DiemerNieuws

4 februari 2016

DiemerNieuws 4 februari 2016


Tijd rijp voor middelbare school in Diemen?

DIEMEN - Als er zich kansen voordoen voor een instelling voor middelbaar onderwijs in Diemen, dan zullen we die aangrijpen. Dat staat in het coalitieakkoord 2014-2018. Wellicht doet zo'n kans zich nu voor. Het Vechtstede College (VSC) in Weesp, waar ongeveer 25% van de leerlingen uit Diemen komt, moet uitbreiden. Met zoveel Diemense leerlingen zou een dependance van de school in Diemen zelf wellicht een goede optie zijn. Wethouder Jeroen Klaasse van Onderwijs wil de mogelijkheid in ieder geval gaan verkennen.

De school in Weesp groeit snel, sneller dan verwacht. Het VSC zou daarom van plan zijn om alweer nieuwe lokalen te bouwen. De laatste uitbreiding van de school werd in 2013 opgeleverd. De gemeente Weesp zou dat moeten bekostigen en de Weesper politiek maakt zich zorgen over de financiële consequenties. De lokale partij WSP opperde dat de overkoepelende Gooische Scholenfederatie (GSF), waar het VSC bij is aangesloten, maar eens met Diemen moet gaan praten om mee te betalen, immers: ongeveer 25% van de leerlingen op de school komt uit Diemen.

Dependance
Meebetalen aan uitbreiding van de school in Weesp ziet Klaasse niet zitten, maar een dependance of nevenvestiging in Diemen van het VSC wel. "Als gemeente krijg je bekostiging voor de kinderen die bij jou in de gemeente op school zitten. Dus daar gaan wij niet in bijdragen. Bijdragen aan het faciliteren van een instelling in Diemen is wel een optie. Te denken valt aan een dependance voor de eerste twee of drie leerjaren, die mogelijkheid wil ik zeker verkennen."

Lees verder op pagina 9

Bewoners Buitenlust hebben kritiek op plan tunnel spoorwegovergang

DIEMEN - De reacties op het voorlopige ontwerp van de tunnel die onder het spoor bij het station in het centrum van Diemen komt, zijn overwegend positief. Bewoners van de wijk Buitenlust hebben echter kritische kanttekeningen bij het plan geplaatst. Zij verwachten dat er aan het einde van de tunnel een onveilige verkeerssituatie ontstaat tussen de wijken Buitenlust en Spoorzicht.

Veel inwoners van Diemen zien de noodzaak van een tunnel onder het spoor in het centrum. Dit zal zorgen voor een veiliger situatie voor weggebruikers en voorkomt wachttijd voor gesloten spoorbomen. Het zal in de toekomst nog drukker worden op het tracé in het centrum van Diemen. Er zijn echter ook inwoners van Diemen die een tunnel niet nodig vinden. Zij vinden dat er wel erg veel geld mee gemoeid is en zijn van mening dat als verkeersdeelnemers zich verantwoordelijk gedragen de situatie op de spoorwegovergang gewoon veilig is.

Niet democratisch
Bewoners van Buitenlust zijn kritisch over het plan. "Er wordt al tien jaar gesproken over plannen om een tunnel onder de spoorwegovergang aan te leggen. Maar nu worden wij opeens met een plan geconfronteerd waarover binnen drie weken een besluit moet worden genomen. Dat vinden wij niet democratisch", aldus Jos van Veen van Bewonersvereniging Buitenlust.

Oversteken
Fietsers zullen in de toekomst in beide richtingen langs de wijk Spoorzicht rijden. Fietsers die uit Buitenlust komen of die wijk willen inrijden moeten dan de drukke weg oversteken die tussen het fietspad en hun woonwijk ligt.

Lees verder op pagina 5

Akkoord minderheids-college

DIEMEN - PvdA, D66 en GroenLinks zetten het huidige college voort als minderheidscollege. vastgestelde collegeprogramma 2014-2018 blijft onveranderd gehandhaafd. Ook de SP en Diemen Linksaf staan achter het collegeprogramma.

De taken van de afgetreden wethouder Maïta van der Mark worden onder de overige collegeleden verdeeld. De partijen hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop zij met elkaar en het college omgaan. Alle vijf de fractievoorzitters zijn tevreden met het akkoord. "Wij kunnen op deze wijze voortgaan met het collegeprogramma. Dit leidt tot een gestage en toekomstbestendige ontwikkeling van de gemeente Diemen." Locoburgemeester en wethouder Lex Scholten toont zich ook tevreden: "Natuurlijk leidt dit tot extra werk bij de collegeleden, maar we zijn een ingewerkt team. De nieuwe taken op het gebied van gezondheid, jeugd, werk en welzijn zijn in de gemeente goed ingevoerd. En de financiën zijn op orde. Daarom hebben wij vertrouwen dat we het als college aankunnen en we zien het ook als kans om de gehele raad intensiever te betrekken."

Drie snelwegbruggen over het kanaal

Bovenop de snelwegbrug over het kanaal. Hier is goed te zien dat het meerdere bruggen zijn. Foto: André Verheul

DIEMEN - De werkzaamheden aan de A1 en de A9 vorderen in rap tempo. Onderdeel van dit grootste infraproject van Nederland is de nieuwe snelwegbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij knooppunt Diemen. Of beter gezegd: de drie bruggen, want de snelweg splitst zich voor deze passage op over drie afzonderlijke bruggen. Dat heeft te maken met de bocht die de snelweg hier maakt. Volgens de huidige planning worden de eerste rijstroken op deze brug op 28 augustus van dit jaar in gebruik genomen. Dat geldt ook voor het aquaduct bij Muiden. Knooppunt Diemen (A1-A9) is al gereed.
Lees verder op pagina 3.

4

keer op rij zijn de heren van Badminton Vereniging Diemen kampioen geworden

Weerbericht

Onverminderd wisselvallig en vrij zacht
Met februari zijn we de laatste maand ingegaan van de meteowinter. Alleen deze maand zou nog in staat kunnen zijn om het bleke imago van deze winter nog een beetje op te poetsen. Op korte termijn is daar geen kans op. De westelijke stroming draait op volle toeren. Het weer blijft zo onder invloed van depressies met zachte lucht, veel wind en van tijd tot tijd regen.

Vrijdag en het weekeinde
Vrijdag blijft het grotendeels droog. Het is wisselend bewolkt met soms ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 10 graden bij een matige zuidwestenwind. Zaterdag neemt de bewolking toe, gevolgd door enige tijd regen. Zondag wisselt het sterk. Eerst wat regenachtig, daarna even opklarend en later weer meer bewolking met kans op regen. Er waait een tot krachtig of hard toenemende zuidwestenwind. De nachten blijven vorstvrij. Het maximum ligt rond 10 graden.

Trend na het weekeinde
Ook komende week blijft het zeer onbestendig. Maandag is het onstuimig met een krachtige zuidwestenwind en kans op storm aan de kust. De neerslagkans is groot. Ook de rest van de week is het nogal guur en sterk wisselvallig. De maxima liggen meest tussen 5 en 8 graden.

Weetje
Met een gemiddelde temperatuur van 4.8 graden (normaal 3.1 graden) was januari zacht met in het midden van de maand een korte koude periode. Op de 18e bleef het de hele dag vriezen. Januari was net als vorig jaar zeer nat met in onze regio circa 130 mm neerslag tegen 70 mm normaal. Het was verder ook ietsje aan de sombere kant met 58 zonuren tegen 63 normaal.

Sluiting van De Diemerplas

In dagblad De Tijd van 10 september 1936 wordt teruggekeken op het zomerseizoen voor zwembad De Diemerplas. De zomer was blijkbaar slecht geweest in het zwembad waar zoveel Diemenaren hun zwemdiploma haalden.
"Het slechte weer in het afgeloopen zomerseizoen is niet bevorderlijk geweest voor het bezoek aan de zwembaden en ook bij den Diemerplas was dit merkbaar. Met inbegrip van Zondag a.s. hebben er thans ongeveer 500 personen in "De Diemerplas" zwemmen geleerd. Deze leerlingen komen wel grotendeels uit Amsterdam en zelfs uit Amsterdam-Noord. Er werden 63 waterpolowedstrijden gespeeld. De A.Z. 1870 organiseerde in Aug. j.l. de Juniores-kampioenschappen voor Noord-Holland. De directie van "De Diemerplas" hield zwemwedstrijden. Door de R. K. Sportcentrale werd een waterpolo-toernooi georganiseerd, waaraan zestien zeventallen deelnamen, terwijl vervolgens de Diemer Koninginnefeesten voor een deel in Diemens zwembad zijn gehouden. Met inbegrip van a.s. Zondag werd er driemaal in het afgeloopen seizoen afgezwommen, een gebeurtenis, waarop het nogal feestelijk toegaat. Al is dan het bezoek door het meer dan slechte weer in den afgeloopen zomer niet zoo groot geweest als vorige jaren, ook dit jaar is er van de zijde van het publiek nog veel belangstelling geweest."

Prijs voor Multicopy Diemen

DIEMEN - Multicopy Diemen heeft de Web-to-Print Award 2015 gewonnen. Deze prijs werd uitgereikt tijdens de 20e Conventie van Franchise Services Inc. Ondernemer Wim Gerritsen is trots op deze award.

Het gaat om een opdracht voor de grote drogisterijketen Faco/Dio uit Diemen. Met Web-to-Print kan een bedrijf online de huisstijl te bewaken en tegelijkertijd bestellen. Wim Gerritsen: "Met een enkele druk op de knop kan drukwerk binnen de huisstijl worden gemaakt, veranderd en besteld."

Driebanden

DIEMEN - Afgelopen weekeinde hebben zich opnieuw twaalf spelers geplaatst voor de knockoutfase van het driebandentoernooi in Café 't Pandje. Een week eerder plaatsten zich ook al twaalf spelers.

Afgelopen weekend lukte het vier spelers om zich ongeslagen te plaatsen: Jaap Krop, Peter Schaper, Niels Stam en At Stend werden kampioen in hun poules.

De biljarters zijn vrijdag en zaterdag alweer toe aan het finaleweekend. Vrijdagavond zullen de 24 geplaatste spelers gaan strijden om plaatsing voor de finalepoules op zaterdag.

Het programma voor vrijdagavond vanaf 19.00 uur: Jaap Klinkhamer-Harry Krenn, Bert Veldman-Maikel Spannenburg, Lex Knapp-Ger Spannenburg, Ton Leijesen-Frank Koene, Ineke Kooistra-Rob Colle, Richard van der Erf-Gijs Drost, Peter Schaper-Herman Scheerboom, Jan Nooij-Peter Kulsdom, Jaap Krop-Peter Sman, Niels Stam-Beppie Braam, At Stend-Joep Kruikemeier en Henk Meijer-Fons van Beijnhem.

DiemerCross

DIEMEN - Op 21 februari is de vijfde DiemerCross in het Diemerbos. Inschrijven kan al, en om te helpen bij de voorbereiding voor de hardloopwedstrijd worden er speciale hardloopclinics georganiseerd.

De DiemerCross heeft drie onderdelen: De jeugdcross van 1700 meter voor jongeren tot en met 12 jaar; de Gaaspcross (DiemerCross light), een ronde van 4500 meter en de DiemerCross (Veeneikcross), 8500 meter over een zwaar parcours.

Clinics
Ter voorbereiding geeft AV'23 looptrainingen op 7 februari om 12.00 uur op de baan van AV'23 en op 14 februari 12.00 uur bij de ingang van het Diemerbos.

Inschrijving voor de DiemerCross en de clinics kan via inschrijven.nl.

Met spectaculaire boog langs knooppunt Diemen

Nieuwe brug over Amsterdam-Rijnkanaal na de zomer in gebruik

De nieuwe aansluiting A1-A9 gaat met drie bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal. Foto's: André Verheul

DIEMEN - Op zestien meter boven het Amsterdam-Rijnkanaal, bovenop de nieuwe brug, wordt hard gewerkt. We zien van alles: betonmolens, takelmachines, dik ingepakte werklieden en een kruiwagen met lekke band. Over zeven maanden rij je hier met de auto, alsof het nooit anders is geweest. Met van achter het stuur zicht op de flats van Diemen-Noord in de verte.

