DiemerNieuws

15 maart 2018

DiemerNieuws 15 maart 2018


Besluit ontwerpen Oost-West As

DIEMEN Het college van B en W heeft de definitieve inrichtingsontwerpen vastgesteld voor de Muiderstraatweg en de Hartveldseweg, deelgebieden van de Oost-West As. De Oost-West As loopt dwars door Diemen, van de A10 naar de Provincialeweg.

In het voorstel zijn onder andere het groen, de wandelboulevard, de oversteekplaatsen en de haltes van bus en tram ingetekend. De tramhaltes ter hoogte van de Nicolaas Lublinkstraat en de Schoolstraat verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen tramhaltes in beide richtingen op de hoek van de Hartveldseweg en de Burgemeester Bickerstraat. De reden hiervoor is de door de Vervoerregio Amsterdam geambieerde versnelling van tramlijn 9.

Wethouder Lex Scholten: "De ambities uit het ambitiedocument, dat is opgesteld in samenspraak met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden, zijn voor zover mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp. Denk daarbij aan de wandelboulevard langs de Weespertrekvaart, inclusief zitgelegenheid en ruimte om te vissen. Ook vanuit landschappelijk oogpunt is het een doordacht ontwerp: een belangrijk element hierin is het contact met het water, onder meer door het plaatsen van vlonders. Het geeft uitstraling aan de as, het verhoogt de verblijfswaarde en het versterkt de herkenbaarheid van het dorp."

3

Prijzen Daarom Diemen Challenge uitgereikt

Wethouder Jeroen Klaasse en de prijswinnaars. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN In Schuilkerk de Hoop zijn dinsdagavond de prijzen uitgereikt van de Daarom Diemen Challenge. Het gaat om initiatieven om Diemen leuker te maken. De eerste prijs is gegaan naar Danielle en Danny Mica van de Stichting Loswalfestival. Zij gaan tijdens het Loswalfestival de Diemo-eendenrace organiseren.

3

Debatten

Foto: Trudy Kroese

De politieke partijen in Diemen namen afgelopen week weer deel aan diverse debatten, onder andere een seniorendebat en een jongerendebat.

8-9

Vrijwilligers knappen tennispark TVDZ op

DIEMEN Vrijwilligers hebben vrijdag het tennispark van TVDZ 'zomerklaar' gemaakt. Dit in het kader van de actie NLdoet.

Vrijwilligers van TVDZ en door een aantal mensen van TIP Europe hebben de handen uit de mouwen gestoken en veel klussen voltooid.
Het dak van het clubhuis is schoongeveegd, er zijn drie nieuwe netten opgehangen, twee scoreborden gerepareerd, de tennismuur is geschilderd, er is een windscherm opgehangen, onkruid en mos verwijderd, bloembakken verzorgd, barkrukken bijgeschilderd en nog heel een aantal klussen gedaan.

Weerbericht

Een zeer koud weekeinde met lichte tot matige vorst

Zo vlak voor de start van de astronomische lente op 20 maart komt de winter nog met een late verrassing. Een soort winters toetje. Onder invloed van een Scandinavisch hogedrukgebied gaat de wind vanaf vrijdag uit het oosten waaien. Daarmee stroomt tijdens het weekeinde, net als twee weken terug, wederom ijskoude vrieslucht uit Noord-Rusland naar onze streken.

Vrijdag + het weekeinde

Vrijdag is er veel bewolking. Nu en dan regent het bij een matige oostenwind. Het wordt met 5 à 6 graden al kouder. In de nacht naar zaterdag gaat het vriezen (circa -4 graden), overdag oplopend tot slechts rond het vriespunt. Het klaart geleidelijk op. Het voelt bitterkoud bij een krachtige oostenwind. In de nacht naar zondag gaat het matig vriezen (tot -6 graden). Overdag is het droog met zonneschijn. Het wordt 's middags 2 à 3 graden bij een koude oostenwind.

Trend na het weekeinde

Het is eerst vrij zonnig en koud met in de nacht matige vorst. Het hogedrukgebied verplaatst zich naar de Britse Eilanden. De wind draait dan via noordoost naar noord, eind van de week naar west. De kou neemt geleidelijk af. De vorst neemt af, maar de kans op regen neemt toe.

Weetje

De verwachte temperaturen voor het komend weekend zijn zeer laag voor de tijd van het jaar. Mogelijk komen er dagrecords. Het laagst gemeten minimum op 17 en 18 maart bedraagt zo'n –5 graden in 1964. Het laagst gemeten maximum voor die dagen ligt rond +1 graad in 1969. Later in maart zijn nog lagere maxima gemeten. Op 30 maart 1952 werd het slechts 0.1 graad.

Meer herinneringen aan de Ouderkerkerlaan

Het vreemde is dat mensen in dezelfde tijd in dezelfde buurt kunnen wonen en geheel andere herinneringen kunnen hebben aan die tijd. Landelijk was de Ouderkerkerlaan zeker met de vele boerderijen en de daarbij horende geuren. De een raakte ervan in extase en kon er geen genoeg van krijgen, maar er waren ook kinderen die er een pesthekel aan hadden. Hoewel Wim Kreuger met veel plezier terugkijkt op de boerderij als speelparadijs, had hij een verschrikkelijke hekel aan de koestal waar hij in de winterdagen door moest lopen als hij van school kwam. Wim: "Er hing namelijk altijd een stank van gekuild gras. Deze lucht bleef aan je kleren hangen, wat je ook deed. Op school was je hierdoor een pestobject." Een alternatief was gewoon door de voordeur naar binnen. Maar dat was niet gebruikelijk op de boerderij. Dat mocht dus niet van vader. Een geur die Wim wel heerlijk vond, kwam van de paarse seringen in het voorjaar. Hij mocht ze snoeien en de buren op de laan en in de Julianastraat verrassen met een mooie bos. Daarvoor kreeg hij dan vaak een centje of iets te snoepen.

Vrijwilligers knappen tennispark TVDZ op

Vrijwilligers aan de slag bij TVDZ. Foto: Jan Ronday

DIEMEN Vrijwilligers hebben vrijdag het tennispark van TVDZ op Sportpark De Diemen 'zomerklaar' gemaakt. Dit in het kader van de actie NLdoet.

Vrijwilligers van TVDZ en een aantal mensen van TIP Europe hebben vrijdag de handen uit de mouwen gestoken en veel klussen voltooid.
Het dak van het clubhuis is schoongeveegd, er zijn drie nieuwe netten opgehangen, twee scoreborden zijn gerepareerd, de tennismuur is geschilderd, er is een windscherm opgehangen, onkruid en mos verwijderd, bloembakken verzorgd, barkrukken bijgeschilderd en er zijn nog een aantal klussen gedaan.

Vrijwilligers knappen tennispark TVDZ op

DIEMEN Vrijwilligers hebben vrijdag het tennispark van TVDZ op Sportpark De Diemen 'zomerklaar' gemaakt. Dit in het kader van de actie NLdoet.

Vrijwilligers van TVDZ en een aantal mensen van TIP Europe hebben vrijdag de handen uit de mouwen gestoken en veel klussen voltooid.

Het dak van het clubhuis is schoongeveegd, er zijn drie nieuwe netten opgehangen, twee scoreborden zijn gerepareerd, de tennismuur is geschilderd, er is een windscherm opgehangen, onkruid en mos verwijderd, bloembakken verzorgd, barkrukken bijgeschilderd en er zijn nog een aantal klussen gedaan.

Stemmen voor gemeenteraad in dertien stembureaus

Er doen negen partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen

DIEMEN Er kan op 21 maart in 13 stembureaus worden gestemd. De stembureaus zijn van 7.30 tot 21.00 uur geopend.

Het stembureau in De Schakel in 2017.

Er doen negen partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Diemen: D66 (lijst 1), PvdA (lijst 2), VVD (lijst 3), Leefbaar Diemen (lijst 4), GroenLinks (lijst 5), Partij van de Ouderen (lijst 6), CDA (lijst 7), Ouderenpartij Diemen (lijst 8) en Ons Diemen (lijst 9). De gemeenteraad van Diemen heeft 21 zetels.

Stemmen kan bij de volgende stembureaus: Gemeentehuis, D.J. den Hartoglaan 1; Zorgcentrum De Diem, Arent Krijtsstraat 48; Sociaal Cultureel Centrum De Schakel, Burgemeester Bickerstraat 46 A; Portcabine NS-station in het centrum, Dr. A.J.J. van Gemertplein 1; Sporthal Diemen, Prins Bernhardlaan 2; Brede School Noorderbreedte, Vogelweg 4; Wijkcentrum Het Noorderlicht (zaal 1 en zaal 2), Gruttoplein 2; Zorgcentrum Berkenstede, Berkenplein 300; Sportcentrum Wethouder F.B. Duran, zaal 1, Ouderkerkerlaan 10; Sportcentrum Wethouder F.B. Duran, zaal 2, Ouderkerkerlaan 10; Lounge & Garden (Campus Diemen Zuid ), Dalsteindreef 3042 en Keet Boschplaat, naast Biesbosch 3. De locaties zijn toegankelijk voor kiezers met een lichamelijke beperking.

Behalve dat er een nieuwe gemeenteraad wordt gekozen wordt er tevens een raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) gehouden. Deze wet bepaalt de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden en hoe het toezicht is geregeld. De Referendumcommissie legt uit waar de Wiv 2017 over gaat op referendumwiv2017.nl.

Stemmen voor nieuwe gemeenteraad en raadgevend referendum

Stemgerechtigde inwoners van Diemen hebben inmiddels een stempas ontvangen voor de gemeenteraadsverkiezing en/of het referendum. Wie geen stempas heeft ontvangen, deze kwijt is of een beschadigde stempas heeft, kan tot dinsdag 20 maart 12.00 uur, zonder afspraak, langskomen bij de gemeente om een vervangende stempas aan te vragen. Een schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 5 dagen voor de stemming zijn ontvangen.

Oost-West As

Vervolg van voorpagina.

Scholten: "In het ontwerp is tevens ruimte opgenomen voor kunst langs de as. Zo kunnen de functies recreatie en verblijf worden versterkt. Ook kan kunst bijdragen aan 'het visitekaartje' van Diemen. De werkzaamheden aan de Oost-West As zijn ingrijpend; daar gaan we allemaal iets van merken. We doen ons best bij de uitvoering de hinder en de overlast zo veel mogelijk te beperken. Het is goed daarbij voor ogen te houden dat het eindresultaat een aanwinst voor onze gemeente zal zijn."

In verband met de ontwikkeling van de Punt Sniep, waar voorzien is in een sloepenhaven, zijn de drijvende tuinen en de vlonder ter hoogte van de punt geschrapt uit het ontwerp. Op twee andere locaties langs de as komen wel vlonders om dicht bij het water te kunnen zitten. Met het oog op de veiligheid heeft het college, in afwijking van het VO, gekozen voor het plaatsen van een laag hekwerk langs de kaderand. De ontwerpen worden nu verder uitgewerkt in technische tekeningen. Dan zal onder meer duidelijk worden of aanpassingen noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld door de ligging van kabels en leidingen of andere knelpunten. Op grond van de definitieve ontwerpen zal de Vervoerregio het definitieve subsidiebedrag vaststellen. Gestreefd wordt naar een start van de werkzaamheden in een van beide deelgebieden in het eerste kwartaal van 2019. De doorlooptijd van beide deelgebieden zal ruim twee jaar bedragen. Meer informatie is te vinden op www.diemen.nl/oostwestas.

Challenge

Vervolg van voorpagina.

De eend Diemo is de mascotte van Daarom Diemen. Allard Faas ontving de tweede prijs voor zijn initiatief '13 in Diemen'. Het betreft een serie foto's van pubers van 13 jaar oud in Diemen. Sophie Tjebbes sleepte de derde prijs in de wacht voor een reeks filmavonden over Duurzaam Diemen in Theater de Omval. Er worden dan films vertoond die mooi en inspirerend zijn en zorgen voor bewustwording en daarmee hopelijk voor wat duurzamer gedrag bij de bezoeker. Ook kunnen de bezoekers op zo'n avond genieten van een gezonde maaltijd.

De aanmoedigingsprijs is voor Chivani Henshuys met de 'Diemer Doedag'. Zij heeft geen geldbedrag gewonnen, maar haar initiatief wordt opgepakt door de buurtsportcoaches die samen met haar dit evenement gaan organiseren.

Expositie in gemeentehuis van kunstwerken lokale politici

De expositie in het gemeentehuis. Foto: Steven Dijk

DIEMEN Kunstzin Diemen heeft een tentoonstelling ingericht in het gemeentehuis met kunst die de raadsleden, de wethouders en de burgemeester thuis hebben hangen. Kunstzin Diemen is de vereniging van beeldend kunstenaars in Diemen.

Jeannette Pietersen (D66) en Janneke de Graaff (CDA) hebben zelfgemaakte schilderijen ingeleverd. Frans Eerkens (GroenLinks) heeft een schilderij ingeleverd dat door zijn dochter is gemaakt en burgemeester Erik Boog en Nicole van Engelen (GroenLinks) kunstwerken die door respectievelijk hun vader en moeder zijn gemaakt. Jan Sikking (Leefbaar Diemen) heeft een futuristisch beeld beschikbaar gesteld en Lex Scholten (PvdA) het kunstwerk 'De Alles(w)eter' dat boven zijn eettafel hangt en waarmee zijn kinderen zijn opgegroeid.

Diemense kunstenaars

Brigitte Wielage (VVD) presenteert een schilderij van het kerkje in Diemen-Noord, gemaakt door haar buurvrouw. Rosali Herder (Ouderenpartij Diemen) en Farida Polsbroek (PvdA) hebben werken van Diemense kunstenaars ingebracht, respectievelijk van Liedje de Rooij en van Mat Bevelander.

Kinderburgemeester

Peter Prins (Ouderenpartij Diemen) heeft een zeer kleurrijk schilderij uit Nicaragua beschikbaar gesteld. Ook de kinderburgemeester van Diemen Nilaya Holwijn heeft een lievelingswerk beschikbaar gesteld, namelijk haar ingelijste eerste rompertje.

De tentoonstelling omvat ruim twintig werken en is tot eind maart te bezichtigen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. De tentoonstelling is ingericht door Steven Dijk, voorzitter van Kunstzin Diemen, en Joke Bouma, inwoonster van Diemen.

Parochieleden niet samen naar Stille Omgang

DIEMEN De parochie Sint Petrus' Banden organiseert dit jaar geen gezamenlijke deelname aan de Stille Omgang in Amsterdam. De Stille Omgang vindt in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart.

Ad Jansen, vrijwilliger van de parochie: "De reden is dat lijn 9 niet rijdt. Het wordt te omslachtig om met een groep met het openbaar vervoer naar Amsterdam te gaan. Volgend jaar gaan wij zeker weer gezamenlijk naar de Stille Omgang."

Er zijn zaterdag 17 maart wel speciale kerkdiensten in de Sint Petrus' Banden. 11.00 uur: Uitstelling van het Allerheiligste en zegening met de monstrans. Daarna Aanbidding tot 12.00 uur. Tijdens de aanbidding kunnen aanwezigen luisteren naar de Missa in Mysterium, Gregoriaanse muziek, uitgevoerd door begaafde muzikale jongeren.12.00 uur: Bidden van de Engel des Heren (Angelus). Tijdens het Angelus wordt per traditie de klok geluid. 17.00 uur een plechtige Sacramentsmis met koor.

Sven Versteeg

Zanger
21 jaar
Woont zijn hele leven in Diemen

Foto: Trudy Kroese

Hoe gaat het met jouw zangcarrière?
"Heel goed. Ik ben sinds december fulltimezanger en heb veel werk. Ik treed zes keer per maand op in de Skihut in Rotterdam en heb veel optredens door het hele land. In Diemen treed ik op in Café 't Pandje en Brasserie Drusius en op Koningsdag sta ik op het Oranjefeest. Ik treed dit jaar ook weer op tijdens het Loswalfestival, de avondvierdaagse van Diemen en Smakelijk Diemen."

Je hebt zangles.
"Ik krijg zangles van Ingrid Simons. Zij helpt mij met zaken als op een goede manier ademhalen, het kiezen van de juiste toonhoogte en mijn uitspraak. Zij leert mij ook om mijn stem op de juiste momenten te sparen. Het is de bedoeling dat mijn stem nog heel lang meegaat. Ik heb veel aan haar lessen."

Welke muziek draai jij zelf?
"Thuis staat vaak country op, want daar zijn mijn ouders liefhebber van. Ik draai vaak muziek als ik in de auto zit, heel gevarieerd. Ik ben een enorme fan van Hunter Hayes. Ik ga vaak met mijn vader mee naar countryconcerten. Onlangs ging hij met mij mee naar een concert van Kensington."

Wat is jouw favoriete vakantieland?
"Ik ben liefhebber van de zon, dus ga vaak naar landen waar de zon schijnt. Binnenkort ga ik naar Malaga in Spanje. Een paar jaar geleden ben ik in Canada geweest om familie te bezoeken. Ik vind Canada een mooi land en wil daar zeker nog een keer heen."

Wat kan er beter in Diemen?
"Een feest voor jongeren met een gevarieerd programma. Dan denk ik aan zangers, dj's en bandjes. Dat zou echt iets toevoegen."

Duurzaam Diemen presenteert Actieplan 2013

DIEMEN Daarom Duurzaam Diemen heeft tijdens het verkiezingsdebat op 6 maart in Theater de Omval het Daarom Duurzaam Diemen Actieplan 2030 gepresenteerd.

In het plan staan de volgende initiatieven: Bewustwording en gedragsverandering (onder deze noemer zijn drie initiatieven samengevoegd); Bewust omgaan met voeding; Duurzame energie voor en met iedereen; Reduceren van restafval; Behoud van biodiversiteit en klimaatadaptatie en Slimme en groene mobiliteit.

Werkatelier

Dit actieplan is op 6 en 7 februari gemaakt tijdens een tweedaags werkatelier over duurzaamheid in het Saan Museum. Er hebben zestig inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, politici en medewerkers van de gemeente Diemen aan gewerkt.

Er zijn nu kleinere groepen samengesteld die de verschillende initiatieven verder uitwerken en kijken wat en wie er nodig zijn om het verder te brengen.

Basisschool De Ark houdt reünie

DIEMEN De oecumenische basisschool De Ark in Diemen-Zuid houdt op vrijdag 6 april een reünie voor alle oud-leerlingen en oud-leerkrachten.

De reünie vindt plaats in het schoolgebouw en duurt van 16.00 tot 18.00 uur.
Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen dan herinneringen worden opgehaald.

De reünie maakt deel uit van de activiteiten in het kader van het 40-jarig bestaan van De Ark. De school bestond in oktober 2017 veertig jaar en dit werd gevierd met een feestweek voor de leerlingen. Op 10 oktober 1977 werden de eerste lessen aan leerlingen van De Ark gegeven.

Oud-leerlingen die de reünie willen bezoeken kunnen zich voor 28 maart aanmelden door een e-mail te sturen naar info@de-ark.nl.

Hoogste punt nieuw schoolgebouw is bereikt

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Het hoogste punt van het nieuwe gebouw van brede school De Kersenboom is vorige week woensdag bereikt. Personeel van de school bood de bouwvakkers een 'pannenbierlunch' aan. Het schoolgebouw wordt naar verwachting eind juli opgeleverd. De school gaat aan het begin van het schooljaar 2018-2019 open.

Senioren en jongeren staan centraal tijdens debatten

Politici gaan met elkaar in discussie

DIEMEN In De Schakel is vrijdagochtend een verkiezingsdebat gehouden dat in het teken stond van de senioren. Het debat werd druk bezocht. Het debat werd georganiseerd door de afdeling Diemen van de ouderenbond PCOB en de Stichting Welzijn Diemen. Het debat werd geleid door Loek Stomps en Paul Weijs. De thema's die aan bod kwamen waren wonen, eenzaamheid en veiligheid. Maandagavond was er in de bibliotheek een debat dat in het teken stond van jongeren. Dat debat was georganiseerd door de jongerenraad van Diemen.

Het jongerendebat in de bibliotheek. Foto: Trudy Kroese

Debat over senioren

Bij het begin van het debat voor senioren kregen de lijsttrekkers de vraag voorgelegd om één punt te noemen dat betrekking heeft op ouderen dat zij zeker opgenomen willen zien worden in een collegeprogramma voor de periode 2018-202.

Peter Prins (Ouderenpartij Diemen) pleitte voor een actieplan dat de eenzaamheid onder ouderen moet oplossen. Brigitte Wielage (VVD) wil aandacht voor de ouderen die nu te veel verdienen om in aanmerking te komen voor voorzieningen als gratis openbaar vervoer. Kortom, dus meer aandacht voor middengroepen. Lex Scholten (PvdA) noemde het Huis van de Buurt. Hij stelde dat het Huis van de Buurt 't Kruidvat goed functioneert. De PvdA wil ook Huizen van de Buurt in Diemen-Noord en het centrum. Mart van Troost (Partij van de Ouderen) vindt de sociale cohesie in het dorp van groot belang voor ouderen. Ook hij wil meer Huizen van de Buurt. Janneke de Graaff (CDA) wil dat de gemeente senioren bij veel meer zaken die hen direct treffen en/of aangaan, op tijd en gedurende het gehele proces uitvoerig betrekt. Nicole van Engelen (GroenLinks) vindt het Huis van de Buurt onder meer van belang in het kader van de bestrijding van eenzaamheid. Tevens vraagt GroenLinks om meer aandacht voor mantelzorgers om ervoor te zorgen dat zij de zorg kunnen volhouden en om daarmee ook oudermishandeling door ontspoorde mantelzorg (onmacht) te voorkomen en op te lossen. Jeroen Klaasse (D66) wil uitstekende voorzieningen voor iedereen in Diemen. Uiteraard ook voor ouderen. Goede zorg moet voor iedereen bereikbaar zijn en bij het bestrijden van eenzaamheid kunnen Huizen van de Buurt een belangrijke rol spelen. Alwin Texel (Ons Diemen, geen lijsttrekker) wil meer betrokkenheid en contact tussen ouderen en de politiek en vooral goede en betaalbare woningen voor ouderen. Keuzevrijheid van ouderen is het uitgangspunt van Ons Diemen.

Wonen speelde belangrijke rol tijdens ouderendebat

De woonsituatie van veel ouderen in Diemen is niet optimaal. Er zijn ouderen die in een woning wonen die te groot is geworden, maar niet kunnen verhuizen omdat zij dan geconfronteerd worden met een hoge huur die zij niet kunnen opbrengen.

Ons Diemen wil betaalbare woningen voor senioren. De partij wil dat de politiek meer met ouderen gaat overleggen. Ouderen kunnen hun wensen dan uitspreken en de politiek zoekt vervolgens naar een passende oplossing. D66 is een partij voor iedereen in Diemen, vertelde Jeroen Klaasse. De partij wil sociale huurwoningen en woningen met een middelhoge huur bouwen. Dit biedt ouderen de kans om te verhuizen. De partij ziet vooral mogelijkheden voor de bouw van woningen in Holland Park. Ouderen kunnen dan de nog te bouwen brede school Het Atelier in Holland Park gebruiken voor bijeenkomsten. Ook het CDA wil betaalbare woningen bouwen, onder meer in de Spoorwegdriehoek. Ook wil het CDA dat de gemeente voortaan afspraken met projectontwikkelaars maakt dat 35 procent van woningen die worden gebouwd betaalbaar is. GroenLinks, dat geld wil uittrekken voor de bouw van veel sociale huurwoningen, reageerde door te zeggen dat bouwen in de Spoorwegdriehoek niet mogelijk is zonder dat er miljoenen euro's voor de ontsluiting worden uitgetrokken. GroenLinks ziet liever dat de gemeente dat geld gebruikt voor de de bouw van sociale huurwoningen. De PvdO ziet evenmin iets in de bouw van woningen in de Spoorwegdriehoek. De partij wil dat er wooncomplexen worden gebouwd waar ouderen en jongeren zelfstandig kunnen wonen, maar ook gebruik kunnen maken van een gemeenschappelijke ruimte. De jonge bewoners kunnen de senioren dan met bepaalde zaken helpen.

Leefbaar Diemen kwaad omdat zij het woord niet kreeg tijdens debat

Lex Scholten (PvdA) legde uit dat er onlangs besloten is om in Plantage de Sniep 100 sociale huurwoningen te bouwen. De PvdA wil 1,2 miljoen euro uittrekken voor de bouw van 1.200 sociale huurwoningen, vooral in Holland Park en in de omgeving van Bergwijkpark. Scholten wees erop dat de gemeente en woningcorporaties in tegenstelling tot een aantal jaren geleden weer over geld beschikken voor de bouw van sociale huurwoningen. Hij vindt dat de gemeente de grond goedkoop moet uitgeven. De VVD is voor de bouw van sociale huurwoningen en vooral ook woningen met een middelhoge huur. Dit kan ertoe leiden dat ouderen kunnen verhuizen zonder te worden geconfronteerd met een enorm hoge huur. Woningen met een middelhoge huur kunnen eveneens de doorstroming op gang brengen. Ook de VVD is voorstander van wooncomplexen voor ouderen en jongeren met een gemeenschappelijke ruimte. Peter Prins (Ouderenpartij Diemen) wil dat er 1.200 sociale huurwoningen worden gebouwd. Hij wil dat meer woningen levensloopbestendig worden gemaakt. Dit maakt het voor ouderen mogelijk om in hun woning te blijven wonen. Hij wees erop dat een jaar of twintig geleden de seniorenflat aan de Tureluurweg is gebouwd en dat er geld vanuit de Wmo is gebruikt om de bouw van de lift te financieren.

Leefbaar Diemen was vrijdagochtend niet aanwezig bij het seniorendebat. Lijsttrekker Jan Sikking moest werken. Hij werkt in het onderwijs. Zijn beoogde vervanger Leo Smits was ziek geworden. Rob van Zuylen van Leefbaar Diemen gaf uitleg over de situatie.

Debat over jongeren

In de openbare bibliotheek werd maandagavond een debat gehouden over de jongeren in Diemen. Het debat werd georganiseerd door de jongerenraad van Diemen en gepresenteerd door Abdellah Dami. Vertenwoordigers van de politieke partijen gingen met elkaar in discussie over zaken die van belang zijn voor de jongeren in Diemen.

D66 en PvdA kregen de vraag voorgelegd of zij bereid zijn openbaar groen op te geven voor de bouw van een middelbare school. Beide partijen zijn er voorstander van om die school een plek te geven naast Sportcentrum Wethouder F.B. Duran. Maar als dat niet kan, is Spoorzicht voor de twee partijen een optie. Wel willen de partijen dat Spoorzicht een groene uitstraling houdt.

GroenLinks en de VVD werd de vraag gesteld hoe het verder moet met de woningbouw voor jongeren. GroenLinks wil veel sociale woningen bouwen om jongeren de kans te geven uit huis te gaan. Meer sociale huur is dan belangrijker dan meer middelhoge huur omdat doorstroming vaak lastig is. De VVD wil sociale woningen en woningen met middelhoge huur bouwen. Dit heeft tot gevolg dat de doorstroming op gang komt en de jongeren in vrijgekomen sociale huurwoningen kunnen trekken. De VVD is tevens voorstander van zogenaamde 'Friendswoningen'. Jongeren kunnen dan tijdelijk met vrienden zelfstandig wonen.

De Partij van de Ouderen en het CDA kregen de vraag of zij voorstander zijn van de bouw van een tweede sporthal. Het CDA is geen voorstander om te bouwen op Spoorzicht want die plek moet groen blijven en bouwen van een sporthal bij het Sportcentrum Wethouder F.B. Duran vindt de partij prematuur, omdat het CDA nog niet weet of het zwembad gerenoveerd gaat worden of dat er een nieuw zwembad komt. De PvdO wil een sporthal annex zwembad op de 'Weilanddriehoek' vlak bij het Diemerbos. De PvdO wil het AGO Zwembad in het nieuwe zwembad integreren. De partij wil dat de middelbare school op de plek naast Sportcentrum Wethouder F.B. Duran komt. Op de plek van het sportcentrum kunnen woningen worden gebouwd.

De Ouderenpartij Diemen en Ons Diemen kregen de vraag voorgelegd of bij het besluit of een sportvereniging subsidie ontvangt moet meewegen of die een actief beleid voeren om LHBT+-leden aan te trekken. Beide partijen vonden van niet. De Ouderenpartij Diemen vindt dat als er geen plek is voor LHBT+'ers bij sportverenigingen of als er misstanden plaatsvinden de gemeente met die vereniging in gesprek moet gaan. Ons Diemen vindt dat er in een dergelijk geval passende maatregelen moeten worden genomen.

Aan het einde van het debat ontstond er commotie. Leefbaar Diemen was niet aan het woord geweest en kreeg het woord ook niet. Presentator Dami besloot zich aan het programma te houden. Leden van de jongerenraad vertelden dat Leefbaar Diemen zich ondanks diverse verstuurde e-mails niet voor het jongerendebat had aangemeld. Leefbaar Diemen verliet demonstratief de bibliotheek.

Jan Sikking, lijsttrekker van Leefbaar Diemen (LBD): "Leefbaar Diemen is ervan uitgegaan dat toen wij de stelling waarover wij zouden discussiëren kregen toegezonden, nadat er vragen van ons over de gang van zaken tijdens het debat door de jongerenraad aan LBD waren beantwoord, wij aan het debat zouden meedoen. Mocht er onduidelijkheid bij de jongerenraad zijn geweest of wij al dan niet zouden debatteren dan had Guy van Nifterik, de voorzitter van de jongerenraad, ons bij binnenkomst kunnen benaderen en alsnog kunnen indelen. Aan het einde van het debat maakte de presentator een arrogante opmerking en kapte het af toen Jeroen Klaasse en Miek Wijnbergen hem erop wezen dat Leefbaar Diemen niet aan het woord was geweest. Ook toen had men kunnen optreden."

Uitslag van
verkiezingen
in gemeentehuis

In het gemeentehuis wordt op woensdag 21 maart een verkiezingsavond gehouden. Inwoners van Diemen en andere belangstellenden zijn vanaf 21.00 uur welkom om de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen af te wachten.

Meteen nadat de stembureaus om 21.00 uur zijn gesloten worden de stemmen in het stembureau geteld. De uitslag van het stembureau wordt vervolgens gemeld in het centraal stembureau in het gemeentehuis. In de loop van de avond of vroeg in de ochtend van donderdag 22 maart zal de voorlopige uitslag op partijniveau worden bekendgemaakt.

Op donderdag 22 maart volgt dan de voorlopige uitslag op kandidaatniveau. De definitieve uitslag wordt pas op vrijdagmorgen 23 maart om 10.00 uur bekendgemaakt na de bijeenkomst van het centraal stembureau. De uitslagen worden gepubliceerd op de website van de gemeente.

Uiteraard zijn veel vertegenwoordigers van de negen partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen woensdagavond aanwezig in het gemeentehuis. Voor een aantal partijen zal het een mooie avond worden, voor andere partijen een teleurstelling.

Nieuw boek van Louis Bovée

'De massasprint' gaat over loopbaan van vijftig massasprinters

'De massasprint' is het vijfde boek over wielrennen van Louis Bovée.

DIEMEN 'De massasprint' is het nieuwe wielerboek van de Diemense journalist Louis Bovée. In het boek beschrijft hij de loopbaan van vijftig massasprinters. 'De massasprint' komt op vrijdag 16 maart uit.

Bovée schreef eerder een bestseller over zanger Frans Bauer en vier boeken over wielrennen. De veelzijdige journalist is in Noord-Brabant geboren en is een groot wielerliefhebber. Als journalist van Aktueel bezocht hij onder meer twintig edities van de Tour de France.

"Ik heb een selectie van massasprinters gemaakt en die voorgelegd aan de voormalige sprinter Jean-Paul van Poppel. Daarna heb ik een lijst van 50 sprinters gemaakt die in het boek staan. In het boek gaat het over specifieke massasprinters, dus renners die aan het einde van een koers de sprint aangaan om die te winnen. Dan praat je over sprinters als Mario Cipollini, Guido Bontempi en de Nederlander Dylan Groenewegen. Hij heeft vorig jaar de laatste etappe van de Tour de France op de Champs-Élysées gewonnen en ook dit seizoen al vijf wedstrijden gewonnen. Hij is echt een topsprinter."

Bovée vertelt dat renners als Cipollini en Bontempi het wielrennen hebben veranderd. "In de jaren negentig zijn er ploegen gevormd die geheel zijn afgestemd op sprinters. De ploegen houden het tempo hoog en hopen dat hun sprinter de massasprint wint. Die sprinters zijn specialisten en gaan zo hard dat niet-specialisten geen kans meer hebben. Je ziet tegenwoordig vrijwel nooit meer dat een kopgroep van een man of vijf weg kan blijven, uitgezonderd tijdens bergetappes. Het wielrennen is ook gevaarlijker geworden. Tijdens een massasprint wordt 80 kilometer per uur gereden, vroeger was dat 60 kilometer per uur. Sprinters nemen vaak ook veel risico. Tijdens een sprint wordt er geduwd en getrokken." De foto's in 'De massasprint' zijn van Cor Vos.

Een echte Rot-avond!

Peter Bijlmakers won vrijkaarten voor de voorstelling 'Sex & Drugs & Rot & Roll' van Jan Rot in Theater de Omval. Hieronder zijn recensie.

Jan Rot? Die ken ik wel. Maar van welk liedje eigenlijk? Eh... geen idee.

Dit was nou precies de insteek van Jans verhaal. Op een leuke en onderhoudende manier vertelt Jan met veel zelfspot over de jaren 80 als hij het helemaal wil gaan maken in de muziekbizz. Helaas blijft het schrijven van een echt succesnummer uit. Hij zingt wel hits, maar dan van andere artiesten uit die jaren, vertaald in het Nederlands.

En zo toont hij ons zijn grote kracht: prachtige vertalingen die alle recht doen aan het origineel. Jan Rot is een echte woordkunstenaar in de Nederlandse taal, een taal waar hij tot de jaren 90 weigerde om in te zingen.

Inmiddels is Jan niet meer de jongste en was dit voor de pauze wel te merken aan zijn stem. In het tweede deel was zijn stem stukken beter en zong hij o.a. een prachtige Nederlandse uitvoering van 'Goodnight Saigon' van Billy Joel (Goena Bandoeng). Hij vertaalt de nummers niet alleen, maar geeft er ook een Nederlandse draai aan. Zo gaat 'Goena Bandoeng' over de oorlogsmisdaden die zijn begaan tijdens de zogenoemde Politionele Akties.

Jan is een rasentertainer en boeit van begin tot eind. Hij valt met de deur in huis, zingt veel nummers maar half en vliegt door de jaren 80 heen. Het 'per jaar' opsommen van belangrijke gebeurtenissen zou iets pakkender kunnen, vaak is het niet duidelijk over welk jaar Jan vertelt. Dit vergeef je hem meteen omdat hij je helemaal inpakt met zijn innemende persoonlijkheid.

De voorstelling 'Sex & Drugs & Rot & Roll' kan ik iedereen zeker aanbevelen.

'Er zat een klein zigeunermeisje, huilend op een steen'. Zondag 18 maart in Theater de Omval.

Vrijdag 16 maart

Theater Zeelandia - 'Coupure'

20.30 uur | Theater de Omval

'Coupure' werd eerst als locatievoorstelling uitgebracht bij het Zeeland Nazomerfestival 2002. In 2018 is het 65 jaar geleden dat de Watersnoodramp in Zuidwest-Nederland plaatsvond.

Zaterdag 17 maart

Stille Omgang Uitstelling

11.00 uur | St Petrus' Banden Kerk

Uitstelling van de heilige Hostie, waarna wij om 12.00 uur de zegen met het sacrament ontvangen. Aansluitend het Angelus bidden.

Stille Omgang Eucharistie

17.00 uur | St Petrus' Banden Kerk

In het licht van het Mirakel van Amsterdam, met pastor A. Tönis.

Zondag 18 maart

Kerkdienst

10.00 uur | De Ontmoeting

Voorganger mw. drs. E.E. Aarsen-Schiering uit Amsterdam.

Viering

10.30 uur | St Petrus' Banden Kerk

Met het Allegriakoor. Voorganger is dhr. H. Peters.

Bingo 't Kruidvat

13.30 uur | 't Kruidvat

13.30-17.00 uur. Boekje voor 5 rondes € 7,50. Ook halve boekjes en losse kaartjes. Info: 06-19776374.

'Het zigeunermeisje'

11.00 uur | Theater de Omval

Een vrolijke, muzikale voorstelling van Het Kleine Theater vol oud-Hollandse liedjes en vreemde figuren. Vanaf 3 jaar. Erna wordt het spel van het liedje 'Er zat een klein zigeunermeisje, huilend op een steen' gespeeld.

Dinsdag 20 maart

Naaiklusjesservice

10.00 uur | Het Noorderlicht

Voor eenvoudige naaiklusjes kan iedereen terecht bij vrijwilliger Chernor.

Boodschappenbus

11.00 uur | Diemerplein

Elke dinsdag en donderdag, 11.00 tot 15.00 uur. Ouderen kunnen voor het doen van boodschappen op het Diemerplein gehaald en gebracht worden. Aanmelden de dag van tevoren: 020-660300.

'Vivre sa vie'

14.00 & 20.00 uur |
Theater de Omval

Godards muze Anna Karina laat zien hoe een would-be actrice afdaalt in de prostitutie.

Woensdag 21 maart

Rayen Panday - 'Fenomeen'

20.30 uur | Theater de Omval

Cabaretier Rayen Panday beschrijft alles zoals het is, maar dan wel op fenomenale wijze. Persoonlijk, actueel, muzikaal en er wordt geen enkel onderwerp geschuwd.

Donderdag 22 maart

Keezen Noorderlicht

10.00 uur | Het Noorderlicht

Keezen is een mix van kaarten en bordspel met een verrassende uitkomst. Iedereen kan het spelen.

'The Florida Project'

20.00 uur | Theater de Omval

Deze liefdevolle en kleurrijke film over de sociale onderklasse in Amerika zorgt voor een intrigerende, dubbelzinnige kijkervaring.

En verder

Talentontwikkeling

9.00 uur | Theater de Omval

De inschrijvingen van de naschoolse workshops Talentontwikkeling zijn begonnen. Informatie en aanmelden: welzijndiemen.nl.

DKV Victoria grijpt naast titel

Korfballers spelen zondag duel om promotie

DKV Victoria wist niet te winnen. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN DKV Victoria is er niet in geslaagd om kampioen te worden in de derde klasse G van de zaalcompetitie. De korfballers uit Diemen verloren voor eigen publiek met 17-18 van OKV. Furore is kampioen geworden. De ploeg uit Assendelft won thuis met 17-10 van Stormvogels.

In een goedgevulde Sporthal Diemen zat de sfeer er voor aanvang van de wedstrijd goed in. Maar de sfeer sloeg al snel om toen OKV goed uit de startblokken schoot. Binnen korte tijd stond er een 0-4 stand op het scorebord.

Terwijl DKV Victoria de verkeerde keuzes maakte en weinig rebounds pakte, lukte bij OKV alles. De 4-11 tussenstand was dan ook een logisch gevolg. In de eerste helft kon DKV Victoria nog wel iets terugdoen en de stand iets dragelijker maken: 7-11.

Niet fel genoeg

In de tweede helft moest DKV Victoria het anders aanpakken om het OKV lastig te maken. Dit gebeurde niet. In de cruciale eerste tien minuten na rust werd er niet gescoord door de thuisclub. OKV scoorde wel, waardoor die ploeg de voorsprong weer kon vergroten. DKV Victoria bleef constant achter de feiten aan lopen en was simpelweg niet fel genoeg in de duels. Met een 13-18 tussenstand op het bord en nog zeven minuten te spelen leek het geloof in de titel compleet verdwenen. Na enkele wissels bracht de thuisclub met een laatste alles-of-nietspoging de stand nog terug tot 17-18, maar het was niet genoeg.

Op zondag 18 maart speelt DKV Victoria een beslissingswedstrijd tegen SDO uit Veldhoven. De wedstrijd wordt in Delft gespeeld en begint om 14.30 uur. De winnaar promoveert naar de tweede klasse.

Smashing '72 boekt zege

DIEMEN Het eerste damesteam van volleybalvereniging Smashing '72 heeft zaterdag in Oostzaan gewonnen van Compaen: 1-3.

In de eerste set werd gestart met spelverdeelster Aniek Croonen en Els van Westrienen op de diagonaalpositie. Op midden Cindy Overbeeke en Nienke Aning, die de tweede wedstrijd sinds haar rentree voor Smashing ' 72 speelde. De buitenaanvalsters Dieuwke Zwier en Diana Andric completeerden het zestal, aangevuld met Anne Crouwel als controlerende verdedigster. Aan beide kanten werd de side-out voortdurend verzilverd, waardoor geen van beide teams kon uitlopen. Blokkerend maakte Smashing ' 72 het verschil en won de eerste set (22-25). In de tweede set stuurde coach Nicole de Lange dezelfde formatie het veld in. Gedurende de set kwam Lidwien Gall in het veld voor Dieuwke Zwier die met een schouderblessure uitviel. De kleine achterstand op Compaen kon niet meer worden ingelopen (25-22).

Tweede plaats

Smashing '72 nam in de derde set meteen een voorsprong door directe servicepunten van Aniek Croonen (3-9), die even later met een enkelblessure het veld moest verlaten. Van Westrienen nam de spelverdeling over en Kirsten van de Pol werd ingewisseld op diagonaal. Compaen nam de voorsprong over en had de set naar zich toe moeten trekken. Smashing '72 kwam zeer sterk terug met een serviceserie van Van de Pol en won overtuigend (15-25). In de vierde set had Compaen de zinnen gezet op setwinst om een tiebreakset in de wacht te slepen. Smashing '72 won de set met 19-25. Smashing '72 is vier punten ingelopen op Compaen, dat slechts een punt mocht bijschrijven. De Diemense ploeg staat op de 2e plaats in de competitie, met vier punten achterstand op VV Amsterdam. De eerstvolgende wedstrijd van Smashing '72 Dames 1 is op zaterdag 17 maart om 17.00 in Sporthal Diemen tegen Wham Wham uit Hoorn.

Dames van SV Zeeburg winnen topduel

SV Zeeburg maakt zich op voor de topper. Foto: SV Zeeburg

DIEMEN Het eerste damesteam van SV Zeeburg heeft het topduel tegen Geel Zwart gewonnen. De handbalsters waren in 't Zand sterker dan hun rivaal: 18-23.

Geel Zwart begon goed in een volle sporthal in 't Zand. De thuisclub kwam op voorsprong. SV Zeeburg herstelde zich knap. De verdediging zat dicht en vrijwel alle kansen werden benut. Bij rust leidden de dames uit Diemen met 7-12.

Na de hervatting kwam Geel Zwart terug in de wedstrijd, maar SV Zeeburg hield stand en slaagde erin om de voorsprong weer uit te breiden. De ploeg uit Diemen won comfortabel met 18-23.

SV Zeeburg en Geel Zwart delen nu de koppositie in de hoofdklasse van de zaalcompetitie. Het doelsaldo van SV Zeeburg (+98) is beter dan dat van Geel Zwart (+79). SV Zeeburg speelt op zaterdag 17 maart thuis tegen Cometas. De wedstrijd in Sporthal Diemen begint om 19.30 uur.

SV Zeeburg en Geel Zwart komen beide nog drie keer in actie.

SV Diemen wint

DIEMEN SV Diemen heeft voor eigen publiek gewonnen van SV Ouderkerk: 2-0.

Tommy Gans en Maxime Stefels maakten de treffers voor SV Diemen. De ploeg van trainer Gerrie Breugem speelt op zondag uit tegen United DAVO. De wedstrijd begint om 14.00 uur.