DiemerNieuws

14 augustus 2014

DiemerNieuws 14 augustus 2014


Brugwachters hebben het druk

Foto: Trudy Kroese

De brugwachters hebben het druk in de zomer. Zon of regen, het lijkt niet uit te maken. De pleziervaart zorgt ervoor dat de Diemerbrug en Venserbrug dikwijls omhoog staan. Automobilisten, bromfietsers, fietsers en voetgangers hebben geen andere keuze dan even te wachten. De meesten kunnen geduld opbrengen, een enkeling klaagt. Maar het duurt nooit lang voordat de brug weer zakt.

Programma Diemer Festijn spreekt aan

DIEMEN - Tijdens het Diemer Festijn treden weer veel artiesten op. Ook dit jaar is er speciale aandacht voor specifieke doelgroepen als kinderen en senioren. Het Diemer Festijn duurt van woensdag 3 september tot en met zaterdag 6 september. Op de laatste dag vindt ook de jaarlijkse Gemeentedag plaats. De kermis gaat al op dinsdag 2 september van start.

Het Diemer Festijn begint in de feesttent op woensdag 3 september met een kindermiddag. De jongste inwoners van Diemen mogen eerst ballonnen oplaten en kunnen vervolgens in de feesttent genieten van een programma dat speciaal voor hen is samengesteld. De clown Jopie en Tante Angelique zullen de aandacht van de kinderen zeker weten vast te houden. De Kindermiddag wordt gesponsord door Rabobank Amsterdam.

's Avond zijn er optredens in de feesttent: de Diemenaar Quincy, Mike Petersen, Jeroen van der Boom en Leona Philippo zullen strijden om de gunst van het publiek.

Donderdagmiddag 4 september is de feesttent het domein van de senioren van Diemen. Het Amsterdams Volkstheater en zangeres Imca Marina zullen dan optreden voor de oudere inwoners van Diemen. Deze middag wordt altijd bezocht door veel inwoners van de woon- en zorgcentra De Diem en Berkenstede. De seniorenmiddag wordt gesponsord door de Diemer Apotheek. De bewoners van de zorgcentra worden door Oostenrijk Touringcars BV gratis naar de feesttent gebracht. Na afloop van de voorstelling worden zij weer met de bus naar huis gebracht. Bezoekers van de seniorenmiddag krijgen een kopje koffie aangeboden van Schoolcatering Diemen.

's Avonds treden DJ Pascal en Roy Donders op in de feesttent.

Vrijdagavond 5 september is er een speciaal programma in de feesttent: 'Diemen zingt Hazes mee'. Tijdens die avond staat de muziek en de specifiek Amsterdamse sfeer van de overleden zanger André Hazes centraal.

Vervolg op pagina 5.

Drietal aangehouden wegens diefstal scooter

DIEMEN - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag rond 02.00 uur in de wijk Buitenlust drie jonge mannen aangehouden die ervan worden verdacht dat zij een scooter hebben gestolen. Het gaat om jongens van 13, 15 en 15 jaar uit Amsterdam-Zuidoost.

De jongens namen de scooter, die op slot stond, mee uit de voortuin van een woning aan het C.J. der Kinderenplein.

Een oplettende burger zag dit gebeuren en waarschuwde de politie. Na een zoektocht, zondagochtend rond 02.00 uur, zijn de jongens bij de begraafplaats in de wijk Buitenlust aangehouden. De gestolen scooter hadden zij bij een basketbalveldje achtergelaten.

Een aantal bewoners van Buitenlust was getuige van de politieactie. Zij waren nog wakker of werden in hun slaap gestoord door de effectieve actie van de politie.

iPad van
burgemeester
even zoek

DIEMEN - Burgemeester Amy Koopmanschap was haar iPad vrijdag enige tijd kwijt.

"Ik had de iPad in mijn fietstas laten zitten en toen ik ging kijken was de iPad verdwenen. Maar ik heb een volger op de iPad (zoek mijn iPad) en heb samen met iemand van het secretariaat gekeken waar de iPad was. Het bleek dat er iemand met mijn iPad in Diemen liep. Wij zijn naar die plek gegaan en hebben die persoon gevolgd. De politie heeft hem even later aangehouden. De iPad was met behulp van een wachtwoord beveiligd. Ik vind het tamelijk dom van mijzelf dat ik de iPad in mijn fietstas heb laten zitten", aldus Koopmanschap.

Aanleg van rotonde op kruispunt in centrum start in september

DIEMEN - De gemeente begint in september met het aanleggen van een rotonde op de kruising Rode Kruislaan-Ouddiemerlaan-Martin Luther Kinglaan. Er is al begonnen met voorbereidende werkzaamheden.

De rotonde moet ervoor zorgen dat de verkeersveiligheid toeneemt. De gemeente komt hiermee tegemoet aan de wens van veel inwoners van Diemen.

Het is veel mensen opgevallen: op de plek waar de rotonde wordt aangelegd en in de directe omgeving worden regelmatig werkzaamheden verricht. Het betreft hier onder meer het omleggen van leidingen en kabels. Ook is er een aantal bomen gekapt tussen het kruispunt en de duiker (brug) bij de parkeergarage bij winkelcentrum Diemerplein. Er is bewust voor gekozen om pas in de loop van september met de aanleg van de rotonde te beginnen. Eerder beginnen is geen optie omdat in de eerste week van september het Diemer Festijn plaatsvindt en een deel van de Ouddiemerlaan wordt afgesloten. Het verkeer moet dan de ruimte hebben om voor alternatieve routes te kiezen.

Bij de aanleg van de rotonde wordt rekening gehouden met de toekomstige bouw van een tunnel onder het spoor bij het NS-station in het centrum. Deze tunnel zal in de toekomst worden gebruikt door voetgangers, fietsers en automobilisten. De tunnel eindigt op de Ouddiemerlaan, ruim voor de rotonde.

Het aanleggen van de rotonde heeft tot gevolg dat ook een deel van de Ouddiemerlaan opnieuw wordt ingericht. Het gaat hier om de trottoirs en de fietspaden. Dat is de reden dat een aantal bomen is gekapt. Langs de Ouddiemerlaan worden overigens nieuwe bomen geplant.

Het kruispunt waar de rotonde komt geldt als een van de blackspots in Diemen. Vooral fietsers klagen over de verkeersveiligheid op die plek. Fietsers die vanaf de Rode Kruislaan komen en linksaf de Ouddiemerlaan op willen rijden, worden vaak met onveilige situaties geconfronteerd. Dat geldt ook voor fietsers die vanaf de Ouddiemerlaan linksaf de Martin Luther Kinglaan in willen rijden. Ook fietsers die over de Ouddiemerlaan vanaf het station komen en linksaf willen om de Rode Kruislaan in te rijden worden wel eens geconfronteerd met een situatie die verre van veilig is.