De aanpassingen van de A10 en knooppunt Diemen zijn afgerond

Eind juni wandelden de burgemeesters van Diemen en Muiden hier naar elkaar toe en gaven elkaar de hand. De brug was toen net 'gesloten'. Van beide zijden van het kanaal is de brug naar elkaar toe gebouwd. Steeds een stukje verder, totdat de brugdelen in het midden van de 142 meter overspanning op elkaar aansluiten. Vrije voorbouw heet dat. Deze brug bij Diemen is de eerste vrije voorbouwbrug die er sinds 15 jaar in Nederland is gemaakt. Vorige week stonden wij op dezelfde plek als waar de burgemeesters elkaar een hand gaven. Op uitnodiging van Rijkswaterstaat, zodat we kunnen zien hoe het vordert met het grootste infraproject van Nederland op dit moment: de weguitbreiding Almere Amsterdam Schiphol. De verbreding moet de doorstroming verbeteren. De truc zit 'm vooral in het scheiden van verkeersstromen. Wie van Almere naar Schiphol moet, kan straks op de A6 al de rijstrook kiezen naar de A9 en verder. Dat scheelt op de A1 in- en uitvoegen, oftewel de verkeersmanoeuvres die files veroorzaken. Rijkswaterstaat noemt dat "het wevende verkeer eruit halen". Dat doen ze ook op andere plekken en uiteraard in beide richtingen. Zo ontstaat een ingenieus geheel van rijstroken, spitsstroken, bruggen, viaducten en fly-overs. Om het verkeer van en naar de A9 vrij baan te geven, is die nieuwe brug over het Amsterdam-Rijnkanaal nodig. Het verkeer omzeilt hiermee dus knooppunt Diemen met een spectaculaire boog. In feite zijn het drie afzonderlijke bruggen vlak naast elkaar. Dat is omdat de snelweg hier een bocht maakt en dus een beetje schuin moet liggen. De snelweg is met 49 meter te breed om dat in één vlak te doen: er zou een hoogteverschil van een meter ontstaan. Nu is dat veel kleiner. Van binnen is het brugdek hol. Deze ruimte wordt benut voor inspectie en om - heel netjes - de kabels voor de wegsignalering in weg te werken.

De brug over het kanaal is hol. Ook binnen wordt gewerkt.
Hier en op de andere brugdelen komen in totaal negen rijstroken.

De onlangs van pylonen voorziene Muiderbrug in de A1 blijft in gebruik voor het verkeer van en naar knooppunt Diemen en de oostelijke ringweg Amsterdam (A10). De aanpassingen van de A10 en knooppunt Diemen zijn afgerond. Met de A9 schiet het ook op. Volgende week worden de leggers van de nieuwe brug over de Gaasp geplaatst (zie bericht hiernaast). Als de brug klaar is (april), wordt het nieuwe asfalt van de Gaasperdammerweg, ter hoogte van het Diemerbos, in gebruik genomen. De nieuwe kanaalbrug moet op 28 augustus beschikbaar zijn voor het verkeer, zo vernemen we. Diezelfde datum horen we verderop bij de Vecht, waar het breedste aquaduct van Europa wordt gebouwd. Hier wordt zes dagen per week, 24 uur per dag gewerkt om de planning te halen. Er was tegenslag vanwege een lek in de bouwkuip.

Politie zoekt getuigen van inbraak bij restaurant

Op 5 februari worden de langste liggers op hun plek gelegd.

DIEMEN - In de nacht van vrijdag op zaterdag is er ingebroken bij Italiaans restaurant Vero in de Arent Krijtsstraat.

Een oplettende bewoner zag in de ochtend dat de voordeur van de zaak was opengebroken en het rolluik ontzet was. Politie-agenten constateerden dat iemand de pizzeria heeft doorzocht.

De politie verzoekt getuigen of mensen die over meer informatie beschikken contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844.

Nieuwe brug over de Gaasp krijgt dekken

DIEMEN - Met grote kranen worden vanaf morgen (vrijdag 5 februari) de grote brugdekken voor de nieuwe, tweede brug in de A9 over de Gaasp geplaatst. Belangstellenden kunnen komen kijken.

"De brugdekken bestaan steeds uit 19 liggers", legt uitvoeringsleider Ronald Koel uit. "De langste komen boven de Gaasp. Die zijn maar liefst 57 meter lang en wegen 220 ton. We gebruiken enorme kranen van 80 meter hoog om ze op hun plek te leggen. Zo groot zie je ze niet vaak. De ondergrond hebben we daarom extra versterkt, zodat ze stevig staan. De laatste week van januari hadden we nodig om de kranen op te bouwen en als het werk af is, duurt het ook een week om ze weer af te breken."

De betonnen liggers zijn gemaakt in Friesland en op grote pontons via het IJsselmeer naar Nigtevecht verscheept. Daar zijn ze overgeladen op kleinere pontons en één voor één naar de bouwplek langs de Gaasp gebracht. Het ophijsen en neerleggen van één ligger duurt ongeveer 20 minuten. Koel: "We hebben de eerste drie weken van februari nodig om alle 95 liggers op hun plek te leggen. Tot slot werken we het dek af en richten de weg in. Als het verkeer er in april overheen rijdt, kunnen we meteen verder met het afbreken van de oude brug om op die plek nóg een nieuwe brug te bouwen. Voorlopig zijn we dus nog even bezig."

Op vrijdag 5 februari worden de langste liggers op hun plek gelegd. Aannemerscombinatie IXAS en Rijkswaterstaat nodigen omwonenden uit om naar dit bijzondere werk te komen kijken. U bent tussen 13.30 en 16.30 uur van harte welkom in de tuin van het Golden Tulip Hotel aan de Provincialeweg.

Veel belangstelling voor nieuwjaarsconcert in De Hoop

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Schuilkerk De Hoop was helemaal vol afgelopen zondag bij het nieuwjaarsconcert van de serie 'Kamermuziek in De Hoop'. Onder anderen burgemeester Erik Boog en wethouder Jeroen Klaasse genoten van het concert van het ensemble Gesto Antico. Het trio speelde muziek van Haydn, Mozart, Abel en Boccherini. "De sensatie werd nog versterkt door de authentieke klank van hun historische instrumenten, met hun traditionele darmsnaren. Wat een prachtige muziek!", aldus Jaap Haag van de Stichting Vrienden van De Hoop.

Anita Jongbloed

49 jaar
Diemenaar sinds 1992
Coördinator Actief Burgerschap bij Stichting Welzijn Diemen

Foto: Kees Rijken

Wat doe je precies bij SWD?
"Ik ondersteun mensen met ideeën voor wijkgerichte activiteiten die zorgen voor meer samenhang in de wijk."

Waarom ben je dit werk gaan doen?
"Het begon met een keer per maand thuis koken voor een paar oudere dames. Er was behoefte aan een plek om samen te komen en leuke dingen te doen. Zo ben ik voor SWD in Het Noorderlicht een inloop begonnen op maandag en die is er nog steeds iedere week, met een warme lunch."

Verder in het dagelijks leven?
"Ik ben moeder van twee leuke kinderen en we hebben twee honden. Ik werk naast SWD ook in het AMC."

Voor welk tv-programma blijf je thuis?
"Een goede Engelse of Zweedse thriller."

Dansen of bingo?
"Dansen."

Waar kun je hard om lachen?
"Sommige situaties waarin mensen iets onhandigs doen."

Waar kun je je druk over maken?
"Onrecht."

Met wie zou je nog eens een gesprek willen hebben?
"Met mijn vader, die is al overleden. Omdat je nu ouder bent begrijp je veel beter wat hij toen gezegd heeft."

Waar mogen ze je 's nachts voor wakker maken?
"Doe dat de volgende ochtend maar met een lekker ontbijtje."

Daarom Diemen.
"Diemen is redelijk compact en compleet."

Wat zou je doen met een miljoen?
"Een mooie reis maken met man en kinderen en in de buurt een project steunen."

Diemen mist nog…
"Wat meer samenhang en eigen initiatieven van de inwoners om je woonomgeving leuk te maken of iets voor elkaar te doen. Iets kleins is al goed en geeft veel voldoening."

Wat is je levensmotto?
"Gewoon maar doen."

D66 Diemen praat met 'buren' over participatie

Bijeenkomst in Grand-Café Berlin

Leden D66 doen mee aan discussie.

DIEMEN - Onder begeleiding van de Van Mierlo Stichting kwamen vorige week enkele afdelingen van D66 in Grand-Café Berlin op de Campus Diemen Zuid bijeen om te discussiëren over de invulling van de participatiesamenleving.

Gespreksleider Ad van Vugt wist de aanwezigen te boeien en te prikkelen door vooral ook te hameren op concrete voorbeelden van participatie. Is er sprake van een bezuiniging? Van vrijwilligerswerk of gewoon van onderlinge saamhorigheid? Het publiek droeg veel suggesties aan. Een eenduidige conclusie kon niet worden getrokken, wel werd het voorbeeld van de Diemense wethouder Jeroen Klaasse geroemd. Hij nodigde alle lokale organisatoren en bureaus uit voor een bijeenkomst, waarbij onderling de jaaragenda met betrekking tot evenementen in Diemen werd afgestemd. "Dat is precies de rol die de overheid zou moeten pakken", aldus een D66'er uit Ouder-Amstel. "Niet zelf de regie willen voeren, maar mensen en partijen juist uitnodigen om elkaar te versterken."

Het is niet voor niets dat er meerdere afdelingen betrokken waren bij de organisatie van de avond. Sinds het nieuwe bestuur van D66 Diemen in 2014 is verkozen, wordt er veelvuldig samenwerking gezocht. De jonge bestuursvoorzitter Mart Roumen (25) onderkent dat de afdeling met een ruime vijftig leden klein is, daarom worden andere partijen of afdelingen betrokken bij de agenda. "Wij roepen de inwoners en andere partijen van Diemen op om – onafhankelijk van politieke voorkeur – mee te denken over de toekomst van Diemen. Een goed idee? Een mooi evenement? Maar zeker ook een stevig debat waarin tegenstellingen centraal staan, alles kan", aldus Roumen. Mensen kunnen contact opnemen met het bestuur van de afdeling Diemen van D66 door een e-mail te sturen aan m.roumen@hotmail.com.

Tunnel onder spoor centrum

Vervolg van voorpagina 3

Jos van Veen: "Nu kunnen fietsers bij de begraafplaats en op de plek waar de auto's rijden de wijk in- of uitrijden. In de toekomst is dat bij de begraafplaats niet meer mogelijk."

Van Veen wijst erop dat dit voor voetgangers en fietsers tot gevaarlijke situaties kan leiden. "Wij willen dat er een veilige oversteekplaats komt, bijvoorbeeld met verkeerslichten."

Sommige bewoners zien liever een fietspad aan beide zijden van de rijbaan.

Noodzakelijk
Wethouder Lex Scholten bevestigt dat er inderdaad al lang over ondertunneling van het spoor wordt gesproken, maar dat er sinds enige tijd sprake is van nieuwe ontwikkelingen die het noodzakelijk maken om snel te reageren.

"In het verleden moest een gemeente 90 procent van de aanleg van een tunnel betalen. Het Rijk betaalt nu 50 procent van de ondertunneling van spoorwegovergangen op plekken waar dit nodig is en wij hebben verder nog geld kunnen vinden voor de financiering van nog eens 45 procent van de kosten. Dat betekent dat de gemeente Diemen nog maar 5 procent hoeft te betalen, wat neerkomt op een bedrag van 1,5 miljoen euro."

Glooiend
"Er is gekozen voor een voet- en fietspad aan een kant van de rijbaan. Dit komt de sociale veiligheid ten goede en zorgt er ook voor dat het mogelijk is om een glooiend talud naast het voetpad aan te leggen. Dit past binnen de 'kostenefficiënte' oplossing die het Rijk eist", aldus Scholten.

De wethouder heeft begrip voor de zorgen van bewoners van Buitenlust. "De gemeente zal voor een veilige oversteekplaats zorgen. Maar de details worden later ingevuld. Dat geldt ook voor de inrichting van de openbare ruimte. Wij zullen hier zeker geld voor reserveren."

Driebanden

DIEMEN - Afgelopen weekeinde hebben zich opnieuw twaalf spelers geplaatst voor de knockoutfase van het driebandentoernooi in Café 't Pandje. Een week eerder plaatsten zich ook al twaalf spelers.

Afgelopen weekend lukte het vier spelers om zich ongeslagen te plaatsen: Jaap Krop, Peter Schaper, Niels Stam en At Stend werden kampioen in hun poules.

De biljarters zijn vrijdag en zaterdag alweer toe aan het finaleweekend. Vrijdagavond zullen de 24 geplaatste spelers gaan strijden om plaatsing voor de finalepoules op zaterdag.

Het programma voor vrijdagavond vanaf 19.00 uur: Jaap Klinkhamer-Harry Krenn, Bert Veldman-Maikel Spannenburg, Lex Knapp-Ger Spannenburg, Ton Leijesen-Frank Koene, Ineke Kooistra-Rob Colle, Richard van der Erf-Gijs Drost, Peter Schaper-Herman Scheerboom, Jan Nooij-Peter Kulsdom, Jaap Krop-Peter Sman, Niels Stam-Beppie Braam, At Stend-Joep Kruikemeier en Henk Meijer-Fons van Beijnhem.

Bestuurder motor raakt gewond

DIEMEN - Een motorrijder is vorige week maandagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de A1 bij Diemen.

De motorrijder wilde uitwijken voor een auto die aan kwam rijden. De bestuurder van de motor kwam ten val en liep daarbij verwondingen aan zijn voet en pols op. Hij is door een ambulance naar een ziekenhuis overgebracht.

Inbreker betrapt op balkon

DIEMEN - Bewoners van een woning aan de Pater Pirestraat betrapten woensdag even na middernacht een inbreker op hun balkon.

De bewoners waren net naar bed gegaan toen zij lawaai hoorden. In eerste instantie dachten ze dat het geluid bij de buren vandaan kwam. Desondanks gingen ze toch maar even kijken op hun balkon en troffen daar een onbekend persoon aan. Ze belden direct het alarmnummer 112, maar nog tijdens het gesprek met de meldkamer sprong de man van het balkon en ging ervandoor.

De toegesnelde agenten vonden op het balkon een koevoet tussen de balkondeur. De verdachte is weggerend in de richting van de Albert Schweitzerstraat. Hij had een donkere huidskleur en droeg een grijs trainingspak.

