DiemerNieuws

3 april 2014

DiemerNieuws 3 april 2014


Jongeren treden op voor ouderen in Berkenstede

Foto: Trudy Kroese

Ongeveer 50 senioren genoten dinsdag van een gezellige middag met optredens van leerlingen van het Vechtstede College in het restaurant van Berkenstede. Niels Boesten uit Diemen is vrijwilliger in het zorgcentrum en organiseerde de benefietmiddag voor de actie Run VSC op zijn school. De middag was een succes; niet alleen werd er 200 euro opgehaald voor het goede doel, het publiek was ook enthousiast. "Het was nieuw en anders en daarom erg leuk", zei een dame.

Partijen bespreken voortzetten coalitie

DIEMEN - PvdA, D66, SP en GroenLinks gaan met elkaar onderzoeken of voortzetting van de huidige coalitie mogelijk is.

De besprekingen starten op zaterdag 5 april. De PvdA en D66 hebben hiervoor gezamenlijk een startdocument opgesteld. In dit startdocument zijn ook de conclusies uit de eerste verkennende gespreksronde met alle politieke partijen in de gemeenteraad van Diemen verwerkt.

De PvdA neemt de verantwoordelijkheid voor de organisatie en voortgang van het coalitieoverleg. PvdA, D66, SP en GroenLinks hebben gezamenlijk 12 van de 21 zetels in de gemeenteraad, respectievelijk 4, 3, 3 en 2 zetels. De vier partijen vormden in de onlangs geëindigde raadsperiode een coalitie die aanvankelijk kon steunen op 11 van de 19 zetels. Na het vertrek van Ray Pengel uit de fractie van de PvdA waren dit er nog 10. In vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen van vier jaar geleden heeft de PvdA hetzelfde aantal zetels gehouden, wonnen D66 en SP elk een zetel en leverde GroenLinks 1 zetel in.

De nieuwe gemeenteraad is donderdag geïnstalleerd. De gemeenteraad bestaat nu uit 21 raadsleden. Diemen heeft er twee gemeenteraadsleden bijgekregen omdat het inwonertal de laatste jaren is toegenomen. Er zijn zes nieuwe mensen in de gemeenteraad gekomen: Maurits Rietveld en Jan Sikking van Leefbaar Diemen, Miek Wijnbergen-Liezen (SP), Peter Prins en Sylvia Raveling (Partij van de Ouderen) en Janneke de Graaff (CDA). Ook de wethouders Lex Scholten (PvdA), Maïta van der Mark (SP) en Jeannette Pietersen (D66) zijn in de gemeenteraad herkozen. Op dit moment zijn zij zowel wethouder als raadslid. Wethouder Ruud Grondel (GroenLinks) is niet in de gemeenteraad gekozen. Hij was lijstduwer op de kandidatenlijst van GroenLinks. Hij is nog wel wethouder. De samenstelling van de gemeenteraad zal nog veranderen. Een aantal mensen dat in de gemeenteraad is gekozen zal als wethouder worden gekozen. Hun plek in de gemeenteraad wordt vervolgens ingenomen door een ander lid van de kandidatenlijst voor hun partij voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Diemen krijgt 1,3 miljoen

DIEMEN - De gemeente krijgt met ingang van 1 januari 2015 jaarlijks 1,3 miljoen euro meer van het Rijk. Dit is het gevolg van de herverdeling van de algemene uitkering aan gemeenten.

Wethouder van Financiën Lex Scholten is blij met dit nieuws. Wellicht hoeft de gemeente vanaf 2015 niet extra te bezuinigen. De wethouder juicht niet te vroeg. Er komt nog een tweede fase van de herverdeling aan en deze kan negatief voor de gemeente uitvallen. Het Rijk gaat de algemene uitkering aan de gemeenten anders verdelen. Op basis van de daadwerkelijke uitgaven van de Nederlandse gemeenten worden normbedragen en wegingen aangepast. Scholten: "De gemeente is blij met de uitkomsten van deze herverdeling. De gemeente zal voorzichtig met deze gelden omgaan. Dit omdat er ook nog een tweede fase van de herverdeling aankomt, die mogelijk minder positief voor de gemeente kan uitpakken. Daarnaast moet het Rijk nog definitief beslissen over de precarioheffing over kabels en leidingen, de wegingen van onze onzelfstandige woningen en de onderhoudsgelden voor de basisscholen. Deze kosten kunnen oplopen tot circa 1 miljoen euro negatief."

101,88

euro betaalt een hondeneigenaar in 2014 per hond aan hondenbelasting in Diemen

Van de lezers

Wilders (1)
Met verbijstering las ik op de website van de gemeente Diemen het persbericht waarin de uitspraken van Geert Wilders 'verwerpelijk' worden genoemd. Het gaat mij niet om de uitspraken zelf, daar moet het OM maar uitspraak over doen. Het gaat mij om de aandrang van een dorpsbestuur landelijke politiek te bedrijven, want ik heb niet de indruk dat Marokkanen in Diemen op grote schaal worden bedreigd. Kortom, Diemen spreekt graag een woord mee. Iets anders kan ik er niet van maken.
Theo van den Bergh

Wilders (2)
In het DiemerNieuws van afgelopen donderdag staat vermeld dat een 25-jarige man aangifte heeft gedaan van discriminatie tegen Dhr. Wilders. Bedoelt u hiermee dat die de enige persoon is geweest? Ik zelf heb namelijk ook aangifte gedaan, maar ben geen man en ook geen 25 meer! Ik weet dat er ook andere mensen zijn die aangifte hebben gedaan, dus de berichtgeving hierover klopt volgens mij niet helemaal. Ook wil ik zeggen dat ik het een zeer goed initiatief vind dat vanuit alle scholen in Diemen de directie heeft gereageerd via een open brief naar jullie redactie.
Feli

Parkeren
In het DiemerNieuws van 27 maart staat het artikel 'Spelen en parkeren rond de brede school'. Er staat in dat er speelvoorzieningen komen alsmede 61 parkeerplekken. De lezer krijgt hierdoor de indruk dat de parkeerplaatsen voor algemeen gebruik zijn. Dit is absoluut niet zo. Tijdens voorlichtingsavonden is meerdere malen benadrukt dat deze parkeerplekken alleen bestemd zijn voor ouders die hun kind met de auto naar school brengen en ophalen. Tussen ca. 09.00 uur en 16.00 uur blijven deze parkeerplekken ongebruikt. Ook de leerkrachten en andere medewerkers van de brede school mogen geen gebruikmaken van die parkeerplekken. Zij moeten in de buurt een parkeerplek zoeken. Het gevolg is dat de buurtbewoners weer minder parkeerplaatsen tot hun beschikking hebben. Gezegd is: 'parkeer maar op het Gruttoplein.' Door de bouw van de kinderopvang en de brede school zijn de buurtbewoners 23 parkeerplaatsen tussen de noodschool en het seniorencomplex Karekiet kwijtgeraakt. De parkeerplaatsen aan de even zijde van de Tureluurweg gaan ook anders ingericht worden. Hierover is nog weinig bekend.
C.L. van de Wiel en A.D.W.Lagrand (buurtbewoners)

Weerbericht

Wisselvalliger, vanaf het weekeinde minder zacht
Het warme 'meiweer' in maart is vlekkeloos overgegaan in april. Het hogedrukgebied boven Noord Europa dat de warme zuidoostenwind in stand hield brokkelt vanaf vrijdag af. Vanaf het weekeinde komt een westelijke luchtstroming op gang. Oceaanstoringen kunnen dan het Noordzeegebied bereiken. De kans op af en toe regen neemt toe en het wordt minder zacht.