2

wedstrijden speelt SV Diemen tijdens toernooi van De Meteoor

Van de lezers

Historische Kring
In het artikel 'HKD' digitaliseert historische foto's' staan een paar onjuistheden. Hierover wil ik het volgende mededelen. De HKD gebruikt het Zijper Beeldbank Beheer Systeem, ontworpen door Gerard van Nes, medewerker bij het Zijper Museum. In samenwerking met andere historische verenigingen werd de software verder ontwikkeld. Inmiddels zijn veel historische foto's via beeldbanken op het internet te bekijken: www.beeldbankdiemen.nl. De HKD heeft geen foto's van het Gemeentearchief Diemen (GAD) in haar collectie. Wel is er een overeenkomst om de beeldarchieven van de GAD en de HDK te digitaliseren en onderling uit te wisselen. In het artikel bleef onvermeld dat Dineke en Jan Groen voor hun belangrijke werk worden bijgestaan door een aantal Diemenezen die ook nog goed weten hoe Diemen er vroeger heeft uitgezien.De afgebeelde foto betreft niet de viering van Koninginnedag in Diemen, maar de eerste officiële viering van de bevrijding op het gemeentelijke sportterrein aan de Ouderkerkerlaan op 26 juni 1945. De zojuist uit ballingschap teruggekeerde burgemeester jhr. mr. L.E. de Geer van Oudegein (midden) staat op het punt om een toespraak te houden voor de toegestroomde Diemense bevolking (foto M. van Silfhout, collectie Gemeentearchief Diemen).
Wiard Krook, Diemen

Kelder
Als inwoner van de Prinses Irenestraat heb ik met verbazing het artikel gelezen over de wateroverlast. Hierin wordt weergegeven of het om een onbeduidend deel van onze woningen gaat: namelijk de kelder. Het tegendeel is het geval; in de zogenaamde kelderetage zijn wel onze slaapkamers en badkamer ondergebracht. Maisonnettewoning: 1 hoog; woonkamer plus keuken, begane grond slaapkamers en badkamer. Wij hopen daarom ook dat de Gemeente Diemen, samen met Stadgenoot, spoedig tot een oplossing komt.
Familie Beekman, Diemen

De lantaarnopsteker

Foto: oscar borghardt

Amsterdam liet in 1916 elektrische straatverlichting aanleggen. Het was een werkverschaffingsproject voor Belgische vluchtelingen die in Amsterdam verbleven.

Het Algemeen Dagblad van 16 augustus 1916 meldde: "Hedenavond is onze gemeente Diemen voor het eerst electrisch verlicht. Ruim een jaar geleden werd de overeenkomst met Amsterdam gesloten, waarbij dit zich verbond, onze gemeente electrischen stroom te leveren. De vergunning voor het leggen der kabels in den rijksweg werd echter eerst kort geleden verkregen, waarna met bekwamen spoed deze werden gelegd. Nu is aan het lange wachten een einde gekomen en mag Diemen zich verheugen in eene moderne straatverlichting, terwijl ook de meeste particulieren zijn aangesloten. Diemen was reeds aangesloten bij de Amsterdamsche bronwaterleiding, zoodat we nu goed licht en goed water hebben."
Eindelijk stond het in de krant, maar voor de Diemense gemeentearbeider J. Westland was dit geen goed nieuws. Omdat de openbare verlichting in het dorp inmiddels was omgebouwd van gas naar elektriciteit kwam zijn functie als lantaarnopsteker te vervallen. Op deze prentbriefkaart is hij, staande op een laddertje, nog aan het werk aan de Muiderstraatweg. Links zien we de Prins Hendrikkade met op de achtergrond de oude N.H.-kerk aan de Ouderkerkerlaan.

Weerbericht

Aanhoudend wisselvallig en koel zomerweer
Het imago van de warme zomer van 2014 loopt in deze fase van augustus een flinke deuk op. Een depressie boven het noorden van de Noordzee veroorzaakt een stevige zuidwestelijke luchtstroming waarmee koele onstabiele lucht wordt aangevoerd. Aan de buiencarrousel komt nog geen einde. Dit krijgt in het weekeinde een nieuwe impuls door een volgende depressie.

Vrijdag + het weekeinde
Voor vrijdag wordt toenemende bewolking verwacht. Later valt er enige tijd regen. Het wordt niet warmer dan 19 graden. Zaterdag kunnen we een mengelmoes verwachten van wolken, nu en dan zon en enkele buien. In de loop van zondag overheerst bewolking met kans op buiige regen. Er blaast steevast een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De nachtelijke minima schommelen rond 12 graden. Overdag blijft het kwik steken bij een koele 17 à 18 graden.

Trend na het weekeinde
Ook na het weekeinde houdt een stevige westelijke luchtstroming het zomerweer in zijn greep. Het sterk wisselvallige weer houdt daardoor onverminderd aan. Daarbij blijft het ook aanhoudend te koel voor de tijd van het jaar met een maximum tussen de 17 en 19 graden.

Weetje
Zowel juli 2013 als juli 2014 was zeer warm. Beide maanden staan in de top 10 van 'warmste julimaanden sinds 1901', resp. nummer 8 en 6. Het weer in juli 2013 was stabieler en daarom droger en zonniger dan juli 2014. Er kwam in juli 2013 een landelijke hittegolf voor. Juli 2014 was daarvoor te onbestendig en was weliswaar zeer warm, maar ook zeer nat.

Van de lezers

Historische Kring
In het artikel 'HKD' digitaliseert historische foto's' staan een paar onjuistheden. Hierover wil ik het volgende mededelen. De HKD gebruikt het Zijper Beeldbank Beheer Systeem, ontworpen door Gerard van Nes, medewerker bij het Zijper Museum. In samenwerking met andere historische verenigingen werd de software verder ontwikkeld. Inmiddels zijn veel historische foto's via beeldbanken op het internet te bekijken: www.beeldbankdiemen.nl. De HKD heeft geen foto's van het Gemeentearchief Diemen (GAD) in haar collectie. Wel is er een overeenkomst om de beeldarchieven van de GAD en de HDK te digitaliseren en onderling uit te wisselen. In het artikel bleef onvermeld dat Dineke en Jan Groen voor hun belangrijke werk worden bijgestaan door een aantal Diemenezen die ook nog goed weten hoe Diemen er vroeger heeft uitgezien.De afgebeelde foto betreft niet de viering van Koninginnedag in Diemen, maar de eerste officiële viering van de bevrijding op het gemeentelijke sportterrein aan de Ouderkerkerlaan op 26 juni 1945. De zojuist uit ballingschap teruggekeerde burgemeester jhr. mr. L.E. de Geer van Oudegein (midden) staat op het punt om een toespraak te houden voor de toegestroomde Diemense bevolking (foto M. van Silfhout, collectie Gemeentearchief Diemen).
Wiard Krook, Diemen

Kelder
Als inwoner van de Prinses Irenestraat heb ik met verbazing het artikel gelezen over de wateroverlast. Hierin wordt weergegeven of het om een onbeduidend deel van onze woningen gaat: namelijk de kelder. Het tegendeel is het geval; in de zogenaamde kelderetage zijn wel onze slaapkamers en badkamer ondergebracht. Maisonnettewoning: 1 hoog; woonkamer plus keuken, begane grond slaapkamers en badkamer. Wij hopen daarom ook dat de Gemeente Diemen, samen met Stadgenoot, spoedig tot een oplossing komt.
Familie Beekman, Diemen

Braderie op Diemerplein

DIEMEN - Op het Diemerplein werd zaterdag een braderie gehouden. Er waren diverse kraampjes waar uiteenlopende artikelen konden worden gekocht. Ook kon er worden genoten van een hapje en een drankje.

