DiemerNieuws

9 november 2017

DiemerNieuws 9 november 2017


Afvalstoffenheffing verder omlaag

DIEMEN De afvalstoffenheffing gaat in 2018 met 32,70 euro per huishouden omlaag. Dit bleek tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering over de begroting.

Het college van B en W had in de begroting al aangegeven dat de afvalstoffenheffing in 2018 met tien euro per huishouden zou dalen. De fracties van PvdA, D66, GroenLinks, DiemenLinksaf en SP hebben donderdag een amendement ingediend om de afvalstoffenheffing met nog eens 22,70 euro per huishouden te laten dalen. De gemeenteraad stemt donderdagavond over dit amendement, dat op een meerderheid kan rekenen.

Op dit moment zijn de kosten van de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing nog opgenomen in het totaalbedrag van de afvalstoffenheffing. Het betreft hier een bedrag van 250.000 euro per jaar. Het amendement houdt in dat kwijtschelding volgend jaar gefinancierd wordt uit de algemene middelen van de gemeente. Hierdoor kan het tarief van de afvalstoffenheffing met 32,70 euro per huishouden dalen. De afvalstoffenheffing werd bij het begin van de crisis verhoogd, omdat de gemeente geld nodig had om het niveau van de voorzieningen op peil te houden. De laatste vijf jaar is het tarief van de afvalstoffenheffing steeds licht gedaald. Met deze daling komt het tarief iets onder het tarief van voor de crisis.

5

Rosali Herder op kandidatenlijst van de PvdO

DIEMEN Rosali Herder krijgt een plek op de kandidatenlijst van de Partij van de Ouderen voor de gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart 2018 plaatsvinden. Zij zal als nummer 3 op de kandidatenlijst staan.

Herder verliet onlangs de fractie van Leefbaar Diemen na kritiek van haar fractiegenoten op haar functioneren als fractievoorzitter van die partij. Zij zit sindsdien als Fractie Herder in de gemeenteraad. Herder blijft tot de gemeenteraadsverkiezingen als Fractie Herder lid van de gemeenteraad.

Herder was in 2000 een van de oprichters van Leefbaar Diemen. De partij kwam in 2002 met twee wethouders in het college. Herder was een van de wethouders. De andere wethouder was Steven Dijk.

De Partij van de Ouderen kwam in 2014 in de gemeenteraad. De oppositiepartij heeft twee zetels in de raad: fractievoorzitter Peter Prins en Sylvia Raveling. Prins rekent erop dat het aantal zetels van de partij na de gemeenteraadsverkiezingen zal stijgen tot drie of vier en dat Herder dus op een verkiesbare plaats zal staan. "Ik heb Rosali onlangs het aanbod gedaan om op onze kandidatenlijst te komen. Zij heeft dat geaccepteerd. Zij is al lang raadslid en kent veel mensen in Diemen." De PvdO presenteert in december de kandidatenlijst.

Leerlingen van De Kersenboom ontbijten met burgemeester

Burgemeester Boog serveert het ontbijt. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Leerlingen van brede school De Kersenboom hebben woensdagochtend in de raadszaal van het gemeentehuis ontbeten met burgemeester Erik Boog. Het betrof het landelijke burgemeestersontbijt. Er werd aandacht gevraagd voor het feit dat het belangrijk is dat kinderen gezond ontbijten voordat zij naar school gaan.

Brigitte Wielage lijsttrekker van de VVD

DIEMEN Brigitte Wielage is lijsttrekker van de VVD tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Wielage is momenteel fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad. De VVD stelt op 16 november de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vast.

Buurtkamer

Foto: Trudy Kroese

De bewoners van de Rode Kruislaan hebben nu een eigen buurtkamer.

8

Zogenaamde 'Dakdekkers' lichten bewoner op

DIEMEN Een bewoner van het centrum van Diemen is opgelicht door een niet-bestaand dakdekkersbedrijf. Dit meldt de politie.

Op vrijdag 27 oktober verschenen er vier mannen aan de deur van de bewoner. Deze mannen deden zich voor als dakdekkers.

De bewoner had toevallig last van een lekkage op het dak en sloot een overeenkomst met de mannen. De mannen hebben de lekkage niet gerepareerd en zijn er met het geld van de bewoner vandoor gegaan.

Politie

De recherche is een onderzoek gestart. De politie laat weten dat er groepen zijn, voornamelijk mannen, die zich voordoen als dakdekkers en hun diensten aanbieden. Professionele bedrijven bieden zich niet op deze manier aan, aldus de politie. Mensen die benaderd zijn door 'dakdekkers' kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844.

Weerbericht

Opnieuw wisselvallig, minder koude nachten

De week begon met een winterse speldenprik, maar een vroege winterse periode lijkt onwaarschijnlijk. Vanaf vrijdag veroorzaken uitlopers van depressies wisselvallig weer met daarbij een straffe wind. De temperatuur stijgt tijdelijk een paar graden. In het weekend vloeit polaire lucht het Noordzeegebied binnen. Het wordt dan iets kouder met enkele buien.