Vrijdag en het weekeinde
Vrijdag schijnt eerst af en toe de zon. Later volgt meer bewolking met reële kans op een bui. Het wordt 18 à 19 graden. In het weekeinde blijft het wisselvallig. Zaterdag is er nu en dan zonneschijn, maar er kan een bui ontstaan. Zondag passeert een zone met wat lichte regen. De zuidwestenwind neemt zondag toe tot matig of vrij krachtig. In het weekeinde schommelen de maxima tussen 15 en 17 graden, maar dat is nog steeds boven normaal voor begin april.

Trend na het weekeinde
In de loop van maandag regent het enige tijd. Vanaf dinsdag stroomt koelere polaire lucht binnen. Het is wisselvallig met een mix van zonneschijn en enkele buien. Het wordt dan zo'n 13 à 14 graden. Later in de week neemt de buienkans af en wordt het geleidelijk iets zachter.
Weetje
Met een gemiddelde temperatuur van 8.4 graden (normaal 6.0 graden) was maart de op twee na zachtste sinds 1901. Alleen maart 1990 en 1991 waren nog iets zachter. Het verschil met vorig jaar maart is enorm. Toen was het de op zeven na koudste maart. Tevens werd het met 203 uren zon (normaal is 120 uren) de zonnigste maart ooit. Tweede was maart 2003 met 199 uur.

Kerk te koop

Foto: HKD

De Rotterdamsche (!) Courant publiceerde op 31 augustus 1865 de aanbesteding van de Nederlandse Hervormde kerk te Diemen. De laagste inschrijving was van de heer J.H. Kiewits te Diemerbrug die de kerk wel voor de somma van ƒ 20.180,- wilde bouwen. Jarenlang was de kerk aan het begin van de Ouderkerkerlaan in Diemen-Zuid een van de 'landmarks' van Diemen. Toen de kerk ruim een eeuw later in ongebruik raakte, werd deze te huur of te koop gezet. Oorspronkelijk was de gemeente van plan zelf iets met de kerk gaan doen, maar ze kon de aankoopsom van ƒ 500.000,- en de restauratiekosten van 1,3 miljoen gulden niet opbrengen.
Op 1 december 1979 kopte De Telegraaf: 'Huurder moet kerk van sloop redden'. Helaas kregen Diemense kunstenaars geen kans om in de leegstaande kerk hun ateliers te vestigen. Onder protest van het Diemense gemeentebestuur werd de kerk uiteindelijk voor het symbolische bedrag van ƒ 1,-. verkocht aan de Rotterdamse Johan Maasbach Wereldzending. Toen de toegezegde belofte om de kerk geheel te restaureren niet werd nagekomen, werd de kerk in november 1984 alsnog gesloopt.

(De tekening op de prentbriefkaart is van Jaap Gerritsen)

Foto: Aram Goudsmit

DIEMEN - In Het Saan Museum wordt zondag 6 april een open dag gehouden.

Bezoekers kunnen in het Saan Museum aan de Weesperstraatweg 78-82 onder meer historische auto's en kranen, talloze foto's, oude onderhoudsboeken en gereedschappen van vroeger bekijken. De open dag duurt van 13.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

Lintje voor vertrekkend raadslid Gerda Smit

Zeven raadsleden hebben de gemeenteraad verlaten

De zes raadsleden en burgemeester Kopmanschap, woensdag na hun laatste raadsvergadering. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Wisseling van de wacht in de raadzaal in het gemeentehuis vorige week. Woensdagavond kwam de gemeenteraad voor het laatst bijeen in de oude samenstelling. Zes raadsleden namen die avond afscheid. Gerda Smit kreeg een koninklijke onderscheiding.

Van Gerda Smit (Fractie Gerda Smit), Frans Eerkens (GroenLinks), Martin Tokkie (CDA) en Peter Visser (SP) was voor de verkiezingen al bekend dat zij met het raadswerk zouden stoppen. Voor Cecil Grazette (VVD), Ray Pengel (Fractie Pengel) en Maarten Israël (kandidaat voor de VVD), die er woensdag niet bij kon zijn, heeft de verkiezingsuitslag ervoor gezorgd dat zij niet meer in de raad komen. Burgemeester Koopmanschap sprak hun woensdag toe en begon met op te merken dat raadswerk niet altijd voldoende gewaardeerd wordt. "We staan er vaak te weinig bij stil hoeveel tijd en energie raadsleden en lokale politici steken in hun werk als lokaal volksvertegenwoordiger. Wat mij betreft een ondergewaardeerde groep die naast kritiek ook wel eens respect verdient van de samenleving."

Smit begon in 2002 in de nieuwe fractie van Leefbaar Diemen. Naast haar raadswerk zette zij de Voedselbank Diemen op. Smit is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau omdat zij 12 jaar in de gemeenteraad zat. In het najaar van 2013 besloot ze de fractie van Leefbaar Diemen te verlaten en al voor de gemeenteraadsverkiezingen had zij besloten niet verder te gaan in de gemeentepolitiek. "Ik ben trots op de onderscheiding", zei ze na haar laatste raadsvergadering. "Ik heb het raadswerk met veel plezier gedaan. Ik blijf betrokken bij de Voedselbank en er komt vast ook wel weer iets nieuws."

Gerda Smit kreeg een Koninklijke Onderscheiding voor 12 jaar raadswerk. Foto: Trudy Kroese

'Raadswerk wordt niet altijd voldoende gewaardeerd'

Grazette zat niet lang in de gemeenteraad: één maand. Hij nam de plaats over van Yvonne de Baaij. Grazette is wel al jaren actief betrokken bij de gemeentepolitiek als fractie-opvolger en dat blijft zo. "Ze zijn nog niet van me af", zegt hij schertsend na de vergadering. "Al was het maar een maand, het voelde goed achter dat bordje met mijn eigen naam erop."

Pengel kwam in 2010 in de gemeenteraad voor de PvdA. In oktober 2013 besloot hij als eenmansfractie verder te gaan en aan de verkiezingen deed hij mee voor Sociaal Diemen. De partij haalde geen zetel in de raad. "Ik blijf actief, ik heb 245 stemmen gekregen en daar moet ik iets mee doen, die laat ik niet in de kou staan."

Visser van de SP verlaat de raad na acht jaar. Zijn vragen over afval, zwerfvuil en fietswrakken gingen vaak vergezeld van foto's. "Ik heb al een jaar geleden besloten te stoppen, maar terugkijkend is het toch wel jammer. Ik blijf bij de SP betrokken in het bestuur."

Eerkens was vier jaar raadslid voor GroenLinks. Eerder zat hij van 1976 tot 1978 voor de combinatie D66, PPR en PSP in de gemeenteraad. "Ik ben verdrietig maar ook opgelucht. Ik blijf actief betrokken bij GroenLinks."

Tokkie verlaat de raad na bijna elf jaar. "De mensen erachter zal ik missen, het politieke gekrakeel laat ik graag achter me, al kijk ik er met plezier op terug. Ik kan nu bestuurslid worden van een vereniging, dat was met het raadslidmaatschap niet te verenigen, vond ik." Echtgenote Sylvia Raveling komt nu in de gemeenteraad voor de PvdO. Op de publieke tribune zullen we hem echter niet vaak zien. "Ik kan nu op donderdagavond eens wat anders gaan doen."

Tennissers TVDZ vieren dertigjarig bestaan

Receptie bij TVDZ. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Tennisvereniging Diemen Zuid heeft zaterdag het dertigjarig bestaan gevierd.

De vereniging hield onder meer een receptie voor genodigden. Veel mensen waren op de receptie afgekomen. Zij genoten op het zonovergoten terras op Sportpark De Diemen van de sfeer en drankjes en hapjes.

TVDZ hield zaterdag een open dag. 's Morgens was er een open toernooi voor de jeugd en 's middags was er een tennisclinic van Fred Groen, de trainer die al sinds de start van TVDZ bij de club betrokken is. Voor kinderen was er ook van alles te beleven.

Kies het mooiste gedicht

DIEMEN - In de bibliotheek hangen gedichten van leerlingen uit de bovenbouw van alle Diemense basisscholen, gemaakt voor de herdenking op 4 mei. Iedereen mag een stem uitbrengen op het mooiste gedicht.

Het herdenkingsthema van 4 en 5 mei 2014 is 'Vrijheid spreek je af, in wederkerigheid'. Josje Kronenberg-Heijne, voorzitter van het Comité Diemen 1940–1945 hoopt dat veel Diemenaren een stem uitbrengen. "Iedereen kan de gedichten lezen en een stem uitbrengen. Kies dus het mooiste gedicht van iedere school. Hoe meer uitgebrachte stemmen, des te duidelijker de uitslag."

Zaterdag 12 april is de laatste stemdag. De winnaar van iedere school mag zijn of haar gedicht voorlezen tijdens de officiële herdenkingsbijeenkomst op 4 mei in het gemeentehuis. Die begint om 19.00 uur.

Poging tot doodslag

DIEMEN - De politie is op zoek naar twee mannen die verdacht worden van een poging tot doodslag.

Een man die in een pand aan de Muiderstraatweg anti-kraak woont trof vorige week dinsdagochtend rond 11.30 uur twee mannen in een bestelbus bij het pand aan. Toen hij vroeg wat zij daar deden hingen zij eerst een vaag verhaal op. Kort daarna startte de bestuurder de auto. De man kon op het laatste moment wegspringen en voorkomen dat hij door de auto werd geraakt.

De politie verzoekt getuigen of mensen met meer informatie contact op te nemen via 0900-8844 of 0800-7000 (Misdaad Anoniem).

Robert Harms Tweewielers verhuist

DIEMEN - De zaak Robert Harms Tweewielers verhuist naar een nieuwe plek in winkelcentrum De Kruidenhof. De nieuwe zaak is gevestigd aan De Kruidenhof 14 en gaat volgens plan maandag open.

Robert Harms: "Het nieuwe pand is anderhalf keer zo groot als het pand waarin wij zaten. Daarnaast liggen wij nu ook meer in het zicht van klanten die het winkelcentrum bezoeken. Het pand waarin wij tot dusver gevestigd waren wordt in gebruik genomen door supermarkt Jumbo. Die zaak breidt dus ook uit."

Glenn Helder signeert biografie in Diemen

Foto: Trudy Kroese

Ex-voetballer Glenn Helder en Bert Nederlof, ex-redacteur van Voetbal International, hebben zaterdagochtend in de Bruna in winkelcentrum Diemerplein een signeersessie gehouden. Zij signeerden de biografie van Glenn Helder 'Van Arsenal naar de bajes'. Glenn Helder speelde in het verleden voor Sparta, Vitesse en Arsenal. De ex-prof vertelde dat hij in zijn leven de nodige fouten heeft gemaakt. Hij nam voor iedereen ruim de tijd en ging met veel bezoekers van de boekhandel op de foto. Er waren zo'n 25 belangstellenden op de signeersessie afgekomen.

Heli Heida

Verkoopmedewerker in
winkel Berkenstede,
Receptioniste in De Diem
64 jaar, Diemenaar sinds 1979

Foto: Ingrid van Vlijmen

Wat kopen Berkensteders?
"Veel kleine verpakkingen: vleeswaren en kaas, twee sneetjes brood. En ja, ook sigaretten.
Ik heb ook een sociale functie: mensen komen om een praatje te maken met mij of met elkaar, er staan speciaal een paar stoelen in de winkel. Het is enig werk, juist door het contact met de bewoners; zij kunnen hun verhaal kwijt en ze leven ook met mij mee."

Favoriete muziek?
"Ik houd van de Cats en de
Everly Brothers, en ook van Adele en Nederlandstalige muziek."

Favoriete plekje in Diemen?
"Ik vind het nieuwe winkelcentrum erg mooi."

Luieren of een klusje doen?
"Met dit mooie weer word je wel opruimerig. Alles naar de Kringloopwinkel, dan heeft een ander er nog plezier van. Maar luieren kan ik ook heel goed."

Stad of dorp?
"Nu de kinderen de deur uit zijn, zou ik best in een leuk grachtenpandje willen wonen."

Met wie zou je nog eens een gesprek willen hebben?
"Met André Hazes, ik heb laatst een boek over hem gelezen. Ik was fan van het eerste uur."

Trots op?
"Mijn twee kinderen die beiden een goede baan hebben en ook op hun kinderen, mijn kleindochters Maureen en Renée."

Dagje vrij, wat doe je?
"Even lekker naar de Dappermarkt of naar een museum, het tasjesmuseum bijvoorbeeld, dat is heel leuk."

Waar mogen ze je 's nachts voor wakker maken?
"Voor gerookte IJsselmeeraal, maar dan wel dunne, niet van die dikke."

Als je een dagje burgemeester was...
"...zou ik betaalbare woningen realiseren, niet alleen voor starters, maar ook voor mensen die terug willen naar Diemen of net gescheiden zijn."

Waar moet deze krant meer over schrijven?
"Positief nieuws. Misschien een rubriekje 'goed nieuws'?"

Gezondheidswinkel Care by Dio trekt veel klanten

'Het winkelcentrum ligt op een goed bereikbare locatie'

Gjalt de Vries en zijn collega's. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - De gezondheidswinkel Care by Dio in winkelcentrum Diemerplein is nu een week open. De zaak wordt goed bezocht en de klanten zijn enthousiast. Gjalt de Vries (32), samen met zijn familie eigenaar van de zaak, is tot dusver tevreden. "80 tot 90 procent van de artikelen die wij verkopen waren tot voor kort niet verkrijgbaar in het winkelcentrum."

Het assortiment van Care by Dio, dat naast Brasserie Drusius is gevestigd, is breed en divers. Klanten vinden er onder andere geneesmiddelen, artikelen voor zelfzorg, gespecialiseerde wondverzorgingsproducten, braces en bandages, vitaminen, producten voor huidverzorging, biologische producten, natuurlijke producten en super- en rawfoods. Achter in de zaak is een grote afdeling mondverzorgingsproducten. De afdeling vitaal is op senioren gericht. Hier kunnen klanten ook terecht voor medische hulpmiddelen, zoals wandelstokken en bloeddrukmeters. Alle medewerkers zijn gediplomeerd drogist of hebben ervaring in de zorg en kunnen klanten advies op maat verstrekken. "Wij mogen geen geneesmiddelen op recept verkopen, maar wel alle zelfzorggeneesmiddelen. Wij verkopen daarnaast vitaminen en andere kruiden. Bij onze afdeling superfood en rawfood kunnen klanten veel artikelen vinden die een aanvulling zijn op goede voeding, zoals kruidenthee, gojibessen, ongebrande walnoten en chiazaad", aldus Gjalt.

Steeds meer mensen zijn bewust met hun voeding bezig. Ook de mensen in Diemen hebben veel interesse in voeding en gezondheid. "Ons familiebedrijf bestaat al ruim zestig jaar. Wij hebben zes drogisterijen waaronder een Dio drogisterij in de Amsterdamse wijk IJburg. Wij hebben voor deze winkel bewust voor winkelcentrum Diemerplein gekozen. Het centrum ligt op een mooie en goed bereikbare locatie, ziet er prachtig uit en trekt steeds meer nieuwe ondernemers."

Erfpacht

DIEMEN - De Partij van de Ouderen (PvdO) heeft aan het college van B en W vragen gesteld over erfpacht. Dit onderwerp staat vanavond op de agenda van de informatieve raadsvergadering.

Fractievoorzitter Peter Prins is van mening dat de bijgevoegde discussienota niet veel duidelijkheid verschaft over het onderwerp en stelt daarom vragen.

De PvdO wil weten wat er in Diemen gebeurt met de erfpacht als een woning van eigenaar verandert, wil duidelijkheid over hoe vaak de waarde van grond wordt bepaald en vraagt zich tevens af of de waarde van de grond per vierkante meter in alle straten van Diemen hetzelfde is. De PvdO vraagt ook hoe de erfpachtcanon wordt samengesteld en hoe vaak dit in de afgelopen tien jaar is gebeurd.

