DiemerNieuws

14 april 2016

DiemerNieuws 14 april 2016


SV Diemen schrapt toernooien door gebrek aan vrijwilligers

DIEMEN - SV Diemen heeft een nijpend tekort aan vrijwilligers. Het gevolg hiervan is dat het bestuur van de vereniging heeft besloten om dit jaar een aantal activiteiten te schrappen.

Het gaat om het Sjef van der Heidentoernooi voor F- en E pupillen, het toernooi voor D- junioren, deelname aan toernooien van andere verenigingen, het kersttoernooi voor F- en E- pupillen in de sporthal en diverse buitenlandse reizen voor de oudere jeugd. Dit heeft SV Diemen-voorzitter René Letteboer in een e-mail laten weten aan (de ouders van) alle leden van de vereniging. SV Diemen bestaat bijna 85 jaar, heeft een prachtige accommodatie en rond de 1100 leden. Letteboer schetst echter een situatie die alles behalve rooskleurig is. "Met rond de 1100 leden lijken we een florerende vereniging, maar we zijn in feite 'een reus op lemen schoenen'. Dat wil zeggen: organisatorisch zeer zwak. We hebben een chronisch gebrek aan vrijwilligers die zich willen inzetten voor diverse taken, zoals coördinerende taken en bestuurlijke functies. In plaats van de weg omhoog zijn we van een hoge trede op de sportladder op de terugweg naar beneden. De jeugdgroepen hebben bijna geen coördinatoren meer, het gebouw valt bijna niet meer schoon te maken, de kantine is onderbezet, de gastheren/vrouwen van de wedstrijdkamer zijn onderbezet, diverse commissies en het jeugdbestuur hebben meer mensen nodig en er is een tekort aan clubscheidsrechters." Hij komt tot de conclusie dat de vereniging wordt gerund door een steeds kleinere groep ouderen. Hij roept leden op om zich als vrijwilliger in te zetten. "Ik hoop dat mensen zich aanmelden voor zaken als het organiseren van een toernooi, vrijwilligerswerk in de kantine of een bestuursfunctie. De ene taak kost meer tijd dan de andere. Als er zich geen vrijwilligers melden moeten wij verdere maatregelen nemen. Daarbij kan gedacht worden aan zaken als het inhuren van mensen voor het beheer van de kantine. Dit betekent dat de vereniging extra kosten moet maken en zal tot gevolg hebben dat de contributie omhoog moet."

Meer mogelijkheden voor scheiden afval

DIEMEN - De gemeente is bezig met het uitvoeren van een aantal maatregelen die het voor inwoners van Diemen makkelijker moeten maken om het afval te scheiden. Dit is beter voor het milieu en kan op termijn resulteren in het verlagen van het tarief voor de afvalstoffenheffing.

Vrijwel alle inwoners van Diemen onderkennen het nut van het scheiden van afval en de meeste zijn ook bereid hieraan mee te werken. Maar zij willen wel dat dit op een eenvoudige manier kan. De gemeente heeft al op diverse plekken in de gemeente brengparkjes ingericht. Hier kunnen mensen papier, textiel, plastic en restafval gescheiden aanbieden. Op een aantal plekken kan ook groente-, fruit- en tuinafval worden weggegooid. Er zijn brengparkjes op locaties als onder andere de Ouddiemerlaan bij winkelcentrum Diemerplein, achter supermarkt Deen, bij Berkenstede in Diemen-Zuid en in Diemen-Noord. De containers van brengparkjes die nog boven de grond staan, zoals in Diemen-Noord, worden ondergronds geplaatst. De gemeente wil zo veel mogelijk containers onder de grond plaatsen. Dit levert niet alleen meer capaciteit op, maar zorgt tevens voor een netter straatbeeld.

Wethouder Ruud Grondel van Milieu vertelt dat de gemeente op plekken bij hoogbouw waar meerdere containers voor restafval staan een van die containers laat ombouwen voor het weggooien van plastic. Dit gebeurt na de zomer. "Zo kunnen bewoners van de hoogbouw ook op een makkelijke manier hun afval scheiden. Bovendien mogen vanaf 1 september ook drankkartons in de containers worden gestort waar nu nog alleen plastic in gestort mag worden. Dit geldt niet alleen voor de hoogbouw, maar voor alle containers. Daar gaan we nog een aparte campagne over voeren. Dit gaat veel schelen in de hoeveelheid restafval. Als je alles consequent scheidt, dus glas, papier, kleding, drankkartons, gft-afval en grofvuil, dan houd je nauwelijks restafval over", aldus de wethouder.

Nog voor de zomer gaat de gemeente een enquête houden onder bewoners van de laagbouw. Er wordt hen dan gevraagd of zij belangstelling hebben voor een aparte rolcontainer voor gft-afval. Dit levert gemak op, want bewoners hoeven dan niet meer met een emmertje keukenafval de straat op en kunnen ook hun tuinafval makkelijk kwijt. Het zijn containers van 180 liter. Bewoners kunnen de container in het gemeentehuis en op de werf komen bekijken. Tijdens de Gemeentedag op 10 september volgt meer informatie over afvalscheiding en afvalinzameling.