De politie vraagt mensen die iets gezien hebben, zich te melden via telefoonnummer 0900-8814.

Al 35 matches via Diemenvoorelkaar.nl

Samen op pad door een match via Diemenvoorelkaar.nl.

DIEMEN - Diemenvoorelkaar.nl is het platform voor Diemenaren die hulp willen aanbieden of kunnen gebruiken. Via de website hebben in een half jaar tijd al 35 hulpvragers en hulpaanbieders elkaar gevonden.

Particulieren, verenigingen en organisaties kunnen zich aanmelden bij de website diemenvoorelkaar.nl. In 2015 is de website gelanceerd. Inmiddels zijn er al 210 gebruikers, zowel hulpvragers als hulpaanbieders en er komen dagelijks nieuwe gebruikers bij. Er staan al 130 hulpvragen online, geplaatst door particulieren en verenigingen of organisaties. En het werkt: er zijn al ruim 35 matches. Dat kan gaan om het aansluiten van een printer, een maatje voor het leven, maar ook een trainer voor een sportvereniging.

"Een aantal organisaties heeft laten weten dat zij de website als een welkome toevoeging ervaren en dat zich al meerdere nieuwe vrijwilligers hebben aangemeld", aldus Amarens te Nijenhuis, coördinator Diemenvoorelkaar voor Stichting Welzijn Diemen. "We hebben ook veel enthousiaste verhalen gehoord over de nieuwe vrijwilligersjob die mensen hebben gevonden en over klussen die zijn opgelost.."

Match
Ook wethouder Ruud Grondel is vrijwilliger geworden via diemenvoorelkaar.nl. "Het sprak mij meteen aan: ik wil best iets voor iemand doen, maar het moet wel in mijn (drukke) agenda passen en het moet ook een activiteit zijn die mij ligt. Het systeem van Diemenvoorelkaar voldoet aan die voorwaarden. Ik bood mezelf op de site aan als taalmaatje en kreeg al snel een reactie van een vluchtelinge die graag één keer per week met iemand een gesprekje wilde voeren om haar Nederlands te verbeteren. Na de eerste kennismaking bleken we een 'match' te zijn en sinds oktober hebben we ongeveer één keer per week een gesprek. We praten over van alles en nog wat, dagelijkse dingen, maar ook over het nieuws en politiek."
Buurthulpdienst
Naast de website heeft Diemenvoorelkaar ook een Buurthulpdienst. Deze dienst was vroeger bekend onder de naam WonenPlus en helpt mensen om zo lang en prettig mogelijk thuis te blijven wonen.

Inschrijven op diemenvoorelkaar.nl is gratis. Mensen die geen computer hebben of wat hulp kunnen gebruiken bij het aanmaken van een profiel kunnen iedere donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur terecht in de Brede HOED. Een afspraak voor een ander moment in de Brede HOED, of Het Huis van de Buurt 't Kruidvat of het Noorderlicht kan ook: tel. 020-3144700 of e-mail info@diemenvoorelkaar.nl.

Inge den Heijer won twee vrijkaarten voor de voorstelling 'Aangeschoten Wild' van Dian Liesker in Theater De Omval op vrijdag 29 januari. Hieronder haar recensie.

Samen met mijn man heb ik de nieuwste avondvullende theatervoorstelling 'Aangeschoten Wild' van Dian Liesker bijgewoond in het knusse theater van Diemen, De Omval.

Het was een verfrissende en interessante voorstelling die deze voormalige nieuwslezeres en nu cabaretière op de planken neerzette, met steeds omschakelingen van cabaret naar journalistiek.

Met een eenvoudig decor en haar innemende, dan weer agressieve, dan weer nuchtere optreden - indringend en dan weer komisch - weet Dian Liesker er de spanning de hele voorstelling in te houden.

Droge humor, absurde wendingen, liedjes; je krijgt het allemaal voorgeschoteld in 'Aangeschoten Wild'.

Dian Liesker wist met haar theatervoorstelling 'Aangeschoten Wild' de toeschouwers de gehele voorstelling van begin tot eind te boeien met haar anekdotes, liedjes en grappen. Het aanwezige publiek had zichtbaar genoten en gaf Dian Liesker een groot en lang applaus aan het einde van de voorstelling.

Deze theatervoorstelling is de moeite waard om mee te maken en ik beveel hem warm aan.

4 en 9 februari

Film in De Omval

'Carol' met Rooney Mara, Cate Blanchett, Kyle Chandler e.a. De film is gebaseerd op de bestseller van Patricia Highsmith, auteur van Strangers on a Train en The Talented Mr. Ripley. Aanvang donderdag 20.00 uur, dinsdag 14.00 en 20.00 uur. €8,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

vrijdag 5 februari

Muziek in De Omval

Met de Wim Sonneveldprijs 2014 op zak brengt Flip Noorman in Make-Up met zijn muziekstijl die het midden houdt tussen Tom Waits, Kurt Weill en Leonard Cohen, aforistische poëtische teksten en een performance energie die je doet duizelen een ode aan al die leugens die een avond uit juist de moeite waard maken. 20.30 uur. €15,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

zaterdag 6 februari

Oud papier

Vrijwilligers van de Protestantse kerk de Ontmoeting halen vanaf 9.30 uur in heel Diemen oud papier op. U kunt uw papier, karton en oude boeken tot 9.30 uur aan de weg zetten.

Proefles Streetdance

Sportcentrum Women's Joy geeft een open proefles streetdance voor kinderen vanaf 6 jaar. Meisjes en jongens die wel eens willen proberen of streetdance iets voor ze is, kunnen om 11.30 uur een gratis les volgen. Informatie of aanmelden: 06-46431166 of jonijoja@tele2.nl.

zondag 7 februari

Clinics DiemerCross

Op 21 februari is de vijfde DiemerCross in het Diemerbos. Ter voorbereiding geeft AV '23 looptraining clinics op 7 februari om 12.00 uur op de baan van AV'23 en op zondag 14 februari 12.00 uur bij de ingang van het Diemerbos. €12,-, gratis voor stadspashouders. Inschrijving via inschrijven.nl.

Bridge+

Bridgeclubs Sans Atout en Diemen Noord organiseren in De Schakel een bridgeclinic met als onderwerp 'Muiderberg' van docent Nico Portegijs. Aanvang 12.00 uur. Aansluitend een bridgedrive, aanvang 13.15 uur. Inschrijven of informatie: 020-4638952 of bridge@boekservices.nl.