De partij, die met twee zetels in de gemeenteraad debuteert, vraagt tevens of het bekend is hoeveel eigenaren van woningen in Diemen de grond onder hun woning willen kopen, of bij de OZB-aanslagen (onroerendzaakbelasting) de waarde van de grond buiten beschouwing wordt gelaten en waar de inkomsten en uitgaven voor de erfpacht in de jaarrekening kunnen worden teruggevonden.

Werk aan de weg

DIEMEN - Komend weekeinde is de verbindingsweg van de A10-Noord (Zaanstad/Purmerend) naar de A1 richting Almere/Amersfoort afgesloten.

De afsluiting duurt van vrijdag 4 april 21.00 uur tot zondag 6 april 9.00 uur. Verkeer wordt omgeleid via de A10, A2 en A9. Er geldt een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur.

Weggebruikers moeten rekening houden met ongeveer 10 minuten extra reistijd en drukte op de weg. Er zijn minder rijstroken beschikbaar op de A10 richting Amsterdam Noord/Zaandam en op de verbindingsweg vanaf de A1 naar de A10-Noord.

In het online bezoekerscentrum bezoekerscentrum.rws.nl is alle informatie over het werk en de einsdituatie op de wegen te vinden.

Nominatie voor stomerij Droog

DIEMEN - Droog Cleaning Service is genomineerd voor de Netex Marketing Jaarprijs 2014. Een van de zaken van Droog Cleaning Service is gevestigd in winkelcentrum Diemerplein aan de Ouddiemerlaan.

De nominatie is bekendgemaakt tijdens de WorkSopDag, het vakevenement voor de Nederlandse textielreinigingsbranche dat dit jaar in Hilversum werd gehouden.

In totaal werden er uit 350 bedrijven 20 textielreinigers genomineerd. De stomerijen werden onder meer beoordeeld op bedrijfspresentatie, innovatie, marketing, moderne dienstverlening en vooral promotie, pr en klantvriendelijkheid. Daarnaast is milieuvriendelijkheid een basisvoorwaarde.

Marcella en Nico Droog, eigenaars van Droog Cleaning Service, zijn trots op de nominatie van hun bedrijf. Hun andere zaak is gevestigd in de Curiestraat 2 in de Watergraafsmeer in Amsterdam.

Jubileum Zegelaars

DIEMEN - Postzegelvereniging De Zegelaars viert zaterdag 5 april het 35-jarig bestaan.

Dit gebeurt tijdens een bijeenkomst in De Schakel. De bijeenkomst duurt van 14.00 tot 17.00 uur. Dan wordt tevens gevierd dat Piet van Diemen maar liefst 35 jaar penningmeester van de vereniging is.

Basisschool De Kersenboom blijft maar groeien

Caroline Naumovski, directeur van basisschool De Kersenboom

DIEMEN - Brede school De Kersenboom in nieuwbouwwijk Plantage De Sniep is de jongste school in Diemen. Nu steeds meer woningen in de nieuwbouwwijk worden opgeleverd, melden zich meer leerlingen aan. De school zit inmiddels bijna te krap in haar jasje. De hoop is gevestigd op een nieuw schoolgebouw op Kriekenoord.

Caroline Naumovski met een aantal leerlingen op de speelplaats bij De Kersenboom. Foto: Trudy Kroese

De Kersenboom valt onder de Stichting Openbaar Onderwijs Primair. De stichting is tevens verantwoordelijk voor vier andere basisscholen: De Octopus (Diemen-Centrum), 't Palet (Diemen-Noord), De Venser (Diemen-Zuid) en De Grote Beer (Duivendrecht). Maar De Kersenboom is ook aangesloten bij de Stichting Spirit, waar in Diemen de oecumenische scholen De Duif (Diemen-Noord) en De Ark (Diemen-Zuid) onder vallen.

Directeur-bestuurder Alan Bains van de Stichting Openbaar Onderwijs Primair: "Toen de plannen voor nieuwbouwwijk Plantage De Sniep bekend werden zijn wij als stichting met de gemeente gaan praten over de mogelijkheid om op De Sniep een nieuwe basisschool te starten. De Kersenboom is op 1 maart 2010 opengegaan en wij zijn zeer tevreden over de ontwikkeling van de school. Wij hebben momenteel 130 leerlingen en dat aantal groeit nog steeds. Dat komt doordat er steeds meer woningen op Plantage De Sniep worden opgeleverd."

De Kersenboom hanteert sinds de opening een continurooster. Dat houdt in dat de leerlingen vijf dagen per week van 08.00 tot 14.00 uur les krijgen. Daarna kunnen zij als zij dit willen tot 18.30 uur gebruikmaken van de buitenschoolse opvang (BSO), die eveneens in De Kersenboom gevestigd is.

Nazomerfeest van De Kersenboom in 2013. Foto: Ingrid van Vlijmen

'Ik vind het belangrijk om feeling met het werk te houden'

"Ouders vinden een continurooster heel prettig", is de conclusie van Bains. "Zij hebben te maken met vijf dagen waarop de kinderen dezelfde uren naar school gaan. Ouders zijn verlost van de problemen die de vrije woensdagmiddag soms met zich meebracht."

"De Octopus start het volgende schooljaar ook met een continurooster en dat geldt ook voor 't Palet en De Duif, die vanaf 1 augustus samen de brede school Diemen-Noord (Noorderbreedte) gaan vormen. De Venser gaat komend cursusjaar nog niet over op een continurooster."

Gelovige en niet-gelovige leerlingen zitten in één klas

Caroline Naumovski werkt sinds de opening van De Kersenboom bij de school. Zij was aanvankelijk lerares, maar oefent nu alweer jaren de functie van directeur uit. Na een loopbaan als professioneel balletdanseres werkte zij enige tijd bij de openbare bibliotheek in Diemen. Nadat zij de PABO had afgerond startte zij als lerares bij de oecumenische school De Ark in Diemen-Zuid. "Ik ben op 1 maart 2010 in De Kersenboom begonnen. Er zaten toen vijf kinderen op school: vier kleuters en een leerling van groep 3. Samen met mijn collega Edith Gijrath gaven wij die kinderen les. Er kwamen steeds meer leerlingen bij en ik ben mij door de jaren heen steeds meer gaan richten op mijn functie van directeur. Maar elke woensdag geef ik nog les aan de kleuters. Ik vind het belangrijk om feeling met het werk te houden en ontmoet op deze wijze ook veel ouders van leerlingen."

Toen De Kersenboom startte zouden er binnen vijf jaar 1.200 woningen op Plantage De Sniep worden opgeleverd. Door de crisis is de oplevering van de woningen langzamer gegaan dan de oorspronkelijke planning, maar De Kersenboom is in vier jaar tijd enorm gegroeid. "Wij hebben drie klassen met leerlingen van de groepen 1 en 2, een groep 3, een klas met leerlingen van de groepen 4 en 5 en een klas met leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. Wij hebben niet alleen leerlingen van Plantage De Sniep op school. Een aantal kinderen woont elders in Diemen. Hun ouders hebben bewust voor De Kersenboom gekozen", aldus Caroline Naumovski.

"Afgelopen zomer zijn er voor het eerst leerlingen van onze school naar het voortgezet onderwijs gegaan. Dit jaar gebeurt dat opnieuw. Het schoolgebouw is inmiddels te klein geworden. In het nieuwe schooljaar of anders uiterlijk aan het begin van 2015 start de school met een nieuwe klas met kleuters. Wij zijn nu in overleg met de gemeente Diemen hoe wij ruimte voor die kinderen kunnen creëren. Er is een plan om op Kriekenoord een nieuw gebouw voor De Kersenboom te bouwen en ik hoop dat daar snel mee wordt begonnen."

