

Feestelijke heropening brandweer-kazerne

DIEMEN De gerenoveerde brandweerkazerne wordt op zaterdag 24 november om 15.00 uur geopend door burgemeester Erik Boog en brandweercommandant Leen Schaap.

De brandweerkazerne kan van 14.00 tot 16.00 uur worden bezichtigd. Ook vinden er diverse activiteiten plaats. Zo is het mogelijk een kijkje te nemen in de voertuigen en omhoog te gaan met de autoladder. Er vinden demonstraties plaats, geïnteresseerden kunnen advies krijgen over brandveiligheid en voor de kinderen is er een springkussen. En voor diegenen die het aandurven is er de mogelijkheid het brandweerwerk te ervaren door een persoon uit een ruimte vol rook te redden.
Iedereen die op deze dag een afspraak maakt voor een woningbezoek en een brandveiligheidsadvies krijgt naast een gratis rookmelder ook een overheerlijke oliebol.

De Eland veilt 3 schilderijen van Wilhelmina

DIEMEN Venduhuis De Eland en De Zon, gevestigd aan de Weesperstraat 110, veilt drie schilderijen van koningin Wilhelmina.

De drie werken worden op 29 november geveild. De kijkdagen zijn van donderdag 22 tot met zondag 25 november 11.00-17.00 uur.

De drie schilderijen zijn in 1932 door H.M. Wilhelmina geschonken aan A.G. Barones Bentinck. Beiden groeiden eind van de 19e eeuw op in Den Haag en kregen les van leden van de schildersfamilie Roelofs. De drie schilderijen zijn alle gesigneerd met de typerende 'W'. De werken, geschilderd op paneel, presenteren Hollandse landschappen, waaronder bosgezicht en bollenveld, vermoedelijk in Lisse en omgeving.

En daar is de stoomboot uit Spanje

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN 'Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan', klonk het zaterdagochtend langs de Weespertrekvaart. En nadat de Diemerbrug omhoog was gegaan, arriveerde de stoomboot. Op de loswal werd Sinterklaas van harte welkom geheten door burgemeester Erik Boog en kinderburgemeester Nilaya Holwijn.

8-9

Thriller

Foto: Trudy Kroese

Ingrid Mijnes uit Diemen heeft een thriller geschreven: 'De Kapsalon'. Het boek speelt zich af in Diemen.

13

Weerbericht

Droog met zonneschijn, in het weekend kans op regen

Het is in deze novemberweek voor het gevoel winters koud. Door een hogedrukgebied boven Scandinavië is de stroming oostelijk met koude continentale luchtaanvoer. Vrijdag wordt door een lagedrukgebied boven Biskaje iets minder koude lucht aangevoerd. In het weekend breidt het lagedruksysteem zich uit tot over het Noordzeegebied. De kans op neerslag neemt dan toe.

Vrijdag + het weekeinde

Vrijdag zijn er zonnige perioden. Het blijft droog. Bij een matige wind tussen oost en zuidoost wordt het 6 à 7 graden. Die temperatuur houden we ook in het weekeinde. In de nacht kan het licht vriezen. Zaterdag neemt na een deels heldere nacht de bewolking vanuit het zuiden toe. Later op de dag kan het gaan regenen. Ook zondag is er naar verwachting vrij veel bewolking. Het blijft goeddeels droog, maar een lokale bui is mogelijk. Er waait een matige oostenwind.

Trend na het weekeinde

Een hogedrukgebied brengt rustig weer met lichte vorst in de nacht, kans op mist en overdag rond 3 à 4 graden. Het is meest droog. Soms is er ruimte voor de zon. Later in de week komt een oceaandepressie naderbij. Het volgt dan een verzachting en de kans op regen neemt toe.

Weetje

Het koude novemberweer zet naar verwachting niet door. Echt winterweer was het 25 jaar geleden, in november 1993. Vanaf 16 november vroor het in de meeste nachten matig, tussen -5 en -10 graden. Op 7 dagen bleef het ook overdag vriezen. In de nacht naar 23 november 1993 werd het bijna -10 graden. Na deze vroege kou volgde een zachte en zeer natte winter.

Brandweerkazernedrama in 1969

De geheel gerenoveerde brandweerkazerne aan de D.J. den Hartoglaan wordt weer in gebruik genomen. De feestelijke officiële heropening van de brandweerkazerne is op 24 november a.s. De allereerste officiële handeling op 30 september 1969 dreigde overigens een rampscenario te worden. Toen burgemeester Hans Strumphler Tideman de eerste paal van de nieuw te bouwen kazerne zou slaan in het bijzijn van brandweercommandant Weijermans, directeur van gemeentewerken Roukes en de bestuursleden van de Vereniging Vrijwillige Brandweer Diemen In Aller Belang, bleek er geen heipaal op de locatie te zijn. Goede raad was duur, maar het blijkt dat er voor alles wel een oplossing is. De Diemer Courant was erbij: "De aannemer liep al zenuwachtig heen en weer. Burgemeester Tideman besloot om maar een collegevergadering te gaan houden (die normaal op donderdag plaatsvindt). Gelukkig kwam er toen net een vrachtauto aanrijden met een heipaal. De paal bleek te zijn geleend bij de firma Algam, die aan de Ouddiemerlaan werkzaamheden uitvoerde." Nadat met man en macht de 'leenpaal' onder het heiblok was gesteld, kon de burgemeester de negen meter lange paal met vijftig slagen in de drassige grond van Diemen drijven.

Bewoners Berkenstede bezoeken Café Mell

Genieten op het terras van Café Mell.

DIEMEN Bewoners van zorgcentrum Berkenstede in Diemen-Zuid hebben vrijdagmiddag een bezoek gebracht aan Café Mell aan de Hartveldseweg.

Hartelijk ontvangen

Achttien bewoners van Berkenstede brachten een bezoek aan het café. Zij werden hartelijk ontvangen en genoten van de hapjes en de drankjes. Het betrof hier een intitiatief van de zes vrijwilligers van de Winkel van Sinkel.

Activiteiten

De Winkel van Sinkel is in Berkenstede gevestigd en verkoopt artikelen die gratis zijn afgestaan. Met de opbrengst van de verkoop van deze artikelen worden leuke activiteiten voor de bewoners van Berkenstede georganiseerd.

Ouders zijn enthousiast over middelbare school in Diemen

Vertegenwoordigers OSB bezoeken basisscholen

Veel ouders van wie de kinderen naar de basisschool in Diemen gaan, zijn voorstander van een middelbare school in Diemen.

Drukke inloopbijeenkomst in Het Atelier. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN De Open Schoolgemeenschap Diemen (OSDiemen) gaat bij voldoende aanmeldingen van start aan het begin van het schooljaar 2019-2020. De tijdelijke locatie komt in de leegstaande ruimte van basisschool Het Atelier in Diemen-Zuid.

De OSDiemen wordt een nevenvestiging van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer.

In Het Atelier werd maandagavond een inloopavond gehouden over de mogelijke vestiging van een middelbare school in Diemen. Een aantal aanwezige ouders juicht het initiatief toe. Zij vinden het voordeel van een middelbare school in Diemen dat kinderen in de toekomst niet meer met de fiets of per openbaar vervoer naar een middelbare school in Amsterdam, Weesp of het Gooi hoeven te reizen.

OSDiemen zorgt ervoor dat kinderen niet hoeven te reizen

Geïnteresseerd
Auke woont in Diemen-Zuid. Hij heeft twee zoons (acht en elf jaar) die naar basisschool De Nieuwe Kring in het centrum van Diemen gaan. "Ik heb begrepen dat de manier van lesgeven op de OSDiemen zal aansluiten bij die van De Nieuwe Kring. Dat vind ik het belangrijkste. Ik ben dus zeker geïnteresseerd in deze middelbare school."

Dat geldt ook voor Maryon die in de wijk Plantage de Sniep woont. Zij is moeder van drie kinderen. Twee van hen gaan al naar de middelbare school in Amsterdam. Haar jongste dochter zit nog op brede school De Kersenboom in Plantage de Sniep. "Als er inderdaad een middelbare school in Diemen komt, betekent dat een extra keuze voor ouders en kinderen. Ik ben dus voor een middelbare school in Diemen. Maar onze dochter mag zelf beslissen naar welke middelbare school zij wil."

Lekker veilig

Ook een aantal ouders van brede school De Octopus in het centrum van Diemen blijkt voorstander van een middelbare school. Harufa is moeder van drie jonge kinderen. "Een middelbare school in Diemen vind ik goed. Wij wonen in het centrum van Diemen en die middelbare school is dan dichtbij. Het voelt ook lekker veilig. Amsterdam is voor kinderen toch wel ver weg."