Open Podium 2016

Muziekschool Diemen organiseert weer een Open Podium in De Omval. Diverse presentaties van verschillende kunst- en cultuurinstellingen uit Diemen op het gebied van muziek (instrumentaal en zang), dans (klassiek tot modern) en beeldende kunst (schilderkunst, fotografie, beeldhouwen). 13.00 uur. Entree gratis.

woensdag 10 februari

Gratis proefles Zumba

Dans mee en verbrand ongemerkt veel calorieën. Iedere woensdag om 20.00 uur Zumba met MasFlow in Studio B - Body and Balance, Arent Krijtsstraat 34. Gratis proefles voor iedereen vanaf 16 jaar, met of zonder danservaring. Aanmelden via info@masflow.nl of 06-45647600.

Toneel in De Omval

Cas Jansen speelt 'Snowden'. Een bloedstollende thriller van Allard Blom over klokkenluider Edward Snowden, zijn missie, zijn bizarre verhaal en de relevantie daarvan voor ons allemaal. Ze zien alles. De whatsappjes die je verstuurt om een leuke avond af te spreken met vrienden. Het recept dat je zoekt op Google. 20.30 uur. €19,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

donderdag 11 februari

Film in De Omval

Jheronimus Bosch - Touched By the Devil van Pieter van Huystee. In 2016 organiseert Het Noordbrabants Museum een grote tentoonstelling ter gelegenheid van de 500ste sterfjaar van de middeleeuwse schilder Jheronimus Bosch. De documentaire volgt het team van Bosch-experts dat, met het oog op deze tentoonstelling, het mysterie van alle 25 nog bestaande schilderijen van Bosch probeert te ontrafelen. Na afloop een virtual reality tour waar u door middel van innovatieve technieken in de wereld van Jheronimus Bosch kunt duiken. 20.00 uur. €8,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

zaterdag 13 februari

Repair Café

Duurzaam Dorp Diemen organiseert een Repair Café tussen 12.00 en 15.00 uur. Vrijwilligers helpen kapotte spullen te repareren. Voor één keer is het Repair Café in de kantine van de gemeentewerf aan Landlust 2. Meer informatie: www.duurzaamdorpdiemen.nl.

Cabaret in De Omval

Aron Elstak is in de war. In zijn nieuwe voorstelling 'Met de moed der wanhoop' gaat hij op zoek naar zijn persoonlijke helden en trekt hij ten strijde tegen de schurken. 20.30 uur. €15,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

zondag 14 februari

Poppentheater

De muizen Mies en Dorus houden een winterslaap die zeven maanden duurt. In het snoepwinkeltje van Het Snoepmannetje vinden ze een geschikt slaapplekje. Maar als Mies een hapje neemt van een nieuw snoepje dat het Snoepmannetje aan het maken is, gebeurt er iets heel vreemds. Voor kinderen vanaf 4 jaar. 14.00 uur. €8,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

tot vrijdag 26 februari

In het gemeentehuis zijn schilderijen te zien van Yvonne Melchers uit Diemen. Werkdagen van 08.30 - 16.30 uur.

tot maandag 29 februari

Marja Eelman, lid van Kunstzin Diemen, exposeert in woon-zorgcentrum Berkenstede haar fantasierijke karakterpoppen. Dagelijks tussen 9.00 en 20.00 uur.

tot vrijdag 29 april

David Newman, lid van Kunstzin Diemen, toont zijn sfeervolle aquarellen in zorgcentrum De Diem. Dagelijks tussen 9.00 en 20.00 uur.

'Middelbare school zou een verrijking zijn voor Diemen'

Hoe Amsterdamse scholen reageren, is afwachten

Het Vechtstede College opende in 2013 nog feestelijk een uitbreiding van de school. Nu is er alweer ruimte tekort. Foto: Marieke van Veen

Vervolg van de voorpagina

'Ik denk ook dat Diemense ouders er
blij mee zouden zijn'

De ambitie voor een middelbare school in Diemen is er al langer. In de afgelopen 15 jaar is de mogelijkheid al zeker twee maal onderzocht. Door een dreigend veto van schoolbesturen uit de regio, die een middelbare school in Diemen blijkbaar niet zagen zitten, gingen die plannen ook weer als een nachtkaars uit. Dat recht om hun eigen gebied te beschermen hebben scholen in de regio blijkbaar ooit verworven.

De ambitie bleef. Klaasse sprak vorig jaar toch weer met een schoolbestuur in Amsterdam, die een vestiging in Diemen niet bleek te ambiëren. Maar nog niet met de GSF. "Terwijl dat wellicht wel een heel logische optie zou zijn", aldus Klaasse. Hij nam zelf al contact op met zijn Weesper collega, wethouder Peter Eijking, om hem van de Diemense ambitie op de hoogte te stellen.

Of er ook echt een school of dependance in Diemen zal komen, is nog maar zeer de vraag. "Dat is nog een heel lange weg. Er moet een partij zijn, bijvoorbeeld de GSF, die het ziet zitten, en dan nog is het afwachten hoe daar door de Amsterdamse scholen op wordt gereageerd, al neemt ook de leerlingendruk daar toe", aldus Klaasse. "De andere leden van het college en de gemeenteraad zouden ermee moeten instemmen, want het kost natuurlijk veel geld. Het zal ook afhangen van wat onderzoek oplevert over bijvoorbeeld leerlingenaantallen. Het is geen dogma dat er een middelbare school moet komen, maar ik zou het een verrijking vinden voor Diemen. Er stromen ruim 200 kinderen uit groep 8 uit naar het voortgezet onderwijs. Voor de sociale cohesie in Diemen is het wel heel jammer dat kinderen vanaf hun twaalfde levensjaar weg zijn. Ik zie ook kansen voor een koppeling van zo'n school met sport- en culturele verenigingen. Ik denk ook dat Diemense ouders er blij mee zouden zijn als hun kinderen de eerste leerjaren dichter bij huis naar de middelbare school kunnen. Het is een mooie ambitie."

En nu, wachten op een telefoontje van de GSF? "We gaan het gesprek graag aan. De GSF heeft nog geen contact opgenomen. Anders moet ik zelf maar eens gaan bellen", zegt Klaasse.

College stelt voorlopige ontwerpen Oost-West As vast

en impressie van het plan voor het deel op Plantage de Sniep. Foto: Sant en Co

DIEMEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft voorlopige ontwerpen vastgesteld voor de Muiderstraatweg en de Hartveldseweg, de Oost-West As. Het gaat om het voorlopige verkeerskundig ontwerp voor de hele as en om het voorlopig inrichtingsvoorstel voor het deel tussen de Provincialeweg en het spoorviaduct (Plantage De Sniep).

