DiemerNieuws

1 juni 2017

DiemerNieuws 1 juni 2017


Buurtbewoners blijven tegen bouw van flat

Foto: AM

DIEMEN - De leden van het Comité Hoogbouw Nee en andere omwonenden blijven zich verzetten tegen de bouw van een appartementencomplex met inpandige garage op de hoek van de Arent Krijtsstraat en de Hartveldseweg. Dit bleek tijdens een inloopavond in het gemeentehuis die dinsdagavond werd gehouden.

Projectontwikkelaar AM Wonen wil op de plek waar nu nog het slooppand staat waarin in het verleden bedrijven als AVVL en Yarden waren gevestigd een appartementencomplex bouwen. Het aangepaste plan werd maandag gepresenteerd. Dit komt erop neer dat de gevel van het hoge deel iets verder van de Arent Krijtsstraat komt te staan, maar dat de hoogbouw van het pand uit elf bouwlagen zal bestaan. Het eerdere plan voorzag in tien bouwlagen. Ook inwoners van Diemen die niet in de buurt wonen, zijn tegen het plan. Zij vinden een dergelijk hoog pand niet passen op de plek van de entree van Diemen.

Het comité en omwonenden zijn tegen het plan. Zij vinden het pand te groot en zijn van mening dat hun woongenot wordt aangetast. Zij verliezen hun uitzicht en krijgen veel minder zon in hun woning. Ronald Vriend van het comité gaf tijdens de inloopavond een overzicht van de huidige situatie en de nieuwe situatie na de bouw van het appartementencomplex. Hij deed dit met behulp van luciferdoosjes.

Het plan ligt tot en met 29 juni ter inzage in het gemeentehuis (zie ook: www.ruimtelijkeplannen.nl). Iedereen kan een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit. De gemeenteraad moet vervolgens een Verklaring van geen bedenkingen afgeven. De beantwoording (door het college van B en W) van eventuele zienswijzen wordt meegenomen bij de stukken van de gemeenteraad. De Verklaring van geen bedenkingen wordt behandeld tijdens een informatieve raadsvergadering (op 7 of 14 september). Dan kunnen bewoners inspreken. De gemeenteraad neemt in september tijdens een besluitvormende raadsvergadering een besluit over de Verklaring van geen bedenkingen. Als de gemeenteraad akkoord gaat wordt in oktober de omgevingsvergunning afgegeven. Hiertegen kan in september en oktober beroep worden aangetekend. Lees verder op pagina 5.

'Bouw van tweede sporthal is noodzakelijk'

DIEMEN - De gemeente heeft de intentie om in Diemen een tweede sporthal te bouwen. Dit is een van de uitkomsten van de Notitie Buitensporten.

Diemen beschikt over één sporthal: Sporthal Diemen aan de Prins Bernhardlaan. In Sportcentrum Wethouder F.B. Duran is weliswaar een sportzaal, maar die voldoet wat betreft afmetingen niet aan de normen die voor een sporthal gelden.

Er is in Diemen een tekort aan accommodaties voor de binnensporten. De blaashal die jaarlijks vanaf de herfst tot in de lente op een van de velden van handbalvereniging SV Zeeburg wordt geplaatst is een uitkomst. Diemense verenigingen werken er trainingen en wedstrijden af. Ook wordt de blaashal verhuurd aan verenigingen van buiten Diemen. De blaashal is niet nieuw meer en heeft ook beperkingen. Sommige verenigingen mogen er van hun sportbond geen competitiewedstrijden in spelen en het beoefenen van een sport als badminton is niet mogelijk omdat de shuttle vaak wegwaait.

Wethouder Jeroen Klaasse van Sportzaken: "Het college van B en W wil graag dat er een tweede sporthal in Diemen komt. De gemeente groeit de komende jaren enorm en daardoor is een tweede sporthal noodzakelijk. Wij gaan in de nabije toekomst op zoek naar een geschikte locatie." Lees verder op pagina 3.

Klok Sint-Petrus' Bandenkerk is al tijdje stil

DIEMEN - Het zal sommige bewoners van het centrum van Diemen of het eerste deel van Diemen-Zuid zijn opgevallen: de wijzers van de klok van de rooms-katholieke kerk Sint Petrus' Banden staan al een tijd stil op 04.00 uur en de klok maakt tevens al een tijd geen geluid.

Joost van Westing, bestuurslid van de rooms-katholieke kerk Sint-Petrus' Banden: "De motor van de kerkklok is al een paar weken defect. We kunnen de klok wel handmatig luiden voor bijvoorbeeld een uitvaart of een feestelijke gelegenheid. De kerkklok is van 1910 en zal gerepareerd worden door een bedrijf dat daarin is gespecialiseerd. Dat bedrijf wacht momenteel op nieuwe onderdelen voor de motor. Daarna kan de reparatie beginnen. Wij hopen dat de kerkklok het over enkele weken weer doet."

52

medailles behaalde De Meeuwen tijdens regionale zwemkampioenschappen

Was Jacobus de paardendief in Diemen?

Foto: HKD

Had u van deze man een brood willen kopen? Dat kan natuurlijk niet meer, want ons verhaal speelt in september 1907. Maar stel. De 22-jarige bakkersknecht Jacobus Janissen werd door de Diemense politie gesnapt bij het abattoir in Amsterdam toen hij daar een paard aanbood voor 200 gulden. Dit paard bleek echter gestolen uit de weide van de Diemense veehouder C. Oostenrijk. Het hoofdstel van het paard was verdwenen bij bakker H.M. in wie wij bakker Magrijn van de Ouddiemerlaan menen te herkennen. Onze bakkersknecht beweerde dat hij het paard te koop aanbood voor een kennis uit Zaandam.

Zes weken later stond Janisssen voor de rechter. Nog steeds ontkende hij, hoewel hij toch echt met de gestolen merrie was aangehouden. Zijn verhaal was nu wat uitgebreider: de Zaanse kennis zou het paard in Den Helder gekocht hebben en in Amsterdam aan Jacobus hebben gegeven.

De naam van de kennis bleek niet bij de burgerlijke stand bekend. De officier van justitie geloofde niets van het verhaal: "Het verhaal dat beklaagde opdischt, klopt lang niet met de getuigenverklaringen. Ik vraag de rechter om een veroordeling tot twee jaren en zes maanden gevangenisstraf."

Weerbericht

Eerst vrij zonnig en warm, vanaf zaterdag wisselvallig en koeler
Na de passage van een koufront dinsdag met enige afkoeling komt het weer onder invloed van een vlak hogedrukgebied dat via de Noordzee noordoostwaarts trekt. De temperatuur loopt op en het blijft droog. In het pinksterweekend wordt de stroming westelijk. Lagedrukgebieden krijgen dan meer invloed. Het wordt minder warm en licht wisselvallig met soms een bui.

Vrijdag + het pinksterweekeinde
Voor vrijdag worden zonnige perioden verwacht. Het wordt circa 25 graden. Er waait een zwakke oostenwind. Zaterdag neemt de bewolking geleidelijk toe. Er volgen enkele regen- of onweersbuien. Het wordt om en nabij de 23 graden. Voor de beide pinksterdagen zien we een mix van zonneschijn en stapelwolken met kans op een bui. Veel neerslag wordt niet verwacht. Er waait een matige westenwind. Met circa 19 graden als maximum is het minder warm.

Trend na het weekeinde
Op 1 juni is de meteorologische zomer van start gegaan. Met een zuidwestelijke stroming wordt voor komende week een licht wisselvallig weertype verwacht met zon, wolken en soms een bui. De maximumtemperatuur ligt op de meeste dagen tussen de 20 en 25 graden.

Weetje
Afgelopen zaterdag werd het 32 graden. Tropische dagen met een maximum van 30 graden en hoger zijn in mei zeldzaam en waren in deze eeuw nog niet voorgekomen. In de vorige eeuw kwamen in mei in totaal acht tropische dagen voor. In mei 1922, 1944, 1976 en 1998. In de recordzonnige mei van 1989 werd het 29.6 graden op 25 mei, dus net geen tropische dag.

Emma Engelsman exposeert in De Diem

DIEMEN - Tot eind juli is er in Zorgcentrum De Diem een tentoonstelling van wandkleden die gemaakt zijn door Emma Engelsman.

Haar werk kenmerkt zich door de veelkleurige combinatie van de diverse stoffen die zij in haar kunst verwerkt. De tentoonstelling is dagelijks gratis te bezichtigen in De Diem, Arent Krijtsstraat 48.

Repair Café in 't Kruidvat

DIEMEN - In Huis van de Buurt 't Kruidvat vindt op zaterdag 3 juni weer het Repair Café plaats. De bijeenkomst duurt van 14.00 tot 16.30 uur.

De reparateurs van Repair Café in Kruidvat het Repair Café staan voor iedereen klaar om spullen te repareren. Het gaat onder meer om zaken als huishoudelijk apparaten en speelgoed.

Stichting Welzijn Diemen kijkt terug op een goed jaar

Stichting boekt opnieuw positief financieel resultaat

Sportactiviteiten van SWD in Diemen-Zuid. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Het gaat goed met de Stichting Welzijn Diemen (SWD). Het aantal activiteiten dat de stichting organiseert neemt toe, er worden steeds meer mensen bereikt en voor het derde jaar op rij is er een positief financieel resultaat geboekt. Dit blijkt uit het Jaarverslag 2016 dat onlangs is gepresenteerd.

Aantal activiteiten dat SWD organiseert neemt toe

Een aantal jaren geleden was de situatie volledig anders. Het gemeentebestuur maakte zich toen grote zorgen over het (zelfstandig) voortbestaan van de welzijnsinstelling. Het bestuur en de nieuw aangetreden directeur Arie van 't Hoog stelden orde op zaken. Zij kregen hierbij steun van personeelsleden, vrijwilligers en uiteraard de gemeente. Van 't Hoog is op 1 maart van dit jaar vetrokken bij de welzijnsinstelling. Hij wordt vervangen door Ingrid Wells. Zij is tot 1 september 2017 interim-directeur. Bij SWD werkten in 2016 in totaal 43 medewerkers met een (tijdelijk) dienstverband (29,6 fte). Daarnaast kon de stichting een beroep doen op ongeveer honderd vrijwilligers en een aanzienlijk aantal stagiaires. De stichting nam op 1 januari 2017 afscheid van de peuterspeelzalen. Die zijn overgenomen door KMN Kind & Co en de Stichting Kinderopvang Diemen. De Stichting Welzijn Diemen richt zich op alle leeftijdsgroepen in Diemen. Medewerkers van de stichting organiseren bijvoorbeeld activiteiten voor jongeren uit de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool in Diemen. Het betreft hier onder meer naschoolse activiteiten zoals talentontwikkeling en sportactiviteiten. Mario Semeleer is verantwoordelijk voor activiteiten als talentontwikkeling, buurtsportcoaches Dionne Tool en Rens Wit voor de sportactiviteiten. De buurtsportcoaches organiseren ook andere activiteiten, zoals sporttoernooien en de winterspelen die in december plaatsvinden op het Diemerplein. Zij werken soms samen met sportverenigingen in Diemen. Diemenvoorelkaar brengt mensen in Diemen die hulp zoeken op allerlei gebieden met elkaar in contact. Dit kan een klus zijn in huis of in de tuin, meegaan naar een specialist in het ziekenhuis of gewoon gezellig een kopje koffie drinken met elkaar. Diemenvoorelkaar organiseerde in 2016 twee dagen in De Omval waarbij Diemenaren met elkaar in contact konden komen. Die bijeenkomsten werden druk bezocht. In Huis van de Buurt 't Kruidvat in Diemen-Zuid worden steeds meer activiteiten georganiseerd die steeds intensiever worden bezocht. Voorbeelden hiervan zijn de ondersteuning van mantelzorgers en vluchtelingen. Coördinator Paul Heskamp hoopt het aanbod in de toekomst nog verder te kunnen uitbreiden. Het aantal vrijwilligers dat meehelpt in Huis van de Buurt 't Kruidvat stijgt. Ook in wijkcentrum Noorderlicht in Diemen-Noord worden steeds meer activiteiten georganiseerd. Hiervoor is coördinator Dionne Tool verantwoordelijk. SWD was in 2016 ook actief met het (mede)organiseren van de Week Tegen Eenzaamheid. Daarnaast ging de stichting nieuwe partnerschappen aan met woningbouwverenigingen om overlast in de wijken tegen te gaan en jongeren de mogelijkheid te geven zich hiervoor in te zetten. Ook wordt er steeds meer samengewerkt met handhaving, waarbij de jongeren zelf ingezet worden om de veiligheid in de buurt te verbeteren. Ook is samen met de gezondheidscentra in Diemen en zorgpartners Welzijn op Recept opgezet, waardoor meer dan 50 mensen zijn doorverwezen naar een passend welzijnsaanbod.

