DiemerNieuws

11 juni 2015

DiemerNieuws 11 juni 2015


Sluiting dreigt voor AGO-bad

DIEMEN - Als Amsterdam stopt met de subsidie aan het AGO zwembad, moet het bad de deuren sluiten. En dat is precies wat het Amsterdamse college van B en W van plan is volgens het bestuur van het zwembad, dat zich baseert op een uitgelekte notitie.

Het AGO zwembad werd in 1977 gebouwd op toen nog Amsterdams grondgebied en voor een deel met geld dat onder Amsterdammers was ingezameld. Ook de gemeente Amsterdam droeg vanaf dat moment bij met een jaarlijkse structurele subsidie. Hoewel de grond onder het zwembad in 1983 is overgedragen aan Diemen, is dat altijd zo gebleven. Het zwembad biedt unieke speciale voorzieningen. Het bad wordt veel bezocht door Amsterdammers, vooral mensen met een verstandelijke of fysieke handicap, mensen met dementie en mensen met een medische indicatie. "Er komen alleen al mensen uit 20 verpleeghuizen bij ons zwemmen", vertelt Henny Jacobse. Hij is ambtelijk secretaris van de Stichting AGO en vanaf het begin bij het zwembad betrokken. "Dit is niet de eerste keer dat sluiting dreigt. Het probleem is deze keer dat we de argumentatie van het college niet kennen. Op basis van een uitgelekte notitie van de wethouder begrijpen we dat een argument is dat het in de gemeente Diemen staat, en het tweede dat er alternatieven in Amsterdam zijn. Wij bestrijden dat, we hebben de afgelopen jaren ook alternatieven laten onderzoeken. Maar geen ander bad in Amsterdam biedt dezelfde voorzieningen als het AGO-bad."

Saillant detail: de Stichting AGO kreeg in 2012 nog een renovatiesubsidie, uitgesmeerd over vijf jaar. De laatste twee termijnen moeten nog worden voldaan. "De eis van de Amsterdamse wethouder van Sport was dat het zwembad nog minstens 10 jaar door moest kunnen. Wij hebben daarvoor geld geleend. Als het voorstel van de wethouder nu wordt gevolgd, stopt de structurele subsidie, tegelijkertijd met de laatste termijn van de renovatiesubsidie, op 1 januari 2017. Na vijf jaar al."

Maar zover is het nog niet en er wordt hard gelobbyd om de gemeenteraad van Amsterdam ervan te overtuigen om het zwembad de subsidie te laten houden.

Lees verder op pagina 5.

Diemen krijgt een voldoende

DIEMEN - Diemenaren geven hun woonplaats en de voorzieningen een voldoende.

Dat blijkt uit het onderzoek 'Waar staat je gemeente'. Op de vier hoofdthema's woon- en leefklimaat, welzijn en zorg, relatie inwoner-gemeente en de gemeentelijke dienstverlening scoort Diemen overal tussen 6,2 en 6,9, iets hoger dan het landelijk gemiddelde.

Diemenaren zijn tevreden over het winkelaanbod, zorgvoorzieningen en openbaar vervoer. Minder tevreden zijn zij over de sport- en speelvoorzieningen. 85% voelt zich veilig in de buurt.

Over de meeste aspecten van dienstverlening van de gemeente zijn de Diemenaren tevreden. Het afhandelen van zaken zou wel wat sneller mogen en ook de juistheid en volledigheid van de informatie scoort relatief laag. Diemenaren hebben meer vertrouwen in hun gemeente dan het landelijk gemiddelde.

Diemenaren geven hun algehele persoonlijke gezondheid een 8. Een op de 10 inwoners voelt zich wel eens eenzaam en 20% heeft behoefte aan meer sociale contacten. Wonen in Diemen scoort een 7,5. Vooral de nabijheid van Amsterdam, de woonomgeving en het dorpse karakter worden gewaardeerd. 67% is tevreden over de afvalinzameling. Het rapport is te vinden op www.diemen.nl.

Blauwe zone verder uitgebreid in Diemen-Zuid en Centrum

DIEMEN - De blauwe zone in Diemen-Zuid en Diemen Centrum wordt vanaf 14 september verder uitgebreid. Het college van B en W heeft dit besloten.

Ook wordt een aantal parkeerlocaties uitgebreid voor het bedrijfsparkeren. Aanleiding voor het besluit zijn de resultaten van het gehouden parkeeronderzoek en signalen van bewoners. De betreffende bewoners zijn via een brief geïnformeerd over het collegebesluit.

In maart 2015 is het jaarlijkse parkeeronderzoek uitgevoerd naar de parkeerdruk in verschillende wijken van Diemen. Uit de resultaten blijkt dat de parkeerdruk in de genoemde straten zo hoog is dat ervoor gekozen wordt de blauwe zone uit te breiden. De blauwe zone in Diemen-Zuid wordt uitgebreid met de volgende straten: Speenkruid, Anne Frankstraat, Hector Petersenstraat, Kerwin Lucasstraat, de P.J. ter Beekstraat en het westelijk deel van de Weesperstraat.

Lees verder op pagina 3.

Avondvierdaagse van Diemen is in volle gang

Leerlingen van De Octopus doen mee aan de avondvierdaagse. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - De avondvierdaagse is in volle gang. Dinsdagavond vertrokken de deelnemers, onder wie veel kinderen, vanaf Het Wapen van Diemen in Diemen-Zuid. Er lopen veel leerlingen van de basisscholen in Diemen mee. Zij zijn vaak herkenbaar. Bijvoorbeeld doordat zij een shirt dragen waarop de naam van de school is gedrukt. Ook zijn er leerlingen die een vlag met de naam van hun school dragen. De deelnemers lopen vijf of tien kilometer per avond. Vrijdag is de slotavond van de avondvierdaagse. Het belooft een feestelijke avond te worden. Naar verwachting zullen er veel toeschouwers aanwezig zijn.

1131

deelnemers hebben zich ingeschreven voor de avondvierdaagse

Politie beëindigt illegale feesten

DIEMEN - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een einde gemaakt aan twee illegale feesten in het Diemerbos.

