DiemerNieuws

16 oktober 2014

DiemerNieuws 16 oktober 2014


Noorderbreedte officieel geopend

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Brede school Noorderbreedte is vrijdag officieel geopend. In de ochtend was er een speciaal programma voor de bijna 600 leerlingen van de school. Aan het einde was er een openingsbijeenkomst voor genodigden, waar onder anderen directeur Frans Verstraten en de wethouders Jeroen Klaasse en Ruud Grondel een toespraak hielden.

Zie ook op pagina 11.

Diemen vindt claim Maxis bespottelijk

DIEMEN - De gemeente heeft nog geen claim ontvangen van de eigenaar van Maxis in Muiden. "Maxis heeft gedreigd om een claim van 3,5 miljoen euro bij de gemeente in te dienen. Ik vind dat bespottelijk", aldus wethouder Lex Scholten.

De gemeente Diemen sloot in juli volgens afspraak de Nuonweg af. "In 2010 hebben wij uit welwillendheid de Nuonweg tijdelijk opengesteld in afwachting van de opening van de Fort Diemerdamweg. Wij hebben toen duidelijk aangegeven dat het om een tijdelijke openstelling ging. Ik heb nu begrepen dat Maxis door de openstelling van de Nuonweg jaarlijks 16 miljoen euro meer aan omzet heeft binnengekregen. Dat is een mooi geluk geweest voor dat winkelcentrum, maar het is wel omzet die elders wegvloeide."

Graaigedrag
"Het is ten koste gegaan van winkels in Amsterdam, vooral in IJburg, en in Diemen. De winkels in Amsterdam hebben op jaarbasis 15 miljoen minder omzet gedraaid, die in Diemen 1 miljoen euro per jaar. Ik vind een mogelijke claim van Maxis dus bespottelijk. Het is graaigedrag. Maxis wil dat de gemeente investeert in een weg zodat zij extra omzet draaien die ten koste gaat van heel veel andere ondernemers", aldus Scholten.

Scholten heeft vernomen dat winkeliersvereniging Maxis wil dat de Maxisweg wordt opengesteld. Dat is de weg die parallel loopt aan de A1. Op die weg rijden bussen en fietsers. Het openstellen van de Maxisweg is voor Scholten niet bespreekbaar.

Maxisweg
"Het openstellen van de Maxisweg zorgt voor een toename van sluipverkeer en leidt tot verkeersgevaarlijke situaties. Het wordt dan drukker in Diemen. Daarnaast is er een kans dat de bussen regelmatig vertraging oplopen."

De gemeente Diemen heeft een aantal klachten binnengekregen van vooral inwoners van Weesp en Muiden na het sluiten van de Nuonweg.

Vervolg op pagina 5.

Supermarkt Deen hoopt in januari 2015 open te gaan in winkelcentrum

DIEMEN - De supermarkt van Deen in winkelcentrum Diemerplein hoopt medio januari 2015 de deuren te openen. De supermarkt komt in de passage bij de ingang aan het Diemerplein, vanaf restaurant Happy China tot aan het pand waar slijterij Tiemessen binnenkort een zaak krijgt. De slijterij verhuist naar het pand naast Dr. Shoe.

Lingeriezaak Sam's Bodyfashion is sinds afgelopen zaterdag gevestigd aan het Diemerplein 114. Deze zaak ligt tegenover Dr. Shoe. De groentezaak is recent dichtgegaan.

"De supermarkt krijgt een oppervlakte van ongeveer 1.000 vierkante meter. Binnenkort start de verbouwing van de panden die nu leeg staan. Als alles volgens plan verloopt hopen wij medio januari 2015 de nieuwe zaak te kunnen openen", aldus een woordvoerder van Deen. "Wij noemen onszelf een Service Discount. Wij zijn zo'n 10 tot 15 procent goedkoper dan Albert Heijn en zijn specialist in versproducten. Wij blinken uit in brood, vlees, groenten en fruit en bloemen en planten. Wij hebben regelmatig prijzen gewonnen omdat wij werden verkozen tot beste supermarkt. Wij zijn momenteel marktleider in het deel van de provincie Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. In de regio Amsterdam en omstreken zijn wij nog niet zo bekend."

Wens
De komst van een tweede supermarkt is een wens van veel klanten van winkelcentrum Diemerplein. Er is op dit moment maar één supermarkt: Albert Heijn XL. De komst van Deen zorgt voor meer keuze en concurrentie. De komst van Deen betekent ook dat de leegstand in het winkelcentrum weer voor een fors deel is opgelost.

Bovendien zal de supermarkt ervoor zorgen dat er meer bezoekers gebruik gaan maken van de ingang aan het Diemerplein en voor meer mensen in de twee passages waarin vroeger het 'oude' winkelcentrum was gevestigd.

Politie beëindigt feest in leegstaand kantoorpand in Zuid

DIEMEN - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag rond 01.00 uur een feest beëindigd dat werd gehouden in een leegstaand kantoorpand in Diemen-Zuid.

Er was geen vergunning voor het feest aangevraagd. De politie ging naar het pand in Diemen-Zuid en beëindigde het feest. Uit voorzorg waren de mobiele eenheid en politiemensen te paard aanwezig. Zij hoefden niet in actie te komen. "De mobiele eenheid en politiemensen te paard waren uit voorzorg meegekomen naar Diemen-Zuid. Maar de sfeer was heel gemoedelijk. De mensen die op het feest aanwezig waren zijn zonder problemen vertrokken. Er is niemand aangehouden", aldus een woordvoerder van de politie.

Hulpdiensten reanimeren man (87)

DIEMEN - Personeel van de politie, brandweer en ambulance hebben vorige week maandag een 87-jarige man gereanimeerd.

De man die zich in een rollator verplaatste, was bij De Sniep onwel geworden. Nadat hij gereanimeerd was, werd hij per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd.

2

doelpunten maakte Kevin Kroese tegen zijn voormalige club

Van de lezers

In de editie van het DiemerNieuws van 9 oktober 2014 staat een stukje 'Enquête: tevreden over de afvalstoffenheffing'. Dit stukje behoeft naar mijn mening enige nuancering: GroenLinks heeft een enquête gehouden onder de bevolking van Diemen waaruit blijkt dat ongeveer de helft van de respondenten tevreden is over de afvalstoffenheffing en het niveau van de dienstverlening. Laten we even naar de getallen kijken: er zijn 460 enquêtes verspreid. Uitgaande van zo'n 26.000 inwoners in Diemen komt dat overeen met 1.8 procent van de Diemenaren die hun mening mochten geven. Van die 460 enquêtes zijn er 100 ingevuld, dus eigenlijk hebben er maar 100 mensen van Diemen hun mening gegeven. Dat is 0.4 % van alle Diemenaren, uiteraard verre van representatief. De helft van de respondenten is tevreden. Feitelijk staat hier dus dat 50 inwoners van Diemen tevreden zijn. Zelfs als je het iets beperkter beschouwt en alleen naar het aantal ingevulde enquêtes kijkt: 100 van de 460 enquêtes zijn ingevuld, net iets meer dan 20%. Ook dat is niet representatief. Daarnaast wordt niet weergegeven of de verdeling van deze respondenten overeenkomt met de bevolkingsopbouw in Diemen; leeftijd-, gebiedsverdeling of gezinssamenstelling worden niet weergegeven. Uiteraard is het zeer te waarderen dat er inspanning wordt geleverd om de mening van de bewoners te peilen, maar het is in dit geval te hopen dat er op grond van deze getallen geen beleid wordt gevormd. Misschien is het beter dit als een steekproef te beschouwen en de enquête verder te verspreiden over een groter aantal inwoners in Diemen.
J. Bosman, Diemen

Eeuwigdurende erfpacht

Volgens de notulen van de "Vergadering van den Raad der Gemeente Diemen" op 27 april 1930 stelt de burgemeester voor een verzoek van de Nederlandse Teerfabriek op de Sniep voor het in erfpacht verkrijgen van een strook grond op de Sniep langs de Weespertrekvaart te honoreren.

Hij stelt voor deze strook grond in eeuwigdurende erfpacht toe te staan tegen 20 cent per m². De gemeente heeft immers niets aan deze strook grond en zal dat "volgens menschelijke berekening wel nooit hebben".

De heer Kreike is tegen eeuwigdurende erfpacht en stelt een periode van 20 jaar voor.

Men kan toch niet weten wat de toekomst brengen zal? De notulist geeft aan: "De voorzitter wijst er op, dat geen Vennootschap een gebouw zal plaatsen op grond, die slechts voor 20 jaar uitgegeven wordt. De opmerking van den heer Kreike, dat er wel eens een verkeersweg zou kunnen komen, beantwoordde de voorzitter, dat dit volgens B. en W. tot de onmogelijkheden behoort, daar het een "dood" punt is. Daarboven bezit de Gemeente op de Sniep slechts twee stukjes grond, de rest is eigendom van particulieren. Derhalve bestaat er geen kans op een verkeersweg, aldaar. Het voorstel wordt aangenomen."

Weerbericht

Het weekeinde droog en warm, daarna wisselvallig
Oktober wordt ook wel wijnmaand genoemd. In deze wijnmaand lijkt er voor het weekeinde nog een nazomerse verrassing in het vat te zitten. Na de passage van een frontensysteem van een depressie ontwikkelt zich een hogedrukgebied boven het Europese continent. In combinatie met lage luchtdruk boven de oceaan komt er een zuidelijke luchtstroming op gang.

Vrijdag + het weekeinde
Vrijdag is er overwegend veel bewolking. Af en toe valt er regen of motregen bij een matige zuidwestenwind. Het wordt 17 graden. In het weekeinde blijft het vrijwel droog. Zaterdag begint bewolkt maar in de loop van de dag komt de zon tevoorschijn. Zondag is het enige tijd vrij zonnig. Later op de dag volgt er waarschijnlijk wat sluierbewolking. Er waait een meest matige zuidenwind. Zaterdag wordt het 20 graden. Zondag kan het 22 à 23 graden worden.

Trend na het weekeinde
Maandag wordt een overgangsdag. Na eerst nog wat zon komt er geleidelijk meer bewolking met later kans op wat regen. Het wordt 18 graden. Vanaf dinsdag komt een stevige westelijke luchtstroming op gang. Het wordt sterk wisselvallig bij een maximum van circa 15 graden.

Weetje
Ook in de tweede helft van oktober kan het nog nazomeren. Zo werd het op 15 oktober 1990 nog bijna 24 graden. Ook in deze eeuw zijn er voorbeelden van een laat nazomertje. Op zowel 22 oktober 2012 als op 22 oktober 2013 werd het nog 22 graden. Op 26 oktober 2006 werd dat hoogstandje ook nog bereikt. Zelfs op de 30e oktober in 2005 werd het nog 21 graden.

Van de lezers

DIEMEN - De Diemer IJsclub start op vrijdag 17 en zaterdag 18 oktober weer met het seizoen.

De schaatslessen worden op die dagen gegeven op de Jaap Edenbaan. De Diemer IJsclub heeft plaats voor jeugdleden van 6 tot 12 jaar. Belangstellenden kunnen zich melden via jeugdcoördinator Jan Poster, telefoonnummer: 020-6950060.

Van de lezers

DIEMEN - De makers van de nieuwe Diemense speelfilm 'Manus en Janus en Sinterklanus' zoeken figuranten.

De film wordt de komende maanden in Diemen opgenomen. Aanmelden via info@roxymovies.nl, doe daar ook een foto bij. Meer informatie over de film is te vinden via www.sinterklanus.nl.

Kindercoach biedt kinderen ondersteuning

Elliëtte Kreek van Bijzonder kindercoaching

Elliëtte Kreek vindt het belangrijk dat kinderen inzicht krijgen in hun zelfbeeld. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Elliëtte Kreek (41) is kindercoach bij haar eigen bedrijf Bijzonder kindercoaching dat zij dit jaar is gestart.

Elliëtte begeleidt kinderen die niet lekker in hun vel zitten en wat extra ondersteuning kunnen gebruiken op sociaal en emotioneel gebied. Bijzonder kindercoaching richt zich op kinderen tussen de 6 en 14 jaar. Het doel is om oplossingsgericht te werken. Elliëtte biedt de kinderen ondersteuning bij nieuw te leren vaardigheden en het krijgen van inzichten in zichzelf. Zij gaat met het kind op zoek naar handvatten die hem of haar kunnen helpen bij het ervaren van meer zelfvertrouwen. Hier spelen haar intuïtie en een open blik een grote rol. De begeleiding gaat spelenderwijs, is laagdrempelig en kortdurend van aard.

Elliëtte is moeder van twee zoons die op het middelbaar onderwijs zitten. Toen haar zoons nog op basisschool 't Palet zaten, was zij een actieve moeder. Zij merkte toen dat zij iets met kinderen wilde gaan doen. Zij besloot te stoppen met haar commerciële functie in de modebranche en ging voor kindercoach studeren bij Sonnevelt opleidingen. Eerder dit jaar behaalde zij haar diploma. Elliëtte volgt regelmatig workshops en cursussen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op haar vakgebied.

Coachingstraject duurt doorgaans vijf tot tien bijeenkomsten

Bijzonder kindercoaching steunt kinderen die last hebben van problemen als faalangst, prestatiedruk (Cito-stress), zelfbeeldproblemen ('ik ben dom/dik'), hooggevoeligheid, pesten/gepest worden, slaapproblemen, bedplassen, scheiding van hun ouders en rouwverwerking. Elliëtte: "Ouders van kinderen die met een probleem kampen komen op verschillende manieren bij mij terecht: via de interne begeleiders van basisscholen zoals Noorderbreedte, de huisarts of een echtscheidingsadvocaat. Maar ik merk dat mond-tot-mondreclame ook heel goed werkt. Ouders die tevreden zijn over mijn werk vertellen dat aan andere ouders."

Bezoek
Als Elliëtte wordt benaderd gaat zij graag bij het gezin op bezoek. "Tijdens zo'n bezoek krijg ik vaak belangrijke informatie over de omgeving waarin het kind opgroeit. Daar kan ik tijdens de behandeling op ingaan."
Het coachingstraject begint met het opbouwen van een vertrouwensband. Daarna gaan Elliëtte en het kind aan de slag. Zij gebruikt daarbij diverse methodieken zoals tekenen en schilderen, het gebruik van handpoppen, kinderen verhalen laten vertellen, ontspanningstechnieken en mindfulness. Uiteraard kiest zij voor een methodiek die het best bij het kind past. Een positieve sfeer en plezier staan voorop.

Belangrijk is dat kinderen inzicht krijgen in hun zelfbeeld en dit kunnen veranderen. "Sommige kinderen hebben Cito-stress omdat zij faalangst hebben. Het gaat dikwijls om kinderen die perfectionistisch zijn. Het gaat er dan om om wat ik noem de 'basisinstellingen van het kind te resetten'."
Elliëtte maakt tijdens de coaching nadrukkelijk gebruik van haar persoonlijkheid: zij straalt rust uit, legt makkelijk contact en heeft humor. Belangrijk is dat het kind zich bij haar op haar gemak voelt en zich durft te uiten. "Een coachingstraject duurt bij mij doorgaans tussen de vijf en tien bijeenkomsten. Vaak merk ik dat kinderen zich na dat traject beter en prettiger voelen en beter met de problemen kunnen omgaan."

Contouren rotonde worden steeds meer zichtbaar

Werk aan de rotonde.

DIEMEN - De contouren van de rotonde in het centrum van Diemen worden langzaam maar zeker zichtbaar.

De rotonde komt op het kruispunt Ouddiemerlaan-Rode Kruislaan-Martin Luther Kinglaan te liggen. De rotonde moet de verkeerssituatie veiliger maken. Er waren klachten over de veiligheid op die plek. Er wordt al enige tijd aan de aanleg van de rotonde gewerkt. Dit leidt tot overlast voor het verkeer. De gemeente heeft gezorgd voor omleidingen. Deze worden via verkeersborden aangegeven. De rotonde is volgens planning in december gereed. Dit is echter afhankelijk van de weersomstandigheden.

Blauwe zone wordt definitief niet uitgebreid

DIEMEN - Het college van B en W heeft besloten om de blauwe zone niet uit te breiden in de wijken Spoorzicht, Buitenlust, Tobias Asserlaan, Martin Luther Kinglaan, Rode Kruislaan en Henry Dunantlaan, Roggekamp, Anne Frankwijk en Polderland.

De wethouder van Verkeer Lex Scholten vertelde in augustus al dat hij dit zou voorstellen aan het college van B en W. Hij nam dit besluit nadat hij de uitslag had binnengekregen van de digitale peiling die de gemeente heeft gehouden onder de bewoners van deze wijken. Gemiddeld heeft 49 procent van de bewoners van de wijken deelgenomen aan de enquête waarin zij zich mochten uitspreken voor of tegen het uitbreiden van de blauwe zone in hun wijk te zijn. In alle wijken bleek de meerderheid van de bewoners tegen. De wethouder hield zich aan zijn eerder gedane belofte en honoreerde de wens van de bewoners.

Bewoners van de wijk Speenkruid in Diemen-Zuid hielden zelf een enquête over het wel of niet invoeren van een blauwe zone in hun wijk. Drie kwart van de bewoners bleek voorstander van het invoeren van een blauwe zone omdat daar parkeerproblemen zijn. Het college van B en W heeft nu besloten om in Speenkruid een aanvullend kentekenonderzoek te gaan doen om de parkeerproblemen in kaart te brengen.

Prijs van 20 mille op staatslot Primera Koopmans

DIEMEN - Er is een prijs van 20.000 euro gevallen op een staatslot dat is gekocht bij Primera Koopmans in winkelcentrum Diemerplein.

Eigenaar Jan Koopmans is heel blij. "Het gaat om een prijs van 100.000 euro op een-vijfde lot. De winnaar krijgt dus 20.000 euro. Ik heb het nieuws van iemand van de Staatsloterij gehoord. Toen ik het nieuws hoorde kreeg ik kippenvel. Ik ben blij dat een klant van ons de prijs heeft gewonnen." Koopmans vertelt dat er voor het eerst sinds hij in zijn nieuwe zaak in een van de passages van winkelcentrum Diemerplein is gevestigd een grote prijs op een in zijn zaak verkocht staatslot is gevallen. In het verleden, toen hij een zaak aan de buitenkant van het winkelcentrum had, zijn er ook grote prijzen gevallen op door hem verkochte staatsloten. Koopmans heeft geen idee wie de winnaar is.

ANBO viert 65-jarig bestaan

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - De afdeling Diemen van ouderenbond ANBO heeft zaterdag het 65-jarig bestaan gevierd. De bijeenkomst vond plaats in De Schakel. Er was onder meer een optreden van Imca Marina-lookalike Wendy Molee. Zij zong Nederlands- en Engelstalige liedjes. De bezoekers vermaakten zich uitstekend. Een aantal bezoekers van het feest waagden zich op de dansvloer.

'Wij hebben veel positieve reacties ontvangen'

Sam's Bodyfashion heeft nieuwe zaak

Sem Nasar heeft haar lingeriezaak verhuisd. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Lingeriezaak Sams 's Bodyfashion is sinds zaterdag gevestigd in een nieuwe winkel in winkelcentrum Diemerplein. Het nieuwe adres is Diemerplein 114, vlak tegenover Dr. Shoe.

Sam's Bodyfashion is al twaalf jaar eigendom van Sem Nasar (30) en haar moeder Astrid Verduijn (54). De zaak zat tot voor kort enkele tientallen meters verderop in dezelfde passage van het winkelcentrum.

Reacties
Sem is blij met de nieuwe plek. "De zaak is op een plaats gevestigd waar veel mensen langs lopen. De zaak ziet er mooi uit: licht en mooi ingericht. Wij hebben al veel positieve reacties van klanten ontvangen. Als Supermarkt Deen opengaat zal het in dit deel van het winkelcentrum alleen maar drukker worden. "

Sam's Bodyfashion verkoopt allerlei soorten lingerie, nachtmode en de laatste tijd ook steeds meer loungewear. Dit zijn lekkere joggingpakjes voor in huis die ook buiten kunnen worden gedragen. Sem ziet wel ontwikkelingen op het gebied van de lingerie. "Vroeger moest een bh vooral functioneel zijn, nu ook mooi. Wij verkopen nu ook steeds meer luxe lingerie. Vrouwen geven meer uit aan lingerie dan vroeger. Ook verkopen wij veel shapewear, zelfs aan de vrouwen met een kleinere maat. Shapewear zorgt ervoor dat bovenkleding beter tot zijn recht komt." Sams 's Bodyfashion richt zich niet alleen op slanke dames.

Zelfvertrouwen
"Wij verkopen ook de grotere maten. Ook vrouwen die iets voller of op leeftijd zijn willen er mooi uitzien en vinden het prettig om mooie lingerie te dragen. Goedpassende lingerie geeft meer zelfvertrouwen en daar helpen wij natuurlijk graag aan mee."

Herman van der Vegt (55) overleden

Herman van der Vegt.

DIEMEN - Herman van der Vegt is in de nacht van zondag op maandag op 55-jarige leeftijd overleden. Herman was bij veel iets oudere inwoners van Diemen bekend.

Hij begon op jeugdige leeftijd met keepen bij DVAV, de voorloper van SV Diemen. Hij speelde later in het eerste zondagteam en eerste zaterdagteam van SV Diemen. Als keeper van het eerste zaalvoetbalteam van de club speelde hij op hoog niveau. Hij was een fantastische keeper. Herman vertrok later naar Meerboys en daarna naar WMS.

Het zat hem zeker niet mee. Op jonge leeftijd werd hij ernstig ziek, maar wist die ziekte te overwinnen. Toen hij samen met zijn broer Martien in het eerste zaterdagteam van SV Diemen speelde, kreeg hij tijdens de warming-up voor een wedstrijd een hartinfarct. Hij herstelde opnieuw. Tien jaar geleden werd hij opnieuw ziek. Herman, die in het verleden een echte levensgenieter was, trok zich de laatste jaren terug. Zijn broer Martien van de Vegt: "Herman was erg mager geworden en wilde niet dat mensen hem zo zagen. Hij had een goede band en veel contact met onze ouders, mijn broer Theo en met mij. Ik denk met heel veel respect aan mijn grote broer Herman terug, hij was een vechter. We hebben als gezin mooie tijden meegemaakt. Herman heeft in zijn leven vele bergen moeten beklimmen, maar de laatste berg is hem helaas te veel geworden."

Nuonweg

Vervolg van voorpagina

Scholten: "Scholieren die op de fiets naar school in IJburg gaan maakten in het verleden vaak gebruik van de Nuonweg. Dat kan dus niet meer. Zij kunnen nu over de Maxisweg rijden. Dat betekent dat zij 1200 meter extra moeten fietsen in vergelijking met toen de Nuonweg nog open was. Zij kunnen er ook voor kiezen om over de weg achter de Nuoncentrale te rijden. Dat is 500 meter langer. Die weg gaat door een natuurgebied en heeft geen verlichting. In de winter wordt daar ook niet gestrooid."

Angela Zakrzewski

37 jaar
Oprichtster van Dingen uit Diemen
Diemenaar sinds 1982

Wat is Dingen uit Diemen?
"Een Facebookgroep van Diemenaren. Het gaat om saamhorigheid, geven en gunnen."

Tweedehands spulletjes verkopen?
"Niet alleen tweedehands spullen, de pagina is ook voor mededelingen en om hulp en advies te vragen en te geven."

Er zijn nu tegen de 700 leden; op naar de 1000?
"Iedere dag komen er wel 20 mensen bij. Op het moment dat het 1000e lid er is, verloten we een leuke cadeaubon onder alle leden."

Wat doe je in het dagelijks leven?
"Ik werk al 16 jaar bij een bank."

Welk boek ligt er op je nachtkastje?
"'Duizend schitterende zonnen', een prachtig boek."

Welke poster hing er boven je bed?
"Mijn hele kamer hing vol met posters van paarden."

5-gangendiner of een patatje met?
"5-gangendiner."

Met wie zou je wel eens een gesprek willen hebben?
"Met degene die de toegangspoort beheert van het hiernamaals. Ik zou wel eens willen weten wat daar gebeurt."

Over 10 jaar…
"Wil ik een wereldreis maken met man en kinderen."

Dagje vrij, wat doe je?
"Dan ga ik mijn hele huis schoonmaken."

Leukste jeugdherinnering?
"Manege de Eenhoorn, daar heb ik leren paardrijden en een leuke tijd gehad en mijn eigen paard is daar gestald geweest."

Trots op?
"Op mijn twee kinderen Milan en Yuna en op mijn man Sebas."

Waar moet deze krant meer over schrijven?
"Nog meer over wat er te doen is in Diemen."

Als je een dagje burgemeester was...
"Ik ben tevreden over Diemen, alles is tot in de puntjes verzorgd. Als ik toch wat moet noemen: ik zou het betaald parkeren in het centrum afschaffen, dat past niet in een dorp."

Luchthal wordt zaterdag weer neergezet

DIEMEN - Vrijwilligers van sportverenigingen en personeel van de gemeente zetten zaterdagochtend weer de luchthal neer. De luchthal, die Sporthal Voordewind heet, staat van elke herfst tot en met het voorjaar op een van de velden van SV Zeeburg.

De luchthal wordt neergezet op een moment dat veel buitensporten naar de zaal verhuizen. Het gaat onder meer om korfbal en handbal. De luchthal zorgt voor extra zaalcapaciteit in Diemen in de maanden oktober tot en met maart. Hierdoor kunnen verenigingen die van een zaal gebruik maken een vaste clubavond organiseren. In de luchthal worden trainingen en wedstrijden afgewerkt. Ook verenigingen van buiten Diemen maken gebruik van sporthal Voordewind, onder meer hockey en zaalvoetbal. Doordat zij de luchthal huren ontvangt de gemeente geld en wordt de exploitatie van de luchthal verbeterd. Er wordt zaterdagochtend gerekend op vele vrijwilligers.

PvdO toetst elk punt aan gevolgen voor ouderen

Sylvia Raveling, raadslid voor Partij van de Ouderen

DIEMEN - Sylvia Raveling (51) is sinds het voorjaar namens de Partij van de Ouderen (PvdO) raadslid in de gemeente Diemen. De partij deed in maart voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Diemen en behaalde twee zetels in de gemeenteraad. Sylvia vormt samen met fractievoorzitter Peter Prins de fractie van de PvdO.

Sylvia Raveling: "De wethouder heeft mij beloofd dat hij het probleem met de afvalcontainers in Diemen-Zuid voor het einde van het jaar oplost." Foto: Trudy Kroese

Waar kom je vandaan?
"Ik ben hier vlakbij opgegroeid, in de Watergraafsmeer. Na de lagere school heb ik de Middenmeer Mavo afgemaakt en daarna heb ik gesolliciteerd bij ABN Amro. Ik werk daar nog steeds en ben nu directiesecretaresse."

Hoe zag jouw jeugd er uit?
"Ik deed aan turnen en stijldansen. Met turnen ben ik gewestelijk kampioen geworden en ik heb enkele jaren wedstrijden gedanst. Nee, ik ging niet veel uit. Mijn vader was nogal streng en was daar geen voorstander van."

Wat houdt jouw werk als directiesecretaresse exact in?
"Ik ben secretaresse van een van de leden van de raad van bestuur. Het is een drukke, maar erg leuke baan. Ik rijd elke ochtend om 07.30 uur uit Diemen weg en ben dan om 08.00 uur op mijn werk. Voordat mijn baas begint, heb ik alle e-mails die voor mijn baas zijn binnengekomen al gelezen en aan het eind van de werkdag moet ik altijd nog een aantal zaken afronden en zorgen dat mijn manager telefoontjes afhandelt in de auto onderweg naar huis. Ik ben meestal rond 19.00 uur thuis."

'Ik vind het belangrijk om veel tijd in het raadswerk te investeren'

Jouw man Martin Tokkie is jarenlang raadslid voor het CDA geweest. Volgde je de lokale politiek toen ook al?
"Nee, helemaal niet. Ik ben sinds 1993 actief bij De Zonnebloem. Ik ben bestuurslid bij de afdeling Diemen en was ook namens de afdeling Diemen afgevaardigde naar de regio Groot Amsterdam. De Zonnebloem heeft sinds dit jaar de visie gewijzigd. De Zonnebloem richt zich nu alleen nog maar op mensen met een lichamelijke handicap en niet meer op eenzame ouderen. Ik ben het daar niet mee eens. Mensen met een lichamelijke handicap hebben in veel gevallen familie waarop zij kunnen terugvallen en krijgen tools aangereikt waardoor zij het leven weer kunnen oppakken, in tegenstelling tot eenzame ouderen. Vanwege de nieuwe visie ben ik gestopt bij de regio Groot Amsterdam, maar ik blijf vooralsnog nog enkele maanden bestuurslid van de afdeling Diemen van De Zonnebloem. Ons gastenbestand blijft dus ongewijzigd gehandhaafd, maar nieuwe gasten moeten dus een lichamelijke handicap hebben."

Hoe ben je bij de Partij van de Ouderen betrokken geraakt?
"Peter Prins heeft mij benaderd voor een plek op de kandidatenlijst. Ik twijfelde aanvankelijk enorm, want ik zag mijzelf niet als raadslid. Maar na enige tijd heb ik toch toegezegd. De Partij van de Ouderen wil de ouderen een stem in de politiek geven en ik heb bij De Zonnebloem altijd veel en prettig contact met ouderen onderhouden."

'Ik vind niets leuker dan lekker door de Jordaan te lopen'

Er zijn politieke partijen die vinden dat een Partij voor de Ouderen overbodig is.
"Maar er is toch ook een Partij van de Arbeid en een Partij voor de Dieren. Wij zijn niet een partij die zich alleen uitspreekt over zaken die ouderen aangaan, maar bij elk agendapunt dat in de gemeenteraad besproken wordt kijken wij wel wat dat voor de ouderen in Diemen kan betekenen."

Hoe beoordeel jij de positie van de ouderen in Diemen?
"Veel ouderen in Nederland hebben het niet makkelijk. Maar uit mijn contacten met ouderen via De Zonnebloem en tijdens ontmoetingen elders in Diemen heb ik de indruk dat veel ouderen die in Diemen wonen over het algemeen genomen tevreden zijn. Al kunnen er altijd zaken beter. Ik was pas geleden in wijkcentrum 't Kruidvat in Diemen-Zuid waar een buurtlunch werd gehouden. Daar waren veel ouderen aanwezig. Een aantal van hen stoort zich aan het feit dat het bij de afvalcontainers in Diemen-Zuid rommelig is: gebroken stenen en verzakking van de grond rondom de containers waardoor deze hoger liggen dan het straatniveau. Ouderen en mensen die slecht ter been zijn moeten echt opletten en zijn bang dat zij vallen. Ik kan mij dat heel goed voorstellen en heb die problemen tijdens een vergadering van de gemeenteraad bij wethouder Ruud Grondel aangekaart. De wethouder heeft mij beloofd dat hij dit probleem voor het einde van het jaar oplost. Ik vind het prettig dat wij op deze manier kunnen bijdragen aan het oplossen van een probleem waar ouderen tegenaan lopen."

Moest je wennen aan de sfeer in de gemeenteraad?
"Ja, enorm. Een tijd geleden werd er gesproken over een initiatiefvoorstel om een jongerenraad in Diemen op te richten. Wij hebben toen over drie punten in dat voorstel uitleg gevraagd. Twee van die punten die wij hebben aangedragen zijn inderdaad in het voorstel aangepast, het derde niet. Ik maakte toen een opmerking dat er in het verleden wel vaker vergelijkbare initiatieven zijn geweest en zei dat die ook waren mislukt. Op het woord 'ook' werd ik 'aangevallen'. Ik ben een echte Amsterdamse, direct, en gewend om te zeggen wat ik meen. In de politiek moet je goed nadenken over wat je zegt en vooral hoe je het zegt."

Martin Tokkie

Sylvia Raveling is getrouwd met Martin Tokkie (50). Tokkie was lange tijd raadslid in Diemen voor het CDA. Aanvankelijk samen met zijn fractiegenoot Rajen Budhu Lall. Van 2010 tot 2014 was hij het enige CDA-raadslid in Diemen. Martin Tokkie was van 2010 tot 2014 ook voorzitter van het presidium van de gemeenteraad. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 besloot het bestuur van het CDA in Diemen het over een andere boeg te gooien. Tokkie kwam op een onverkiesbare plaats op de kandidatenlijst van het CDA. Het CDA behaalde opnieuw een zetel die wordt ingenomen door lijsttrekker Janneke de Graaff.

Kost het raadswerk je veel tijd?
"We hebben een intensief inwerkprogramma achter de rug. Peter en ik zijn bij elke vergadering van de gemeenteraad aanwezig, ook bij de informatieve vergaderingen. Ook ben ik namens de Partij van de Ouderen lid van de werkgroep Vrijwilligersonderscheiding en de werkgroep Communicatie. Als fractie vergaderen wij zo'n twee keer per maand. Daarnaast moet ik veel stukken lezen. Ik vind het belangrijk om veel tijd in het raadswerk te investeren en veel mensen te leren kennen. Dat levert op termijn rendement op, maar kost ook veel energie."

Vind je het raadswerk leuk?
"Ik vind het steeds leuker worden. Je leert allerlei mensen kennen en ik ben genoodzaakt om mij te verdiepen in zaken die mij vroeger niet eens interesseerden. Ik leer steeds nieuwe dingen."

Je bent pas 51, denk je wel eens na hoe je zelf leeft als je oud bent?
"Martin en ik hebben geen kinderen en wij hebben het daar inderdaad wel eens over. Misschien is het een idee om samen met vrienden in een woning te gaan wonen die aan de ene kant je eigen privacy garandeert, maar ook de mogelijkheid biedt om zaken gezamenlijk te doen. Bijvoorbeeld een gezamenlijke ruimte voor een wasmachine en droger, een auto delen, samen eten en zorg inkopen. Ik heb begrepen dat er plannen zijn om in Bergwijkpark huizen te bouwen die dergelijke faciliteiten zouden kunnen bieden."

Hoe bevalt het wonen in Diemen?
"Heel goed. Wij wonen hier sinds 1987 en willen niet meer weg. Diemen ligt centraal, maar ik ben en blijf wel gek van Amsterdam. Ik vind niets leuker dan om lekker door de Jordaan te lopen. Diemen is door de jaren heen veel leuker en levendiger geworden. Er zijn hier leuke horecazaken bij gekomen, dan denk ik aan Roediez, Beanthere en de Japanner. Ik vind het winkelcentrum ook steeds mooier geworden."

Blij met nieuwe school in Noord

Opening Noorderbreedte druk bezocht

Kinderen spelen in Noorderbreedte. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Brede school Noorderbreedte in Diemen-Noord is vrijdagochtend officieel geopend. 's Middags was er een opening voor genodigden.

Voor de kinderen was het een speciale dag: zij kregen in hun klaslokaal drinken en een stukje taart en hoefden geen lessen te volgen. Zij mochten zich de hele dag uitleven met spelletjes.

Brede school Noorderbreedte is in de plaats gekomen van de voormalige basisscholen 't Palet en De Duif in Diemen-Noord. Die verouderde schoolgebouwen voldeden al enige tijd niet meer aan de huidige eisen. Ook zijn er in het gebouw een peuterspeelzaal van Stichting Welzijn Diemen en de buitenschoolse opvang van KNM Kind & Co gevestigd.

'De school heeft een open karakter. Het gebouw is ruim en licht'

Noorderbreedte is een modern schoolgebouw waar kinderen op een prettige manier lessen kunnen volgen. Noorderbreedte is al sinds het begin van dit schooljaar geopend, maar de officiële opening vond dus vrijdag plaats.

Vrijdagochtend vroeg was het enorm druk voor het schoolgebouw. De gemeente had de Vogelweg afgesloten zodat de kinderen en hun ouders veilig konden wachten totdat de opening zou plaatsvinden. Namens de gemeente waren onder anderen de wethouders Jeroen Klaasse (D66) en Ruud Grondel (GroenLinks) aanwezig. Klaasse is wethouder van Onderwijs en Grondel is als wethouder verantwoordelijk voor passend onderwijs en voor kinderopvang voor de jongste kinderen. Grondel was tot het voorjaar wethouder van Onderwijs en in die functie nauw betrokken bij het tot stand komen van brede school Noorderbreedte. Het was een proces dat jaren heeft geduurd.

Schooldirecteur Frans Verstraten was op een dak van de school geklommen zodat hij voor iedereen goed zichtbaar was toen hij zijn openingsspeech hield. Maar zijn toespraak werd verstoord door twee 'medewerkers' van de inspectie. De kinderen riepen 'boe'. Maar zij zagen al snel dat de twee medewerkers van de inspectie op stelten liepen. Het waren acteurs. Een van de kinderen die de eer had om de school te openen was Gideon. Hij heeft de naam Noorderbreedte bedacht.

Voor de ouders die met hun kinderen naar school waren meegekomen was er naast Noorderbreedte een tent neergezet. Daar konden zij genieten van een kop koffie en een stukje taart. Ook konden zij even bijpraten met andere ouders. Niet alleen de kinderen zijn blij met het ruime en lichte schoolgebouw, ook de ouders zijn tevreden met het nieuwe schoolgebouw, dat gezien wordt als een aanwinst voor Diemen-Noord.

"Ja, ik vind het een mooi schoolgebouw. De school heeft een open karakter. Het gebouw is ruim en licht en de speelplaatsen worden veel gebruikt", aldus een vader van wie twee kinderen naar Noorderbreedte gaan. "De speelplaatsen worden ook na schooltijd veel gebruikt. Ik zie er vaak kinderen ravotten. De buitenschoolse activiteiten zijn ook leuk. Mijn kinderen hebben meegedaan aan koken en schaken."

Tijdens de bijeenkomst in de middag voerden onder anderen de wethouders Klaasse en Grondel het woord. Grondel wees erop dat hij samen met de besturen en docenten van de scholen lang aan de totstandkoming van Noorderbreedte heeft gewerkt. Hij vond het mooi dat hij nog op het moment dat hij wethouder van Diemen is bij de opening aanwezig kon zijn.

zondag 19 oktober

Computerclub Minerva

Bijeenkomst in het Noorderlicht van 11.00 tot 14.00 uur. Thema: nieuws, tips en trucs. Deelnemens mogen hun eigen iphone, tablet of laptop meenemen.

Paddenstoelenexcursie

De Werkgroep Spoorzicht organiseert een paddenstoelenexcursie in Park Spoorzicht. Start 11.00 uur bij de parkeerplaats aan de noordkant van NS-station Diemen. Trek stevig, liefst waterbestendig schoeisel aan en neem een spiegeltje mee. Als er voldoende kinderen zijn, wordt een apart groepje gevormd voor kinderen en hun ouder(s). Kosten: vrijwillige bijdrage voor de onderhoudspot van Natuurpark Spoorzicht. Info: natuurindiemen@gmail.com.

Dansmiddag Noorderlicht

Op zondag 19 oktober kunnen de beentjes weer van de vloer in wijkcentrum Noorderlicht aan het Gruttoplein 2. Het gaat om ontmoeting, beweging en gezelligheid. 'Mag ik deze dans van u?' Er wordt op verzoek muziek gedraaid. Kijken naar het dansen mag natuurlijk ook. Tijd: 14.30 – 17.30 uur. Informatie bij Wil Walraven: 020 – 3680522

Bijeenkomst computerclub

Computerclub Minerva houdt op zondag 19 oktober weer een bijeenkomst in Het Noorderlicht. De bijeenkomst duurt van 11.00 tot 14.00 uur. Het thema is: 'neem uw iphone, tablet of laptop mee voor nieuws tips en trucs'.

Excursie in Park Spoorzicht

De Werkgroep Spoorzicht organiseert op zondag op 19 oktober een paddenstoelenexcursie in Park Spoorzicht. De wandeling begint om 11:00 uur bij de parkeerplaats aan de noordkant van NS-station Diemen. De organisatie adviseert wandelaars stevig, liefst waterbestendig schoeisel aan te trekken en een spiegeltje mee te nemen Als er voldoende kinderen zijn, wordt een apart groepje gevormd voor kinderen en hun ouder(s). Kosten: na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de onderhoudspot van Natuurpark Spoorzicht. Meer info: e-mail: natuurindiemen@gmail.com.

donderdag 16 oktober

Scheidingspreekuur

Madi Amsterdam Zuidoost en Diemen houdt een inloopspreekuur voor bewoners van Diemen voor informatie en advies over (echt)scheidingszaken. Er zijn een advocaat en een maatschappelijk werker aanwezig. Het inloopspreekuur is gratis, een afspraak maken is niet nodig. Iedere derde donderdag van de maand van 17.00-18.00 uur in de Brede Hoed. Melden voor 17.00 uur.

Film in De Omval

Bon Dieu! is een Franse komedie over twee conservatieve ouders die hopen dat een van hun vier dochters met een brave katholieke jongen trouwt. Bon Dieu! is in eigen land de grootste bioscoophit sinds Intouchables. 20.00 uur, €8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Voetbaltoernooi

Op het Cruyffcourt in Diemen-Noord organiseert SWD een voetbaltoernooi voor jongeren van 12 t/m 15 jaar. Tussen 14.00 en 17.00 uur wordt er 6 tegen 6 gespeeld. Aanmelden: rwit@stichtingwelzijndiemen.nl of via de facebookpagina van SWD. Wees snel, want vol=vol.

De Aanschuiftafel

In Het Wapen van Diemen wordt vanaf 18.00 uur De Aanschuiftafel gehouden. Bezoekers kunnen voor 10 euro genieten van een gezonde maaltijd met een drankje naar keuze. Het gaat hier om een initiatief van PCOB Diemen en Stichting Welzijn Diemen. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij het Wapen van Diemen. Telefoonnummer: 020-6950855 of via e-mail info@wapenvandiemen.nl.

vrijdag 17 oktober

Voedselbank

De hele maand oktober houdt de Voedselbank een actie bij de Jumbo in Diemen Zuid. Elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. De voedselflitsmarathon is bedoeld om de schappen van de Voedselbank te vullen. Die zijn bijna leeg door de veranderde regelgeving bij grote instanties die voedsel geven aan de Voedselbank.

Potje van de buurt

In 't Kruidvat aan Ouderkerkerlaan 30 in Diemen-Zuid is op vrijdag 17 oktober het maandelijkse Potje van de buurt. De aanvang is om 12.30 uur. Vrijwilligers maken een voorafje, zuurkoolstamppot met worst en spek, toetje en koffie. De prijs is 5 euro per persoon. Aanmelden bij 't Kruidvat of bij Anneke Dekker, telefoonnummer: 020-6953224.

zaterdag 18 oktober

Rob & Emiel

'Das Sterk' heet de voorstelling van Rob & Emiel in De Omval. Da's Sterk is snel, verrassend en confronterend met een knipoog. Door in één show een combinatie te maken van magie, theatrale acts, stand-upcomedy en cabaret, laten Rob en Emiel u een avond beleven met een intens gevoel van verwondering en sterk vermaak. 20.30 uur, €17,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

maandag 20 oktober

Jeugdherinneringen

Op maandag 20 oktober wordt in het Huis van de Buurt Het Noorderlicht gesproken over jeugdherinneringen. De aanvang is om 14.00 uur. Er is vooral interesse naar de herinneringen aan de schooltijd. Iedereen mag een verhaal komen vertellen

dinsdag 21 oktober

Tablet Café

Voor mensen met een tablet of iPad wordt in de bibliotheek Diemen een Tablet Café gehouden om ervaringen uit te wisselen en tips te delen. Medewerkers van de bibliotheek begeleiden de ochtend en belangstellenden kunnen gratis binnen lopen. 10.30-12.00 uur.

Film in De Omval

Bon Dieu! is een Franse komedie over twee conservatieve ouders die hopen dat een van hun vier dochters met een brave katholieke jongen trouwt. Bon Dieu! is in eigen land de grootste bioscoophit sinds Intouchables. 20.00 uur, €8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

woensdag 22 oktober

Peuterochtend

Schrijfster en illustratrice Mylo Freeman is te gast in de bibliotheek. De bijeenkomst is voor (groot)ouders en peuters van 2-4 jaar. Vanaf 10.30 uur leest Freeman, bekend van Potje en Prinses Arabella en Zaza, voor en laat zien hoe een tekening ontstaat. Toegang met OBA-pas gratis, anders € 5,-. Reserveren verplicht via 020-6902353 of die@oba.nl.

Van der Laan en Woe

Van der Laan en Woe spelen de try-out van Álles eromheen' in De Omval. Bekend van De Kwis. Deze Neerlands Hoop-winnaars werden met hun vorige programma Buutvrij genomineerd voor de Poelifinario voor beste voorstelling van het seizoen. 20.30 uur, €17,-. Reserveren via ww.theaterdeomval.nl.

donderdag 23 oktober

PCOB Diemen

PCOB Diemen houdt een bijeenkomst in De Schakel met een presentatie van Martin Ribbens over het Stadhuis op De Dam, volgens Vondel 't achtste Wereldwonder'. 14.00 uur, deur open om 13.30 uur. Alle belangstellenden zijn welkom.

Film in De Omval

In Fading Gigolo speelt Woody Allen een berooide boekhandelaar die zijn vriend overhaalt om zich als gigolo te verhuren. 20.00 uur, €8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

De Aanschuiftafel

In Het Wapen van Diemen wordt vanaf 18.00 uur De Aanschuiftafel gehouden. Bezoekers kunnen voor 10 euro genieten van een gezonde maaltijd met een drankje naar keuze. Het gaat hier om een initiatief van PCOB Diemen en Stichting Welzijn Diemen. Belangstellenden kunnen zich opgeven voor woensdag 22 oktober 2014 bij het Wapen van Diemen. Telefoonnummer: 020-6950855 of via e-mail info@wapenvandiemen.nl.

vrijdag 24 oktober

Nordic Walking

Elke vrijdag wordt er om 9.30 uur door een groep enthousiaste senioren een goed uur gelopen met nordic walking stokken. Het vertrekpunt is Huis van de Buurt 't Kruidvat, meedoen is gratis. informatie: Cecile, 020-6981467.

Bridge

Vanaf vrijdag 24 oktober organiseert Bridgeclub Diemen Noord in het Noorderlicht een vervolgcursus bridge. 13.30 tot 16.00 uur. Voor bridgers die al een basisniveau hebben, maar hun kennis en techniek willen vergroten. Informatie of aanmelden: Mw. I Blits, 020-6981261 of irmablits@live.nl.

Voedselbank

De hele maand oktober houdt de Voedselbank een actie bij de Jumbo in Diemen Zuid. Elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. De voedselflitsmarathon is bedoeld om de schappen van de Voedselbank te vullen. Die zijn bijna leeg door de veranderde regelgeving bij grote instanties die voedsel geven aan de Voedselbank.

zaterdag 25 oktober

Mathilde Santing

Mathilde Santing In concert. Alle registers worden open getrokken. Gitaar, drum en bas, samen met de haar zo kenmerkende stem, vormen een krachtig statement, waarin jazz en pop elkaar moeiteloos vinden. 20.30 uur, €18,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

zondag 26 oktober

Middenmeerloop

De 55e editie van het hardloopevenement de Middenmeerloop. Bij deze jaarlijkse herfstklassieker van atletiekvereniging AV'23 kunnen deelnemers kiezen uit een 5 en 10 kilometerloop. De langste afstand gaat dwars door Diemen. Inschrijven via Middenmeerloop.nl of tot 20 minuten voor de start in de kantine van AV'23.

Kamermuziek in De Hoop

Het Quimias Trio speelt met hoboïste Pauline Oostenrijk. Zij spelen Benjamin Britten en Mozart, maar ook een Strijktrio van Jacques Goudappel (1911-1995). Schuilkerk De Hoop, 15.00 uur, kaarten te koop aan de zaal, 30 minuten voor aanvang.

Kindertheater

Tweeater/Meneer Monster Gruffalo komt naar De Omval voor kinderen vanaf 3 jaar. Hij heeft oranje ogen, een tong zwart als drop en paarse stekels van zijn staart tot aan zijn enge kop. Wie kent hem niet? 11.00 uur, €8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

Kamermuziek in De Hoop

Het Quimias Trio speelt met hoboïste Pauline Oostenrijk op zondagmiddag 26 oktober in Schuilkerk De Hoop. Het concert begint om 15.00 uur. Zij spelen muziek van Benjamin Britten en Mozart, maar ook een Strijktrio van Jacques Goudappel (1911-1995). Deze onbekende Nederlandse componist woonde en werkte vanaf 1942 in Winschoten als pianist, muziekleraar, componist-arrangeur, organist en koordirigent. In 2012 werden zijn manuscripten (her)ontdekt. Kaarten zijn vanaf 30 minuten voor aanvang van het concert te koop aan de zaal. Voor meer informatie: www.schuilkerkdehoop.nl

dinsdag 28 oktober

Film in De Omval

In Fading Gigolo speelt Woody Allen een berooide boekhandelaar die zijn vriend overhaalt om zich als gigolo te verhuren. 20.00 uur, €8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

woensdag 29 oktober

Pubquiz

Vivos houdt een pubquiz in Het Wapen van Diemen. Aanvang 20.00 uur. Deelname €2,50. De opbrengst van de pubquiz wordt door Vivos gebruikt voor activiteiten in Nandaime. Inschrijven: www.vivos.nl.

Cabaret in De Omval

Oeloek komt naar Diemen met de nieuwe voorstelling Prille Roest, waarin onhandige figuren stuntelen tot kunst verheffen. 20.30 uur, €16,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

donderdag 30 oktober

Veteranen

Bijeenkomst van de Diemense Veteranen in de grote zaal van De Schakel. 14.00 tot 16.00 uur. Er is ruim de gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en ervaringen te delen.

Film in De Omval

Psycho, de klassieker van Hitchcock, achtte de regisseur zelf als 'een van zijn amusantste films'. 20.00 uur, €8,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

vrijdag 31 oktober

Aqua Disco

Zwemmen en swingen in het Duranbad: discozwemmen van 19.30 tot 21.30 uur voor jongeren tot 14 jaar. Kosten € 5,-.

Voedselbank

De hele maand oktober houdt de Voedselbank een actie bij de Jumbo in Diemen Zuid. Elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. De voedselflitsmarathon is bedoeld om de schappen van de Voedselbank te vullen. Die zijn bijna leeg door de veranderde regelgeving bij grote instanties die voedsel geven aan de Voedselbank.

Cabaret in De Omval

Vrijspraak is de tweede avondvullende voorstelling van Rayen Panday. Wat doe je als je bent vrijgesproken van al je verplichtingen? 20.30 uur, €15,-. Reserveren via www.theaterdeomval.nl.

SV Diemen klopt TOG: 5-0

Ploeg is na zes duels lijstaanvoerder

Marc Stobbelaar troeft een tegenstander af. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - SV Diemen heeft zondag de thuiswedstrijd tegen TOG gewonnen: 5-0. Bij rust leidde de thuisclub met 3-0.

De doelpunten van SV Diemen werden gemaakt door Kevin Kroese (2x), Marc Stobbelaar, Kay Minnema en Bright Uwusu. SV Diemen heeft 16 punten uit zes duels en blijft koploper. SV Ouderkerk, Sporting Martinus en NFC hebben een punt minder.

Tevreden
Trainer Marc Stuut is tevreden over het spel van zijn ploeg. "Wij hebben in de eerste helft goed gespeeld en de wedstrijd eigenlijk voor de rust al op slot gedaan. Marc Stobbelaar maakte het eerste doelpunt, Kevin Kroese de 2-0 en 3-0." Het was voor Kevin Kroese een bijzondere wedstrijd. Zijn broer Leroy en hij kwamen afgelopen zomer over van het Amsterdamse TOG naar SV Diemen. Kevin Kroese functioneert uitstekend als aanvallende middenvelder, Leroy Kroese is tweede doelman achter keeper Dave Moen.

In de pauze haalde Stuut aanvaller Marc Stobbelaar uit de ploeg. Kort na de hervatting haalde hij ook Keven Kroese en Boaz Saam naar de kant. "Die drie jongens hebben last van lichte blessures. Ik heb hun uit voorzorg niet de hele wedstrijd laten spelen", aldus Stuut,

Eerste periode
SV Diemen liep in de tweede helft uit naar een overtuigende 5-0 zege. Kay Minnema maakte het vierde doelpunt voor SV Diemen, Bright Uwusu bepaalde de eindstand op 5-0. De eerste periode van de competitie bestaat uit acht duels. Over twee weken gaat SV Diemen op bezoek bij Nautilus, een week later volgt de thuiswedstrijd tegen Sporting Martinus. Stuut: "Wij hebben zestien punten, maar dat hadden er twee meer moeten zijn. In de uitwedstrijd tegen SC Buitenveldert gaven wij de overwinning vlak voor tijd uit handen."

Zondag komt SV Diemen niet in actie voor de competitie. De ploeg van Marc Stuut speelt dan een bekerduel. SV Diemen ontvangt VSV, een team dat uitkomt in de tweede klasse. De wedstrijd op sportpark De Diemen begint om 14.30 uur.

Ajax-tram

Vorige week sprak ik Yvonne de Baaij. Zij woonde jarenlang in Diemen en was de afgelopen twee raadsperioden gemeenteraadslid voor de VVD in Diemen. Wij kennen elkaar al sinds zij in het seizoen 1996-1997 Miss Ajax was.

Zij woont sinds juli niet meer in Diemen, maar in het Afrikaanse land Nigeria. Via whatsapp wisselen wij regelmatig nieuws over Ajax uit. Zij vertelde dat zij thuis via een decoder Zuid-Afrikaanse tv-zenders kan ontvangen. Die zenden wedstrijden van Ajax live uit. Niet alleen Champions Leaguewedstrijden, maar ook competitieduels

In 1996, een jaar nadat Ajax in Wenen de Champions League had gewonnen door AC Milan met 1-0 te verslaan, verhuisde Ajax van De Meer naar de Amsterdam Arena. Er brak een andere tijd aan. Yvonne de Baaij werd de tweede Miss Ajax. Zij was mede gekozen vanwege haar liefde voor Ajax en haar grote kennis van de club.

Begin augustus 1996 zaten wij samen in de Ajax-tram van het GVB. De tram werd op een vrijdagmiddag op een bijzondere manier in gebruik genomen. Ajax-voorzitter Michael van Praag nam plaats op de bestuurdersstoel van de tram. Na een korte uitleg van een instructeur van het GVB zette hij de tram in beweging. Van Praag leidde de tram van het centrum van Amsterdam naar de Watergraafsmeer, waar de historie van Ajax ligt.

De preses van Ajax deed dit voortreffelijk. Uiteraard stond de instructeur vlak bij hem. Het personeelslid hoefde echter geen enkele keer in te grijpen.

Bij horecazaak Frankendael in de Watergraafsmeer kwam de tram tot stilstand. Van Praag, Yvonne de Baaij en de andere genodigden stapten uit, staken de straat over en namen plaats op het terras op de eerste verdieping van de zaak. Het werd een leuke middag. Ik sprak kort met Van Praag, een stuk langer met Yvonne de Baaij en dronk de nodige biertjes met Frank Popelier, de kunstenaar die de Ajax-tram had ontworpen.

Dames van SV Zeeburg verliezen laatste veldduel

DIEMEN - Het eerste damesteam van SV Zeeburg heeft twee wedstrijden gespeeld. Zaterdagavond speelden zij een oefenduel tegen Houten 1 en zondag een competitiewedstrijd tegen Westsite 1.

Houten 1 is een tegenstander die de handbalsters uit Diemen ook tegenkomen tijdens de zaalcompetitie. De eerste helft was de concentratie bij SV Zeeburg nog niet aanwezig en werd er rommelig gespeeld. Dit resulteerde al snel in een achterstand. De tweede helft was er iets meer strijd te zien, maar het was al te laat. Zeeburg verloor met 22-17. Zondag moesten de dames naar Amsterdam-West voor de wedstrijd tegen Westsite 1. Dit team speelt in de zaal als Westsite 2 en ook deze ploeg komt SV Zeeburg tegen in de zaalcompetitie. SV Zeeburg startte de laatste veldwedstrijd weer niet zo scherp, maar herpakte zich na 15 minuten en kwam op een kleine voorsprong. Het veld was nat en dit zorgde voor uitglijders aan beide kanten en af en toe balverlies. De tweede helft begon SV Zeeburg weer zwak en ineens stond Westsite twee punten voor in plaats van twee punten achter. SV Zeeburg moest zich weer herpakken en dit gebeurde. SV Zeeburg had een kleine voorsprong toen de scheidsrechter ineens onnodig met tijdstraffen van twee minuten ging strooien. Hierdoor werd de wedstrijd erg rommelig en SV Zeeburg kon hier niet mee omgaan. De wedstrijd eindigde met 23-21 in het voordeel van Westsite. Op zondag 26 oktober staat de eerste competitiewedstrijd in de zaal op het programma. SV Zeeburg speelt dan thuis tegen US 1.

DKV Victoria winterkampioen

DIEMEN - DKV Victoria is afgelopen weekend winterkampioen geworden door een ruime zegen op de hekkensluiter Stormvogels: 23-7. Door de overwinning en een gelijkspel van de directe concurrent zijn de korfballers uit Diemen na de eerste helft van de competitie lijstaanvoerder.

Mede door het mooie weer was er veel publiek aanwezig om de overwinning te aanschouwen. De eerste 10 minuten van de wedstrijd leek het gelijk op te gaan. DKV Victoria kwam met 2-0 voor, maar de gasten sloten aan en scoorden ook. Toch was het verzet gauw gebroken en het gat van 4 punten liet niet lang op zich wachten. Daarna kreeg het publiek waarvoor het kwam en zette de thuisclub een mooie wedstrijd neer.

Een eervolle vermelding voor Sjoerd Piening is zeker op zijn plaats. Met 6 doelpunten leverde hij een belangrijke bijdrage aan de overwinning. "Het is leuk om te zien dat we allemaal gaan scoren. Ook iemand die vaak onder de paal staat bewijst op deze manier dat we over alle schijven scorend vermogen hebben", aldus aanvoerder Michael Post. DKV Victoria gaat de zaal in en zal daar een klasse hoger spelen. De eerste wedstrijd is een oefenduel tegen De Vinken dat op 1 november wordt gespeeld.

Nederlaag De Meeuwen 2

DIEMEN - Het tweede damesteam van De Meeuwen heeft voor eigen publiek verloren van Woerden: 6-12.

De dames uit Diemen speelden het hele duel met 1 speelster minder. Dus was het heel hard bikkelen en 45 minuten niet wisselen. Na 2 partjes stond het nog 5-5. Een goede prestatie van de dames uit Diemen. Debutante Margriet scoorde een mooi doelpunt. Daarna brak het gebrek aan invalsters de ploeg op en pakte Woerden de volle winst.

Eerste damesteam van Smashing '72 wint opnieuw

DIEMEN - Het eerste damesteam van volleybalvereniging Smashing '72 speelde afgelopen weekend een uitwedstrijd tegen het solide Armixtos uit Amsterdam-Zuid. In Sporthal De Pijp werd de Amsterdamse ploeg met 4-0 opzij gezet.

Het enthousiaste damesteam uit Diemen won de eerste set vrij eenvoudig (18-25). In de tweede set kwam Armixtos goed terug in de wedstrijd, maar wist Smashing aan het einde de setwinst veilig te stellen (22-25). Met 2-0 voorsprong is de derde set doorgaans de meest moeilijke om te winnen, maar de Diemense dames lieten de teugels niet vieren (17-25). De laatste set werd met uitblinkster Nanda Driessens op de middenpositie goed uitgespeeld (20-25). De volleybaldames van Smashing laten zien dat zij als debutant in de promotieklasse het niveau waardig zijn. Met vijf punten achterstand op de koploper staan zij op een keurige tweede plaats in de competitie. Het eerste damesteam komt komend weekeinde niet in actie.

15 / 16

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

SCOOTERS Nieuw & gebr. scooterdumper.nl. Vespa en Piaggio met hoge korting uit voorraad! Reparatie / onderhoud / verzekeringen / scooterlease / accessoires. Bloemendalerweg 41a Weesp 0294-414108 / 06-12868539 info@scooterdumper.nl

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl