DiemerNieuws

28 augustus 2014

DiemerNieuws 28 augustus 2014


Geslaagd toernooi van TVDZ

Foto: Yannick uit den Boogaard

DIEMEN - TVDZ heeft zondag het jaarlijkse barbecuetoernooi gehouden. Er deden zo'n dertig leden aan het tennistoernooi mee. Voorzitter Hans de Jong: "Het was heel gezellig en wij hebben geluk gehad met het weer. De zon scheen en het is droog gebleven." Na afloop was er een barbecue voor de aanwezigen.

Koopmanschap stopt in maart 2015

DIEMEN - Burgemeester Amy Koopmanschap heeft aangekondigd haar ambt met ingang van 1 maart 2015 neer te leggen.

Burgemeester Koopmanschap is ruim 11 jaar, sinds maart 2003, burgemeester van Diemen, nadat zij in 2009 voor een tweede termijn werd herbenoemd. Daarvoor was ze burgemeester van Zoeterwoude. Voor haar burgemeesterschap was ze stadsdeelbestuurder in de Amsterdamse wijk De Pijp.

De burgemeester geeft aan dat ze - nu Diemen bestuurlijk en politiek in een stabiele fase is gekomen en er een stevige ambtelijke organisatie staat - met een gerust hart afscheid kan nemen en dat ze zich kan gaan richten op zaken waarvoor eerder minder tijd was. Zij vertelt dat zij al langere tijd over dit besluit heeft nagedacht. "Op 1 maart 2015 loopt mijn tweede termijn af. Ik wilde eerst afwachten hoe de samenstelling van het nieuwe college en de gemeenteraad zou zijn. Toen ik zag dat er een goed en krachtig gemeentebestuur is aangetreden, heb ik besloten om aan het einde van mijn tweede termijn te stoppen."

"Ik heb in maart 2015 42 jaar gewerkt, waarvan 25 jaar in het openbaar bestuur. Ik wil blijven werken, maar wel minder dan nu. Maar ik weet echt nog niet wat voor werk ik ga doen. Ja, omdat ik minder ga werken en minder ga verdienen zal ik van een stuk wachtgeld gebruik gaan maken. Dat is maximaal voor een periode van 2,5 jaar, want dan bereik ik de leeftijd waarop ik met pensioen mag." Diemen heeft sinds het aantreden van Koopmanschap een opmerkelijke ontwikkeling doorgemaakt. De burgemeester en de overige leden van het gemeentebestuur hebben hier invloed op uitgeoefend en zich hiervoor ingezet. Voorbeelden zijn de nieuwbouw en renovatie van winkelcentrum Diemerplein, de ontwikkeling van nieuwbouwwijk Plantage De Sniep, de komst van Campus Diemen Zuid, de verbeteringen van het Diemerbos en de Diemer Vijfhoek, inclusief het nieuwe paviljoen, het aanpassen van de snelwegen en de investeringen in onder meer veiligheid, sport, jeugdwerk en openbare ruimte.

Lees verder op pagina 5.

Buitenschoolse opvang Popeye krijgt weer een locatie in Diemen-Noord

DIEMEN - Buitenschoolse opvang Popeye keert terug naar Diemen-Noord. Volgende week donderdag start de eerste groep in wijkcentrum het Noorderlicht.

Drie jaar geleden kon Popeye de kinderen uit Diemen-Noord niet langer opvangen in de wijk zelf, omdat er geen ruimte meer was voor de organisatie na de sloop van de locatie aan de Tureluurweg voor de nieuwe brede school Noorderbreedte en kinderopvang De Kinderkorf. De kinderen werden sindsdien opgevangen in de Prinses Marijkestraat. Geen ideale situatie, de kinderen moeten vanuit school in Diemen-Noord naar het centrum en hun ouders moeten ze daar ophalen. Popeye heeft daarom steeds gezocht naar mogelijkheden om terug te keren naar Diemen-Noord. Vorig jaar leek dat gelukt toen de organisatie een lokaal kon huren van De Kinderkorf. De gemeente en de partners in de naastgelegen brede school waren het daar echter niet mee eens en kregen van de rechter gelijk.

"De wens om de kinderen in hun eigen wijk op te vangen is altijd gebleven, zeker vanuit de ouders. Die hebben er ook veel moeite voor gedaan", vertelt Heleen van Kuik, directeur van Popeye. "In het Noorderlicht stond een ruimte leeg die voorheen door De Kinderkorf was gebruikt. Beheerder Stichting Welzijn Diemen (SWD) stond er positief tegenover als wij die zouden gaan huren en er was maar een relatief kleine verbouwing nodig om de ruimte geschikt te maken voor naschoolse opvang."

"Wij zochten naar een nieuwe, passende huurder voor de ruimte die nu leeg stond. We zijn heel blij dat er met Popeye nu ook weer kinderen in het wijkcentrum komen", aldus Arie van 't Hoog, directeur van SWD.
Blij
"Wij zijn heel blij dat we na drie jaar afwezigheid weer terug komen in Diemen-Noord", zegt Van Kuik. Het proces om de ruimte geschikt te maken en door de inspectie voor de kinderopvang goed te laten keuren is snel verlopen en we kregen ook alle medewerking van de gemeente. Woensdag verhuizen we het meubilair en donderdag kunnen de kinderen van onze groep Whizzkids voor het eerst worden opgevangen in het Noorderlicht. De groep zit al bijna vol."

De verwachting is dat uiteindelijk alle kinderen van Popeye die op de Noorderbreedte naar school gaan, verhuizen naar het Noorderlicht. Maar de huisvesting voor een tweede groep vergt veel meer aanpassingen in het wijkcentrum. De partijen zijn daarover nu in overleg en onderzoeken de mogelijkheden.

'Oversteek-plaats is niet veilig'

DIEMEN - Bewoners van het zuidelijk deel van Plantage De Sniep vinden de plek waar zij de Muiderstraatweg moeten oversteken om het andere deel van de nieuwbouwwijk te bereiken gevaarlijk en onoverzichtelijk.

De bewoners, van wie er veel jonge kinderen hebben, moeten de Muiderstraatweg minimaal twee keer per dag oversteken om hun kinderen naar school te brengen en van school te halen. Ook steken kinderen te voet of met de fiets zelfstandig over. Brede school de Kersenboom ligt aan de andere kant van de weg.

Bewoners wijzen erop dat de auto's die over dat deel van de Muiderstraatweg rijden vaak (veel) harder gaan dan de maximaal toegestane snelheid van 50 kilometer per uur.

Ongelukken
"Er zijn hier al enkele ongelukken gebeurd, waaronder een ongeluk waar een motorrijder bij betrokken was. Gelukkig zijn er nog geen voetgangers of fietsers aangereden, maar de kans dat dit binnenkort gebeurt is groot", aldus een bewoonster. "Veel automobilisten rijden te hard en er is op de oversteekplaats weinig ruimte om even stil te staan."

Een aantal bewoners heeft contact opgenomen met de gemeente, maar voorlopig nul op het rekest gekregen.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten bekend te zijn met de situatie en op de hoogte te zijn van de klachten van omwonenden. "Wij vinden de oversteekplek veilig en zien op dit moment geen aanleiding om maatregelen te nemen. Mensen kunnen de Muiderstraatweg op die plek in etappes oversteken. Er is ruimte om even te stoppen. Wij hebben in het voorjaar borden geplaatst die automobilisten duidelijk maken dat het een oversteekplaats voor fietsers betreft. De Muiderstraatweg is een hoofdroute voor hulpdiensten. Wij kunnen de snelheid niet zomaar aanpassen."

4

jaar bestaat buurtmoestuin Prinses op de Erwt zaterdag

Weerbericht

Eerst nog wisselvallig, enige stijging van temperatuur
Augustus loopt ten einde alsook de koelte van de laatste weken. Een hogedrukgebied boven het noorden van de Noordzee bracht woensdag zonnig weer. Het trok naar Scandinavië weg. Het werd opgevolgd door een Atlantisch lagedrukgebied. Het weer is daardoor wederom onstandvastig. Met een zuidwestelijke luchtstroming wordt wel warmere lucht aangevoerd.

Vrijdag en het weekeinde
Zowel vrijdag als tijdens het weekeinde houden we een mengeling van bewolking en soms zonneschijn. Er ontstaan in de onstabiele lucht gemakkelijk stapelwolken waaruit een bui kan ontstaan. Vanaf zondag neemt de kans op een bui af. Met een minimum van circa 13 graden zijn de nachten beduidend minder fris. Ook overdag voelt het met een maximumtemperatuur van omstreeks 20 graden aangenamer. Er waait een overwegend matige zuidwestenwind.

Trend na het weekeinde
Boven de Britse eilanden en het Noordzeegebied ontstaat zeer waarschijnlijk een gordel van hoge luchtdruk. Er bestaat daardoor een reële kans dat met september op de kalender er een overgang plaatsvindt naar droger en zonniger weer. De maxima liggen tussen 20 en 25 graden.
Weetje
Maandag 1 september gaat de meteorologische herfst van start. Het imago van de zomer van 2014 heeft een flinke deuk opgelopen. Eerst leek het erop dat deze zomer tot de tien warmste zomers zou gaan behoren. Door de koele, zeer natte augustus maakt deze zomer nu kans om onder de tien natste zomers te gaan vallen. Juli was weliswaar zeer warm, maar ook zeer nat.

Van de lezers

Parkeertarief
En weer heeft de parkeergarage Diemerplein de tarieven verhoogd. Nadat vorig jaar de tarieven al fors (40%) omhoog zijn gegaan, is het tarief nu wederom verhoogd naar € 1,50 per uur (ze doen dit ook nog een keer vrij onduidelijk: het aantal minuten is verlaagd naar 40 minuten, terwijl het 43 minuten voor € 1,- was). Het winkelcentrum is nog steeds niet af. Houten noodtussendeuren, diverse winkels met niet-aansluitende plafonds en vloeren t.o.v. promenades, buiten deels slecht (met de fiets) bereikbaar, te weinig fietsenrekken, etc. En er staat nog steeds een groot deel van de winkels leeg, maar desondanks vindt men het nodig om het winkelen op het Diemerplein nog onaantrekkelijker te maken. Ik ga steeds vaker naar de Maxis Muiden, waar het winkelaanbod misschien nog wel aantrekkelijker is en waar gratis geparkeerd kan worden. Bedankt Q-park, Delta Lloyd en gemeente Diemen.
M. Alberda

Blauwe zone
In uw blad van 21 augustus 2014 wordt melding gemaakt dat de gemeente Diemen - zonder inspraak van de bewoners aldaar - besloten heeft de blauwe zone in het centrum uit te breiden per 1 december 2014. Bewoners van het Julianaplantsoen gaven te kennen in het geheel geen overlast te hebben en daar er geen bewoners zijn van de ATVD-parkeerplaats is ook daarvan weinig tegenspraak te verwachten.
Schande dat de bewoners aldaar ook geen brief gekregen hebben omvoor of tegen te stemmen. De gemeente gaat nu een peiling houden in de andere wijken en er zal weer veel geld verspild worden. Het is toch bij de gemeente bekend wie de tegenstemmers zijn in de wijken Schelpenhoek, Roggekamp en Buitenlust. Deze bewoners hoeven geen 'peiling-brief' te ontvangen. Hun mening is bij de gemeente bekend! Scheelt veel post.
L. Biesbrouck

Gevaarlijke situatie
In Diemen is sinds een aantal maanden een fietsroute die onze gemeente verbindt met de Watergraafsmeer op een fraaie manier vormgegeven langs het vernieuwde 'Oranjepark'. Ik constateer met vreugde dat steeds meer fietsers gebruik maken van deze route. De oversteek bij de Arent Krijtsstraat/Tobias Asserlaan is sinds het onderscheid tussen snel en langzaam verkeer is vervallen duidelijk veiliger geworden, maar kan beslist worden verbeterd door het plaatsen van borden op de doorgaande autostraat. Echt ergerlijk is de oversteek van de Ouddiemerlaan van en naar Ruimzicht-Oost. De 1 meter brede doorsnijding van het bermplantsoen die met een slinger moet worden genomen, slaat echt nergens op. Hij sluit niet aan op het fietspad en ook niet echt op de Prins Mauritslaan aan de overzijde. Het is kennelijk als noodvoorziening aangebracht om het platrijden van het bermplantsoen te vermijden. Wie heeft dit bedacht? Zou het de gemeente Diemen niet sieren om beide fietsoversteken, waar auto's en fietsers elkaar ontmoeten, te verbeteren en veiliger te maken?
Rob van het Groenewoud

Boerenbond

Lichtdrukker J.M. Schalekamp uit Buiksloot mag gerekend worden tot de belangrijkste uitgevers van prentbriefkaarten. Vanaf 1907 kon men een fraaie serie 'Schalekamp-kaarten', met de tekst 'Groet uit Diemen', kopen bij de vaste adressen in Diemen zoals café Vervetjes en sigarenmagazijn Goedhart aan de Hartveldseweg.
Hoe Diemen en de Muiderstraatweg er meer dan honderd jaar gelden uit hebben gezien, kunnen we op deze afbeelding zien. Al zeilend komt een beurtschipper op weg naar Amsterdam aan op het punt waar de Muider- en Weespertrekvaart samenkomen. Links van het zeilschip is nog net de houten muziektent te zien die op het meest westelijke puntje van De Sniep stond. Het gebouw rechts naast het zeilschip was de meelmaalderij van C. Belzer. Dit bedrijf aan de Muiderstraatweg werd medio 1907 overgenomen door de Coöperatieve Vereeniging 'Ons Voordeel'. Een aantal vooruitstrevende Diemense boeren richtten deze vereniging in 1905 op in samenwerking met de toenmalige Coöperatieve Boerenleenbank Diemen. In Diemen stond deze vereniging bekend als de 'Boerenbond'. Naast het verlenen van kredieten stond bij de Boerenbond de gezamenlijke inkoop voor haar leden centraal van allerlei soorten veevoeders, kunstmest, bestrijdingsmiddelen, brandstof en consumptiegoederen.

Laatste rommelmarkt voor Sint Petrus' Bandenkerk

'We hopen op stralend mooi weer, veel publiek en een mega-opbrengst'

Op 7 juli 2012 zat het weer wel mee voor de rommelmarkt op het kerkplein. Foto: Trudy Kroese

door Ingrid van Vlijmen

DIEMEN - Aanstaande zaterdag wordt op het plein voor de Sint Petrus' Bandenkerk voor de 14e keer de jaarlijkse rommelmarkt ten bate van het restauratiefonds georganiseerd. En dat is de laatste keer. Niet dat het werk aan de kerk helemaal klaar is, en ook voor onderhoud blijft geld nodig, maar de organisatie van de rommelmarkten wordt de commissie te zwaar nu de leden op leeftijd komen.

Ter geruststelling: de jaarlijkse kerstmarkt en boekenmarkt van de Sint Petrus' Bandenkerk blijven wel bestaan. "De boekenmarkt is dit jaar op 25 oktober en de kerstmarkt op 13 december", vertelt Miep Westerbeek, die de rommel-, kerst- en boekenmarkten al vanaf de allereerste keer mee-organiseert. "Het grote werk aan onze kerk is dan wel gedaan, maar van binnen moet er nog van alles gebeuren. We moeten gewoon blijven doorsparen."

De boekenmarkt in de pastorie blijft wel, net als de kerstmarkt.
De kerstmarkt in de pastorie blijft ook.

'We komen op leeftijd, het werk wordt teveel'

De jaarlijkse rommelmarkt heeft inmiddels een vaste plek op de evenementenkalender van Diemen ingenomen. De eerste rommelmarkt om geld te vergaren voor de restauratie van de monumentale Sint Petrus' Bandenkerk en de pastorie was in 2001. "2003 was het topjaar, toen verdienden we 3100 euro", weet Westerbeek nog. "De eerste jaren hielden we de rommelmarkten binnen, in De Schakel. Het hele jaar door brachten mensen spullen en die sloegen we op de zolder van de pastorie op. De firma Saan vervoerde de spullen voor ons naar de Schakel en bracht wat er niet verkocht was weer terug. Saan deed dat belangeloos, maar het was natuurlijk enorm veel werk. Op 12 april 2008 was de rommelmarkt voor het eerst buiten. We hebben natuurlijk een mooi plein voor de kerk dat daar zeer geschikt voor is, maar je bent wel afhankelijk van het weer. Ik moet zeggen, het weer is al die keren buiten niet zo geweldig geweest. Dieptepunt was 2010. Toen was het heel slecht weer op de dag dat we de rommelmarkt hielden, op 19 juni was dat, en Nederland speelde ook nog eens tegen Japan op het WK. Er kwam bijna niemand. De opbrengst was dan ook de laagste ooit: 1466 euro."

Geld blijft nodig
Miep Westerbeek was ook al betrokken bij de rommelmarkten die in de jaren 90 werden gehouden om Schuilkerk De Hoop voor sloop te behoeden. "Dat is gelukt, De Hoop werd gekocht en gerestaureerd door Stadsherstel. Ook de pastorie is nu door Stadsherstel gekocht en zal worden gerestaureerd. Wij hebben mooie bedragen verdiend met onze activiteiten, maar 1,5 miljoen euro bij elkaar sparen was ondoenlijk. De Sint Petrus' Bandenkerk hebben we wel zelf kunnen restaureren. Het rijtje monumenten De Hoop, de pastorie en de Sint Petrus' Bandenkerk blijft het beeld van Diemen aan de Hartveldseweg bepalen: de 'skyline van Diemen' noem ik het wel eens."

De rommelmarkten brachten bij elkaar al ruim 31.852 euro op

Geld blijft nodig, voor de laatste werkzaamheden en het onderhoud van de kerk. Tot nu toe brachten de 13 rommelmarkten bij elkaar de lieve som op van ruim 31.852 euro voor het restauratiefonds. Toch stopt de organisatie ermee. De restauratiecommissie bestaat nu uit zeven mensen. Nel Damman en Miep Westerbeek zijn de twee leden die de rommelmarkt aansturen. "Wij organiseren en bedenken het programma en we krijgen natuurlijk veel hulp. Irma en Mariska Steur zijn ons gaan helpen in 2010. Ria Roovers doet ook heel veel voor de rommelmarkt. De verkopers helpen van het begin af aan, daar kunnen we echt op bouwen. Maar die worden ook allemaal ouder en kunnen dat niet allemaal meer. Ook wij komen op leeftijd en het wordt te veel. Voor jongere mensen die nog werken is het heel veel werk ernaast. Dus dit is wat ons betreft echt de laatste keer."

Maar eerst nog de laatste rommelmarkt: aanstaande zaterdag 30 augustus, van 10.00 tot 15.00 uur. Speelgoed, serviesgoed, glaswerk, kunst, sieraden, boeken en allerlei snuisterijen zijn er voor een redelijk prijsje te bemachtigen. Ook is er speciale Sint Petrus' Banden-wijn te koop. Uit Argentinië, toevallig ook het geboorteland van de paus. Bij het Rad van Fortuin zijn leuke prijzen te winnen en voor één euro maak je kans om een mooie mand vol met leuke spulletjes te winnen. "Wij hopen deze laatste keer op stralend mooi weer, veel publiek en een mega-opbrengst!"

Kunstprijs in teken van Diemen-Noord

DIEMEN - De eerste woning in Diemen-Noord werd op 1 september 1989 opgeleverd. Voor de gemeente aanleiding om bij de tweejaarlijkse wedstrijd om de Kunstprijs van de gemeente Diemen de wijk Diemen-Noord als onderwerp te kiezen. De wedstrijd wordt dit keer in opdracht van de gemeente georganiseerd door Kunstzin Diemen.

Voorzitter Els van der Does: "Maar iedereen mag meedoen. Het leuke is dat Rembrandt geregeld in Diemen-Noord gewandeld en getekend heeft. Nu kunnen Diemense kunstenaars letterlijk in zijn voetsporen treden." Alle kunstvormen zijn mogelijk, bijvoorbeeld schilderen of fotografie. Het is de bedoeling dat de deelnemers zich door het thema vanuit hun eigen visie of ervaring laten inspireren. Daarbij kunnen de deelnemers kiezen voor de huidige wijk, de geschiedenis of voor hun fantasie.

Jury
De Kunstprijs van de gemeente Diemen wordt toegekend door een jury, bestaande uit onder anderen wethouder Jeroen Klaasse en drs. Catherine Steenbeek, directeur van het Centrum Beeldende Kunst Amsterdam-Oost. De bezoekers van de tentoonstelling kiezen de winnaar van de publieksprijs.

De tentoonstelling is te zien in het gemeentehuis van 22 september tot 14 november. De prijzen worden uitgereikt op donderdag 16 oktober. Deelnemers kunnen van 15 tot en met 18 september hun werk inleveren in het gemeentehuis.

Twee gevallen van zakkenrollerij

DIEMEN - Twee klanten van Albert Heijn in winkelcentrum Diemerplein zijn slachtoffer geworden van zakkenrollers.

Een 83-jarige vrouw werd vrijdagmiddag tussen 13.30 en 14.00 uur in de supermarkt aangesproken door een vrouw. Zij deed alsof zij advies wilde geven over welk fruit de bejaarde dame diende te kopen. Even later merkte het slachtoffer dat haar portemonnee uit haar boodschappentas was verdwenen.

Zaterdag werd een 69-jarige man slachtoffer van een zakkenroller. Toen hij in de Albert Heijn was, merkte hij dat zijn portemonnee was ontvreemd. De man mist een bedrag aan geld en zijn rijbewijs.

De politie wijst erop dat zakkenrollers geraffineerd te werk gaan en adviseert mensen alert te blijven.

Zomerfeest in De Diem

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - In woon- en zorgcentrum De Diem is donderdag het jaarlijkse zomerfeest gehouden. Het feest begon rond het middaguur met een zomerse lunch. In de middag waren er optredens van de Ronnie Tober Foundation. Ronnie Tober zong zelf ook een aantal nummers. Tijdens het zomerfeest werd afscheid genomen van locatiemanager Wilma van Beek. Bewoners en genodigden genoten van het zomerfeest. Op de foto staat Wilma van Beek naast Ronnie Tober.

Zaterdag opening van modezaak TOF

Startende ondernemers hebben er zin in

Loyce Savijn en Sharon Burger. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Modezaak TOF Diemen aan de Muiderstraatweg 4A gaat zaterdag 30 augustus om 12.00 uur officieel open. Eigenaressen Sharon Burger (44) en Loyce Savijn (23) hopen dat de zaak een succes wordt. De startende ondernemers, die elkaar kennen omdat zij collega's waren bij een tandartsenpraktijk, wonen beiden in Diemen en hebben er veel zin in.

TOF staat voor Touch of Fashion en is een trendy tweedehands(merk)kledingwinkel voor dames, heren en kinderen. Naast een grote keuze aan luxe kleding is er ook een ruim assortiment aan schoenen, tassen en sieraden van gerenommeerde merken.

Gevarieerd assortiment
In de rekken en kasten van TOF hangt op dit moment een groot en gevarieerd assortiment. Dit biedt klanten de gelegenheid om luxe merkkleding, schoenen, tassen en sieraden te kopen tegen een aantrekkelijke prijs. Mensen kunnen ook elke dag zelf kleding inbrengen bij TOF. Na verkoop ontvangt de persoon die de kleding heeft ingebracht 50 procent van de verkoopprijs.

Sharon Burger: "Wij ontvangen klanten graag van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 09.30 tot 17.00 uur. Op dit moment hebben wij behoefte aan najaars- en winterkleding." Loyce Savijn ziet het als een voordeel dat Sharon en zij van leeftijd verschillen. "Wij hebben niet dezelfde smaak, waardoor klanten van diverse leeftijden bij ons terecht kunnen voor een gedegen advies." Voor Sharon en Loyce staan kwaliteit en klantvriendelijkheid voorop. Zij nodigen mensen uit om zaterdag langs te komen. Tijdens de openingsmiddag ontvangen bezoekers van de winkel een welkomstdrankje en een kortingsbon. Ook in de toekomst laten Sharon en Loyce onder het genot van een kopje koffie de laatste artikelen zien.

Nuonweg

DIEMEN - Winkelcentrum Maxis in Muiden hoopt dat de Nuonweg weer open gaat. Vol verwachting wordt er gekeken naar de Amsterdamse gemeenteraad, die zich binnenkort over de kwestie gaat buigen.

Maxis claimt dat veel bezoekers van het winkelcentrum van IJburg komen. Die moeten nu zeker 10 kilometer omrijden via de A1. Maxis hoopt dat Amsterdam te hulp schiet. De nieuwe coalitie in Amsterdam heeft namelijk expliciet gezegd dat zij de Nuonweg wil openhouden. Of Maxis op dit moment al veel last heeft van de sluiting van de weg, kan Hein Eijting, woordvoerder van Maxis, nog niet zeggen. Volgens Eijting wordt er op het Amsterdamse stadhuis druk nagedacht over aanpassingen om de Nuonweg weer open te stellen. Die aanpassingen worden binnenkort aan de Amsterdamse gemeenteraad voorgelegd.

Amsterdam heeft overigens al een behoorlijke kostenpost aan de nieuwe verbinding tussen IJburg en Diemen: vrijwel alle leuningen van de gloednieuwe Uyllanderbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal zijn binnen twee weken na de oplevering van de brug gestolen. De schade wordt geschat op enkele tonnen.

Loes de Rijk

33 jaar
Secretaresse bestuurssecretariaat gemeente Diemen
Diemenaar sinds haar geboorte

Ben je ook secretaresse van de burgemeester?
"Ja, op het moment dat haar vaste secretaresse Sylvia er niet is, neem ik voor haar waar. Samen met collega's Wies en Joke vormen we het bestuurssecretariaat."

Burgemeester Koopmanschap vertrekt volgend jaar. Jammer?
"Zeker, ze is altijd heel erg aardig voor ons, we gaan haar missen."

Welk muziekalbum heb je het laatst gekocht?
"De laatste cd van Marco Borsato, '1000 spiegels'."

Welke poster hing er boven je bed?
"Een balletposter. Ik was helemaal weg van ballet, ik heb er zelf 15 jaar op gezeten."

Favoriete plekje in Diemen?
"De Omloop. Als het even mooi weer is ben ik er met mijn twee zoontjes te vinden."

Stad of dorp?
"Dorp, gezellig. Iedereen kent iedereen. Dat is soms ook een nadeel, ik ben toch vaak 'de dochter en de zus van'."

Met wie zou je nog eens een gesprek willen hebben?
"Met koningin Máxima, ik zou wel eens willen weten hoe het is om aan de zijde van Willem-Alexander te staan."

Wat is je grote droom?
"Met man en kinderen naar de Malediven, waar we al eens met zijn tweeën geweest zijn."

Waar mogen ze je 's nachts voor wakker maken?
"Mijn nachtrust is heilig, met twee kleine kinderen! Maar als het dan toch moet: voor de spaghettischotel van mijn moeder."

Trots op?
"Mijn man die druk bezig is met zijn eigen bedrijf."

Als je een dagje zelf burgemeester zou zijn...
"...zou ik schoolkinderen ook de kans geven om een keer mee te lopen met de burgemeester."

Waar moet deze krant meer over schrijven?
"Over DUO plus. Ook wat het betekent voor de inwoners van Diemen en hoe het in de andere gemeenten leeft."

Burgemeester vertrekt uit Diemen

Vervolg van voorpagina

Ook is Diemen levendiger geworden door de komst van meer horeca en een evenement als het Loswalfestival. Koopmanschap: "Wij hebben er veel aan gedaan om de ambtelijke organisatie te verbeteren, onder meer door het aantrekken van extra kwaliteit. Er is nu een sterke ambtelijke organisatie waarop wij kunnen steunen. De ambtelijke organisatie is klantvriendelijker en efficiënter geworden. Als politiek zijn wij ook anders gaan werken: ik denk dan aan de wijkgerichte aanpak en de participatie. Wij hebben meer contact met burgers dan in het verleden. Wij staan ook in de regio sterk op de kaart en werken nauw samen met andere partijen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. Dat is belangrijk, want geen enkele gemeente kan het alleen."

Koopmanschap weet nog niet waar zij gaat wonen op het moment dat zij de ambtswoning verlaat. "Maar het wordt wel ergens in de regio."

Geen treinen

DIEMEN - Even opletten voor treinreizigers van en naar Schiphol in het weekend van 6 en 7 september.

Vanaf 2.10 uur in de nacht van vrijdag 5 op zaterdag 6 september tot en met maandagochtend 8 september 05.10 uur rijden er geen treinen tussen Schiphol en station Diemen-Zuid.

Ook tussen Schiphol en Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Bijlmer/ArenA rijden dat weekend geen treinen. ProRail voert op verschillende locaties werkzaamheden op het spoor uit. Zo wordt er onder andere een ophaalburg gemonteerd, een nieuw stuk spoor aangesloten en worden de vloerdelen voor een nieuw viaduct aangebracht.

Lintjes

DIEMEN - Wie nog iemand wil voordragen voor een koninklijke onderscheiding heeft nog een paar dagen de tijd. Aanvragen voor lintjes moeten voor 1 september worden ingediend.

Mensen kunnen een lintje verdienen als sprake is van bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat kan gaan om vrijwilligerswerk, maar ook om een bijzondere invulling van betaald werk. Iemand voordragen kan bij mevrouw W. Lagerweij of mevrouw J. Weber van de gemeente: 020 – 314 4606. Zij geven uitleg over de procedure. Een aanvraagformulier kan bij hen worden opgevraagd of worden gedownload via de website www.lintjes.nl.

'Het is goed als mensen veel bewegen'

Jeroen Klaasse, wethouder van Sport

DIEMEN - Het sportseizoen is van start gegaan. Sommige verenigingen zijn aan de trainingen begonnen, andere hebben zelfs al de eerste wedstrijd achter de rug. Ook gaan veel mensen na een luie vakantie lekker individueel aan de slag. Jeroen Klaasse (D66), sinds het voorjaar wethouder van Sport, over de sportverenigingen en het brede en gevarieerde aanbod op het gebied van sport en bewegen in Diemen.

Jeroen Klaasse voor Sportcentrum Wethouder F.B. Duran. Foto: Trudy Kroese

Doe je zelf veel aan sport?
"Ik heb iets met sporten met een bal. Ik heb vroeger veel gevoetbald, getennist, getafeltennist en squash en badminton gespeeld. Bij die laatste sport wordt inderdaad geen bal gebruikt, maar een shuttle. De enige sportvereniging waarvan ik lid ben geweest was squashvereniging Lancelot, een studentenvereniging. Tegenwoordig loop ik regelmatig hard. Wij wonen in Biesbosch in Diemen-Zuid en meestal loop ik een rondje Duivendrecht. Hoewel ik het druk heb, probeer ik twee keer per week tijd vrij te maken om tussen de 5 en 10 kilometer hard te lopen."

Volg je takken van sporten?
"Voetbal zoals vrijwel iedereen en in de winter schaatsen. Ik ben afgelopen winter bij het Nederlands kampioenschap schaatsen in het Olympisch Stadion geweest. Dat was een prachtig evenement. Ik kom uit Breda en ben voor NAC Breda en Baronie, die laatste club komt uit Ginneken, de wijk in Breda waar ik ben opgegroeid. Baronie staat boven aan de eeuwige ranglijst van de tweede divisie. Dat komt doordat De Baronie het langst in de tweede divisie heeft gespeeld."

Hoe beoordeel je het sportieve klimaat in Diemen?
"Heel goed. Bij de sportraad in Diemen zijn iets meer dan 20 verenigingen aangesloten en daarnaast zijn er nog diverse kleine verenigingen actief zoals pencak silat en karate. Veel verenigingen hebben een mooie accommodatie en kunnen rekenen op de inzet van vrijwilligers. Daarnaast kunnen inwoners van Diemen ook gebruik maken van sportfaciliteiten in Amsterdam. De Jaap Edenbaan ligt bijvoorbeeld vlakbij."

In Diemen zijn prachtige sportaccommodaties.
In Diemen is veel ruimte om te sporten. Foto: Trudy Kroese

'De speel- en sportfaciliteiten in Diemen zijn goed geregeld'

Je bent ook vaak aanwezig bij de bijeenkomsten van de sportraad van Diemen.
"Ronald van Weerden van korfbalvereniging DKV Victoria is voorzitter van de sportraad en Jos Muller, de manager van het Sportbedrijf in Diemen, is secretaris. Ik ben er elke maand bij aanwezig en hoor dan wat er bij de sportverenigingen in Diemen leeft."

Heeft Diemen behoefte aan een hockeyvereniging?
"Hockeyvereniging Athena ligt vlakbij en daar spelen veel kinderen uit Diemen. Ik heb begrepen dat veel hockeyverenigingen een wachtlijst hebben, maar wij hebben in Diemen geen ruimte voor een accommodatie voor een hockeyvereniging. Maar misschien verandert dit in de toekomst na de ontwikkeling van Bergwijkpark."

'Veel verenigingen hebben een mooie accommodatie'

De luchthal is een succes.
"De luchthal is weliswaar niet te vergelijken met een volwaardige sporthal, maar biedt wel uitkomst. Door de luchthal hebben alle verenigingen in de winter voldoende ruimte in de zaal. Wij verhuren de luchthal ook aan verenigingen van buiten Diemen. Hockeyvereniging Athena is een van de huurders."

De politiek besteedt veel aandacht aan sport.
"Sport is heel belangrijk. Het is goed als mensen veel bewegen. Dat voorkomt overgewicht en zorgt ervoor dat mensen zich fysiek en mentaal goed voelen. Ik merk zelf dat mijn conditie achteruit gaat als ik een tijd niet heb gesport. Ik voel mij dan minder prettig. Daarnaast is sport ook belangrijk voor de sociale contacten en de sociale cohesie in Diemen. Maar daar spelen de culturele verenigingen ook een belangrijke rol in."

De gemeente trekt nog steeds geld uit voor zwemonderwijs.
"Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren zwemmen en daardoor ook weer bewegen. Wij financieren het schoolzwemmen voor leerlingen van de groepen 5 van de basisscholen. Daarnaast krijgen leerlingen van andere groepen van het basisonderwijs regelmatig een 'natte' gymnastiekles. Zij krijgen dan gymnastiek in het zwembad."

Diemen krijgt sportcoaches.
"Diemen krijgt dit najaar vier sportcoaches die met allerlei activiteiten de sportdeelname in Diemen gaan verhogen. Er is vooral aandacht voor jongeren, ouderen en verenigingen. De sportcoaches leggen contacten met scholen, verzorgingshuizen, verenigingen, gemeentelijke en private accommodaties en zullen met input van die partijen activiteiten organiseren. Deze sportcoaches worden ondergebracht bij de Stichting Welzijn Diemen. Verder verschijnen binnenkort de resultaten van de Sportmonitor. Die vormen de basis voor de nieuw op te stellen Sportnota."

In Diemen zijn veel plekken waar jongeren aan sport kunnen doen en kinderen kunnen spelen. Zo zijn er op diverse plaatsen in Diemen fraaie voetbalvelden. Op 15 september wordt het Cruyff Court in park De Omloop in Diemen-Noord officieel geopend. Ook zijn er in alle wijken speelplaatsen.

Klaasse: "Mijn vrouw Irene en ik hebben twee zonen, van drie en één jaar. Binnen tachtig meter van onze woning liggen twee speelplaatsen waar onze kinderen heerlijk kunnen spelen. Ik vind dat de speel- en sportfaciliteiten in Diemen goed geregeld zijn."
Als wethouder van Sport roep je mensen op om meer aan sport te gaan doen.
"Ja, ik zou het goed vinden als meer mensen aan sport gaan doen en tijdens het beoefenen van sport respect voor elkaar opbrengen. Fair play is belangrijk."

Op de website van de gemeente (www.diemernieuws.nl) is de digitale gemeentegids te vinden. Daarin staat informatie over sportvoorzieningen en de sportverenigingen in Diemen.

Borrel Plantage De Sniep geslaagd

Bewoners maken kennis met elkaar of verstevigen contacten

Jong en oud vermaakten zich tijdens burenborrel. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - De burenborrel voor bewoners van het zuidelijke gedeelte van Plantage De Sniep is een groot succes geworden. Veel bewoners waren aanwezig, maakten kennis met elkaar of verstevigden de contacten. De sfeer was goed en het was de meeste tijd droog.

De burenborrel was georganiseerd door drie bewoonsters: Monique, Jeannette en Natasha. "Maar de middag en avond zijn vooral een succes geworden doordat veel bewoners hebben meegeholpen, bijvoorbeeld met het opzetten van de tent en het leiden van spelletjes en het regelen van de muziek. Daarnaast was het ook heel fijn dat veel mensen zelf hapjes hadden gemaakt en die naar de burenborrel hadden meegenomen", aldus Monique.

Aantrekkelijk
De zuidelijke kant van de nieuwbouwwijk is volop in ontwikkeling. Het afgelopen jaar zijn er veel woningen gebouwd en opgeleverd en op termijn volgen er meer. In de wijk wonen veel mensen met jonge kinderen. De wijk wordt door de bewoners met name aantrekkelijk gevonden omdat de buurt er mooi uitziet, de woningtypen gevarieerd zijn, de buurt goed bereikbaar is per auto, fiets en openbaar vervoer (lijn 9) en de brede school De Kersenboom vlakbij ligt.
"Wij hebben enige tijd met veel plezier in de Watergraafsmeer gewoond en op het moment dat wij op zoek waren naar een ander type woning werden wij op deze wijk geattendeerd. Plantage De Sniep ligt dicht bij Amsterdam en de woningen zijn betaalbaarder dan vergelijkbare woningen in de Watergraafsmeer", aldus een bewoner. Een andere bewoner die aanwezig was op de burenborrel deelt die mening. "Ook wij hebben in de Watergraafsmeer gewoond en hebben het hier heel goed naar onze zin. Je bent heel snel in Amsterdam. Ik werk in Amsterdam-Zuidoost en ben na een minuut of tien fietsen op mijn werk."

Bewoners zijn tevreden over nieuwbouwwijk

Terug naar Diemen
In nieuwbouwwijk Plantage De Sniep wonen ook mensen die al in Diemen woonden, in sommige gevallen woonden zij een tijdje elders. Janine en haar man Vincent woonden eerder in Diemen, maar vertrokken naar Almere waar zij een aantal jaren woonden. Sinds kort wonen zij samen met hun twee zoontjes aan de zuidelijke kant van Plantage De Sniep.

"Wij wilden graag terug naar Diemen en dan vind ik een nieuwbouwwoning in Plantage De Sniep een goede keuze. Wij hadden er ook voor kunnen kiezen om een woning in Diemen-Noord te kopen. Maar veel van die woningen staan er al een tijd en dan moet je dus geld uittrekken om de woning te verbouwen. Als je een nieuwe woning koopt is dat niet het geval", aldus Janine. Zij woont met veel plezier in Plantage De Sniep, maar heeft net als een flink aantal andere bewoners kritiek op de onveilige situatie bij de oversteekplaats naar het deel van Plantage De Sniep waar de brede school De Kersenboom ligt. De bewoners, die twee maal per dag met hun kinderen de Muiderstraatweg moeten oversteken om de kinderen naar school te brengen en later weer naar huis te gaan, ervaren de oversteekplaats als gevaarlijk en onoverzichtelijk.

Zij hopen dat er spoedig een oplossing wordt gevonden.

De aanwezige bewoners waardeerden het initiatief enorm. Ze maakten kennis of praatten bij, genoten van het eten en de drankjes en lachten veel. De kinderen leefden zich uit op onder meer het springkussen en waren niet weg te slaan bij de brandweerauto.

vrijdag 29 augustus

Aquadisco

Zwemmen en swingen in het Duranbad: discozwemmen van 19.30 tot 21.30 uur voor jongeren tot 14 jaar. Kosten € 5,-.

zaterdag 30 augustus

Rommelmarkt

Rommelmarkt op het plein voor de Sint Petrus' Bandenkerk. De opbrengst is bestemd voor restauratie en onderhoud van de kerk. Speelgoed, serviesgoed, glaswerk, kunst, sieraden, boeken en allerlei snuisterijen voor redelijke prijsjes. Ook is er weer een mooi opgemaakte mand te winnen en er is een Rad van Fortuin met leuke prijzen. Van 10.00 tot 15.00 uur.

Oogstfeest

Buurtmoestuin de Prinses op de Erwt viert haar vierde verjaardag. Daarom is er feest van 15.00 tot 17.00 uur. De prinses kookt (van de grond in de pan), speurtocht naar vergeten groenten, planten en diertjes, fototentoonstelling en workshop composteren.

Om op te eten

Wie goed kijkt, vindt in en om Diemen heel wat eetbaars in het wild. IVN organiseert van 14.00 tot 16.00 uur een fietstocht langs fruitbomen in het plantsoen en wilde kruiden langs de weg. De fietstocht eindigt bij het oogstfeest van buurtmoestuin Prinses op de Erwt. De startplaats hoor je na aanmelding via natuurindiemen@gmail.com.

zondag 31 augustus

Vriendendag Diemerbos

Stichting Vrienden van het Diemerbos organiseert haar tweede vriendendag. Het thema van de dag is de diversiteit van het bos. Onder deskundige begeleiding kunnen bezoekers ontdekken wat het bos aan natuur en avontuur te bieden heeft. Activiteiten als nordic walking en vogels verkennen kunnen ook worden uitgeprobeerd. Start in boerderij Landlust, Stammerdijk 25. Van 11.00-16.00 uur, deelname is gratis. Aanmelden tot 28 augustus, bij aanmelden is gratis lunch beschikbaar. secretaris@vriendenvanhetdiemerbos.nl.

maandag 1 september

Noorderlicht

Op maandag 1 september beginnen de activiteiten in Huis van de Buurt Noorderlicht weer. Tussen 10.00 en 16.00 uur is iedereen welkom om koffie te drinken en mee te doen aan allerlei activiteiten. Om 12.30 uur is er een warme lunch. Voor informatie: Cora Verhoef, 06-2620423.

Bewegingslessen voor ouderen.

Elke maandag en donderdag bewegingslessen voor 70+ op basis van oefentherapie Mensendieck. De oefeningen worden staand of zittend gedaan en zijn met name geschikt voor ouderen die bewegings- en/of gewrichtsproblemen hebben en daardoor niet op de grond kunnen oefenen. Kosten € 5,50 per les, deelname per maand. Aanmelding: Madelon Klijn, 020-6001316 of info@mensendieckdiemen.nl.

Pilates

Vanaf september weer elke maandagavond Pilates bij Rondje Gezond aan de Arent Krijtsstraat. 20.00-21.00 uur. Voor informatie: 06-41214007.

Aqua Fauna

Aquariumvereniging Aqua Fauna houdt elke maandagavond een bijeenkomst in De Schakel vanaf 20.00 uur. Liefhebbers worden geholpen met problemen en er worden vissen geruild. Zowel leden als niet-leden zijn welkom. Entree gratis.

2 tot en met 6 september

Diemer Festijn

Het Diemer Festijn: een kleine week lang feest in Diemen. Dinsdag opent de kermis al en daarna is er heel veel te doen op het feestterrein aan de Ouddiemerlaan. Zaterdag is de Gemeentedag.
Bij het DiemerNieuws van 28 augustus is een uitgebreid programma-overzicht te vinden.

vanaf dinsdag 2 september

Activiteiten SWD

SWD biedt dit seizoen verschillende mogelijkheden om te werken aan de conditie. Op dinsdag 2 september starten de Meer Bewegen voor Ouderen-lessen in De Schakel, van 9.00 tot 2.00 uur. Vanaf vrijdag 5 september is er Meer Bewegen (9.00-10.00 uur) en Goedemorgen Gym (10.30–11.30 uur) in wijkcentrum Noorderlicht. In Huis van de Buurt 't Kruidvat beginnen 2 en 4 september de bewegings- en Zumbalessen, 9.00 tot 10.00 uur. Informatie Cora Verhoef: 06–12620423.

donderdag 4 september

Klaverjasclub 't Kruidvat

De klaverjasclub in 't Kruidvat te Diemen-Zuid start weer met klaverjassen. De entree is € 3,-. Er wordt gespeeld in competitie, maar dat is niet verplicht. De zaal is open vanaf 19.30 uur en het klaverjassen begint om 20.00 uur.

vrijdag 5 september

Tablet Café

Voor mensen met een tablet of iPad wordt in de bibliotheek Diemen een Tablet Café gehouden om ervaringen uit te wisselen en tips te delen. Medewerkers van de bibliotheek begeleiden de avond en belangstellenden kunnen gratis binnen lopen.Van 18.30 tot 20.00 uur.

Tweedehands markt

In het Huis van de Buurt 't Kruidvat wordt een tweedehands markt gehouden. Mensen die nog kasten vol met spullen hebben die niet meer gebruikt worden kunnen deze verkopen. Tijd: 10.00 tot 12.00 uur. Tot 4 september kan gratis een tafel worden gereserveerd via 0651824041. Wees snel, want vol is vol.

zondag 7 september

Fort Diemerdam

Gidsen van de Historische Kring Diemen verzorgen een wandeling van Fort Diemerdam naar kringenwetboerderij de Zeehoeve. De wandeling duurt een uur en deelname is gratis. Bij wisselvallig weer worden stevige schoenen aanbevolen. Start bij Fort Diemerdam, 15.00 uur, toegang gratis.

maandag 8 september

Aqua Fauna

Wekelijkse bijeenkomst in De Schakel met vandaag de dialezing 'Help ik heb een aquarium'. Niet alleen met topaquaria, maar vooral wat liefhebbers zoal fout doen. Aanvang 20.00 uur.

Taxi Centrale Diemen
020-6905858

Definitief ontharen?
Nu betaalbaar voor iedereen!
FlitZenzo Weesp
tel.: 06-22504620
www.flitzenzo.nl

SCOOTERS Nieuw & gebr. scooterdumper.nl. Vespa en Piaggio met hoge korting uit voorraad ! Reparatie / onderhoud / verzekeringen / scooterlease / accessoires. Bloemendalerweg 41a Weesp 0294-414108 / 06-12868539 info@scooterdumper.nl

Te koop aangeboden: Keuken wegens vervanging, hoek-
keuken, kleur: creme. Met diverse Whirlpool apparatuur. Keuken is geplaatst in 2007. Voor meer informatie bel met
06-20437036

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

PC reparatie, optimaliseren en advies. Stuur je mail naar pcloket@gmail.com

Kamer gezocht voor een student, studeert natuurkunde in science park.
Tel.: 06-10065518

TE KOOP: Opnieuw te bekleden 3-zits Gelderland-bank + 2 fauteuils van Jan des Bouvrie met certificaat.
€ 350,- Tel.: 06-40376750.

SV Diemen speelt gelijk: 1-1

Kevin Kroese scoort fraai van afstand

SV Diemen speelde sterke eerste helft. Foto: Yannick uit den Boogaard

DIEMEN - SV Diemen heeft zondagmiddag in de bekerwedstrijd tegen vierdeklasser DWS met 1-1 gelijk gespeeld. Bij rust leidde de thuisclub met 1-0 door een treffer van Kevin Kroese.

SV Diemen ging goed van start. De ploeg combineerde vlot en creëerde een aantal kansen. Voor de pauze zette middenvelder Kevin Kroese, die is overgekomen van TOG, de thuisclub op een verdiende voorsprong via een fraai afstandsschot. Na rust maakte DWS gelijk. SV Diemen-trainer Marc Stuut is tevreden over het spel van SV Diemen. "Wij hebben lange perioden van de wedstrijd goed gespeeld. Er werd goed gecombineerd. Na de hervatting speelden we minder goed. Dat kwam doordat we niet meer in de organisatie speelden en onzorgvuldig waren in balbezit. DWS kon zodoende een paar keer gevaarlijk worden via een counter. Ik ben met name tevreden over het spel in de eerste helft. De tweede helft was van onze kant minder, ondanks het feit dat we nog voldoende kansen kregen."

SV Diemen speelde gisteravond (woensdag) opnieuw een bekerwedstrijd. De formatie ontving op Sportpark De Diemen vierdeklasser Sloterdijk. Zaterdag speelt SV Diemen de derde bekerwedstrijd binnen een week. De club gaat dan op bezoek bij het eerste zaterdagteam van Zeeburgia. De wedstrijd in de Watergraafsmeer begint om 15.00 uur. Marc Stuut heeft onlangs in het DiemerNieuws aangegeven dat de bekerduels onderdeel zijn van de voorbereiding op de competitie die op zondag 7 september van start gaat. Uiteraard wil Stuut elke wedstrijd winnen, maar hij vindt het belangrijker om de bekerwedstrijden te benutten en de spelers de kans te geven aan het spelconcept te werken en de nieuwe spelers, onder wie een aantal jonge voetballers die vanuit de A-junioren naar de selectie zijn doorgestroomd, speeltijd te geven. Het gevolg is dat Stuut kan leven met tegenvallende resultaten in de bekerduels. SV Diemen start de competitie op zondag 7 september met een thuiswedstrijd tegen SC Ouderkerk. Die wedstrijd begint om 14.30 uur.

Transfers

We weten pas maandagavond om 00.00 uur hoe de selectie van Ajax er tot 1 januari 2015 definitief uitziet. De UEFA heeft ooit in al haar wijsheid besloten dat clubs tot en met 1 september nieuwe spelers mogen contracteren. Dat is een datum waarop vrijwel alle competities zijn gestart. De eredivisie heeft er op die datum al vier speeldagen opzitten.

Ajax raakte in het verleden vlak voor het verstrijken van de transferperiode belangrijke spelers kwijt. Chivu, Sneijder, Ibrahimovic en Eriksen zijn hiervan voorbeelden. Zij waren op dat moment zeer belangrijke spelers in de selectie van Ajax.

De media berichten dagelijks over transfergeruchten. Als ik alles mag geloven is de kans aanwezig dat reservedoelman Vermeer, verdediger Moisander, middenvelder Blind en aanvallers Schöne en Sigthorsson Ajax zullen verlaten. Vermeer kan ik begrijpen, want hij heeft geen zin om nog een seizoen in de schaduw van Cillessen te acteren. Moisander zou jammer zijn, want hij is vooral opbouwend sterk. Sigthorsson zien veel supporters van Ajax graag vertrekken. Na zijn komst van AZ heeft hij zijn beloften nooit ingelost, mede door veel blessureleed. Hoewel hij vaak in belangrijke duels scoort, is zijn productiviteit voor een spits van Ajax te laag.

Blind en Schöne moeten blijven. De Deen, die op alle posities van het middenveld en ook op de flanken in de aanval kan spelen, heeft zich ontwikkeld tot een van de belangrijkste spelers van Ajax. Hij scoort veel, bereidt treffers voor en heeft een prachtige traptechniek. Blind staat na een succesvol WK in de belangstelling van grote clubs, zo lezen wij overal. Blind is een linksback met een aantal beperkingen, maar heeft zich als verdedigende middenvelder stormachtig ontwikkeld. Toch speelt hij nog niet eens een heel seizoen op de plek die hem op het lijf is geschreven. Wij gunnen Daley allemaal een mooie transfer. Maar misschien is het voor hem verstandig om nog een jaartje te rijpen als middenvelder van Ajax en daarna de stap naar een grote buitenlandse club te maken.

Dames TIW-Survivors imponeren

DIEMEN - De dames van TIW-Survivors hebben de eerste wedstrijd na de hervatting van de softbalcompetitie gewonnen. De ploeg uit Diemen won in Haarlem afgetekend van Onze Gezellen: 1-10.

Alle dames waren uitgerust van vakantie teruggekomen en gingen vorige week met frisse tegenzin (de wedstrijd begon pas om 21 uur) richting Haarlem. Regen teisterde al de hele week het WK softbal in Haarlem. De dames uit Diemen hoopten op beter weer. De jonge ploeg van Onze Gezellen was niet opgewassen tegen het slaggeweld van de dames van TIW-Survivors en stond al snel met 0-10 achter. Op het goede pitchen van Leonie Christiani wist Onze Gezellen in de laatste inning toch nog wat weerstand te bieden en kon één punt scoren. Eindstand: 1-10.

De regen zorgde ervoor dat de heren en dames van TIW-Survivors vrijdagavond niet in actie kwamen. Onbespeelbare velden maakten het onmogelijk om een wedstrijd te spelen. Ook de wedstrijd van maandag ging vanwege de regen niet door.

Vanavond (donderdag) spelen de de dames thuis tegen Spaarnwoude. De heren ontvangen vrijdag RCH Pinguins. Beide wedstrijden beginnen om 19.00 uur.

DKV Victoria start competitie

DIEMEN - DKV Victoria begint zondag aan de competitie. De korfballers uit Diemen spelen in de competitie-ouverture een uitwedstrijd tegen Badhoevedorp. De wedstrijd begint om 14.30 uur.

DKV Victoria komt dit seizoen uit in de vierde klasse. Vorig seizoen liep de ploeg de titel en promotie mis. De ploeg eindigde op de tweede plaats. Michael Post, sinds drie jaar speler van het eerste team van DKV Victoria: "Het doel is om kampioen te worden. Ik ben van mening dat wij hiervoor de kwaliteiten hebben. Wij zijn vorig jaar als tweede geëindigd en hebben een betere ploeg dan de meeste andere teams in onze klasse."

De selectie heeft een aantal mutaties ondergaan. De ervaren Patrick van der Werf is na lange tijd gestopt. Laura de Nooij is van een andere vereniging naar DKV Victoria overgekomen en daarnaast heeft een aantal spelers en speelsters van overige seniorenteams van club zich bij de A-selectie aangesloten. Zij krijgen de kans om zich dit seizoen waar te maken. "Wij hebben een korte voorbereiding op de competitie achter de rug. Dit komt door de vakantieperiode en het feit dat de competitie dit jaar vroeg van start gaat", aldus Post.

Dames De Meeuwen zoeken nieuwe speelsters

Damesselectie van De Meeuwen.

DIEMEN - De dames van de waterpolo-afdeling van De Meeuwen zijn op zoek naar nieuwe speelsters.

De Meeuwen beschikt momenteel over één dameswaterpoloteam. Het is de bedoeling om het aantal speelsters uit te breiden, zodat er twee teams kunnen worden geformeerd. De damesafdeling van De Meeuwen heeft plek voor jonge en ervaren speelsters. De trainingen zijn inmiddels begonnen. De dames van De Meeuwen trainen twee keer per week: op woensdagavond van 20.45 tot 21.45 uur en op zondagavond van 18.30 tot 19.30 uur. De wedstrijden worden op zaterdagavond gespeeld.

De trainingen en de thuisduels vinden plaats in het zwembad van Sportcentrum Wethouder F.B. Duran. Buiten de trainingen en wedstrijden doen de dames van De Meeuwen dikwijls leuke dingen samen. Voor meer informatie kan de website www.demeeuwen.nl. worden bezocht of een e-mail worden gestuurd aan suzanneportegijs@demeeuwen.nl.