Dodehoekles voor leerlingen van De Octopus

Op welke plekken rond een vrachtwagen ziet de chauffeur je niet? Foto: Koninklijke Saan

DIEMEN - Waar kun je beter niet gaan staan rond een vrachtwagen omdat de chauffeur je gewoon niet kan zien? Leerlingen van basisschool De Octopus leerden dat in een speciale dodehoekles van de politie en Koninklijke Saan. Doordat de kinderen ook achter het stuur van de vrachtwagen mochten kruipen, zagen ze zelf hoe slecht hun klasgenoten rond de vrachtwagen zichtbaar waren en hoe een chauffeur ze in het verkeer dus ook niet kan zien. Marco Verduin, projectleider Samen Veilig & Communicatie: "Dat maakt indruk en daardoor blijft de voorlichting veel beter hangen." De les komt ook nog naar andere scholen in Diemen.

Politie zoekt schennis-pleger

DIEMEN - De politie is op zoek naar een man die zich op dinsdagochtend 5 april rond 08.50 uur in de bosjes bij het metrostation Diemen-Zuid en Campus Diemen Zuid heeft opgehouden en daar seksuele handelingen bij zichzelf heeft verricht.

Getuigen hebben de politie verteld dat de man zich een dag eerder, op maandag 4 april tussen 08.15 en 08.45 uur, ook in de bosjes op dezelfde plaats bevond.

112
De politie adviseert mensen die dit soort zaken signaleren meteen contact op te nemen via het telefoonnummer 112.

Fietser raakt gewond na valpartij

DIEMEN - Een 62-jarige man uit Amsterdam is zondagochtend gewond geraakt nadat hij op de Ouddiemerlaan met zijn fiets ten val was gekomen.

De man reed zondagochtend rond 11.10 uur op het fietspad van de Ouddiemerlaan in de richting van winkelcentrum Diemerplein.

Kinderen
Op het moment dat twee kinderen plotseling het fietspad overstaken moest de man uitwijken en kwam hierbij ten val. De kinderen renden weg in de richting van het winkelcentrum.

De man is door een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Hij had pijn in een van zijn schouders. De politie verzoekt (de ouders van) de twee kinderen contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844.

85,3

% van de spoedmeldingen was de politie in Diemen er op tijd (binnen 15 minuten)

Van de lezers

Hondenpoep
Van hondenbelasting naar hondenpoep of is het inmiddels shitt. Herder (fractievoorzitter Leefbaar Diemen, red.) stuurde een ingezonden brief aan de krant. Daarop kwamen reacties en werd snel duidelijk belasting en hondenpoep op één hoop geveegd. En de reactie daarop ruimt de overlast van de uitwerpselen niet op. Vroeger waren er bosschages en voor wie het gelooft waren de honden afgericht en deden daarin hun behoefte. Preventief de veiligheid dienend werden deze met meerderheid van stemmen verwijderd, ongure types kunnen er zich niet meer in ophouden. Nu stelt Herder dat het daar aan ligt, ook omdat ze de buurtkinderen amper nog kent. Een grasveld om op te spelen, nee, dat is voor de honden en hun baasjes ruimen alles netjes op. Handhaven hoeft niet, hondenbezitters zijn immers de ogen van de buurt, maar waar komt dan die shitt vandaan? Zijn het toch ongure types, wolven in schaapskledij die wijzen naar de ander. Hondenbelasting afschaffen, het zou kunnen, en niet omdat Amsterdam dat inmiddels heeft gedaan, maar omdat efficiënt handhaven kostbaar is. Herder heeft helemaal geen punt maar is slechts hondenbezitster en ja, dan wil je van de (honden)belasting af, wie niet. Ruim gewoon de uitwerpselen van je hond op, het is immers toch je vriend en blijven de niet-hondenbezitters de zakjes meebetalen; shitt da's ook dus belastinggeld!
Marijke van den Bosch

Bouwput
In het DiemerNieuws van 7 april staat in het artikel over de rattenplaag dat de werkzaamheden die nodig waren om de lekkage te verhelpen na een half jaar nog steeds niet zijn voltooid. Kleine correctie: daar is men inmiddels bijna een jaar mee bezig. Of nou ja, bezig…
Na oplevering van park en winkelcentrum hebben we een jaartje kunnen genieten van de nieuwe situatie, nu 'genieten' we al bijna een jaar van een bouwput met pompende aggregaten en wordt er nadrukkelijk niet gewerkt. De gemeente wijst naar de projectontwikkelaar en de aannemer en die twee wijzen kennelijk naar elkaar, want er gebeurt nu al maanden niets. Na het steeds verder vervallende gebouw op de hoek van de Hartveldseweg, na de open plek op het terrein van het voormalige postkantoor, is er nu nóg een plek waar geen enkele zichtbare voortgang mee wordt geboekt. Mogen we als inwoners niet op zijn minst verwachten dat de gemeente zijn best doet de leefbaarheid te vergroten?
En nu niet verschuilen achter eigenaars, marktpartijen en ontwikkelaars. Staat niet precies naast de bouwput een monument voor Nelson Mandela met de tekst 'It always seems impossible until it's done'?
Martijn Paehlig

Weerbericht

Wisselvallig, de temperatuur doet een stapje terug
Een rondtollend lagedrukgebied ten zuidwesten van de Britse eilanden bepaalt het weer. De windrichting varieert tussen zuidoost en zuidwest. Het is vrij zacht, maar nogal onbestendig. In het weekend worden de honneurs overgenomen door een Noord-Europees lagedrukgebied. De luchtstroming wordt dan west tot noordwestelijk en minder zacht. Het blijft wisselvallig.

Vrijdag en het weekeinde
Voor vrijdag wordt veel bewolking verwacht. De kans op nattigheid is groot. Het wordt 13 à 14 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Zaterdag ontstaan enkele buien, soms klaart het op. Het wordt 13 graden. Ook zondag wordt het een mengelmoes van bewolking en soms wat zonneschijn. De buienkans is vrij groot. Er waait een matige west- tot noordwestenwind. In de nacht naar zondag bestaat kans op nachtvorst, overdag wordt het circa 11 graden.