Saskia heeft een dochter in groep 8 van De Octopus. Zij gaat volgend jaar naar de middelbare school. Ook zij is voorstander van een middelbare school.

Extra keuzemogelijkheid

Gaby Etman, directeur van De Octopus: "Mensen van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer zijn bij ons op school langsgeweest om informatie te geven. Ook hebben zij workshops gegeven aan groep 8. Wij hebben één groep 8 met dertig leerlingen. Ik krijg regelmatig vragen van ouders van leerlingen van die groep over de middelbare school. Zij vragen mij dan meestal om hen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Ik merk dat veel ouders het prettig zouden vinden als er in Diemen een middelbare school komt. Zij krijgen dan een extra keuzemogelijkheid."

Middelbare school

Vervolg van voorpagina.

De gemeenteraad praat vanavond over de tijdelijke en eventuele definitieve locatie van OSDiemen. De tijdelijke locatie van de middelbare school moet in de leegstaande ruimte van Het Atelier komen. Dit gebouw moet hiervoor worden aangepast. De leerlingen van de middelbare school kunnen voor de gymnastieklessen gebruikmaken van Sportcentrum Wethouder F. B. Duran. Er kan indien nodig worden uitgeweken naar Sporthal Diemen aan de Prins Bernhardlaan.

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om de ruimte naast Sportcentrum Wethouder F.B. Duran aan te wijzen als plek voor een definitief gebouw van de middelbare school. Het betreft een school voor maximaal 800 leerlingen. De verwachting is dat OSDiemen op zijn vroegst in 2022 van start kan gaan in het nieuwe schoolgebouw. Het college van B en W is van mening dat de locatie naast het sportcentrum voldoende ruimte biedt voor de bouw van een school van het afgesproken aantal van maximaal 800 leerlingen, waarbij wordt aangetekend dat de stedenbouwkundige inpassing nog bijzondere aandacht verdient.

Inschrijven

Leerlingen uit Diemen en Duivendrecht kunnen zich vanaf 19 januari 2019 tot 28 februari inschrijven voor een plek op de nieuwe school. Het gaat voorlopig alleen om leerlingen die naar de brugklas gaan. Op zaterdag 19 januari 2019 houdt Open Schoolgemeenschap Diemen een open dag in Theater de Omval. Die duurt van 11.00 tot 13.00 uur.

Politiecontrole Bergwijkpark

DIEMEN De politie heeft dinsdagmiddag een controle gehouden in Bergwijkpark.

De controle was gericht op bestuurders van brom- en snorfietsen. Tijdens de controle zijn meerdere bestuurders geverbaliseerd voor het rijden zonder rijbewijs en is er een snorfiets in beslag genomen. De politie houdt dergelijke controles om twee redenen: om de verkeersveiligheid te vergroten en toe te zien op de naleving van de verkeerswetgeving. Daarnaast wil de politie graag weten wie er in en door de wijk rijden. De afgelopen periode zijn er op de plekken waar de controles plaatsvonden meerdere straatroven gepleegd.

Warme kinderkleding voor cliënten Voedselbank Diemen

Zakken vol kinderkleding in het kantoor van SNS Bank.

DIEMEN De Stichting Voedselbank Diemen is enorm blij met de actie die SNS Bank Diemen heeft gehouden om kinderkleding in te zamelen.

Inwoners van Diemen konden in de eerste week van november warme kinderkleding inleveren bij het kantoor van SNS Bank in winkelcentrum Diemerplein. Kinderen die zelf kleding inleverden kregen een attentie van de medewerkers van de bank.

De respons was groot. Er werden vele zakken en tassen met kinderkleding ingeleverd, die door de medewerkers van de bank aan vrijwilligers van de Voedselbank Diemen overhandigd werden.

Gerda Smit, voorzitter van de Stichting Voedselbank Diemen: "We zijn enorm blij met de actie van SNS Bank. Wij hebben veel warme kinderkleding ontvangen en er zaten mooie spullen tussen. Wij hebben in ons uitgiftepunt kledingrekken ingericht en afgelopen vrijdag konden onze cliënten voor het eerst kinderkleding uitkiezen. Onze cliënten waren er heel blij mee. Wij hebben nog een voorraad kinderkleding over."