Start schooljaar in nieuwe school voor kinderen in Diemen-Noord

Brede school Noorderbreedte opent maandag de deuren aan de Tureluurweg

Even uitblazen tijdens de verhuizing op de grote trap. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Aanstaande maandag beginnen de leerlingen van basisschool Noorderbreedte in Diemen-Noord het nieuwe schooljaar in een nieuw lokaal in hun spiksplinternieuwe school. De leerkrachten startten hun nieuwe schooljaar afgelopen maandag al, tussen de verhuisdozen.

Het imposante gebouw bij de entree van Diemen-Noord is zo groot dat het wel wennen was voor veel bewoners van de wijk. Er zullen vanaf maandag dan ook twee basisscholen, twee peuterspeelzalen en een buitenschoolse opvang in gehuisvest zijn.

Dinsdagochtend wordt er druk gewerkt in de school. Het gebouw is ruim en licht, zelfs al staat de school nog vol met dozen en meubilair waar een plekje voor gevonden moet worden. Alle medewerkers zijn een week eerder teruggekomen van vakantie om de spullen, deels nieuw en deels door de verhuizers eerder deze vakantie vanuit de oude locaties naar de Tureluurweg gebracht, op hun plek te zetten. Wat waar komt, hoeven ze trouwens niet helemaal zelf te bedenken: een interieurarchitecte heeft de inrichting ontworpen en in elke ruimte hangt een plattegrond. Opvallend is de mix van oude en nieuwe spullen. "We moeten deze week 23 lokalen, leerpleinen en andere ruimtes inrichten", vertelt directeur Frans Verstraten, terwijl verhuizers net een nieuwe 'oude' kast door de gang loodsen. De kast zou zo in een huiskamer kunnen staan. Ieder lokaal krijgt er een. Ook komt er in ieder lokaal boven de instructietafel een grote rieten lamp te hangen. In de bibliotheek staan de boeken in de kast ingedeeld op kleur.

Het leerplein van de groepen 4/5 krijgt vorm. Foto: Trudy Kroese
Een speelplaats beneden en een boven. Foto: Ingrid van Vlijmen

De lokalen zijn gegroepeerd rond leerpleinen

De school heeft drie verdiepingen. In de centrale hal domineert een grote trap die aan de andere kant van de enorme glazen gevel op het schoolplein doorloopt. Dat schoolplein is al mooi ingericht met speeltoestellen. Het tweede schoolplein is een enorm terras op de eerste verdieping. Links een groot kooklokaal en met schuifwanden kan het speellokaal ertegenover worden omgetoverd tot podium, de trap is dan de tribune voor het publiek. De wanden van de gangen zijn voorzien van lekkere felle kleuren: geel op de begane grond en groen op de eerste en tweede verdieping. "Dit gebouw is heel duurzaam, we zijn bijna zelfvoorzienend", vertelt Verstraten. "We halen warmte uit de grond en op het dak liggen enorm veel zonnepanelen. Ook hergebruiken we alle meubels uit de oude locaties die nog goed waren."

10 jaar

De eerste plannen voor de nieuwe school stammen al uit 2004. Vooral de keuze van de locatie nam veel tijd in beslag. De bouw van de school, ontworpen door Bureau Leijh, Kappelhoff, Seckel, Van den Dobbelsteen (LKSVDD), startte op 1 mei 2013 op het perceel aan de Vogelweg/Tureluurweg. Het nieuwe gebouw is 3.600 m2 groot en heeft behalve een bijzonder uiterlijk ook een aantal bijzondere klimaat- en milieutechnische oplossingen. De bouwkosten bedroegen ruim 4,1 miljoen euro.

De lokalen zijn per vier gegroepeerd rond leerpleinen. Steeds twee groepen van 't Palet en twee groepen van De Duif. Zo komen de leerlingen maandag dan wel in een nieuw gebouw, maar dan wel bij hun vertrouwde klasgenoten in hun eigen klas. "De scholen zijn administratief nog apart, maar zullen hier in de praktijk steeds meer samen gaan werken en uiteindelijk één school vormen. We delen al één naam: Noorderbreedte", aldus Verstraten. De lokalen zijn minder groot dan je gewend bent, maar het is dan ook de bedoeling dat de leerlingen veel buiten de klas op het leerplein gaan werken. Daar zijn individuele werkplekken, maar ook zitjes om in groepjes samen te werken. Ieder leerplein is weer anders. Zo hebben de groepen 4 en 5 bijvoorbeeld zitjes met leren bankjes in felle kleuren en ook nog eens een enorme loungebank van steigerhout met kussens in de kleur turquoise.

'Ik heb er heel veel zin in om hier aan de slag te gaan'

Op de bovenste verdieping is meester Cees zijn groep 8 aan het inrichten. Een wand bestaat helemaal uit glas en kijkt uit op de A1. "Nee, ik ben niet bang dat mijn leerlingen te veel afgeleid zullen zijn door die grote ramen", zegt hij. "Ik ben heel blij met deze nieuwe, ruime, schone school. Dat de kinderen niet de hele dag in het lokaal zijn, maar ook veel op het leerplein werken, zal wel even wennen zijn. Ze krijgen ook geen eigen tafeltjes meer, maar een laatje in een kast om hun werk in op te bergen."

Een verdieping lager is leerkracht Marlies aan het werk in groep 6. "We hebben wel meer nieuwe scholen gezien, maar dit gebouw gaat nog een stapje verder, het is echt wow! Ik heb er heel veel zin in om hier aan de slag te gaan. Het zal ook veel makkelijker worden om met de kinderen in groepjes op hun eigen niveau te werken. De meubels maken de sfeer een beetje huiselijk. Zo is de overgang van huis naar school minder groot."

Maar nu eerst al die dozen verder uitpakken. Donderdagavond moet het klaar zijn, want vrijdag mogen de kinderen en hun ouders hun nieuwe school vast even komen bekijken. Op 10 oktober is de officiële opening.

Werkzaamheden in deel Arent Krijtsstraat

In een deel van de Arent Krijtsstraat worden werkzaamheden verricht. Het betreft het vernieuwen van de riolering en het aanleggen van nieuwe bestrating. De straat is al voor de bouwvakvakantie opengebroken. Het gevolg hiervan is dat bewoners al een behoorlijke tijd met een opengebroken straat worden geconfronteerd. De werkzaamheden moeten voor het Diemer Festijn afgerond zijn. Omdat de Ouddiemerlaan dan is afgesloten moet de doorgaande route via de Tobias Asserlaan en de Martin Luther Kinglaan dan weer open zijn.