Trend na het weekeinde
Boven de Britse eilanden ontstaat een gebied van hoge luchtdruk. Boven het Noordzeegebied neemt de kans op buien dan af. Er zijn wolkenvelden maar ook zonnige perioden. Met een noordwestenwind is het vrij koud. De maxima liggen rond 12 graden met kans op nachtvorst.

Weetje
Langs de evenaar in het oostelijk deel van de Grote Oceaan vindt eens per circa 15 jaar een sterke opwarming plaats van het normaal koele zeewater. Dat verschijnsel heet 'El Niño'. Daar is sinds eind vorig jaar weer sprake van. El Niño heeft wereldwijd effect op het weer. In ons deel van de wereld vooral in het lenteseizoen. De kans op een natte lente is dan groot.

Stinkende wc's in het klaslokaal

In Het Volk van 26 juni 1930 doet vader Heesch een boekje open over de Openbare School aan de Ouderkerkerklaan in Diemen, waar zijn dochter twee jaar het onderwijs volgde.

"Ik moet erkennen dat de desbetreffende schooljuffrouw niets ongedaan heeft gelaten om er van te maken, wat er van te maken viel. Maar om een idee te krijgen hoe verder de toestanden op deze school zijn, gaat u dan eens een wandeling maken door de Ouderkerkerlaan en aanschouw de school met zijn stijlloozen, fantasieloozen buitenkant, gebouwd in het materialistische tijdperk van circa 1880 en onderga dan de sombere, gestichtachtige sfeer, welke de school uitstraalt." Heesch constateert verder dat de gebruikte leermiddelen oud, vies en kapot zijn.
Verderop in zijn brief noemt de heer Heesch onder andere "de speelplaats der kinderen met zijn onoverdekten zandhoop" en "de vuile, verflooze gang en schoollokalen, waar het 'wit' der gekalkte muren meer een groezelig zwart aspect heeft." En dan: "En als men dan weet, dat de privaten in de klassen zijn, dat zij meerdere malen per jaar verstopt zijn en de stank dikwijls ondragelijk is, dan krijgt men langzamerhand een begrip, wat de Openbare School te Diemen beteekent."

Meneer en mevrouw Broer zijn 65 jaar getrouwd

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - 4 april 2016 kregen meneer en mevrouw Broer-Foppen bezoek van burgemeester Erik Boog. Het was op de dag af 65 jaar geleden dat zij in het huwelijk traden. Dat was in Amsterdam en het regende die dag, weet meneer Broer (88) nog. De familie van beide zijden was indertijd bij de huwelijksvoltrekking aanwezig, vult mevrouw Broer (86) aan. Bijna 19 jaar geleden kwam het echtpaar in Diemen wonen en het bevalt ze erg goed. Het 65-jarig huwelijk werd thuis bij een van de twee dochters van het echtpaar gevierd, met de kinderen, vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Petra Oostenrijk

Vrijwilliger bij de
Sint Petrus' Bandenkerk
55 jaar
Diemenaar sinds 2-2-2002

Wat doe je bij de kerk?
"Redactie van het parochiemagazine, penningmeester Parochiële Caritas Instelling, collectant en behulpzaam bij de koffiegroep. Ik zing in het Hagunnan Jongerenkoor."

Verder in het dagelijks leven?
"Boekhoudster, penningmeester van de Kinderboerderij in Diemen en Tuinpark Nieuwe Levenskracht, waar ik een tuinhuisje heb. Bestuurslid van vogelvereniging de Kwartel."

Beste album ooit?
"U2, How To Dismantle An Atomic Bomb."

Favoriete stekje in Diemen?
"De kinderboerderij en mijn tuin."

Vijfgangendiner of patatje met?
"Vijfgangendiner, hoeft niet uitgebreid, ik hou er niet van om van de snackbar te eten."

Met wie zou je nog eens een gesprek willen hebben?
"Met mijn vader die vorig jaar is overleden, over zijn en mijn gevoelens in zijn laatste maanden; ik vond het moeilijk om daar met hem over te praten."

Wat weten veel mensen niet van je?
"Dat mijn geloof en mijn wens om gedoopt te worden mij vele jaren heeft beziggehouden, uiteindelijk ben ik in 2014 gedoopt."

Waar mogen ze je 's nachts voor wakker maken?
"Chocolade."

Trots op?
"Mijn zuster Yvonne, hoe moedig zij vecht tegen kanker, hoe positief zij hierin is."

Daarom Diemen
"Het dorpse karakter en het gevarieerde groen in Diemen."

Wat zou je doen met een miljoen?
"Mijn familie helpen, de restauratie van onze kerk en voor mijzelf mijn huis afbetalen."

Diemen mist nog…
"Voor de jongeren een club/disco en een bioscoop."

Als je een dagje burgemeester was...
"Zou ik aandacht hebben voor huisvesting voor startende Diemenaren en veiligheid."

Vrijwilligers halen afval uit water en riet

Gemeente is te spreken over actie Diemenaren

Veel afval uit het water en het riet. Foto: Vrienden van de Diemerplassen

DIEMEN - Een aantal inwoners van Diemen heeft zondag afval uit het water en het riet van de eerste Diemerplas gehaald. Het betrof hier een initiatief van Diemenaar Wim Schut.

Schut heeft enige tijd geleden de Facebookpagina Vrienden van de Diemerplassen gemaakt en vroeg via die pagina of er mensen interesse hadden om hem afgelopen zondag te helpen bij de schoonmaakactie. Bas Dorman, Mark van den Berg en Richard Winkelman uit Diemen meldden zich aan en staken de handen uit de mouwen.