Warm hart

Voedselbank Diemen heeft momenteel 66 cliënten die elke vrijdag in het uitgiftepunt een voedselpakket ontvangen. "De actie van de SNS Bank toont opnieuw aan dat veel mensen in Diemen ons een warm hart toedragen. Wij krijgen altijd veel steunen van bedrijven en inwoners van Diemen. Op zaterdag 15 december houden wij weer een winkelactie bij Albert Heijn in winkelcentrum Diemerplein en bij de Jumbo in winkelcentrum De Kruidenhof in Diemen-Zuid." Tijdens de winkelacties worden klanten van de supermarkten verzocht een of meerdere artikelen te kopen en die aan de Voedselbank Diemen te schenken.

Stadspas voor alle AOW-ers

DIEMEN Alle inwoners van Diemen die een AOW-uitkering ontvangen kunnen nu een Stadspas aanvragen. Er wordt niet meer gekeken naar het inkomen of vermogen van mensen met een AOW-uitkering.

De gemeente Diemen biedt in samenwerking met de gemeente Amsterdam de Stadspas aan. Met de Stadspas krijgen mensen korting op bezoek aan theater, film en musea en deelname aan cursussen en sport. Inwoners van Diemen die een Stadspas willen aanvragen kunnen contact opnemen met de minimaconsulent van team Sociale Zaken van de gemeente Diemen. Hij is van dinsdag tot en met donderdag tussen 08.30 en 16.30 uur en op vrijdag tussen 08.30 en 11.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (020) 3144888. Het formulier wordt dan opgestuurd. Er kan ook een e-mail worden gestuurd naar socialezaken@diemen.nl met de naam, telefoonnummer en als onderwerp 'Stadspas'. De Stadspas is er ook voor inwoners met een laag inkomen, tot 130% van de bijstandsnorm en met weinig spaargeld.

Luc Houweling

Beeldend kunstenaar, illustrator en docent, woont sinds 1 jaar in Diemen

Wat doe je?
"Ik ben beeldend kunstenaar, illustrator en docent beeldende vorming op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer. Ik heb op de begane grond van mijn woning in de Burgemeester De Kievietstraat 8A een atelier. Mensen kunnen na een afspraak langskomen om mijn werk te bekijken. Ik werk in mijn atelier en geef er ook workshops. Ik maak momenteel met Remda Spoelstra een dichtbundel. Ik maak de illustraties. De werktitel is 'Na-apers en Oliefantasie'."

Je exposeert in de openbare bibliotheek.
"Er zijn tot en met 7 januari tien werken van mij te zien. Het gaat om realistische schilderijen met een fantasievolle inslag. Het bijzondere is dat het tekeningen op papier betreft, ik werk tegenwoordig vooral op doek. Het werk is te koop en opdrachten zijn altijd welkom."

Wat zijn jouw hobby's?
"Mijn vrouw en ik gaan er graag op uit, bijvoorbeeld naar het Diemerbos. Daarnaast doe ik twee keer per week aan fitness bij Basic-Fit."

Waar ga je uit?
"Vooral uit eten. In Diemen komen wij bijvoorbeeld bij Hachi, Cheers en Stick-Up Indofood.

Wat is jouw beste eigenschap?
"Ik ben niet zo'n streber."

En jouw slechtste?
"Ik heb niet veel geduld, dat zullen de leerlingen op school beamen."

Wat kan er beter in Diemen?
"Over het algemeen genomen vind ik de zaken hier goed geregeld. In Diemen is alles bij de hand en je woont dicht bij Amsterdam. Wel vind ik het jammer dat hier geen kunstuitleen of galerie is."

E-laadpunten bij sportpark

DIEMEN Op het parkeerterrein van Sportpark De Diemen komen op twee parkeerplaatsen e-laadpunten.

Het college van B en W wijst erop dat het gebruik van elektrische voertuigen nieuwe kansen biedt om de uitstoot van CO2 te verminderen. Door twee parkeerplaatsen op het parkeerterrein van Sportpark De Diemen te reserveren voor e-laadpunten hebben bezitters van elektrische voertuigen binnenkort meer mogelijkheden om hun voertuig op te laden.