Onderzoek naar storingen afvalcontainers Ouddiemerlaan

Vuilniszakken liggen op straat

Vuilniszakken liggen naast de containers.

DIEMEN - De gemeente gaat een onderzoek verrichten naar het functioneren van de afvalcontainers op de hoek van de Ouddiemerlaan en de Muiderstraatweg.

De afvalcontainers zitten dikwijls vol of zijn buiten bedrijf. Bewoners van de hoogbouw in de buurt konden maandagochtend vroeg opnieuw geen gebruikmaken van de containers. Rond 08.00 uur lagen er veel vuilniszakken naast de containers. Een van de containers was vol, de andere container was buiten bedrijf. Personeel van de gemeente haalde vlak daarna de vuilniszakken en ander afval van de straat, maar het was nog steeds niet mogelijk om gebruik te maken van de afvalcontainers. De gemeente ontvangt regelmatig klachten.

Bewoners van een deel van de Ouddiemerlaan, de Hartveldseweg en de Muiderstraatweg zijn aangewezen op de twee afvalcontainers op die plek. Bij een storing kunnen zij gebruikmaken van afvalcontainers in de buurt, maar ook die zitten soms vol of zijn buiten bedrijf.

"De containers op de hoek van de Ouddiemerlaan hebben inderdaad vaak storing en dat is heel vervelend voor de bewoners. De containers worden door een groot aantal bewoners gebruikt en de kleinste storing is dan al merkbaar voor bewoners. Bewoners kunnen hun afval overigens ook altijd in de containers in de Burgemeester Bickerstraat en de Prinses Irenestraat deponeren", aldus een woordvoerder van de gemeente. "We gaan onderzoeken waardoor de storingen worden veroorzaakt. Ook gaan we onderzoeken of de capaciteit van de containers wel voldoende is; mocht blijken dat dat niet zo is, dan kunnen we mogelijk iets oplossen door een ander type container te plaatsen (perscontainer) of te kijken naar de mogelijkheid van uitbreiding van het aantal containers. In de tussentijd zetten we de containers op de hoek van de Ouddiemerlaan 'open', wat betekent dat ze zonder pasje gebruikt kunnen worden."

Hans de Jong

Voorzitter tennisvereniging TVDZ
58 jaar
Inwoner van Diemen sinds 1989

Foto: Aram Goudsmit

TVDZ houdt op 24 augustus het barbecuetoernooi. Wat kunnen de deelnemers verwachten?
"Het barbecuetoernooi is een toernooi voor mixeddoubles, waaraan altijd veel van onze leden deelnemen. Na afloop is er heerlijk eten. Ik barbecue altijd voor alle aanwezigen."

Roger Federer of Rafael Nadal?
Roger Federer, want die plaatst prachtige artistieke ballen. Rafael Nadal is meer een powerspeler. Ik vind beiden overigens heel goede spelers."

Maria Sharapova of Anna Kournikova?
"Anna Kournikova. Beide dames zijn erg mooi, maar ik kijk toch liever naar Kournikova."

Wat zijn jouw hobby's?
"Naast tennis zijn dat masseren, schilderen, fotograferen, koken, lezen, kamperen en reizen."

Wat is jouw favoriete boek?
"Alle boeken van Simon Carmiggelt. Dat is de enige schrijver van wie ik de boeken kan herlezen."

En je favoriete muziek?
"Heel veel genres. Ik houd van rock, pop, jazz en blues. Ik speel zelf gitaar en drum ook."

Wat is jouw favoriete vakantieland?
"Voor het gemak zeg ik Frankrijk. Maar wij reizen door heel Europa, uiteraard met de tent."

In welke winkels in Diemen kom je graag?
"Wij doen de dagelijkse boodschappen bij Jumbo in Diemen-Noord. Maasdam in winkelcentrum Diemerplein vind ik een leuke en goede zaak."

Waar ga je uit?
"Als wij uitgaan is dat voornamelijk in Amsterdam. Maar als wij in Diemen uitgaan komen wij graag bij Roediez."

Favoriete plek in Diemen?
"Op dit moment onze achtertuin. Wij hebben de tuin onlangs opgehoogd, want binnenkort gaat de gemeente de straat ophogen."

Programma Festijn

Vervolg van voorpagina

André Hazes trad in het verleden op tijdens het Diemer Festijn. Johan Kettenburg, Denny Braaf, Barry van Vliet en Dré Hazes treden die avond op. Dré is de zoon van André Hazes. Deze avond is mede mogelijk gemaakt door Café 't Pandje.

Zaterdag 6 september is er een omvangrijk programma. Er is een kramenmarkt waar verenigingen en organisaties uit Diemen zich presenteren, een superbingo in de feesttent en uiteraard de Gemeentedag, die in en rond het gemeentehuis plaatsvindt. 's Avonds is er een lampionnenoptocht, die aan de inwoners van Diemen wordt aangeboden door winkeliersvereniging Diemerplein. 's Avonds zijn er optredens van Ruth Jacott, Gents, Robert Leroy en Peter Beense. De laatste zanger is inwoner van Diemen en een publieksfavoriet. Hij treedt vrijwel elk jaar op tijdens het Diemer Festijn. Het evenement wordt afgesloten met een vuurwerk op de loswal.

René Knigge, voorzitter van de Stichting Diemer Festijn, is tevreden over het programma dat er elk jaar op gericht is dat iedereen iets van zijn of haar gading vindt. De stichting is heel blij dat er ook dit jaar weer ondernemers zijn die een activiteit willen sponsoren. De leden van de Diemer Festijn Crew zullen zich ook dit jaar optimaal inzetten. Zij richten de feesttent in, draaien bardiensten, houden toezicht in en rond de feesttent en breken de tent na afloop van het Diemer Festijn weer af. Zij doen dit allen op vrijwillige basis. Ook dit jaar zijn er tijdens het Diemer Festijn weer een aantal regels van kracht: het is verboden om in de feesttent te roken en alcohol wordt alleen verstrekt aan bezoekers van 18 jaar en ouder. Jongeren vanaf 18 jaar kunnen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs in de feesttent een geldig polsbandje krijgen dat meteen om hun pols wordt bevestigd. Op de dinsdagavond voor de start van het Diemer Festijn kunnen jongeren al in de feesttent terecht om een polsbandje te halen.

Twee ongelukken

DIEMEN - In Diemen hebben vrijdagmiddag twee ongelukken plaatsgevonden.

Twee auto's botsten op de hoek van de Weesperstraat en de Treubweg tegen elkaar. Een inzittende van een van de auto's raakte gewond en is per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Op de Muiderstraatweg kwam een automobilist in botsing met een motorrijder. Een ambulance is ter plaatse geweest, maar de motorrijder hoefde niet naar het ziekenhuis.

Cursus voor ouders in Brede HOED

DIEMEN - In De Brede HOED aan de D.J den Hartoglaan start op woensdag 10 september een cursus voor ouders van kinderen van 1,5 tot 4 jaar.