Na een melding dat er een illegaal feest zou zijn met 800 man, trof de politie in het bos twee illegale feesten. Een met 80 en het andere met 300 feestgangers. Beide feesten zijn zonder problemen beëindigd.

Wie komt helpen?

DIEMEN - Eén middag, negen locaties, meer dan 60 vrijwilligers en ruim 200 mensen die hulp ontvangen: 20 juni is de volgende projectdag van Serve the City Diemen (StC).

Omdat de projecten die dag zo gevarieerd zijn, is er voor iedereen wel iets bij wat bij hem of haar past als vrijwilliger. En ook kinderen mogen meedoen. Bij een project van STC Diemen met kinderen van basisschool De Ark bleek eerder dit jaar dat zowel kinderen als de mensen die hulp ontvingen daar erg enthousiast over waren.
Projecten
"Volwassenen en kinderen kunnen onder andere aan de slag met voedsel inzamelen voor de voedselbank, contact leggen met ouderen zonder al te veel woorden of Diemen mooier maken door vuil te prikken", vertelt projectcoördinator Tinka Veninga. "Voor wie echt niet kan kiezen: er zijn ook nog fotografen nodig die langs alle projecten gaan."

Aanmelden
Alle projecten zijn te vinden op stcdiemen.nl/projecten of de Facebookpagina van StC. Daar kun je je ook aanmelden als vrijwilliger.

Omgevingsvergunning blok 1 Holland Park verleend

Robèrt Verheijden (Bouwaccent), André Snippe (Snippe Projecten) en wethouder Lex Scholten Foto: Snippe Projecten

DIEMEN - Lex Scholten, wethouder Ruimtelijke Ordening gemeente Diemen, heeft vorige week woensdag de omgevingsvergunning voor blok 1 van Holland Park uitgereikt aan de samenwerkende ontwikkelaars André Snippe (Snippe Projecten) en Robèrt Verheijden (Bouwaccent). Met het verlenen van de vergunning komt de realisatie van de eerste 131 appartementen weer een stap dichterbij.

Het uitreiken vond op feestelijke wijze plaats tijdens de Provada, de grootste vastgoedbeurs van Nederland. Wethouder Lex Scholten: "Dit is een hele belangrijke mijlpaal voor Diemen. Met het bouwen van de eerste woningen in Holland Park wordt een belangrijke stap gezet in de verdere groei van de gemeente. Holland Park wordt een aantrekkelijke woonwijk waar het prettig wonen, werken en recreëren is. De nieuwe wijk zal heel Diemen een impuls geven. Het is ook een mooi voorbeeld van een van de grootste transformaties in Nederland van een slecht functionerend kantorengebied tot een gemengd woon-werkgebied met voorzieningen. Daar zijn wij als gemeente best trots op."

Binnen enkele maanden nadat de verkoop is begonnen, zijn bijna alle woningen van blok 1 verkocht waardoor de bouw van dit blok kan worden gestart. Gestreefd wordt om de bouw rond de zomervakantie te starten. Binnenkort begint ook de verkoop van 94 woningen in blok 2 van Holland Park.

Voor meer informatie: www.diemen.nl/bergwijkpark.nl of voor verkoopinformatie over de woningen, www.hollandpark.nl.

De Openbare Lagere School (1)

In 1884 werd aan de Ouderkerkerlaan 37 de nieuwe Openbare Lagere School gebouwd. Jan Teer werd in 1886 tot hoofd van deze school benoemd. Omdat medio 1900 het leerlingenaantal in Diemen flink was gestegen, moesten er twee klaslokalen worden bijgebouwd.

In 1995 vertelde oud-leerling Jan Hagen in het tijdschrift van de HKD nog uitgebreid over zijn schooltijd: "Meester Teer was de beste die er was. Hij had een enorm gezag."
Over de school zelf vertelde Hagen: "Het gebouw was hoog en had vijf lokalen. De ramen zaten te hoog, dus je kon niet naar buiten kijken. De vensterbanken stonden ook helemaal vol met bloempotten. Het was een feest als je alle planten water mocht geven. De speelplaats was rondom. Achter de school slepen we allemaal onze griffels. In sommige tegels waren al hele gaten gesleten. Er werd op de openbare school gewerkt volgens een rooster. Hierin stond precies vermeld wanneer vakken als schrijven, kennis der natuur, tekenen of taal aan de orde waren. Verder hadden we een gymnastieklokaal dat nooit werd gebruikt. Meester Teer en burgemeester Bicker waren grote muziekliefhebbers, dus in het gymnastieklokaal werden de muziekinstrumenten van de Diemense Harmonie opgeslagen. Wij moesten maar buiten gymmen."

Weerbericht

Vrijdag zeer warm, vanaf het weekeinde koeler
Boven de Golf van Biskaje ligt een lagedrukgebied. Boven Centraal-Europa is de luchtdruk hoog. De windrichting is vrijdag daardoor zuidoost. De atmosfeer warmt dan snel op. Later op vrijdag of in de nacht naar zaterdag bereikt een uitloper van het Biskajelaag onze omgeving. Er is dan een grote kans op een (onweers)bui. Vanaf zaterdag koelt het vervolgens weer af.

Vrijdag en het weekeinde
Net als vorige week wordt het vrijdag tropisch warm bij 29 à 30 graden. De bewolking neemt later toe met in de avond kans op onweer. Ook het weekeinde wordt een herhaling van zetten. De wind draait zaterdag van zuidoost naar zuidwest. Eerst is er nog kans op een bui. Overdag klaart het geleidelijk op. Het wordt 20 à 21 graden. Zondag draait de wind naar noord. Het is koel met circa 17 graden. Er zijn wolkenvelden met kans op een bui, af en toe schijnt de zon.

Trend na het weekeinde
Een uitloper van het Atlantisch hogedrukgebied reikt tot over de Noordzee. De wind blijft daardoor meest uit het noorden waaien. Het is koel met een maximum van circa 15 graden, later in de week iets oplopend. Het is meestal droog met een mix van zon en wolkenvelden.