In het gebouw van De Kersenboom is ook de voorschoolse opvang De Kersjes gevestigd. De meeste kinderen stromen op vierjarige leeftijd door naar De Kersenboom.

Caroline Naumovski heeft geen moeite om een aantal sterke punten van De Kersenboom te noemen: het feit dat twee stichtingen verantwoordelijk zijn voor de school, de lessen Engels voor kinderen vanaf groep 1 en het groepsdoorbroken werken. "Kinderen krijgen vanaf groep 1 drie keer per week les in Engels. Er is bewezen dat kinderen tot zes jaar makkelijk een andere taal dan hun moedertaal kunnen leren. Het is zonde om daar geen gebruik van te maken."

"Voor het groepsdoorbroken werken is het van belang dat al onze kinderen zich in eigen tempo kunnen ontwikkelen. "Wij werken met kerngroepen. Ieder kind zit in de kerngroep met leeftijdsgenootjes, maar zal voor bepaalde vakken in andere groepen komen te zitten, afhankelijk van zijn of haar niveau. De kinderen kunnen in hun eigen tempo (door)werken. Door dit groepsdoorbroken onderwijs kunnen al onze kinderen zich in hun eigen tempo ontwikkelen. "

Nog een sterke kant: door het samenwerkingsverband tussen de openbare en de oecomenische stichting zitten gelovige en niet-gelovige kinderen bij elkaar in één klas. Leerlingen krijgen tijdens de lessen levensbeschouwing informatie over de diverse religies. Caroline Naumovski geeft aan dat dit door de ouders wordt gewaardeerd. "Soms vertellen wij een verhaal uit de Bijbel, maar wij leren de kinderen ook over religies zoals de islam. Wij bieden het geloof wel aan, maar verkondigen dit niet als de waarheid. Iedereen wordt in zijn/haar waarde gelaten."

Veel leerlingen van De Kersenboom maken na afloop van de lessen gebruik van de buitenschoolse opvang. KMN Kind & Co is verantwoordelijk voor de buitenschoolse opvang. Er worden allerlei activiteiten voor de kinderen georganiseerd en ook uitstapjes gemaakt. Caroline Naumovski organiseert voor de school buitenschoolse activiteiten zoals yoga voor kleuters, een kookcursus die in samenwerking met Stichting Welzijn Diemen is gegeven en binnenkort balletlessen.

Gymnastieklessen

Leerlingen van De Kersenboom hoeven voor hun gymnastieklessen geen afstand af te leggen naar een sporthal in Diemen. De lessen worden door een vakdocent gegeven in het gymnastieklokaal in de school, dat door de toename van het aantal leerlingen inmiddels aan de krappe kant is.

Een keer per maand gaan de leerlingen van de groepen 6, 7en 8 naar het vlakbij gelegen AGO-zwembad. Daar volgen zij een zogenaamde 'natte gymnastiekles'. Onder begeleiding van zweminstructrice Francine Haaks kunnen de leerlingen dan hun zwemvaardigheid op peil houden.

TIW-Survivors zet in op de jeugd

Vereniging doet dit seizoen niet mee aan de honkbalcompetitie

Een jeugdteam van TIW-Survivors. Foto: TIW-Survivors

DIEMEN - De senioren van TIW-Survivors doen dit seizoen niet mee aan de honkbalcompetitie. De club richt zich op het softbal en op de honkbalteams voor de jeugd. Voorzitter Steven van Loggem spreekt van een nieuwe start voor de vereniging, die vorig jaar het 25-jarig jubileum vierde.

Het eerste honkbalteam van TIW-Survivors degradeerde aan het einde van het vorige seizoen uit de eerste klasse. Het was een rumoerig seizoen, waarin tevens afscheid werd genomen van de trainer. Aan het einde van het seizoen stopte een groot aantal spelers. Een aantal van hen beëindigde hun loopbaan, anderen besloten naar een andere club te gaan. Van Loggem: "Het bleek moeilijk om voor dit seizoen een goed eerste honkbalteam samen te stellen. We hebben daarom het besluit genomen om een jaar niet deel te nemen aan de honkbalcompetitie en ons te richten op de jeugd. Wij hebben twee goede juniorenteams en hopen dat veel van die spelers, aangevuld met een aantal versterkingen, volgend jaar een sterk eerste honkbalteam kunnen vormen. Daarnaast richten wij ons op het softbal. Het eerste herenteam komt uit in de tweede klasse, de dames 1 in de vierde klasse."
Van Loggem is drie jaar voorzitter van TIW-Survivors. Het bestuur heeft in die periode veel werk verzet om financieel orde op zaken te stellen. Van Loggem geeft aan dat de club op de goede weg is. TIW-Survivors krijgt extra inkomsten binnen doordat Cordaan het clubgebouw gebruikt als kantine en kantoor voor mensen die in de kwekerij werken. Hij hoopt nog meer activiteiten te organiseren die tot extra inkomsten zullen leiden. Hij vindt de huur die de vereniging aan de gemeente betaalt voor het clubgebouw en de velden te hoog. Het komende jaar gaat het bestuur opnieuw met de gemeente in gesprek om dit te bespreken.

TIW-Survivors heeft ongeveer 110 leden en doet er alles aan om dit aantal te laten groeien. Leden van de club geven clinics op basisscholen in Diemen, Duivendrecht en IJburg. Op 16 april geeft de club op haar complex op Sportpark De Diemen een middag waar de leerlingen van alle basisscholen in Diemen kennis kunnen maken met honk- en softbal. "Wij merken dat een aantal kinderen dat met honk- en softbal in aanraking komt de sport vaak erg leuk vindt en in verenigingsverband wil gaan spelen."
TIW-Survivors is in gesprek over een samenwerking met vereniging The Marshalls in Amsterdam-Zuidoost. Spelers van de club uit Diemen kunnen dan profiteren van de kennis die bij The Marshalls aanwezig is en de clubs kunnen spelers aan elkaar uitlenen. Hoewel de positie van het honkbal in Diemen onder druk staat, is Van Loggem van mening dat er wel degelijk bestaansrecht is voor de sport. "Diemen heeft een historie op het gebied van honkbal. Denk alleen maar aan de Giants, die vroeger veel publiek trokken. Diemen en honkbal horen bij elkaar."

De softbalafdeling
van de vereniging
is ook belangrijk

De verbinding tussen Sportpark De Diemen, IJburg en Amsterdam-Zuidoost, waar veel (potentiële) spelers wonen, laat volgens hem te wensen over. "Het zou een uitkomst zijn als wij kunnen regelen dat er busjes tussen die twee wijken en onze accommodatie rijden."

TIW-Survivors opent het seizoen op zaterdag 5 april met een driekamp waar het eerste softbalteam van de heren en twee teams met oud-spelers van de club aan deelnemen. De aanvang is om 13.00 uur. Aan het einde van de middag is er een barbecue. Geïnteresseerden kunnen drie keer gratis meetrainen. Informatie: www.tiw-survivors.nl of info@tiw-survivors.nl

vanaf woensdag 2 april

Expositie

'Stoffige foto's' is de naam die de expositie van Afra Laan en Lynn Cox, beiden lid van Kunstzin Diemen, heeft meegekregen. Hun gedeelde interesse in de natuur en voor andere zaken als hoedenwinkeltjes, brocantezaakjes en het Vrijthof in Maastricht, zorgt voor een ontmoeting tussen fotografie en textiel. De expositie is te zien in De Diem.

