DiemerNieuws

15 november 2018

DiemerNieuws 15 november 2018


Verdachten brandstichting niet vrij

Diemen Simona I. (24) en Rachid V. (27), twee van de verdachten van de brandstichting in de nacht van 18 op 19 juli 2017 in een van de studentenflats aan de Rode Kruislaan, worden niet vrijgelaten.

De advocaten van het tweetal verzochten dinsdagochtend tijdens een zitting van de rechtbank om invrijheidstelling van hun cliënten. De advocaat van V. zei dat de verdenking onder meer gebaseerd is op de verklaringen van twee getuigen, onder wie de beschermde anonieme getuige. De raadsman stelt grote vraagtekens bij de betrouwbaarheid van deze twee getuigen, omdat het hier zou kunnen gaan om twee premiejagers die aasden op het tipgeld dat door de politie beloofd werd. Ook zouden de persoonlijke omstandigheden van beide verdachten het rechtvaardigen om de strafzaak in vrijheid af te wachten. Eventueel met een enkelband, zoals de advocaat van V. opperde. De rechtbank wees het verzoek van de verdediging af. Volgens haar zijn er nog voldoende ernstige bezwaren. Daarnaast heeft de flatbrand grote impact gehad op de nabestaanden en de maatschappij, waardoor het persoonlijk belang van de verdachten ondergeschikt is aan het maatschappelijke belang.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen drie verdachten van de flatbrand is hoogstwaarschijnlijk volgend jaar januari.

3

Sinterklaas arriveert zaterdag in Diemen

DIEMEN Sinterklaas komt op zaterdag 17 november aan in Diemen.

De kindervriend uit Spanje en zijn Pieten komen rond 10.15 uur met de stoomboot aan bij de loswal.

Het programma op de loswal begint al om 09.30 uur. Entertainer Martin Williams zal voor een feestelijke sfeer zorgen en de kinderen voorbereiden op de komst van de sint.

De duikpieten arriveren rond 10.00 uur en daarna arriveert de stoomboot uit het verre Spanje. Op de loswal wordt Sinterklaas welkom geheten door burgemeester Erik Boog en kinderburgemeester Nilaya Holwijn. De Pieten zullen langs de Weespertrekvaart versnaperingen uitdelen.

Daarna gaat Sint Nicolaas met een brandweerauto naar het Diemerplein. De goedheiligman wordt op het Diemerplein opnieuw van harte welkom geheten door de burgemeester en de kinderburgemeester.

Op het Diemerplein wordt van 11.15 tot 12.30 uur een pietenfestijn gehouden, waar onder andere danspieten en ballonpieten hun dansjes en hun creaties aan de kinderen zullen laten zien. Bezoekers krijgen gratis koffie, thee en warme chocolademelk. De Pieten zullen ook daar lekkernijen uitdelen, waaronder glutenvrije pepernoten. Sinterklaas maakt daarna een rondleiding door winkelcentrum Diemerplein.

Vervolgens gaan Sinterklaas en zijn Pieten naar de andere winkelcentra in Diemen. Zij brengen van 13.30 tot 14.00 uur een bezoek aan winkelcentrum Diemen-Noord en bezoeken daarna, van 14.15 tot 15.00 uur, winkelcentrum De Kruidenhof in Diemen-Zuid.

De intocht van Sinterklaas wordt georganiseerd door de Stichting Sinterklaas in Diemen en is mede mogelijk gemaakt door de vele sponsors.

Najaarsconcert Diemer Harmonie is groot succes

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN De Diemer Harmonie heeft zondagmiddag in Theater de Omval haar jaarlijkse najaarsconcert gehouden. Het concert stond onder leiding van dirigent Vincent van den Bijlaard. Het thema van het concert was: 'Drama en romantiek'. Het publiek toonde zich enthousiast over het concert.

2

Concerten EDOG

Foto: Trudy Kroese

EDOG Muzikaal Theater verzorgt op zondag 25 november twee uitvoeringen van het concert 'EDOG 40 jaar in beweging'.

15

Jan Wolkers in Diemen (1)

Weesperstraat kijkrichting west. Foto G. Akkerman, 1963.

Een inspiratiebron voor grote schrijvers lijkt Diemen nooit geweest. Toch valt dat wel mee. Gerard Reve wandelde op zondag vaak met zijn opa naar het dorp om er wat te drinken en te snoepen. Later zocht Gerard heimelijk soms een plekje achter in de Petruskerk. Ger Verrips liet zich door Frits Reurekas rondleiden bij de Diem om ter plaatse een goede indruk te krijgen om een oorlogsscène te beschrijven. Frits Grönloh, alias Nescio, werd niet altijd vrolijk van Diemen, maar zijn herinneringen aan de wandelingen door Diemen en de rododendrons in de Weesperstraat kreeg hij nooit uit zijn hoofd.

In 1840 laat Jacob van Lennep zijn personage Van Baalen klagen over de zeer slecht onderhouden weg van Diemerbrug naar Weesp. Hij had weleens gedacht dat hij de rit er niet levend af zou brengen: "Ik ben ervan overtuigd dat mijn rijtuig ervan gelust heeft."

In 'Horrible Tango' komt Jan Wolkers in Diemen terecht. Bij toeval. In juli 1967 vraagt sigarenwinkelier Sacksioni in de Rijnstraat hem of hij niet een baantje weet voor een man uit Guadeloupe. In een koffiehuis in de buurt wordt Wolkers naar een papierhandel vlak bij de Weesperstraat in Diemen verwezen.

Weerbericht

Vrij zonnig en droog, geleidelijk kouder

Het zachte novemberweer loopt deze week ten einde. Boven het continent ontwikkelt zich een megasterk hogedrukgebied dat zich in het weekeinde naar Scandinavië verplaatst. Het groeit uit tot een zeer krachtige blokkade. Het blijft dan ook droog enige tijd. Aan de zuidflank komt een oostelijke stroming op gang waarmee koude continentale lucht onze richting uitstroomt.

Vrijdag + het weekeinde

Vrijdag is het droog. Na het oplossen van lokaal mist of lage bewolking wordt het vrij zonnig. Er waait een zwakke zuidoostenwind. Het wordt 10 graden. Zaterdag is het wederom vrij zonnig. De kans op mist wordt in het weekeinde kleiner omdat de aantrekkende oostenwind drogere lucht aanvoert. Ook zondag schijnt de zon, maar met kans op enkele wolkenvelden. Het is koud met een maximum van circa 7 graden. In de nacht kan het licht vriezen.

Trend na het weekeinde

Het Scandinavisch hogedrukgebied zwaait ook komende week de scepter. Het is een vroeg winterse situatie met een koude oostenwind. Het wordt nauwelijks meer dan 5 graden. In de nacht vriest het licht. Het blijft overwegend droog met zonneschijn en soms wolkenvelden.

Weetje

Er zijn dit jaar tot nu toe 16 dagrecords gesneuveld. Dat waren 13 warmtedagrecords maar ook 3 koudedagrecords in februari en maart en in september. Het jaar 2018 strooit niet alleen met temperatuurrecords maar is ook zeer zonnig. Het recordzonnige jaar 2003 lijkt te worden overtroffen. In De Bilt staat de teller nu op 1962 zonuren tegen in totaal 2021 uren zon in 2003.

Concert van Diemer Harmonie

Vervolg van voorpagina.

De bezoekers in Theater de Omval konden zondagmiddag genieten van een afwisselend concert. De Diemer Harmonie speelde originele werken voor een harmonieorkest, die werden afgewisseld met bewerkingen van filmmuziek en lichte muziek. De Diemer Harmonie kan terugkijken op een geslaagd jaar met een goedgevulde agenda. Naast een aantal optredens in Theater de Omval gaf het orkest in 2018 maar liefst vijf concerten in de buitenlucht: tijdens Duke op het Diemerplein, op Koningsdag voor het gemeentehuis van Diemen, bij de 4-meiviering achter het gemeentehuis, tijdens Monumentendag op Fort Diemerdam, en in Noordwijk als afsluiting van een repetitieweekend. Bovendien was er in maart een dubbelconcert met de WesterHarmonie in de Oosterkerk in Amsterdam.

Sinds maandag extra beveiliging bij station Zuid

Motie over extra toezicht direct uitgevoerd

De gemeenteraad heeft een besluit genomen voor extra toezicht bij station Diemen-Zuid en omgeving.

Bij station Diemen-Zuid is extra toezicht. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Er is tot en met maart 2019 extra toezicht door particuliere beveiligers bij station Diemen-Zuid en omgeving. Het gaat om toezicht op werkdagen en in de weekeinden van 17.00 tot 24.00 uur. Dit heeft de gemeenteraad donderdag besloten. Er werden diverse moties aangenomen.

Het besluit is een gevolg van een motie die door de VVD, Ons Diemen, Leefbaar Diemen, Ouderenpartij Diemen en het CDA werd ingediend. De fractie van D66 steunde de motie. Ook in de winter van 2017-2018 was er extra toezicht door particuliere beveiligers bij station Diemen-Zuid en omgeving. De indieners van de motie wezen erop dat veel bewoners zich nog steeds zorgen maken over hun veiligheid als ze bij duisternis naar het station lopen. Ook is de herinrichting van het stationsgebied nog niet voltooid. D66 hoopt dat het inzetten van extra uren voor particuliere beveiliging in de winter van 2019-2020 niet meer nodig is, omdat de herinrichting van het stationsgebied dan klaar is. De gemeenteraad vroeg in de motie om vanaf december extra uren toezicht in te zetten, burgemeester Erik Boog heeft inmiddels besloten om afgelopen maandag hier al mee te starten.

De gemeenteraad wil dat de schoolpleinen in Diemen groener worden. De gemeenteraad heeft hierover een motie aangenomen die was ingediend door GroenLinks, Ouderenpartij Diemen, Ons Diemen, D66 en het CDA. De PvdA stemde voor de motie. De partijen die de motie indienden en steunden, gaven aan dat schoolpleinen nu vooral uit stenen bestaan. De motie verzoekt het college van B en W om te onderzoeken of bestaande schoolpleinen (deels) groener kunnen worden en bij de bouw van de brede school in Holland Park in ieder geval een deel van het schoolplein groen in te richten. De gemeenteraad nam unaniem een motie aan die er op termijn toe moet leiden dat de maximumsnelheid op snelwegen die door of langs woonwijken gaan, wordt verlaagd van 100 kilometer per uur naar 80 kilometer per uur. Dit zal een positieve invloed hebben op het leefklimaat in Diemen.

Motie over groenere schoolpleinen aangenomen

Ook werd een motie van de PvdA, Leefbaar Diemen, GroenLinks, D66, VVD en Ouderenpartij Diemen aangenomen om een plan te ontwikkelen dat tot gevolg moet hebben dat er in Diemen een zonneweide komt. Dit moet ook inwoners die niet over een koop- of huurwoning beschikken waar op het dak zonnepanelen kunnen worden geplaatst, de mogelijkheid geven hun steentje bij te dragen aan verduurzaming en energietransitie. De fracties van het CDA en Ons Diemen stemden tegen. De gemeenteraad nam ook unaniem een motie aan om in 2019 te komen met een raadsvoorstel voor het verfraaien van diverse plekken in Diemen. Dit kan bereikt worden door professionele kunstuitingen.

De motie van de VVD, Ons Diemen en Ouderenpartij Diemen om de gemeenteraad jaarlijks te rapporteren over hoeveel Diemenaren zonder werk aan duurzaam werk zijn geholpen, werd eveneens unaniem aangenomen.

Het amendement van de VVD en Ons Diemen om 150.000 euro in plaats van 75.000 euro uit te trekken voor project Scheerlicht kreeg geen steun. Burgemeester Boog had vorige week al uitgelegd dat de gemeente middels andere posten meer geld dan 75.000 euro uitgeeft voor dit project dat ondermijnende criminaliteit moet tegengaan.

Verdachten brand flat Rode Kruislaan blijven vastzitten

Vervolg van voorpagina.

Tot die tijd blijven de drie verdachten Simona I. (24), Gilermo I. (25) en Rachid V. (27) vastzitten.

De rechtbank gaat ervan uit dat er twee zittingsdagen nodig zijn om de strafzaak inhoudelijk te behandelen.

Zij zal in overleg met de officier van justitie, de advocaten van de verdachten en de slachtoffers overleggen welke data het meest geschikt zijn.

Overleden

De brand in de flat ontstond in de nacht van 18 op 19 juli vorig jaar in de benedenwoning van verdachte Simona I. Bij de brand kwam de 27-jarige student David Swart om het leven. Hij woonde op de twaalfde verdieping en werd pas de volgende ochtend, na de evacuatie, door de brandweer aangetroffen. Zijn vriendin raakte zwaargewond.

Verzekeringsgeld

Volgens de verklaring van Gilermo I. had zijn zus, Simona I. kort voor de brand een brandverzekering afgesloten. Door de flat in brand te steken zou de zus het verzekeringsgeld uitgekeerd krijgen.

Een anonieme getuige bevestigt dit verhaal. Een andere getuige zou een van de verdachten op camerabeelden hebben herkend.

De Kersenboom bedankt donateurs voor mooi schoolplein

De bijeenkomst in De Kersenboom. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Brede school De Kersenboom in de wijk Plantage de Sniep heeft vorige week donderdagochtend de mensen bedankt die het middels een donatie mede mogelijk hebben gemaakt dat de school nu over een mooi schoolplein beschikt.

De Kersenboom is sinds het begin van het huidige schooljaar gevestigd in een modern en mooi schoolgebouw. De school ligt vlak bij Sportpark De Diemen. Eerder dit jaar werd er een sponsor- en crowdfundingactie gestart. Het doel van deze actie was om extra geld in te zamelen voor de inrichting van het schoolplein. Via genereuze bijdragen van ouders, familieleden, buren, Rabobank, winkeliersvereniging Diemerplein, de opbrengst van de kerstloterij van de gemeente Diemen en Search M is er een totaalbedrag gedoneerd van € 16.000. Caroline Naumovski, directeur van De Kersenboom, laat weten dat er maar liefst 150 donaties zijn gedaan. Alle mensen die vijftig euro of meer hebben gedoneerd waren uitgenodigd door De Kersenboom. Een groep leerlingen van De Kersenboom zong in de hal van de school 'Het Kersenboomlied'. De aanwezigen werden meerdere malen bedankt namens de kinderen en het team van de school. Ook ontvingen zij een door de BSO gebakken kersencake en een ingelijste tekening. De mensen die 250 euro of meer hebben gedoneerd ontvingen daarnaast ook nog een kersenboompje. Met het geld dat de crowdfundingactie heeft opgeleverd, is aan de achterkant van de school een mooi schoolplein ingericht. Er zijn onder meer diverse speeltoestellen geplaatst. Caroline geeft aan dat het schoolplein nog niet helemaal af is. Deze maand wordt er bijvoorbeeld nog beplanting aangebracht. Het schoolplein heeft ook een belangrijke functie voor de buurt. Kinderen kunnen er spelen op momenten dat de school gesloten is.

Tien jaar cel geëist tegen verkrachter die slachtoffer in Diemen achterliet

Diemen De officier van justitie heeft donderdag tien jaar cel geëist tegen een 45-jarige man uit Nieuwkoop wegens het meermalen verkrachten, het beroven van de vrijheid en afpersen van een vrouw uit Breukelen.

Nadat zich op de ochtend van 15 maart 2018 een horrorscenario van drie uur had afgespeeld, liet de man het slachtoffer van middelbare leeftijd gekneveld achter langs het spoor aan de Muiderstraatweg in Diemen. "De verdachte is een doodgewone man met een gezin, een mooi huis en een goed inkomen. Dat maakt de gruwelijkheid van zijn daden nog onbegrijpelijker", zei de officier van justitie.

De vrouw was die ochtend op weg naar haar werk toen ze over de Westkanaaldijk in Breukelen reed. Haar belager kwam haar met de auto tegemoet, draaide om en volgde haar. Toen ze stopte om een tegenligger voorbij te laten gaan, kwam de man naar haar auto. "Ik dacht dat hij de weg kwam vragen." De man stapte echter in haar auto, toonde een neppistool en dirigeerde haar naar de Bosdijk, vlak bij zijn toenmalige woonplaats Nieuwer ter Aa. Onderweg vroeg hij haar pinpas en pincode. Aangekomen op de Bosdijk bond hij haar handen vast en verkrachtte haar. Daarop kreeg ze een deken over haar hoofd en moest ze op de achterbank plaatsnemen. Hij reed terug om zijn eigen auto te halen. Vervolgens moest het slachtoffer in de achterbak gaan liggen en werd de rit vervolgd naar de Woerdense Overlaat. Daar stond een trailer die de man een paar maanden eerder had gekocht om deze om te bouwen als camper. Opnieuw verkrachtte hij de vrouw, die tijdens haar verklaring vertelde dat zij meerdere malen bang was geweest te worden gedood. Daarop reed hij nog een uur met de vrouw rond.

De rit eindigde bij de Muiderstraatweg in Diemen waar hij de vrouw achterliet. Een medewerkster van een hondenuitlaatservice trof ruim een kwartier later het totaal ontredderde slachtoffer in shock aan. De politie kwam al snel bij de man uit. Hij bekende meteen, maar vertelde voor de rechtbank dat hij zich van de gebeurtenissen niets meer kon herinneren.

De rechtbank doet op 22 november uitspraak.

Marije van der Waard


Tv-producer, sinds anderhalf jaar inwoonster van Diemen

Waarom Diemen?
"Wij woonden in de Watergraafsmeer en wilden een huis kopen. In de Watergraafsmeer zijn vooral appartementen. Onze twee dochters zaten op zwemles in Diemen en wij fietsten vaak door de Schoolstraat, waar wij anderhalf jaar geleden een huis hebben gekocht. Het bevalt ons hier uitstekend. Het is hier rustig en je zit dicht bij Amsterdam."

Wat zijn jouw hobby's?
"Ik vind het leuk om met het gezin op pad te gaan, bijvoorbeeld naar het Diemerbos of de speelplek in park De Omloop in Diemen-Noord. Ook vind ik het leuk om een biertje te drinken. Ik ga dan meestal naar restaurant De Polder in Science Park in de Watergraafsmeer."

Doe je aan sport?
"Ja, ik loop hard. Ik loop één tot twee keer per week. Ik ben het weer aan het opbouwen. In het verleden liep ik tien kilometer, nu nog maar vijf kilometer. Maar ik hoop binnenkort weer tien kilometer hard te lopen."

Jouw favoriete muziek?
"Mijn vriend maakt elk jaar in de zomer een playlist: 'Sunbath Summer mixtape' met vooral soulmuziek. Ik houd naast soulmuziek ook van jazz, als het maar niet te wild is."

Wat is jouw favoriete vakantieland?
"Frankrijk. Ik heb geen specifiek gebied waar ik graag kom. Frankrijk is een mooi en gevarieerd land en het is leuk om steeds een nieuw gebied te leren kennen."

Diemen voor kinderen?
"Heel fijn. Onze dochters zijn zes en acht jaar. Er is veel te doen. Er zijn in Diemen veel plekken waar kinderen kunnen spelen, op speelplaatsen en bijvoorbeeld in het Diemerbos. En in Theater de Omval zijn vaak leuke voorstellingen voor kinderen."

Politie arresteert verdachten diefstal snorfietsen

DIEMEN De politie heeft zaterdagnacht twee jongeren aangehouden die worden verdacht van diefstal van drie snorfietsen.

De politie had meerdere meldingen ontvangen over verdachte personen die zich rond de Campus Diemen Zuid ophielden. De politie slaagde erin om na een achtervolging één verdachte aan te houden. Een tweede verdachte werd aangehouden met behulp van een politiehond. De verdachten waren in het bezit van drie gestolen snorfietsen. De politie heeft de snorfietsen aan de eigenaren teruggegeven. De politie laat weten dat er ook drie straatroven of pogingen daartoe hebben plaatsgevonden rond de Campus Diemen Zuid en de Bergwijkdreef. Hierbij werden snorfietsen buitgemaakt. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 0900-8844.

Wethouder Klaasse geeft les op Sint-Petrusschool

DIEMEN Wethouder Jeroen Klaasse heeft vrijdag lesgegeven aan de leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Sint-Petrusschool. Het betrof lessen in het kader van de Week van Respect. "Het waren twee interactieve lessen waarin het aangaan van de dialoog en wederzijds respect centraal stonden. Ook wanneer je het niet eens bent met elkaar", aldus Klaasse.

10 / 16

Het thema van Vaart in Diemen deze keer: Veiligheid, wat doe je er zelf aan?

Netwerkbijeenkomst voor alle ondernemers in Diemen

In Veilinghuis De Eland wordt op 20 november 'Vaart in Diemen' gehouden. De bijeenkomst duurt van 17.30 tot 22.00 uur.

Veilinghuis De Eland.

DIEMEN 'Vaart in Diemen' is de jaarlijkse grote netwerkbijeenkomst voor alle ondernemers in Diemen. Vaart in Diemen wordt georganiseerd door Ondernemend Diemen en de gemeente Diemen.

Het thema van Vaart in Diemen is: 'Veiligheid, wat doe je er zelf aan?' Veiligheid is een thema dat iedereen - en dus ook alle ondernemers - bezighoudt. Ondernemers lopen het risico om doelwit te worden van criminelen die zich steeds vaker digitaal op ondernemers richten.

Alle ondernemers in Diemen zijn van harte welkom tijdens Vaart in Diemen. Dit geldt uiteraard ook voor zzp'ers.

De bijeenkomst Vaart in Diemen in 2017. Foto: Trudy Kroese

Vaart in Diemen is ook de start van ZAAI Diemen 2019

Ondernemend Diemen wil een platform zijn voor alle bedrijven en ondernemers in Diemen met als doel het bieden van een zakelijk netwerk en collectieve belangenbehartiging. Daarnaast probeert Ondernemend Diemen haar leden te stimuleren om meer zaken te doen met andere Diemense ondernemers. Zo kunnen zij elkaar versterken.
Vaart in Diemen begint van 17.30 tot 18.30 uur met een inloop en buffet. Daarna zal Joop Saan, voorzitter van Ondernemend Diemen, de bijeenkomst openen en zal wethouder Jeroen Klaasse van Economische Zaken de aandacht vestigen op ZAAI Diemen 2019, het coachingstraject voor startende ondernemers in Diemen. Vervolgens zullen diverse sprekers ingaan op facetten van veiligheid. Het betreft onder anderen Ben Ale, emeritus hoogleraar Veiligheid TU Delft. Hij zal ingaan op het thema: 'Veiligheid voorop? Niet dus', Burgemeester van Diemen Erik Boog zal vertellen over de aanpak van ondermijnende criminaliteit in Diemen, de politie Diemen/Ouder-Amstel zal informatie geven over welke problemen lokale ondernemers tegenkomen en directeur Social Lane Jochem van Loon zal ingaan op kansen en valkuilen van sociale media. Dagvoorzitter is NOS-presentatrice Cindy de Koning. Van 21.00 tot 22.00 uur is er een borrel.

Vaart in Diemen is bedoeld voor alle grote en kleine ondernemers en zzp'ers in Diemen. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Voor meer informatie kan de website www.ondernemenddiemen.nl worden bezocht. Net als vorig jaar is Vaart in Diemen het startmoment voor de opening van de aanmelding voor ZAAI Diemen. ZAAI Diemen is een coachingstraject voor startende ondernemers, dat in navolging van het succesvol verlopen ZAAI Diemen 2018 navolging krijgt. ZAAI Diemen 2019 vindt in de eerste helft van 2019 plaats. Voor meer informatie: www.zaaidiemen.nl.

Boog vertelt over aanpak ondermijnende cirminaliteit

Voldoende zaalruimte sport

Gemeente heeft voor verenigingen tijdelijke oplossing gevonden

De luchthal stortte in januari in. Foto: Oscar Borghardt

DIEMEN Sportverenigingen kunnen dit zaalseizoen geen gebruik maken van de luchthal. Toch is de gemeente erin geslaagd om alle sportverenigingen in Diemen een plek te geven om hun wedstrijden en trainingen af te werken.

De luchthal stond van elke herfst tot het voorjaar op een van de velden van handbalvereniging SV Zeeburg. De luchthal stortte in januari van dit jaar in en raakte daarbij ernstig beschadigd. De gemeente besloot om dit zaalseizoen geen gebruik meer te maken van de luchthal. De reparatie zou veel geld kosten en niet alle sportverenigingen in Diemen waren te spreken over de kwaliteit van de accommodatie.

Jos Muller, manager Sportzaken van de gemeente Diemen: "Wij hebben overleg gevoerd met de sportverenigingen die in het verleden gebruikmaakten van de luchthal. Het gaat om onder meer handbalvereniging SV Zeeburg, honk- en softbalvereniging TIW-Survivors en korfbalvereniging DKV Victoria. Wij zijn erin geslaagd om voor alle verenigingen een oplossing te vinden. SV Zeeburg en TIW-Survivors maken nu voor trainingen soms gebruik van Sportcentrum Wethouder F.B. Duran in Diemen-Zuid en DKV Victoria kan tijdens het zaalseizoen gebruikmaken van een sporthal in Amsterdam-Zuidoost. Volleybalvereniging Smashing '72 en Badmintonvereniging Diemen maakten al geen gebruik meer van de luchthal. Zij vonden de kwaliteit van de luchthal niet goed genoeg. De luchthal werd in het verleden ook gebruikt voor zaalvoetbal door vriendenteams. Die mensen kunnen niet meer in Diemen terecht." Uiterlijk in 2022 komt er een tweede sporthal in Diemen. Die komt vlak naast Sporthal Diemen, op het veld van SV Zeeburg waar in het verleden de luchthal stond.

SV Zeeburg verrassend onderuit bij Tornado

DIEMEN Het eerste damesteam van SV Zeeburg heeft de uitwedstrijd tegen het laaggeklasseerde Tornado verloren: 27-22.

SV Zeeburg speelde een moeizame wedstrijd. Tornado kwam op voorsprong en wist die vast te houden. Bij rust leidde de thuisclub met 14-12. De communicatie in de verdediging van SV Zeeburg moest beter en in de aanval moest meer rust worden genomen en gebruik worden gemaakt van de open 5-1-verdediging van Tornado.

In de tweede helft kwam SV Zeeburg terug in de wedstrijd. Drie minuten voor tijd stond de ploeg uit Diemen met 22-23 voor. Helaas waren de krachten op, mede door het hoge aantal blessures aan de kant van SV Zeeburg, wat de eindstand op 27-22 bepaalde.

SV Zeeburg staat met acht punten uit zes duels samen met VVW en KSV op een gedeelde tweede plaats. VZV en US delen de koppositie met tien punten uit zes duels. SV Zeeburg speelt op zaterdag 17 november thuis tegen Westlandia. De wedstrijd in Sporthal Diemen begint om 19.15 uur. Westlandia staat met zes punten uit evenveel duels op de achtste plaats.

Heren van De Meeuwen winnen

DIEMEN Het eerste herenteam van De Meeuwen heeft de thuiswedstrijd tegen Aquawaard met 11-1 gewonnen. Het eerste damesteam van De Meeuwen verloor voor eigen publiek met 5-13 van koploper De Waterwolf.

De heren van De Meeuwen doen het uitstekend in de competitie. De ploeg staat met 13 punten uit vijf duels op de tweede plaats van de ranglijst van de tweede klasse A. Oceanus is koploper. Die ploeg kwam zes keer in actie en heeft 18 punten.

Zaterdag 17 november staat de topper tussen Oceanus en De Meeuwen op het programma. De wedstrijd in Aalsmeer begint om 17.15 uur.

De dames van De Meeuwen hadden geen kans tegen koploper De Waterwolf: 5-13. De dames van De Meeuwen spelen op zaterdag 17 november een uitwedstrijd tegen De Reuring. De wedstrijd in Noord-Scharwoude begint om 19.55 uur.

Dames van Smashing verliezen van Move

Move was sterker dan Smashing '72. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Het eerste damesteam van Smashing '72 heeft de thuiswedstrijd tegen Move met 1-3 verloren.

De volleybalsters uit Diemen verloren in Sporthal Diemen de eerste set met 11-25. In de tweede set speelde Smashing '72 sterk en won met 25-10.

De bezoeksters sloegen daarna toe en wonnen de derde set (21-25) en de vierde set (16-25).

Smashing '72 staat met 14 punten uit zeven duels op de tiende plaats in de promotieklasse A.

Zwaar duel

De dames van Smashing '72 komen komend weekeinde niet in actie. De eerstvolgende competitiewedstrijd is op woensdag 21 november. De volleybalsters uit Diemen spelen dan een uitwedstrijd tegen Dinto 3. De wedstrijd in Sporthal De Doorbraak in Warmenhuizen begint om 20.30 uur.

Smashing '72 wacht een zwaar duel in Warmenhuizen, want Dinto 3 is met 28 punten uit zeven duels koploper in de promotieklasse A.

Tiende Eenakterfestival in Omval

Theatergroep Diemen en nog vier groepen treden op

Ria Benoist, Toos Pijlman, Phyllis Buisman en Edgar Buisman. Foto: Theatergroep Diemen.

DIEMEN Theatergroep Diemen houdt op vrijdagavond 23 november voor de tiende keer het Eenakterfestival. Het evenement wordt gehouden in Theater de Omval en begint om 19.45 uur.

Het Eenakterfestival viert het eerste lustrum en daarom heeft Theatergroep Diemen maar liefst vier theatergroepen uitgenodigd die hun eenakter op de planken van Theater de Omval zullen presenteren.

Improvisatie

Theatergroep Diemen speelt uiteraard zelf ook een eenakter. Theatergroep Diemen laat weten dat een van de vier uitgenodigde groepen hun eenakter volledig gaat improviseren.

Organisatoren

Het Eenakterfestival wordt voor de tiende keer in successie georganiseerd door Toos Pijlman en Ria Benoist van Theatergroep Diemen. Het is de laatste keer dat zij deze taak op zich nemen. Vanaf volgend jaar wordt het Eenakterfestival georganiseerd door Phyllis en Edgar Buijsman. Ook zij zijn lid van Theatergroep Diemen.

Kaarten

Kaarten voor het Eenakterfestival kosten 10 euro per stuk en kunnen worden gereserveerd via de website van Theatergroep Diemen: www.theatergroepdiemen.nl. Het is ook mogelijk om telefonisch kaarten te bestellen via 06-33929527.

Producties

Theatergroep Diemen is in 2001 opgericht door Erik Damman en telt momenteel ongeveer 15 leden. Theatergroep Diemen zet elk jaar een aantal producties op de planken van Theater de Omval neer. Naast het Eenakterfestival dat altijd in november plaatsvindt, speelt Theatergroep Diemen jaarlijks in mei twee voorstellingen in Theater de Omval.
De leden van Theatergroep Diemen repeteren elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.30 uur in De Schakel in de Burgemeester Bickerstraat 46A.

Voor meer informatie: theatergroepdiemen.nl.

De film 'Doris', donderdag 15 en dinsdag 20 november in Theater de Omval.

Vrijdag 16 november

Concert: Sjors van der Panne

20.30 uur | Theater De Omval

Wie bij een concert van Sjors van der Panne is geweest, zal dat niet snel vergeten. Het zijn zijn stem en zijn voorkomen, zijn passie voor tekst en muziek.

Zaterdag 17 november

Mindgames

20.30 uur | Theater De Omval

De nieuwe sensatie op het gebied van gedachten lezen. Een verrassende, magische en vermakende mix van muziek, magie en mysterie.

17 & 18 november

Landelijk Atelierweekend

12.00 uur | Bevo Glaskunst Atelier

Kom bij Bevo Glaskunst Atelier aan de Verrijn Stuartweg 52 Unit B kennismaken met het materiaal glas en diverse warm en koud technieken.

Zondag 18 november

Kerkdienst

10.00 uur | De Ontmoeting

Voorganger is H. Smeulers uit Zwijdrecht.

Computer inloop Noorderlicht

10.00 uur | Het Noorderlicht

Voor vragen op computergebied kunt u elke derde zondag van de maand binnenlopen. Neem uw laptop, tablet of telefoon mee. Onze deskundigen kunnen u dan gemakkelijker helpen.

Viering Diaconie

10.30 uur | St Petrus' Bandenkerk

Het thema is 'Samen tegen Armoede'. Er is een samengesteld koor, voorganger is pater G. Noom.

Paddenstoelenexcursie

11.00 uur | Bushalte NS-station

In Natuurpark Spoorzicht loopt de herfst ten einde. Door regenval zijn er volop paddenstoelen te bewonderen. Aanmelden verplicht: natuurindiemen@gmail.com. Zorg voor stevig schoeisel en een spiegeltje.

Bingo 't Kruidvat

13.30 uur | 't Kruidvat

Gezellige prijzenbingo van 13.30 tot 17.00 uur. Een boekje voor 5 rondes kost € 7,50. Halve boekjes en losse kaartjes zijn ook verkrijgbaar. Informatie: 06-19776374.

Maandag 19 november

Beauty-inloop

11.00 uur | Het Noorderlicht

De schoonheidsspecialiste en pedicure geven allerlei behandelingen aan senioren. Kosten: een vrijwillige bijdrage.

Rummikub

13.30 uur | Het Noorderlicht

Doe mee met het edele rummikubspel en leef je uit met de 106 steentjes. Spelregels worden uitgelegd aan wie ze nog niet kent. Informatie: 06-24528317.

Dinsdag 20 november

Sportuurtje

14.30 uur | Het Noorderlicht

Onder leiding van sportcoach Joep een uurtje sporten in het wijkcentrum. Er wordt gekeken naar wat u wel en niet kan. € 1,50 per keer. Informatie: 06-24528317.

Oefenuur

15.00 uur | OBA Diemen

Oefen zelf op de computer in je eigen tempo en op je eigen niveau met taal, rekenen of computeren. De begeleider helpt je op weg. Meedoen is gratis.

Brei Erbij!

20.00 uur | De Verbinding

Voor ervaren en onervaren breiers. Bijdrage € 3,-.

Lezing 'Gedeelde Historie'

20.00 uur | De Schakel

De lezing van Jaap Haag gaat over de vraag wat nieuwkomers c.q. inburgeraars in ons land over de geschiedenis van Nederland en natuurlijk van Diemen (zouden) moeten weten.

Film: 'Doris'

14.00 & 20.00 uur |
Theater de Omval

Ingetogen feelgoodfilm met een vette knipoog naar Bridget Jones.

Woensdag 21 november

Themacafé over goed eten

19.30 uur | OBA Diemen

Een sterrenkok, een diëtiste en een veganiste gaan met elkaar en met u in gesprek. Deel uw ervaringen, stel uw vragen, proef hapjes en krijg tips!

'Ma' (van Hugo Borst)

20.30 uur | Theater De Omval

Ma stond altijd klaar voor haar zoon. Nu draait 'meneer Alzheimer' de rollen om. Maar hoe zorgt een zoon voor zijn moeder?

Themacafé over lekker en duurzaam eten

DIEMEN In de openbare bibliotheek vindt op woensdag 21 november het tweede Themacafé plaats, van 19.30 tot 21.30 uur. De toegang is gratis.

Het thema is dit keer: 'Lekker, verantwoord en duurzaam eten'. Een aantal experts op het gebied van voeding gaat in gesprek met het publiek, onder leiding van een professionele radioprogrammamaakster. De experts zijn: Max van der Wielen, eigenaar en kok van Eetcafé De Hut in Diemen, diëtiste Laura van der Schaaf en Sophie Tjebbes van Duurzaam Diemen. Zij zullen onder meer vertellen over het eten van vlees, vis en groenten. Het publiek mag reageren op stellingen. Daarna gaat het publiek aan tafel voor verschillende gespreksrondes met de drie experts. Er wordt gezorgd voor lekkere hapjes die thuis gemakkelijk bereid kunnen worden. Het eerste Themacafé werd in oktober gehouden en stond in het teken van muziek. Die bijeenkomst werd goed bezocht en was zeer geslaagd.

Hoogtepunten uit 40 jaar operettes en musicals in Theater de Omval

EDOG Muzikaal Theater viert het veertigjarig bestaan met twee jubileumconcerten

EDOG Muzikaal Theater verzorgt op zondag 25 november twee uitvoeringen van het concert: 'EDOG 40 jaar in beweging'.

Iedere maandag repeteert EDOG Muzikaal Theater in Theater de Omval. Foto's: Trudy Kroese

DIEMEN EDOG Muzikaal Theater bestond op 5 oktober veertig jaar. Op 5 oktober 1978 werd EDOG (toen nog: Eerste Diemer Operette Gezelschap) opgericht.

Tijdens de concerten op 25 november worden hoogtepunten uit operettes en musicals van de afgelopen 40 jaar gespeeld. Er staan ruim 20 nummers op het programma uit onder meer 'De Zigeunerbaron', 'Maske im Blau', 'Anatevka', 'De Jantjes' en 'Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat'. Vanwege de te verwachten drukte zijn er twee concerten gepland.

De concerten staan onder de bezielende leiding van Rosite van der Woude. De regie is, als altijd, in handen van Erik Damman. De concerten beginnen om 11.00 en 15.00 uur.

De voorstelling van EDOG Muzikaal Theater in maart 2018.

Elke maandag wordt gerepeteerd in Theater de Omval

Reintje Blokpoel, bestuurslid en lid van de pr-commissie van EDOG Muzikaal Theater en Marianne Stam, voormalig bestuurslid, schetsen een beeld van een vereniging die vitaal is en volop toekomst heeft. Reintje: "Wij hebben zo'n zestig leden, onder wie een aantal jonge mensen. Maar tijdens concerten en voorstellingen krijgen wij hulp van ongeveer tien mensen. Het gaat hier onder anderen om ex-leden. EDOG Muzikaal Theater is een laagdrempelige vereniging die kwalitatief goede voorstellingen brengt. Daarnaast is het altijd erg gezellig."

"Wij hebben niet alleen leden uit Diemen, maar ook uit plaatsen in de regio, zoals Amsterdam, Weesp en Zaanstad", legt Marianne uit. "Elke maandagavond wordt er gerepeteerd in Theater de Omval. Wij zijn meteen na de jaarlijkse voorstellingen, die altijd in maart in Sporthal Diemen plaatsvinden, begonnen met de repetities voor de jubileumconcerten." Reintje en Marianne doen allebei mee aan de jubileumconcerten.

EDOG Muzikaal Theater is vitaal en heeft volop toekomst

EDOG Muzikaal Theater pakt elk jaar in maart groot uit tijdens de voorstellingen in Sporthal Diemen. De sporthal wordt dan getransformeerd tot theater. Voor licht en geluid wordt een beroep gedaan op professionals, die hulp krijgen van leden van EDOG Muzikaal Theater. Reintje: "Op 22 en 23 maart 2019 spelen wij twee keer de voorstelling 'Titanic'. Die musical heeft trouwens niets te maken met de film. Wij zijn al begonnen met de repetities voor 'Titanic'. Na afloop van de jubileumconcerten gaan wij verder met de voorbereidingen."
Op zondag 25 november wordt ook een boek over de veertigjarige geschiedenis van EDOG Muzikaal Theater gepresenteerd.

Kaarten kunnen worden besteld via de website: www.edog.nl.