Mark Schut: "Ik vis daar vaak en omdat er zo veel afval in het water en het riet lag heb ik deze actie georganiseerd. Er hebben zondag drie mensen meegeholpen. De gemeente heeft knijpers om het afval op te rapen en vuilniszakken beschikbaar gesteld. We hebben veel afval uit het water en het riet gehaald. Wij zijn heel voorzichtig te werk gegaan omdat er vogels in het riet broeden. Die wilden wij niet storen. Ik ben van plan om eind oktober, begin november opnieuw een schoonmaakactie te organiseren en ook volgend jaar in het voorjaar. Dan kunnen wij niet alleen het werk in deze plas afmaken, maar ook de twee andere plassen schoonmaken." Bas Dorman geeft aan dat zijn vrouw en hij en hun kinderen vaak in en op het water recreëren. Dat geldt voor meer mensen uit Diemen. Dat is de reden waarom de vrijwilligers zich voor deze actie hebben aangemeld. "Mensen gooien van alles weg. Er lag ontzettend veel rotzooi in het water en in het riet. Het afval dat wij hebben ingezameld paste in tussen de veertig en vijftig vuilniszakken", aldus Bas Dorman.

Wethouder Ruud Grondel van Milieu is zeer te spreken over het initiatief en de inzet van de vier inwoners van Diemen. "Ik vind het heel goed dat deze mensen het afval hebben opgeruimd. Wij waarderen dat als gemeente enorm."

Politie houdt dief aan

DIEMEN - De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een man aangehouden die kort daarvoor een zeil van een motorfiets had ontvreemd.

De man ontvreemdde het zeil rond 01.15 uur bij een flat aan het Van Markenplantsoen. Een getuige zag de man en nam onmiddellijk contact op met de politie. Agenten konden de man korte tijd later aanhouden in de Arent Krijtsstraat. De man was in het bezit van het zeil van de motorfiets. Het gaat om een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Uitslag referendum: 60,9 procent stemt tegen

DIEMEN - Diemen heeft tegen de associatieovereenkomst met Oekraïne gestemd. 60,9 procent van de inwoners van Diemen stemde tegen.

Er werden in Diemen 6303 geldige stemmen uitgebracht. 2418 kiezers stemden voor, 3838 stemden tegen en 47 brachten een blanco stem uit. De opkomst in Diemen was 32,06 procent. Dit heeft de gemeente bekendgemaakt. Mensen konden vorige week woensdag stemmen over het associatieverdrag met Oekraïne. Het betrof een raadgevend referendum.

Sponsoractie zwemsters

DIEMEN - De synchroonzwemsters van De Meeuwen zwemmen donderdagmiddag 14 april tussen 17.30 en 18.00 uur zo veel mogelijk baantjes om een mooi sponsorbedrag binnen te halen.

Dit gebeurt in het zwembad van Sportcentrum Wethouder F.B. Duran. De afdeling Synchroonzwemmen van De Meeuwen groeit en kan elke euro gebruiken om komend seizoen de huidige en de nieuwe leden van hetzelfde aantal uren in het zwembad te voorzien.

Brand in woning Acaciastede

DIEMEN - In een woning aan Acaciastede in Diemen-Zuid is zaterdagmiddag brand uitgebroken.

De afwasmachine die in de woning stond vloog in brand. De brandweer heeft de vlammen geblust. Er was sprake van aanzienlijke rookschade in de woning.

Mattho op tv

DIEMEN - Zondag 17 april om 15.00 uur wordt op NPO 2 een documentaire uitgezonden over de Diemense taekwondoka Mattho Mandersloot.

In Oriental Odyssey volgt documentairemaker Stephane Kaas Mattho onder meer in Korea waar hij in de leer was bij een grootmeester.

Nu al theaterkaartjes kopen

Elke week alvast een aantal voorstellingen van volgend seizoen in de verkoop

Jörgen Raymann treedt in september op in De Omval.

DIEMEN - Het theaterseizoen 2015-2016 in Theater de Omval is nog volop bezig en het nieuwe seizoen lijkt nog ver weg. Maar kaartjes kopen voor een aantal geselecteerde voorstellingen kan nu al: iedere donderdag om 11.00 uur zet het theater vast voorstellingen online.

De afgelopen jaren maakte Theater De Omval het nieuwe programma begin mei bekend. "Vroeger hielden we de voorstellingen vast tot één grote lancering in mei, tot twee jaar geleden tegelijk met de verspreiding van de seizoensbrochure", vertelt Richard Zuidgeest, marketingmedewerker van Theater De Omval. "De brochure komt nu echter in augustus uit. Van een echte lancering kun je dan ook niet meer spreken. Daarom hebben we ervoor gekozen de kaartverkoop al in april te starten en iedere donderdag om 11.00 uur vast een aantal voorstellingen online te zetten. Nu weet het publiek zo snel mogelijk wat er bij ons speelt."

Tot begin mei wordt iedere week een deel van de voorstellingen online gezet. Wie niets wil missen kan zich via de website van Theater De Omval aanmelden en krijgt iedere week per e-mail een bericht over de voorstellingen die die week online komen.
Welke voorstellingen vandaag, 14 april, onder andere online komen, kunnen we hier vast melden: Daniël Arends, Marc de Hond, De Partizanen, Leonie Meijer, Swinging Harlem met Jeffrey Spalburg en Silvester Zwaneveld.