Weetje
Zomerweer in juni houdt zelden aan. Meestal draait de wind na één of een paar warme dagen via zuidwest naar noordwest of noord. Het zeewater is nog relatief koud. De temperatuur daalt dan fors. Vroeger schoor men dan de schapen, zodat de kale huid niet aan de felle zon werd blootgesteld. In juni noemt men zo'n koele, vaak grijze periode daarom schaapscheerderskou.

Man dupe pinpastruc

DIEMEN - Een 92-jarige man is vorige week woensdag onwel geworden in de Arent Krijtsstraat. Twee vrouwen wekten de indruk dat zij zich over het slachtoffer ontfermden. De man kon even later naar huis.

Nadat hij thuis was gekomen merkte hij dat hij zijn pinpas miste. Kort daarna werd hij gebeld door iemand die zich uitgaf voor een medewerker van een bank en hem om zijn pincode vroeg waarmee zijn pas geblokkeerd kon worden. De man gaf zijn code. Kort daarna bleek dat er geld van de rekening van de man was gehaald.

De politie is op zoek naar getuigen. Zij kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Laatste bewoners terug naar Beukenhorst

'Ik was best een beetje bang, maar nu ben ik heel blij'

Rania geniet van het vertrouwde uitzicht vanuit haar eigen huis.

DIEMEN - De Beukenhorst raakt langzaam maar zeker weer helemaal vol. De laatste 32 woningen die bij de explosie op 4 september vorig jaar het zwaarst beschadigd raakten zijn hersteld en de bewoners verhuizen deze week terug naar hun eigen huis. Rania Loulo is een van hen. Hoewel ze er best tegenop zag om terug te keren naar de plek waar ze na de explosie halsoverkop vandaan moest vluchten, is ze blij dat ze weer in haar eigen huis woont. "Dit is mijn plek."

De nieuwe lift beweegt door de glazen liftschacht naar boven en er wordt nog gewerkt in de centrale hal. Rania is een paar dagen geleden terug verhuisd naar haar eigen woning. Haar huis was een van de meest beschadigde na de explosie en ze kon alleen vanuit een hoogwerker nog afscheid nemen van haar huis. Nu gaat ze voor naar de woonkamer. Muren gesausd, nieuw laminaat op de vloer. "Het laminaat mochten we zelf uitzoeken en is voor ons gelegd", vertelt ze. De meubels die er nu staan heeft Rania moeten aanschaffen, vrijwel alles ging verloren. Die kreeg ze niet vergoed door de woonstichting. "Ik kon het zelf ook niet betalen, maar gelukkig hebben we veel hulp gekregen en de stichting Gedupeerden Beukenhorst heeft geld voorgeschoten zodat ik de meubels kon kopen. Zij verhalen de kosten dan weer op degene die verantwoordelijk is voor de explosie."

"Wat een drama hebben we meegemaakt, het was echt een nachtmerrie." Rania en haar drie kinderen verbleven noodgedwongen een tijdje in een hotel en kregen daarna elders in Diemen tijdelijk vervangende woonruimte. "Dat was ook een mooi huis, met aardige buren. De eerste periode na de explosie dacht ik dat ik niet meer terug zou willen, maar nu ben ik heel blij om hier weer te zijn. Dit is mijn plek. Ik was best een beetje bang en mijn kinderen ook. Maar we waren allemaal heel snel weer gewend. De kinderen kunnen nu weer buitenspelen met hun vriendjes."

'Het grootste deel van de huurders vindt het fijn om terug te komen'

Niet iedere teruggekeerde huurder is tevreden. Sommige huurders vinden de staat van oplevering onder de maat. Eric de Vries van De Key is de beheerder van De Beukenhorst. Hij begon in de moeilijk periode na de explosie. Hij verloor door de explosie zijn collega Margo, die op dat moment de beheerder was. "Dat was natuurlijk een groot verlies en ik heb alle begrip voor de emoties van de huurders, voor zover je kunt bevatten wat zij hebben meegemaakt als je er niet bij was." Eric heeft enkele huurders die noodgedwongen tijdelijk elders moesten wonen begeleid en begeleidt nu als beheerder ook de terugkerende bewoners. "Het grootste deel van de huurders vindt het heel fijn om weer terug te komen, hoewel sommige er wel tegenop zagen. Logisch. Voor mensen die opleveringsproblemen melden proberen we een oplossing te vinden, maar dat kan nu eenmaal niet altijd. Ik denk wel dat wij er alles aan gedaan hebben om de mensen zo goed mogelijk te helpen."

"Wat er gebeurd is kan ik niet vergeten en soms ben ik nog wel bang", vertelt Rania. "Kijk, hier was de vloer weg en ook het balkon was helemaal weggeslagen. Maar het leven gaat door en ik kijk vooruit. Ik moet sterk zijn voor de kinderen. Ik wil ook De Key bedanken en alle andere mensen die ons geholpen hebben. Uiteindelijk hebben we een geluk bij een ongeluk gehad. Ik heb een nieuw leven gekregen met mijn nieuwe huis."

Woonduur omzetten in inschrijfduur verlengd

DIEMEN - Inwoners van de stadsregio Amsterdam die hun woonduur willen laten omzetten in inschrijfduur bij WoningNet krijgen hier nog tot 31 december 2015 de tijd voor. De Stadsregio en de woningcorporaties hebben dat afgesproken.

De deadline was 1 juli. Door de vernieuwde wet- en regelgeving (Huisvestingswet) vervalt namelijk per 1 juli 2015 woonduur als mogelijkheid om kans te maken op een sociale huurwoning. Omdat er een overgangsregeling is, kunnen inwoners van de Stadsregio opgebouwde woonduur tijdelijk laten tellen als inschrijfduur bij WoningNet. Inschrijven bij WoningNet is hiervoor noodzakelijk. Het aantal inschrijvingen bij WoningNet is hierdoor de afgelopen maanden sterk toegenomen, net als de hoeveelheid vragen via de telefoon en e-mail. Hoewel WoningNet de capaciteit van haar klantenserviceafdeling fors heeft uitgebreid, staan mensen lang in de wacht of krijgen zelfs geen contact. Om klanten tegemoet te komen zal WoningNet ook in het tweede half jaar van 2015 woonduur omzetten naar inschrijfduur. Dit is onder andere gunstig voor inwoners die nu een koophuis hebben en senioren die kleiner willen gaan wonen en mogelijk in de toekomst gebruik moeten maken van het woningaanbod dat corporaties publiceren via WoningNet. Voor meer informatie over de regeling: www.woningnetregioamsterdam.nl.

Inbraken

DIEMEN - Onbekenden hebben de afgelopen weken maar liefst drie keer ingebroken in de slijterij aan de Arent Krijtsstraat. De inbraken vonden in de nacht plaats.

De politie laat weten dat er bij de inbraken vermoedelijk twee daders betrokken zijn die gebruikmaken van een auto die veel lawaai maakt. De politie verzoekt getuigen of mensen die over meer informatie beschikken contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Rad van fortuin: prijzen voor klanten van markt

Draaien en hopen op een prijs. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Bezoekers van de wekelijkse markt op woensdag maken de hele maand juni kans op aantrekkelijke prijzen.

Na aanschaf van een artikel bij een van de marktkooplieden ontvangt de klant een bonnetje. Dit bonnetje kan worden ingeleverd bij het rad van fortuin. Vervolgens maakt de klant kans op een prijs. Het betreft hier artikelen die beschikbaar zijn gesteld door marktkooplieden en waardebonnen die kunnen worden besteed bij de marktkooplieden op het Diemerplein. De marktkooplieden willen via deze actie de markt nadrukkelijk onder de aandacht brengen van de inwoners van Diemen.

Blauwe zone

Vervolg van voorpagina

De blauwe zone wordt voorlopig niet uitgebreid in Polderland, de Kruidenbuurt (inclusief het parkeerterrein bij winkelcentrum Kruidenhof).
In Diemen-Centrum wordt de blauwe zone uitgebreid met het parkeerterrein van de Tobias Asserlaan 298-345, de Van Dijkstraat en de Henry Dunantlaan.

Certificaat voor leerlingen huiswerkklas

DIEMEN - Een jaar lang iedere woensdagmiddag naar de huiswerkklas werd vorige week beloond met een certificaat, uitgereikt door wethouder Ruud Grondel. Een groepje leerlingen van groep 6, 7 en 8 van De Octopus werd het afgelopen schooljaar geholpen met taal, rekenen en aardrijkskunde. Paula en Amber, studenten culturele en maatschappelijke vorming, begeleidden de huiswerkklas als stage-opdracht voor de Stichting Welzijn Diemen. Hoewel de kinderen dus op hun vrije middag extra les kregen, vonden ze de lessen zo leuk dat zij al gevraagd hebben: volgend jaar weer?

Dreigende sluiting AGO-bad

Vervolg van de voorpagina.

Jacobse heeft ingesproken in de commissie Financiën, gemeenteraadsleden benaderd en alle gebruikers van het bad gevraagd het Amsterdamse college te schrijven hoe belangrijk het zwembad voor ze is. Dinsdag bezocht een delegatie van raadsleden uit Amsterdam en Diemen het zwembad om geïnformeerd te worden.

Goedkoop zwembad
Hoewel het bad meest door Amsterdammers wordt bezocht, komen er natuurlijk ook Diemenaren, bijvoorbeeld kinderen voor zwemles. "De gemeente Diemen is altijd fantastisch voor ons geweest en heeft op diverse manieren geholpen. Niet altijd financieel, maar ook bijvoorbeeld door het parkeerterrein te onderhouden," vertelt Jacobse. "De opbrengsten zijn 237.000 euro per jaar en de subsidie bedraagt 275.000 euro per jaar. Een relatief goedkoop zwembad voor veel kwetsbare mensen."

De Diemense wethouder van Sport, Jeroen Klaasse, meldt desgevraagd: "Voor ons is nog niet duidelijk of het AGO zwembad al dan niet blijft bestaan. Het is met name een doelgroepenbad dat een regionale functie heeft. In de gemeente Diemen is al een gemeentelijk zwembad waar jaarlijks geld naartoe gaat. Het ligt dan ook niet voor de hand dat wij als gemeente een tweede zwembad financieel gaan ondersteunen."

Het bad lijkt dus afhankelijk te blijven van de Amsterdamse subsidie. De gemeenteraad in Amsterdam neemt het definitieve besluit op 1 juli.

Maurice van de Graaf


17 jaar
Basgitarist bij The Carpet Pilots
Diemenaar sinds zijn geboorte

Wat voor muziek maken jullie?
"We maken rockmuziek met een vleugje pop."

Wat doe je verder in het dagelijks leven?
"Ik werk in restaurant Zouthaven van het Muziekgebouw aan het 't IJ en ik heb net de vooropleiding van het Conservatorium Haarlem succesvol afgerond."

Wat is je grote droom?
"Mijn brood kunnen verdienen met muziek. Touren met mijn band en een eigen studio en muziekschool."

Welk boek ligt er op je nachtkastje?
"'A Hitchhiker's Guide to the Galaxy' van Douglas Adams."

Wat zou je doen met een miljoen?
"Samen met mijn broer een studio bouwen en natuurlijk instrumenten kopen."

Welke artiest is je alltime favorite?
"Ik vind dat een vreselijke vraag dus ik heb altijd mijn top 6 artiesten klaarstaan omdat ik niet eentje kan kiezen: Kings of Leon, Red Hot Chili Peppers, Arctic Monkeys, Pink Floyd, The Police, Band of Skulls."

Paradiso of Ziggo Dome?
"Ik wil sowieso in beide ooit gespeeld hebben en Paradiso kan ik al afvinken. In een wedstrijd van Pinquin Radio (een internetradiostation) mochten we optreden in Paradiso. Maar als ik echt moet kiezen zou ik denk ik voor Paradiso gaan voor de intiemere sfeer."

Favoriete stek in Diemen?
"De Omloop."

Wat weten veel mensen niet van je?
"Dat ik ben aangenomen voor Conservatorium Haarlem en auditie heb gedaan bij Conservatorium Amsterdam. Binnenkort hoor ik of ik geplaatst kan worden."