Een bijeenkomst in Huis van de Buurt 't Kruidvat. Foto: Ingrid van Vlijmen

Tweede sporthal

Vervolg van de voorpagina.

Wethouder Klaasse: "De gemeenteraad zal uiteraard akkoord moeten gaan met een investering voor een nieuwe sporthal. Ik schat dat daarmee een bedrag van drie miljoen euro gemoeid zal zijn. Een dergelijke investering wordt in veertig jaar afgeschreven." De wethouder ziet op Plantage De Sniep geen ruimte voor een nieuwe sporthal. Dit geldt ook voor nieuwbouwwijk Holland Park. "In Holland Park komt een nieuwe basisschool die De Venser zal vervangen. Ik ben er wel voorstander van dat er in die school een gymnastieklokaal komt dat buiten schooltijd via een aparte ingang is te gebruiken door buurtbewoners en sportverenigingen." Klaasse ziet mogelijkheden om de nieuwe sporthal naast Sporthal Diemen te bouwen. "Misschien is het mogelijk om de nieuwe sporthal te bouwen op de plek waar de blaashal altijd staat. Dus op de plek waar onder meer een van de handbalvelden van SV Zeeburg ligt. Dat kan wellicht door de plekken van de handbalvelden anders in te richten. Maar wij gaan dit nog uitzoeken."

Bejaarde man beroofd

DIEMEN - Een 83-jarige man is maandagmiddag rond 14.30 uur slachtoffer geworden van een straatroof.

De man had boodschappen gedaan in winkelcentrum Kruidenhof en liep terug naar zijn woning. Toen hij met zijn rollator over het Zwanenpad liep werd hij plotseling benaderd door een bromfietser. De dader duwde de 83-jarige man omver en ontvreemdde de gouden ketting van het slachtoffer. De verdachte reed vervolgens weg in de richting van het Ganzenpad in Diemen-Zuid. De verdachte is een blanke man en reed op een grijze bromfiets. De politie verzoekt getuigen of mensen die over meer informatie beschikken contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844.

Keuring voor rijbewijs

DIEMEN - In Huis van de Buurt 't Kruidvat worden met ingang van 3 juni rijbewijskeuringen gehouden voor senioren (75+) en taxi- en vrachtwagenchauffeurs.

Voor het maken van een afspraak afspraken kan van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur worden gebeld met het landelijke nummer: 036-7200911. Meer informatie staat op www.rijbewijskeuringsarts.nl.

Theater de Omval presenteert programma 2017-2018

Gevarieerd aanbod in theater

Theater de Omval.

DIEMEN - Theater de Omval heeft het programma voor het seizoen 2017-2018 bekendgemaakt. Het is programmeur Annabertha Veninga weer gelukt om grote namen op het programma te zetten. Zo komen Van der Laan & Woe, Erik van Muiswinkel en Roué Verveer naar Diemen.

Het seizoen wordt gewoontegetrouw geopend met de presentatieavond op 12 september. Dan zullen vijf artiesten een gedeelte van hun voorstelling laten zien. Voor de kinderen komt onder andere Het Kleine Theater en begin januari wordt er weer het Peuterfestival georganiseerd.

Muziek
Er staat veel muziek op het programma. Zo treden artiesten op als Robbert Jan Stips (onder andere ex-Golden Earring en ex-Gruppo Sportivo), Jan Rot, Eddy Zoë Band en Boys Named Sue. Tevens staan er mooie toneelvoorstellingen van onder andere Helmert Woudenberg, Theatergroep Zeelandia en Suburbia op het programma.

Uiteraard zijn er veel cabaretvoorstellingen geprogrammeerd, die trekken altijd veel publiek. Cabaretiers die optreden zijn onder anderen Erik van Muiswinkel, Jetty Mathurin en Eric van Sauers. Waar ook veel van wordt verwacht is het optreden van illusionist Jochem Nooyen.

Reserveren
Het volledige programma van van het seizoen 2017-2018 is te vinden op de website www.theaterdeomval.nl. Het is mogelijk om via de website kaarten voor voorstellingen te reserveren. Telefonisch reserveren kan ook via 020-6001897. Het is mogelijk om een overzicht van de programmering inclusief bestelformulier per post toegestuurd te krijgen door deze aan te vragen via 020-6001897.

De theaterbrochure zal ook dit jaar in september huis-aan-huis worden verspreid.

Pamela Giddings

Oprichtster Winkel van Sinkel in zorgcentrum Berkenstede

Diemenaar sinds haar geboorte

Wat houdt de Winkel van Sinkel in?
"De Winkel van Sinkel is in zorgcentrum Berkenstede gevestigd. Ik heb de winkel drie jaar geleden met Caroline van Wageningen opgericht. Wij werken er met zes vrijwilligers. De Winkel van Sinkel neemt nieuwe en gebruikte spullen in en verkoopt die vervolgens aan onze klanten. Met de opbrengst organiseren wij leuke activiteiten voor de bewoners van Berkenstede en de mensen die daar de dagbesteding en/of de revalidatie bezoeken."

Wat heb je met Engeland?
"Mijn vader was een Engelsman. Hij was in de Tweede Wereldoorlog telegrafist bij de RAF, de Britse luchtmacht. Na de oorlog werkte hij 40 jaar bij American Express in Amsterdam. Mijn moeder, die lerares Engels was, boekte daar een reisje. Toen hebben ze elkaar ontmoet. Ik heb de Engelse nationaliteit en heb anderhalf jaar in Engeland gewoond. Ik vind het een schitterend land met hele aardige mensen."

Wat is jouw favoriete vakantiebestemming?
"Door mijn vader zit het reizen in ons bloed. Ik ben recent een week in New York geweest, samen met mijn kinderen. Mijn man en ik gaan later dit jaar rondreizen door Sri Lanka. Ik vind het belangrijk om mensen van diverse culturen te ontmoeten en wil nog graag heel veel verschillende landen bezoeken."

Met wie zou je nog eens een gesprek willen voeren?
"Met mijn vader. Hij is op 25 mei 1993 overleden. Op de dag dat hij werd gecremeerd is mijn zoon geboren. Mijn zoon lijkt heel veel op mijn vader."

Wat kan er beter in Diemen?
"Ik zou het fijn vinden als meer mensen zich voor anderen inzetten. Bijvoorbeeld een uurtje voorlezen in Berkenstede of met een bewoner een wandeling maken. Dat hoeft echt niet veel tijd te kosten. Ook is de Winkel van Sinkel op zoek naar een vrijwilligster voor de woensdag- en/of de zaterdagochtend. Kom gerust eens langs om de sfeer te proeven. Wij staan ook op Facebook."

Verzet tegen bouw van flat A. Krijtsstraat

Vervolg van de voorpagina.

Ronald Vriend van het Comité Hoogbouw Nee: "Ik heb veel mensen gesproken en niemand wil dat er op die plek in Diemen een hoge flat komt te staan. Het betreft hier niet alleen buurtbewoners, maar ook mensen die elders in Diemen wonen."

Besloten
"Veel mensen hebben de indruk dat alles al besloten is en dat zij niet worden gehoord door de gemeente. Wij hebben als comité al met een aantal fracties in de gemeenteraad gesproken en gaan binnenkort ook met de andere fracties praten. Wij hopen dat de politieke partijen naar ons willen luisteren. Wij zullen ons blijven verzetten tegen de bouw van het gebouw. Ik voorspel één ding: het flatgebouw komt er niet!"

Man (65) met scootmobiel te water

DIEMEN - Een 65-jarige man is vorige week woensdagavond met zijn scootmobiel te water geraakt op de Weesperstraat ter hoogte van de Provincialeweg.

De hulpdiensten rukten onmiddellijk uit. Politieagenten sprongen het water in en wisten de man op de kant te brengen. De man was aanspreekbaar. Hij gaf aan nergens pijn te hebben, maar hij vertelde de agenten wel dat hij het erg koud vond. De man is voor controle meegenomen door het ambulancepersoneel naar het ziekenhuis.

Zijn scootmobiel is later door de politiekraan van Team Transport Amsterdam uit het water getild. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Taalcafé in 't Kruidvat

DIEMEN - Huis van de Buurt 't Kruidvat start op donderdag 8 juni met een wekelijks taalcafé. De bijeenkomst duurt van 13.00 tot 15.00 uur.

Het gaat om een samenwerking met Vluchtelingenwerk en Taaltips. Mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal en willen oefenen kunnen elke donderdagmiddag terecht in Huis van de Buurt 't Kruidvat.

Er worden foto's bekeken, taalspelletjes gedaan en gesproken over thema's als tradities, Koningsdag of wonen. Er wordt rekening gehouden met het taalniveau van de aanwezigen. Opgeven is niet nodig. Belangstellenden kunnen gewoon langskomen.

Prijs voor Koninklijke Saan

DIEMEN - Koninklijke Saan is bekroond met de prijs en titel Erkende Project Verhuizer van het Jaar. De award werd uitgereikt op dinsdag 22 mei tijdens de jaarlijkse vakbijeenkomst van de Erkende Project Verhuizers.

Dit is een groep erkende verhuizers gespecialiseerd in het verhuizen van bedrijven en organisaties. In 2013 stelden zij een prijs in om positieve aandacht te geven aan het vakmanschap dat nodig is om een succes te maken van grootschalige, risicovolle en ingewikkelde verhuizingen. De prijs onderscheidt het verhuisbedrijf dat in de afgelopen 12 maanden het meest overtuigend scoorde op diverse aspecten, waaronder kwaliteit, vakmanschap, klantgerichtheid en flexibiliteit. De prijs mag vooral gezien worden als een aanmoediging voor het team verhuismedewerkers. Zonder hun volle inzet is het behalen van deze onderscheiding niet mogelijk.

Echtpaar 60 jaar getrouwd

Foto: Jan Ronday

DIEMEN - Het echtpaar Lubbers-Schulte was op zaterdag 20 mei zestig jaar getrouwd. Wethouder Ruud Grondel bracht het echtpaar op maandagmiddag 22 mei een bezoek. Het echtpaar woont in Diemen-Zuid. De wethouder feliciteerde het echtpaar en overhandigde bloemen en chocolade.

'Ik ben de hele dag met sport bezig'

Keeper Dave Moen gaat voor amateurs van Ajax spelen

DIEMEN - Dave Moen speelde tijdens de wedstrijd tegen Roda '23 op de slotdag van de competitie voor het laatst voor SV Diemen. De 32-jarige doelman komt met ingang van het seizoen 2017-2018 uit voor het derde amateurteam van Ajax, dat in de reserve eerste klasse op zaterdag speelt.

Dave Moen voorkomt treffer tegen VVH Velserbroek. Foto: Trudy Kroese

Waar kom je vandaan?
"Ik ben geboren in het Prinsengrachtziekenhuis in Amsterdam. Wij woonden toen in de Watergraafsmeer. Toen ik twee jaar was zijn wij verhuisd naar de Kerckerinckweg in het centrum van Diemen, later zijn wij naar de Albert Loethoelistraat verhuisd. Ik ging eerst naar De Octopus en later naar de Sint-Petrusschool. Ik voetbalde vaak op straat met vriendjes en ben toen ik de leeftijd van de D-pupillen had bij SV Diemen gaan voetballen. Ik ben begonnen als veldspeler. Mijn vader had een zaalvoetbal-kledingset en ik droeg zijn keepersshirt van Ajax. Dat shirt vond ik mooi en het tweede seizoen dat ik bij SV Diemen speelde ben ik keeper geworden. Vervolgens ben ik een jaar met voetbal gestopt omdat ik naar het gymnasium in Bussum ging. Ik wilde mij volledig op school concentreren. Maar na een jaar ben ik weer bij SV Diemen gaan spelen. Ik werd keeper van de C1. In dat elftal speelde onder anderen Marco Moelee. Toen ik tweedejaars A-junior was, haalde trainer Joeri Volkers mij bij de A-selectie. De vaste keeper Lars Haas was geblesseerd en ik heb toen een behoorlijk aantal wedstrijden gespeeld. Aan het einde van dat seizoen degradeerden wij naar de vijfde klasse."

Er brak vervolgens een periode aan waarin Dave voor diverse clubs uitkwam, maar steeds weer terugkwam bij SV Diemen. Hij speelde achtereenvolgens voor Zeeburgia, SV Diemen, Blauw Wit, CTO '70 en het zaterdagteam van Swift. "Vier jaar geleden kwam ik Robin Ternede in het winkelcentrum tegen en hij vroeg mij om weer voor SV Diemen te gaan spelen. Het eerste jaar was Robin Ernest trainer, het seizoen erop werden we kampioen met trainer Marc Stuut en de afgelopen twee jaar waren achtereenvolgens Martin van Egmond en daarna Gerrie Breugem trainer."

Waarom vertrek je bij SV Diemen?
"Ik ben anderhalf jaar geleden benaderd om voor de amateurs van Ajax te gaan spelen, maar had toen mijn woord al aan SV Diemen gegeven. Afgelopen seizoen heeft Ajax mij opnieuw gevraagd en heb ik besloten om de overstap te maken. Ik heb een fulltimebaan als gymnastiekleraar bij Scholengemeenschap Reigersbos en sinds vijf jaar mijn eigen bootcamp: DM Bootcamp. Daarnaast geef ik op zaterdag personal training. Ik heb het de afgelopen jaren enorm druk gehad. Om een voorbeeld te geven: op dinsdag gaf ik van 08.30 tot 17.00 uur gymnastiekles, daarna van 17.00 tot 18.00 uur bootcamp aan collega's van school, vervolgens at ik snel onderweg naar mijn reguliere bootcamp en daarna moest ik trainen bij SV Diemen. Bij SV Diemen trainen wij op dinsdag- en donderdagavond. Bij de amateurs van Ajax wordt één keer per week getraind: op donderdagavond."

Keeper Moen wint luchtduel tegen OSV. Foto: Trudy Kroese
Dave Moen leidt bootcamp. Foto: Goffe Struiksma.

'Als keeper kun je een wedstrijd voor je team winnen'

Je vertelde over het keepersshirt van Ajax dat jou betoverde. De cirkel is dus rond.
"Ik vind het mooi dat ik de kans krijg om voor de amateurs van Ajax te gaan spelen. Je draagt het prachtige shirt, traint en speelt op De Toekomst en kunt beschikken over alle moderne faciliteiten. Bovendien spelen mijn twee beste vrienden Tom Clobus en Dion Glumac ook in het derde amateurteam van Ajax. Mijn trainer wordt Marco Ruitenbeek, een voormalige keeper die prof is geweest (AZ, Goahead Eagles, Dunfermline Athletic). Ik ben ervan overtuigd dat ik nog een aantal dingen van hem kan leren. Toen ik aan mijn ploeggenoot Kai Minnema vertelde dat ik voor de mooiste club van Nederland ga spelen zei hij: 'Je blijft dus bij SV Diemen', haha. Maar de cirkel is pas echt rond nu ik bij Ajax ga spelen. Mijn keeperscarrière begon eigenlijk met het aantrekken van het keepersshirt van Ajax. "

Een keeper neemt een aparte plaats in in een team.
"Een keeper heeft in het veld een aparte positie, maar maakt natuurlijk deel uit van het team. In de kleedkamer sta ik midden tussen de jongens. Je hebt als keeper vaak grote invloed op het resultaat. Als een spits een kans mist is dat in veel gevallen niet meer dan jammer, maar als een keeper een fout maakt heeft dat grote gevolgen. Maar je kunt als keeper ook een wedstrijd voor je team winnen en punten pakken."

'Ik heb het de afgelopen jaren enorm druk gehad'

Je woont niet meer in Diemen.
"Mijn vriendin Linsey en ik kregen bijna drie jaar geleden een mooie woning in de Jordaan in Amsterdam aangeboden. We wonen in een schitterende buurt. Maar ik heb nog veel contacten in Diemen. Mijn ouders wonen hier. Ik ben van plan om soms een wedstrijd van SV Diemen te bezoeken. Maar ik krijg ook meer vrije tijd. Linsey en ik gaan graag uit eten en op vakantie."

Je bent veel met sport bezig.
"Nadat ik het gymnasium had afgemaakt heb ik de Academie voor Lichamelijke Opvoeding gedaan. Ik heb heel fijn werk. Ik ben de hele dag met sport bezig en beweeg daardoor zelf ook veel. Ik vind het leuk om te zien dat de leerlingen veel plezier hebben tijdens de gymnastieklessen. Met mijn bedrijf DM Bootcamp gaat het ook goed. Ik geef groepslessen in de Diemerpolder en de Watergraafsmeer en ik geef ook personal training."

Koos zet zich in voor betere wereld

Jonge Diemenaar benoemd tot ambassadeur VN-Werelddoelen

Koos van der Leij.

DIEMEN - De achtjarige Diemenaar Koos van der Leij wordt vandaag (donderdag 1 juni) door het ministerie van Buitenlandse Zaken benoemd tot ambassadeur van de VN-Werelddoelen.

Het is vandaag de Internationale Dag van het Kind. Het ministerie van Buitenlandse Zaken benoemt vandaag 17 kinderen tot officiële Nederlandse ambassadeurs van de VN-Werelddoelen. De Nederlandse overheid vraagt op deze manier de kleine, grote denkers mee te denken over oplossingen om armoede, klimaatverandering en ongelijkheid de wereld uit te helpen.

Jonge Diemenaar Koos van der Leij (8 jaar) is een van de ambassadeurs die wordt benoemd. Hij zet zich in voor Werelddoel 15: gezonde bossen en een rijke biodiversiteit. In 2015 ondertekenden 193 wereldleiders van de Verenigde Naties de 17 Werelddoelen (Global Goals for Sustainable Development), doelen die ervoor moeten zorgen dat er wereldwijd een einde komt aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Deadline voor deze Werelddoelen is 2030 en daarom kiest Nederland ervoor ambassadeurs te benoemen die het dan voor het zeggen hebben. Nederland is hiermee het eerste land dat kinderen deze bijzondere ambassadeursrol geeft. Hugo von Meijenfeldt is vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk voor de implementatie van de Werelddoelen in Nederland. Hij zegt over de benoeming: "Beslissingen die nu genomen worden, bepalen de toekomst van onze kinderen. In 2030 zitten zij zelf in de beleidskamers. Daarom is het belangrijk hun advies in te winnen over de dilemma's waarmee wij nu worstelen."
De 17 ambassadeurs zijn de hoofdrolspelers uit de campagne '17 doelen die je deelt', een videocampagne over de VN-Werelddoelen die ondernemer Anne-Marie Rakhorst vorig jaar opzette. Deze kinderen, van 6 tot 15 jaar, denken stuk voor stuk veel na over de toekomst van de wereld en hebben concrete ideeën over hoe het anders of beter kan. Zoals Koos die stopte met het eten van pindakaas met palmolie toen hij hoorde dat de productie ervoor zorgt dat orang-oetans steeds minder leefgebied hebben.

Koos stopte met eten van pindakaas met palmolie

Initiatiefnemer van de campagne Anne-Marie Rakhorst: "Kinderen zijn onbevangen, originele denkers en optimistisch over de toekomst. Met hun open blik en groot rechtvaardigheidsgevoel komen zij beter dan volwassenen tot de kern van wat echt belangrijk is in de wereld."
Anne-Marie Rakhorst is ondernemer, investeerder en publicist op het gebied van duurzaamheid. Ze is onder andere initiatiefnemer en eigenaar van het onafhankelijke platform Duurzaamheid.nl. Eerder richtte ze het succesvolle bedrijf Search Ingenieursbureau op. In 2000 werd ze uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar. In de afgelopen jaren publiceerde Anne-Marie Rakhorst verschillende boeken over duurzaamheid, waarvan de meest recente, 'Geld Stuurt de Wereld', een zoektocht is naar duurzaam kapitaal. Over ondernemerschap, circulair ondernemen, de energietransitie, innovatie en duurzaam geld spreekt ze regelmatig in de media en tijdens congressen. Op 8 september vorig jaar lanceerde Anne-Marie Rakhorst de campagne 17doelendiejedeelt.nl. De campagne bestaat uit zeventien één minuut durende videoportretten waarin kinderen hun visie op de wereld van 2030 delen.

Discozwemmen in sportcentrum. Foto: Trudy Kroese

woensdag 31 mei

Zomerbridge in De Schakel

De Schakel 19.30 uur

Bridgeclub Sans Atout organiseert in op woensdag 31 mei zomerbridge in De Schakel. De aanvang is om 19.30 uur, zaal open 18.30 uur. Kosten € 2,50 per persoon voor NBB-leden, voor anderen € 3,50. Inschrijven bij Jessica van der Wiel/Bartolo Westerveld, telefoon 020-4638952, e-mail bridge@boekservices.nl.

donderdag 1 juni

Financieel Café

OBA Diemen 14.00 uur

Voor hulp bij het aanvragen van DigiD, inschrijven bij Woningnet en reageren op een woning. Uitprinten van officiële documenten, bijvoorbeeld een bankafschrift. Het invullen van digitale formulieren. Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende organisaties. Van 14.00-16.00 uur.

'The Other Side of Hope'

Theater de Omval 20.00 uur

De nieuwe film van Aki Kaurismäki vertelt het actuele verhaal van een Finse handelsreiziger en een Syrische vluchteling wier wegen elkaar kruisen. Regisseur Kaurismäki ('Le Havre', 'Man Without a Past') brengt met humor en compassie op zijn eigen onnavolgbare wijze een actueel verhaal over hoop en menselijkheid. Winnaar van de Zilveren Beer voor Beste Regie op het filmfestival van Berlijn.

vrijdag 2 juni

Tablet Café

OBA Diemen 18.30 uur

Heeft u een iPad of tablet? Bent u ook zo enthousiast of vindt u het best lastig? Kom dan naar het Tablet Café! U kunt ervaringen uitwisselen en kennis delen over tablets en iPads. Een ervaren vrijwilliger is aanwezig om u te helpen. 18.30-20.00 uur.

Discozwemmen

Sportcentrum F.B. Duran 19.30 uur

Discozwemmen voor kinderen tot en met 14 jaar.

zaterdag 3 juni

Oudpapieractie

De Ontmoeting 9.30 uur

Zaterdag 3 Juni halen vrijwilligers van de Protestantse Kerk de Ontmoeting vanaf half tien in geheel Diemen het oud papier op. U kunt uw papier, karton en oude boeken tot 9.30 uur aan de weg zetten.

zondag 4 juni

Kerkdienst

De Ontmoeting 10.00 uur

Kerkdienst Pinksteren. Voorganger: A. Scheer uit Huizen.

Viering Pinksteren

Sint Petrus' Bandenkerk 10.30 uur

Eucharistieviering met het PeeBee kinderkoor. Voorganger is pastor A. Tönis.

dinsdag 6 juni

The Other Side of Hope

Theater de Omval 14.00 uur en 20.00 uur

De nieuwe film van Aki Kaurismäki vertelt het actuele verhaal van een Finse handelsreiziger en een Syrische vluchteling wier wegen elkaar kruisen. Regisseur Kaurismäki ('Le Havre', 'Man Without a Past') brengt met humor en compassie op zijn eigen onnavolgbare wijze een actueel verhaal over hoop en menselijkheid. Winnaar van de Zilveren Beer voor Beste Regie op het filmfestival van Berlijn.

Woensdag 7 juni

Zomerbridge in De Schakel

De Schakel 19.30 uur

Bridgeclub Sans Atout organiseert op woensdag 7 juni zomerbridge in De Schakel. Aanvang 19.30 uur, zaal open 18.30 uur. Kosten € 2,50 per persoon voor NBB-leden, voor anderen € 3,50. Inschrijven bij Jessica van der Wiel/Bartolo Westerveld, telefoon 020-4638952, e-mail bridge@boekservices.nl.

woensdag 7 juni tot woensdag 7 juni

Voorlezen en knutselen

OBA Diemen 15.00 uur

Iedere woensdag wordt er interactief voorgelezen voor peuters en kleuters. Soms wordt er een vertelkastje gebruikt om het nog spannender te maken. Daarna wordt er geknutseld. Aanmelden is niet nodig.

donderdag 8 juni

Sieradenworkshop

Huis van de Buurt 't Kruidvat 19.30 uur

Vind je het leuk om sieraden te maken en nieuwe technieken te leren? Kom dan op de donderdagen in juni naar het Huis van de Buurt 't Kruidvat. € 10,- per avond, alle materialen inbegrepen. Opgeven door te mailen naar Moooigedaan@gmail.com.

'20th Century Women'

Theater de Omval 20.00 uur

'20th Century Women' is een ontroerend en hartverwarmend portret van de vijftienjarige Jamie en zijn excentrieke moeder en is een ode aan de mensen die ons opvoeden en de jaren die ons vormen. Het is 1979 als in Santa Barbara de vijftienjarige Jamie opgroeit bij zijn alleenstaande moeder Dorothea. Ze wonen in een groot pand waar verschillende huurders hun toevlucht hebben gevonden. Dorothea is 55 en overduidelijk van een andere generatie. Ze heeft zo haar eigen ideeën en manieren om deze te uiten, maar ze doet oprecht haar best om haar zoon te begrijpen.

SV Diemen trekt 5 nieuwe spelers aan

Vijftal speelde in het verleden al voor SV Diemen

Rémon van Asselt (links op de voorgrond) na het behalen van de titel in 2015. Hij verlaat SV Diemen.

DIEMEN - SV Diemen heeft vijf nieuwe spelers aangetrokken voor het seizoen 2017-2018. Het betreft Kevin Kroese, Mitchell de Vries, Maxim Stefels, Tommy ter Bruggen en Faisel Bakir.

De club heeft afscheid genomen van doelman Dave Moen, verdediger Tijs Ernest, middenvelder Rémon van Asselt en aanvaller Giliano Eijken. Moen, Ernest en Van Asselt komen met ingang van het seizoen 2017-2018 uit voor de amateurs van Ajax, Eijken gaat spelen voor SDZ, dat aan het einde van het afgelopen seizoen is gepromoveerd naar de derde klasse.

De vijf spelers die de selectie van SV Diemen versterken kwamen allen in het verleden uit voor SV Diemen. Centrale verdediger Mitchell de Vries komt over van AGB. Maxim Stefels speelde vorig seizoen voor NVC. De linksbenige speler kan op het middenveld en in de aanval spelen. Fasil Bakir komt over van RKAVIC. Hij kan als centrale verdediger of middenvelder spelen. Spits Tommy ter Bruggen kwam uit voor IVV.

Middenvelder Kevin Kroese keert na twee jaar terug naar SV Diemen. Hij kwam de afgelopen twee seizoenen uit voor Assendelft. Kroese is een offensieve middenvelder die in het seizoen 2014-2015 een belangrijke speler was van het team van SV Diemen dat onder leiding van trainer Marc Stuut kampioen werd van de vierde klasse. Zijn broer Leroy Kroese was toen tweede doelman achter Dave Moen. Leroy Kroese speelde mee in de beslissingswedstrijd tegen SV Ouderkerk die SV Diemen met 1-0 won. Leroy verrichtte in de slotfase van die wedstrijd twee prachtige reddingen. Kevin en Leroy zijn zonen van Peter Kroese, die van 1971 tot 1979 voor SV Diemen speelde. Hij was een uitstekende speler die als offensieve middenvelder en rechtsbuiten kon spelen. Robin Ternede, bestuurslid van de zondagsenioren van SV Diemen, is blij met de komst van vijf nieuwe spelers. "Het zijn vijf jongens die in het verleden bij SV Diemen hebben gespeeld. Zij hebben met elkaar afgesproken om terug te keren. Ik verwacht niet dat nog meer spelers van de zondagselectie vertrekken. Wij zullen wel nog een aantal spelers aantrekken, onder wie een keeper. Na het vertrek van Dave Moen hebben wij nog een doelman: Abe Molewijk. Hij is jong en maakte vorig seizoen voor het eerst deel uit van de A-selectie."

Gratis proeftrainingen dames De Meeuwen

Twee damesteams komen uit in competitie senioren

Een duel van het eerste damesteam van De Meeuwen. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - De waterpolo-afdeling van De Meeuwen biedt dames vanaf 16 jaar de kans om kennis te maken met deze sport. De vereniging geeft in juni gratis kennismakingstrainingen.

De trainingen vinden plaats in het zwembad van Sportcentrum Wethouder F.B. Duran in Diemen-Zuid. De data van de trainingen zijn: woensdag 7 juni om 19.30 uur, woensdag 14 juni om 19.30 uur, woensdag 21 juni om 19.30 uur en woensdag 28 juni om 19.30 uur.

De Meeuwen verzoekt dames die willen deelnemen aan een training om 19.30 uur omgekleed in het zwembad aanwezig te zijn. Geïnteresseerden hoeven zich niet aan te melden. Zij kunnen langskomen en meetrainen.

De Meeuwen beschikt over twee damesteams die in de seniorencompetitie uitkomen. Het eerste team speelt in de eerste klasse, het tweede team in de derde klasse. De dames zijn niet alleen actief tijdens wedstrijden en trainingen, maar ontmoeten elkaar ook regelmatig tijdens sociale activiteiten.

14 / 16

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD alle merken en
bouwjaren. Defect of lang stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en gevrijwaard. Bel of app
06-25418595

Te koop garage in Emmastraat - Diemen, incl. licht, water en eigen buitenparkeerplaats. Koopprijs EUR 42.500 Info: drsp1001@icloud.com

Opel Mokka X ook in andere smaken

Crossland X en Grandland X

Mokka X, Crossland X en Grandland X.

De Opel Mokka X, Crossland X en Grandland X zijn drie leden van één familie: de X-range. De nieuwkomers bieden een antwoord op de grote vraag naar cross-overs in zowel het B- als C-segment. De X-modellen hebben stuk voor stuk krachtige cross-overlooks, maar wel een unieke identiteit.

De Opel Mokka X was het eerste lid van de X-range. De SUV is een absolute hit, want tot op heden heeft Opel er al meer dan 750.000 orders voor ontvangen. De compacte avonturier is een absolute eyecatcher door zijn sportieve en gespierde ontwerp. Dankzij de optionele vierwielaandrijving is de 4,28 meter lange Mokka X helemaal klaar voor avontuurlijke uitstapjes, ook buiten de gebaande paden.
Crossland X
De nieuwe Crossland X neemt de robuustheid en verhoogde zitpositie van de Mokka X over en vormt een uniek aanbod in het B-cross-oversegment. De interieurruimte is gericht op mensen die praktisch gebruiksgemak wensen voor het hele gezin. Kortom: een ideale auto voor in de stad en ook heel comfortabel voor langere ritten: een compacte allrounder.

Grandland X
De Grandland X is de grotere broer van de Mokka X en Crossland X. De C-segment CUV komt in het najaar van 2017 op de markt. Hij heeft alles wat een CUV moet hebben en combineert sportieve dynamiek met robuustheid en een vleugje premiumkwaliteiten.

Nieuwe Renault Captur spoedig in showroom

Het design van de Captur is een stapje dichter bij dat van de Kadjar opgeschoven.

De nieuwe Renault Captur is meer gaan lijken op zijn grotere broer, de Kadjar. Medio juni staat hij in de showroom.

De Renault Captur was in 2016 met 215.670 exemplaren de bestverkochte cross-over van Europa. In Nederland is de Renault Captur, sinds 2014, drie opeenvolgende jaren de bestverkochte auto van Nederland in de particuliere markt. De succesvolle cross-over is nu voorzien van een meer onderscheidende uitstraling en nieuwe technologie. De nieuwe Captur heeft een vernieuwd exterieur en interieur en biedt talloze nieuwe features. Hij is leverbaar als Life, Zen, Intens, Edition One (bij introductie) en voor het eerst ook als luxueuze INITIALE PARIS-uitvoering. Samen met de Kadjar en nieuwe Koleos biedt Renault een fris en uitgebreid aanbod van cross-overs. De rijker uitgeruste versies zijn nu ook met een groot vast glazen panoramadak te bestellen, voor nog meer licht in de auto.

Volvo en Google samen in de cockpit

Toegang tot een uitgebreide onlinewereld.

Volvo Cars en Google gaan intensief samenwerken om binnen twee jaar een nieuwe generatie van het Android-besturingssysteem te integreren in nieuwe Volvo-modellen. Rijders krijgen hiermee gemakkelijk toegang tot Android-apps en 'connected services'.

"Door de samenwerking met Google kunnen wij betere onlinegebruikerservaringen realiseren. Tegelijkertijd biedt Android vanuit het oogpunt van ontwikkeling in toenemende mate flexibiliteit", aldus Volvo-topman Henrik Green. De samenwerking tussen Volvo Cars en Google is een bewijs dat de automotive en technologie-industrie elkaar steeds meer weten te vinden voor connectiviteit in auto's. Volvo is ervan overtuigd dat een dergelijke samenwerking belangrijk is voor de toekomst van de auto-industrie. Door Android te implementeren als basisbesturingssysteem is een snellere en flexibelere ontwikkeling mogelijk. Bovendien biedt het rijders een meer persoonlijke onlineomgeving in de auto. "Met de komst van Android krijgen we toegang tot een uitgebreide onlinewereld via onze eigen, iconische Volvo-gebruikersinterface. We zullen honderden populaire apps bieden en de best mogelijke onlineomgeving."

AYGO x-fun met standaard bluetooth

Toyota introduceert de nieuwe uitvoering van de AYGO, te weten de x-fun, x-joy, x-pose én x-cite als Bi-Tone met sportief zwart dak. Het voordeel loopt hierbij op tot 1.500 euro. Ook nieuw is het optionele x-beat audiosysteem met premium speakers én subwoofer van het audiomerk BLAM. De AYGO x-fun vervangt de huidige x-now. De extra uitrusting omvat onder andere bluetooth-connectiviteit voor telefoonkoppeling en audiostreaming via bijvoorbeeld Spotify. De bedieningstoetsen voor de radio met AUX en USB-aansluiting en telefoon bevinden zich op het stuurwiel. Verder zijn voortaan vier speakers standaard in plaats van twee. De prijzen beginnen bij 12.845 euro.

Extreemste highperformance Jaguar ooit

Jaguar kondigt de krachtigste, wendbaarste en extreemste highperformance Jaguar ooit aan: de nieuwe XE SV Project 8. Het prototype van deze 441 kW (600 pk) sterke sportsedan met de prestaties van een supercar rijdt nu zijn eerste testkilometers op de uitdagende Nordschleife van de Nürburgring. De auto is voorzien van exclusieve camouflage, ontworpen door SVO Design. Liefhebbers van highperformanceauto's kunnen zich voor de laatste updates over Project 8 registreren op www.jaguar.com.