DiemerNieuws

21 december 2017

DiemerNieuws 21 december 2017


Diemenaren voelen zich gezond

DIEMEN De meeste inwoners van Diemen voelen zich gezond. Dit blijkt uit het rapport 'Gezondheid in Beeld' dat de GGD heeft uitgebracht.

Het rapport biedt informatie over de gezondheid van Diemenaren van 19 jaar en ouder, gebaseerd op het in 2016 uitgevoerde onderzoek de Diemense gezondheidsmonitor. De resultaten uit de gezondheidsmonitor gebruikt de gemeente bij het opstellen van het lokale gezondheidsbeleid. De gezondheidsmonitor laat zien dat de meeste inwoners van Diemen zich gezond voelen.

Zo geeft 78% van de respondenten aan de eigen gezondheid als (zeer) goed te ervaren. Inwoners van Diemen-Zuid zijn het vaakst tevreden over de eigen gezondheid. Het percentage chronisch zieken is in deze wijk dan ook het laagst. In Diemen is weinig sociale uitsluiting.

In vergelijking met 2010 is het aandeel volwassenen dat rookt lager, echter dit verschil is niet significant. Daarnaast ervaren inwoners van Diemen minder geluidshinder van weg- en vliegverkeer en zijn inwoners van Diemen meer tevreden over de woonomgeving in vergelijking met zes jaar geleden.

Wethouder Grondel van Welzijn en Gezondheid: "Dit zijn mooie uitkomsten, maar we moeten wel alert zijn op de aandachtspunten uit het rapport."

5

Peter Prins lijsttrekker van PvdO

DIEMEN De Partij van de Ouderen (PvdO) heeft zaterdagmiddag de kandidatenlijst bekendgemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart 2018 worden gehouden.

Peter Prins, de huidige fractievoorzitter van de partij in de gemeenteraad, is lijsttrekker. Raadslid Sylvia Raveling staat op de tweede plaats en Rosali Herder op plek drie. Herder zit momenteel als Fractie Herder in de gemeenteraad. Afgelopen zomer verliet zij de fractie van Leefbaar Diemen. Evert den Heijer staat op de vierde plaats en Imara Bonilla staat op de vijfde plek.

De PvdO heeft momenteel twee zetels in de gemeenteraad.

Winterspelen op Diemerplein

DIEMEN Op zaterdag 23 december worden op het Diemerplein de Winterspelen gehouden. Het evenement duurt van 11.00 tot 17.00 uur.

Bezoekers treffen op het Diemerplein een kunststof schaatsbaan, een snowboardsimulator en een springkussen aan. Tevens kunnen kinderen een ritje maken met een treintje dat door winkelcentrum Diemerplein rijdt.

De Winterspelen worden georganiseerd door de Stichting Welzijn Diemen en Daarom Diemen.

Diemenaren besteden veel zorg aan kerstversiering

Kerstversiering in Diemen-Noord. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Veel woningen en tuinen in Diemen ademen de kerstsfeer uit. Er is veel zorg aan de kerstversiering besteed. De kerstbomen, verlichting en andere versiering zorgen voor veel sfeer. Deze foto is genomen in Diemen-Noord. De bewoners hebben flink uitgepakt. Het ziet er bijzonder fraai uit.

Afscheid

Foto: Trudy Kroese

Het is morgen de laatste werkdag van Nelie Röfekamp, directeur-bestuurder van De Nieuw Kring. Zij is 19 jaar verbonden geweest aan de school.

3

Weerbericht

Geleidelijk wisselvallig, meer wind, aanhoudend zacht

Bepalend voor het weerbeeld is een sterk hogedrukgebied ten zuiden van Nederland. Deze ligging zorgt voor een westelijke stroming met aanvoer van zachte lucht. Vanaf het kerstweekeinde schuift het hogedrukgebied naar het zuiden. De westelijke stroming trekt dan verder aan. Atlantische depressies krijgen vervolgens meer invloed, met toenemende regenkansen. Het blijft daarbij zacht winterweer.

Vrijdag + het kerstweekeinde

Vrijdag wordt veel bewolking verwacht. Er kan soms een beetje lichte regen of motregen vallen. Er waait een zwakke tot matige westenwind. Het wordt 8 à 9 graden. Zaterdag, zondag en eerste kerstdag overheerst bewolking. Het blijft goeddeels droog. Lokaal kan wat lichte regen of motregen vallen. Af en toe klaart het even op. Op tweede kerstdag neemt de kans op regen toe. Het wordt alle dagen circa 9 à 10 graden. Ook de nachten zijn vorstvrij. De zuidwestenwind trekt aan tot matig of vrij krachtig.

Trend na de kerstdagen

Vanaf tweede kerstdag neemt de zuidwestelijke stroming geleidelijk in kracht toe. Fronten van oceaandepressies brengen van tijd tot tijd regen. Soms waait het flink, tot krachtig of hard. Het blijft aanhoudend zacht met een maximum rond 9 à 10 graden. Ook 's nachts wordt geen vorst verwacht.

Weetje

De kerstdagen gaan weer zacht verlopen. Daarmee wordt het voor de 7e keer op rij een groene kerst. In 2009 en 2010 was het tweemaal achtereen een witte kerst. Statistisch komt gemiddeld eens in de 15 jaar een witte kerst voor. In 2016 verliepen de kerstdagen met 12 graden zeer zacht. In 2015 beleefden we zelfs de zachtste kerstdagen in meer dan honderd jaar met een temperatuur van 14 à 15 graden.

Nieuws van de Ouddiemerlaan

De Oud-Diemerlaan is historisch gezien natuurlijk de 'Heerenweg' van Diemen, die vele honderden jaren oud is. Wie in oude kranten snuffelt, komt vaak opvallende gebeurtenissen tegen die op of rond de Ouddiemerlaan gespeeld hebben. Wie weet bijvoorbeeld dat aannemer Goedhart van nummer 69 in de jaren 30 de bouwer was van het reinigingshuis van de joodse begraafplaats in Muiderberg.
Het was ook niet altijd pluis rond de Ouddiemerlaan. Inbrekers maakten daar met regelmaat gebruik van de aanwezige rijkdommen van de bewoners door te profiteren van de uitstekende nachtrust van de slapende Diemenaren. Zo snurkte de familie Poster rustig door terwijl uit de serre een ruit werd verwijderd en "een damesfiets, eenige gouden lijfsieraden als: horloge, kettingen en ringen, eenig tafelzilver en een klein bedrag aan geld" van eigenaar verwisselden. Veehandelaar Hennipman maakte het ongenode gasten wel erg makkelijk. Nadat zij over een schutting waren geklommen konden zij door een hor voor een deur weg te nemen heel gemakkelijk binnenkomen. Op zijn slaapkamer visten ze de portefeuille van Hennipman met 1600 guldens uit zijn jas waarvan de boer dacht dat-ie veilig was naast zijn bed. Daar zal enige voorkennis wel een rol gespeeld hebben.

Nelie Röfekamp neemt afscheid van De Nieuwe Kring

'Het voelt hier als een warm bad.' Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Het is morgen de laatste werkdag van Nelie Röfekamp, directeur-bestuurder van basisschool De Nieuw Kring. Zij is maar liefst negentien jaar verbonden geweest aan de school in het centrum van Diemen.

Nadat zij al een loopbaan in onder meer het onderwijs achter de rug had, trad Nelie in augustus 1996 in dienst bij De Nieuwe Kring. Zij startte als leerkracht en werd in januari 1999 directeur-bestuurder. "Wij zaten toen op deze plek in het oude gebouw van de voormalige Henri Dunantschool. Het bestuur en de gemeente hebben in de jaren daarna veel gesproken over de bouw van een nieuwe brede school. Op een bepaald moment is er een besluit over nieuwbouw genomen. De Nieuwe Kring heeft tijdens de bouw van het schoolgebouw een aantal jaren in noodlokalen bij Sportcentrum Wethouder F.B. Duran in Diemen-Zuid gezeten. In 2009 is dit gebouw in gebruik genomen."

De Nieuwe King is gevestigd in gebouw De Meridiaan, waarin ook kinderdagverblijf Hakim, peuterspeelzaal Het Speelhuis en buitenschoolse opvang Popeye een plek hebben. Nelie benadrukt dat de school volledig onafhankelijk is van de overige gebruikers; het is niet zo dat de peuters doorstromen naar De Nieuwe Kring. Er wordt wel samen gewerkt aan de doorgaande lijnen.

Het gaat goed met De Nieuwe Kring. De school beschikt over een mooi en modern gebouw en de leerlingen kunnen zich buiten uitleven op de speelplaats en gebruikmaken van de tuin en de speeltoestellen op het terrein van handbalvereniging SV Zeeburg. Nelie: "Wij hebben momenteel 380 leerlingen die zijn verdeeld over zestien groepen: vier onderbouwgroepen 1 en 2, vier onderbouwgroepen 3 en 4, vier tussenbouwgroepen 5 en 6 en vier bovenbouwgroepen 7 en 8. Er werken hier in totaal dertig personeelsleden. Een deel van hen werkt parttime. Er werken hier vier mannen."

De Nieuwe Kring is een jenaplanschool die is opgericht en bestuurd wordt door ouders van (voormalige) leerlingen. "De Nieuwe Kring is een school van vernieuwingsonderwijs. Ouders kiezen bewust voor deze jenaplanschool en zijn daardoor vaak bereid om te helpen. We doen vaak een beroep op de ouders." Nelie stond de afgelopen jaren af en toe nog voor de klas, als invalster van collega's die tijdelijk niet aanwezig waren. "Kinderen zijn anders dan tien jaar geleden, maar daarvoor waren kinderen ook weer anders. Kinderen zijn mondiger dan vroeger; dat heeft denk ik te maken met de onderhandelingscultuur bij de opvoeding die veel ouders hanteren. Het is belangrijk dat kinderen voor zichzelf kunnen opkomen, maar ook rekening kunnen houden met de andere kinderen in de groep." Zij heeft haar werk altijd met veel plezier gedaan. "De Nieuwe Kring is geen gebouw. De leerkrachten, de kinderen en de ouders vormen samen de school en maken de sfeer. Ik heb de sfeer op deze school altijd enorm gewaardeerd. Het voelt hier als een warm bad." Nelie stopt officieel met ingang van 1 januari 2018 met haar werk bij De Nieuwe Kring. Haar laatste werkdag is vrijdag 22 december, want dan begint de kerstvakantie. Zij wordt opgevolgd door Martijn ten Broeke die nu nog directeur is bij een jenaplanschool in Schagen. Nelie: "Mijn man Henk is al enige jaren met pensioen en ik word in januari 63 jaar. Onze kinderen wonen niet meer thuis. Ik heb er bewust voor gekozen om nu te stoppen met voltijds te werken. Ik vind het fijn dat ik nu meer tijd krijg om andere dingen te doen. Wellicht ga ik parttime werken. Ik zie wel wat er op mijn pad komt. Ik heb al een aantal aanbiedingen gekregen voor een nieuwe baan, maar ik ga zeker niet voltijds werken. In januari ga ik Martijn enige tijd inwerken. Hij heeft ervaring als directeur van een jenaplanschool, maar nog geen ervaring als directeur-bestuurder." Nelie kreeg vorige week donderdag een afscheidsreceptie aangeboden. Er waren veel collega's, ex-collega's en andere genodigden aanwezig. Wethouder Ruud Grondel van Onderwijs ging in zijn speech in op de betekenis van Nelie voor De Nieuwe Kring. Hij noemde haar onder meer 'bevlogen', 'betrokken' en 'vasthoudend'. Na het uitpakken van haar afscheidscadeau - een enorme houten uil die een plekje krijgt in de heemtuin van de school - overhandigde Nelie haar sleutels van de school aan Martijn. "Hoe moet je anders straks de school in…"

Twee locaties voor middelbare school

DIEMEN Er zijn twee locaties die geschikt zijn om een middelbare school te vestigen: op Spoorzicht of op het terrein naast Sportcentrum Wethouder F.B. Duran in Diemen-Zuid.

Dit vertelde wethouder Lex Scholten tijdens een informatieve vergadering van de gemeenteraad waarin het Projectplan Spoorzicht en omgeving aan de orde kwam.

De gemeente heeft de wens om in Diemen een middelbare school te stichten. Wethouder Jeroen Klaasse van Onderwijs is hierover in gesprek met Open Schoolgemeenschap Bijlmer. Als het inderdaad mogelijk is een nevenvestiging van de school in Amsterdam-Zuidoost te vestigen, moet de gemeenteraad een besluit nemen over een budget en een locatie voor de middelbare school.

Ideaal

Het lijkt ideaal om een middelbare school en een nieuwe sporthal vlak naast elkaar te bouwen. Maar dat is niet noodzakelijk. Als er een middelbare school wordt gebouwd op het terrein naast Sportcentrum Wethouder F.B. Duran kunnen de leerlingen van die school voor de gymnastieklessen gebruikmaken van de sportzaal van het sportcentrum.

Uit een haalbaarheidsonderzoek dat onlangs in opdracht van het college van B en W is uitgevoerd, is gebleken dat er naast Sporthal Diemen aan de Prins Bernhardlaan ruimte is voor een tweede permanente sporthal. De tweede permanente sporthal maakt de blaashal overbodig.

De gemeente zal bij de inrichting van Spoorzicht op de eerste plaats rekening moeten houden met de contractuele verplichtingen met het Rijk, ProRail en NS Vastgoed. Zo komt er een ondertunneling onder het spoor op de Ouddiemerlaan en dient er een parkeerterrein te blijven voor reizigers van de NS.

Er zijn veel wensen voor de invulling van Spoorzicht. Behalve de middelbare school en de sporthal gaat het om (sociale) woningen en een accommodatie voor honk- en softbalvereniging TIW-Survivors. Ook is er de wens om Spoorzicht voor een deel groen te houden.

Duidelijk is dat er op Spoorzicht geen ruimte is voor alle wensen. De politiek zal in de nabije toekomst dus keuzes moeten maken.

Diemer December Dagen feestelijk geopend

De lichtjes worden ontstoken. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Burgemeester Erik Boog en kinderburgemeester Nilaya Holwijn hebben donderdagavond de lichtjes ontstoken van de kerstboom op het plein voor het gemeentehuis. Zij verrichtten hiermee de officiële opening van de Diemer December Dagen.

Het is voor het derde jaar in successie dat de Diemer December Dagen plaatsvinden. Het is een mooie traditie die door veel inwoners van Diemen wordt gewaardeerd.

De grote kerstboom is vorige week dinsdag op het plein voor het gemeentehuis geplaatst en donderdagmiddag fraai versierd.

Kerstballen

Leerlingen van de basisscholen in Diemen hebben een aantal grote kerstballen gevuld die in de boom zijn gehangen.

Tijdens de feestelijke opening van de Diemer December Dagen konden de aanwezigen luisteren naar optredens van het Hagunnan koor en EDOG Muzikaal Theater. Er werd tevens voor de inwendige mens gezorgd. Leden van Scouting Diemen schonken glühwein en chocolademelk in grote mokken van DaaromDiemen, die de aanwezigen mochten houden.

Scouting Diemen

Onder leiding van de leden van Scouting Diemen mochten kinderen marshmallows verwarmen en die vervolgens opeten. Een aantal kinderen gaf de marshmallows aan de aanwezige bezoekers van de opening.

De eigenaren van oliebollenkraam Verwijk deden net als vorig jaar mee aan de opening van de Diemer December Dagen. Alle aanwezigen konden bij de kraam gratis een heerlijke oliebol afhalen.

Kerst-ommegang op zondag 24 december

DIEMEN Op zondag 24 december vindt de Kerstommegang plaats. De start is om 17.00 uur bij het gemeentehuis.

Het is de vijfde keer op rij dat de Kerstommegang wordt gehouden. De Kerstommegang wordt ook dit jaar georganiseerd door vrijwilligers van de rooms-katholieke parochie Sint Petrus' Banden en Scouting Diemen. VVD-fractievoorzitter Brigitte Wielage zal bij het gemeentehuis het eerste deel van het kerstverhaal voorlezen. Tijdens de Kerstommegang zal op diverse plekken een deel van het kerstverhaal worden voorgelezen. Uiteraard zullen er tijdens de Kerstommegang kerstliederen worden gezongen. Daarom Diemen stelt voor kinderen lampionnen beschikbaar.

Muziek

De Kerstommegang gaat door het centrum van Diemen en eindigt op het plein voor de kerk Sint Petrus' Banden. Vrijwilligers van Scouting Diemen richten daar een kerststal in met levende dieren. Kinderen kunnen de dieren aaien. De Neuteblazers zullen de deelnemers aan de Kerstommegang op het plein voor de kerk met muziek onthalen. De deelnemers krijgen op het plein warme drankjes en hapjes, gesponsord door diverse Diemense horecagelegenheden, en kunnen van de kerstsfeer genieten.

De organisatie van de Kerstommegang heeft een aantal lokale sponsors bereid gevonden om deze activiteiten te steunen. Het gaat om Winkeliersvereniging Diemerplein, Jumbo Diemen-Zuid, ABN Amro, haringzaak Van Leijenhorst, bloemist Mooi by Rick, de horecazaken Cheers, 't Pandje en De Hut en Daarom Diemen.

Yvonne Keune

Lezer bij Media Info Groep,
64 jaar, woont 40 jaar in Diemen

Wat lees je zoal?
"Van alles, om te beoordelen of artikelen voor onze klanten relevant zijn. Vroeger deden we dat door artikelen uit kranten te knippen, nu digitaal."

Komt het DiemerNieuws ook weleens voorbij?
"Nou en of."

Verder in het dagelijks leven?
"Ik wandel iedere dinsdagavond met een groepje. Sinds kort zit ik in de cliëntenraad van Berkenstede, ik houd van haken en mijn man en ik gaan regelmatig een weekendje weg. Ik zat elf jaar bij Theatergroep Diemen."

Gourmetten of 5-gangendiner?
"Ik maak een buffet, de hele familie komt tweede kerstdag, ook mijn vader en moeder die ik gelukkig nog heb."

Waar kijk je naar uit in 2018?
"De bruiloft van mijn zoon en schoondochter, we weten net dat ze gaan trouwen. Mijn vader wordt 90 in januari."

Favoriete muziek?
"Van house tot Hazes. 'Samen zijn' van Willeke Alberti vind ik het allermooist."

Wie zou je eens willen spreken?
"Meneer Rutte, over wat er met de ouderen gebeurt, echtparen die gedwongen apart moeten wonen als een van beiden moet worden opgenomen in een zorgcentrum."

Je kunt niet zonder?
"Mijn drie mannen: man Hans, mijn zoon en mijn vader."

Wat zou je doen met een miljoen?
"Een huis kopen voor mijn kinderen en ervoor zorgen dat mijn ouders in één huis bij elkaar zouden kunnen wonen. Waarbij ik wel wil zeggen dat de verzorging in Berkenstede, waar mijn moeder woont, ontzettend goed is."

Als je burgemeester was...
"Dan zou ik meer plekken maken in Diemen waar mensen even lekker kunnen zitten."

Voice Female zingt over 'Joie de Vivre'

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Tweemaal bezong theaterkoor Voice Female voor uitverkochte zalen in Theater de Omval hun 'Joie de Vivre' afgelopen weekend. Van 'Happy' van Pharell Williams tot 'Ohne Dich' van Rammstein, en van 'Zeur niet' van Annie M.G. Schmidt tot 'Le mal de vivre' van Barbara, het kwam allemaal voorbij in de wervelende voorstelling van het 20-jarige koor.

Rapport Gezondheid

Vervolg van voorpagina.

Grondel: "De toename van het aantal inwoners dat zich eenzaam voelt vraagt om actie, evenals de toename van het drugsgebruik. Ook zijn er in Diemen vergeleken met de rest van de regio meer ongevallen onder 65-plussers en voelen meer mensen zich gediscrimineerd. Discriminatie op basis van huidskleur komt het meest voor. Begin 2018 wordt het huidige gezondheidsbeleid geactualiseerd. Daarbij stellen we met elkaar de acties vast bij de aandachtspunten uit de monitor."

Politie: pas op voor babbeltrucs

DIEMEN De afgelopen week zijn in Diemen een aantal gevallen van babbeltrucs gemeld bij de politie.

Diefstal via een babbeltruc komt steeds vaker voor: onbekenden bellen aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te komen, meldt de politie. Vervolgens stelen zij geld en andere waardevolle bezittingen, soms in combinatie met bedreiging en/of geweld. Dieven doen zich soms ook voor als meteropnemer of reparateur. Of ze vragen om een glas water of een pen, terwijl een handlanger het huis binnenglipt. Deze zogeheten 'babbeltrucs' zijn bedoeld om mensen op te lichten. Het gebeurt voornamelijk aan de deur en bij pinautomaten.

"De dieven zijn zeer behendig met hun smoezen, dus denk niet dat het u niet overkomt", waarschuwt de politie.

Taalcursisten en vrijwilligers van Serve the City werken in de oliebollenkraam

Oliebollen bakken voor het goede doel

De opbrengst van de oliebollen die worden verkocht bij Jumbo Diemen-Zuid is deels bestemd voor Serve the City en de voedselbank.

Voor Phuntsok uit Tibet en Efreim uit Eritrea is het werk ook een goede taaloefening. Foto: Ingrid Voet

DIEMEN Oliebollen laten bakken en verkopen door vrijwilligers en een deel van de opbrengst schenken aan het goede doel. Dat is de oplossing die supermarktmanager Kees Vlaanderen met zijn team bedacht toen hij wel een oliebollenkraam voor de zaak kon regelen, maar niet voldoende personeel had om deze te bemensen.

Het is zaterdagmiddag en in de oliebollenkraam voor de supermarkt bakken Sabrina en Efreim samen in recordtempo een lading van 200 oliebollen. Geroutineerd wordt de ene na de andere bol voorzichtig in het vet gelegd, gedraaid en precies op tijd eruit gehaald. Alsof ze dit al jaren doen. Maar Sabrina Braun is oprichter van NT2 Digitaal (NT2D) en geeft in het dagelijks leven Nederlandse les aan anderstaligen. En Efreim uit Eritrea is een van haar cursisten. Ook Phuntsok uit Tibet en Ola en Tamer uit Syrië werken vandaag. Met nog acht andere cursisten van de taalschool bemanden zij de afgelopen twee weekenden de oliebollenkraam buiten bij de Jumbo in winkelcentrum Kruidenhof. De meeste cursisten hadden nog nooit oliebollen gebakken of gegeten, maar alle vrijwilligers kregen een training van de bakker. De komende twee weekenden wordt het werk gedaan door vrijwilligers van Serve the City Diemen (StC), samen met medewerkers van de supermarkt.

"Dit is heel goed om Nederlands te oefenen in de praktijk", vertelt Efreim als hij een klant geholpen heeft. Dat is voor hem en de andere taalcursisten natuurlijk heel nuttig, maar hun werk in de oliebollenkraam doen zij ook ten bate van het goede doel: een bijdrage aan de Voedselbank Diemen. Een deel van de opbrengst van de oliebollen is ook bestemd voor een ander goed doel: StC Diemen. Het idee kwam van de medewerkers van de Jumbo in Diemen-Zuid. "Al jaren lopen we met het idee om in een kraam voor de deur versgebakken oliebollen te kunnen verkopen", vertelt manager Kees Vlaanderen. "Onze bakker heeft karretjes waarmee dit vrij makkelijk kan. Maar het is wel veel werk: beslag maken, laten rijzen, bakken. Dat doe je er niet even bij. En dat in december, als het toch al heel druk is in de winkel. In het team werd toen het idee geopperd om samenwerking te zoeken met Serve the City Diemen en in ruil voor vrijwillige medewerkers een deel van de opbrengst aan StC Diemen en Voedselbank Diemen te schenken." Tinka Veninga van StC Diemen vond het meteen een goed idee. "Omdat wij binnen ons team ook niet voldoende vrijwilligers kunnen inzetten om alle vier de weekenden de kraam te bemensen, heb ik contact gezocht met taalschool NT2D. Hun taalcursisten hebben al eens eerder meegewerkt aan een project waarbij we boodschappen inzamelden voor de voedselbank."

Veel vrijwilligers hadden zelf nog nooit oliebollen gegeten of gebakken

Na de eerste twee weekenden is Vlaanderen erg tevreden. "De vrijwilligers doen het heel goed, ze hebben natuurlijk ook een training gehad. We krijgen complimenten van het publiek, iedereen is blij." De kraam is nog open op 22, 23, 24 en 28, 29, 30 en 31 december. "Op oudejaarsdag gaat de kraam al om 7.00 uur open, een uur eerder dan de winkel", vertelt hij. "Dan beginnen we om 5.00 uur al met bakken. We zorgen ook dat mensen van tevoren vast hun oliebollen kunnen bestellen."

"Hoeveel geld gaat er eigenlijk naar Jumbo?", vraagt een klant bij de kraam. "De kosten moeten er in ieder uit gehaald worden natuurlijk", legt Veninga uit. "Maar meneer Vlaanderen zal ons niet in de kou laten staan." "Mooi, dan is het wisselgeld vast voor Serve the City", zegt de klant. Vlaanderen: "We doen dit niet om rijk van te worden maar we willen er ook wel iets aan verdienen, we zijn wel een bedrijf natuurlijk. Maar ook zeer belangrijk is dat we zo extra service kunnen bieden aan onze klanten én een bijdrage leveren aan het goede doel."

De medewerkers hadden het idee om vrijwilligers erbij te vragen

Santa Run: hard rennen in kerstoutfit

De prijsuitreiking.

DIEMEN De Santa Run is vrijdagmiddag voor het tweede jaar in successie gehouden. Er deden in totaal 68 kinderen mee.

De Santa Run was net als vorig jaar georganiseerd door Stichting Welzijn Diemen (SWD) en Daarom Diemen. De Rollator Run ging niet door omdat zich slechts één deelnemer had aangemeld.

Buurtsportcoach Rens Wit van SWD, een aantal stagiaires van SWD en vrijwilligers hadden het evenement tot in de puntjes voorbereid. Nadat wethouder Citymarketing Jeroen Klaasse het evenement officieel had geopend, startten kinderen van vier tot en met zes jaar aan de minirun. Het startschot werd gelost door kinderburgemeester Nilaya Holwijn. De kinderen renden drie ronden over het parcours op het Diemerplein. Redouan won de minirun, Anniek werd tweede en Thomas derde. Om 17.00 uur klonk het startschot voor de maxirun voor kinderen van zeven tot en met twaalf jaar. Boaz kwam na zes ronden als eerste over de finish. Sala legde beslag op de tweede plaats en Mozoef eindigde als derde. Na afloop was duidelijk te zien dat een parcours van zes ronden niet makkelijk is. Een aantal kinderen zat er doorheen. Veel deelnemers hadden zorg besteed aan hun kerstoutfit. Djeli won de prijs voor de meest originele outfit bij de minirun, Jesper won de prijs bij de maxirun. Alle kinderen ontvingen voor de start een kerstmuts die zij tijdens het rennen droegen en mochten houden.

Het startschot is gelost. Foto's: Trudy Kroese
Warming-up.
Veel sfeer op Diemerplein.

SV Diemen pakt punt

Team bedwingt koploper SDZ: 2-2

SV Diemen wint kopduel. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN SV Diemen heeft een knappe prestatie geboekt door in de thuiswedstrijd tegen koploper SDZ gelijk te spelen: 2-2. Bij rust leidde de ploeg van trainer Gerrie Breugem met 1-0.

Iedereen bij SV Diemen verwachtte een lastig duel tegen de Amsterdamse ploeg. De uitslag van een wedstrijd tussen de hekkensluiter en de koploper is meestal voorspelbaar. Maar er ontwikkelde zich op Sportpark De Diemen een spannend duel.

SV Diemen kwam in de eerste helft op voorsprong door een treffer van Jesse Ringelberg. De bezoekers namen na de hervatting het initiatief en kwamen langszij. Daarna kwam SDZ op voorsprong en leek een nederlaag van SV Diemen dichtbij. SV Diemen maakte echter gelijk via een penalty van middenvelder Marco Moelee.

Breugem is blij met de puntendeling tegen SDZ. "De realiteit is dat wij op de laatste plaats staan, maar ik vind dat wij wat betreft onze kwaliteiten op een hogere positie op de ranglijst moeten staan. We hebben wel een smalle selectie. Tegen SDZ zaten er drie A-junioren op de bank."

Ondanks het goede resultaat tegen SDZ gaat SV Diemen de winterstop in als hekkensluiter van de derde klasse C. SV Diemen heeft net als VVH Velserbroek acht punten uit elf duels. Het doelsaldo van VVH Velserbroek is beter dan dat van SV Diemen. De verschillen aan de staart van de ranglijst zijn klein. De Kennemers en Spaarnwoude hebben negen punten.

SV Diemen gaat op 2 januari op trainingskamp naar Callela in Spanje. SV Diemen hervat de competitie op zondag 28 januari. De ploeg speelt dan tegen VVH Velserbroek. Dat is meteen een cruciaal duel.

Derde plaats voor Diemens zwemtalent

Émile Fouzaï viert zijn derde plaats.

DIEMEN De elfjarige Émile Fouzaï uit Diemen is zondag derde geworden op de 200 meter vlinderslag tijdens de Nederlandse junioren- en jeugdkampioenschappen korte baan in het Pieter van den Hoogenband Stadion in Eindhoven.

De jonge zwemmer uit Diemen, die in groep acht zit van de Sint-Petrusschool in Diemen, kwam in het verleden uit voor de jeugdzwemploeg van De Meeuwen Diemen en De Dolfijn Amsterdam

De talentvolle zwemmer komt inmiddels uit voor vereniging The Hague Swimming.

De finale van de 200 meter vlinderslag was enorm spannend. De tijden van de eerste drie zwemmers die aantikten ontliepen elkaar nauwelijks. Een duidelijk geval van een close finish.

De winnaar zwom een tijd van 2 minuten en 38.15 seconden, de nummer twee zwom een tijd van 2 minuten en 38.28 seconden. Émile Fouzaï tikte na 2 minuten en 38.62 seconden aan. Die tijd was dus goed voor een eervolle derde plaats.

Dames van SV Zeeburg winnen bij VZV

DIEMEN Het eerste damesteam van SV Zeeburg heeft de uitwedstrijd in het Noord-Hollandse 't Veld tegen VZV met 24-28 gewonnen. De handbalsters uit Diemen gaan als nummer twee van de zaalcompetitie de winterstop in.

SV Zeeburg kan terugkijken op een goede eerste helft van de competitie. Koploper Geel Zwart heeft na elf duels 22 punten en lijkt ongenaakbaar. SV Zeeburg is voorlopig 'the best of the rest'. De ploeg van coach Doug van Leeuwen heeft na elf duels vijftien punten.

De dames van SV Zeeburg komen op zondag 7 januari weer in actie. De ploeg gaat dan op bezoek bij Tornado. De wedstrijd in Heerhugowaard begint om 13.30 uur.

Dames van Smashing '72 winnen

DIEMEN Het eerste damesteam van Smashing '72 heeft de uitwedstrijd tegen Madjoe overtuigend gewonnen: 0-4.

De ploeg van coach Nicole de Lange toonde zich in Enkhuizen veel sterker dan de thuisclub. De setstanden waren 18-25, 18-25, 9-25 en 7-25. Smashing '72 heeft na elf duels 34 punten en staat op de derde plaats van de promotieklasse A.

De dames genieten nu van een korte winterstop en komen op zaterdag 13 januari weer in actie. Smashing '72 ontvangt dan Dinto. De wedstrijd in Sporthal Diemen begint om 17.00 uur. Het wordt een belangrijk duel, want Dinto heeft evenveel punten als Smashing '72.

Dames De Meeuwen geklopt

DIEMEN Het eerste damesteam van De Meeuwen heeft de uitwedstrijd tegen DWT met 8-5 verloren.

De waterpoloploeg uit Diemen staat op de tiende plaats van de eerste klasse A. De ploeg heeft na elf competitieduels vijf punten.

De Meeuwen hervat de competitie op zaterdag 20 januari met een uitduel tegen Het Y. De wedstrijd in Amsterdam begint om 18.30 uur.

Lintje voor Ed van Kerkhof

25 jaar vrijwilliger van het Scheepvaartmuseum

Ed van Kerkhof is een zeeman in hart en nieren.

DIEMEN Burgemeester Erik Boog van Diemen heeft op 12 december in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam Ed van Kerkhof koninklijk onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van Kerkhof, inwoner van Diemen, viert dit jaar zijn 25-jarig jubileum als vrijwilliger van het Scheepvaartmuseum.

Ed van Kerkhof is een zeeman in hart en nieren. Hij was tot mei van dit jaar als vrijwilliger de trotse schipper van het stoomschip Christiaan Brunings, een 2-vuurskolengestookt schip dat in 1900 is gebouwd in opdracht van Rijkswaterstaat en dienstdeed als ijsbreker. Sinds 1968 maakt de ss Christiaan Brunings deel uit van de collectie van het Scheepvaartmuseum. Mensen kennen de stoomboot misschien van de jaarlijkse intocht van Sinterklaas in Amsterdam. Ed van Kerkhof wist de tienkoppige bemanning te motiveren om onderhoud te plegen en was ook nooit beroerd om ook zelf z'n handen uit te steken. Zo hebben ze met veel liefde en passie dit historische stoomschip jarenlang onderhouden, waardoor dit schip bewaard is gebleven als cultureel-historisch erfgoed. Naast zijn activiteiten op en voor de schepen die actief zijn voor het Scheepvaartmuseum is Ed van Kerkhof gids en hij leidt bij het Scheepvaartmuseum ook nieuwe gidsen op. Vele duizenden gasten heeft hij met zijn kennis, ervaring én verhalen geïnspireerd. Collega's noemen Ed een echte teamleider die mensen weet te motiveren en te binden. Een integere man, gezegend met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en bovenal een prettig mens. Het zijn deze eigenschappen, gecombineerd met zijn jarenlange bevlogenheid als kapitein en stuurman van ss Christiaan Brunings, die maken dat Ed van Kerkhof zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd. Daarom mocht de heer Van Kerkhof de koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Erik Boog.

Kerstdiensten en -vieringen en de Kerstommegang op 24 en 25 december.

Donderdag 21 december

C'est la Vie

20:00 uur | Theater de Omval

Max runt al dertig jaar een cateringbedrijf en heeft zodoende honderden feesten en partijen georganiseerd. Zo ook de bruiloft van Pierre en Helena,

Zaterdag 23 december

Winterspelen

11.00 uur | Diemerplein

Met een kunststof schaatsbaan, een snowboardsimulator en een springkussen. Kinderen kunnen een ritje maken met een treintje dat door winkelcentrum Diemerplein rijdt. Het evenement duurt van 11.00 tot 17.00 uur.

Diemer Harmonie

13.00 uur | Diemerplein

Een ensemble uit de Diemer Harmonie speelt om 13.00 en om 14.00 uur in winkelcentrum Diemerplein bekende kerstmuziek.

Zondag 24 december

Kerkdienst

10.00 uur | De Ontmoeting

Vierde advent. Voorganger is Ds. B. Sneep uit Amstelveen.

Viering
Vierde Advent

10.30 uur | Sint Petrus'
Bandenkerk

Eucharistieviering met het PeeBee kinderkoor. Voorganger is pastor A. Tönis.

Kerstommegang

16.45 uur | Sint Petrus'
Bandenkerk

Verzamelen op het plein voor het gemeentehuis. 17.00 uur vertrekt de stoet deelnemers met dieren naar de St. Petrus' Bandenkerk. Onderweg wordt op een aantal punten gestopt om naar het kerstverhaal en kerstliederen te luisteren.

Kerstviering

20.00 uur | Sint Petrus'
Bandenkerk

Eucharistieviering met het Stanzakoor. Voorgangers: pater G. Noom en diaken H. Hartog.

Kerstnachtdienst

21.45 uur | De Ontmoeting

Kerstnachtdienst - zangdienst. Aan deze dienst werken trompettist Nico van der Meulen en Wim Schuurman op de trombone mee. Met Sjaak Groot jr. aan het orgel. Voorganger is mevrouw H. Smeulers uit Zwijndrecht. Na de dienst is er kerstbrood met glühwein of frisdrank.

Kerstnachtmis

22.30 uur | Sint Petrus'
Bandenkerk

Eucharistieviering met het Hagunnankoor. In de kerstnacht gaat pastor A. Tönis voor en vieren wij de geboorte van Jezus Christus.

Maandag 25 december

Kerstviering

10.00 uur | De Ontmoeting

Kerstviering - zangdienst en kinderdienst. Aan deze dienst werken de kinderen van de kinderdienst mee. Paul Germans bespeelt het orgel. Voorganger is mevrouw Drs. E.E. Aarsen-Schiering uit Amsterdam. Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie, thee of limonade te drinken met kerstbrood.

Hoogfeest
van Kerstmis

10.30 uur | Sint Petrus'
Bandenkerk

Eucharistieviering met het Allegriakoor. Voorganger is pastor A. Tönis.

Weerbericht

Weerbericht

Pieter de Blois

de weerman van Diemen

Geleidelijk wisselvallig, meer wind, aanhoudend zacht

Bepalend voor het weerbeeld is een sterk hogedrukgebied ten zuiden van Nederland. Deze ligging zorgt voor een westelijke stroming met aanvoer van zachte lucht. Vanaf het kerstweekeinde schuift het hogedrukgebied naar het zuiden. De westelijke stroming trekt dan verder aan. Atlantische depressies krijgen vervolgens meer invloed, met toenemende regenkansen. Het blijft daarbij zacht winterweer.

Vrijdag + het kerstweekeinde

Vrijdag wordt veel bewolking verwacht. Er kan soms een beetje lichte regen of motregen vallen. Er waait een zwakke tot matige westenwind. Het wordt 8 à 9 graden. Zaterdag, zondag en eerste kerstdag overheerst bewolking. Het blijft goeddeels droog. Lokaal kan wat lichte regen of motregen vallen. Af en toe klaart het even op. Op tweede kerstdag neemt de kans op regen toe. Het wordt alle dagen circa 9 à 10 graden. Ook de nachten zijn vorstvrij. De zuidwestenwind trekt aan tot matig of vrij krachtig.

Trend na de kerstdagen

Vanaf tweede kerstdag neemt de zuidwestelijke stroming geleidelijk in kracht toe. Fronten van oceaandepressies brengen van tijd tot tijd regen. Soms waait het flink, tot krachtig of hard. Het blijft aanhoudend zacht met een maximum rond 9 à 10 graden. Ook 's nachts wordt geen vorst verwacht.

Weetje

De kerstdagen gaan weer zacht verlopen. Daarmee wordt het voor de 7e keer op rij een groene kerst. In 2009 en 2010 was het tweemaal achtereen een witte kerst. Statistisch komt gemiddeld eens in de 15 jaar een witte kerst voor. In 2016 verliepen de kerstdagen met 12 graden zeer zacht. In 2015 beleefden we zelfs de zachtste kerstdagen in meer dan honderd jaar met een temperatuur van 14 à 15 graden.

Diemerplein: kerst-activiteiten en extra koopzondag

DIEMEN In winkelcentrum Diemerplein zijn er op zaterdag 23 december opnieuw kerstactiviteiten.

Kinderen en volwassenen kunnen tussen 12.00 en 16.00 uur meerijden met het kersttreintje. Het kerstensemble van de Diemer Harmonie verzorgt tussen 13.00 en 15.00 uur kerstoptredens. Op het Diemerplein vinden tussen 11.00 en 17.00 uur de Winterspelen plaats.

Zondag 24 december is er een extra koopzondag van 12.00 tot 17.00 uur. Diverse winkels zijn al vanaf 9.00 uur open. De supermarkten Deen en Albert Heijn zijn open van 8.00 tot 19.00 uur.

Kerstmuziek

Afgelopen zaterdag waren er ook kerstactiviteiten in winkelcentrum Diemerplein. De glittertattoo schminkstand was populair. Er stonden regelmatig kinderen in de rij die wachtten om mooi geschminkt te worden. Voor ouders en kinderen was er gratis glühwein en warme chocolademelk. Het muzikale trio Kings & Queen zorgde op diverse plaatsen in het winkelcentrum voor gezellige kerstmuziek.