Volgend seizoen
nieuwe stoelen
in de theaterzaal

Het publiek waardeert de actie, zo blijkt. "Eén voorstelling is nu al bijna uitverkocht."

Het wordt een speciaal theaterseizoen voor Theater De Omval: het theater bestaat namelijk 20 jaar. "Het grootste cadeau aan ons publiek dat we konden bedenken is een nieuwe tribune met betere stoelen die niet kraken en meer beenruimte. Dat levert ook nog eens twee plekken meer op in de zaal. En er komt airconditioning. We gaan alles deze zomer installeren", aldus Zuidgeest.

Het theater kan zich verheugen in een groeiende belangstelling. "Het afgelopen kalenderjaar heeft Theater De Omval weer een flinke groei meegemaakt. In 2011 ontvingen we iets meer dan 6.800 bezoekers, in 2015 werden er bijna 11.000 bezoeken geteld."

Op dinsdag 20 september is traditiegetrouw de seizoensopening met een line-up van zes verschillende artiesten die later in het seizoen in De Omval komen optreden. Aron Elstak, K & M, Maame Joses, Pepijn Schoneveld, de Diemense jazzpianist Ramon Valle en Roos Blufpand geven dan vast een voorproefje van hun voorstelling. Voor 5 euro zie je dat allemaal; op die nieuwe tribune, in die lekkere stoelen.

Een greep uit het programma voor de rest van het theaterseizoen 2016-2017: Vuile Huichelaar, Javier Guzman, Micha Wertheim, Sjors van der Panne, Tim Akkerman, Patrick Laureij en George van Houts, Ward Kamps, Vrouw Holland, Servaes Nelissen. Voor de jongste theaterbezoekers komt Dirk Scheele weer naar De Omval en er komt een voorstelling van Jip en Janneke.

Het programma is te vinden op theaterdeomval.nl, daar kunnen ook kaarten gereserveerd worden. Telefonisch reserveren kan ook via 020-6001897.

Improvisatietheater van De Nachtgasten, 16 april in De Omval.

donderdag 14 april

Theater Zeelandia

Theater De Omval 20.30 uur

Muziektheater. Drie actrices duiken in de geschiedenis en leefwereld van hun grootmoeders. € 16,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

vrijdag 15 april

Computerles

't Kruidvat 13.00 uur

De leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De Ark nodigen buurtbewoners uit voor computerles. Info: info@stcdiemen.nl of 020-3641924 (Tinka Veninga).

zaterdag 16 april

Bevo Glaskunst

Atelier VOF 11.00 uur

Zaterdag 16 en 23 april start een eendaagse kennismakingscursus glasfusen. Cursus vindt doorgang vanaf 3 deelnemers. Informatie: info@bevoglaskunst.nl of 020-6655212.

'De Nachtgasten'

Theater De Omval 20.30 uur

Improvisatietheater. De line-up: Hans Sibbel, Peter Boven, Iwan Walhain, Reinout Bussemaker en Koen Wouterse. € 15,- Reserveren via theaterdeomval.nl.

zondag 17 april

Viering

Sint Petrus' Bandenkerk 10.30 uur

Eucharistieviering met het Hagunnankoor. Voorganger pastor A. Tönis.

Computerclub Minerva

Noorderlicht 11.00 uur

Nogmaals uw ervaring met Windows 10. Wat is er nog meer mee te doen? Wifi, hoe vraag je dat aan? + telefoon via de computer.

Eten uit de Natuur (excursie)

Natuurpark Spoorzicht 11.00 uur

Leer de eetbare soorten herkennen om thuis mee aan de slag te gaan. Start bij bushalte aan noordkant station Diemen-Centrum. Kosten: vrijwillige bijdrage. Waterbestendig schoeisel is verstandig. Organisatie: KNNV Werkgroep Spoorzicht.

Bingo

't Kruidvat 13.30 uur

Gezellige prijzenbingo. Een boekje voor 5 rondes kost € 7,50. Halve boekjes zijn ook verkrijgbaar. Informatie: 06-19776374.

Dansmiddag

't Noorderlicht 14.30 uur

Iedere derde zondag van de maand een gezellige (stijl)dansmiddag voor 50+.

maandag 18 april

Ronald Snijders - Welke Show

Theater de Omval 20.30 uur

Wegens groot succes extra bijgeboekt dit seizoen! € 15,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

18 t/m 21 april

Zwem4Daagse

Sportcentrum Duran 18.00 uur

Toegang voor iedereen met minimaal een A-diploma; onder de 7 jaar is een deelname van een begeleider verplicht. Inschrijven: bij de kassa van het Duranbad of via zwem4daagse.nl.

dinsdag 19 april

Boekstart

OBA Diemen 10.30 uur

Sarah Jeffrey van MeMo heeft een zak vol verschillende muziekinstrumenten. Zij zingt liedjes, doet spelletjes en er kan gedanst worden. Voor peuters en kleuters. € 5,-, met OBA-pas gratis, reserveren via diemen@oba.nl.

'Knielen op een bed violen'

Theater De Omval 14.00 uur

Knielen op een bed violen is een aangrijpende liefdesgeschiedenis over twee mensen die zielsveel van elkaar houden. Met onder meer Barry Atsma en Noortje Herlaar. € 8,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

woensdag 20 april

Bingo

Zorgcentrum De Diem 14.30 uur

In verband met Koningsdag is de bingo een week eerder. Deelname € 2,50, voor bewoners € 1,50.