De gemeente wil de Oost-West as aanpakken nu toch de tramrails aangepakt moeten worden, de doorstroming van het verkeer verbeterd en het noodzakelijk is om onderhoud te plegen aan de weg en de riolering. Daarnaast wordt het project aangegrepen om met bewoners en belanghebbenden te kijken of een kwaliteitsverbetering op de Oost-West As tot stand gebracht kan worden. Met de uitkomsten van de overleggen met de verschillende partners (Stadsregio, GVB en dienst Metro en bewoners, bedrijven en belangengroeperingen) is een verkeerskundig ontwerp gemaakt voor de hele Oost-West As.

Plantage De Sniep
De voortschrijdende bouwactiviteiten op Plantage de Sniep maakten het noodzakelijk om zo spoedig mogelijk te komen tot een inrichtingsplan voor dit deel van de as, meldt wethouder Lex Scholten. "Landschapsbureau Sant en Co is aan de slag gegaan met de opdracht en heeft een inrichtingsplan gemaakt voor het wegvak tussen de Provincialeweg en het spoorviaduct. De sfeer van het inrichtingsplan is zoals we het ook bij de rest van de as voor ogen hebben: veel groen en ruimte voor het langzaam verkeer. Binnenkort kan iedereen tijdens een inloopavond de ontwerpen komen bekijken."

Deelgebieden
Voor de hele Oost-West as is het voorlopig verkeerskundig ontwerp nu vastgesteld. Voor de inrichting zullen plannen worden gemaakt per deelgebied. "We hebben nu een inrichtingsvoorstel voor een deel van de as; omdat het een complex geheel is, gaan we de inrichting van de rest van de as ook in deelgebieden ontwerpen. Daarbij gaan we weer met bewoners en bedrijven om tafel. Het verkeerskundig ontwerp is daarbij leidend", aldus Scholten.

Faillissement taxibedrijf ETS raakt ook Diemen

DIEMEN - De rechtbank heeft maandag het faillissement van ETS Taxi & Zorgvervoer B.V. en ETS Taxi Services B.V. uitgesproken. ETS verzorgt in Diemen de servicetaxi: het personenvervoer voor sociale activiteiten op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Voorlopig gaan de activiteiten gewoon door.

Wethouder Grondel van Welzijn: "Ik kan me voorstellen dat mensen die afhankelijk zijn van deze vorm van vervoer, bezorgd zijn of hun servicetaxi wel blijft rijden. Ik vind het belangrijk dat het vervoer voor deze groep kwetsbare mensen betrouwbaar is en goed geregeld blijft. Op dit moment levert ETS zijn diensten zoals gebruikelijk."

"De curator heeft de gemeente woensdag op de hoogte gesteld dat hij op zoek is naar een oplossing en dat tot die tijd de activiteiten in Diemen worden doorgezet", meldt een woordvoerder van de gemeente. "De curator heeft de gemeente verzocht om tot er duidelijkheid is niet met een andere partijen in zee te gaan. De gemeente blijft graag gebruik maken van het aanbod zoals dat er nu is."

Wmo
In Diemen hebben 1406 personen een pasje waarmee ze op grond van de Wmo gebruik kunnen maken van vervoer door ETS BV. Het gaat dan om sociale activiteiten zoals familiebezoek, naar de markt of naar de sportclub. In 2015 waren er 890 actieve reizigers. Het contract met ETS BV loopt op 1 augustus a.s. af. De gemeente is inmiddels bezig met het voorbereiden van een nieuwe aanbesteding.

DIEMEN - Meerlanden, het bedrijf dat in Diemen verantwoordelijk is voor het inzamelen van het afval, is door MVO Nederland voorgedragen voor de Koning Willem I plaquette. Dat is een prestigieuze prijs voor Duurzaam Ondernemerschap.

"Wij voelen ons zeer vereerd dat wij zijn voorgedragen voor de Koning Willem I Plaquette. Deze voordracht zien wij al als een kroon op ons duurzaam ondernemerschap. Het is een extra stimulans om te blijven innoveren, nu en in de toekomst," aldus Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden.

De Meerlanden maakt zich sterk om gft-afval zoveel mogelijk te hergebruiken als grondstoffen en energie. "Samen met gemeenten, bewoners, bedrijven en samenwerkingspartners zorgt Meerlanden ervoor dat GFT goed gescheiden wordt aan de bron. Zo kan zij er in haar Groene Energiefabriek vijf nuttige producten van maken: groengas, CO2, warmte, compost en water. De inzamelvoertuigen van Meerlanden rijden op dat groengas, gemaakt van het gft-afval dat zij zelf inzamelen. Omdat Meerlanden veel meer groengas produceert dan zij zelf verbruikt, gebruiken ook anderen het groengas. Groengas is klimaatneutraal en levert ook nog eens een enorme fijnstofreductie op. Het zesde product - grondstof voor de chemie - is in ontwikkeling", meldt het bedrijf.

Ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt biedt Meerlanden kansen. "Door op een andere manier naar functies te kijken is het mogelijk dat op dit moment 103 participatiemedewerkers dagelijks bij Meerlanden aan de slag zijn."

De Koning Willem I plaquette is de opvolger van het Ei van Columbus. De Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap beloont duurzame innovaties van kleine of grote organisaties. Een vakjury beoordeelt de komende tijd de inzendingen en maakt een Top 12 bekend. In mei worden de winnaars bekend gemaakt.

10 / 12

Gezocht: Oproepkrachten voor het begeleiden van
medewerkers met een
beperking in de lunchroom van Theater De Omval, op basis van een vrijwilligers-
vergoeding. Heb je belangstelling? stuur een mail naar
horeca@theaterdeomval.nl.

FSI-elektro is op zoek naar een administratief medewerker (m/v) voor o.a. facturatie, debiteurenbewaking en inkoopboekingen. Werktijden in overleg, totaal 4 tot 8 uur per week. Uw sollicitatie graag naar administratie@fsi-elektro.nl

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Zege voor SV Diemen

Ploeg staat op gedeelde derde plaats

Spectaculaire omhaal. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - SV Diemen heeft de thuiswedstrijd tegen Zwanenburg met 2-1 gewonnen. Bij rust was de stand 0-0. SV Diemen staat na deze overwinning op een gedeelde derde plaats van de ranglijst van de derde klasse C. De ploeg heeft evenveel punten als AGB, dat echter nog een wedstrijd tegoed heeft.

Een minuut na rust opende Manolito Joren de score: 1-0. In de 55ste minuut maakten de bezoekers gelijk. Dennis van Bree bepaalde een kwartier voor tijd de eindstand op 2-1. De aanvaller schoot een vrije trap schitterend langs de keeper van Zwanenburg. OSV, dat met 4-0 van Hercules Zaandam won, is koploper. Die ploeg heeft na 15 wedstrijden 31 punten. ASV Arsenal won de topper tegen AGB met 3-2 en staat nu op de tweede plaats. ASV Arsenal kwam 15 keer in actie en heeft 30 punten. AGB en SV Diemen staan met 28 punten op de derde plaats. AGB speelde pas 14 competitieduels en heeft een beter doelsaldo dan SV Diemen, dat bovendien 15 wedstrijden heeft gespeeld.

Komend weekend is er een inhaalprogramma in de derde klasse C. AGB gaat dan op bezoek bij IVV. De spelers van SV Diemen hebben een weekend vrij. De technische staf heeft ervoor gekozen om geen vriendschappelijke wedstrijd te organiseren. Dit geeft spelers die met lichte blessures kampen de kans om uit te rusten en fit aan de eerstvolgende competitiewedstrijd te beginnen. Die is op zondag 14 februari. De ploeg van trainer Martin van Egmond gaat dan op bezoek bij De Meteoor. Dat wordt een bijzondere wedstrijd, want De Meteoor wordt getraind door Gerrie Breugem, die met ingang van het seizoen 2016-2017 trainer van de zondagselectie van SV Diemen wordt.

Eerste herenteam van Badminton Vereniging Diemen pakt titel

DIEMEN - Het eerste herenteam van Badminton Vereniging Diemen is voor de vierde keer in successie kampioen geworden. Een prestatie van formaat.

Het verloop van de competitie was dit seizoen spannender dan in voorgaande jaren.

Een van de oorzaken hiervan was het vertrek voor de start van het seizoen van een van de belangrijkste spelers van Badminton Vereniging Diemen.

De spelers uit Diemen speelden de laatste competitiewedstrijd gelijk. Het uitduel tegen Amstelveen eindigde in 4-4. Dit was genoeg om titel in veilig te stellen.

Regiokampioenschap
Het team van Badminton Vereniging Diemen doet in het weekeinde van 13 en 14 februari mee aan het regiokampioenschap dat in Almere zal plaatsvinden. In juni zal de ploeg deelnemen aan het landelijk kampioenschap.

In september start de nieuwe competitie. De vereniging zoekt hiervoor nog een sterke heer en meerdere sterke dames die in de tweede klasse willen uitkomen. Geïnteresseerden die het leuk vinden om 's avonds recreatief te badmintonnen zijn ook welkom.

Dames van SV Zeeburg kloppen Westsite: 25-19

DIEMEN - Het eerste damesteam van SV Zeeburg heeft zaterdag voor eigen publiek gewonnen van Westsite: 25-19.

De eerste helft verliep wat rommelig. Veel balverlies werd afgewisseld met mooie aanvallen. De dames van SV Zeeburg hadden snel door dat ze de meeste kans maakten door met veel snelheid te spelen. Balverlies van Westsite werd omgezet in mooie tegenaanvallen. De dames uit Diemen gingen de rust in met een 14-12 voorsprong.

De tweede helft begonnen de dames van SV Zeeburg goed: er werd meteen gescoord. Dit mooie doelpunt werd gevolgd door een wat mindere fase waarin door beide partijen weinig werd gescoord. Het vastzetten van een speelster van Westsite die voor de rust veel had gescoord bleek effectief. De dames van SV Zeeburg herpakten zich. De snelheid kwam terug in het spel hetgeen resulteerde in mooi uitgespeelde tegenaanvallen. Af en toe werden grote kansen niet afgemaakt, maar toch was er deze helft meer concentratie en werd er echt als een team gespeeld: 25-19. SV Zeeburg heeft na 11 wedstrijden 19 punten. HVBS/Fidelitas heeft een punt minder, maar kwam al 12 keer in actie. Houten, VOC en Westsite hebben 16 punten. Zondag spelen de dames om 12.20 tegen VOC in Amsterdam.

DKV Victoria zet goede reeks voort

DIEMEN - DKV Victoria heeft de uitwedstrijd tegen Crescendo met 19-21 gewonnen. De korfballers uit Diemen zijn dit jaar nog ongeslagen.

Crescendo en DKV Victoria maakten er in Leiden een mooie wedstrijd van. Het spel was snel en fel. De beide teams waren aan elkaar gewaagd. Crescendo was wat fysieker dan DKV Victoria. Na een spannende eerste helft gingen de ploegen de kleedkamer in met een gelijke stand.

De tweede was vergelijkbaar met het eerste bedrijf. Het was uiteindelijk DKV Victoria dat het betere van het spel had en de leiding nam. Bij het laatste fluitsignaal van de arbiter was het 19-21 voor de bezoekers, waardoor de ploeg in 2016 nog ongeslagen is. DKV Victoria heeft dit jaar pas 1 punt laten liggen. Door deze goede reeks is de tweede plaats in de poule opeens dichtbij.

Thuiswedstrijd
DKV Victoria speelt zondag een thuiswedstrijd tegen Helios. Dat is een sterke ploeg waar niet zomaar van wordt gewonnen. De wedstrijd in Sporthal Diemen begint om 16.25.

Smashing '72 wint twee keer in successie

DIEMEN - Het eerste damesteam van Smashing '72 heeft twee competitieduels gewonnen. Zaterdag was de ploeg in Sporthal Diemen te sterk voor VV Utrecht (3-1) en dinsdagavond wonnen de dames in Amsterdam van De Spuyt: 1-3.

Smashing '72 legde zaterdag VV Utrecht haar wil op. De setstanden waren 25-18, 25-20, 25-14 en 17-25. Dinsdagavond kam de ploeg opnieuw in actie. In Sporthal Wethouder Verheij in Amsterdam toonde Smashing '72 zich sterker dan De Spuyt: De setstanden waren: 21-25, 18-25, 25-22 en 20-25.

Smashing '72 staat op de vierde plaats in de promotieklasse B. De ploeg komt komend weekend niet in actie. Smashing '72 speelt op zaterdag 20 februari tegen VCH. Die wedstrijd wordt gespeeld in Sporthal Diemen en begint om 17.00 uur.

VCH staat op de tweede plaats en is een sterke opponent. VV Amsterdam is koploper.

De Meeuwen winnen

DIEMEN - Het eerste damesteam van De Meeuwen heeft de thuiswedstrijd tegen De Waterwolf met 6-1 gewonnen. Het eerste herenteam was in Sportcentrum Wethouder F. B Duran veel sterker dan De Duinkikkers: 10-2.

Het eerste damesteam van De Meeuwen doet het dit seizoen erg goed. De ploeg staat met 37 punten uit 13 duels op de eerste plaats. Nummer 2 Jaws heeft 34 punten en kwam een keer meer in actie dan de waterpoloploeg uit Diemen.

De heren wonnen afgetekend van De Duinkikkers. Het team staat op de 8e plaats. Komend weekend zijn beide teams vrij. Het eerste dames- en herenteam komen op zaterdag 13 februari weer in actie. De dames gaan dan op bezoek bij Zwemvereniging Utrecht, het herenteam speelt een uitwedstrijd tegen Aquarijn.