3 en 8 april

Film in De Omval

'Venus in Fur' is een messcherp Polanski-drama. Na een hele dag audities voor zijn theaterspel bevindt Thomas zich alleen in een Parijs theater met weinig hoop om een geschikte actrice te vinden. Wanneer hij op het punt staat om te vertrekken, komt Vanda binnen. Vanda belichaamt alles wat Thomas haat. De film begint om 20.00 uur, een kaartje kost € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

3 april tot 27 mei

Expositie

Burgemeester Amy Koopmanschap opent op 3 april om 19.00 uur de voorjaarsexpositie van kunstenaarsvereniging Kunstzin Diemen. Aan de tentoonstelling doen 27 Diemense kunstenaars mee. Geëxposeerd worden schilderijen, beelden, foto's en textielwerk. De tentoonstelling is iedere werkdag tot en met 27 mei te bezichtigen in de hal van het gemeentehuis tussen 8.30 en 16.30 uur.

vrijdag 4 april

Dialezing Iconen

Wijzer in Diemen van de SWD organiseert een dialezing over iconen in gebouw De Schakel. Stap voor stap wordt door Simon Koopman de boeiende wereld van iconen dichterbij gebracht door informatie in woord, zang, klank en beeld. De lezing duurt van 10.00 tot 12.00 uur, entree: € 2,50. Meer informatie bij Cor de Best: 06 – 54678741.

Cabaret in De Omval

Met zijn vlijmscherpe grappen dompelt Jochen Otten je onder in zijn komische wereld. Even pijnlijk als ontroerend. Even gitzwart als frivool. De voorstelling begint om 20.30 uur, een kaartje kost € 15,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

zaterdag 5 april

Diemen schoner

Serve the City Diemen gaat vuil prikken tussen 11.30 en 14.30 uur om Diemen voor iedereen schoner en mooier te maken. Vandaag wordt de D.J. den Hartoglaan aangepakt. StC zorgt voor de lunch voor de harde werkers. Aanmelden via stcdiemen.nl.

Oud papier

Vrijwilligers van Protestantse kerk de Ontmoeting halen vanaf half tien heel Diemen oud papier op. U kunt uw papier tot die tijd aan de weg zetten.

zondag 6 april

Paasbingo

De bingoballetjes gaan weer rollen in wijkcentrum Noorderlicht. Kom uw geluk beproeven bij deze gezellige paasbingo en wie weet gaat u met een mooie prijs naar huis. De bingo is van 13.30 tot 16.00 uur.

Jeugdvoorstelling

Hilbert Geerling komt naar De Omval met 'De toverketel van Swiegel Miegel'. Een goochelvoorstelling voor kinderen van 5 jaar en ouder zoals je nog nooit gezien hebt. Aanvang 14.00 uur, een kaartje kost € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Saan Museum

Tussen 13.00 en 16.00 uur is het Saan Museum open. Zoals altijd is de toegang gratis. In het Saan Museum komt de ruim 115-jarige geschiedenis van Koninklijke Saan tot leven met onder meer historische auto's en kranen, talloze foto's, oude onderhoudsboeken en gereedschappen van vroeger.

Bridge+

Bridgeclubs Sans Atout, Diemen Noord en Honneur organiseren in De Schakel Bridge+, een bridgeclinic met als onderwerp 'De veilige hand'. Docent is Nico Portegijs. Aanvang 12.00 uur. Aansluitend is er een bridgedrive, aanvang 13.00 uur. Aanmelden bij Jessica van der Wiel of Bartolo Westerveld, 020-4638952 of bridge@boekservices.nl.

Quote Workshop

Sparkle Style in winkelcentrum Diemerplein geeft een workshop waarin een eigen tekst op een doekje gemaakt wordt. De workshop start om 13.00 uur en duurt twee uur. Aanmelden in de winkel.

vanaf 6 april

Expositie

In de vitrinekast in Berkenstede exposeert Henny Gertenaar, lid van Kunstzin Diemen, met klein werk: schilderijen in klein formaat, maar met groot enthousiasme geschilderd.

maandag 7 april

Zumba

Er wordt er weer gestart met een nieuwe reeks Zumbalessen in 't Kruidvat. De laagdrempelige lessen zijn van 20.00 tot 21.00 en geschikt voor iedereen. De periode bestaat uit 8 lessen, kosten € 55,-. Vooraf aanmelden via 06-17411800 of majafit@yahoo.com.

dinsdag 8 april

Voelsprietcafé

Kunst- en Cultuurnetwerk Diemen houdt weer een Voelsprietcafé in De Omval. Aanvang 20.30 uur.

10 en 15 april

Film in de Omval

'The Selfish Giant' is een moderne versie van het sprookje van de Iers-Engelse schrijver Oscar Wilde. Kitten, een cynische en hebzuchtige ijzerhandelaar, ontdekt het talent van de 13-jarige Swifty om met paarden om te gaan en biedt hem een baantje als jockey aan bij illegale paardenraces. De film begint om 20.00 uur, een kaartje kost € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

vrijdag 11 april

Rijbewijskeuring

Senioren die een oproep hebben ontvangen voor een rijbewijskeuring kunnen vandaag terecht in wijkcentrum 't Kruidvat aan de Ouderkerkerlaan. De keuring kost € 30,-. Een afspraak maakt u via telefoonnummer 06-20670105. Het keuringsformulier, de zogenaamde Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag, is verkrijgbaar bij de gemeente en via het internet op mijn.cbr.nl (inloggen via DigiD).

Workshop

Creatief Diemen organiseert weer een leuke workshop in inspiratiecentrum El'sina. Tussen 19.00 en 22.00 uur worden er versieringen voor in paastakken gemaakt. Kosten € 19,95 inclusief materialen. Aanmelden voor 9 april via workshopindiemen@gmail.com of 06-38025284.

Cabaret in De Omval

Brokstukken (Arjan Smit, Chris King Perryman, Korneel Evers) borduurt in hun vierde avondvullende voorstelling 'Heavy Balls' voort op de unieke stijl die zij met hun voorgaande voorstellingen hebben neergezet. Hun lachshows zijn onzinparades van absurde fysieke comedy, hilarische personages en mooie muziek. Aanvang 20.30 uur, een kaartje kost € 15,50. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

vrijdag 11 april en zaterdag 12 april

Bazaar

De Protestantse Gemeente Diemen organiseert op vrijdag 11 april van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag 12 april van 10.00 tot 14.30 uur de jaarlijkse Bazaar in kerkgebouw De Ontmoeting. Naast boeken, speelgoed, textiel en huisraad zijn er het Rad van Avontuur en het Enveloppenspel met zeer aantrekkelijke prijzen.Toegang gratis.

zaterdag 12 april

Cabaret in De Omval

De Vlaamse cabaretier Arnout van den Bossche won al verschillende Nederlandse cabaretprijzen. 'De Relatiefluisteraar' is een buitengewoon komisch cabaretprogramma over man-vrouwrelaties. De voorstelling begint om 20.30 uur en een kaartje kost € 12,50. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

maandag 14 april

De zorg de baas

Op woensdagmiddag 23 april start in El'sina een nieuwe cursus 'De Zorg de Baas', bedoeld voor mantelzorgers in Diemen die overbelast zijn of overbelast dreigen te raken en hier iets aan willen doen. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten en wordt gegeven door Markant, Centrum voor Mantelzorg. Een kennismakingsgesprek gaat vooraf aan deelname. Mantelzorgers kunnen zich opgeven bij Markant tel. 020-8868800 of 06–52414649. Deelname is gratis.

Open repetitie

Vandaag start EDOG na de geslaagde productie De Jantjes in maart weer met repeteren. In november geeft het gezelschap het jaarlijkse concert in De Omval. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Kom eens kijken bij de repetitie op maandagavond in De Omval. Of je goed kunt zingen is minder belangrijk dan veel enthousiasme. De repetitie begint om 20.00 uur.

dinsdag 15 april

Bodysing

Bodysing is een cursus in gezond bewegen (aerobics, bodyswing, yoga en adem). Alle spieren en gewrichten van het lichaam worden gebruikt. De les duurt anderhalf uur. Tot 15 april kun je je inschrijven voor de introductiecursus van 8 lessen. Betaling naar draagkracht. Informatie via info@saskiaparel.nl of 020-6931889.

woensdag 16 april

Toneel in De Omval

In de door Thomas Verbogt geschreven solovoorstelling 'Gaandeweg' speelt Debby Petter een vrouw die zich realiseert dat ze in de tweede helft van haar leven steeds vaker afscheid moet nemen: van gewoontes, denkbeelden, haar kinderen die het huis verlaten hebben en nu van zichzelf zijn en van vrienden die dood zijn of een andere weg zijn ingeslagen. Aanvang 20.30 uur, entree € 15,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Lezing

Auteur Marjoleine Oppenheim is te gast in bibliotheek Diemen om te vertellen over haar boek 'Over zij en ik'. De moeder van Marjoleine werd in de Tweede Wereldoorlog als meisje gedeporteerd naar Auschwitz. De verschrikkelijke ervaringen die ze daar moest ondergaan hadden effect op de rest van haar leven. En op dat van haar kinderen. 'Over zij en ik' is een glashelder dubbelportret waarin Marjoleine Oppenheim-Spangenberg twee generaties vrouwen en de invloed van kleine gewoontes binnen een gezin schetst. De lezing begint om 20.00 uur, toegang met OBA-pas € 5,-, anders € 10,-. Reserveren via 020-6902353 of die@oba.nl.

17 en 22 april

Film in De Omval

'12 Years a Slave' is gebaseerd op het ongelofelijke verhaal van Solomon Northup. Hij leefde in de 19e eeuw, voorafgaand aan de Amerikaanse burgeroorlog, als vrije zwarte man met zijn gezin in New York. Dan wordt Solomon ontvoerd en verkocht als slaaf in het zuiden. Hij vecht niet alleen om te overleven, maar ook om zijn waardigheid te behouden. De film begint om 20.00 uur, een kaartje kost € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

vrijdag 18 april

Inloopspreekuur

Uitvaartonderneming Mea Vota houdt iedere dinsdag en vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur een gratis inloopspreekuur in de Brede Hoed. Iedereen met vragen over kosten, verzekeringen en het vastleggen van wensen voor een uitvaart kan hier terecht.

zaterdag 19 april

Natuurwerkdag

IVN-werkgroep Diemen en de boswachter zoeken hulp om drie broeihopen voor ringslangen te maken. Er zijn 15 tot 20 vrijwilligers nodig, kinderen vanaf 7 jaar kunnen meedoen onder begeleiding van hun ouders. Het is stoer werk, rubber laarzen en oude kleren aanbevolen. De natuurwerkdag start om 10 uur, startpunt bij Stammerdijk 27, dat is de afgeknotte molen. Aanmelden bij ivndiemen@gmail.com.

24 en 29 april

Film in De Omval

In 'Her' schaft Theodore (meervoudig Oscar-genomineerde Joaquin Phoenix), een eenzame schrijver, zich een nieuw ontwikkeld besturingssysteem aan dat bestemd is om in alle behoeften van diens gebruiker te voorzien. Het systeem vormt een geheel eigen identiteit op basis van de voorkeuren van de gebruiker. Langzaam maar zeker wordt hij verliefd op deze Samantha (stem van Scarlett Johansson). De film begint om 20.00 uur, een kaartje kost € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

vrijdag 25 april

Aqua Disco

Zwemmen en swingen in het Duranbad: discozwemmen van 19.30 tot 21.30 uur voor jongeren tot 14 jaar. Kosten € 5,-.

Bijeenkomst Mea Vota

Uitvaartonderneming Mea Vota houdt iedere laatste vrijdag van de maand een informatiebijeenkomst in de Brede Hoed. De bijeenkomst is van 11.00 tot 12.00 uur en is gratis toegankelijk. Aanmelden via 020-6955530.

Cabaret in De Omval

Grijs is zwart en wit. Grijs is saai. Grijs is veelgehoord. Grijs is oud.Grijs is de nieuwe solovoorstelling van Howard Komproe. Grijs gaat over wat je kwijtraakt als je krampachtig vasthoudt. Aanvang 20.30 uur, een kaartje kost € 16,50. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

zondag 27 april

Computerclub

Computerclub Minerva houdt de maandelijkse bijeenkomst in Het Noorderlicht, van 11.00 tot 14.00 uur.

Toneel in De Omval

Fred Vaassen speelt 'Dodelijk Zwijgen'. Een man, Kees Loudon, heeft zojuist zijn beste vriend begraven, die hij tien jaar eerder ontmoette in de trein op weg naar Polen. Van beiden was de reisbestemming Auschwitz. Ieder had echter zijn eigen reden om daar naartoe te gaan. De een als zoon van een NSB-vader, de ander als de enige overlevende uit een joodse familie. Aanvang 14.00 uur, een kaartje kost € 16,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Dames 1 van Smashing '72 kampioen

Ploeg is nu onbereikbaar voor concurrent Amsterdam

Fel duel om de bal. Foto: Yannick uit den Boogaard

DIEMEN- Het eerste damesteam van volleybalvereniging Smashing '72 is zaterdag kampioen geworden van de eerste klasse. In sporthal Diemen werd concurrent Amsterdam met 4-0 opzij gezet.

Na de eerste competitiehelft van het seizoen was al duidelijk dat de titelstrijd zou gaan tussen twee teams: Smashing en Amsterdam. Beide teams hadden op het moment dat zij in december voor het eerst tegenover elkaar stonden, ruim afstand genomen van de andere teams in de poule. In de Blauwwithal won Smashing toen in een spectaculaire wedstrijd overtuigend met 3-1 en bracht daarmee de voorsprong op acht punten van de Amsterdamse nummer twee.

In de daaropvolgende maanden werd uitgekeken naar de tweede ontmoeting in de laatste week van maart in Diemen, terwijl beide teams nauwelijks punten lieten liggen. Tot het treffen was de voorsprong van Smashing nog steeds acht punten. Met nog drie wedstrijden te gaan was een 3-1 overwinning voldoende om het kampioenschap veilig te stellen.
Bij het inspelen zagen de supporters vanaf de volgestroomde tribunes in Sporthal Diemen een gespannen, maar vooral ook gedreven ploeg aan het werk. Vanaf het eerste fluitsignaal pakten de Diemense dames meteen een voorsprong (8-2) en leek de spanning al vroeg in de wedstrijd weggespeeld te zijn. Amsterdam bracht de stand halverwege de set echter terug tot 16-17. Smashing nam weer het initiatief en won met 25-20. In de tweede set kwam Amsterdam niet meer in de wedstrijd voor (25-13).

De laatste rally van de derde set was kenmerkend voor de wedstrijd: de middenaanval van Nanda Driessens kwam terug uit het blok van Amsterdam, maar via actief verdedigend werk van libero Cheronnen Clark werd de bal alsnog over het net gewerkt. De tegenaanval van Amsterdam was te zacht en de bal kon eenvoudig naar spelverdeelster Aniek Croonen worden gespeeld. Terwijl in het achterveld Lara Lems en Sayonara Schurman aanstalten maakten voor een aanval van achter de driemeterlijn, werd aan het net aanvoerster Anne Crouwel in stelling gebracht die de bal hard en onverdedigbaar via de Amsterdamse blokkering uit sloeg (25-15). Meteen daarop vlogen alle wisselspeelsters het veld in om met hun teamgenoten het kampioenschap te vieren.

In de vierde set werd op drie posities gewisseld, waarbij ook jeugdspeelster Serena van Overbeeke midden in het veld werd ingebracht. Bij 6-5 kwam ook de lang geblesseerde Anne Rusch in de ploeg. Via een pass van Lidwien Gall en een onhoudbare buitenaanval van Genita Rozenblad werd ook de vierde set gewonnen (25-18) en kon het feest pas echt beginnen met reservespelverdeelster Loeka van der Werf uit Meisjes A voorop. Amsterdam, met een coach en twee speelsters die eerder voor jeugdteams van Smashing uitkwamen, toonde zich een sportieve verliezer door meegebrachte champagne aan de winnaars uit te delen. Ruby Mos van Amsterdam feliciteerde uitbundig Lara Lems. Elise Thijm, libero van Amsterdam, omhelsde haar voormalige teamgenoot Crouwel met wie zij in 2009 in Diemen Nederlands jeugdkampioen werd.

Coach Ronald Scheffers: "Een buitengewone teamprestatie. De dames hebben het allemaal zelf gedaan. Iedereen in het team heeft bijgedragen aan deze prestatie en met de back-up van meisjes A waren we niet te verslaan. Ik ben bijzonder trots en kijk dan ook met een goed gevoel uit naar volgend seizoen."

Voorzitter Jeroen de Lange prees de dames en hun coach om hun fanatieke inzet in en buiten het veld: "Begin februari al namen zij zelf het heft in handen om aan deze wedstrijd een feestavond te verbinden. Ze hebben alles zelf georganiseerd. Dat zegt iets over hun gedrevenheid en bravoure, ik hou daar wel van."Dames TIW-Survivors leggen lat hoog

DIEMEN - Het eerste damesteam van de softbalafdeling van TIW-Survivors legt de lat hoog. De ploeg gaat voor de titel in de vierde klasse.

Vorig seizoen had het team van TIW-Survivors te weinig speelsters. Door een samenwerking met OVVO kon er uit twee halve teams een team worden samengesteld dat uitkwam in de vijfde klasse. De ploeg had geen probleem met de tegenstanders en werd kampioen.

Dit seizoen beschikt dames 1 van TIW-Survivors over een volledig eigen team. Een aantal speelsters is teruggekeerd bij de club. De softbalsters stuiten op tegenstanders uit Amsterdam en Haarlem. De ambities zijn echter hoog: TIW-Survivors gaat voor het kampioenschap.

TIW-Survivors is de oefencampagne goed begonnen. De ploeg won van derdeklasser Almere (nipt) en DVH (18-2). TIW-Suvivors speelt nog een oefenduel. De competitie begint op vrijdagavond 18 april. TIW-Suvivors speelt dan thuis tegen Sparks Haarlem. Het duel op Sportpark De Diemen begint om 19.00 uur.

DKV Victoria is te sterk voor HBS: 15-10

DIEMEN - DKV Victoria speelde de eerste wedstrijd van het vervolg van de veldcompetitie. De ploeg uit Diemen won voor eigen publiek met 15-10 van HBS.

DKV Victoria wist HBS eerder dit seizoen in de uitwedstrijd al met 5-13 te kloppen. Zondag was het noodzakelijk om opnieuw de volle winst te pakken om uitzicht te houden op de eerste plaats.

Victoria ging in de eerste helft voortvarend van start. De speerpunten van het team leken ditmaal wel gescherpt en tot aan de rust werd er maar liefst negen keer gescoord. Door strak te verdedigen werden er slechts twee doelpunten weggegeven en dus kon Victoria met een ruime voorsprong gaan rusten.
De tweede helft verliep iets moeizamer. Victoria gaf wat ruimte weg en moest ook kansen prijsgeven. Toen HBS hieruit wist te gaan scoren, leek het toch nog even spannend te worden. Bij een stand van 12-9 wist de thuisploeg zich echter te herpakken. De voorsprong werd weer uitgebouwd en zo stond er bij het laatste fluitsignaal 15-10 op het bord.

Victoria blijft hiermee koploper Aurora op de hielen zitten en zal op 20 april zien of het langszij kan komen in een direct treffen.

Ruime zege SV Zeeburg

DIEMEN - Het eerste damesteam van SV Zeeburg is de hervatting van het veldseizoen met een mooie overwinning begonnen. De dames wonnen thuis met 21-12 van DSOV.

Het team heeft een goede wedstrijd gespeeld. Vanaf het begin van de wedstrijd werd er goed verdedigd, waardoor de tegenstanders er nauwelijks langs konden komen. In de aanval werd er goed gecombineerd en werd er na mooie acties gescoord. Voor rust was Zeeburg al behoorlijk uitgelopen. In de tweede helft gaf de thuisclub de voorsprong niet meer uit handen. Aankomend weekend speelt de ploeg uit tegen Vido in Purmerend. De wedstrijd start om 13.00 uur.

Jeugd Diemer IJsclub sluit seizoen af

Spelletjesmiddag in sporthal. Foto: Diemer IJsclub

Jeugd Diemer IJsclub sluit seizoen af

DIEMEN - De jeugdleden van de Diemer IJsclub hebben onlangs afscheid genomen van een mooi seizoen.

Terwijl de Nederlandse topschaatsers in Sotsji medaille na medaille behaalden, legde de Diemer IJsclub op de Jaap Edenbaan een nieuwe basis voor de toekomst. Ongeveer 140 kinderen in de leeftijd van vijf tot elf jaar kregen afgelopen winter schaatsles in zes groepjes op zaterdagochtend en vijf groepjes op vrijdagmiddag.

Het slot van het seizoen werd traditioneel gevierd met een spelletjesmiddag in Sportcentrum Wethouder F.B. Duran. De grote springkussens waren zoals altijd favoriet. Aan het einde van de middag kregen alle kinderen het officiële KNSB schaatsdiploma, variërend van A voor beginners tot en met E voor gevorderden. Voor het verkrijgen van het diploma moesten kinderen voldoen aan een aantal snelheids- en behendigheidseisen op de schaatsen.

Tot slot werden de begeleiders en trainers van de kinderen met een bloemetje in het zonnetje gezet.

Heren De Meeuwen declasseren De Robben

DIEMEN - De heren van De Meeuwen hebben zaterdag thuis De Robben uit Hilversum met 21-4 verslagen.

Eerder dit seizoen werd de uitwedstrijd nipt met 10-9 verloren, dus was het dé wedstrijd om revanche te nemen. Dat gebeurde. De Meeuwen declasseerde de tegenstander en boekte de grootste zege van het seizoen.

De Meeuwen kwam met 0-1 achter, maar stelde daarna snel orde op zaken en eindigde het eerste part met een 4-1 voorsprong. In het tweede part trok de ploeg uit Diemen deze lijn door en nam een 8-2 voorsprong. In het derde part deed De Meeuwen er nog een schepje bovenop en liep uit tot 14-4. In het laatste part werd er niet meer gescoord door de ploeg uit Hilversum, maar de thuisploeg scoorde maar liefst zeven keer waardoor de eindstand 21-4 werd. Voor het eerst scoorden alle veldspelers minimaal een keer.

De dames speelden zaterdag tegen de dames van De Aalscholver. Een makkelijke wedstrijd, zou blijken. De dames van De Meeuwen hadden duidelijk de overhand en wonnen eenvoudig met 11-6. De dames van De Meeuwen hadden zo ook de kans om wat nieuwe tactieken uit te proberen, bijvoorbeeld een man voor in de aanval laten liggen. De Meeuwen maakte een aantal mooie doelpunten en wist een aantal aanvallen heel erg netjes uit te spelen.

Nagelstyliste met 17 jaar ervaring biedt zich aan om u een schitterende set acrylnageltjes te bezorgen. Specialisme bijt- en zorgnagels. Nieuwe set € 42,50 en opvullen € 35,00. Actie in april: € 22,50 nieuwe set. Wij werken op afspraak! Tel.: 06-14666550.

Gezocht: Interieurverzorgster, 1 x per 3 weken, 4 uur; wit tarief; niet-rokend; in IJburg. Tel.nr.: 06 - 4924 0477.

Definitief ontharen?
Nu betaalbaar voor iedereen!
FlitZenzo Weesp
Tel.: 06-22504620
www.flitzenzo.nl

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

PEDICURE komt aan huis, tevens reparaties kleding en gordijnen, haal-en-brengservice 06-42161131

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595