Oliver's Cinema

Theater De Omval 20.30 uur

Eric Vloeimans behoort tot de de top van de Europese muziekscene. Samen met topaccordeonist Tuur Florizoone en cellist Jörg Brinkmann belooft dit concert een waar vuurwerk. € 17,50. Reserveren via theaterdeomval.nl.

donderdag 21 april

'The Big Short'

Theater De Omval 20.00 uur

The Big Short gaat over de financiële crisis van 2007 tot en met 2012, met de problemen op de huizenmarkt en de kredietcrisis als aanloop hiervan. € 8,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

vrijdag 22 april

Het Buurt-potje

De Schakel 12.30 uur

Op het menu: een amuse, bonen voor een heer van stand, fruit en koffie toe. Kosten: 5 euro. Aanmelden voor 20 april: 020-6953224. Wie wil helpen met de zaal in orde maken, tafeldekken, serveren en opruimen op de kookdagen (1 keer per maand). Als tegenprestatie mag je mee-eten.

Er wordt volop gebouwd in Diemen

Inwonertal van gemeente stijgt aanzienlijk

DIEMEN - In Diemen wordt hard gewerkt aan diverse bouwprojecten. Er worden steeds meer nieuwbouwwoningen opgeleverd en in de nabije toekomst zal het aantal nieuwe woningen alleen maar toenemen. Het aantal inwoners van de gemeente zal de komende jaren aanzienlijk groeien. Wethouder Lex Scholten van Wonen geeft een overzicht van de stand van zaken.

Steeds meer woningen op Plantage De Sniep. Foto's: Trudy Kroese

Plantage De Sniep was lange tijd het zorgenkindje van de gemeente. Na de oplevering van de woningen aan de noordkant van de wijk stagneerde de bouw en de verkoop van woningen. Dit was mede het gevolg van de financiële crisis. Plantage De Sniep hing als een financiële molensteen om de nek van de gemeente. De diverse partijen maakten de afspraak om het gebied in partjes van ca. 20 woningen op te delen en steeds een deel van de geplande woningen in de verkoop te doen. Op het moment dat 70 procent van die woningen was verkocht, ging de bouw van start.

Scholten: "Wij hebben met projectontwikkelaars BouwFonds en Dura indertijd de afspraak gemaakt het oorspronkelijke plan aan te passen. Er zijn in bepaalde delen van Plantage De Sniep goedkopere woningen en meer eengezinswoningen gebouwd dan volgens het eerdere plan."

Er staan op Plantage De Sniep nog diverse projecten op stapel. Onlangs zijn plannen voor het appartementencomplex De Woonhoeve gepresenteerd. Dat complex komt vlak bij Sportpark De Diemen te liggen. Er is veel interesse voor De Woonhoeve. Dat geldt ook voor de 24 vrije kavels waarop woningen gebouwd kunnen worden. Een aantal is al verkocht, op andere zijn opties genomen. Verder komen er aan de oostkant, parallel aan de Muiderstraatweg, woningen en op de plek waar nu brede school De Kersenboom is gevestigd. De school krijgt een nieuw gebouw in de wijk. De keerlus van lijn 9 wordt groter. Het plan is om binnen die keerlus te bouwen.

Eerste woningen van Holland Park in aanbouw.

Gemeente wil huurwoningen voor
de sociale sector bouwen

Scholten: "Wij streven ernaar om op Plantage De Sniep zo'n honderd sociale woningen te bouwen. De locatie van die woningen is nog niet bekend, maar een mogelijkheid zou kunnen zijn om die langs de spoordijk te bouwen."

Bergwijkpark ondergaat een indrukwekkende metamorfose. Anderhalf jaar geleden werd Campus Diemen Zuid opgeleverd. De studentencampus vlak bij station Diemen-Zuid heeft ervoor gezorgd dat het gebied levendiger is geworden en dat het gevoel van veiligheid is toegenomen. De kantoorgebouwen, waarvan er diverse al jaren leegstonden, waren eveneens een bron van zorg voor de gemeente. Het gebied werd als verre van veilig ervaren. Scholten liet onlangs weten dat de campus wordt uitgebreid. Op de plek van de huidige parkeergarage komen 200 extra appartementen voor studenten, 300 hotelkamers voor short stay en 300 huurwoningen voor starters, bijvoorbeeld ex-bewoners van studentenappartementen op de campus. Vorig jaar is begonnen met de sloop van de leegstaande kantoorgebouwen. Op die plek komt nu Holland Park, een wijk met ongeveer 3.000 woningen. De eerste woningen zijn in aanbouw. De woningen zijn enorm in trek. Scholten: "Pensioenfondsen tonen interesse om enkele woonblokken te kopen. In die woonblokken komen dan huurwoningen in de vrije sector. In Holland Park is ook ruimte voor horeca en detailhandel, maar niet voor een supermarkt. Wij willen daar geen concurrentie voor andere supermarkten in Diemen."

35.000 inwoners

Als alle plannen voor de bouw van woningen zijn afgerond zal Diemen ruim 35.000 inwoners hebben. Nu zijn dat er nog ongeveer 27.000. Wethouder Scholten wijst op het belang van de toename van het aantal woningen. "Er vestigen zich in Diemen steeds meer winkels en horecabedrijven. Het is voor die ondernemers van belang dat het aantal inwoners toeneemt. Maar daarnaast zal een stijging van het aantal inwoners ook een positief effect hebben op het aantal bezoekers van bijvoorbeeld Theater De Omval en het zwembad. Ook de verenigingen kunnen hiervan profiteren. Kortom, Diemen wordt steeds levendiger en aantrekkelijker."

Er staan op Plantage De Sniep nog diverse projecten op stapel

Inholland
In dat deel van Bergwijkpark blijven alleen de kantoren van CVZ en het cirkelvormige gebouw staan. De toekomst van Hogeschool Inholland is nog niet zeker. "Hogeschool Inholland heeft nog niet besloten of zij in Diemen wil blijven. Maar de onderwijsinstelling is van harte welkom. Als Hogeschool Inholland besluit een nieuw gebouw in Diemen te bouwen, kan dat wat ons betreft ook op een andere plek in Bergwijkpark en dan dicht bij de campus", aldus de wethouder.

De zuidkant van Bergwijkpark, aan de andere kant van de Gooiseweg, behoudt wel een kantoorfunctie. Maar er is ruimte voor meer. Onlangs werd bekend dat er een hotel met een restaurant komt. Verder is er ruimte voor een sportschool en horeca.

De punt van De Sniep wordt ook bebouwd. De gemeente heeft een aanbesteding gehouden. Er hebben 14 partijen gereageerd. De gemeente heeft vijf van hen uitgenodigd om een plan te maken. "Wij hebben geen eisen gesteld voor wat betreft koop- of huurwoningen. De punt van De Sniep is gezichtsbepalend voor Diemen. Wij willen dat de punt bijzonder wordt. Op de punt van De Sniep zien wij graag iets als een grand café met een terras. Ik verwacht dat er in mei meer duidelijkheid komt over de toekomst van de punt van De Sniep."

Op de plek aan de Ouddiemerlaan waar in het verleden bejaardenhuis De Diem stond wordt momenteel gebouwd aan appartementencomplex De Diemer. Hier komen huurwoningen voor de vrije sector. De gemeente streeft er nog naar om in de nabije toekomst huurwoningen voor de sociale sector te bouwen. Woningcorporaties hebben weer middelen om te investeren. De plek voor die woningen is nog niet bekend. Scholten: "Er kan worden gedacht aan De Sniep of Bergwijkpark of een andere plek, zoals bijvoorbeeld Spoorzicht. Daarnaast verwacht ik dat woningcorporatie De Key op de plek van de containerwoningen nieuwe woningen gaat bouwen. De containerwoningen moeten uiterlijk 2022 worden gesloopt."

Diemer Harmonie en Wester Harmonie in dubbelconcert

Harmonieklanken in de Hofkerk in de Watergraafsmeer. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Een bijzonder dubbelconcert van de Diemer Harmonie met de Wester Harmonie vond afgelopen zondag plaats.

De Wester Harmonie speelde veel filmmuziek en de Diemer Harmonie speelde muziekstukken rondom het thema water.

Het publiek was heel enthousiast en beide orkesten sluiten een verdere samenwerking in de toekomst dan ook niet uit.

De Diemer Harmonie repeteert iedere maandagavond in Theater De Omval. Nieuwe leden zijn welkom. Meer informatie op diemerharmonie.nl.

KOFFERBAKMARKT VREELAND zon. 17 april. Sperwerveld, Raadhuislaan www.DonEvents.nl tel.: 0294-237320

Openlucht Vlooienmarkt Muiden 24 april, WC Maxis Pampusweg 1, Meedoen? DonEvents.nl 0294-237320

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Nederlaag SV Diemen

SV Diemen blijft op derde plaats staan

Pierre Tosch heerst in de lucht. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - SV Diemen heeft de thuiswedstrijd tegen ASV Arsenal met 1-3 verloren. Bij rust leidden de Amsterdammers met 0-1. AGB en ASV Arsenal gaan samen uitmaken wie er kampioen wordt van de derde klasse C.

SV Diemen speelde een goede wedstrijd tegen ASV Arsenal. De ploeg van trainer Martin van Egmond, met centrale verdediger Pierre Tosch weer in de ploeg, was het eerste half uur de betere ploeg. Na een kwartier spelen zette SV Diemen een fraaie aanval op. De bal eindigde op de lat. Vlak daarna moest de goed spelende keeper van ASV Arsenal twee keer redden. In de 36ste minuut bepaalden de bezoekers de ruststand op 0-1. Na een mooie individuele actie werd er afgerond. Na de hervatting speelde SV Diemen opnieuw goed. Aanvaller Bright Owusu bepaalde de stand op 1-1. ASV Arsenal kwam daarna weer op voorsprong. SV Diemen ging op zoek naar de gelijkmaker. De ploeg kreeg enkele kansen die niet werden benut. In de laatste minuut bepaalden de Amsterdammers de eindstand op 1-3.

AGB, dat de uitwedstrijd tegen DSOV met 0-2 won, en ASV Arsenal zijn samen koploper in de derde klasse C. Beide ploegen hebben na 22 duels 48 punten. Het doelsaldo van AGB is beter dan dat van ASV Arsenal. SV Diemen heeft 41 punten en blijft op de derde plaats staan. OSV verloor de uitwedstrijd tegen KDO met 2-0 en staat met 40 punten op de vierde plaats. Roda '23 staat met 37 punten op de vijfde plek van de ranglijst.

Zondag is er geen competitieprogramma. SV Diemen wacht op zondag 24 april een zware wedstrijd. De ploeg gaat dan op bezoek bij koploper AGB. In december won SV Diemen de thuiswedstrijd tegen AGB met 4-1.

Smashing Saturday in Sporthal Diemen

DIEMEN - Het eerste damesteam van Smashing '72 heeft vrijdagavond de uitwedstrijd tegen Wilhelmina met 3-2 verloren. Het volleybalteam uit Diemen blijft op de derde plaats staan in de promotieklasse B.

