DiemerNieuws

25 oktober 2018

DiemerNieuws 25 oktober 2018


Niet meer roken bij DKV Victoria

DIEMEN De leden van korfbalvereniging DKV Victoria hebben tijdens de algemene ledenvergadering het besluit genomen dat er op de hele accommodatie niet meer wordt gerookt.

Voorzitter Richard Groenveld: "Er mocht al niet gerookt worden in ons clubgebouw en nu hebben wij afgesproken om niet meer te roken op de hele accommodatie. Vrijwel alle leden die op de algemene ledenvergadering aanwezig waren, gingen akkoord met het besluit." Richard Groenveld geeft aan dat het bestuur van de korfbalvereniging nu overleg gaat voeren met de gemeente voordat er een officieel rookverbod komt. "Onze velden zijn eigendom van de gemeente. Wij huren die. Wij zullen met de gemeente onder meer overleggen of het rookverbod alleen betrekking heeft op onze accommodatie of ook op het parkeerterrein zal gelden. Daarnaast willen wij overleg voeren met het bestuur van SV Diemen. Die vereniging zit vlak naast ons." De sportverenigingen in Diemen die over een buitenaccommodatie beschikken gaven onlangs in het DiemerNieuws aan dat zij zich beraden over het rookbeleid. Het gaat naast DKV Victoria over voetbalvereniging SV Diemen, honk- en softbalvereniging TIW-Survivors, handbalvereniging SV Zeeburg en de tennisverenigingen ATVD en TVDZ. In de clubgebouwen van die verenigingen mag overigens al niet worden gerookt.

2

Boog juicht veiligheidsscan woningen van burgemeesters toe

DIEMEN Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gaat een landelijke veiligheidsscan uitvoeren voor woningen van burgemeesters. Ook de ambtswoning van burgemeester Erik Boog valt onder deze veiligheidsscan. De burgemeester van Diemen juicht het initiatief toe.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft tot de landelijke veiligheidsscan besloten omdat burgemeesters vaak doelwit zijn van agressie en bedreiging.

Burgemeester Jos Wienen van Haarlem verblijft momenteel in een safehouse nadat hij ernstig is bedreigd.

Nederland telt 380 gemeenten. Veel burgemeesters wonen tegenwoordig in een eigen woning. Boog woont in de ambtswoning aan de Venserkade.

3

Discozwemmen in teken van Halloween

DIEMEN In Sportcentrum Wethouder F.B. Duran wordt op vrijdagavond 26 oktober discozwemmen gehouden. Het thema is dit keer 'Halloween'.

Kinderen en jongeren tot 14 jaar kunnen tussen 19.30 en 21.30 uur deelnemen aan het discozwemmen. De toegangsprijs bedraagt vijf euro per persoon. Sinds het begin van dit seizoen wordt er elke week discozwemmen gehouden. Het evenement is in trek bij kinderen en jongeren in Diemen.

Soms staat het discozwemmen in het teken van een thema. Voor vrijdag is er voor Halloween gekozen. Er is ook een dj aanwezig.

Bomen Muiderstraatweg en Hartveldseweg zijn verplant

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Diverse bomen die op de Muiderstraatweg en de Hartveldseweg stonden, zijn verplant. De bomen moesten plaatsmaken voor de herinrichting van de Oost-West As. Een aantal bomen heeft een plek gekregen aan Mariënburg op Plantage de Sniep of op het terrein naast de A10. Ook zijn er bomen tijdelijk geplant in het bomendepot.

Stanley Menzo

Foto: Trudy Kroese

Oud-Ajacied Stanley Menzo komt weer terug naar Diemen. Tijd voor een interview.

8-9

De laatste

In de editie van DiemerNieuws van 9 mei 2013 startten we in de rubriek 'Groeten uit Diemen' met het afbeelden van Diemense ansichtkaarten. We zijn nu 286 afleveringen verder en de voorraad prentbriefkaarten is helaas op. Het merendeel van de ansichten was afkomstig uit de uitgebreide collectie van de Historische Kring Diemen. Ter aanvulling mochten we, uiteraard met grote dank, enige bijzondere kaarten uit privécollecties publiceren. Regelmatig kon de HKD haar collectie ansichten uitbreiden dankzij schenkingen van één of meerdere kaarten van lezers van DiemerNieuws. Dit is ook het moment om eenieder te bedanken die in de afgelopen jaren direct of indirect heeft gereageerd op deze rubriek. Gelukkig waren de meeste reacties positief. Voor velen was het een uitkomst om van een afbeelding meer te weten te komen via de beeldbank van de Historische Kring Diemen (www.beeldbankdiemen.nl). Vanaf volgende week zullen we, in samenwerking met het Gemeente Archief Diemen (GAD), diep in het digitale beeldarchief van de HKD duiken om u weer te trakteren op mooie historische plaatjes en praatjes van Diemen. De hierbij afgebeelde originele fotokaart van Diemerbrug dateert uit circa 1900. Het is een van de oudste bewaard gebleven ansichtkaarten van Diemen.

Weerbericht

Overgang naar licht wisselvallig en kouder weer

De oktoberzomer is nu definitief voorbij. Van een bovennormale temperatuur evolueert het naar een temperatuur onder de normale waarde. Een Atlantisch hogedrukgebied trekt zich terug. Er komt ruimte voor een lagedrukgebied (een markante hoogtetrog) die over onze omgeving ver naar het zuiden uitzakt. Koude lucht begint dan ver zuidwaarts te stromen.

Vrijdag + het weekeinde

Vrijdag passeert in de loop van de dag een koufront met enige tijd regen. Bij een stevige westenwind wordt het 11 graden. Zaterdag waait een matige noordenwind, zondag ruimend naar noordoost. De zon krijgt meer ruimte, maar er kan een enkele bui vallen. Het is koud. In de nacht daalt het kwik naar rond 3 graden met kans op vorst aan de grond. Overdag wordt het circa 9 graden. Het langjarig gemiddelde (normaal) voor eind oktober bedraagt 14 graden.

Trend na het weekeinde

Het gebied van lage luchtdruk schuift westwaarts. De stroming wordt zuidelijk, waarbij het maandag en dinsdag regenachtig kan zijn met een kleine kans op natte sneeuw. Het is koud bij circa 7 graden in de middag. Nadien blijft het wisselvallig, maar het wordt iets minder koud.

Weetje

Het warmtegetal is de graadmeter van de warmteproductie over een jaar. Het warmtegetal wordt berekend uit de dagelijks gemiddelde etmaaltemperatuur. De meerwaarde van alle dagen met een gemiddelde boven 18.0 graden wordt van april tot en met oktober opgeteld. Het jaar 2018 staat met 196.0 punten op de tweede plaats na het jaar 2006 met 201.3 punten.

Wethouder juicht rookbeleid DKV Victoria toe

Vervolg van voorpagina.

Wethouder Klaasse over het besluit van DKV Victoria: "Als wethouder Sport en Gezondheidszorg juich ik de ontwikkeling naar rookvrije sportaccommodaties van harte toe. Gezonde sportieve activiteiten en het ongezonde roken passen immers niet bij elkaar. Bovendien ondersteunt de gemeente de weg naar een rookvrije generatie: ieder kind moet de kans krijgen om rookvrij op te groeien."

"Het is fijn dat deze initiatieven nu vanuit sportverenigingen zelf komen; hieraan is te zien dat er veel draagvlak bestaat voor rookvrije sportaccommodaties. De gemeente is als eigenaar van de sportaccommodaties uiteraard bereid om met de sportverenigingen in overleg te treden over de wijze waarop dit rookverbod wordt vormgegeven."

Karter Dani van Dijk pakt derde plaats

Foto: Bas Kaligis

DIEMEN Karter Dani van Dijk is op zondag 14 oktober in Genk derde geworden in het eindklassement van de Rotax Max Juniorenklasse van het BNL-kampioenschap.

De 14-jarige Diemenaar bevestigde hiermee zijn knappe debuutjaar in de juniorenklasse.

Esther Shaya schrijft boek over Joodse echtpaar Harry en Sieny

Burgemeester van Amsterdam ontvangt eerste exemplaar

Esther Shaya uit Diemen schreef het boek 'Harry & Sieny - Overleven in verzet en liefde'.

Esther Shaya leest voor uit haar boek.

DIEMEN Esther Shaya (52) heeft de afgelopen jaren diverse verhalen gepubliceerd over de geschiedenis van het Joodse leven in Nederland.

Esther: "Mijn man en ik hebben een hotel aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam. Het gebouw heeft ook een achterhuis. Ik was benieuwd naar de geschiedenis van het gebouw en heb toen onderzoek verricht. Er kwamen indrukwekkende verhalen naar boven." Esther heeft vijf verhalen over het Joodse leven in Amsterdam geschreven die zijn gepubliceerd in de boekenserie 'Joodse Huizen'. Zij kwam via Gert Jan de Vries van Gibbon Uitgeefagentschap in contact met Harry Cohen en Sieny Cohen-Kattenburg. Esther schreef een dubbelbiografie over hun jeugd, over hun ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de periode daarna. Het echtpaar is inmiddels 98 en 94 jaar oud en woont in Amsterdam.

Esther vertelt in het kort de geschiedenis van het Joodse echtpaar. Harry werkte in de Tweede Wereldoorlog als koerier voor de Joodse Raad en moest daarom dikwijls in de Hollandse Schouwburg aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam zijn. Hier werden door de Duitse bezetter Joden bijeengebracht in afwachting van hun transport naar een concentratiekamp. Sieny werkte in de kindercrèche tegenover de Hollandse Schouwburg, waar Joodse kinderen werden ondergebracht. Ze werkte in het geheim mee aan de redding van zeker 600 kinderen. Harry en Sieny leerden elkaar kennen in het voorjaar van1943 en trouwden op 28 juni van dat jaar. In september 1943 doken ze onder in de Haarlemmermeer. In een huisje van vier bij zes meter woonden maar liefst achttien mensen. Het echtpaar overleefde de oorlog, maar verloor bijna hun gehele familie.
Het boek is niet alleen een verhaal over hun jeugd en over de bijzondere wijze waarop ze elkaar ontmoetten, het gaat ook over de decennia die volgden. "Harry en Sieny waren bang dat de Derde Wereldoorlog zou uitbreken en dat zij opnieuw zouden worden vervolgd. In 1953 zijn zij naar New York verhuisd en hebben daar zeven jaar gewoond. Daarna hebben zij veertien jaar in Mexico gewoond. In 1975 keerden zij terug naar Nederland", aldus Esther. Het duurde lange tijd voordat Harry en Sieny over hun vreselijke ervaringen in de Tweede Wereldoorlog en hun verdriet konden praten. "Daar zijn zij aan het begin van de jaren tachtig mee begonnen. Harry en Sieny gaven interviews voor diverse media en vertelden hun verhaal op basis- en middelbare scholen. Dat zij in die tijd een kleinzoon kregen, speelde daarbij een grote rol. Zij wilden dat hij in een tolerante en verdraagzame wereld zou leven en dat er nooit meer zoiets zou gebeuren als in de Tweede Wereldoorlog." Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft donderdag 18 oktober jl. het eerste exemplaar van het boek van Esther Shaya in ontvangst genomen. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst in het Stadsarchief van Amsterdam in de Vijzelstraat.

Harry en Sieny waren bang voor Derde Wereldoorlog

Veiligheid woningen burgemeesters

Vervolg van voorpagina.

Tijdens de landelijke veiligheidsscan wordt de kwaliteit van de veiligheid van de woningen van de burgemeesters onderzocht. Het betreft onder meer controle van het hang-en-sluitwerk van deuren en ramen, de aanwezigheid van een alarminstallatie en doorschakeling van deze alarminstallatie op een meldkamer

Burgemeester Erik Boog: "Wij houden in Diemen al rekening met de veiligheidsrisico's die gepaard gaan met het burgemeesterschap. Zeker omdat wij meer aandacht zijn gaan besteden aan de aanpak van zware criminaliteit. Toch kan het nooit kwaad dat er nog eens serieus wordt gekeken of er zaken verbeterd kunnen worden. Ik juich dit initiatief dan ook toe."

Verkeersbesluit Plantage de Sniep

DIEMEN De Trekschuit blijft voorlopig aan de zuidzijde gesloten voor autoverkeer van en naar de Muiderstraatweg. De langsparkeerplaatsen aan De Trekschuit worden wel bereikbaar gemaakt.

Het Pontveer, de Sportlaan en De Wissel zijn of gaan na afronding van de bouwwerkzaamheden open voor autoverkeer in twee richtingen op basis van eerder genomen verkeersbesluiten. Dit heeft het college van B en W besloten. Wethouder Lex Scholten: "De woningbouw op Plantage de Sniep is in een vergevorderd stadium en de inrichting van de openbare ruimte van de wijk is grotendeels bekend. Aansluitend aan de oplevering van de woningen aan De Wissel en Het Pontveer willen we natuurlijk graag de openbare ruimte inrichten zodat ook de nieuwe bewoners daar gebruik van kunnen maken. Daarvoor moet er nu een keuze worden gemaakt over de gewenste verkeersontsluiting. Met inachtneming van de gevoelens van bewoners en gemeenteraad kiest het college deels voor het handhaven van het oorspronkelijke verkeersontwerp, waarin naast Het Pontveer en de Sportlaan ook De Wissel ingericht wordt voor autoverkeer in twee richtingen."

De Trekschuit ter hoogte van het Jaagpad blijft tot 2021 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Daarna wordt de situatie opnieuw bekeken.

Amber van der Meij geniet van Jeugd Olympische Spelen

Amber in actie tegen Venezuela. Foto: Petra van der Meij

DIEMEN Amber van der Meij (17) uit Diemen heeft met het Nederlandse beachhandbalteam voor speelsters tot 18 jaar deelgenomen aan de Jeugd Olympische Spelen in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. De Olympische ploeg is zaterdag teruggekeerd op Schiphol.

Amber vond het een indrukwekkende ervaring. Zij deed met leeftijdgenoten mee aan een mondiaal sportevenement en verbleef in een land dat ver van Nederland ligt. Zij was in Argentinië niet alleen. Haar ouders, broer, oma en een tante waren naar Buenos Aires afgereisd om de wedstrijden te volgen. Later kwamen nog twee vriendinnen van Amber enkele dagen over.

Mooie stad

Het team is vierde geworden, een prestatie die enigszins tegenviel. "Wij zijn eerste in de poule geworden en hebben daarna de halve finale verloren van Kroatië. Daarna hebben wij de wedstrijd om de derde en vierde plaats verloren. Ik heb in alle wedstrijden veel gespeeld. Het toernooi ging aanvankelijk goed, maar de resultaten van de halve finale en de wedstrijd om de derde en vierde plaats waren een tegenvaller."

Amber verbleef maar liefst drie weken in Argentinië. "Wij verbleven in het Olympisch dorp. Wij zijn een keer de stad ingegaan. Ik vind Buenos Aires een mooie stad. Er zijn veel oude gebouwen, maar ook veel nieuwe gebouwen." Amber komt in de zaalcompetitie uit voor de A1 van handbalvereniging SV Zeeburg in Diemen. Bij beachhandbal speelt zij voor de vereniging Amsterdam Beach Handbal (ABH). Amber volgt de opleiding Veiligheid en Vakmanschap bij het ROC in Amsterdam-Zuidoost. De school heeft Amber de afgelopen drie weken vrij gegeven om mee te kunnen doen aan de Jeugd Olympische Spelen.

MaDiZo start cursus verlies-verwerking

DIEMEN Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Amsterdam Zuidoost en Diemen (MaDiZo) start op woensdag 7 november met de cursus verliesverwerking. De cursus richt zich op mensen van wie de partner is overleden.

De bijenkomsten vinden op 8 woensdagmiddagen van 13.00 tot 15.30 uur plaats in De Brede HOED aan de D.J. den Hartoglaan 8 in Diemen. De cursus is gratis voor bewoners van Diemen en Amsterdam-Zuidoost.

De cursus verliesverwerking vindt twee keer per jaar, in het voor- en najaar, plaats en wordt aangeboden door maatschappelijk werkers Janina Poppes en Marthe Ackerman van MaDiZo. Ze helpen deelnemers bij het erkennen en herkennen van verlies, hoe om te gaan met de eigen situatie en begeleiden de gesprekken met lotgenoten.

Aanmelden voor de cursus kan bij Marthe Ackerman en Janina Poppes door een mail te sturen naar: m.ackerman@madizo.nl of j.poppes@madizo.nl. Voor de start van de cursus wordt er altijd een kennismakingsgesprek ingepland.

Karin van Bruggen

Eigenares hondentrimsalon aan de Diemerkade 8, woont 18 jaar in Diemen

Hoe gaat het met Hondentrimsalon Coco?
"Heel goed. Op 1 november bestaat Hondentrimsalon Coco 10 jaar. Er komen hier veel mensen met hun hond. Ik krijg hier vooral veel mensen via mond-tot-mondreclame. Ik heb heel veel vaste klanten en daar ben ik blij mee. Ik trim honden. Dat houdt in dat ik honden knip, scheer en pluk."

Honden of katten?
"Dat is moeilijk, maar toch honden. Ik heb twee honden: Floris en Liesje en sinds kort heb ik ook een kitten: Sientje."

Doe je nog meer?
"Ja, ik ben vrijwilligster bij zorgcentrum Berkenstede in Diemen-Zuid. Elke zondag maak en serveer ik het ontbijt voor een aantal bewoners."

Wat zijn jouw hobby's?
"Honden en korfbal. Ik heb vroeger gekorfbald bij KVA. Ik kijk vooral korfbal op tv."

Heb je favoriete muziek?
"Ik draai vooral muziek als ik in de auto zit. Ik houd van artiesten als Adele, Bløf en Luther Vandross. Ik ging vroeger wel naar concerten, vooral naar concerten van Bløf."

Waar ga je uit eten?
"Hoewel ik enorm van Italiaans eten houd, ga ik vaak naar restaurant Judo in Diemen. Ze hebben daar ook Chinees eten. Dat is prettig, want mijn moeder houdt niet van Japans eten."

Heb je een favoriete winkel?
"Ik ga graag naar Diemen-Noord en Diemen-Zuid om boodschappen te doen bij de Jumbo en éen keer per week doe ik boodschappen bij Albert Heijn in winkelcentrum Diemerplein."

Wat kan er beter in Diemen?
"De omgeving van winkelcentrum Diemerplein. Als ik daar met de auto rijd, vind ik het altijd krap. Er rijden daar veel auto's en bussen."

Yeraz Ayana benoemd als lid jongerenraad Diemen

DIEMEN Yeraz Ayana is het nieuwste lid van de jongerenraad Diemen. De gemeenteraad heeft haar benoemd tot lid van de jongerenraad. Dit gebeurde tijdens een gemeenteraadsvergadering. Na haar benoeming als lid van de jongerenraad Diemen kreeg zij bloemen. Op de foto: Roos Bakker, Yeraz Ayana en Irene Smis van de jongerenraad Diemen.

Parcours Midden-meerloop door Diemen

DIEMEN De Daarom Diemen Middenmeerloop wordt op zondag 28 oktober gehouden. Het hardloopevenement wordt georganiseerd door atletiekvereniging AV '23 uit de Watergraafsmeer, in samenwerking met Daarom Diemen.

Deelnemers kunnen kiezen uit een parcours van vijf of tien kilometer. De trimloop over vijf kilometer gaat om 10.00 uur van start. De trim-en wedstrijdloop over tien kilometer begint om 11.00 uur. De deelnemers starten allen bij de Chris Bergerbaan van AV '23 in de Watergraafsmeer.

Het parcours van zowel de vijf als de tien kilometer loopt voor een goot deel door Diemen. Er doen elk jaar veel deelnemers uit Diemen mee aan de Middenmeerloop. Een aanzienlijk aantal leden van AV '23 is inwoner van Diemen.

Deelnemers kunnen zich inschrijven via de website www.middenmeerloop.nl. Daar zijn ook de routes te vinden.

Diemerbrug en Venserbrug worden verlicht

DIEMEN De Diemerbrug en de Venserbrug worden verlicht. Dit heeft het college van B en W besloten. De bedoeling is dat de verlichting in december werkt.

Er zal gebruik worden gemaakt van projectors die bepaalde vlakken van de brug zullen verlichten. Dit moet 'lichtvervuiling' voorkomen.

De Diemerbrug en de Venserbrug die het centrum van de gemeente en Diemen-Zuid verbinden worden niet alleen intensief gebruikt, maar worden ook gezien als 'landmarks' van Diemen. Met deze wijze van projectie op de bruggen zijn ook erg leuke effecten te creëren. De mogelijkheid bestaat om projectieglaasjes te maken waarop andere kleuren en figuren zijn afgebeeld. Bijzondere perioden en gelegenheden kunnen door het verwisselen van het projectieglas worden benadrukt.

'Voetballen leer je door te voetballen'

Na een periode in Zuid-Afrika is oud-Ajacied Stanley Menzo weer terug in Nederland én komt hij binnenkort met zijn vrouw en zoon weer terug naar Diemen-Noord. Hoog tijd voor een goed gesprek.

Stanley Menzo: 'Het Cruyffcourt is een goede gelegenheid voor kinderen om een balletje te trappen.' Foto: Trudy Kroese

DIEMEN "Het veld ligt er nog mooi bij", merkt Menzo op als hij bij het Cruyff Court in Diemen-Noord op de foto gaat voor dit artikel. "Wordt het wel vaak gebruikt door de jeugd?" Het doet hem goed als dat beaamd wordt. Zo is er gelegenheid voor kinderen om lekker een balletje te trappen. Hoewel, liever nog op straat. Daar leerde hij zelf als jongetje in Amsterdam-Oost ook voetballen, én natuurlijk keepen.

Waarom leren kinderen op straat zo goed voetballen?
"Ik voetbalde in mijn jeugd met mijn vrienden heel veel op straat. Daar leer je zo veel van. Voetballen leer je door te voetballen. Je hebt er ook weinig voor nodig: een bal, een pleintje en een groep vriendjes. Dat gaat automatisch als je het leuk vindt. We voetbalden op steen, ik keepte ook op straat en ben veel gevallen, maar ik had geen blessures omdat je automatisch bepaalde weerstanden opbouwde en valtechniek ontwikkelde."

En toch, als we elkaar spreken, loopt Menzo met krukken. Drie weken eerder heeft hij een nieuwe heup gekregen. "Dat is een consequentie van het keepersvak, je valt veel en mijn heupen zijn daardoor versleten. Maar ik heb al geen pijn meer en die krukken kunnen ook snel weer weg", zegt hij luchtig.

In juli was Menzo al even in Diemen om met wethouder Jeroen Klaasse de Diemer Doe Dag te openen. Foto: Ingrid Voet

Er is natuurlijk wel minder ruimte om veilig op straat te voetballen.
"Daarom zijn de Cruyff Courts erg goed. Maar we willen steeds meer terug naar natuurlijk voetballen. Zo zijn er bij wedstrijdjes tussen jongere voetballertjes geen scheidsrechters meer tegenwoordig. Dat was vroeger niet anders op straat. We maakten onze eigen regels en respecteerden die. Zo is voetbal groot geworden en dat moet als basis weer terugkomen: leren voetballen door te voetballen. Kinderen meer zelf laten ontwikkelen en niet alles voorkauwen, maar je moet ze ook wel dingen bijbrengen. Natuurlijk gaat er veel meer geld om in de voetballerij tegenwoordig, we moeten wel meegaan in de tijd waarin we nu leven."

En sommige voetballertjes brengen het dan tot prof, hoe ging dat bij jou?
"Ik ging op voetbal toen ik een jaar of acht, negen was. Eerst bij TDW Centrum en FC Amstelland, later bij AVV Zeeburgia. Waarom ik keeper werd? Die rol had ik op straat altijd al: meespelen als het goed ging, keepen als we moesten verdedigen. Bovendien: als de oudere spelers kwamen, moesten wij als jongere spelers ruimte maken. Maar als je op doel ging staan mocht je wel meedoen. Bij TDW Centrum voetbalde ik in eerste instantie, maar toen er een keeper nodig was, bood ik me aan. Dat beviel van beide kanten. En als - enige - keeper werd je nooit gewisseld, dan heb je wat je wilt hebben."

"Op mijn twaalfde was ik eens met een vriendje mee dat al bij Ajax trainde en toen mocht ik ook komen. Maar mijn ouders vonden dat toen niet goed. Een paar jaar later ben ik toch bij Ajax gaan spelen, in het laatste jaar van de jeugdopleiding. En dan wordt het wel anders, professioneler. Vaker trainen, je speelt grote toernooien en belangrijke wedstrijden. Ja, natuurlijk leef je dan wel anders dan je vrienden. Als je op zondag een wedstrijd speelt, ga je ook niet op zaterdagavond uit. Maar dat wisten ze, die vriendschap bleef wel. Als je bij Ajax speelt, krijg je meer aanzien. Dat is zowel in positieve als in negatieve zin. Het gaat toch om betaald voetbal en je wilt je inzetten voor het aanzien van je club en je teamgenoten. Als je een fout maakt, wordt je dat ook zwaarder aangerekend, hoewel dat in mijn tijd nog wel meeviel. Als je jong bent, beleef je dat gewoon, en geniet je ook nog."

Hoe zou je het vinden als jouw zoon ook profvoetballer wordt?
"Nou, hij heeft aan karate gedaan, maar begint nu interesse te krijgen in voetbal en wil wel bij een club gaan spelen. Of dat bij SV Diemen of mijn eigen oude club Zeeburgia zal zijn, weten we nog niet. En of hij ook het talent heeft om een prof te worden weet ik echt niet, hoor. Hij heeft niet de liefde voor het voetbal die ik had op die leeftijd. In Kaapstad heeft hij wel op school gevoetbald en hij heeft vriendjes die voetballen. Het maakt me ook helemaal niet uit, ook niet welke sport hij doet, als hij er maar plezier in heeft, dat is het belangrijkst. Mocht hij talent hebben, voor voetbal of een andere sport, dan zien we wel weer verder. Omdat we nu nog niet weten wat de toekomst ons brengt en vooral waar dat zal zijn, gaat onze zoon niet in Diemen naar school, maar naar een internationale school. Dan houdt hij ook zijn Engels op peil. Anders zouden we wel voor een school in de buurt kiezen."

Ging je als kind ook wel bij Ajax kijken?
"
Als kind ben ik weleens door het hek De Meer in geglipt om wedstrijden te kunnen kijken. Maar ik vond het leuker om zelf te voetballen dan te kijken naar voetbal. Dat heb ik nog steeds. Als ik maar even kan, voetbal ik graag mee met Lucky Ajax en ook als trainer doe ik graag mee door in een bepaalde positie te spelen. Me aansluiten bij een amateurteam zit er niet in als ik ook trainer ben. Het is niet leuk voor een team als je vaak moet afzeggen omdat je voor je werk weg bent."

Je werd indertijd door Johan Cruijff als eerste keeper bij Ajax ingezet, omdat je een 'meevoetballende keeper' was. Iets nieuws in die tijd?
"Dat was wel nieuw ja, maar voor mij heel gewoon, zo had ik altijd al gespeeld op straat en bij de club. Nu is het eigenlijk wel de norm en wordt daar standaard op getraind. Cruijff is heel belangrijk geweest voor mijn carrière. Hij was heel vernieuwend en gaf me de kans en vooral het vertrouwen."

Terecht dat de Arena nu Johan Cruijff Arena heet?
"Dat vind ik niet meer dan logisch. Alles rond De Meer, Betondorp en de Watergraafsmeer ademt Cruijff, dus daar past het ook, dat kun je niet los zien. Wel jammer dat je die waardering pas krijgt als je er niet meer bent. Het is mooier als iemand het zelf nog mee kan maken en de waardering voelt."

Je bent nu weer een paar maanden terug in Nederland. Net wilde nog een dame met je op de foto, herkennen mensen op straat je nog vaak?
"Mensen van mijn generatie en ouder herkennen me nog wel, die hebben me nog zien spelen. Voor de jongere generaties ben ik natuurlijk geen bekende voetballer of bekende Nederlander."

Ga je nog vaak kijken naar wedstrijden in de eredivisie?
"Ik ben al een paar keer bij Ajax geweest, maar ook bij AZ. Ik ben niet uitsluitend supporter van één club, ik ben gewoon een voetballiefhebber."

'Zelf voetballen heb ik altijd leuker gevonden dan naar voetbal kijken'

"Met Ajax ben ik natuurlijk wel opgegroeid en dat is de club die mij gevormd heeft en gemaakt tot wat ik ben, dus daarvoor heb ik wel een speciale plek. Maar bij PSV heb ik ook een speciaal gevoel. Bij Ajax kom je veel bekenden tegen, dat is altijd leuk."

Veel verhuizen

Stanley Menzo (1963) groeide op in Amsterdam-Oost. Hij speelde meer dan 350 wedstrijden op het hoogste niveau, de meeste voor Ajax. Ook kwam hij zes keer uit voor Oranje. Na het afsluiten van zijn professionele keeperscarrière in 2001 werd Menzo trainer.

Diemen is niet nieuw voor hem en zijn gezin. "In 1999 werd ik teruggekocht door Ajax en kwamen we op zoek naar een huis in Diemen terecht. Ik kocht het huis van Jari Litmanen. Nu komen we weer terug. Ons huis in Diemen blijft de basis. We hebben een fijn huis, ik houd van rust, die hebben we hier. En met de scooter ben ik in 10 minuten in de stad, ideaal dus." Voor zijn werk woonde Menzo ook vaak in het buitenland. Het gezin vertrok twee jaar geleden naar Kaapstad, waar hij trainer was van de jeugd van AFC Ajax Cape Town. "Veel verhuizen is nu eenmaal onderdeel van het voetballeven. Natuurlijk vraagt het wel wat van je gezin; ik heb vier dochters die inmiddels volwassen zijn en een zoon van negen. Wel moet je bij iedere overstap de afweging maken of het voor je familie ook goed is. Maar aan de andere kant komen de kinderen op plekken waar de meeste kinderen niet komen. Ze leren er ook enorm veel van. Mijn zoon heeft in Zuid-Afrika vloeiend Engels leren spreken. De levenservaring die je zo jong al meeneemt, is bijzonder."

Ook Edwin van der Sar, nu directeur bij Ajax, maar ooit de keeper die jouw plek overnam?
"Ja, natuurlijk. Als je daar boos over zou zijn, zou je jezelf bestempelen als god. Dat niemand jouw taak zou kunnen overnemen. Dat is heel normaal in de sport, daar telt dat niet. Er is een tijd van komen en van gaan. Zo gaat dat."

In 1989 ontsnapte je door toeval aan de vliegramp waarbij een groot aantal voetballers omkwam. Wat doet dat met je?
"Weet je, we ontsnappen dagelijks aan een ramp, in de auto, onderweg. Ik mocht toen van Ajax niet meedoen en reisde daarom een paar dagen eerder los van het team met mijn gezin om in Suriname vakantie te vieren. En om misschien stiekem toch wel mee te spelen. Dat is dus mijn redding geweest. Maar dat gebeurt vaker, mijn schoonmoeder woonde tot een jaar voor de Bijlmerramp in de flat die geraakt werd. Mijn eerste vrouw en kinderen waren daar iedere zondag. Als je eraan denkt dat zij daar hadden kunnen zijn... Bij de vliegramp in Suriname ben ik veel vrienden en bekenden verloren. Dat heeft veel pijn gedaan, maar de tijd heeft mij de kracht gegeven het een plaats te geven en door te leven. Maar vergeten zal ik het nooit. Het is als de dag van gister."

Hoe ziet jouw leven er nu uit?
"Ik heb nu tijd voor cursussen die ik altijd al wilde volgen, zoals psychologie, ook heel belangrijk in het voetbal. Daarnaast ben ik al jaren ambassadeur van het KNVB WorldCoachesprogramma. Dit programma is gebaseerd op de gedachte dat we onze kennis en internationale ervaring in kunnen zetten om wereldwijd kinderen verder te helpen. Wij coachen jonge, gemotiveerde, talentvolle, lokale coaches tot WorldCoaches. Deze WorldCoaches kunnen kinderen op een leuke en verantwoorde manier leren voetballen, en de kinderen coachen in het ontwikkelen van belangrijke lifeskills, zoals samenwerken, creatief denken en problemen oplossen."

Waar zie jij jezelf in de toekomst?
"Voor de toekomst sta ik overal voor open. Het moet passen bij mijn gezin en bij mij als persoon. Een land waar het ijskoud is, zal het daarom niet worden, dat ligt niet in mijn aard. Ik kies voor een rol als (assistent-)trainer, niet als keepertrainer, dan beperk ik mezelf te veel. Zelf keepen vond ik leuk, maar ik zie ook andere dingen en wil meer doen dan alleen keepen. En directeur, zoals Van der Sar, lijkt mij niks op dit moment. Ik wil nog lekker op het veld bezig zijn, buiten, in beweging, nog niet achter een bureau."

Eerste themacafé is een succes

Elke derde woensdag van de maand bijeenkomst in bibliotheek

Muziek stond centraal tijdens eerste themacafé. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN 'Deel je muzikale passie' was het thema tijdens het eerste themacafé dat vorige week woensdagavond in de openbare bibliotheek werd gehouden. De bijeenkomst werd goed bezocht.

Er waren optredens van muzikanten. De Syrische Ahmad Mansour (17) speelde enkele rocknummers op zijn elektrische gitaar, de Braziliaanse Lucilene zong een lied en Kyra, Ashtony en Braylin (drie leerlingen van Saskia Paërl) voerden de Voetenrap uit. Tareq Ayoub speelde spontaan een stukje piano, zonder dat hij ooit les heeft gehad. De Muziekschool Diemen, koor Voice Female, EDOG Muzikaal Theater, de Diemer Harmonie, het Hagunnan Jongerenkoor, Muziekschool Saskia Zingt! en Vrouwenkoor Ancora presenteerden zich aan de aanwezigen. Zij deden dit via een 'pitch' waarin zij iets over hun activiteiten vertelden en beelden lieten zien van optredens. Daarna gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over hun muzikale voorkeur.

De sfeer was prettig en ontspannen. De bezoekers konden zich vermaken met onder meer het gezamenlijk zingen van liederen. Na de rap 'Ga je mee naar Diemen-Zuid?' was 'Geef mij maar Amsterdam' een klassieker die uit volle borst werd meegezongen. Het themacafé is een initiatief van drie Diemenaren: Margriet van der Valk (vanuit Taaltips, taallessen voor migranten), Guy van Nifterik (vanuit de jongerenraad Diemen) en Meera Nankoe (vanuit Stage and Stories). De openbare bibliotheek verleende medewerking. De bibliotheek biedt graag een podium voor nieuwe initiatieven in Diemen om zo een bijdrage te leveren aan de gemeenschapszin in het dorp. De bibliotheek stelde de ruimte gratis beschikbaar, maar zorgde ook voor drankjes en hapjes, die gratis werden aangeboden. Personeel van de bibliotheek verzorgde woensdagavond de catering. Het themacafé krijgt een vervolg. Elke derde woensdag van de maand zal een bepaald thema centraal staan.

De film 'McQueen', 25 en 30 oktober in Theater de Omval.

25 en 30 oktober

Film: 'McQueen'

20.00 uur | Theater de Omval

Een intiem portret van het buitengewone leven, werk en talent van modeontwerper Alexander McQueen. Dinsdag ook om 14.00 uur.

Zaterdag 27 oktober

Een Muizenhuis

15.30 uur | OBA Diemen

OBA Diemen krijgt een eigen muizenhuis, gemaakt door Gerda Huitsing uit Diemen die hem, ter afleiding, maakte op haar ziekbed. Helaas overleed zij 27 oktober 2016. Nu wordt haar Muizenhuis feestelijk geopend.

Wat nou oud?

20.30 uur | Theater de Omval

Bruun Kuijt en Jan Elbertse naderen de grens van 'oud'. Van versleten, saai, lelijk, zwak en uitgerangeerd zijn. Althans, zo wordt er tegen ouderdom in onze maatschappij vaak aangekeken.

Zondag 28 oktober

Kerkdienst

10.00 uur | De Ontmoeting

Voorganger is mw. ds. J. Krijnen-Kriek uit Huizen.

Postzegelbeurs

10.00 uur | De Schakel

Filatelieclub van De Zegelaars. Handelaren en 5- en 10-centsboeken volop aanwezig. Ook kunt u advies krijgen over uw 'vergeten' verzameling op zolder. Entree voor niet-leden 1 euro. Informatie: 020-6942002.

Viering

10.30 uur | St Petrus' Bandenkerk

Eucharistieviering Allerheiligen met het Allegriakoor. Voorganger is pastor A. Tönis.

Concert

15.00 uur | Schuilkerk De Hoop

'Songs of Love and Exile'. Izhar Elias, gitaar en Channa Malkin, sopraan. Een ontroerend concert vol heimwee en verlangen. Italiaanse, Spaanse en Joodse muziek uit de 11de t/m 21ste eeuw.

Hans en Grietje

11.00 uur | Theater de Omval

Hans en Grietje zijn verdwaald in het bos. Hans heeft een boek bij zich: 'Hans en Grietje'. Als Grietje leest dat ze de volgende dag naar de heks gaan, verandert ze het verhaal. Met alle gevolgen van dien.

Maandag 29 oktober

Beauty-inloop

11.00 uur | Het Noorderlicht

Schoonheidsspecialiste en pedicure geven behandelingen aan senioren. Kosten: een vrijwillige bijdrage.

Dinsdag 30 oktober

Oefenuur OBA

15.00 uur | OBA Diemen

Oefen zelf met taal, rekenen of computeren op de computer op je eigen niveau. De begeleider helpt je op weg. Meedoen is gratis.

Brei Erbij!

20.00 uur | De Verbinding

Voor ervaren én onervaren breiers. Kosten: € 3,- voor koffie, thee en koek.

Woensdag 31 oktober

PCOB - ENTER

9.00 uur | De Schakel

Inloop voor problemen met uw laptop, iPad of tablet. Informatie: 06 - 43734155.

Boodschappenbus

12.00 uur | Diemerplein

Haalt u tussen 12.00 en 15.00 uur op en brengt u naar de markt en het Diemerplein en terug. Opgeven op dinsdag: 020-6603300.

Bingomiddag

14.30 uur | Zorgcentrum De Diem

De zaal is 14.15 uur open. € 2,50, voor bewoners € 1,50 p.p.

'Lief & laf 2'

20.30 uur | Theater De Omval

Javier Guzman maakte eerder vijf sinterklaasconferences. Nu is het tijd voor de wervelende zesde! Scherp van tong, filerend, twijfelend en waarachtig.

Donderdag 1 november

Sjoelen

10.00 uur | Het Noorderlicht

Sjoelen voor de gezelligheid, hoewel een gezonde rivaliteit niet ontbreekt. Info: 06-24528317.

Samen lunchen

12.00 uur | Het Noorderlicht

Schuif aan en eet mee voor € 2,-. Informatie: 06-24528317.

Diemer Hulp

16.00 uur | 't Kruidvat

Gratis spreekuren voor mensen met juridische problemen. Informatie: Carrilho, 06-31063039.

Vijf bewoners onwel door koolmonoxide

DIEMEN Vijf personen zijn zaterdagochtend vroeg in een woning aan de Overdiemerweg onwel geworden door koolmonoxide.

De bewoners slaagden erin om op eigen kracht de woning te verlaten. Zij hadden last van hoofdpijn, misselijkheid en verminderd gezichtsvermogen. De bewoners zijn door ambulances naar een ziekenhuis gebracht, waar zij zijn opgenomen.

Metingen van de brandweer gaven aan dat de bewoners waren blootgesteld aan een te hoge hoeveelheid koolmonoxide. De oorzaak bleek een niet goed functionerende cv-ketel te zijn.

Burgemeester Boog sluit woning

DIEMEN De politie heeft vrijdag in een woning aan de de Piet Mondriaansingel in Holland Park een hennepkwekerij aangetroffen.

De woning bleek niet bewoond te zijn. Burgemeester Erik Boog heeft de woning onmiddellijk voor een periode van drie maanden gesloten.

DKV kiest voor zaterdag

Drie seniorenteams gaan volgend seizoen op zaterdag spelen

Richard Groenveld, voorzitter van DKV Victoria. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Drie van de vier seniorenteams van korfbalvereniging DKV Victoria gaan vanaf de start van het nieuwe veldseizoen in september 2019 op zaterdag spelen.

Dit is besloten tijdens de algemene ledenvergadering van de korfbalvereniging. De laatste jaren is er een ontwikkeling dat steeds meer amateursporters er de voorkeur aan geven om op zaterdag te sporten. De zondag is dan beschikbaar om andere dingen te doen, bijvoorbeeld met het gezin.

Richard Groenveld, voorzitter van DKV Victoria: "Onze vier seniorenteams spelen hun thuiswedstrijden in de veldcompetitie op zondag. De uitduels worden regelmatig op zaterdag gespeeld. In de regio Amsterdam zijn er nog maar enkele korfbalclubs die op zondag spelen. Onze jeugdteams spelen op zaterdag. Ons eerste, tweede en derde seniorenteam gaan vanaf volgend jaar in de veldcompetitie op zaterdag spelen. Het vierde seniorenteam geeft er voorlopig nog de voorkeur aan om op zondag te blijven spelen. Wij leggen ons voor wat betreft de zaalcompetitie niet vast op een speeldag. We hebben dan te maken met beschikbare zaalcapaciteit. Na het eerste jaar bepalen wij als vereniging of het spelen op zaterdag bevalt."
Groenveld verwacht dat de wijziging een positief effect zal hebben op de vereniging. "Als de seniorenteams ook op zaterdag hun thuiswedstrijden spelen is de kans groot dat de spelers van de jeugdteams blijven om te kijken. Het gevolg zal zijn dat het op zaterdag drukker zal zijn dan nu het geval is. Veel leden van de vereniging zullen dan aanwezig zijn. De spelers van de jeugdteams en hun ouders, de spelers van de seniorenteams en de scheidsrechters. Het zal een positief effect hebben op het clubgevoel."

Dames Smashing '72 verliezen van koploper

Dames Smashing onderuit tegen Dinto: 1-3. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Het eerste damesteam van Smashing '72 heeft de thuiswedstrijd tegen Dinto 2 met 1-3 verloren.

De volleybalsters uit Diemen begonnen in Sporthal Diemen goed aan de wedstrijd en wonnen de eerste set met 25-17.

De ploeg uit Warmenhuizen herstelde zich daarna goed en won de tweede en derde set met 20-25. In de vierde set stelde Dinto 2 de zege veilig: 25-27.

Elfde

Het eerste damesteam van Smashing '72 staat op de elfde en voorlaatste plaats van de promotieklasse A.

De volleybalsters uit Diemen hebben na vijf competitiebeurten tien punten. Tevoko is hekkensluiter. Die ploeg heeft na vijf duels slechts drie punten.

Uit tegen VCH

Smashing '72 speelt op woensdag 31 oktober een uitwedstrijd tegen VCH. De wedstrijd in Hoofddorp begint om 19.15 uur. VCH staat met twaalf punten uit vijf duels op de achtste plaats.

SV Diemen gaat onderuit bij HBC: 3-1

DIEMEN Het eerste zondagteam van SV Diemen heeft de uitwedstrijd tegen HBC met 3-1 verloren. Bij rust leidde de thuisclub met 2-0.

SV Diemen wist dat er een zwaar duel wachtte tegen de hooggeplaatste ploeg uit Heemstede. De thuisclub nam voor rust een 2-0 voorsprong. Na de hervatting speelde SV Diemen beter en kwam terug via Jessie te Paske. Hij kopte raak na een corner. In de slotfase bepaalde HBC de stand op 3-1.

SV Diemen staat samen met nog drie ploegen met drie punten op de voorlaatste plaats van de derde klasse C. Zwanenburg is met één punt hekkensluiter.

SV Diemen speelt op zondag 28 oktober een thuisduel tegen De Meer. De wedstrijd op sportpark De Diemen begint om 14.30 uur.

Het betreft een echte derby. De Meer speelt haar thuisduels op sportpark Drieburg en heeft altijd veel leden gehad die in Diemen woonden.

De Meer speelde zondag met 1-1 gelijk tegen Zwanenburg en heeft vier punten.

Teams De Meeuwen winnen

DIEMEN Het eerste herenteam en het eerste damesteam van De Meeuwen hebben hun competitieduel gewonnen.

De heren toonden zich te sterk voor ZV Haerlem: 13-3. Het waterpoloteam heeft na drie wedstrijden zeven punten en staat op de derde plaats in de tweede klasse A.

De ploeg komt komend weekeinde niet in actie. De eerstvolgende competitiewedstrijd is op zaterdag 3 november. De Meeuwen speelt dan een thuisduel tegen Triton uit Weesp. De wedstrijd in Sportcentrum Wethouder F.B. Duran begint om 21.15 uur.

Het eerste damesteam van De Meeuwen rekende voor eigen publiek af met MSV Zeemacht: 5-1.

De dames hebben na vier duels zes punten en staan op de vijfde plaats van de ranglijst van de tweede klasse A. De dames spelen op zaterdag 27 oktober een uitwedstrijd tegen De Ham. De wedstrijd begint om 16.45 uur.