De cursus wordt gegeven door Carien Ruijter, pedagogisch adviseur van het Ouder Kind Centrum, in samenwerking met de gemeente. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten die op de volgende data plaatsvinden: 10, 17 en 24 september en 1, 8 en 15 oktober, steeds van 19.30 tot 21.30 uur. Tijdens de cursus komen zaken aan bod als informatie over de ontwikkeling van een peuter, het stimuleren van het kind, het sturen van het gedrag van een kind, eten, slapen en zindelijkheid en druk en dwars gedrag. Elementen van de methode 'Positief Opvoeden' komen ook aan bod tijdens deze cursus. Ouders kunnen ook ervaringen uitwisselen. Geïnteresseerde ouders kunnen zich aanmelden via telefoonnummer 020-5555848 of door een e-mail te sturen naar cruijter@ggd.amsterdam.nl.

Bart Zeilstra is weer actief met maken van muziek

Muzikant uit Diemen volgt zijn eigen koers

DIEMEN - Bart Zeilstra (32) is sinds een klein jaar weer actief met het maken van muziek. De in een Amsterdams ziekenhuis geboren, maar in Diemen-Zuid opgegroeide, muzikant maakte in het verleden samen met zijn jeugdvriend Frans Frederiks furore als Lange Frans en Baas B. Bart Zeilstra werkt enkele avonden per week als barkeeper bij Het Wapen van Diemen.

Bart Zeilstra op doel in Diemen-Zuid.

Hoe was het om in Diemen-Zuid op te groeien?
"Heerlijk. Wij woonden op Boekweitdonk en voetbalden elke dag op straat. Er was volop ruimte om te spelen. Wij voetbalden vaak op het voetbalveldje achter ons huis of we bouwden hutten op de dijk, waar later een snelweg is aangelegd. Ik voetbalde meestal met Frans Frederiks en zijn broer Thijs, maar wij speelden ook dikwijls wedstrijden tegen jongens uit de straten in de buurt. Ik ging in Diemen-Zuid naar basisschool De Ark. Ik ben op jonge leeftijd lid geworden van een voetbalclub. Ik ging bij De Meer in Amsterdam spelen. Een aantal vrienden uit de buurt en van De Ark speelde bij die club en mijn opa Gerard Schep heeft bij die club in het eerste gespeeld. Hij was keeper. Ik heb tot mijn zestiende bij De Meer gevoetbald en ben toen gestopt omdat ik de sfeer niet meer zo leuk vond. Ik ben toen gaan tennissen bij ATVD in Diemen."

Hoe ben je met muziek in aanraking gekomen?
"Al heel vroeg. Toen ik vier jaar was kreeg ik een cassettebandje met het album 'Bad' van Michael Jackson. Dat bandje heb ik helemaal grijs gedraaid. Op de basisschool draaide ik cd's met Greatest Hits en toen ik iets ouder was, werd ik fan van Osdorp Posse en Extince, die bands waren de grondleggers van de Nederlandstalige hiphop. Op mijn vijftiende begon ik met een aantal jongens uit de buurt muziek met beats te maken. Wij noemden ons de D-Men Squad. Wij hingen vaak rond op het basketbalveldje in Duivendrecht waar we wat blowden en de eerste freestyles gerapt werden. Frans en Thijs en ik waren het meest serieus en zijn doorgegaan als D-Men. Van ons spaargeld hebben wij in de garage van de ouders van Frans en Thijs een studio gebouwd. Daar konden wij muziek opnemen."

D-Men werd in 2004 het hiphopduo Lange Frans en Baas B. De loopbaan van de band ontwikkelde zich snel en stormachtig. Lange Frans en Baas B maakten drie albums en scoorden diverse hits. Twee singles bereikten de eerste plaats in de Nederlandse Top 40: 'Zinloos' en 'Het Land Van'. Daarnaast verzorgde de band vijf jaar lang heel veel optredens.

'Ik wilde een ander leven gaan leiden en de knop omzetten'

Welke optredens staan je het meest bij?
"Het optreden op de Uitmarkt in Amsterdam. Er waren heel veel mensen aanwezig en wij speelden het nummer 'Het Land Van' voor het eerst live. Wij hadden dat nummer een paar weken eerder geschreven. Tijdens dat optreden werd er een videoclip van 'Het Land Van' opgenomen. Verder staan ook de optredens bij de Vrienden van Amstel Live in Ahoy' mij nog bij. Als je veel optreedt wordt het toch gewoon. Je draait vaak een show af op de automatische piloot. Maar bij speciale optredens zoals op de Uitmarkt en bij de Vrienden van Amstel Live waren wij vlak voordat wij het podium op moesten wel zenuwachtig. Maar na een minuut spelen was dat wel weg."

Hoe was het om plotseling beroemd te worden?
"In het begin was het te gek. Het is een blijk van waardering voor waar je mee bezig bent. Iedereen heeft aandacht voor de muziek en de persoon die mensen denken die je bent. Maar na verloop van tijd vond ik het minder worden. Iedereen wilde iets van mij en het ging altijd over Lange Frans en Baas B en onze muziek. Ook als ik op een verjaardag was ging het er al snel over, terwijl ik wel eens over andere dingen wilde praten. Uiteindelijk vond ik beroemd zijn niet meer prettig en had ik meer iets van: laat mij even lekker met rust."

'Ik vind het ook leuk om nummers voor andere artiesten te schrijven'

In 2009 zijn jullie gestopt.
"Ik wilde een ander leven gaan leiden en de knop omzetten. Ik was mijzelf kwijt. Ik heb mijn huis in Diemen verkocht en ben bij mijn vader ingetrokken. Hij woont ook in Diemen. Voor wij doorbraken was ik aan een studie psychologie begonnen. Daar was ik mee gestopt. Ik ben weer psychologie gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam en heb het leven van een student geleid. Ik ging naar cafés, vooral in De Pijp in Amsterdam, en werd weer lid van een voetbalclub. Ik speelde in het tweede zondagteam van SV Diemen met jongens als Yordi Yamali en Maarten Duynker. Ik heb een mooie tijd beleefd en het studentenleven ingehaald dat ik had gemist. Nadat ik drie jaar bij SV Diemen had gespeeld ben ik weer teruggekeerd bij De Meer, mede omdat een aantal vrienden van mij daar ging spelen. Ik speel er nog steeds, als laatste man van het tweede zondagteam."

Je bent weer actief in de muziek.
"Ik had het nummer 'Als ik in je ogen kijk' geschreven en dat op de plank laten liggen. Via een vriend kwam ik in contact met producer Thomas Bank. Wij hebben het nummer opgenomen en uitgebracht."

Fans van Lange Frans en Baas B zullen verrast zijn geweest door het nummer van Bart Zeilstra. Zij waren gewend aan de rapper, maar hoorden nu een ingetogen zanger die met veel gevoel zingt. De single sloeg niet echt aan. Recent bracht Bart Zeilstra het nummer 'Meer' uit, samen met Jayh Jawson. Het is een nummer waarin hij weer rapt. De single kreeg vlak na de presentatie veel aandacht, maar brak niet echt door.

Hij denkt niet dat hij in de toekomst nog veel rapnummers zal schrijven. Zijn interesse ligt momenteel bij andere muziekstijlen. Bovendien zou het schrijven en zingen van nieuwe rapnummers een terugkeer naar het verleden betekenen. En prestaties uit het verleden evenaren lijkt vrijwel onmogelijk, want als rapduo haalden Lange Frans en Baas B de top. "Ik wil mij nu focussen op het schrijven van nummers en het maken van muziek en daarbij op mijn gevoel af gaan. Ik vind het ook leuk om nummers voor andere artiesten te schrijven."

Hij laat een demo horen van een nummer dat hij recent heeft geschreven. Het is een ballad over een verbroken liefdesrelatie. Zeilstra zingt het nummer ingetogen. Hij heeft het momenteel enorm naar zijn zin. Hij werkt een paar avonden per week als barkeeper bij horecazaak Het Wapen van Diemen in Diemen-Zuid. Verder heeft hij alle tijd om zich bezig te houden met zijn passie muziek. Hij woont sinds enige tijd in De Pijp in Amsterdam. "Ik vond Diemen een perfecte plaats om op te groeien en het is hier ook heel goed wonen als je een gezin hebt. Het bevalt mij uitstekend in De Pijp. Het is een gezellige wijk en je kunt er leuk uitgaan. Maar ik kom nog vaak in Diemen. Voor mijn werk en om familie en vrienden te bezoeken. Wie weet kom ik hier nog eens terug."

Het is een vraag die veel fans bezig zal houden. Maken Lange Frans en Baas B in de toekomst een comeback?
"Zeg nooit nooit."

Veel muziek

D-Men en Lange Frans en Baas B hebben veel muziek geproduceerd. De eerste muziek werd op de markt gebracht in een periode dat er nog cd's werden verkocht en van downloaden nog geen sprake was.

D-Men bracht twee singles uit, Lange Frans en Baas B drie albums en 11 singles. Daarnaast bracht Bart Zeilstra als Baas B twee singles uit: 'Stel Je Voor', samen met Yes-R (2005) en 'Waar Ik Sta', samen met Jayh Jawson (2008).

Onder zijn eigen naam heeft hij twee singles uitgebracht: 'Als ik in je ogen kijk' (2013) en 'Meer', samen met Jayh Jawson (2014).

De Eenhoorn verbetert accommodatie

Manege hoopt nog meer leden aan te trekken

Jonge leden van de manege. Foto: Manege De Eenhoorn

DIEMEN - Manege De Eenhoorn in Diemen heeft met de beperkte middelen die zij heeft, door slim inkopen en de inzet van veel vrijwilligers, de accommodatie aanzienlijk verbeterd. Het streven is om de kwaliteit van de manege nog beter te maken en veel nieuwe leden aan te trekken. Voorzitter Eric le Grand vertelt over de ontwikkelingen van Vereniging Manege De Eenhoorn, die in juni het 30-jarig bestaan vierde.

Manege De Eenhoorn beschikt over een prachtige accommodatie op zo'n zes hectare grond aan Landlust, vlak bij het recycleplein van de gemeente. Enkele jaren geleden werd het moderne clubgebouw in gebruik genomen, recent heeft de manege een opknapbeurt ondergaan. De hekken en de bodems zijn vernieuwd, alle paarden hebben een nieuw zadel gekregen, er is een nieuwe shovel aangeschaft en er is begonnen met de aanleg van een ruiterpad op de grond van de manege dat binnenkort geopend zal worden.

De branchevereniging FNRS waardeert de manege in Diemen met drie van de mogelijke vijf sterren. Ook heeft De Eenhoorn een veiligheidscertificaat gekregen. Het bestuur van de vereniging streeft ernaar om de manege nog beter en aantrekkelijker te maken. Zo worden de komende jaren alle stallen op de manege vernieuwd.

Menege De Eenhoorn gaat zorgvuldig met het geld om

Op de manege staan veertig paarden. De helft van de paarden is eigendom van de manege zelf, de overige paarden worden er door particulieren gestald. De vereniging heeft zo'n 200 leden van wie er 150 rijden. De rijdende leden zijn vooral kinderen en jongeren, meest meisjes.

"De meeste van onze leden wonen in Diemen, maar wij krijgen steeds meer leden uit IJburg en de Watergraafsmeer. Voor mensen in de Watergraafsmeer zijn wij de manege die het dichtst bij hun woning ligt en in IJburg is geen manege. Wij zijn voor inwoners van de wijk IJburg makkelijk en veilig bereikbaar. Zij komen via de Nesciobrug in Diemen en rijden vervolgens over de fietspaden naar de manege. Vanuit IJburg ben je in de meeste gevallen sneller op de fiets bij onze manege dan met de auto vanuit Diemen."

Veel kinderen krijgen paardrijles bij Manege De Eenhoorn die hiervoor zes instructeurs op de loonlijst heeft staan. Daarnaast heeft de manege een beheerder en een stalmedewerkster in dienst. Naast de lessen worden er regelmatig wedstrijden op het terrein van de manege gehouden, zowel in de binnenbak als op het buitenterrein. Aan die wedstrijden doen ook leden van andere maneges mee. De vereniging gaat zorgvuldig met het geld om. In oktober werden er geluidswanden langs de weg achter de manege geplaatst. Dit betekende het einde van het lucratieve reclamebord dat aan de gevel hing van een gebouw van de manege. "Dit kost ons 60.000 euro per jaar", aldus Le Grand. "Wij hebben dit verlies aan inkomsten kunnen opvangen door zeer efficiënt te werken en daardoor geld te besparen."

De vereniging heeft plaats voor nieuwe leden. "De meeste leden zijn meisjes. Vaak stoppen zij rond hun 16e of 17e jaar met paardrijden. Zij krijgen dan andere interesses. Maar de meisjes van die leeftijd die wel blijven paardrijden zijn fanatiek. Onder hen zijn ook meisjes die later instructeur bij de vereniging worden."