Wilhelmina en Smashing '72 maakten er in Amersfoort een thriller van. De bezoeksters wonnen de eerste set met 20-25, waarna de thuisclub de stand in de tweede set in evenwicht bracht: 25-20. Smashing '72 wist de derde set in winst om te zetten (19-25) en verloor daarna de zeer spannende vierde set met 26-24. In de vijfde en beslissende set sloeg de ploeg uit Amersfoort toe: 15-11. VCH en VV Amsterdam maken samen uit wie kampioen wordt. De ploegen hebben ruim afstand genomen van de overige teams. Smashing '72 staat met 58 punten uit 20 duels op de derde plaats, Spaarnestad heeft 57 punten uit evenveel duels.

Smashing '72 houdt op zaterdag 16 april Smashing Saturday. Er spelen tussen 12.00 en 20.00 uur veel ploegen een thuiswedstrijd in Sporthal Diemen. Het eerste damesteam speelt vanaf 18.00 uur tegen Prima Donna. Om 20.15 uur geeft een speler van het tweede herenteam een presentatie over sportpsychologie, vanaf 20.30 uur is er een dj en vanaf 20.30 uur kunnen aanwezigen limbodansen.

Dames SV Zeeburg winnen bij Vido: 19-27

DIEMEN - Het eerste damesteam van SV Zeeburg is sterk gestart aan de tweede helft van de veldcompetitie. De handbalsters uit Diemen wonnen in Purmerend met 19-27 van Vido. SV Zeeburg blijft koploper.

De dames van SV Zeeburg, die vorige maand kampioen in de zaalcompetitie werden, moesten weer even wennen aan spelen op het veld. Het eerste kwartier verliep rommelig en er werd erg traag gespeeld. De wedstrijd ging aanvankelijk gelijk op. Halverwege de eerste helft raakte SV Zeeburg gewend aan de nieuwe omstandigheden en ging het beter lopen. Bij rust leidde SV Zeeburg met 7-13. Na een lekker bekertje limonade en een praatje van coach Doug van Leeuwen gingen de meiden vol vertrouwen het veld weer in. De taak was om het goede spel van het einde van de eerste helft voort te zetten. SV Zeeburg bleef de bovenliggende partij en won met 19-27.

SV Zeeburg speelt op zondag 17 april opnieuw een uitwedstrijd. De ploeg gaat op bezoek bij het hooggeplaatste Tornado. De wedstrijd in Heerhugowaard begint om 12.00 uur.

Liefhebbers van baantjes trekken kunnen deelnemen aan de zwemvierdaagse

Zwemvierdaagse start maandag.

DIEMEN - De zwemvierdaagse van Diemen vindt dit jaar van maandag 18 tot en met donderdag 21 april plaats.

Het zwemevenement wordt gehouden in het zwembad van Sportcentrum Wethouder F.B. Duran en wordt ook dit jaar georganiseerd door de Diemense zwem- en waterpolovereniging De Meeuwen.

Iedereen die minimaal in het bezit is van het zwemdiploma A mag meedoen aan de zwemvierdaagse.

Medaille
Voor deelnemers onder de zeven jaar is deelname van een begeleider verplicht. Deelnemers die de zwemvierdaagse voltooien ontvangen een fraaie medaille.

De deelnemers zwemmen hun baantjes vier dagen lang tussen 18.00 en 20.00 uur. Deelnemers tot tien jaar zwemmen tien baantjes schoolslag per dag, zwemmers vanaf tien jaar twintig baantjes per dag.

Inschrijven
Inschrijven kan bij de kassa van Sportcentrum Wethouder F.B. Duran of via www.zwem4daagse.nl.

Vrijwilligers van De Meeuwen houden toezicht tijdens de zwemvierdaagse.

De Meeuwen wint

DIEMEN - Het eerste damesteam van De Meeuwen heeft de uitwedstrijd tegen ZV De Bron gewonnen: 3-5.

Het team van De Meeuwen werd vorige week kampioen en is in de competitie nog steeds ongeslagen.

De Meeuwen sluit de competitie in de tweede klasse A zaterdagavond af met een thuiswedstrijd tegen HBW (SG). De wedstrijd in Sportcentrum Wethouder F.B. Duran begint om 20.25 uur.

Het eerste herenteam verloor de uitwedstrijd tegen De Vaart. De heren komen uit in de derde klasse B. Het eerste herenteam speelt nog twee competitieduels, beide thuis. Zaterdag 16 april ontvangt de ploeg Zwemvereniging Zeist (aanvang 21.15 uur) en op zaterdag 23 april is De Meeuwen gastheer van BZC Brandenburg (aanvang 19.30 uur).

DKV Victoria verliest bij OKV: 19-13

DIEMEN - DKV Victoria heeft zondag de uitwedstrijd tegen OKV verloren: 19-13.

De Diemense korfballers hoopten er een mooie wedstrijd van te maken. Maar DKV Victoria gaf zondag niet thuis. De ploeg speelde tam. OKV oogde scherper en speelde feller. OKV nam een voorsprong van zes punten. De bezoekers uit Diemen slaagden erin de marge te verkleinen. Bij rust was de achterstand nog maar een punt. Maar na de hervatting sloeg OKV keihard toe. De thuisploeg wist binnen tien minuten maar liefst zes keer te scoren en stelde de overwinning veilig: 19-13.

DKV Victoria heeft de eerste twee duels van het tweede deel van de veldcompetitie verloren en aast op revanche.

DKV Victoria komt komend weekeinde niet in actie. De korfballers spelen weer op dinsdag 19 april. De ploeg gaat dan op bezoek bij DSO. De wedstrijd in Alkmaar begint om 20.30 uur.