Met wie zou je nog eens een gesprek willen voeren?
"Met Mike Porcaro, de bassist van Toto die onlangs is overleden aan ALS. Ik zou hem vragen wat ik moet kunnen om zo succesvol te worden als hij."

Als je een dagje burgemeester was...
"Dan zou ik een poppodium laten bouwen."

110 zwemmers voltooien zwemvierdaagse

De Meeuwen organiseert succesvol evenement

Leden van De Meeuwen delen fruit en drinken uit.

DIEMEN - 110 deelnemers hebben donderdagavond in Sportcentrum Wethouder F.B. Duran de zwemvierdaagse voltooid. Voor iedereen lag er een medaille klaar. De zwemvierdaagse werd ook dit jaar georganiseerd door De Meeuwen uit Diemen.

De organisatie van de zwemvierdaagse bestond dit jaar uit Suzan Schuurhuis, Jelle Eisinga en Dennis Hooijberg. Zij kregen hulp van veel vrijwilligers van De Meeuwen. Een groot aantal vrijwilligers zat vier avonden langs de kant van het zwembad om toe te zien op de veiligheid van de deelnemers, anderen zaten in de hal om de deelnemers te ontvangen, drinken en fruit uit te delen, snoep en lootjes te verkopen en op donderdagavond de medailles uit te reiken.

Speciale band
De Meeuwen heeft een speciale band met de zwemvierdaagse. Het prominente lid Ruud van Feggelen was in 1970 de initiator van de zwemvierdaagse in Nederland. De Meeuwen was toen nog een Amsterdamse vereniging. Mensen van alle leeftijden deden vorige week mee aan de zwemvierdaagse. De jongste deelnemers zwommen vier avonden op rij tien baantjes, de iets ouderen zwommen minimaal twintig baantjes. Er waren ook deelnemers die al jaren meedoen aan de zwemvierdaagse in Diemen: mevrouw Schouten voor de 32e keer, Jolanda voor de 26e keer en Claudia voor de 16e keer.

Zwemmers die uit het water kwamen kregen in de hal van het sportcentrum drinken en een stuk fruit. Dit was gratis ter beschikking gesteld door supermarkt Deen in winkelcentrum Diemerplein. Ook konden deelnemers meedoen aan de tombola; zij maakten hierdoor kans op het winnen van een leuke prijs. De organisatie en de deelnemers kijken terug op vier gezellige en geslaagde zwemavonden. Uiteraard hoopt De Meeuwen alle deelnemers volgend jaar weer terug te zien.

Schaakvereniging naar Diemen verhuisd

DIEMEN - Schaakvereniging Oosten-Toren is sinds 4 juni gevestigd in De Schakel in Diemen. De vereniging is afkomstig uit de Watergraafsmeer.

Oosten-Toren had jarenlang de thuisbasis in de Watergraafsmeer. De vereniging moest daar echter vertrekken en vond een nieuwe accommodatie in Diemen. De ledenlijst van Oosten-Toren bestaat uit 28 senioren en 20 jeugdleden (jongens en meisjes van vijf tot en met vijftien jaar). De vaste clubavond is de donderdagavond. De jeugd speelt dan van 18.45 tot 19.45 uur, de senioren vanaf 20.00 uur. De jeugdleden maken het seizoen echter af in het clubgebouw in de Watergraafsmeer en starten na de zomerstop in Diemen. De senioren zijn al in De Schakel begonnen en spelen de hele zomer door. Schaakliefhebbers zijn welkom om op een donderdag langs te komen in De Schakel. Zij kunnen dan kennismaken met de schaakvereniging en eventueel meespelen tijdens de zomercompetitie.

Tanja Schmitz (SP) vertrekt uit gemeenteraad

DIEMEN - SP-raadslid Tanja Schmitz neemt aan het einde van deze maand afscheid als raadslid.

Schmitz kwam na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 in de gemeenteraad. Daarvoor was zij jarenlang fractieopvolger van de SP. Schmitz geeft aan dat zij het intensieve raadswerk niet langer kan combineren met haar drukke baan en privéleven. "Daarnaast vind ik het prettiger om in de luwte te werken. Nadat ik als raadslid ben gestopt zal ik weer als fractieopvolger voor de SP gaan werken", aldus Schmitz.

De plaats van Tanja Schmitz in de gemeenteraad wordt ingenomen door Leon Smits. Hij wordt na het zomerreces geïnstalleerd als raadslid voor de SP.

Genieten van jazzmuziek in de zon op het Diemerplein

Straatorkest Brasta! uit Utrecht was er dit jaar ook weer bij. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - 'Walking on sunshine' speelden De Neuteblazers zondag op het Diemerplein. Het Diemense dweilorkest opende de tweede editie van jazzfestival 'Duke op het Diemerplein'. Dat wil zeggen: de muzikale opening. Burgemeester Erik Boog opende daarna het festival, zijn eerste officiële opening als nieuwe burgemeester van Diemen.

De zon was er en bleef de hele middag schijnen over het plein, waar veel mensen genoten van de muziek van verschillende orkesten. De stoelen voor het podium en terrassen op het plein zaten de hele middag vol met muziekliefhebbers.

Na de hoofdact, het Clazz Ensemble, werden de festivalprijzen uitgereikt: the Blue Ducks. Ad Oud, die speelde in het winkelcentrum, won de prijs voor beste solist. Het beste arrangement was volgens de jury van Double Espresso voor hun bewerking van een stuk van Ellington. Welk orkest het meest de sound van Ellington had, kon de jury niet kiezen. Toos! en MDM delen de prijs. "Daar ben ik wel trots op", vertelt Wim Amerongen van MDM en organisator van het jazzfestival. "Wat die sound is, is moeilijk uit te leggen; het heeft te maken met het gebruik van ongebruikelijke akkoorden en de klarinet die zorgt voor de speciale Ellingtonsound." Hij kijkt tevreden terug op het festival. "Het was een geweldige dag, in alle opzichten zeer geslaagd."

De jamsessie in Café Blauw trok veel muziekliefhebbers. Foto: Amy Koopmanschap
Pianist Boris Rodenko.
Clazz Ensemble: de hoofdact van 'Duke ontmoet Mingus en Monk op het Diemerplein'.
Swingen bij de muziek van MDM.
Ellingtonkenners Louis Tavecchio en Piet Schilte vormen de vakjury.
De Neuteblazers openden het jazzfestival.
Dit jazzfestival had met diverse Diemense orkesten, zoals de Diemer Harmonie, ook een heel lokaal tintje.
Op de foto in de stijl van Duke Ellington, een idee van de studenten van Hogeschool InHolland die meewerkten in de organisatie.
Burgemeester Erik Boog opende het festival en genoot de rest van de middag van de muziek op het Diemerplein. Foto: Trudy Kroese
Een drankje, een hapje, zon en muziek; het was genieten op het Diemerplein.
Ad Oud speelde in het winkelcentrum.

's Avonds verplaatste het festival zich naar grand café Blauw in De Omval, waar een film over Ellington werd vertoond en nog een jamsessie werd gehouden. "Ook de jamsessie was een succes en dat is waar je als organisatie van droomt: dat mensen niet op willen houden met spelen."

Volgend jaar komt er weer een jazzfestival op het Diemerplein, de datum is al bekend: zondag 5 juni.

Actie veilig winkelen in centrum

Klanten winkelcentrum en markt krijgen informatie over zakkenrollerij

Politieagent geeft informatie aan een bezoekster van de markt. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - De politie en de gemeente hebben woensdag een actie gehouden in en om winkelcentrum Diemerplein: veilig winkelen.

Het doel van de actie was om veilig winkelen te promoten, bezoekers van het winkelcentrum en de markt op het risico van zakkenrollers te wijzen en tips te geven hoe zij kunnen voorkomen dat zij het slachtoffer worden van zakkenrollers.

Marco Verduin van de politie in Diemen: "De situatie in het winkelcentrum en op de markt in Diemen is zeker niet slechter of beter dan op vergelijkbare plekken in Nederland. Maar feit is dat zakkenrollers op plekken toeslaan waar veel mensen aanwezig zijn. Dus in een winkelcentrum en op een markt. Deze actie is een extra service aan de bezoekers van het winkelcentrum en de markt. Wij wijzen hen op risico's en geven ook aan wat zij kunnen doen om te voorkomen dat zij slachtoffer van zakkenrollers worden."

'Ik berg mijn portemonnee altijd op
in de binnenzak van mijn jas'

Hij geeft aan dat zakkenrollers vaak in teams werken. "Een van hen probeert de pincode van een mogelijk slachtoffer af te kijken. Het is dus belangrijk om als je bij een geldautomaat pint of in een winkel of supermarkt met je pinpas betaalt ervoor te zorgen dat niemand je pincode kan afkijken. Doe je hand of je portemonnee voor het scherm waarop je de pincode intoetst. Als ze de pincode van het slachtoffer eenmaal weten proberen ze de portemonnee te stelen. Vaak leidt één persoon het slachtoffer af en slaat de ander toe."

Verduin, zijn collega's en vier vrijwilligers van de politie spraken woensdag veel mensen aan. Een aantal mensen bleek alert te zijn op zakkenrollers: "Ik berg mijn portemonnee altijd op in de binnenzak van mijn jas. En als ik pin doe ik dat binnen in de bank en zorg dat niemand mijn pincode kan afkijken", aldus mevrouw Jansen op de markt. Verderop loopt een ouder echtpaar. "Mijn man past altijd heel goed op. Hij doet zijn portemonnee altijd in de binnenzak van zijn jas." Marco Verduin wijst op nog een belangrijke preventieve maatregel. "Het is van belang dat mensen bij hun bank nagaan hoeveel geld zij per dag van hun rekening mogen halen. Er zijn mensen die dagelijks veel geld mogen opnemen. Als een zakkenroller dan de beschikking krijgt over de bankpas en pincode kan hij of zij heel veel geld opnemen. Ons advies is om een lage limiet te stellen aan het bedrag dat je dagelijks kunt opnemen. Als je een keer een groot bedrag wilt pinnen, kun je die limiet voor een dag aanpassen. Bij vragen kunnen mensen het beste contact opnemen met de bank."

Een vrouw loopt met haar zoontje in het winkelcentrum. Bij navraag blijkt dat zij haar portemonnee heeft opgeborgen in haar handtas, die niet is afgesloten. Zij schrikt zelf van haar onzorgvuldigheid. Zij sluit haar tas goed af en bedankt de politie voor de tips. Een dame zit aan de balie van het reisbureau. Zij heeft haar tas naast zich neer gezet. Verduin loopt naar binnen en gaat met haar in gesprek. Ook zij schrikt van haar nalatigheid. Zij is het reisbureau binnengestapt om een reis te boeken en had voor hetzelfde geld slachtoffer kunnen worden van een zakkenroller. Zij krijgt net als alle andere mensen die aan de actie meedoen een tas met daarin informatie en een bon waarmee zij bij een van de horecazaken in het winkelcentrum een kop koffie kan krijgen. De koffie wordt aangeboden door winkeliersvereniging Diemerplein.

11 en 14 juni

Film in De Omval

Kidane en zijn gezin wonen in een vredige woestijn buiten de stad Timbuktu. In Timbuktu heersen religieuze fundamentalisten en lijden de mensen onder het terreurregime van de jihadisten. Aanvang donderdag 20.00 uur, dinsdag 14.00 en 20.00 uur. € 8,-. Leeftijd: 16+. Reserveren: www.theaterdeomval.nl.

vrijdag 12 juni

Bingo

Om 13.30 uur gaan de balletjes weer rollen in Huis van de Buurt 't Kruidvat. Iedereen kan genieten van een gezellig potje bingo ( € 0,50 per ronde) waar leuke prijzen te winnen zijn. Informatie bij Henny: 06-19776374.

Herdenkingsconcert

Het jaarlijkse herdenkingsconcert op begraafplaats Rustoord, Weesperstraat 84. Aanvang: 20.00 uur. M.m.v. De Diemer Harmonie, declamatie en vocaal ensemble Vivace. Na afloop (ca. 20.45 uur) koffie/thee in de ontvangstruimte op de begraafplaats. Toegang vrij.

zaterdag 13 juni

Repair Café

DDD organiseert een Repair Café in De Diem, tussen 14.00 en 17.00 uur. Vrijwilligers repareren kleine artikelen zoals elektronica, speelgoed en huishoudelijke apparaten. Dat is in principe kosteloos, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Meer informatie: www.duurzaamdorpdiemen.nl.