Vrijdag + het weekeinde

Vrijdag is het half tot zwaar bewolkt met kans op wat regen. Er waait een krachtige westenwind. In de middag wordt het 11 à 12 graden. In de nacht naar zaterdag regent het enige tijd. Overdag is er vrij veel bewolking met kans op enkele buien. Af en toe klaart het op. Het wordt 9 graden. Ook zondag is het onbestendig met enkele buien. In de nacht daalt het kwik naar 4 à 5 graden. Overdag wordt het 7 à 8 graden.

Trend na het weekeinde

Maandag neemt het aantal buien geleidelijk af. Er blaast nog een stevige noordwestenwind. Dinsdag nadert een gebied van hoge luchtdruk. Het is dan enkele dagen veelal droog en rustig met af en toe zon. Er is kans op mist. De maxima liggen rond 8 graden. In de nacht is een graadje vorst mogelijk.

Weetje

November is een overgangsmaand. Soms kan het begin november al winters koud zijn. Tussen 1 en 10 november 1980 vroor het elke nacht tot -7 graden. Op 3 november 1980 bleef zelfs overdag de temperatuur onder nul. Dat was recordvroeg. Daarentegen kan het ook nog aangenaam, zelfs bijna nazomers, zacht zijn. Tussen 1 en 10 november 2015 werd het tussen de 15 en 20 graden.

'De automobiel reed harder dan de gang van een paard'

De Diemense veldwachter Jan Kloosterman was eind mei 1903 bij de rechtbank in Amsterdam. In maart was hij namelijk betrokken geweest bij een flink incident bij de Diemerbrug. Toen hij bij de Diemerbrug een automobiel zag aankomen die "harder reed dan de gang van een paard", gaf hij de wegpiraat een stopteken. Een rijbewijs bestond nog niet, maar de bestuurder van de auto had wel een vergunning nodig om op rijkswegen te mogen rijden. Niet de bestuurder toonde deze vergunning, maar zijn broer. Terwijl veldwachter Kloosterman met de inmiddels uitgestapte bestuurder bekvechtte, deed zijn broer een poging achter het stuur te kruipen. Daarbij gaf hij, aldus Kloosterman, "een stomp tegen mijn borst en een trap tegen de beenen zoodat deze ontveld werden". Daarop schoot een tiental dorpsgenoten de veldwachter te hulp, waarna ze de broers opbrachten naar het raadhuis verderop. En nu staan ze dus bij de rechter. De aangeklaagde ontkent de veldwachter te hebben aangeraakt, waarbij hij niet uitsluit dat deze zich bezeerd heeft aan "de pedalen en verschillende ijzeren voorwerpen in de auto". Toch geeft de rechter hem wegens mishandeling een flinke geldboete en een maand voorwaardelijk.

Uitgebrande auto gebruikt bij liquidatie

Diemen De auto die op 4 september aan de Griend in Diemen in brand werd gestoken, blijkt als vluchtauto gebruikt bij de liquidatie op Ergin Basacki in Rotterdam. Dit meldt de politie.

De auto, een KIA Rio, blijkt een Amsterdamse huurauto te zijn. Eerder besteedde AT5 al aandacht aan de auto die op 4 september op de Griend in Diemen in vlammen op ging. Via het verhuurbedrijf is de identiteit van de huurder wel achterhaald, maar onduidelijk is of de huurder ook de gebruiker was van de auto.

In 'Opsporing Verzocht' toonde de politie op dinsdag 7 november de route die de auto's hebben gereden en de stops die zijn gemaakt. Hopelijk zijn er getuigen die op deze stops de verdachten hebben gezien.

VVD: uitbreiding beveiliging Bergwijkpark en station

Veel mensen voelen zich onveilig in Bergwijkpark en omgeving. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN De fracties in de gemeenteraad hebben tijdens de eerste vergadering over de begroting via moties en amendementen voorstellen gedaan voor nieuw beleid.

De fractie van de VVD wil uitbreiding van de beveiliging bij station Diemen-Zuid en in Bergwijkpark. De bewoners van de containerwoningen voor studenten bij Bergwijkpark maken zich zorgen over hun veiligheid. Ook vinden er regelmatig incidenten plaats. Een aantal studenten vertelde dit onlangs aan het DiemerNieuws. De VVD vraagt het college van B en W om ervoor te zorgen dat de verlichting in Bergwijkpark goed werkt. Daarnaast wil de oppositiepartij dat het college de gemeenteraad nog deze maand informeert over wat de kosten zijn van uitbreiding van de beveiliging. Particuliere beveiligers zijn nu actief van maandag tot en met vrijdag van 17.00 uur tot 22.00 uur. De VVD wil dat deze beveiliging wordt uitgebreid tot 24.00 uur en dat de beveiligers ook in de weekeinden tot middernacht toezicht gaan houden. De liberalen vragen tevens of extra inzet van de politie tijdens deze uren tot de mogelijkheden behoort en of het mogelijk is om de handhavers van de gemeente in te zetten.
De VVD wil ook dat de wijkagenten fulltime actief worden. De liberalen wijzen erop dat de wijkagent in Diemen-Noord slechts twee dagen per week actief is en willen uitbreiding van de capaciteit, zodat de wijkagent overdag, maar ook in de avonduren en 's nachts aanwezig is in Diemen-Noord. De VVD heeft een amendement ingediend over de verbetering van de verlichting rondom winkelcentrum Diemerplein.

D66 vraagt om onderzoek naar glasvezel
in heel Diemen

De fracties van GroenLinks, D66, Partij van de Ouderen en DiemenLinksaf willen dat er in Huis van de Buurt 't Kruidvat een derde dag komt voor de opvang van mensen met beginnende dementie. Het betreft hier een activiteit van de Stichting Welzijn Diemen (SWD). In Huis van de Buurt 't Kruidvat in Diemen-Zuid is nu twee dagen per week dagopvang voor mensen met beginnende dementie. Dit maakt het voor de deelnemers mogelijk om langer mee te doen aan de Diemense samenleving en het ontlast de mantelzorgers. De Stichting Welzijn Diemen wil de dagopvang graag met een dag uitbreiden. Dit kost ongeveer 19.000 euro per jaar, aldus de indieners van de motie. De vier partijen verzoeken het college van B en W om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de SWD om de extra dag voor dagopvang te realiseren.

De fracties van GroenLinks en DiemenLinksaf vragen het college van B en W te onderzoeken of er belangstelling is voor een ouderenraad, die zal bestaan uit inwoners van Diemen met een AOW-gerechtigde leeftijd. De partijen stellen dat de ouderenraad een goed onderdeel zou vormen van de inspanningen van de gemeente om inwoners op een laagdrempelige wijze meer bij de politiek te betrekken. Er zijn al een kinderraad en een jongerenraad.

Ook willen GroenLinks en DiemenLinksaf dat het college onderzoekt of een app als Youmee in Diemen gebruikt kan worden om burgers op een laagdrempelige wijze te betrekken bij plan- en besluitvorming. De app zou gecombineerd kunnen worden met de reeds gelanceerde app Meldingen openbare ruimte. GroenLinks wil ook onderzocht zien of het mogelijk is om losstaande fietsenrekken te plaatsen bij de ingang van winkelcentrum Diemerplein aan het Van Markenplantsoen/Kerckerinckweg. D66 heeft een motie ingediend die ertoe moet leiden dat in Diemen glasvezel wordt aangelegd. De democraten willen dat het college onderzoekt wat de kosten zijn en een inschatting op welke termijn heel Diemen van glasvezel kan worden voorzien.

GroenLinks en DiemenLinksaf willen ouderenraad

Leefbaar Diemen wil de toeristenbelasting laten stijgen ten bate van de algemene middelen. Door de drukte in Amsterdam zal het aantal toeristen in Diemen toenemen en de toeristenbelasting is relatief laag. Ook wil Leefbaar Diemen dat het college de mogelijkheid onderzoekt om 'de driehoek' bij het Diemerbos als sportaccommodatie in te richten en een overzicht van de kosten.

De fractie van de PvdA vraagt om een reserve van 1 miljoen euro in te stellen voor aanloopverliezen voor sociale woningbouw. Die reserve is in 2007 opgeheven. De PvdA meent dat de financiële positie van de gemeente dusdanig goed is dat de reserve weer kan worden ingesteld.

Gemeente niet blij met inzet 'oude' trams

DIEMEN Het GVB gaat met ingang van de invoering van de dienstregeling van de Noord-Zuidlijn in de zomer van 2018 oud materieel laten rijden op lijn 19. Het nummer van tram 9 wordt vanaf dat moment gewijzigd in lijn 19.

De Partij van de Ouderen (PvdO) heeft hier recent vragen over gesteld aan het college van B en W. Het college van B en W laat de PvdO weten dat zij tot voor kort niet op de hoogte was van deze maatregel van het GVB, maar dat het bedrijf dit inmiddels heeft bevestigd.

Zorgen

De PvdO maakt zich zorgen over het inzetten van oud materieel omdat deze trams minder gebruiksvriendelijk en minder comfortabel zijn dan de moderne trams. De PvdO wijst hier onder meer op de hoge instap. Het college van B en W wijst de PvdO erop dat die trams in het midden ook een lage instap hebben.

Het college van B en We heeft navraag gedaan bij de Vervoerregio en die heeft aangegeven dat het inzetten van oud materieel binnen de concessie-eisen valt. Het college van B en W heeft erop aangedrongen dat nieuw trammaterieel zo snel mogelijk op lijn 19 wordt ingezet. In het Vervoerplan Noord/Zuidlijn zal lijn 16 worden opgeheven en lijn 24 minder frequent gaan rijden (twee van de drie lijnen in het huidige net waar deze trams op rijden), terwijl de tramvloot van het GVB toch optimaal ingezet moet worden. Daarom zal dit materieel op een andere lijn moeten gaan rijden, aldus de Vervoerregio.

Het GVB is bezig om nieuw materiaal te bestellen, de zogenaamde 15G-trams. De nieuwe trams gaan naar verwachting vanaf medio 2019 rijden. Ze gaan oudere modellen vervangen en gaan te zijner tijd onder meer rijden op de vernieuwde Amstelveenlijn. Daarna zullen de nieuwe trams ook op andere lijnen worden ingezet.

Steekpartij in pand Nienoord

DIEMEN In een pand aan Nienoord in Diemen-Zuid heeft woensdag rond 12.15 uur een steekincident plaatsgevonden.

Een man stak een andere man. Het slachtoffer is met lichte verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Vereniging Manege De Eenhoorn ontvangt vierde FNRS-ster

Leden van De Eenhoorn op de manege. Foto: Sophie Kuilman

DIEMEN Manege De Eenhoorn aan Landlust 3 in Diemen heeft zaterdagmiddag de vierde FNRS-ster ontvangen. De ster werd uitgereikt door Haike Blauw, directeur van de FNRS. De FNRS is de landelijke brancheorganisatie voor maneges.

De FNRS werkt met een systeem van sterren voor maneges. Een manege kan maximaal vijf sterren behalen. Het aantal sterren zegt iets over de kwaliteit van de accommodatie, het niveau waarop les wordt gegeven en het welzijn van de paarden.

Welzijn

Het welzijn van de paarden speelt een grote rol bij de beoordeling en daarop scoort De Eenhoorn maximaal. De rijbanen zijn verbeterd en hebben een uitstekende kwaliteit. Tevens zijn er diverse goed gedraineerde paddocks gekomen waarin de paarden de gehele dag ruwvoer ter beschikking hebben. Daarnaast zijn er grote weidepercelen waar de paarden vrij kunnen lopen met daaromheen mogelijkheden om buitenritten te maken.
Vereniging Manege De Eenhoorn is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met zo'n 300 leden en 23 manegepaarden. Leden van jong tot oud kunnen er paardrijden op verschillende niveaus.
Ook worden er regelmatig FNRS-wedstrijden georganiseerd en zijn er lessen voor kinderen met speciale behoeftes, zoals kinderen met autisme.
"Een manege die wordt gerund door een vereniging is in Nederland een unieke constructie. De inzet van bestuur, leden en gemeente heeft geleid tot dit mooie resultaat", aldus Eric Legrand, voorzitter van de vereniging. "We hebben veel geld in de manege geïnvesteerd en hebben hiervoor waardering gekregen van de landelijke brancheorganisatie. Dat is heel leuk."

Amendement voor daling afvalstoffen-heffing

Vervolg van voorpagina.

De indieners van het amendement vinden dit het juiste moment om de afvalstoffenheffing met een aanzienlijk bedrag te laten dalen omdat de financiële positie van de gemeente inmiddels gezond is en de begroting, mede door de septembercirculaire, ook op termijn voldoende ruimte heeft. De septembercirculaire is een overzicht van de gelden die de gemeente van het Rijk ontvangt.

De fractie van de VVD, die er al jaren op wijst dat inwoners van Diemen hoge lokale lasten betalen, is uiteraard voorstander van het dalen van de afvalstoffenheffing. Fractievoorzitter Brigitte Wielage: "Ik vind het wel jammer dat de coalitiepartijen ons niet de kans hebben gegeven om het amendement mede te ondertekenen. Die partijen weten immers dat wij ons altijd hebben verzet tegen de hoge afvalstoffenheffing. De kwijtschelding is als element in het tarief van de afvalstoffenheffing opgenomen ter grootte van 250.000 euro. Dat noemt de coalitie nu 'minder eigenlijk', dat is niet correct. De inwoners van Diemen hebben dus al die jaren te veel betaald. Daarnaast willen wij weten of de gemeente na het verlagen van de afvalstoffenheffing bepaalde ambities wel kan waarmaken, bijvoorbeeld de eventuele vestiging van een middelbare school en de aanleg van hockeyvelden." De Partij van de Ouderen zal het amendement steunen, geeft fractievoorzitter Peter Prins aan. Dit geldt ook voor de Fractie Herder. Rosali Herder laat weten dat zij bereid is het amendement mede te ondertekenen.

Percentage

Leefbaar Diemen heeft een motie over de afvalstoffenheffing ingediend en wil dat de afvalstoffenheffing met een percentage van het tarief daalt. Dit zou betekenen dat eenpersoonshuishoudens met een grotere daling te maken krijgen dan meerpersoonshuishoudens. Ook wil de partij dat het dividend dat Meerlanden aan de gemeente uitkeert niet in de algemene reserve wordt gestort, maar wordt gebruikt om de afvalstoffenheffing verder te laten dalen. De oppositiepartij wil dat het bedrag dat de gemeente aan kwijtschelding kwijt is wordt doorberekend aan de gemeentelijke afdeling die hiervoor verantwoordelijk is, de afdeling Sociale Zaken. De partij wil tevens dat er in de wijken betere mogelijkheden komen om het afval te scheiden.

Jos Houben

Vrachtwagenchauffeur
63 jaar
Sinds 59 jaar inwoner van Diemen

Foto: Oscar Borghardt

Vertel eens iets over jouw werk.
"Ik ben vrachtwagenchauffeur bij de firma Peeters. Ik werk alleen in Nederland. In het verleden was ik internationaal vrachtwagenchauffeur. Het is heel leuk werk, want je bent vrijwel elke dag ergens anders. Ik vind het helemaal niet erg om alleen in de cabine te zitten. Ik heb soms de radio aan, maar ik let vooral op wat er op de weg gebeurt."

Wat zijn jouw hobby's?
"Biljarten en zwemmen. Ik biljart al heel lang. Vroeger was ik lid van de biljartvereniging van Café Mell, nu al jaren van de vereniging van Café 't Pandje. Ik zwem elke zondag in Sportcentrum Wethouder F.B. Duran, altijd met een vast groepje. Zo blijf ik in conditie."

Jouw favoriete zaak in Diemen?
"Ik kom elke zaterdag bij de groentekraam en de kaasboer op de markt op het Diemerplein. Ik ga vrijwel elke zaterdag langs bij M & F Haarmode in de Jan Bertsstraat. Ik praat dan even bij met de kapsters Marion en Nicole. Meestal neem ik taart mee."

Heb je een favoriet vakantieland?
"Ik kwam als internationaal vrachtwagenchauffeur vaak in Scandinavië. Dan was het in Nederland nog goed weer en lag daar al sneeuw. Ik vond het altijd wel leuk en spannend om door de sneeuw te rijden. Het is gelukkig altijd goed gegaan."

Wat is jouw beste eigenschap?
"Ik ben niet vaak boos, dat laat ik liever aan anderen over."

En jouw slechtste?
"Ik houd er niet van om lang te wachten."

Wat kan er beter in Diemen?
"Ik vind dat er eenrichtingsverkeer moet komen in de Burgemeester De Kievietstraat. Nu moeten auto's elkaar in een smalle straat passeren."

Allerzielen op begraafplaats kerk

Foto: Jan Ronday

DIEMEN De rooms-katholieke parochie Sint-Petrus' Banden heeft donderdagavond Allerzielen gehouden. Na afloop van een speciale mis bezochten de aanwezigen het kerkhof achter de kerk om mensen te herdenken die het afgelopen jaar zijn overleden. Vrijwilligers hadden ervoor gezorgd dat het kerkhof fraai verlicht was met toortsen en graflichtjes.

Fietspad tussen IJburg en Diemerbos is gereed

DIEMEN Het fietspad tussen IJburg en het Diemerbos van 770 meter is af. Van IJburg naar het midden van het Diemerbos is de route nu twee kilometer korter.

Dit fietspad was het allerlaatste stukje in de fietsverbinding tussen de Amsterdamse stadsdelen IJburg en Zuidoost. Het fietspad maakt deel uit van compensatiemaatregelen in verband met de verbreding van de A1 en het verleggen van de A9. Maar ook is het fietspad aangelegd om gemakkelijker het Diemerbos te bereiken. Het Diemerbos is van Staatsbosbeheer en ligt in de gemeenten Diemen en Amsterdam in de zogenaamde Diemerscheg. Het bos grenst in het zuidwesten aan de Gaasp en de Bijlmerweide, in het oosten aan het Amsterdam-Rijnkanaal en het dorp Driemond en in het noorden aan de recreatiegebieden Overdiemen en Penbos

Buurtkamer Rode Kruislaan

De bewoners organiseren er activiteiten

De opening van de buurtkamer. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN De 'Flatmakers' van de Rode Kruislaan die actief zijn met Community Building hebben nu de beschikking over een eigen buurtkamer. De kamer is gevestigd in het gebouw van kinderopvang de Toversteen aan de Rode Kruislaan 1260.

Burgemeester Erik Boog en een aantal bewoners hebben de buurtkamer vorige week woensdag geopend. Het project Community Building is begin dit jaar van start gegaan. Door het project hebben meer bewoners elkaar leren kennen, is de sfeer verbeterd en worden er activiteiten georganiseerd.

Community Building is een initiatief van de gemeente Diemen en Woonstichting Rochdale, die de flats aan de Rode Kruislaan verhuurt. De initiatiefnemers krijgen ondersteuning van Irma Vroegop en Birgit Oelkers van Plan en Aanpak. Irma en Birgit hebben veel ervaring met Community Building.

Het project kan rekenen op een groep actieve bewoners die zelf veel activiteiten organiseert.

Eigen buurtkamer

De bewoners hadden aangegeven dat zij behoefte hebben aan een eigen buurtkamer. De gemeente heeft hierop ingespeeld en de buurtkamer voor een periode van een jaar gehuurd van de Toversteen.
De bewoners van de Rode Kruislaan en andere buurtbewoners kunnen de buurtkamer gebruiken voor vergaderingen en bijeenkomsten. Ook worden er activiteiten georganiseerd. Elke donderdag is er van 19.30 tot 20.30 uur een inloop: bezoekers kunnen koffie komen drinken en tafeltennissen. De inloop wordt begeleid door Peter en Mohammad. Elke dinsdag- en vrijdagochtend is er van 09.30 tot 10.00 uur ochtendgymnastiek onder leiding van Mirja. Elke veertien dagen vindt er op de zaterdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur een bijeenkomst voor jongeren plaats: de RKL Youth Club. Het aantal activiteiten in de buurtkamer wordt in de nabije toekomst uitgebreid.

De Diemer Harmonie geeft 12 november haar najaarsconcert.

Vrijdag 10 november

René van Meurs

20.30 uur | Theater de Omval

De voorstelling 'Ik beloof niks' zou zo weer een avond vol mooie verhalen, rake grappen, improvisatie en een flink tempo kunnen worden, maar René belooft niks.

Filmavond

19.30 uur | De Ontmoeting

De film 'As It Is In Heaven' wordt vertoond. De film start om 20.00 uur. Na de film is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en drankje.

10 en 11 november

Actie Wereldwinkel

10.00 uur | Diemerplein

Iedere vrijdag en zaterdag staat de winkelwagen bij de apotheek met veel artikelen uit verre landen. De jubileumactie i.s.m. Unicef, 'Geef een schooltas aan Syrische kinderen', duurt nog t/m 5 december.

zaterdag 11 november

Lezing bij de HKD

14.00 uur | De Schakel

Lezing over textielrestauratie door mevrouw Corrie Swinkels-Verwer. Zij vertelt over haar werk in het Rijksmuseum en toont een deel van haar uitgebreide verzameling textiel. Gratis toegang voor iedereen, ook niet-leden HKD.

Repair Café

14.15 uur | Zorgcentrum De Diem

Elke tweede zaterdag van de maand zijn de reparateurs van het Repair Café aanwezig om kapotte spullen te repareren. Een eigen bijdrage is niet verplicht.

Weet je nog wel

20.30 uur | Theater de Omval

Maaike Widdershoven, Tony Neef en Ruud Bos vormen een hartverwarmend trio dat het publiek met hun programma een onvergetelijke avond bezorgt. Een ode aan het Nederlandse cultuurgoed met tijdloze liedjes en verhalen uit hun rijke beroepsleven.

Zondag 12 november

BeeBall

10.00 uur | Sportcentrum Duran

BeeBall-ochtend voor kinderen vanaf 4 jaar. Er zijn drie BeeBalltrainingen: 12 november, 26 november en 10 december. Informatie: info@tiw-survivors.nl.

Kerkdienst

10.00 uur | De Ontmoeting

Voorganger Mevr. A. Schage-Buitenbos. Er is een kinderdienst en opvang voor de jongste kinderen. Tijdens het koffiedrinken is Het Elsengroen (cadeauwinkel van de wereld) aanwezig met een kraam.

Viering

10.30 uur | Sint Petrus'
Bandenkerk

Woord- en Communieviering in teken van de diaconie, met het Hagunnankoor. Voorganger is pastor H. Hartog.


Diemer Harmonie

14.00 uur | Theater de Omval

Het jaarlijkse najaarsconcert, thema: 'Reis door de tijd'. Kaarten aan de zaal of reserveer via penningmeester@diemerharmonie.nl.

Dinsdag 14 november

'Walk With Me'

14.00 & 20.00 uur |
Theater de Omval

Film over de wereldberoemde boeddhistische leermeester Thich Nhat Hanh. Hij woont samen met andere zenboeddhistische monniken en nonnen in Plum Village, Zuid-Frankrijk.

Donderdag 16 november

'Manifesto'

20.00 uur | Theater de Omval

Dertien scènes, dertien manifesten en dertien keer Cate Blanchett. Beeldend kunstenaar en regisseur Julian Rosefeldt putte uit meer dan vijftig manifesten van beeldend kunstenaars, denkers, regisseurs en andere intellectuelen om met 'Manifesto' een humoristisch beeld te schetsen van de constante schreeuw om verandering.

Vrijdag 17 november

'Houston we've got a problem'

20.30 uur | Theater de Omval

Er kan veel in het theater, zo niet álles… maar sciencefiction, daar brandt niemand zich aan. Zeg dat tegen Silvester Zwaneveld, Emiel de Jong en Ruud Smulders en zij nemen je mee op reis tot ver buiten de dampkring. Laat je in een duizelingwekkende baan rond de aarde slingeren, verlies jezelf in zwarte gaten en kom los van je stoel in deze zwaartekrachtloze komedie.

Mijn Avondje Omval

Twee vrijkaartjes winnen voor een voorstelling in Theater de Omval en uw recensie in het DiemerNieuws? Dat kan bij de muziekvoorstelling 'Weet je nog wel' van Tony Neef, Ruud Bos en Maaike Widdershoven op zaterdag 11 november.

Hoe?

Als u wordt uitgenodigd om deze keer onze recensent te zijn voor 'Mijn Avondje Omval' kunt u eerst samen van de voorstelling genieten en schrijft u daarna in een kort verslag (van ongeveer 200 woorden) wat u van de avond vond, met een leuke foto. Uw recensie wordt gepubliceerd in het DiemerNieuws.

Stuur voor vrijdag 10 november 12.00 uur een e-mail met uw naam naar mijnavondjeomval@theaterdeomval.nl. Zet in het onderwerp 'Vrijkaarten Weet je nog wel'. U hoort dan zo snel mogelijk of u de vrijkaarten hebt gewonnen.

Vaart in Diemen komt er weer aan

Netwerkbijeenkomst voor Diemense ondernemers

Voor de zesde keer organiseren Ondernemend Diemen en de gemeente Diemen de netwerkbijeenkomst voor ondernemers Vaart in Diemen.

Vaart in Diemen werd vorig jaar druk bezocht. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Ondernemend Diemen en de gemeente houden op dinsdag 14 november (van 17.30 tot 22.00 uur) voor de zesde keer de grote netwerkbijeenkomst voor alle ondernemers in Diemen, Vaart in Diemen 2017.

De bijeenkomst wordt gehouden in Venduhuis De Eland. Letterlijk langs die 'Vaart in Diemen', de Weespertrekvaart, verzamelen Diemense ondernemers zich daar voor een avondje netwerken onder het genot van een hapje en een drankje. Als thema staan de 3 P's centraal: People, Planet, Profit, de uitdaging om de sociale, milieu- en economische facetten van ondernemen te combineren.

Terwijl Vaart in Diemen de eerste vijf maal een plenair en workshopgedeelte had, is ditmaal gekozen voor een plenaire sessie met een dagvoorzitter en sprekers. De sprekers hebben hun sporen verdiend op verschillende gebieden van duurzaamheid.

Diverse sprekers zullen aandacht op duurzaamheid vestigen

Ook voor het netwerken is weer veel aandacht met een lopend buffet met – geheel in het thema – aandacht voor streekproducten, een pauze en afsluitende borrel.

Joop Saan, voorzitter van Ondernemend Diemen, en wethouder Jeroen Klaasse van Economische Zaken openen Vaart in Diemen. Deelname aan Vaart in Diemen is gratis, maar aanmelding is verplicht (via www.ondernemenddiemen.nl).

Startende ondernemers

Wethouder Jeroen Klaasse zal tijdens Vaart in Diemen ook kort de aandacht vragen voor de opening van de aanmelding voor ZAAI Diemen, een coachingstraject voor startende ondernemers (die maximaal drie jaar bezig zijn). In navolging van het succes van dit programma in Amstelveen, Aalsmeer en de Haarlemmermeer vindt ZAAI in de eerste helft van 2018 ook in Diemen plaats. Ondernemend Diemen is een van de partners van dit project. Het betreft een traject voor een groepje van tien tot vijftien startende ondernemers die in de maanden februari tot en met juni circa zes maal deelnemen aan bijeenkomsten (individuele en gezamenlijke coachingsessies, masterclasses door en netwerkbijeenkomsten met lokale ondernemers). Geïnteresseerden kunnen zich tot 10 januari opgeven, waarna speeddates met de kandidaten worden gehouden en er vervolgens een selectie plaatsvindt. Wethouder Klaasse: "Ik ben blij dat wij, naast de goede contacten met de gevestigde ondernemers, ons nu ook expliciet gaan focussen op startende ondernemers. Onze hoop is dat zij zich met behulp van ZAAI verder ontwikkelen als ondernemer en zij zich daarnaast meer verbonden gaan voelen met de gemeenschap van Diemense ondernemers. Juist op deze Vaart in Diemen, die zich richt op verschillende dimensies van duurzaamheid, vraag ik graag aandacht voor de start van ZAAI: zaaien - groeien - oogsten in Diemen." Voor informatie en aanmelding voor coachingstraject zie: www.zaaidiemen.nl.

Aanmelden voor Vaart in Diemen: www.ondernemenddiemen.nl

Boek vol herinneringen

Zo zal het boek eruit gaan zien. Foto: Ray van Schaffelaar

DIEMEN Het boek 'Herinneringen aan Diemen' moet een boek worden met herinneringen van 'gewone' Diemenaren. Fotograaf Ray van Schaffelaar uit Diemen en schrijver René Snoek zoeken daarom Diemenaren die hun herinneringen en verhalen willen delen.

Ray en René van uitgeverij Mijn Biografie Boek leggen levensverhalen van mensen vast in een persoonlijk boek. "Wij zijn enorm geïnteresseerd in mensen en wat er in hun leven gebeurt", vertelt Ray. "Dat bracht ons op het idee voor dit nieuwe project: een boek over de geschiedenis van Diemen, maar dan net even anders." 'Herinneringen aan Diemen' zal gaan over opgroeien, wonen, werken, leven en liefhebben in Diemen. "Iedereen kan meedoen. Het boek wordt samen met alle deelnemers geschreven. Hun herinneringen, verhalen en anekdotes vormen de kern van het boek." Via een formulier op de website kunnen mensen hun verhalen kwijt. "Dat hoeven echt geen literaire meesterwerkjes te zijn. Het gaat juist om die gewone, herkenbare, alledaagse dingen. Korte of langere herinneringen aan de kinderjaren, schooltijd, werk en gezin. Aan de oorlog, de wederopbouw, de jaren 60, 70, 80 en daarna." Het duo hoopt zo een mooi overzicht te kunnen geven van Diemen door de jaren heen. Spannend is het wel, wat zal er aan verhalen binnenkomen? "De eerste bijdragen hebben wij al binnengekregen, die zijn echt prachtig om te lezen."

Deelnemers krijgen een korting op de verkoopprijs van het boek. Want voor wat hoort wat, vinden de makers.

Wie ook een mooi verhaal heeft kan meedoen via mijnbiografieboek.nl/herinneringen-aan-diemen.html.

Punt voor dames De Meeuwen

Vernieuwde ploeg heeft twee punten

De Meeuwen heeft veel nieuwe speelsters. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Het eerste damesteam van De Meeuwen heeft in de thuiswedstrijd tegen UZSC 5 met 5-5 gelijkgespeeld.

Twee weken geleden speelden de dames van De Meeuwen een uitwedstrijd tegen UZSC 5. Die werd door de dames uit Diemen nipt verloren: 2-1. De Meeuwen begon zaterdagavond sterk aan de wedstrijd en nam een 3-1 voorsprong. De bezoeksters vochten terug en kwamen op 4-4. Vlak voor tijd pakte De Meeuwen een 5-4 voorsprong, maar kort daarna wist UZSC 5 langszij te komen: 5-5.

Het is een spannend seizoen voor De Meeuwen. Aan het eind van vorig seizoen zijn vier basisspeelsters om verschillende redenen vertrokken. Er zijn nieuwe speelsters voor in de plaats gekomen: Jane Mauw, Marinke Maltha, Alieke Vos, Roos Morsink en oud-speelster Vera Sonépouse. Zij blijken van grote waarde voor het team. Veel nieuwe speelsters hebben al (meerdere keren) gescoord en verdedigend sterke acties gemaakt.

Coach Marcel van Wijngaarden is aan het eind van vorig seizoen gestopt. Tim Niessen, aangetrokken vanuit vereniging Otters 't Gooi, is de nieuwe coach van de ploeg.

De dames van De Meeuwen hebben na vijf duels twee punten en staan op de tiende plaats van de eerste klasse A. De dames spelen op zondagmiddag 12 november een uitwedstrijd tegen het vierde team van UZSC. De wedstrijd begint om 16.00 uur. Het eerste herenteam van De Meeuwen kwam afgelopen weekeinde niet in actie. De ploeg uit Diemen heeft na vier duels negen punten en staat op de derde plaats van de derde klasse B. De heren spelen zaterdag 11 november een uitwedstrijd tegen De Reuring. De wedstrijd gaat om 20.45 uur van start.

Dames van SV Zeeburg spelen gelijk: 24-24

DIEMEN Het eerste damesteam van SV Zeeburg heeft in de uitwedstrijd tegen SEW met 24-24 gelijkgespeeld. Het betekende het eerste puntverlies voor de handbalploeg uit Diemen.

Coach Doug van Leeuwen gaf zijn speelsters de opdracht mee om de wedstrijd in Wognum geconcentreerd te beginnen. SV Zeeburg begon goed en nam een voorsprong van enkele punten. De ploeg van SEW reageerde goed en wist eveneens het doel te vinden. Net als in voorgaande duels verslapte SV Zeeburg in het tweede deel van de eerste helft. Daarnaast kreeg de ploeg uit Diemen een tijdstraf. De thuisclub maakte hier gebruik van en deed er een schepje bovenop. Bij rust leidde SEW met 13-10.

SV Zeeburg startte goed aan de tweede helft en kwam binnen tien minuten langszij. De defensie van de bezoeksters speelde echter niet zo sterk als tijdens de laatste wedstrijden. De wedstrijd bleef gelijk op lopen. In de laatste minuut kregen beide teams nog een kans. Die twee kansen werden echter niet benut.

SV Zeeburg heeft na vijf duels negen punten en staat op de tweede plaats van de hoofdklasse van de zaalcompetitie. Geel Zwart heeft na vijf duels tien punten en is lijstaanvoerder. SV Zeeburg speelt op zondag 12 november een thuiswedstrijd tegen VOC in Sporthal Diemen. De wedstrijd begint om 13.10 uur. VOC heeft na vijf competitiebeurten vier punten en staat op de achtste plaats.

SV Diemen speelt gelijk bij SV Ouderkerk

Gerrie Breugem, trainer van SV Diemen, is teleurgesteld. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN SV Diemen heeft in de uitwedstrijd tegen SV Ouderkerk met 3-3 gelijkgespeeld. Bij rust was de stand 2-2.

SV Diemen kwam na 25 minuten op voorsprong door een treffer van Gianno dos Passos. Nadat SV Ouderkerk twee keer had gescoord, maakte Tommy Gans gelijk via een schitterende vrije trap. Na de hervatting miste Peter Kroese namens SV Diemen een strafschop. Een speler van de thuisclub ontving een rode kaart. Marco Moelee zette SV Diemen op een 2-3 voorsprong en SV Diemen dacht de punten binnen te hebben. Maar in blessuretijd kreeg de thuisclub een penalty die langs doelman Jeffrey Meering werd geschoten. SV Diemen-trainer Gerrie Breugem is teleurgesteld. "Ik vind SV Ouderkerk een heel matige ploeg. Wij hadden moeten winnen. Wij speelden in de tweede helft een tijd tegen tien man en hebben ook kansen gecreëerd, die wij niet hebben benut. Het was jammer dat wij die strafschop tegen kregen. Keeper Jeffrey Meering heeft het overigens goed gedaan." SV Diemen heeft na zeven duels zeven punten. Komend weekeinde is SV Diemen vrij.

Beeball in Duranhal

DIEMEN Honk- en softbalvereniging TIW- Survivors houdt op zondagochtend 12 november in Sportcentrum Wethouder F.B. Duran in Diemen-Zuid een Beeball-training voor kinderen vanaf vier jaar. De training duurt van 10.00 tot 11.00 uur.

Kinderen dienen sportkleding en sportschoenen zonder zwarte zool mee te nemen. BeeBall is een stoer en leuk spel voor jongens en meisjes. Door de kleine teams en eenvoudige spelregels worden kinderen volledig bij het spel betrokken en zijn ze volop in beweging. Bij BeeBall staan teamgeest en sportiviteit voorop. Ook op zondag 26 november en zondag 10 december zijn er Beeball-trainingen. Voor meer informatie: info@tiw-survivors.nl.