DiemerNieuws

16 juni 2016

DiemerNieuws 16 juni 2016


Spooronderdoorgang centrum stap dichterbij

Plv-directeur Marjolijn Sonnema van het ministerie tekende in Diemen de bestuursovereenkomst. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Nog geen 5 minuten stonden ze er maandagmiddag, en de spoorbomen op de spoorwegovergang in Diemen-Centrum gingen al voor de tweede keer dicht. Het onderstreepte nog maar eens het belang van de bestuursovereenkomst voor een spooronderdoorgang tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gemeente Diemen die net daarvoor in het gemeentehuis was ondertekend.

Wethouder Lex Scholten en Marjolijn Sonnema, plaatsvervangend Directeur Generaal directie Bereikbaarheid van het ministerie Infrastructuur en Milieu, tekenden de bestuursovereenkomst. Met de spooronderdoorgang verdwijnt niet alleen een stevig obstakel in de belangrijke verbinding tussen Diemen-Noord en de rest van Diemen. Ook verbetert de veiligheid rondom de spoorkruising en de bereikbaarheid van de perrons. Bovendien krijgen het treinverkeer, het busverkeer en de nood- en hulpdiensten ongehinderd doorgang zonder verstoringen.

Sonnema vertelde dat het project een van de overwegen is die nu worden aangepakt in het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). Het rijk draagt 50% van de kosten, totaal 30 miljoen euro, bij. De andere helft wordt via de gemeente Diemen bijgedragen. Daarvoor kan de gemeente een beroep doen op bijdragen van de Stadsregio Amsterdam (6 miljoen) en van de provincie Noord-Holland via het project OV SAAL (7,5 miljoen). "De spooronderdoorgang in Diemen draagt bij aan de doorstroming van het verkeer en de verbetering van de veiligheid. Dit project is in alle opzichten een grote stap vooruit", zei Sonnema.
Zorgenkind
In de landelijke risicoranking die Prorail bijhoudt voor overwegen staat de Diemense overweg al jaren in de top 5, aldus regiodirecteur Cees de Vries van Prorail, dat het project zal uitvoeren. "Deze weg is al jaren ons zorgenkind."

Hij memoreerde het voorval van enkele jaren geleden waarbij een meisje met haar fiets tussen de dichtgaande spoorbomen raakte, terwijl haar moeder nog achter een spoorboom stond. Het incident liep goed af maar was wel een impuls om maatregelen te nemen om de overgang te versmallen en uiteindelijk tot deze onderdoorgang te komen, vertelde hij.

Lees verder op pagina 3

Heropening Nuonweg? Nog een lange weg te gaan

DIEMEN – Gaat de Nuonweg, het stukje Overdiemerweg ter hoogte van de Nuoncentrale dat twee jaar geleden gesloten werd, toch weer open? Als het aan de gemeente Amsterdam ligt wel. Maar als het er al van komt, zal dat zeker niet voor 2018 zijn. En de kosten lopen in de miljoenen.

Het college van B en W van Amsterdam startte in 2015 haalbaarheidsonderzoek naar heropening van de weg. In een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad schrijft het college dat het verkeerstechnisch mogelijk is volgens de eerste, voorlopige uitkomsten van dat onderzoek. Dan moet het weggetje wel geschikt worden gemaakt voor openbaar gebruik en de kruising met de Fortdiemendamweg heringericht worden en een verkeersregelinstallatie krijgen. Kosten: 3,4 miljoen euro, exclusief mogelijke planschadeclaims, plus de jaarlijkse onderhoudskosten van 150.000 euro, staat in de brief. Die kosten zijn helemaal voor de gemeente Amsterdam, eventueel met een bijdrage van Maxis. Diemen heeft al aangeven bij openstelling, naast een lijst andere voorwaarden, gevrijwaard te willen worden van alle kosten en eventuele planschadeclaims.
Verder onderzoek is nodig en de resultaten daarvan worden pas in het eerste kwartaal van 2017 verwacht. Dat onderzoek richt zich op de verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid, geluidsbelasting en juridisch onderzoek naar het risico op planschadeclaims en of de openstelling niet gezien kan worden als staatssteun. Zaken die de openstelling nog wel eens veel duurder zouden kunnen laten uitvallen.

Niet voor 2018
Als Amsterdam begin volgend jaar positief besluit, is het nog aan de Diemense gemeenteraad om het bestemmingsplan te wijzigen. "Er staan nog een hoop vragen open. Pas als die beantwoord zijn neemt Diemen een besluit", laat verantwoordelijk wethouder Lex Scholten weten. "Pas daarna kan worden begonnen met de uitvoering van de noodzakelijke ingrepen op de wegen en kruisingen. Dat is zeker niet voor 2018 gereed. Overigens moet Amsterdam ook nog een besluit nemen of zij die 3,4 miljoen wil investeren om de weg en de kruising veilig te maken. Er staat weliswaar in de brief dat de Maxis mee wil betalen, maar ik heb nooit een hoger bedrag dan circa 60.000 euro horen noemen."

Inbrekers betrapt

DIEMEN - Drie inbrekers zijn in de nacht van zaterdag op zondag gepakt door de politie, na een inbraak in een woning aan Tapijtschelp.

Een alerte overbuurman zag dat de drie met een koevoet het keukenraam van de woning openbraken en naar binnen gingen. Hij belde meteen de politie. Toen de agenten arriveerden, probeerden de inbrekers uit het zicht te verdwijnen en de woning te ontvluchten. Andere buurtbewoners, inmiddels ook wakker, wezen de agenten op onbekende personen in hun tuinen. De verdachten hadden zich verscholen in de bosschages en onder een tuintafel, maar werden gevonden en aangehouden.

De twee mannen van 20 en 18 jaar en een vrouw van 18 jaar hebben bij het doorzoeken van de woning veel overhoop gehaald. De zaak wordt verder onderzocht door de recherche. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben of die spullen in hun tuin vinden die niet van hen zijn contact op te nemen via 0900-8844.

36

medailles voor de zwemmers van de Meeuwen bij de regionale kampioenschappen

Te veel gedronken

DIEMEN - Een 38-jarige automobilist uit Amsterdam bleek bij aanhouding te veel alcohol op te hebben.

De man reed 9 juni rond 23.00 uur bij Kruidenhof en viel op door zijn rijgedrag. Bij de blaastest bleek dat hij teveel gedronken had en dat werd op hyet politiebureua nog eens bevestigd bij een ademanalyse. Daar bleek ook dat de man zonder rijbewijs reed, dat was namelijk al eerder ingevorderd.

Van de lezers

Lijn 9
Het is om te janken zo slecht als het openbaar vervoer in vooral Diemen Centrum op dit moment is vergeleken met vroeger. Geen directe verbinding meer met Duivendrecht, geen directe verbinding meer met het Amstel Station en nu dus ook nog plannen om de directe verbinding naar het Centraal Station te laten vervallen. Was lijn 9 niet ons 'goede' alternatief voor het wegvallen van bus 46 volgens GVB? Leve de marktwerking.

Sinds 1972 woon ik hier in Diemen- Centrum en toen was het stukken beter geregeld dan nu, anno 2016! Naar alle kanten goed openbaar (streek)vervoer verzorgd door Connexxion zonder omrijden of onnodig overstappen. Sinds de uitbreiding van Diemen met nieuwe wijken en sinds GVB hier rijdt is het openbaar vervoer in Diemen-Centrum aan alle kanten uitgehold en daarvoor mogen we ook nog eens flink meer betalen sinds de invoering van die fijne ov-chipkaart.
Mevr. M.M. van Vuuren

Parkeren
Ook de bewoners van de Burgemeester van Tienenweg ondervinden parkeerproblemen, zo lees ik in het DiemerNieuws. (En in deze straat wordt niet eens aan het aantal parkeerplaatsen gesleuteld). Als bewoner van de Burgemeester de Kievietstraat komt dit probleem mij bekend voor! Wordt het zo langzamerhand niet eens tijd dat het parkeerbeleid voor heel Diemen-centrum geëvalueerd wordt? In alle straten met een blauwe parkeerzone wordt de parkeerdruk groter wegens de nabijgelegen straten met bewonersvergunningen, waar we dus met onze parkeervergunning niet mogen staan. Bovendien zal de totale parkeerdruk in de nabije toekomst voor heel Diemen-Centrum nog veel erger worden door de reconstructie van de Oost-West-as. In dit plan zijn reeds tientallen parkeerplaatsen geschrapt, dus de achterliggende straten worden de klos.

Laat alle bewoners van de blauwe-zone-straten, grenzend aan de straten met bewonersvergunning, toch toestaan ook in die straten te mogen parkeren, zoals dit al voor een gedeelte van de Burgemeester de Kievietstraat is gebeurd. Mede in het kader van rechtsgelijkheid voor alle burgers denk ik dat een eerlijke oplossing is! En waarom eigenlijk niet? Is men bang dat ik niet in de parkeergarage van het winkelcentrum ga staan voor m'n wekelijkse boodschappen, maar met m'n winkelwagentje ga lopen naar m'n parkeerplek in de straat met bewonersvergunningen? Echt niet; met AH-wagentjes kom je toch al niet zo ver. En sjouwen met kratten en tassen naar die parkeerplek is ook geen optie.
Dus gemeentebestuur en gemeenteraad: een oplossing is niet zo moeilijk.
Chris Ebbinkhuijsen

Weerbericht

Vanaf zondag paar dagen droog, geleidelijk iets warmer
Boven het Noordzeegebied circuleren storingen met buien. Het is gekoppeld aan een gebied van lage luchtdruk, gevuld met onstabiele en vochtige lucht. Vanaf het weekeinde stijgt vanuit het westen de luchtdruk. De neerslagkans neemt af. De stroming draait eerst van zuidwest naar noordwest. Het wordt nog iets koeler. Na zondag gaat de temperatuur weer iets stijgen.

Vrijdag en het weekeinde
Voor vrijdag wordt veel bewolking verwacht met grote kans op buien. De noordwestenwind trekt aan tot vrij krachtig. Het wordt 18 graden. Ook voor zaterdag wordt eerst veel bewolking verwacht. Er kan nog een enkele bui vallen. Later op de dag kan het mogelijk wat opklaren. De wind neemt in kracht af. Het is koel bij een maximum van 16 graden. Zondag is het droog met iets meer ruimte voor de zon. Het wordt 17 à 18 graden bij een matige zuidwestenwind.

Trend na het weekeinde
Maandag houden we nog de invloed van hoge luchtdruk. Het is droog met geregeld zon. Het wordt zo'n 21 graden. Nadien krijgen mogelijk uitlopers van Atlantische storingen in zekere mate invloed. De kans op een bui neemt iets toe bij een maximum van circa 20 à 21 graden.

Weetje
Het langjarig (1981-2010) gemiddelde maximum voor half juni bedraagt circa 20 graden. Tot in het weekeinde blijft het daar iets onder (16-19 graden). Dit gebeurt dikwijls rond half juni. Het staat bekend als 'midjunikoelte' ofwel als 'schaapscheerderskou'. In zo'n koelere periode werden de schapen geschoren. De kale huid werd dan niet aan felle zomerzon blootgesteld.

CCM zoekt leden

DIEMEN - Computerclub Minerva zoekt nieuwe leden.

De club voor computerhobbyisten werd in 1998 opgericht. Tien keer per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd om ervaringen en tips uit te wisselen. Het aantal leden neemt echter af en CCM zoekt daarom nieuwe, deskundige, vooral jongere leden en/of samenwerking of fusie met een computerclub in de regio.

10 jaar GroenLinks

DIEMEN - Een feestje bij GroenLinks Diemen. Deze maand is het 10 jaar geleden dat GroenLinks ging meebesturen in de coalities in Diemen en dat Ruud Grondel als wethouder aantrad.

GroenLinks viert dat op vrijdag 17 juni vanaf 20.00 uur in Theatercafé Blauw.

Iedereen die zich op een of andere manier bij deze coalities betrokken voelt, mag komen.
GroenLinks partijvoorzitter Marjolein Meijer voert het woord en er is een debat tussen Ruud Grondel en Maarten van Poelgeest, beiden oud-wethouder van Amsterdam. Het thema is: de voor- en nadelen van een zelfstandig Diemen. Op welke schaal is besturen van een gemeente het meest effectief?

Muziek zal worden verzorgd door de GroenLinks duo's Sax & Gitaar en Vleppyie Auwurs.

De firma Saan: always fair trade

Op een zaterdag in 1938 doet de firma Saan een verhuisklus van Amsterdam naar Diemen. Wat een eenvoudig tussendoortje lijkt, blijkt een regelrechte sensatie te zijn.

De twee verhuizers moeten een paar oude meubelen uit een leegstaande woning aan de Overtoom halen en deze naar de Diemerkade in Diemen brengen. De woning heeft toebehoord aan een echtpaar. De vrouw was in maart overleden en de weduwnaar besluit bij zijn zoon in Italië te gaan wonen. Stuk voor stuk worden de meubels netjes uitgehesen en in de vrachtauto gezet. Als laatste is een oude wastafel met een losliggend marmeren blad aan de beurt. "Die gaat er in twee delen uit," besluiten de verhuizers. Als het blad van de wastafel gaat, zien ze een oud damestasje en een paar enveloppen liggen. In totaal vier ongesloten enveloppen vol met bankbiljetten. 11.095 gulden blijkt. Zij nemen contact op met de politie die navraag doen bij de weduwnaar in Italië. Deze verklaart dat zijn vrouw inderdaad af en toe wat in een spaarpotje voor haar dochter stopte. Maar dat het zoveel geld was, had hij nooit geweten. De firma Saan: fair trade for ever.