Muziekschool

De Muziekschool Diemen zet de deuren van Theater De Omval wijd open voor iedereen die interesse heeft om op welke manier dan ook muziek te maken. Tijdens de open dag kun je kennismaken met docenten en instrumenten. Nieuw en uniek in het aanbod volgend jaar: digitaal componeren waarbij men in 10 lessen vertrouwd wordt gemaakt met deze manier van muziek maken. 14.30 tot 16.30 uur. Informatie: www.muziekschooldiemen.nl.

'American Summer'

Klassieke muziek in een veilinghuis. Dat gaat het Amsterdams Symphonie Orkest Con Brio doen door het programma 'American Summer' ten gehore te brengen in veilinghuis De Eland. Tango, volksmuziek en minimal music in een klassiek Amerikaans jasje. Het concert begint om 17.00 uur. Kaarten à € 20,- via kaartjes@con-brio.nl.

zondag 14 juni

Spirituele beurs

Spirituele wellnessbeurs in De Schakel met onder andere kaartlezers, mediums en masseurs. Ook worden er zaalreadingen gehouden. 11.00 uur tot 17.00 uur. Entree: 5 euro (t/m 12 jaar gratis).

iedere zondag

Historische wandeling

Historische Kring Diemen organiseert iedere zondag, m.u.v. zondag 28 juni, een wandeling van Fort Diemerdam naar kringenwetboerderij De Zeehoeve. Tijdens de wandeling geeft voorzitter John Cuijpers uitleg over Fort Diemerdam en de functies van de verschillende bouwwerken, waaronder munitiebunkers en geschutsopstelplaatsen. De wandeling duurt een uur en deelname is gratis. Bij wisselvallig weer zijn stevige schoenen aanbevolen. Aanvang 15.00 uur.

maandag 15 juni

Computerspreekuur

Gratis computerinloopspreekuur in wijkcentrum 't Kruidvat. Stagiair Elias van WonenPlus helpt u ter plekke verder met vragen over uw computer of smartphone. Het inloopspreekuur is tussen 11.00 en 13.00 uur.

15 tot 20 juni

Acupunctuur

In de week van de acupunctuur organiseert praktijk OostWestWelzijn inloopspreekuren, presentaties en trainingen. De hele week (15-20 juni) zijn geïnteresseerden welkom om te luisteren, vragen te stellen, mee te doen, kennis te maken, te kijken en te proberen. Lezen, kiezen en reserveren kan via OostWestWelzijn.com.

dinsdag 16 juni

Kamercollege

Het kamercollege bij OostWestWelzijn gaat deze keer over Traditional Chinese Medicine, de kunst van het holisme. Aanvang 20.00 uur, entree € 12,-. Aanmelden via Oostwestwelzijn.com.

woensdag 17 juni

Spannende foto's

Kinderen vanaf 8 jaar kunnen onder leiding van fotografe Marije van der Hoeven leren hoe je bijzondere, fantasievolle foto's kunt maken. De workshop is in bibliotheek Diemen van 14.00 tot 16.30 uur. Marije neemt camera's en voorwerpen mee die je tijdens de workshop mag gebruiken. Deelname met OBA-pas gratis, normaal € 5,-. Aanmelden is verplicht, er is een beperkt aantal plaatsen: 020-6902353 of die@oba.nl.

Zomerbridge

Zomerbridge in De Schakel van 19.30 tot 23.00 uur, zaal open 18.30 uur. Entree € 2,50. Informatie en inschrijving: 020-4638952 of bridge@boekservices.nl.

Cursus Opvoeden

Bijeenkomst in De Brede Hoed bedoeld voor ouders met kinderen tot negentien jaar. Vandaag: Weerbare kinderen opvoeden. 20.00 tot 21.30 uur. Aanmelden via: 020-5555848. Er zijn geen kosten aan verbonden.

donderdag 18 juni

Nul op de meter

Duurzaam Dorp Diemen organiseert een lezing over het energieneutraal maken van je huis met energie-expert Zwerius Kriegsman. De lezing wordt gegeven in De Omval en begint om 20.00 uur. Entree: € 5,-. Meer informatie: duurzaamdorpdiemen.nl.

vrijdag 19 juni

Potje van de Buurt

Een bijzonder Potje van de Buurt in Huis van de Buurt t Kruidvat: de eigenaar van bistro restaurant La Ruelle in Weesp heeft aangeboden om Coq au vin te maken. De vrijwilligers zorgen voor het voor- en nagerecht. Aan tafel om 12.30 uur, de kosten zijn net als altijd 5 euro. Belangrijk: aanmelden voor 15 juni bij Anneke Dekker, tel: 020-6953224 of in het Huis van de Buurt bij Cora Verhoef.

zaterdag 20 juni

Serve the City

Serve the City Diemen organiseert een projectdag. Alle informatie is te vinden op www.stcdiemen.nl bij 'projecten'. Direct aanmelden kan daar ook.

SV Zeeburg speelt toernooi

Vier teams doen mee in Limburgse Beek

Veel ruimte voor ontspanning tijdens toernooi.

DIEMEN - Een aantal teams van handbalvereniging SV Zeeburg heeft afgelopen weekeinde deelgenomen aan het toernooi van BFC in het Limburgse Beek. Het ging om het eerste damesteam, het eerste herenteam, de A1 van de meisjes en een team dat bestond uit een aantal spelers van dames 1 en dames 5. Dit laatste team was voor het gemak als het tweede damesteam ingeschreven

Donderdag arriveerden de eerste meiden en coach Doug van Leeuwen in Limburg. Van Leeuwen komt overigens uit het Limburgse Beek. Vrijdag arriveerde de rest van de groep. In totaal was de handbalvereniging uit Diemen met 35 dames en heren aanwezig.