Speel- en sportveld op Meelbeskamp

DIEMEN Op Meelbeskamp in Diemen-Zuid komt een hoogwaardig speel- en sportveld. Het college van B en W heeft de locatie voor dit veld vastgesteld.

Het wordt een Cruyff Court, een Krajicek Playground of een 'regulier' veld. Bewoners worden betrokken bij de keuze van het type veld.

De gemeenteraad heeft naar aanleiding van de Sportnota 2016-2020 besloten om een kwalitatief hoogwaardig speel- en sportveld aan te leggen in Diemen-Zuid. Er is ook een budget gereserveerd. Na een inventarisatie heeft het college van B en W besloten dit veld op Meelbeskamp aan te leggen.

In park De Omloop in Diemen-Noord ligt sinds een aantal jaren een Cruyff Court. Dat wordt intensief gebruikt.

Vaart in Diemen druk bezocht

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN In Veilinghuis De Eland is dinsdagavond de netwerkbijeenkomst Vaart in Diemen gehouden. De bijeenkomst was georganiseerd door Ondernemend Diemen en de gemeente Diemen. De bijeenkomst stond in het tekenen van veiligheid. Onder de sprekers waren burgemeester Erik Boog en Giovanna Masala, wijkagent Industriegebied van de politie Diemen/Ouder-Amstel.

Collectieve zorg-verzekering voor minima

DIEMEN De gemeente biedt voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering minima (CZM) aan bij Univé.

Mensen met een inkomen tot 130 procent van de bijstandsnorm en weinig spaargeld kunnen tot en met 21 december 2018 een aanvraag indienen.

Voor informatie en aanvragen: www.diemen.nl.

'Open, open, open' en toen kwam de stoomboot

Sinterklaas is zaterdag in Diemen aangekomen. Er stonden veel kinderen met hun ouders en soms ook grootouders langs beide kanten van de Weespertrekvaart. De goedheiligman bezocht nadat hij aan wal was gestapt het Diemerplein. Ook bracht hij een bezoek aan de drie winkelcentra.

Sinterklaas en de Hoofdpiet op het Diemerplein.

DIEMEN Het programma rond de intocht van Sinterklaas begon dit jaar al vroeg. Entertainer Martin Williams bracht de sfeer er vanaf 09.30 uur in.

Het was koud, maar dat deerde de bezoekers niet. Warm ingepakt stonden zij op de kade.

Een groot aantal kinderen had een tenue van Zwarte Piet aan, sommige waren geschminkt. Enkele kinderen hadden een sinterklaaspakje aan. Martin Williams vertelde dat er in Diemen heel veel lieve kinderen wonen. Dat is zeker waar.

Een bezoek aan winkelcentrum Diemen-Noord.
En aan winkelcentrum De Kruidenhof.
De sint begroet kinderen.
De stoomboot arriveert bij de loswal. Foto's: Trudy Kroese

Martin Williams en de kinderen probeerden de komst van de Sint te versnellen. "Open, open, open", klonk het. De hoop was dat de Diemerbrug omhoog zou gaan.

Rond 10.30 uur werd het wachten beloond. De Diemerbrug ging omhoog en de stoomboot uit Spanje kwam eraan. Net als in voorgaande jaren voer de boot vlak langs beide kades zodat de kinderen goed zicht hadden op de sint en zijn Pieten.

Op de loswal werd de goedheiligman welkom geheten door burgemeester Erik Boog en kinderburgemeester Nilaya Holwijn. Sinterklaas vertelde dat hij blij was om weer in Diemen te zijn en dat hij zich op een dag als deze weer jong voelt. De vraag hoe oud de sint is blijft moeilijk te beantwoorden. De sint had veel Pieten bij zich: Zwarte Pieten en roetveegpieten. De kleur van de Pieten maakte de kinderen helemaal niets uit. Zij genoten enorm van de intocht en dat was het belangrijkste.

Sinterklaas stapte in een brandweerauto die hem naar het Diemerplein bracht, waar een echt sinterklaasfeest losbarstte. Na een rondleiding door winkelcentrum Diemerplein bracht Sint Nicolaas ook een bezoek aan de winkelcentra in Diemen-Noord en Diemen-Zuid.

Ingrid Mijnes schrijft thriller

Boek speelt zich af in Diemen

Ingrid Mijnes overhandigt een exemplaar van het boek aan burgemeester Boog. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Ingrid Mijnes (61) uit Diemen heeft de thriller 'De Kapsalon' geschreven. Zij heeft vorige week woensdagmiddag in boekhandel Bruna een exemplaar van het boek overhandigd aan burgemeester Erik Boog.

'De Kapsalon' speelt zich af in Diemen. "Het boek gaat over een moord die is gepleegd in een woning in de Arent Krijtsstraat. Een van de hoofdpersonen in het boek is hoofdinspecteur Bas van Balen van de Dienst Regionale Recherche. Hij moet de moord oplossen. Het boek speelt zich voor een groot deel af in Diemen. Ik heb ook een aantal locaties in Diemen beschreven zoals de Arent Krijtsstraat, het Nelson Mandelapark en Theater de Omval. Bas van Balen gaat bijvoorbeeld koffiedrinken in Theater de Omval. Van de mensen die het boek al hebben gelezen heb ik gehoord dat ze het spannend vinden", aldus Ingrid.

De reden dat Ingrid ervoor gekozen heeft om een thriller te schrijven is dat zij een groot liefhebber is van het genre. "Ik kijk op televisie graag naar thrillers, met name uit Engeland en Scandinavië."

Zij is twee jaar geleden begonnen met het schrijven van het boek. "Het ging mij makkelijk af, terwijl ik bezig was schoten mij plotwendingen te binnen. Ik vond het erg leuk om dit boek te schrijven."
Ingrid nam contact op met uitgeverij Boekscout, die haar vroeg om het manuscript toe te sturen. "De mensen van de uitgeverij vonden het goed en wilden mijn boek uitgeven. Ik moest zelf voor een eindredacteur zorgen. Mijn zoon Sjef heeft de eindredactie gedaan, hij is journalist. De omslag is in overleg met de uitgever ontworpen."

'De Kapsalon' is verkrijgbaar bij boekhandel Bruna in winkelcentrum Diemerplein en via Bol.com. en Bookscout.nl.
Ingrid heeft de smaak te pakken. "Ik hoop dat veel mensen het boek kopen en het leuk vinden. Ik ben van plan om een vervolg te schrijven."

Duo Cibelles, zondag 25 november in De Hoop.

22 & 27 november

Film: Transit

14.00 & 20.00 uur |
Theater De Omval

Georg, een Duitse vluchteling, weet te ontsnappen naar Marseille. In zijn bagage spullen van de Duitse schrijver Weidel. Wanneer Georg wordt aangezien voor Weidel, neemt hij zijn identiteit aan om een plek te bemachtigen op een schip naar Mexico.

Vrijdag 23 november

Concert Menuetto Trio

12.00 uur | OBA Diemen

Dit riettrio is opgericht door studenten aan het conservatorium en won al verschillende prijzen in kamermuziekconcoursen door heel Europa.Toegang € 2,50 of gratis met OBA-pas.

Eenakteravond

19.30 uur | Theater de Omval

Theatergroep Diemen presenteert de 10e eenakteravond. Kaarten: theatergroepdiemen.nl of 06-33929527.

Zaterdag 24 november

Nederlands Hoop

20.30 uur | Theater de Omval

Tweede show van cabaretier Patrick Laureij.

Zondag 25 november

Postzegelbeurs

10.00 uur | De Schakel

Handelaren en 5- en 10-centsboeken. Ook kunt u advies krijgen over uw 'vergeten' verzameling op zolder. Entree voor niet-leden € 1,-. Informatie: 020-6942002.

Kerkdienst

10.00 uur | De Ontmoeting

Laatste zondag van het kerkelijk jaar. Voorganger is ds. T.C. Wielsma uit Uithoorn.

Viering Christus Koning

10.30 uur | St Petrus' Bandenkerk

Eucharistieviering met een gelegenheidskoor. Voorganger is pastor A. Tönis.

Diemen uit-je wijk

11.00 uur | De Rietschuur

Thema: Plantage de Sniep, historie in een nieuwe wijk.

Concert Duo Cibeles

15.00 uur | Schuilkerk De Hoop

Suzanne van Duuren - cello en Francisco Deheza Macua - viool spelen duo's van o.a. Ervin Schulhoff, Béla Bartok, Zoltan Kodaly en Wolfgang Amadeus Mozart.

Maandag 26 november

Indische lunch

12.30 uur | Het Noorderlicht

Schuif gezellig aan voor een Indische lunch van Folkert voor € 4,-. Informatie: 06-24528317.

Rummikub

13.30 uur | Het Noorderlicht

Spelregels worden uitgelegd aan wie ze nog niet kent. Informatie: 06-24528317.

Woensdag 28 november

Boodschappenbus

12.00 uur | Diemerplein

Haalt u op van huis en brengt u naar de markt en het Diemerplein en weer terug. Aanmelden op dinsdag: 020-6603300.

Bingomiddag

14.30 uur | Zorgcentrum De Diem

De zaal is open vanaf 14.15 uur. Deelnemen kost € 2,50, voor bewoners € 1,50.

Pink Diemen

19.30 uur | Grand café Blauw

Voor en door homoseksuele, lesbische, biseksuele, transgender, ruimdenkende, zich afvragende en interseksuele mensen in Diemen.

Film: 'Bellas Mariposas'

20.00 uur | De Verbinding

Tienermeisjes vatten in de Sardijnse hoofdstad op een zomerdag het plan op de armoe en ellende van hun buurt te ontvluchten. Caterina, twaalf jaar en vroegwijs, wordt liefst zangeres. Door haar ogen zien we de film.

Laatste paar dagen

20.30 uur | Theater de Omval

Rein Tas, een zonderlinge man op leeftijd, wordt op de intensive care binnengebracht. Hij heeft niet lang meer te leven. Verpleegkundige Engeltje Donderdag wijkt niet van zijn zijde.

Vrijdag 30 november

Doorgeefmarkt

14.00 uur | De verbinding

Mooie kinderspullen voor de wintermaanden. Gratis toegang voor iedereen en gratis spullen voor iedereen. Donaties zijn welkom en worden gebruikt om meerdere activiteiten te organiseren.

Diemen uit-je Wijk houdt tweede wandeling

DIEMEN De initiatiefgroep Diemen uit-je Wijk organiseert op zondag 25 november opnieuw een wandeling in Diemen. Er wordt gewandeld door nieuwbouwwijk Plantage de Sniep.

Deelnemers aan de wandeling bezoeken mooie en verrassende plekken in en rond de nieuwbouwwijk. Tijdens de wandeling worden interessante verhalen verteld.

Belangstellenden kunnen zich vanaf 11.00 uur verzamelen in De Grote Rietschuur aan Kriekenoord 3. De wandeling is van 12.00 tot 14.00 uur, daarna wordt er nagepraat in De Grote Rietschuur. Iedereen is welkom, deelname aan de wandeling is gratis.

Diemen uit-je Wijk is een initiatiefgroep om nieuwe Diemenaren en mensen die al langer in Diemen wonen met elkaar in contact te brengen. De gemeente verleent haar medewerking aan het initiatief.

In september werd de eerste wandeling gehouden. De deelnemers wandelden toen onder meer over een deel van het 'Ajax-pad', bezochten Theater de Omval en wandelden door Diemen-Noord.

Nederlaag SV Diemen

Ploeg verliest in streekderby tegen SV Ouderkerk: 0-2

SV Diemen incasseerde na rust twee treffers. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN SV Diemen heeft de thuiswedstrijd tegen SV Ouderkerk met 0-2 verloren. Bij rust was de stand 0-0.

Trainer Mark Steur is teleurgesteld over de nederlaag. "Deze wedstrijd hadden wij niet moeten verliezen. Voor rust speelden wij slordig, maar gaven niets weg. In de rust hebben wij afgesproken om alert te zijn op de counters van SV Ouderkerk. Maar twee minuten na rust scoorde SV Ouderkerk uit een counter. Zij maakten gebruik van de ruimte die wij in de verdediging weggaven."

Na de treffer van de bezoekers paste Steur de opstelling van zijn ploeg aan. SV Diemen creëerde een aantal kansen die niet werden benut. Vlak voor tijd werd een inzet van Gianno dos Passos op of achter de doellijn van SV Ouderkerk gestopt. De scheidsrechter beoordeelde dat het geen doelpunt was. Uit de aanval die volgde bepaalde SV Ouderkerk de eindstand op 0-2.

SV Diemen staat na de nederlaag tegen SV Ouderkerk op de elfde plaats van de derde klasse C. De ploeg van Steur heeft na acht duels zes punten. VSV en Bloemendaal hebben eveneens zes punten, maar een slechter doelsaldo dan SV Diemen. Zwanenburg staat met slechts één punt op de laatste plaats.
SV Diemen speelt op zondag 25 november een belangrijk duel. De ploeg gaat dan op bezoek bij hekkensluiter Zwanenburg. Die wedstrijd zal SV Diemen moeten winnen. De wedstrijd in Zwanenburg begint om 14.00 uur. "Wij moeten zondag uiteraard winnen", aldus Steur. "Wij missen op dit moment twee spitsen. Rowen Buis kampt met een teenblessure en ik hoop dat hij er snel weer bij is. Elwin Janssen is al sinds de zomer geblesseerd, maar sluit binnenkort weer aan bij de groep."

Darttoernooi in Grand Café Cheers

Mikken op het dartbord.

DIEMEN In Grand Café Cheers is zondagmiddag het darttoernooi Single 501 gehouden. Er deden 24 deelnemers mee aan het sportevenement. De deelnemers kwamen uit Diemen en Amsterdam.

Angelo Stassen, eigenaar van Grand Café Cheers: "Het toernooi was georganiseerd door de Dora, de Dart Organisatie Regio Amsterdam. Het cijfer 501 staat voor de beginscore van de deelnemers. Het puntenaantal telde vervolgens af en zij moesten dubbel uitgooien. Alle deelnemers waren scheidsrechter bij diverse partijen."

Leuke sfeer

De sfeer was leuk tijdens het toernooi. Diverse bezoekers van het café bekeken de wedstrijden.

Competitie

Grand Café Cheers beschikt over een ruimte waar dartborden hangen. Die worden regelmatig gebruikt door dartliefhebbers die het café bezoeken. Ook beschikt het café over twee dartteams die in de competitie uitkomen. De twee teams spelen hun thuisduels uiteraard in Grand Café Cheers.

SV Zeeburg pakt winst

DIEMEN Het eerste damesteam van SV Zeeburg heeft de thuiswedstrijd tegen Westlandia met 29-26 gewonnen. Bij rust leidde SV Zeeburg met 15-13.

SV Zeeburg was er na twee nederlagen in successie op gebrand om te winnen. De eerste helft verliep goed. Er werd lekker samengespeeld, mooie acties werden bekroond met doelpunten en ook de verdediging stond sterk. Westlandia schoot ook met scherp, als gevolg waarvan het verschil bij rust klein was: 15-13.

Na een positieve speech in de rust van de coaches ging SV Zeeburg de tweede helft weer vol energie in. Op een kleine periode na waarin de dames hier en daar wat steekjes lieten vallen, werd er ook in de tweede helft goed gehandbald waardoor de thuisclub de winst pakte: 29-26. De teamspirit waaraan het in de voorgaande twee duels ontbrak was in het duel tegen Westlandia weer helemaal terug.

SV Zeeburg blijft op de derde plaats van de hoofdklasse E van de zaalcompetitie staan. De ploeg uit Diemen heeft na zeven duels tien punten en een achterstand van slechts twee punten op de koplopers VZV en US. SV Zeeburg speelt op zaterdag 24 november uit tegen VZV. De wedstrijd in 't Veld begint om 19.00 uur.

Teams van De Meeuwen verliezen

DIEMEN Het eerste herenteam van De Meeuwen heeft de uitwedstrijd tegen koploper Ocaunus met 6-3 verloren. Het eerste damesteam verloor het uitduel tegen De Reuring met 5-3.

Het eerste herenteam staat met dertien punten uit zes duels op de derde plaats van de tweede klasse A. De dames komen eveneens uit in de tweede klasse A. Zij staan op de zevende plaats. Het eerste herenteam van De Meeuwen speelt op zaterdag 24 november thuis tegen AZ&PC De Futen. De wedstrijd in Sportcentrum Wethouder F.B. Duran begint om 20.25 uur.

Het eerste damesteam van De Meeuwen ontvangt Jaws. De wedstrijd start om 19.35 uur. Jaws is koploper in de tweede klasse A. De wedstrijden tussen De Meeuwen en Jaws uit Amsterdam, dat de thuiswedstrijden in het Sportfondsenbad Oost speelt, zijn altijd beladen en aantrekkelijk.