Vivos blijft inwoners van Nandaime steunen

Vereniging bestaat in december 30 jaar

Saskia Kaptijn, Anna Meijer, Marjon Meijer, Pieter Kroon en Elsje Kaptijn.

DIEMEN - De vereniging voor ontwikkelingssamenwerking VIVOS zet zich al bijna 30 jaar in voor projecten in het plaatsje Nandaime in Nicaragua. VIVOS heeft een vriendschapsband met Nandaime. Saskia Kaptijn, voorzitter van VIVOS, vertelt over de laatste ontwikkelingen.

'30 jaar geleden was er meer aandacht voor ontwikkelingswerk'

Het bestuur van VIVOS bestaat behalve uit Saskia Kaptijn uit haar zus Elsje Kaptijn, Anna Meijer, haar moeder Marjon Meijer, Pieter Kroon en Ricardo Garcia Triviñho. Saskia Kaptijn: "We hebben recent een project voltooid. VIVOS heeft er aan bijgedragen dat er in Monte Grande in de gemeente Nandaime een multifunctioneel buurtgebouw is gebouwd. In het gebouw is een peuterspeelzaal gevestigd. In Nicaragua betaalt de staat wel voor schoolgebouwen voor leerlingen die naar de basisschool gaan, maar niet voor peuters. De peuters deden tot voor kort activiteiten in de buitenlucht. Als het slecht weer was gingen die niet door. Het is de bedoeling dat er ook andere activiteiten in het gebouw gaan plaatsvinden. Dan kun je denken aan moeders die spullen gaan maken van materiaal dat gerecycled wordt, het geven van voorlichting op allerlei terreinen en het houden van vergaderingen. Het is misschien ook mogelijk om naast het gebouw moestuintjes te houden. Dit hebben we ook gezien in een vorig soortgelijk project: La Chipopa. Hier creëerde de gemeenschap zelf nieuwe functies voor het gebouw. Dit proberen wij, als VIVOS, juist te stimuleren." VIVOS stelde geïnteresseerden vorig jaar voor om een keuze te maken uit diverse projecten. Dit werd via de Facebookpagina van de vereniging gedaan. Het huidige project Monte Grande kreeg de voorkeur. "Het gebouw heeft 12.000 euro gekost. Wij hebben dit bedrag bij elkaar gekregen via giften en acties die wij georganiseerd hebben. Wij hebben bijvoorbeeld op de markt van het Diemer Festijn gestaan en bij TIW-Survivors. Daar hebben wij een succesvolle bingo georganiseerd."

Vivos tijdens een actie bij TIW-Survivors.

Muurschildering
De gemeente verdubbelt al jaren de opbrengst van de acties van VIVOS. Dit is ook voor het laatste project gebeurd. "Wij zijn met de gemeente aan het praten over een subsidieregeling. Dat zou tot gevolg hebben dat wij het geld vooraf krijgen in plaats van achteraf. Dat kan ons helpen met het organiseren van grotere evenementen. De gemeente vindt het belangrijk dat VIVOS voor bewustwording zorgt en dat inwoners van Diemen informatie krijgen over ontwikkelingswerk. Wij hopen dat kunstenares Soraya Moncada Abel in het najaar weer naar Diemen komt om een aantal muurschilderingen te maken. Het viaduct op de Muiderstraatweg bij de kinderboerderij lijkt ons bijvoorbeeld een goede plaats voor een muurschildering. Inwoners van Diemen kunnen ideeën aandragen via Facebook en via ons emailadres." VIVOS werd op 1 december 1986 opgericht en bestaat dus bijna dertig jaar. "Dertig jaar geleden was er meer aandacht voor ontwikkelingswerk in Nicaragua dan nu. Daar was toen een burgeroorlog aan de gang en veel mensen volgden het nieuws over Nicaragua." VIVOS bereidt zich voor op een volgend project voor Nandaime. Deze initiatieven worden voorgedragen door een contactpersoon in Nandaime. VIVOS kijkt vervolgens wat financieel mogelijk is en start daarna met acties om het project mogelijk te maken. VIVOS probeert regelmatig de aandacht op ontwikkelingswerk te vestigen. Leden verkochten tijdens het Loswalfestival planten. Hiervoor was medewerking verleend door kwekerij Van der Wurff in Weesp. Ook tijdens het Diemer Festijn zal VIVOS weer aanwezig zijn. VIVOS telt op dit moment zo'n tien actieve leden. De vereniging is op zoek naar mensen die zich voor de vereniging willen inzetten, zij kunnen een mail sturen naar: info@VIVOS.nl.

Spoor

Vervolg van de voorpagina

Het tekenen van de bestuursovereenkomst is wat Diemen betreft een vreugdevol moment, vindt Scholten. Diemen is voor autoverkeer en openbaar vervoer een van de best ontsloten gemeenten van Nederland, maar heeft daarvan niet alleen de lusten maar ook de lasten. "Zo veel infrastructuur geeft helaas ook last in de vorm van lawaai, luchtvervuiling en wachttijden voor een overweg die bijna 25 minuten per uur dicht is. Dit is door de medewerking van alle betrokken partijen een unieke kans om een groot knelpunt in Diemen weg te nemen", zei hij.

De aanleg van de spooronderdoorgang start volgens de planning in 2018. De verwachting is dat de passage in 2021 kan worden opgeleverd.

Bijeenkomst financiële uitbuiting van ouderen

DIEMEN - Veilig Thuis Amsterdam Amstelland organiseert op donderdag 30 juni een bijeenkomst over financiële uitbuiting voor professionals en vrijwilligers die werken met ouderen.

Financiële uitbuiting is een van de meest voorkomende vormen van ouderenmishandeling. Er worden spullen gestolen, eigendommen verkocht of de oudere wordt financieel kort gehouden. Meestal zijn het eenzame, kwetsbare ouderen die nauwelijks een netwerk hebben. In deze expertmeeting maken de deelnemers kennis met verschillende organisaties die een belangrijke preventieve functie hebben als het gaat om financiële uitbuiting.

De bijeenkomst wordt geopend door burgemeester Erik Boog: "Het is belangrijk dat mensen die werken met ouderen getraind worden in het herkennen van de signalen van mishandeling en financiële uitbuiting en nog beter, in het voorkomen daarvan. Om die bewustwording tot stand te brengen zijn dit soort bijeenkomsten We willen natuurlijk allemaal dat onze ouderen een veilige en liefst onbezorgde oude dag hebben."

Wanneer het vermoeden bestaat dat een oudere wordt mishandeld of dat een verzorgende misbruik van een oudere maakt, kan men 24 uur per dag (gratis) bellen met Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, 0800-2000. Meer informatie is te vinden op www.020veiligthuis.nl.

Professionals en vrijwilligers kunnen zich aanmelden via preventievoorlichting@020veiligthuis.nl onder vermelding van 'Expertmeeting financiële uitbuiting'. De bijeenkomst op 30 juni in Theater De Omval duurt van 09.00 tot 13.00 uur.

Instrumenten uitproberen bij de Muziekschool

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Veel mensen namen zaterdag een kijkje bij Muziekschool Diemen tijdens het Open Huis in De Omval. De harp is een van de nieuwe instrumenten die na de zomer in het uitgebreide lespakket van de muziekschool zit. "Er is veel mogelijk bij ons; van accordeon tot cello, voor kinderen en voor volwassenen en voor beginners en gevorderden", vertelt Ellen van den Tol, voorzitter van Muziekschool Diemen. "Ons motto is: als er mensen zijn die een bepaald instrument willen leren bespelen, zorgen wij dat er een docent voor komt."

Regenboog-vlag halfstok

DIEMEN - Voor het gemeentehuis van Diemen hing dinsdag de regenboogvlag halfstok ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslag in Orlando in de VS afgelopen zaterdag.

Het college van B en W wil hiermee uiting geven aan haar gevoelens van medeleven voor de slachtoffers en nabestaanden van de aanslag. Bij deze aanslag op een bij homo's populaire nachtclub kwamen 49 bezoekers om het leven en vielen tientallen gewonden.

In Diemen wil het college van B en W actief werken aan de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT). Vorige maand werd daarom in de Diemense gemeenteraad gesproken over LHBT-beleid. De regenboogvlag bij het gemeentehuis is een symbool daarvan. Daarnaast wil verantwoordelijk wethouder Jeroen Klaasse bijvoorbeeld het eigen beleid van de gemeente onder de loep nemen en kijken naar wat voor initiatieven er al zijn voor LHBT'ers in Diemen, voorlichting op scholen en sportverenigingen en voor ouderen en initiatieven op dit gebied bij de politie en hulpverlening.

Veel belangstelling voor workshops Redzaam.nl

Ook de burgemeester liet zich informeren

Wat te doen bij brand in huis? Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Wat doe je als er brand uitbreekt in de keuken? En hoe reageer je als je op straat getuige bent van geweld? Afgelopen week organiseerde de gemeente Diemen samen met experts op het gebied van veiligheid praktische workshops voor iedereen die woont en werkt in Diemen om dat te leren.

De workshops vloeien voort uit een regionale pilot over zelfredzaamheid van burgers en werden voor het eerst in Diemen gegeven. Met succes, want de belangstelling was groot: er waren 270 deelnemers van alle leeftijden. De oudste was een dame van 89 jaar, de jongste 10 jaar. "Zo hebben we 1 op de 100 Diemenaren bereikt, dat is nog nooit voorgekomen", aldus Aaron Konijn van Redzaam.nl. Ook burgemeester Erik Boog liet zich tijdens een van de workshops informeren. Er werden verschillende workshops aangeboden: 'EHBO', 'Handelen bij ongevallen in en om het huis (brandveiligheid)' en 'Veiligheid in de buurt'. In de workshops lag de nadruk op wat je kunt doen in de tijd tussen het moment dat de noodsituatie ontstaat en het moment dat professionele hulpverleners aanwezig zijn.

Jolanda van den Berg


Kunstenaar, eigenaar
atelier Jop Art
55 jaar, Diemenaar sinds 1991

Jop?
"Ik heb 20 jaar in de luchtvaart gewerkt als reservering- en ticketingmedewerkster en daar gebruik je een 3-letter code: die van mij was JOP. Ik signeer mijn doeken ook met JOP."

Wat voor schilderijen maak je?
"Mijn werken zijn abstract/realistisch, ik werk met acryl en mix media en maak gebruik van o.a. spuitbussen en gels."

Verder in het dagelijks leven?
"Mijn man en ik reizen graag en ieder weekend maken we wel ergens met de hond een mooie wandeling in de natuur."

Welk boek ligt er op je nachtkastje?
"Een bundel spannende verhalen van 12 vrouwelijke thrillerschrijfsters."

Voor welke tv-serie blijf je thuis?
"
Ik volg 'Goede tijden, Slechte tijden'."

Favoriete stekje in Diemen?
"Ik loop graag langs de dijk van het Amsterdam-Rijnkanaal."

Favoriete vakantiebestemming?
"Oostenrijk, zowel zomer als winter, heerlijk in de bergen."

Met wie zou je wel eens een gesprek willen voeren?
"Met de schilder Van Gogh."

Waar kunnen ze je 's nachts voor wakker maken?
"Alles wat maar met chocolade te maken heeft."

Waar kun je om lachen?
"Om Gerard en Gordon, hoe zij omgaan met oudere mensen, vind ik geweldig."

En waar maak je je druk om?
"Als mensen troep achterlaten, helemaal als er binnen 5 meter een prullenbak staat."

Daarom Diemen
"Hier wonen is zeer prettig, zeker in Diemen-Noord. Als ik met mijn hond Bliksem wandel, groeten de mensen elkaar. Dat gebeurt niet overal."

Als je een dag burgemeester was...
"Zou ik alle kinderen van de basisscholen mee naar buiten nemen, met prikstokken en vuilniszakken en dan van het ingezamelde afval een kunstwerk met ze maken."

Provinciale weg dicht

DIEMEN - De sloop van de bestaande brug van de A9 Gaasperdammerweg over de Gaasp vordert gestaag.

Delen van het brugdek worden één voor één gesloopt. Het deel van de brug boven rivier de Gaasp is al weg. Daarna worden, in fases, de andere delen van de brug gesloopt. Om dat veilig te kunnen uitvoeren, gaat de Provincialeweg onder de brug twee weekenden dicht: van vrijdag 17 juni 20.00 uur tot maandag 20 juni 06.00 uur en van vrijdag 24 juni 20.00 uur tot maandag 27 juni 06.00 uur.

Aannemer IXAS verwacht in september te kunnen starten met het bouwen van de nieuwe noordelijke brug.

Botsing

DIEMEN - Een bromfietser en een automobilist zagen elkaar niet op de kruising tussen de Muiderstraatweg en de Stammerdijk vorige week woensdag, met een aanrijding tot gevolg.
Rond 6.30 uur reed de bromfietser op de Muiderstraatweg in de richting van de Stammerdijk. Een bedrijfsauto kwam vanaf het bedrijventerrein en wilde linksaf slaan. Omdat zijn zicht werd ontnomen door een heg zag hij de bromfietser, die voorrang had, niet. De bromfietser viel en is met zware kneuzingen door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

College kiest architecten De Kersenboom

Impressie van het gebouw van Olll architecten.

DIEMEN - OIII Architecten mag de nieuwe brede school De Kersenboom in Plantage de Sniep ontwerpen.

OIII Architecten werd door een gunningscommissie uit 19 architecten gekozen. Het bureau uit Amsterdam heeft veel ervaring met de bouw van brede scholen. De planning is om het voorlopig ontwerp eind 2016 aan ouders en omwonenden te presenteren. In mei/juni 2017 wordt gestart met de bouw zodat het nieuwe gebouw na de zomervakantie 2018 in gebruik kan worden genomen.

Juf Gerda neemt afscheid van De Octopus

Gerda van der Wal werkt 45 jaar in onderwijs

DIEMEN - Gerda van der Wal (63) geeft op vrijdag 15 juli haar laatste les aan de groepen 1 en 2 van brede school De Octopus. Zij gaat, na 45 jaar werken in het onderwijs waarvan 43 jaar op scholen in Diemen, met prepensioen. Op vrijdag 8 juli is er een afscheidsreceptie voor de vertrekkende lerares. Zij blikt terug op een mooie periode in het onderwijs.

Juf Gerda en de kinderen in Oranje-stemming. Dit jaar helaas niet.

Gerda van der Wal groeide op in Marknesse in de Noordoostpolder. Toen zij een jaar of dertien was wist zij al dat zij kleuterleidster wilde worden. Na de MMS (Middelbare Meisjesschool) voltooide zij in Zwolle de opleiding voor kleuterleidster. "Het was toen niet makkelijk om een baan in het onderwijs te vinden. De werkgelegenheid in het onderwijs is door de jaren heen altijd op en neer gegaan. Ik kreeg na mijn opleiding een tijdelijke baan voor twee jaar op een kleuterschool in Arnhem en ben daarna verder gaan zoeken. Ik wilde graag naar Amsterdam, want daar woonde een deel van mijn familie."

Fusie
Zij kreeg een baan bij de kleuterschool Diemelotje die in een gebouw naast de Henry Dunantschool was gevestigd. Vanaf 1985 gaf Gerda les aan de kleuters van die school. Na de fusie van de Burgemeester Dallingaschool met de Henry Dunantschool ontstond in 1990 De Octopus. Vanaf dat moment gaf zij daar les aan de groepen 1 en 2. "Ik heb ook andere groepen lesgegeven, maar mijn liefde ligt bij de kleuters."

Gerda heeft de afgelopen 43 jaar in Diemen ongeveer 1000 kinderen in de klas gehad, heeft zij berekend. Ook de kinderen van oud-leerlingen. "De dochter van Paul Kist, de voormalige directeur van De Octopus, zat bij mij in de klas. Die trouwde later met een jongetje uit dezelfde klas. Zij kregen een zoontje die ook weer in mijn groep kwam."

'Ik zal het lesgeven aan de kinderen missen.'
Gerda van der Wal op het plein voor De Octopus. Foto: Trudy Kroese

'Tegenwoordig heb je er als leerkracht veel taken bij'

Wat is het verschil tussen de kinderen van toen en nu?
"De kinderen van nu zijn in wezen hetzelfde als vroeger. Alleen is hun gedrag soms anders. Ze kijken meer televisie dan vroeger, doen van alles met de computer en ze krijgen daardoor veel prikkels. Sommige kinderen worden er druk van en hebben moeite om zich te concentreren. Ze zien ook programma's op de tv die ze eigenlijk niet goed begrijpen en bedenken daar dan een eigen verhaal bij. Ik heb in de klas ook te maken met verschillende culturen. Dat vind ik heel leuk. Verder zijn er meer scheidingen dan vroeger. Kinderen reageren daar verschillend op. De een wordt drukker, de ander juist stiller. Ik houd die kinderen altijd extra in de gaten."

Afscheidsreceptie

Gerda van der Wal neemt op vrijdag 8 juli afscheid tijdens een receptie die van 17.00 tot 19.00 uur plaatsvindt in het schoolgebouw van De Octopus.

Veel mensen, waaronder ex-collega's en ex-leerlingen, hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen en toegezegd dat zij aanwezig zullen zijn. Maar het is niet makkelijk om iedereen te bereiken.
Mensen die nog geen uitnodiging hebben ontvangen maar toch op de afscheidsreceptie aanwezig willen zijn, kunnen een e-mail sturen aan k.vanderwerf@obs-de-octopus.nl.

Is het vak van lerares veranderd?
"Vroeger was je na afloop van de laatste les klaar en kon je naar huis gaan. Tegenwoordig heb je er als leerkracht veel taken bij: vergaderingen, cursussen, overleg met ouders die veel meer bij de school betrokken worden dan vroeger. Wij zijn veel tijd kwijt aan de administratieve rompslomp. Ja, het is inderdaad zo dat er veel vrouwen in het onderwijs werken. Ik vind het belangrijk dat er ook mannen voor de klas staan. Gelukkig hebben wij bij De Octopus drie leraren."

'Ik ben ervan overtuigd dat kinderen regels nodig hebben'

Wat voor type lerares ben je?
''Ik heb geen moeite om orde te houden. De kinderen weten bij mij waar zij aan toe zijn. Ik geef de kinderen vrijheid, maar stel ook duidelijke grenzen. Ik ben ervan overtuigd dat kinderen regels nodig hebben. Kinderen spreken mij wel anders aan. Vroeger noemden ze me Juf van der Wal, dat is in de loop der jaren Juf Gerda geworden. Maar dat is niet zo belangrijk."

Waarom ga je met pre-pensioen?
"Ik ben gezond en vind het werk nog leuk. Maar het lesgeven, met alle bijkomende taken, is veeleisend geworden. Voor mij een goed moment om weg te gaan. Ik maak ook plaats voor een jongere leerkracht. Maar ik zal het lesgeven aan de kinderen missen. Andere zaken zoals het vele administratieve werk niet."

Wat ga je na 15 juli doen?
"Ik ben door mijn drukke baan aan veel dingen niet toegekomen. Ik verheug me erop om meer te lezen en te fietsen. Ik heb zin om allerlei leuke plekken in Amsterdam te gaan ontdekken en ook meer naar theater en musea te gaan."

Aantal jeugdleden van TTVD groeit

Tafeltennisvereniging Diemen viert lustrum

Leden van TTVD trainen in de sportzaal. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Tafeltennisvereniging Diemen (TTVD) heeft donderdag het 65-jarig bestaan gevierd. Op het terrein van Sportcentrum Wethouder F.B. Duran was er een barbecue voor alle leden.

De tafeltennisvereniging heeft een rijke historie. De vereniging werd in 1951 opgericht en telt momenteel zo'n 80 leden, van wie er 30 in de jeugd uitkomen. Thuisbasis van de vereniging is Sportcentrum Wethouder F.B. Duran. De speelavond is op donderdag. De jeugd speelt dan tussen 18.00 en 20.00 uur en de senioren van 20.00 tot 23.00 uur.

Ben Grajer is voorzitter van de tafeltennisvereniging. Hij werd zo'n twintig jaar geleden lid van de vereniging in Diemen. "Ik heb weinig met sport, maar wilde iets gaan doen om in conditie te blijven. Ik woon in Amsterdam Zuidoost en ben via een vriend die in Diemen woont bij TTVD terecht gekomen. Ik ben nooit meer weggegaan."

Tafeltennisvereniging wil graag een eigen accommodatie

Hoewel veel tafeltennisverenigingen in Nederland kampen met een afname van het aantal leden is Grajer tevreden over de ontwikkelingen bij TTVD. "Wij hebben ongeveer dertig jeugdleden en organiseren veel activiteiten om meer jongeren aan te trekken. Leerlingen van alle basisscholen in Diemen en Duivendrecht krijgen al vijf jaar lang elk schooljaar een introductieles (clinic) die door ons wordt verzorgd. Zij maken dan kennis met tafeltennis. Daarnaast worden in samenwerking met de Stichting Welzijn Diemen, met veel succes, naschoolse tafeltennislessen aangeboden. Door al die activiteiten hebben wij er een flink aantal nieuwe jeugdleden bij gekregen. Wij hopen dat er nog meer jongeren lid worden." Het bestuur van de tafeltennisvereniging kijkt ook over de gemeentegrenzen van Diemen. In IJburg is een afdeling van TTVD opgericht. Bij die afdeling speelt een tiental kinderen op proef en zijn er inmiddels zeven vaste jeugdleden onder de naam Team IJburg. Zij spelen elke vrijdag van vier tot zes uur in de gymzaal van de school Laterna Magica in IJburg.

Tafeltennisvereniging Diemen is een club waar de leden zowel recreatief als in competitieverband kunnen spelen. Bij de senioren spelen zes teams in de competitie. Die teams doen mee aan de regionale competitie. Het beste team speelt in de tweede klasse. Er zijn 5 jeugdteams waarvan het eerste jeugdteam aan de landelijke competitie deelneemt. Het bestuur en de leden van TTVD zouden graag over een eigen accommodatie beschikken. "Wij huren een zaal in het sportcentrum, maar kunnen hier niet altijd terecht. Men wil meerdere keren per week kunnen trainen. En in de zomer is het sportcentrum ook altijd een aantal weken dicht. Het zou mooi zijn als wij over een eigen clubgebouw zouden kunnen beschikken. Dat zou goed voor de groei en bloei van de club zijn."

Ben Grajer speelt nu een jaar of twintig tafeltennis. Hij is gegrepen door de sport: "Tafeltennis is een aantrekkelijke sport. Ik vind het een voordeel dat het geen contactsport is. Als je tafeltennist gebruik je al je spieren en het is heel goed voor je oog-handcoördinatie. Het is een sport die je tot op hoge leeftijd kunt beoefenen. Het is ook een sport die geschikt is voor mensen die in een rolstoel zitten. Techniek en ervaring zijn zeer belangrijk. Een ervaren tafeltennisser die in een rolstoel zit zal het een jonge, onervaren en fitte tafeltennisser in veel gevallen heel moeilijk kunnen maken."

El abrazo de la serpiente, donderdag 16 en dinsdag 21 juni in De Omval.

donderdag 16 juni

El abrazo de la serpiente

Theater de Omval 20:00 uur

Het Amazonegebied, begin 20ste eeuw. De tijd waarin nieuwe gebieden in kaart worden gebracht en lokale volkeren worden onderdrukt. Hier vindt een bijzondere ontmoeting plaats tussen twee ontdekkingsreizigers en een sjamaan, die samen beginnen aan een levensgevaarlijke tocht door de jungle. €8,- Reserveren via theaterdeomval.nl.

zondag 19 juni

Viering

Sint Petrus' Bandenkerk 10:30 uur

Het Hagunnank jongerenkoor zingt tijdens de Eucharistieviering die in het thema staat van vluchtelingen. Pater G. Noom gaat voor. Het Hagunnankoor vraagt via deze speciale mis aandacht voor vluchtelingen wereldwijd.

Bingo

't Kruidvat 13:30 uur

Gezellige prijzenbingo die duurt tot 17:00 uur. Een boekje voor 5 rondes kost €7,50. Halve boekjes zijn ook verkrijgbaar. Meer informatie: 0619776374.

CCM Minerva

Het Noorderlicht 11:00 uur

Nogmaals uw ervaring met Windows 10: Fotoboeken maken, foto’s gemaakt tijdens de vakantie, video's gemaakt tijdens de vakantie. Wij zoeken nieuwe deskundige, vooral jongere leden en/of samenwerking of fusie met een computerclub in de regio rond Diemen.

Zomerbridge

De Schakel 13:30 uur

Bridgeclubs Sans Atout en Honneur organiseren Zomerbridge. Kosten € 2,50 per persoon. Inschrijven: bij Jessica van der Wiel/Bartolo Westerveld, 020-4638952 of bridge@boekservices.nl of bij Aad Stuurman, 020-7853742 of aad@telfort.nl. Meer informatie op sansatoutbridge.nl.

Dansmiddag

Het Noorderlicht 14:30 uur

Zin in een gezellige zondagmiddag met wat beweging? In het Noorderlicht wordt iedere derde zondag van de maand een gezellige (stijl)dansmiddag voor 50+ georganiseerd. 14.30-17.30 uur.

Overdagkoor Amsterdam

Schuilkerk De Hoop 15:00 uur

Mozart en Bram Vermeulen in een gevarieerd koorprogramma door het Overdagkoor Amsterdam in één van de mooiste kerkjes van Groot Amsterdam. Het concert begint met klassieke muziek. Zo klinken het beroemde Ave Maria van Gounod/Bach en het Pur Ti Miro van Monteverdi. Na de pauze laat het overdagkoor zich van een hele andere kant horen. La Bamba en Hallelujah (Neigh) maar ook the Windmills of your mind en het ontroerende Vannacht van Bram Vermeulen. Het koor zingt deels a capella en wordt bij de rest van het repertoire begeleid op de vleugel door dirigent Hans van der Weijde.Toegang: €9,50 ( kaartverkoop aan de zaal). Meer informatie en reserveren: www.overdagkoor.nl.

dinsdag 21 juni

El abrazo de la serpiente

De Omval 14:00 & 20:00 uur

Het Amazonegebied, begin 20ste eeuw. De tijd waarin nieuwe gebieden in kaart worden gebracht en lokale volkeren worden onderdrukt. Hier vindt een bijzondere ontmoeting plaats tussen twee ontdekkingsreizigers en een sjamaan, die samen beginnen aan een levensgevaarlijke tocht door de jungle. €8,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

woensdag 22 juni

Bingo

Zorgcentrum De Diem 14:30 uur

De juni-bingo wordt voor een keer niet op de laatste woensdag van de maand gehouden maar een weekje eerder. De zaal is open om 14.15 uur. Deelnemen kost €2,50 p.p.incl.thee/koffie.Voor bewoners is dat €1,50 p.p..

Zomerbridge

De Schakel 19:30 uur

Bridgeclubs Sans Atout en Honneur organiseren op de woensdagavonden Zomerbridge t/m 17 augustus. Kosten € 2,50 per persoon. Inschrijven voor de avonden van Sans Atout: 020-4638952 of bridge@boekservices.nl. Voor de avonden van Honneur: 020-7853742 aad@telfort.nl. Meer informatie: sansatoutbridge.nl.

donderdag 23 juni

Financieel café MaDi

OBA Diemen 14:00 uur

Voor hulp bij het aanvragen van DigiD, inschrijven bij Woningnet en reageren op een woning, uitprinten van onder ander bankafschriften en het digitaal invullen van formulieren. 14.00-16.00.

A Bigger Splash

Theater de Omval 20:00 uur

De zorgeloze vakantie van het celebritykoppel Paul (Matthias Schoenaerts) en Marianne (Tilda Swinton) op het zonovergoten Italiaanse eiland Pantelleria wordt opgeschud door het plotse opduiken van Harry (Ralph Fiennes) en zijn dochter Penelope (Dakota Johnson). Een glamoureuze, broeierige erotische thriller van Luca Guadagnino (‘Io sono l'amore’). €8,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

12 / 16

Reunie Handbal sv De Meer vrijdag 2 september a.s. 20.00 uur in clubhuis sv De Meer - Aanmelden: mirjamheijke@hotmail.com

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Bij zomerschool voor jou krijg je les op maat gecombineerd met leuke activiteiten.
www.zomerschoolvoorjou.nl
of bel 06-12075023

Pedicure/voetreflex/
gezichtsbehandelingen/
diverse massages salon Trudy
06-31288105

Mixtoernooi bij SV Zeeburg

Voor het eerst weer na twee seizoenen

Teams waren mix van handballers, ex-handballers, familieleden, buren en vrienden. Foto: Melany Hendriks

DIEMEN - Zondag 12 juni werd voor het eerst na twee seizoenen weer een mixtoernooi gespeeld bij SV Zeeburg. Door de fikse regenbuien deels binnen, maar de finales konden buiten worden gespeeld.

De afgelopen twee seizoenen kon SV Zeeburg geen mixtoernooi organiseren door de verbouwing van de kantine. Dit jaar was het eindelijk weer zo ver. Toeschouwers genoten van de wedstrijden op het terras en konden ook vanuit de kantine de wedstrijden buiten goed volgen door de glazen pui.
14 teams
Veertien teams deden mee aan het Ton Schriever Mixtoernooi zondag. Ton Schriever was jarenlang een zeer actief (bestuurs)lid van de vereniging en is in 2009 geleden overleden. Zijn vrouw opende het toernooi zondag. In de 'poule jong' (t/m B junioren) streden zes teams tegen elkaar en acht teams kwamen uit in de 'poule oud' (A en senioren). De teams bestonden uit een leuke mix van handballers, ex-handballers, familieleden, buren en vrienden.

De weersvoorspellingen voor zondag waren de hele week al enorm slecht: regen, regen en nog eens regen. "Uiteindelijk viel dat hartstikke mee. Een paar fikse buien tussen 13.00 en 14.00 uur, maar verder was het droog en een heerlijke temperatuur", vertelt Dionne Tool van de organisatie. De poule oud moest door de regenbuien de poulewedstrijden grotendeels binnen spelen, maar de finales konden gelukkig wel naar buiten worden verplaatst.

In poule jong is 'B plus Fay' eerste geworden en in poule oud 'Team Brak'. Er werd ook een Fairplay cup uitgereikt, die werd gewonnen door 'De Pumps'.

TIW-Survivors sluit overeenkomst met Diemense sponsor voor eerste team

Eerste honkbalteam van TIW-Survivors. Foto: TIW-Survivors

DIEMEN - TIW-Survivors heeft onlangs een sponsorovereenkomst ondertekend met Aorta Productions, een reclamebureau uit Diemen. Het bedrijf is dit seizoen en de volgende twee seizoenen sponsor van het eerste honkbalteam van de vereniging uit Diemen.

Steven van Loggem, voorzitter van TIW-Survivors, is zeer blij met de sponsor. "Ons eerste honkbalteam speelt in de kleuren van Aorta Productions: oranje, zwart en wit. Wij vinden het tenue er mooi uitzien. Onze andere teams spelen gewoon in de clubkleuren van TIW-Survivors."

Meer publiek
De honk- en softbalvereniging heeft van het reclamebureau ook hulp gekregen om de website te vernieuwen. "Onze nieuwe sponsor is een reclamebureau en kan ons op nog meer terreinen helpen. Binnenkort willen wij posters en flyers maken die wij op verschillende plekken in Diemen gaan ophangen om de mensen op onze thuiswedstrijden te attenderen. Wij hopen dat er daardoor meer publiek op onze wedstrijden afkomt", aldus Van Loggem.

Veel medailles voor zwemmers De Meeuwen

Dion Fuijkschot.

DIEMEN - De zwemmers van De meeuwen hebben de afgelopen twee weekenden goede prestaties geleverd tijdens de regionale zwemkampioenschappen.

In het eerste weekend wonnen de tweelingzusjes Chantal en Nicole den Turk respectievelijk vier en twee medailles en zwommen ze twee clubrecords. In het tweede weekend wisten zij de prijzenkast met maar liefst vijf en vier medailles uit te breiden. Beide dames haalden op meerdere afstanden ook de titel regiokampioen. Tijdens de 50 meter rugslag kleurde zelfs het gehele podium in Meeuwenkleuren: na de zusjes den Turk wist Merijn Lakeman als derde te finishen. Sacha van den Heuvel haalde beide weekenden bij de dames geboortejaar 2000 een bronzen medaille.

Bij de heren sleepten de broers Mathieu en Dion Fuijkschot een groot aantal medailles en titels binnen. Mathieu schreef in totaal maar liefst vijf regiotitels op zijn naam en won drie keer brons. Zijn jongere broer Dion was goed voor drie regiotitels, vijf keer zilver en twee keer brons. De regionale kampioenschappen waren de laatste mogelijkheid voor plaatsing voor de Nederlandse Junioren en Jeugdkampioenschappen. Dion Fuijkschot zal vijf keer aan de start komen tijdens het NJJK in Dordrecht, dat donderdag 16 juni van start gaat.

E-junioren van SV Zeeburg presteren goed

DIEMEN - De teams van de E-junioren van SV Zeeburg hebben goede prestaties geleverd tijdens het toernooi van Westsite Amsterdam op zaterdag 11 juni.

Het team van de E1 wist het toernooi te winnen. Het team werd eerder dit seizoen ook al kampioen in de zaalcompetitie.

Het team van de E2 pakte de tweede plaats.

DVAV wint veteranentoernooi

Foto: Dionne Tool

DIEMEN - Zaterdag 11 juni werd op de velden van SV Diemen de derde editie gehouden van het Diemer Veteranentoernooi VE45+.

Zes ploegen traden aan zaterdag: SV Diemen, DVAV, DRC, Buiksloot, BZC '13 en Zwanenburg. Alle teams speelden tegen elkaar in wedstrijden die 25 minuten duurden.

Beker
Voor alle deelnemende teams was er een mooie beker, maar DVAV won voor het derde jaar op rij de eerste prijs. BZC '13 werd tweede en DRC derde.

Er was ook een Fairplay-klassement. De Fairplay cup werd gewonnen door DRC.

Tussen de wedstrijden door konden de mannen zich laten behandelen door fysiotherapeuten Mark Kaandorp en Joyce Schreuder van SMC Diemen.

Na de wedstrijden was het natuurlijk tijd voor een lange derde helft met muziek, een barbecue en een hoop gezelligheid.

Twee damesteams SV Zeeburg veldkampioen

Veldkampioenen A2 en Dames 4 samen op de foto. Foto: Melany Hendriks

DIEMEN - De A2 en Dames 4 van SV Zeeburg zijn kampioen zijn geworden op het veld.

Zondag werden zij bij het Ton Schriever Mixtoernooi op de club in het zonnetje gezet voor hun goede prestaties dit seizoen.

Deukjes herstellen bij Stuivenberg

Uitdeuken voor slechts € 25,-

Stuivenberg repareert alle schade, maar op 24 juni alleen kleine deukjes. Foto: Brian Elings

Bij Autoschade Stuivenberg in Weesp is het zaterdag 24 juni 'Deukjesdag', een speciale actiedag om kleine deukjes te laten verwijderen.

Alleen op deze dag kan dat vervelende deukje dan tegen een zeer aantrekkelijke prijs van 25 euro hersteld worden, klaar terwijl u wacht. Van 13.00 tot 17.00 uur staan de deuren open. Autoschade Stuivenberg staat met een gespecialiseerd team klaar om deukjes, ter grootte van maximaal een 2-euromunt, direct te verhelpen, zonder spuiten. Grotere deuken zijn op andere momenten te verhelpen, op Deukjesdag kan daar wel een offerte voor worden gemaakt.

Normaliter kost het herstellen van een kleine deuk veel meer, maar door het bundelen kan dit nu veel goedkoper. Het voordeel is 50% ten opzichte van de normale prijs. Aanmelden kan via (0294) 480083.

Begrip
Autoschade Stuivenberg aan de Flevolaan 31, 1382 JX Weesp, is al vele jaren een begrip in de regio. Wekelijks worden er meer dan 35 autoschade's hersteld. Zowel voor de particuliere als de zakelijke markt.

Stuivenberg heeft samenwerkingsovereenkomsten met o.a. Achmea, Topherstel en Schadegarant. Stuivenberg maakt deel uit van de Reco Autoschade Groep met in totaal 11 vestigingen, waarvan de meeste in Noord-Holland en maakt deel uit van de landelijke keten Schadenet.

Ka+ hatchback is soepel en ruim

Rijdt prettig in de stad, maar ook op lange ritten. Foto: André Verheul

De drie passagiers die achterinplaats kunnen nemen in de ruime vijfdeurs Ford Ka+ hatchback krijgen de meeste hoofdruimte en beenruimte in deze klasse. De Ka+ is nu te bestellen.
De Ka+ is iets korter dan de Fiesta, maar is wel 29 millimeter hoger en beschikt over een slim ingedeeld interieur, vandaar de meeste hoofd- en beenruimte voor achterpassagiers in zijn klasse. Onder de motorkap ligt de efficiënte nieuwe 1.2 l-liter Duratec-benzinemotor die pittige prestaties levert. De motor en de vijftraps versnellingsbak zijn afgesteld met een breed koppelbereik waardoor de auto erg prettig rijdt, zowel in de stad als tijdens langere ritten. Hij is er in een 70 pk- en een 85 pk-versie. Met slimme technieken wordt het brandstofgebruik teruggedrongen. Zo wordt vrijkomende energie opgeslagen wanneer de auto uitrolt of remt. De aandrijving en het chassis zijn aangepast voor een lager geluidsniveau. De prijzen beginnen bij € 12.995 of € 99 p/mnd met Ford Options. Dat is met onder meer elektrische ramen en spiegels, zes airbags, Electronic Stability Control met Hill Start Assist, Speed Limiter en Ford Easy Fuel. De 85 pk-versie heeft ook onder meer cruise control, lederen stuurwiel, verwarmde voorstoelen en parkeersensoren.

Ook Jeep en Dodge bij Vaneman

Dodge RAM arriveert bij Vaneman.

Frank Vaneman Automotive vestigde zich ruim een jaar geleden in Amsterdam en Hoofddorp als de officiële merkdealer van onder andere Fiat en Alfa-Romeo. Nu komen daar Jeep en Dodge bij.

Dat is logisch, stelt Vaneman, want Fiat en Chrysler zijn wereldwijd partners binnen Fiat Chrysler Automobiles. Jeep en Dodge zijn aansprekende merken die zowel over personenauto's als hele robuuste (RAM) bedrijfswagens beschikken. Door daarin voor Dodge RAM nauw samen te werken met de over Nederland verspreide vestigingen van USCarDealer.nl, ontstaat er ook een hecht landelijk sales- en servicenetwerk, waarbij Frank Vaneman Automotive de regio Amsterdam voor de genoemde Amerikaanse merken vertegenwoordigt. Inmiddels staan de eerste demonstratiemodellen van Dodge RAM voor een proefrit beschikbaar, net als enkele interessante occasions.

Armin eerste met Jaguar F-PACE

Foto: Rahi Rezvani

De Jaguar F-PACE heeft zijn debuut gemaakt. De eerste Nederlander die er in wegreed, was top-DJ Armin van Buuren. Als Jaguar-ambassadeur speelde hij al een belangrijke rol in de social media campagnes van de Jaguar XE. Nu stapt hij over in de nieuwe Jaguar F-PACE. "De Jaguar F-PACE is gewoon ideaal voor mijn gezin. Je hebt alle ruimte, maar dan wel in combinatie met de sportiviteit van Jaguar. Ik heb gekozen voor de F-PACE S met 279 kW/ 380 pk sterke 3.0 liter V6 Supercharged bezinemotor. Zowel de sound als het karakter van deze V6 is opzwepend - je begrijpt dat me dat zeer aanspreekt." De Jaguar F-PACE is leverbaar vanaf € 53.750,-. Foto Rahi Rezvani.

Sneak preview Renault Talisman Estate

De nieuwe RenaultTalisman Estate is van 16 tot en met 19 juni al even te zien bij de vestigingen van Arend Auto aan de Donauweg en Joan Muyskenweg in Amsterdam. Een primeur in Europa. Het is ook mogelijk een proefrit te maken. En als hij bevalt, kunnen er direct zaken worden gedaan vanaf
€ 31.790 euro (21% bijtelling). De officiële verkoop start in september. Alle bezoekers van de 'Midzomer Première', ontvangen een goodiebag, waarmee ook weer mooie prijzen te winnen zijn.