Het doel van Manege De Eenhoorn is om binnen enkele jaren te groeien naar een vereniging met 250 rijdende leden. Het bestuur is ervan overtuigd dat dit mogelijk is.

iedere donderdag

Huis van de Buurt

Het Huis van de buurt in het Noorderlicht in Diemen-Noord is tot 2 september gesloten. De koffieochtend op donderdag gaat wel de hele zomer door. Iedereen is welkom van 09.30 tot 12.00 uur.

tot maandag 15 september

Expositie

Paula Rooney exposeert in het gemeentehuis. Sinds 1981 is deze Diemense werkzaam als zelfstandig kunstenaar. Zij maakt collages en gebruikt daarvoor vooral Japanse transparante stoffen, die ze soms beschildert. Inspiratie haalt Rooney uit oude geschriften en wandschilderingen. Daarnaast maakt ze strand- en duinlandschappen in pastel en aquarel. De expositie is te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

tot donderdag 25 september

Expositie

Guido La Rooij exposeert zijn schilderijen in Zorgcentrum De Diem. De expositie bestaat uit een groter werk bij binnenkomst en achttien kleinere. Zeven dagen per week kan de expositie bekeken worden, tussen 09.00 en 20.00 uur.

tot zondag 17 augustus

Sluiting Duranbad

Sportcentrum Duran is nog t/m 17 augustus gesloten.

donderdag 4 september

Klaverjasclub 't Kruidvat

De klaverjasclub in 't Kruidvat te Diemen-Zuid start weer met klaverjassen. De entree is € 3,-. Er wordt gespeeld in competitie, maar dat is niet verplicht. De zaal is open vanaf 19.30 uur en het klaverjassen begint om 20.00 uur.

vrijdag 5 september

Tablet Café

Voor mensen met een tablet of iPad wordt in de bibliotheek Diemen een Tablet Café gehouden. Tijdens het café kunnen ervaringen worden uitgewisseld en tips gedeeld. Medewerkers van de bibliotheek begeleiden de avond en belangstellenden kunnen gratis binnenlopen. Van 18.30 tot 20.00 uur.

10 en 14 september

Film in De Omval

De kinderfilm 'Loenatik, te gek!' gaat over de psychiatrische patiënten Bep Brul, De Majoor, Fats , Mevrouw De Haas en Dr. Doolittle van Loenatik. Zij zijn noodgedwongen teruggekeerd in de maatschappij nadat kliniek Zonnedael is opgeheven. Zuster Ten Hoeven mist haar geliefde patiënten en zonder hen heeft ze geen doel meer in haar leven. Wanneer de 'gekken' vernemen dat de zuster ontvoerd is, komen ze in actie en beginnen een uitbundige, gevaarlijke en prettig gestoorde zoektocht. Aanvang: 14.00 uur. Kosten: € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

11 en 14 september

Film in De Omval

'A Thousand Times Good Night' vertelt het aangrijpende verhaal van oorlogsfotograaf Juliette Binoche die niet kan kiezen tussen het gevaarlijke werk in conflictgebieden en haar gezin dat thuis in doodsangst op haar wacht. Aanvang 11 september 20.00 uur, kosten € 8,-. Op zondag 14 september start de film om 11.30 uur en is te combineren met een ontbijt. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

zaterdag 13 september

Cabaretier Jandino

Jandino Asperaat is terug in Theater de Omval met zijn show 'Hoe dan ook'. Voorgaande voorstellingen waren stuk voor stuk uitverkocht, dus geïnteresseerden moeten niet te lang wachten met reserveren. Aanvang: 20.30 uur. Kosten: € 18,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

dinsdag 16 september

Theaterpresentatie

Het nieuwe theaterseizoen van De Omval gaat van start met een presentatieavond. Op deze avond zullen de volgende artiesten een gedeelte van hun voorstelling laten zien: De Andersons, De Partizanen, Fuad Hassen, Pieter Jouke en Veronique Sodano. Aanvang: 20.30 uur. Kosten: € 5,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

woensdag 17 september

Voorpremière

De verfilming van de debuutroman van Franca Treur gaat 18 september officieel in première, maar is de avond ervoor al te zien bij Theater De Omval! 'Dorsvloer vol confetti' vertelt het verhaal van de twaalfjarige Katelijne die opgroeit in een strenggelovig boerengezin en leeft in een klein dorpje in Zeeland. Uitverkoren zijn lijkt hier de belangrijkste waarde, maar voor Katelijne trekt het lezen en het meegesleept worden door verhalen.
In het kader van De Nationale Filmdagen kost een kaartje voor deze film € 5,-. 20.00 uur. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

18, 23 en 24 september

Film in De Omval

'Magic in the Moonlight', de nieuwe romantische komedie geschreven en geregisseerd door Woody Allen, speelt zich af tijdens de jaren 20 in het prachtige Zuid-Frankrijk en gaat over meesterillusionist Stanley Crawford (Oscarwinnaar Colin Firth), die wordt gevraagd onderzoek te doen naar een jongedame die een spiritueel medium beweert te zijn (Emma Stone). In het kader van De Nationale Filmdagen kost een kaartje voor deze film € 5,-. 20.00 uur. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

zondag 21 september

Jeugdvoorstelling

In de jeugdvoorstelling 'Broers' van Cees Brandt staat de band tussen twee broers centraal. Het is een nachtelijk avontuur van twee broers die ruzie maken, maar elkaar toch nodig hebben. Het decor wordt tijdens de voorstelling gemaakt door een tekenaar. De voorstellingen van Cees Brandt zitten altijd vol fantasie en zijn een feest voor peuters en kleuters. Aanvang: 11.00 uur. Kosten: € 8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

donderdag 25 september

Cabaret

Cabaretgroep Op Sterk Water geeft een try-out in Theater De Omval. Bezoekers worden meegenomen op een ontdekkingsreis vol snelle, intelligente, hilarische, muzikale maar vooral virtuoze improvisaties. Aanvang: 20.30 uur. Kosten: € 16,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Teambuilding SV Diemen

Zondag 1 was op trainingskamp in Weert

Keeperstrainer Patrick Gerlof traint Dave Moen en Leroy Kroese.

DIEMEN - De zondagselectie van SV Diemen was afgelopen weekeinde op trainingskamp in het Limburgse Weert. Het trainingskamp was succesvol en stond voor een belangrijk deel in het teken van teambuilding.

De technische staf en de selectie van SV Diemen arriveerden vrijdagmiddag in Weert. De ploeg verbleef in een woonboerderij waar de afgelopen jaren vaker is gelogeerd. Robin Ternede, bestuurslid zondagsenioren, was de hele zaterdag aanwezig in Weert. "We waren met de zondag 1 en zondag 2 op trainingskamp. Wegens vakantie ontbraken er nog enige jongens van de eerste selectie. Doordat het zaterdag slecht weer was, heeft de technische staf het programma aangepast. Zaterdagochtend was er een boswandeling en 's middags is er getraind: voetvolley en een partij."

De technische staf en spelers zijn vrijdagavond en zaterdagavond uit eten geweest en hebben een glaasje gedronken. "Het trainingskamp stond voor een groot deel in het teken van teambuilding. De nieuwe jongens, onder wie de voormalige A-junioren die dit jaar bij de selectie zijn gevoegd, hebben de andere jongens leren kennen. Teambuilding is belangrijk voor een ploeg: als je elkaar goed kent en buiten het veld goed met elkaar kunt opschieten, ben je meestal bereid om in het veld een stapje extra voor elkaar te zetten." Zondag keerde de ploeg weer terug in Diemen. Dinsdagavond werd er voluit getraind op Sportpark De Diemen. Vanavond (donderdag) staat er opnieuw een training op het programma. Komend weekeinde neemt SV Diemen deel aan een toernooi van het Amsterdamse De Meteoor. Vrijdagavond speelt de ploeg van trainer Marc Stuut tegen IVV. Zondagmiddag speelt SV Diemen tegen CTO '70 of De Meteoor. "Uit de beschikbare spelers van zondag 1 en zondag 2 worden twee teams samengesteld. Het plan is dat zij allemaal maximaal één wedstrijd spelen. Het is in deze fase van de voorbereiding belangrijk om overbelasting te voorkomen", aldus Ternede.

Racing Club Heemstede

We trapten vorige week een balletje op het kunstgrasveld van Racing Club Heemstede. Een club met een verleden in het betaald voetbal en een stevige link met Ajax.

RCH speelde tot 1971 in het betaalde voetbal. In dat jaar voerde de KNVB een sanering door en dwong diverse clubs om de profrangen te verlaten en voortaan uit te komen bij de amateurs. Bij RCH speelden onder anderen Kick Smit, Loek Biesbrouck, de latere minister en burgemeester van Rotterdam Bram Peper, Arie van Eijden, die bij Ajax diverse functies bekleedde en Johan Neeskens. In de kantine van RCH is een permanente tentoonstelling ingericht. Uiteraard met veel aandacht voor Neeskens.

'Ajax koopt Johan II' las ik als negenjarige jongen in het voetbalweekblad 1-0. De talentvolle middenvelder werd met JC vergeleken. Dat beloofde wat! Neeskens bleek een heel ander type speler dan Johan Cruijff. Hij was een bikkelaar, een balafpakker pur sang en een speler met diepgang. Hij paste naadloos in het concept van Rinus Michels.

Neeskens veroverde al snel een basisplaats in het sterrenensemble in De Meer. Hij werd een publiekslieveling. Met Ajax veroverde hij drie maal in successie de Europa Cup I, won de wereldbeker en twee keer de Supercup. Neeskens werd al snel international en nam met Oranje twee keer deel aan een WK: het onvergetelijke toernooi in West-Duitsland in 1974 en het omstreden evenement vier jaar later in Argentinië.

In 1974 was Neeskens de aangewezen man voor de penalty's. In de groepswedstrijd tegen Bulgarije schoot hij twee maal raak vanaf de stip. Een van die strafschoppen moest hij overnemen. In de laatste wedstrijd van de tweede ronde maakte hij een velddoelpunt tegen Brazilië, de wedstrijd waarin het Nederlands elftal zich voor de finale plaatste.

In die eindstrijd op 7 juli 1974 in München opende hij de score vanaf de stip. Geen speler van West-Duitsland had op dat moment de bal aangeraakt!

Softballers TIW-Survivors gaan voor kampioenschap

Dames 1 van TIW-Survivors.

DIEMEN - De softballers van TIW-Survivors hervatten volgende week de competitie. De dames spelen op woensdag 20 en vrijdag 22 augustus, de heren op vrijdag 22 augustus. Beide teams zijn zomerkampioen en mikken op het kampioenschap.

De dames van TIW-Survivors kunnen terugkijken op een uitstekend eerste deel van de competitie. Het team staat na 12 duels op de eerste plaats. De ploeg uit Diemen slaagde erin om alle competitieduels te winnen en heeft 24 punten. TIW-Survivors heeft twee punten voorsprong op Quick Amsterdam 2, dat al 14 keer in actie kwam. Nummer 3 Cromtigers heeft 18 punten uit 12 duels.

De dames van TIW-Suvivors spelen op woensdag 20 augustus in Haarlem tegen Onze Gezellen 6. Die ploeg staat op de vijfde plaats en heeft 13 punten uit 12 duels. Op vrijdag 22 augustus speelt TIW-Suvivors thuis tegen Onze Gezellen 6.

De heren van TIW-Survivors zijn eveneens zomerkampioen.

De heren van TIW-Survivors zijn eveneens koploper. De ploeg vergaarde in 12 duels 22 punten. De grootste concurrenten zijn Thamen, dat 15 punten uit 11 duels heeft, en Rooswijk, dat in 12 duels 14 punten behaalde. De heren van TIW-Suvivors spelen op vrijdag 22 augustus een uitwedstrijd tegen Kinheim.

Hoewel beide teams van TIW-Survivors de zomertitel op zak hebben is het besef groot dat de prijzen pas aan het eind van de competitie worden verdeeld. Het doel van beide teams is om de titel te veroveren. Hoewel de teams op koers liggen is het zaak om niet te verslappen en de noodzakelijke punten te bemachtigen.

Zaterdag 1 SV Diemen

DIEMEN - Het eerste zaterdagteam van SV Diemen is ingedeeld in de 'Utrecht-poule'.

Het bestuur van SV Diemen vindt dit jammer en had liever gezien dat de ploeg was ingedeeld met meer ploegen uit de regio. Dit zou leiden tot meer derby's, minder reisafstanden bij uitwedstrijden en meer toeschouwers bij de wedstrijden. Het eerste zaterdagteam van SV Diemen stuit dit seizoen op de volgende tegenstanders: Buitenboys, BZC '13, DOB, Eemboys, Eemnes, SC 't Gooi, NVC, OSM '75, OSO, VIOD, Wasmeer, FC Weesp en Zuidoost United. De duels met FC Weesp, Zuidoost United en DOB kunnen worden gezien als derby's.

Op de website laat de KNVB juist weten te streven naar de meest optimale geografische indeling voor verenigingen. Dit is in het geval van de poule van de zaterdag 1 van SV Diemen niet gebeurd.

SCOOTERS Nieuw & gebr. scooterdumper.nl. Vespa en Piaggio met hoge korting uit voorraad ! Reparatie / onderhoud / verzekeringen / scooterlease / accessoires. Bloemendalerweg 41a Weesp 0294-414108 / 06-12868539 info@scooterdumper.nl

Definitief ontharen?
Nu betaalbaar voor iedereen!
FlitZenzo Weesp
tel.: 06-22504620
www.flitzenzo.nl

Uw huisdier, auto, huis, bedrijf, boot, favoriete (vakantie) plekje etc. Vereeuwigd in een mooi aquarel of acrylschilderij? Voor uzelf of als een prachtig cadeau? Voor inspiratie, kijk op
www.oedsoffringa.nl en mail of bel 06-25088803.

REPTIELEN, Grootste speciaalzaak van Nederland.
Groot ass. dieren, terraria, voedseldieren. Krekels € 1,50, sprinkhanen € 2,50
Adres: 1ste Loswal 2, Hilversum
tel.: 035-6975390
online: www.repshop.nl

Taxi Centrale Diemen
020-6905858

Gevraagd: Oppas voor opvang dochter van 6, met auto naar school brengen en opvangen en af en toe oppassen of weekendoppas.
bel 06-41545512

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Zon. 17 aug. Vlooienmarkt Amsterdam - Annie Romeinplein. Bezoekers Gratis Toegang. Donevents.nl
0294-237320

TE KOOP: Opnieuw te bekleden 3-zits Gelderland-bank + 2 fauteuils van Jan des Bouvrie met certificaat.
€ 350,- Tel.: 06-40376750.