Relaxen
Op vrijdag en zaterdag was er tijd om naar het zwembad te gaan, op de terrassen te genieten, naar Maastricht te gaan of gewoon lekker te relaxen voor de tent. Vrijdagavond en zaterdagavond kon iedereen een drankje nemen en een dansje maken in de feesttent.

Er werd natuurlijk ook gehandbald. Op vrijdagavond werd het familietoernooi gehouden en op zondag het echte toernooi waarvoor zich vier teams van De Meeuwen hadden ingeschreven. Het tweede damesteam presteerde als beste en won het toernooi. Het eerste damesteam, het eerste herenteam en de A1 behaalden alle de derde plaats.

Succes
Het weekend is op alle fronten een succes geworden. De leden van SV Zeeburg hebben goed gespeeld en aan teambuilding gedaan. Het weer werkte ook mee. Volgend jaar is SV Zeeburg opnieuw van de partij tijdens het toernooi in Limburg.

Jeugd van SV Diemen doet sponsorloop voor Stichting Opkikker

Jonge voetballers gaan van start. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - De F-, E-, en D-pupillen van SV Diemen hebben zaterdag een sponsorloop gehouden. De jonge voetballers liepen voor de Stichting Opkikker.

De pupillen van SV Diemen die deelnamen aan de sponsorloop hadden vooraf bij familie, vrienden en bekenden geld ingezameld. Zij gebruikten hiervoor een sponsorformulier. De deelnemers werden niet gesponsord voor de afstand die zij zaterdag hebben afgelegd, maar ontvingen een totaalbedrag. Er werden zaterdag onder de deelnemers maar liefst 90 voetbalprijzen verloot. Daarnaast werden er hoofdprijzen uitgereikt aan de spelers die het meeste sponsorgeld hebben ingezameld. Voor het team dat het meeste sponsorgeld heeft ingezameld was er ook een prijs. Met de sponsorloop heeft SV Diemen opnieuw aangetoond dat het een betrokken vereniging is die midden in de samenleving staat.

Kampioen
Het tweede zondagteam van SV Diemen is zondag kampioen geworden. De ploeg is via de nacompetitie gepromoveerd naar de reserve 1e klasse. Het eerste zondagteam werd eerder in dit seizoen eveneens kampioen. Die ploeg won toen in Amstelveen de beslissingswedstrijd tegen SV Ouderkerk.

TIW-Survivors houdt toernooi

DIEMEN - Honk en softbalvereniging TIW-Survivors houdt komend weekeinde het Willem Schreuderstoernooi. Het evenement vindt plaats op sportpark De Diemen. Zaterdag duurt het toernooi van 11.00 tot 16.00 uur, zondag van 10.00 tot 16.00 uur.

Op zaterdag is er een beeballtoernooi voor kinderen van zes tot en met negen jaar en op zondag is er een toernooi voor pupillen. Er doen naar verwachting in totaal zo'n twintig teams mee aan het toernooi. Daarnaast zijn er beide dagen leuke activiteiten voor jong en oud, zoals sport en spel, een springkussen, een speedgun, een knutselhoek en een barbecue. Bijzonder is dat Willem Schreuders het toernooi zaterdag officieel zal openen. TIW-Survivors kijkt uit naar twee sportieve dagen waar ook nieuwe mensen kennis kunnen maken met de honk- en softbalsport.

De Diemense vereniging voor ontwikkelingssamenwerking Vivos is op beide dagen aanwezig bij TIW-Survivors. Vivos onderhoudt een vriendschapsband met het plaatsje Nandaime in Nicaragua. Bestuursleden en vrijwilligers zullen zaterdag en zondag informatie geven over projecten in Nandaime en artikelen verkopen waarmee deze projecten mogelijk worden gemaakt.

Synchroonzwemmen voor volwassenen

DIEMEN - De afdeling synchroonzwemmen van De Meeuwen start in september met een volwassenengroep voor beginners. De hele maand juni kan gratis worden meegetraind bij De Meeuwen om kennis te maken met deze veelzijdige sport.

"Mijn dochter doet al jaren aan synchroonzwemmen en geniet ontzettend van deze sport. Ik vind het geweldig dat ik nu ook zelf mee kan trainen", vertelt Nanna (43 jaar, fysiotherapeute). "Ik zocht een sport die goed voor mijn lichaam is maar ook gezellig is om te doen. Bij synchroonzwemmen train je op kracht, conditie, lenigheid en ritmegevoel. Voor mij een ideale combinatie."

Marijn Hoeksel (25 jaar, evenementenorganisator) heeft zelf veel zwemervaring en is een van de (vrijwillige) trainsters van De Meeuwen. Volgens haar kan iedereen synchroonzwemmen leren. "Ervaring is niet vereist om mee te doen, maar wel een flinke portie gezelligheid en doorzettingsvermogen. Iedereen is welkom: mannen en vrouwen vanaf 20 jaar tot 100 jaar."

Geïnteresseerden kunnen tot en met 23 juni gratis meetrainen bij zwemvereniging De Meeuwen in Diemen. De trainingen vinden op dinsdag- en vrijdagavond van 18.00 tot 19.15 uur plaats in het Sportcentrum Wethouder F.B. Duran in Diemen. Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan: marijnhoeksel@demeeuwen.nl.

Titel F1-pupillen SV Diemen

DIEMEN - De F1-pupillen van SV Diemen zijn kampioen geworden.

De prestaties van dit jonge team (6-8 jaar) zijn des te knapper omdat de spelers ook in de competitie voor voetballers van onder de tien jaar hebben aangetoond de beste te zijn. De ploeg werd ook voor de winterstop al kampioen en ging na de winterstop op een niveau hoger spelen. Ook in die klasse was de ploeg de sterkste. De F1 werd afgelopen seizoen getraind door Marciano Vink.

Meiden Zeeburg winnen

DIEMEN - De meiden van de C1 van SV Zeeburg hebben het beachhandbaltoernooi in Blaricum gewonnen.

De ploeg van coach Diana Soons won vijf duels en speelde een wedstrijd gelijk. Het team leverde dus een zeer goede prestatie.

15 / 16

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Krijgt u familie op bezoek?
En hebt u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl