DiemerNieuws

8 oktober 2015

DiemerNieuws 8 oktober 2015


Gemeente toont ontwerp ondertunneling spoor

DIEMEN - Het college van B en W heeft het voorlopig ontwerp voor de ondertunneling bij het NS station in het centrum van Diemen aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Het ontwerp is door Ingenieursbureau Arcadis gemaakt in opdracht van alle betrokken partijen, waaronder de gemeente Diemen en ProRail. Volgens het plan loopt de ondertunneling vanaf een plek na de rotonde op de Ouddiemerlaan tot aan een plek ter hoogte van het parkeerterrein aan de Harmonielaan. Voetgangers en fietsers gaan in twee richtingen aan de westzijde van de ondertunneling onder het spoor door (aan de kant van de Harmonielaan).

Er wordt aan de westzijde (ter hoogte van de Martin Luther Kinglaan) een tijdelijke spoorwegovergang aangelegd. Deze loopt over het spoor naar de Harmonielaan. Hierdoor moeten de vier woningen op de Harmonielaan die dicht bij het spoor staan definitief worden gesloopt. Ook wordt het perron waar de reizigers in de richting van Amsterdam opstappen tijdelijk ingekort.

Verantwoordelijk wethouder Lex Scholten geeft aan dat de gemeente een overleg is gestart met de bewoners van de vier woningen aan de Harmonielaan. "Helaas is er geen andere mogelijkheid om op die plek een tijdelijke spoorwegovergang aan te leggen en heeft dat gevolgen voor de bewoners van die vier woningen. Wij begrijpen dat dit heel vervelend is. Maar de bewoners krijgen een andere woning en een onkostenvergoeding."

Nadat de gemeenteraad een besluit genomen heeft over de ondertunneling zal er een inrichtingsvoorstel worden gemaakt. Scholten geeft aan dat dit inrichtingsvoorstel aan de gemeenteraad wordt voorgelegd waarin details over de ondertunneling en de nieuwe inrichting van de omgeving en de financiële consequenties duidelijk worden. Het gaat hier onder meer om de plekken waar de bushaltes en de fietsenstallingen komen en welke verkeersmaatregelen worden genomen. Een aantal bewoners van Buitenlust maakt zich zorgen over de toekomstige verkeerssituatie bij hun wijk. Zij vragen zich bijvoorbeeld af of zij in de toekomst nog wel veilig kunnen oversteken. Scholten geeft aan dat de bewoners betrokken worden bij het opstellen van het inrichtingsplan en de verkeersmaatregelen.

De gemeenteraad neemt een definitief besluit over de ondertunneling. De verwachting is dat er in 2017 met de werkzaamheden wordt gestart. Die zullen in totaal 2,5 jaar duren (inclusief aanleg tijdelijke spoorwegovergang).

Winkeliers: blauwe zone bij winkelcentrum Kruidenhof in Zuid

DIEMEN - Winkeliersvereniging Kruidenhof wil dat er op de parkeerplaats bij het winkelcentrum in Diemen-Zuid een blauwe zone wordt ingesteld. Dit vertelt bestuurslid Gerard Sluijp, eigenaar van slijterij Bien-Ici.

De winkeliers van het winkelcentrum in Diemen-Zuid hebben vastgesteld dat de plekken op de parkeerplaats bij het winkelcentrum steeds vaker worden bezet door auto's die niet van klanten van de winkels zijn. We nemen een proef op de som. Het is een maandagmiddag even na 12.00 uur. Een aantal winkels is al sinds het begin van de ochtend open, andere gaan net open. Gerard Sluijp heeft de deuren van zijn winkel even daarvoor van het slot gedaan. In afwachting van zijn eerste klant veegt hij de stoep.

Op de parkeerplaats is geen plek meer te vinden. Sluijp: "Het is maandag aan het begin van de middag en een klant die met de auto komt kan zijn auto niet kwijt. Dat is vrijwel altijd het geval. Veel forensen van buiten Diemen zetten hun auto hier neer en reizen met het openbaar vervoer naar hun werk. Aan het einde van de middag halen zij hun auto weer op. Ook parkeren mensen die naar Schiphol gaan hun auto hier voor langere tijd. Ik zie nu een auto staan die hier al een tijd geparkeerd staat. Naar mijn mening is dit een parkeerplaats voor de klanten van het winkelcentrum."

Geralt Niezing, voorzitter van de winkeliersvereniging. "Vrijwel alle leden van de winkeliersvereniging willen een blauwe zone. Op werkdagen parkeren hier forensen en ook mensen die naar Schiphol gaan. Eén van onze collega's heeft een keer gelezen dat een reisorganisatie aan mensen die vanaf Schiphol vertrekken de tip gaf om hun auto hier bij het winkelcentrum in Diemen-Zuid te parkeren." Niezing vertelt dat personeelsleden van de winkels zo veel mogelijk elders parkeren. "De keurslager heeft zijn auto vaak nodig om bestellingen te bezorgen. Hij parkeert zijn bus wel aan het einde van de parkeerplaats." De winkeliers kunnen bij de gemeente een verzoek indienen om tellingen te laten verrichten. De gemeente kan dan vaststellen hoeveel auto's er op de parkeerplaats staan en waar de eigenaren vandaan komen. Daarna kan er een besluit worden genomen om de blauwe zone uit te breiden. De gemeente honoreert in de regel verzoeken van bewoners en ondernemers.

Campus heeft nieuwe eigenaar

DIEMEN - De Amerikaanse woninginvesteerder en assetmanager Greystar koopt Campus Diemen Zuid van initiatiefnemers Snippe Projecten, Van Wijnen en Ramphastos Investments van belegger Marcel Boekhoorn.

Campus Diemen Zuid is de grootste zelfvoorzienende Nederlandse studentencampus naar Amerikaans model. Het complex in Diemen Zuid bestaat uit 5 gebouwen met 939 appartementen en circa 4.650 m2 commerciële ruimte. De verkoop vormt de grootste beleggingstransactie in studentenhuisvesting in Nederland tot nu toe.

De campus is ontstaan door circa 50.000 m2 aan leegstaande kantoren uit 1978 volledig te transformeren. Het is nu een levendig gebied waar studenten de beschikking hebben over appartementen van gemiddeld 27 m2 met een eigen keuken en badkamer. Studenten kunnen er diverse sporten beoefenen, retail- en horecagelegenheden bezoeken en vinden er een wasserette, kapper, uitzendbureau en huisartsenpraktijk.

Sinterklaas arriveert op 14 november

DIEMEN - Sint Nicolaas arriveert op zaterdag 14 november in Diemen. Dit heeft de Perspiet laten weten.

De Sint en zijn gevolg zetten rond 10.30 uur voet op de loswal. daar worden zij door burgemeester Erik Boog ontvangen. Meer informatie over het programma rond de intocht van Sinterklaas volgt binnenkort.

7.929,61

euro heeft de collecte voor KWF kankerbestrijding in Diemen opgebracht

Volkstuinders versus schaatsers

In het kleine dorp Diemen ging niet alles van een leien dakje. Hoewel het een sympathiek gebaar van de gemeente naar volkstuinders toe was, waren de schaatsliefhebbers er niet zo blij mee. We citeren Het Volk van 27 oktober 1941:
"Het gemeentelijke sportterrein Ouderkerkerlaan, dat gedurende de zomer ter beschikking van volkstuinders werd gesteld, moet de eerste November door de tuinders worden ontruimd. Het sportterrein zal dan weer voor de 'Diemer IJsclub' in orde worden gemaakt. Reeds is gebleken dat de ijsclub heel wat kosten zal moeten maken om het terrein weer in orde te krijgen, daar de tuinders zich niet aan het voorschrift hebben gehouden op een bepaalde afstand van de kistdam te blijven. Tot aan en zelfs over de kistdam heeft men geplant, waardoor de kistdam is ondergraven. Men zal zich herinneren, dat de ijsclub ook vorige winter heel wat moeite heeft gehad de kistdam gesloten te houden en dat het water zelfs éénmaal geheel was weggelopen. Eerst nadat het terrein door de volkstuinders geheel is ontruimd, kan worden nagegaan, hoe groot de schade is, of er dan reden is, de garantie som, die de tuinders bij de gemeente hebben gestort, aan te spreken."

Weerbericht

Overgang naar droog en vrij zonnig herfstweer, dalende temperatuur
Oktober startte zonnig dankzij hoge luchtdruk. Na de passage van een frontale regenzone dinsdag, gekoppeld aan een lagedrukgebied, ontstaat wederom een zone van hoge luchtdruk die aansluiting krijgt met een Scandinavisch hogedrukgebied. Het droge en vrij zonnige herfstweer keert terug, maar dan wel met een aantrekkende vrij koude (noord)oostenwind.

Vrijdag en het weekeinde
Vrijdag is het goeddeels droog met kans op mist in de nacht en ochtend. In de loop van de dag kan het gaan opklaren. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Het wordt 15 graden. Het weekeinde verloopt vrij zonnig en droog. De nachten worden kouder met minima rond 6 à 7 graden. Overdag stijgt zaterdag de temperatuur naar 13 à 14 graden. Zondag wordt het met een maximum van 12 graden nog iets koeler. Er waait een stevige, nogal schrale oostenwind.

Trend na het weekeinde
Het Noord-Europese hogedrukgebied zwaait de komende week de scepter met droog en meest zonnig weer. Met een voelbare noordoostenbries krijgt het weer al wat winterse trekken. De maxima schommelen rond 10 graden, in de nacht rond 2 à 3 graden met kans op nachtvorst.

Weetje
Het jaar 2014 was gemiddeld gezien een record warm jaar. Het jaar 2015 is beduidend minder warm, maar wel iets zonniger. Op 1 oktober had de zon dit jaar al 1600 uren geschenen. Dat is feitelijk normaal voor het gehele jaar. De kans is daarom groot dat 2015 in de top tien komt van zonnigste jaren. Dat gaat ten koste van 2014 dat op de 10e plaats staat met 1787 uren zon.

Diemense ambtenaren zijn blij met werkgever

Gemeente krijgt onderscheiding als beste werkgever

Twee trotse werknemers van de gemeente. Foto: Gemeente Diemen

DIEMEN - De gemeente Diemen is trots op haar uitverkiezing als Beste Werkgever 2015 in de categorie Openbaar Bestuur en Veiligheid. De verkiezing werd dit jaar voor de veertiende keer door onderzoeksbureau Effectory en het zakenblad Intermediair uitgevoerd om een oordeel te kunnen vellen over werkgeverschap in Nederland.

Op basis van de diverse scores uit medewerkerstevredenheidsonderzoeken zijn in verschillende categorieën winnaars gekozen. In de categorie Openbaar Bestuur en Veiligheid behaalde Diemen dit jaar de eerste plek.

Met een gemiddelde score van 7,28 laat Diemen 59 andere overheidsorganisaties achter zich. Vooral de bevlogenheid van de Diemense medewerkers is met een 7,8 hoog, waar andere gemeenten gemiddeld een 7,1 scoren. De betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie doet het met een 7,7 ook bovengemiddeld goed.

'Ambtenaren zijn betrokken en bevlogen'

Bij de vorige verkiezing in 2013 werd de gemeente Diemen tweede bij de Beste Werkgeversverkiezing in de categorie Overheid.

Mooi resultaat
Gemeentesecretaris Jan Dick de Kort van Diemen is trots op de uitverkiezing: "Mijn verwachting was eerlijk gezegd dat we niet zouden kunnen tippen aan de hoge scores van het vorige onderzoek. Ik zag die score echt als een kroon op ons gezamenlijke werk om de organisatie op orde te krijgen. De laatste twee jaar zijn we in een nieuwe, spannende fase terechtgekomen. Dat de betrokkenheid en bevlogenheid zo hoog blijven, zegt veel over onze medewerkers. Ik zie onze mooie score echt als een prestatie van de hele organisatie. Samen zorgen we voor professionaliteit en een goede werksfeer. Gevoegd bij de grote betrokkenheid van onze mensen en de ruimte die er is om het eigen werk vorm te geven, levert dat hoge scores op. En dat leidt dan tot zo'n mooi resultaat."

Korte lijnen
De secretaris noemt de waardering voor de resultaten die de medewerkers leveren een belangrijke factor achter de hoge scores. In een tijd waarin veel gaande is bij gemeenten speelt dat een belangrijke rol. Er is in Diemen sprake van intensieve samenwerking tussen collegeleden, management en ambtenaren. De lijnen zijn in Diemen kort en informeel. Daardoor kan de gemeente snel inspelen op actuele ontwikkelingen. Verder zijn de verantwoordelijkheden laag in de organisatie belegd.

De Kort: "Bovendien werken we in een dynamische, grootstedelijke omgeving en dat zorgt voor leuk en interessant werk. Zo bezien is de hoge tevredenheid van de medewerkers logisch. Ik ben in ieder geval blij met de onderscheiding en feliciteer alle medewerkers van de gemeente. Wij gaan de komende jaren op dezelfde weg voort."

Bijeenkomst
De Kort vertelt dat er donderdag een bijeenkomst voor het personeel van de gemeente Diemen is. Dan wordt uiteraard ook gevierd dat de gemeente als beste werkgever uit de bus is gekomen. "Wij hebben als team een geweldige prestatie geleverd, maar zullen donderdag (vandaag -red.) vooral vooruit kijken. Stilstand is achteruitgang. Wij willen kwaliteit blijven leveren, optimaal contact met de burgers onderhouden en ambtenaren stimuleren nieuwe initiatieven te ontplooien."

Diemen hervormt peuterspeel-zaalwerk

DIEMEN - De gemeente onderzoekt de komende maanden wie vanaf 1 januari 2017 in Diemen verantwoordelijk wordt voor het peuterspeelzaalwerk.

Het onderzoek loopt vooruit op de aanpassing van een aantal wetten door het Rijk. De verwachting is dat peuterspeelzaalwerk meer samen zal gaan met kinderopvang. Met de hervorming wil de gemeente ervoor zorgen dat er zo veel mogelijk peuters bereikt blijven worden.

Stichting Welzijn Diemen (SWD), nu verantwoordelijk voor het peuterspeelzaalwerk, heeft aangegeven dat het deze taak niet per se wil behouden, als er een acceptabel alternatief is. De komende maanden onderzoekt de gemeente, in nauw overleg met diverse partijen in het onderwijs, de kinderopvang en de SWD, welke partij vanaf 1 januari 2017 verantwoordelijk wordt voor het peuterspeelzaalwerk.

Op dit moment is het nog te vroeg om exact aan te kunnen geven wat de gevolgen van de hervorming zijn voor bijvoorbeeld ouders en peuterspeelzaalleidsters, meldt de gemeente. Ook zij worden nauw betrokken bij het proces. Het is de bedoeling dat halverwege 2016 een nieuwe aanbieder aan de gemeenteraad wordt voorgedragen.

Vrouw is slachtoffer van dief

DIEMEN - Een 32-jarige vrouw is vrijdagochtend het slachtoffer geworden van diefstal.

Zij rond 10.30 uur met haar kindje op haar fiets bij de ingang van winkelcentrum Diemerplein. Toen zij haar kind hielp om van de fiets af te komen hield zij haar fietstas even niet in de gaten. Even later merkte zij dat haar tas uit de fietstas was gestolen.

MKB bus: aandacht voor veiligheid ondernemers

De MKB bus voor het gemeentehuis. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Arie IJzerman, directeur Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding van het ministerie van Veiligheid en Justitie, heeft vrijdagochtend in Diemen het startsein gegeven voor de roadshow voor het MKB.

De MKB bus stond vrijdagochtend voor het gemeentehuis. De roadshow is een initiatief van MKB-Nederland en het ministerie van Veiligheid & Justitie. Zij willen er voor zorgen dat ondernemers minder kwetsbaar worden voor aanvallen van cybercriminaliteit.

Ondernemers konden zich in de bus laten informeren over cybercrime en preventieve maatregelen.

Inbraak kinder-boerderij

DIEMEN - Onbekenden hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken bij de kinderboerderij op de Prins Bernhardlaan.

De daders drongen een gebouwtje van de kinderboerderij binnen en ontvreemdden een bedrag aan geld. De politie onderzoekt de zaak.

Zwanenfamilie trekt er op uit

Foto: Dick Roetman

DIEMEN - Dick Roetman heeft ongeveer 1,5 maand geleden in het DiemerNieuws bericht over de gelukkige zwanenfamilie met zes jongen. Dick Roetman: "De jongen zijn nu zo groot geworden dat ze kunnen vliegen. Naar verwachting zullen de jongen hun ouders ongeveer half oktober verlaten. Nu konden ze nog gefotografeerd worden toen ze even de Diemerkade bezochten, met vooral pa als de strenge bewaker. Ik hoop binnenkort een opname te maken als het hele stel de lucht ingaat met veel geklapper van die grote vleugels."

Nog steeds klachten over kruispunt

DIEMEN - Veel automobilisten storen zich al enige tijd aan de onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie op de route vanaf De Sniep naar het kruispunt van de Diemerpolderweg en de Weteringweg ter hoogte van de afslag s114.

Automobilisten die vanaf De Sniep naar Diemen-Noord willen rijden moeten op die plek drie keer bij een verkeerslicht wachten. Zij wijzen erop dat de verkeerslichten verkeerd zijn afgesteld. Automobilisten vertellen dat zij niet alleen drie keer voor een rood verkeerslicht moeten wachten, maar als deze op groen staan niet kunnen doorrijden wegens de drukte.

Veel automobilisten vinden dat de voorsorteervakken voor onduidelijkheid zorgen. Zij vrezen dat er ongelukken kunnen gebeuren. De fractie van de VVD is door inwoners van Diemen-Noord op de situatie gewezen en heeft enige tijd geleden contact opgenomen met de gemeente en verzocht om de situatie te verbeteren en veiliger te maken. Brigitte Wielage, fractievoorzitter van de VVD, reed vervolgens enkele keren de route: "Een automobilist die naar Diemen-Noord wil rijden twijfelt in welk vak hij of zij moet gaan staan. Aanvankelijk is het meest linkse voorsorteervak voor auto's die de snelweg opgaan. Verkeer met bestemming Diemen-Noord kan pas later links voorsorteren. Dat leidt vaak tot gevaarlijke situaties."

"Veel klachten die wij tot nu ontvingen hadden betrekking op onduidelijkheid op de route vanaf Diemen-Noord naar de Weteringweg, daar zijn onlangs maatregelen getroffen", aldus een woordvoerder van de gemeente. "De afstelling van de verkeerslichten en de bebording in de andere richting, vanaf de Sniep, zullen we naar aanleiding van de klachten opnieuw bekijken. De lengte van de voorsorteervakken is beperkt vanwege de beschikbare ruimte en daarnaast heeft het openbaar vervoer prioriteit. Dit levert onvermijdelijk beperkingen op voor de doorstroming van het autoverkeer. De doorstroming zal verbeteren als in 2016 de toerit vanaf IJburg naar de A9 wordt geopend. Dan hoeft verkeer van IJburg naar de A9 niet meer via de aansluiting Diemerpolderweg /Weteringweg /A1 naar de A9 te rijden."

Oud-burgemeester Van Dok signeert boek in Bruna

Burgemeester Boog ontvangt eerste exemplaar

Anneke van Dok overhandigt Erik Boog een exemplaar van haar boek. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Oud-burgemeester Anneke van Dok heeft vrijdagmiddag in de winkel Bruna in winkelcentrum Diemerplein haar boek 'Het recht van de sterkste' gesigneerd. Zij was van 1984 tot 1990 burgemeester van Diemen. Burgemeester Erik Boog begroette haar in de winkel en ontving een eerste, gesigneerd, exemplaar van het boek.

Na haar burgemeesterschap in Diemen was Anneke van Dok achtereenvolgens burgemeester van Velsen, staatssecretaris van Economische Zaken, burgemeester van Vlissingen en waarnemend burgemeester van Niedorp.

Anneke van Dok kijkt met plezier terug op haar periode als burgemeester van Diemen. "Wij hebben in die periode hard gewerkt om de ontwikkeling van Diemen-Noord rond te krijgen. Dat was aanvankelijk een groot probleem. Maar wij hadden toen een sterk college van B en W", aldus de oud-burgemeester.

Een enkele keer brengt zij nog een bezoek aan Diemen. Het is haar uiteraard opgevallen dat Diemen sinds haar vertrek een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. "Enige tijd geleden heb ik samen met een vriendin Diemen-Noord bezocht. Ik vind dat die wijk er mooi uitziet. Ik heb begrepen dat Diemen is uitgebreid en dat het aantal inwoners is gegroeid. Ik ben van plan om hier binnenkort weer eens langs te komen en ik hoop dat burgemeester Boog mij dan wil rondleiden."

Roman
Anneke van Dok nam vrijdagmiddag uitgebreid de tijd om klanten van Bruna over haar boek te vertellen. 'Het recht van de sterkste' is een roman over machtsmisbruik door de elite. "Hoewel het onderwerp ernstig is, ontbreken humor en een romantische noot niet", staat op de achterkant van het boek.
Eerder schreef zij het boek 'Het jaar van de held'.

Maaike van Paridon


Blogger op www.myreports.nl
39 jaar, Diemenaar 1985-1995
en 2003-heden

Waarover gaat My Reports?
"Het is een lifestyle blog. Vanuit het perspectief van een moeder die het idee heeft dat er veel aan haar voorbij gaat omdat ze zo druk is met haar gezin. Mijn interesses zijn heel uiteenlopend en ik ben altijd op zoek naar nieuwtjes. Ik schreef altijd al alles op en dat is nu gebundeld in de blog."

Tip voor Diemen?
"Het Diemerbos vind ik heel erg leuk. Je kunt er heerlijk met je hond wandelen, picknicken of hardlopen. Paviljoen Puur vind ik ook een aanwinst voor Diemen."

Verder in het dagelijks leven?
"Ik probeer 2 à 3 keer per week te sporten, verder ben ik druk met mijn gezin met 4 kinderen."

Welk boek ligt er op je nachtkastje?
"'De moed van imperfectie' van Brene Brown. Absoluut een aanrader."

Beste nummer ooit?
"Lastig kiezen, maar 'toen' Billie Jean, Michael Jackson en 'nu' Everybody changes, Keane."

Favoriete stekje in Diemen?
"Op dit moment de speeltuin op het Van Markenplantsoen. Mijn dochtertje Puck vindt het daar helemaal geweldig."

Stad of dorp?
"Stad. Als de kinderen het huis uit zijn gaan we zeker in een bruisende stad wonen."

Dagje vrij, wat doe je?
"Toch weer een beetje werk. Met mijn man naar de film, shoppen, uit eten of naar een festival. Altijd op zoek naar leuke plekjes voor de blog."

Trots op?
"Mijn kinderen."

Wat zou je doen met een miljoen?
"Een boerderij kopen en verwaarloosde dieren een goed thuis geven."

Diemen mist nog…
"Meer gezelligheid. Meer verscheidenheid aan horeca zou zeer welkom zijn."

Als je een dagje burgemeester was...
"Zou ik gevaarlijke verkeerssituaties in Diemen aanpakken."

Inleveractie kleine elektrische apparaten

DIEMEN - Diemen doet mee aan de Wecycle-inleveractie voor afgedankte kleine elektrische apparaten en spaarlampen (e-waste).

Inwoners die tot en met 30 april 2016 e-waste inleveren op het Recycleplein kunnen punten sparen. De 25 gemeenten met de meeste punten per inwoner winnen een sponsorcheque van 1000 euro van Wecycle. In Diemen gaat deze cheque naar het Repair Café. De mensen die e-waste inleveren maken ook kans op mooie prijzen. Alle inwoners kunnen daarnaast meedoen aan het tevredenheidsonderzoek over het Recycleplein. Hiermee verdubbelen de deelnemers aan de actie direct hun punten voor het goede doel. Doel van de inleveractie is om het inleveren van vooral kleine elektrische apparaten en spaarlampen te stimuleren. Al het ingeleverde e-waste laat Wecycle optimaal recyclen, daardoor blijven grondstoffen behouden en komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht.

Diemenenaar wint ton

DIEMEN - Tijdens de trekking van de Staatsloterij op 1 oktober is een abonneespeler uit Diemen 100.000 euro rijker geworden.

De winnaar krijgt dit bedrag belastingvrij uitgekeerd.

De redding van Oud-Diemen

Terugblik op een roerige periode

DIEMEN - Het gemeentebestuur had in de jaren zeventig plannen om oud-Diemen af te breken om ruimte maken voor een vierbaansweg naar een industrieterrein. W.F. Roest sr. was toen eigenaar van de Diemer Courant. Eén van zijn zonen, Bert Roest, zette zich in om deze plannen tegen te gaan, en met succes. Zijn broer Dr. Willem. F. Roest jr. blikt terug op een roerige periode in de geschiedenis van Diemen.

1905 Oud-Diemen Rechtsvoor huis fam Dekker, later van fam Roest. Foto: Archief W.F.Roest jr.

"De burgemeester van Diemen, J.H. Strumphler Tideman liet zich eind jaren zestig ontvallen dat hij niet tevreden was zolang er in Diemen nog één koe of ergens grasland te bekennen was", aldus Roest. "Mijn broer Bert was sinds 1970 redacteur van de Diemer Courant. Hij bezocht alle raadsvergaderingen en nam de verslagen nauwgezet door. Hij kwam erachter dat B en W al in oktober 1971 hadden besloten dat Oud-Diemen zou worden afgebroken omdat er ruimte moest komen voor een vierbaansweg naar een industrieterrein. Voor Bert Roest was deze ontdekking de aanleiding om de Diemer bevolking te mobiliseren."

Hun vader was niet direct overtuigd. "W.F. Roest sr., die van de Diemer Courant een veel gelezen weekblad had gemaakt, haalde zijn schouders op over de gedrevenheid waarmee Bert te werk ging om Oud-Diemen te redden. Hij zag er niets in, want hij wist hoe het er in Diemen aan toeging. Maar Bert kreeg helemaal gelijk. De plannen om van Diemen-Noord een industrieterrein te maken, met een brede snelweg door het hart, waren economisch gezien roekeloos. Diemen had al een bedrijventerrein."

Bert zette zijn actie voort. "Ik was trots op mijn broer dat hij zich niet uit het veld liet slaan. Hij schreef een pakkende artikelenserie in de Diemer Courant, met een oproep om een actiegroep te vormen. Er volgden meer dan honderd reacties. Jan de Lange was één van de eersten. Met zijn ruime ervaring op politiek gebied en inzicht in politieke verhoudingen was hij een uitstekende versterking voor een effectieve actiegroep. Door het Actiecomité tot Behoud van Oud-Diemen werden 5183 adhesiebetuigingen verzameld - de helft van de toenmalige bevolking."

Bijeenkomst van bezorgde Diemense boeren vanwege de voorgenomen kaalslag van Diemen Noord. Foto: W.F. Roest, collectie HKD.
Verhuizing van het vee van boer Hopman aan de Ouddiemerlaan 186 in 1972. Foto: W.F. Roest, collectie HKD.

'De bevolking van Diemen
haalde opgelucht adem'

Ook vader Roest was om. "De ervaren rot in de krantenwereld W.F.Roest sr., had niet verwacht dat Bert voldoende steun kon verwerven om B en W van gedachten te doen veranderen. Maar hij zag al gauw in dat de jongere generatie het gelijk aan haar zijde had, waarnaar het gemeentebestuur beter diende te luisteren. Kostbare tijd was verloren gegaan."

De actiegroep ging door. "Bert en Jan de Lange, gesteund door kundige leden van de actiegroep, trokken zich niets aan van de smalende opmerkingen van de burgemeester. 'De Diemer Courant? Zegt u maar gerust het clubblad van het actiecomité!' De actiegroep schreef analytische rapporten met conclusies en voorstellen waar B en W niet van terug hadden. Bert Roest zorgde voor de nodige publiciteit in de Diemer Courant. Toen uiteindelijk de definitieve beslissing van de raad moest komen, was er nog nooit zoveel belangstelling voor een raadsvergadering geweest. Door het Actiecomité tot Behoud van Oud-Diemen werd op 25 januari 1973 een grote demonstratie gehouden. Daarin liep een koe van Henk Vedder voorop. In de afgeladen zaal moesten B en W knarsetandend het onderspit delven. Het actiecomité had de strijd gewonnen, en ging direct aan het werk. De Diemer Courant opende met de kop 'Grote nederlaag college van B en W. Diemen-Noord niet onder het zand'. De bevolking van Diemen haalde opgelucht adem."

Actievoerders lieten zich
niet opzij zetten

Roest verbaast zich erover dat de rol van zijn broer tot nu toe niet beter voor het voetlicht is gekomen. "Bert gaf me de uitgave van de Historische Kring Diemen (HKD) over 25 Jaar Diemen-Noord. Onze zus Bep is daarop geabonneerd. Zij noemde mij ook het DiemerNieuws. Want ik wist dat Bert de omwenteling in gang had gezet van een technocratische aanpak naar een aanpak gericht op een aangename leefomgeving voor de bevolking. En Oud-Diemen is óók de geboorteplaats van onze moeder Antje Dekker. Onze broer Arie woonde daar in de oude boerderij 'Vredehof' die hij helemaal had gerestaureerd. Hij werd er later op een smadelijke wijze uit verwijderd door de eigenaar: de gemeente. De prachtige boerderij heeft daarna nog acht jaar leeg gestaan."

"In de uitgave van de HKD over 25 jaar Diemen-Noord werd nogal wat aandacht besteed aan krakers die de leegstaande boerderijen en woningen hadden betrokken. Die kwamen echter pas in beeld nadat het actiecomité de kostbare plannen van B en W hadden doen uitstellen, met steun van de bevolking en van net voldoende raadsleden onder aanvoering van Cor Vedder en Wout Vedder. De Diemense bevolking mag Bert Roest, Jan de Lange en de leden van het actiecomité dankbaar zijn dat zij de heilloze plannen van de burgemeester en zijn college hebben weten te verijdelen."

Roest vindt dat er een leemte zit in de historische uitgaven over de redding van Oud-Diemen en van Diemen Noord. Die van de onmisbare rol van hun redding door Bert Roest. "Waarom werd de sleutelrol van Bert Roest, te beginnen met het redden van Oud-Diemen bijna nergens als zodanig beschreven? Zoals in Het Parool: 'Bulldozer bedreigt oud dorpje'. En al helemaal niet in het daarvoor wijd verspreide nummer van de HKD over 25 jaar Diemen Noord. Op mijn vraag aan Bert waarom zijn naam bijna nergens werd genoemd en de koe van Henk Vedder wel, moest hij het antwoord schuldig blijven."

Astrid Vrouwes won twee vrijkaarten voor de voorstelling Jong en veelbelovend van Jan Rot in Theater de Omval. Hieronder haar recensie.

Astrid vlak voor de voorstelling.

Avondje cultuursnuiven, uit in ons eigen Diemen.

Voor een leuk avondje weg hoef je niet ver te rijden want de Omval is een prima plek waar je een leuke voorstelling kunt kijken. Rondom Theater de Omval zijn genoeg parkeerplaatsen en op zondagavond ook nog eens kosteloos. Wat wil een mens nog meer.

Zondagavond 4 oktober zijn mijn man en ik naar de voorstelling 'Jong en veelbelovend' geweest van Jan Rot. Deze kaarten werden ons aangeboden door Theater de Omval. Nog onze dank daarvoor. Super leuke show gezien en wat herkenbaar voor de 50 plussers! Geen moment verveeld! Een echte aanrader!

Jammer voor Jan Rot dat de voorstelling in Diemen niet druk bezocht was. Maar de mensen die er waren, waren erg enthousiast en zongen uit volle borst mee.

In Grand Café Blauw kun je voor de voorstelling, in de pauze en na de voorstelling gezellig een drankje doen. De dames achter de bar doen hun uiterste best om het de gasten naar de zin te maken.

We hebben genoten en dat zo dicht bij huis!

vrijdag 9 oktober

Sta Sterk Training

In de training leren kinderen, jongeren en volwassenen voor zichzelf op te komen in lastige situaties, zoals bij pesten. De training voor verschillende leeftijdsgroepen start op 30 oktober in de Brede Hoed. Informatie: Jolanda Broex, info@larrossupport.nl of 06-44076995.

Bingo

Boodschappenbingo in Huis van de Buurt 't Kruidvat. 14.00-16.00 uur, €0,50 per ronde. Iedereen kan meedoen, vooraf aanmelden is niet nodig.

Cabaret in De Omval

Louise Korthals speelt 'Zonder Voorbehoud'. Maar liefst drie kranten kenden alle vijf sterren toe, waaronder de Volkskrant. Na haar tweede programma kan dat oordeel alleen maar worden onderstreept: Louise Korthals is een megatalent. Aanvang 20.30 uur. €18,-.

zaterdag 10 oktober

Oud papier

De vrijwilligers van RTV Diemen gaan langs alle deuren in Diemen om oude kranten op te halen. De kranten moeten om 8.30 uur buiten staan, want dan gaan de teams op pad.

Boekenmarkt

Bij de Sint Petrus' Bandenkerk aan de Hartveldseweg 25 worden boeken verkocht. De opbrengst is voor de restauratie van de kerk. 11.00– 14.30 uur.

Repair Café

Repair Café Diemen is vanaf 10 oktober weer elke tweede zaterdag van de maand open van 14.00 tot 17.00 uur open in De Diem, Arent Krijtsstraat 48.

Alex Roeka

Alex Roeka speelt in Theater De Omval het theaterconcert Voort!. "Die sabbatical is me aanvankelijk slecht bevallen", zegt Alex Roeka. "Toen werd er een afspraak voor me geregeld bij een psychiater. Hij raadde me aan onmiddellijk met die rare sabbatical te stoppen." Aanvang 20.30 uur. €17,50. Reserveren via theaterdeomval.nl.

woensdag 14 oktober

Verpleegkundig
spreekuur

De wijkverpleegkundigen van Amstelring en Cordaan houden iedere woensdag een verpleegkundig spreekuur in de Brede Hoed van 14.00 tot 15.00 uur. Alle inwoners van Diemen kunnen hier terecht voor vragen over zorg en welzijn.

Charles Groenhuijsen

Charles Groenhuijsen geeft een lezing in OBA Diemen over zijn boek 'Oh, oh, Amerika'. Charles Groenhuijsen is al jaren gefascineerd door Amerika en schrijft in Oh, oh, Amerika bevlogen en met grote kennis van zaken over zijn tweede vaderland. Charles Groenhuijsen (1954) werkt vanuit Nederland (Hilversum) en de VS (Washington DC). Lezing in samenwerking met Bruna Diemen, toegang met OBA-pas € 5,- / normaal € 10,-. Aanvang 20.00 uur. Reserveren via 020-6902353 of diemen@oba.nl.

donderdag 15 oktober

Tennis voor senioren

TVDZ geeft, in samenwerking met SWD, introductiecursussen tennis voor senioren op vrijdagochtend door Fred Groen, tennisleraar van TVDZ. De eerste cursus van 4 lessen voor mensen vanaf 50 jaar start op 16 oktober, 11.00 -12.00 uur. Kosten 10 euro voor 4 lessen. Aanmelden: j.van.westing@gmail.com of 06-11272019.

Meditatie

Twin Hearts meditatie avond in Yoga Studio Diemen, gegeven door Astrid Spruit-van Lierop. Iedere donderdag vanaf 15 oktober, 20.00 tot 21.15 uur. Losse lessen of 5- of 10-rittenkaarten. Ter introductie de eerste twee lessen €20,-. Aanmelden via info@positievekijk.nl of 06-18818340.

15 en 18 oktober

Film in De Omval

Knight of Cups met Cate Blanchett, Natalie Portman e.a.. Knight of Cups is de nieuwe sfeervolle dramafilm van Oscar-genomineerd regisseur Terrence Malick (The Tree of Life). Aanvang donderdag 20.00 uur, zondag 11.00 uur. €8,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

Diemenvoorelkaar

Diemenvoorelkaar is een online marktplaats voor iedereen die wil helpen of zelf hulp kan gebruiken. Elke donderdag van 10.00-12.00 uur is er een inloop in de Brede HOED voor mensen die ondersteuning willen bij het aanmaken van een profiel om zelf een hulpvraag of aanbod te plaatsen. Wie zelf geen computer heeft, kan de hele week terecht op de computer in de Brede HOED. Informatie: 020-3144700 (ma t/m do van 09.30-12.30 uur), wie niet in de gelegenheid is om naar de Brede HOED te komen, kan een afspraak maken voor een huisbezoek.

vrijdag 16 oktober

Potje van de Buurt

Vandaag is het Potje van de Buurt in De Schakel. Op het menu staat tomatenbouillon, een winterschotel, een toetje en koffie. Kosten € 5,- per persoon, om 12.30 uur aan tafel.

Yentl en de Boer

Muzikaal cabaret van Yentl en de Boer in Theater de Omval. In 2013 overdonderden ze jury en publiek op het Amsterdams Kleinkunst Festival en namen ze alle prijzen mee naar huis (de hebberds). In 'De snoepwinkel is gesloten' combineren Yentl en de Boer hun muzikale hoogstandjes met absurdistische sketches en personages. Aanvang 20.30 uur. €14,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

zaterdag 17 oktober

Handlettering

Creatieve workshops Handlettering / Kalligrafie bij Dutch Arts Embassy in de Culturele Huiskamer van Diemen aan het Diemerplein. Aanvang 14.00 uur, kosten €25,-, inclusief materialen. Aanmelden: www.restyleyourhouse.com.

Marc de Hond

Marc de Hond komt naar De Omval. Hoe hard mag je lachen om iemand in een rolstoel? Heel hard, zo vindt Marc de Hond. Dat doet hij zelf namelijk ook. Bovendien heeft je rollend voortbewegen ook zo zijn voordelen. In zijn theatershow 'Scherven brengen geluk' vertelt Marc hoe het grootste drama in zijn leven hem uiteindelijk heel veel moois opleverde. Aanvang 20.30 uur. €15,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

8 en 13 oktober

AMY

De documentaire Amy brengt het unieke levensverhaal van zangeres Amy Winehouse in beeld, één van de grootste muziekiconen van deze eeuw. De combinatie van haar rauwe eerlijkheid en haar talent resulteerde in enkele van de origineelste en meest bejubelde nummers van deze eeuw, waarvoor zij met zes Grammy Awards bekroond werd. Aanvang 20.00 uur, dinsdag ook 14.00 uur. €8,-. Reserveren via theaterdeomval.nl.

zondag 11 oktober

Diemer harmonie

In De Omval speelt de Diemer Harmonie haar najaarsconcert. Met medewerking van Muziekvereniging Soli uit Velsen. Beide orkesten staan onder leiding van Vincent van den Bijlaard. Reserveren van kaarten, à 8 euro, via penningmeester@DiemerHarmonie.nl. Aanvang 14.00 uur.

Zondagmiddagpodium

Het duo Carmen is te gast op het zondagmiddagpodium van de SWD in De Schakel. Het duo bestaat uit pianist/zanger Maurits en Caroline (zang/accordeon/viool). 14.30-16.30 uur. Entree € 3,50. Informatie: Rens Tas, 06–22563192.

12 tot 15 oktober

Week Oefentherapie

Praktijk Oefentherapie Diemen doet mee aan de landelijke week van de oefentherapie. De hele week kan er een gratis houdingscheck worden gedaan en er zijn diverse gratis workshops. Dinsdag Runningtherapie, 10.00 tot 11.00 uur, woensdag Mindfulness, 11.00 tot 11.30 uur, donderdag Mensendieck groepsles, 13.00 tot 13.30 uur. Aanmelden voor de houdingscheck of workshops via www.oefentherapiediemen.nl.

dinsdag 13 oktober

Groepsles Mensendieck

Groepsles Mensendieck 13.30-14.30 uur o.l.v. Fendy van Bavel. Praktijk voor oefentherapie in Burgemeester Bickerstraat 17. Informatie en aanmelden: 020-6001316 of www.mensendieckdiemen.nl.

zondag 18 oktober

Visbeurs

Aquariumvereniging Aquafauna organiseert een visbeurs in De Schakel. Leden verkopen eigen nakweekvissen, aquariummaterialen en voer. 10.00-16.00 uur, toegang gratis. Informatie: Henk Eppinga, 020-6179322 of h.eppinga1@kpnplanet.nl.

tot 1 november

Meerlandenfonds

Bij afvalinzamelaar Meerlanden is de inschrijving geopend voor het Meerlandenfonds 2015. Een aanvraag indienen kan tot 1 november via www.meerlanden.nl/inschrijven. Voor goede doelen is de maximale bijdrage € 2.500,- en voor (sport)verenigingen maximaal € 1.000,-.

Teams De Meeuwen winnen

Dames staan op gedeelde eerste plaats

Doelman van dames 1 verricht redding. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - Het eerste damesteam van De Meeuwen heeft zaterdag de thuiswedstrijd tegen Zwemvereniging Utrecht gewonnen: 6-4. Het eerste herenteam won het thuisduel tegen Aquarijn met 5-3.

De dames van De Meeuwen kwamen op voorsprong door een doelpunt van Sophia Lunenburg. Na een man minder situatie bij de thuisclub kwamen de dames uit Utrecht langszij: 1-1. Door een strafworp en een prachtig doelpunt van Tessa Coumou kwam De Meeuwen op een 3-1 voorsprong. Nadat de bezoekers tot 3-3 waren teruggekomen nam De Meeuwen weer een voorsprong: 5-3. De dames uit Utrecht boden goed partij, maar konden niet voorkomen dat De Meeuwen won: 6-4 De dames van De Meeuwen hebben 9 punten uit 3 duels en staan op een gedeelde eerste plaats. Zaterdag speelt het team uit tegen ZV Noordkop.

De heren van De Meeuwen Diemen speelden hun eerste thuiswedstrijd. De wedstrijd ging in het begin gelijk op. De Meeuwen Diemen kwam op 0-1 achterstand, maar maakte een minuut later gelijk. In de 2e periode kwamen de gasten uit Nieuwegein opnieuw op voorsprong. Na een halve minuut kwamen De Meeuwen alweer gelijk: 2-2. Niet veel later was het wederom Aquarijn dat op voorsprong kwam. In de 3e periode scoorde Dennis Hooijberg twee keer en liep De Meeuwen uit naar 5-3. Vlak daarna stuurde de scheidsrechter een speler van de thuisploeg weg wegens een vermeende overtreding. De toegekende strafworp werd door Aquarijn tegen de paal geschoten. In de 4 minuten die volgden werkten de overige spelers hard en verrichtte keeper Robin Hooijberg nog een redding. De Meeuwen stelde de zege veilig: 5-3.

TVDZ start op 16 oktober met introductiecursus tennis voor senioren

DIEMEN - TVDZ (Tennisvereniging Diemen Zuid) start op 16 oktober met introductiecursussen tennis voor senioren. Het gaat hier om een gezamenlijk initiatief met Stichting Welzijn Diemen (SWD), dat er op is gericht senioren te stimuleren meer te bewegen.

De cursussen worden op de vrijdagochtenden gegeven door Fred Groen, tennisleraar van TVDZ. De eerste cursus gaat van start op 16 oktober (van 11.00 tot 12.00 uur) en bestaat uit vier lessen. De cursus is gericht op mensen vanaf 50 jaar. Er is plaats voor 6 tot 8 deelnemers. De tweede cursus gaat van start na afloop van de eerste cursus. Ook die cursus heeft plaats voor 6 tot 8 cursisten en heeft dezelfde invulling. De cursussen kosten 10 euro voor 4 lessen. Aanmelden kan bij Joost van Westing van Stichting Welzijn Diemen: per e-mail: j.van.westing@gmail.com of telefonisch op 06-11272019. De cursisten hoeven geen tennisracket of tenniskleding aan te schaffen. Ze kunnen een racket lenen van TVDZ. Wel is het noodzakelijk dat er sportschoenen met enig profiel gedragen worden op de tennisbanen. De cursus wordt gegeven op de all weather kunstgrasbanen van TVDZ op sportpark De Diemen Sportlaan 7 (tegenover SV Diemen). Er kan gratis worden geparkeerd.

SV Diemen verliest bij DSOV: 2-1

DIEMEN - SV Diemen heeft de uitwedstrijd tegen DSOV verloren: 2-1. Bij rust was de stand gelijk: 1-1.

De thuisclub uit Vijfhuizen kwam in de eerste helft op voorsprong. Aanvaller Dennis van Bree maakte nog voor rust gelijk. Na de hervatting bepaalde DSOV de eindstand op 2-1.

SV Diemen-trainer Martin van Egmond is tevreden over het spel van zijn ploeg, maar is van mening dat zij meer had verdiend. "Wij waren beter dan DSOV, maar hebben verzuimd de kansen te benutten. Met name in de tweede helft hebben wij veel kansen gecreëerd. Wij hadden meer met die kansen moeten doen. DSOV heeft geluk gehad met het tweede doelpunt. De bal werd door een speler van ons van richting veranderd en daardoor was onze keeper kansloos."

SV Diemen heeft na vijf duels zeven punten en staat in de middenmoot. Van Egmond is van mening dat de club punten heeft laten liggen en dus meer punten had moeten hebben. AGB is lijstaanvoerder met 12 punten.

Zondag speelt SV Diemen thuis tegen IVV. De wedstrijd begint om 14.30 uur. IVV verloor afgelopen zondag op eigen veld van Roda ´23: 0-8.

SV Zeeburg wint voor zesde keer in successie

DIEMEN - Het eerste damesteam van SV Zeeburg heeft in Hoofddorp gewonnen van Lotus: 10-18.

SV Zeeburg speelde in de beginfase slordig. De ploeg verdedigde niet goed en slaagde er ook niet in om de kansen te benutten. Lotus daarentegen speelde in de eerste helft goed en nam een 3-0 voorsprong. Bij rust leidde de thuisclub met 7-5.

De dames uit Diemen toonden na rust aan weer over een vechtersmentaliteit te beschikken. Er werden door goed samenspel veel kansen gecreëerd en SV Zeeburg slaagde erin op voorsprong te komen. De dames van SV Zeeburg hebben het goede spel de hele tweede helft weten vol te houden en stelden de overwinning veilig: 10-18.
SV Zeeburg is ongeslagen en staat met 12 punten uit 6 competitieduels verdiend op de eerste plaats van de ranglijst. De handbalsters uit Diemen spelen zondagmiddag een thuiswedstrijd tegen DSOV. De wedstrijd begint om 12.50 uur.

Diemer IJsclub start met lessen

DIEMEN - De Diemer IJsclub begint met het schaatsseizoen. Dat betekent ook dat de schaatslessen binnenkort weer van start gaan.

De schaatslessen voor de jeugd beginnen op vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober. Jonge schaatsers krijgen elke vrijdagmiddag van 17.00 tot 18.00 uur les op de baan. Vanaf 17 oktober zijn er elke zaterdag van 9.15 tot 10.15 uur lessen voor de allerkleinsten in de Jaap Edenhal en van 9.30 tot 10.10 uur zijn er lessen voor de jeugd op de buitenbaan. De lessen voor volwassenen starten op maandag 19 oktober en worden elke maandag van 19.30 tot 20.30 uur gegeven.

Deelnemers voor het jeugdschaatsen kunnen zich aanmelden bij Jan Poster, e-mail: jeugdschaatsen@diemerijsclub.nl. Voor meer informatie over de activiteiten van de vereniging kan de website van de Diemer IJsclub worden bezocht: www.diemerijsclub.nl.

DKV Victoria wacht nog op eerste zege in competitie

DIEMEN - DKV Victoria is er nog steeds niet in geslaagd om een competitiewedstrijd winnend af te sluiten. De korfballers uit Diemen speelden in de uitwedstrijd tegen Furore gelijk: 13-13.

DKV Victoria begon goed aan de wedstrijd. De bezoekers openden de score en wisten een gat te slaan van meestal twee, en soms drie punten.

Alles leek goed te gaan voor de ploeg uit Diemen. Maar na rust wist Furore door goed spel en een aantal fouten van DKV Victoria langszij te komen. Tien minuten voor het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter nam de thuisclub een voorsprong en leek DKV Victoria een nederlaag te moeten incasseren. Maar in de slotfase wisten de bezoekers een gelijkspel veilig te stellen.

Zondag ontvangt DKV Victoria Sporting West uit Amsterdam. De wedstrijd begint om 14.30 uur. Beide clubs zijn de competitie niet goed gestart en het belooft een spannend duel te worden. DKV Victoria zal er alles aan doen om de eerste zege te boeken.

Winst voor Smashing '72

DIEMEN - Terwijl het Nederlands damesteam afgelopen zaterdag een succesvolle halve finale om het Europees Kampioenschap tegen Turkije speelde, gingen de dames van volleybalvereniging Smashing '72 op bezoek bij Keistad in Amersfoort. In een spannende vijfsetter won Smashing met 2-3.

In de eerste set bleek meteen dat beide teams erg aan elkaar waren gewaagd. Smashing slaagde erin de eerste set te winnen (22-25). In de tweede set betaalde Keistad met gelijke munt terug (25-22). Ook de derde set wist de thuisploeg nog te winnen (25-23). Met een 2-1 achterstand toonden de Diemense dames van trainer / coach Jeroen van der Hulst, net als vorige week, opnieuw veerkracht door de vierde set overtuigend te winnen met 21-25. In de vijfde tie-breakset liep Smashing na de veldwissel uit om de set- en wedstrijdwinst te pakken (11-15).

15 / 16

Pesten, of pestverleden een probleem? Kijk op
www.posicom.nl voor hulp.

Vlooienmarkt Amstelveen 10&11 okt. De Emergohal, 160 kramen 2e hands. Kraam 2 dagen € 45,- DonEvents.nl 0294-237320

Diemen, 11 oktober 2015
Bep & Charles v. den Berg
50 jaar getrouwd

Proficiat en fijne dag
Linda, Gitta en Marc
(+ kids en vele andere)

Contant geld voor uw oude fiets Kroonenberg 2Wielers koopt uw oude fiets. Inbreng iedere donderdag tussen 14-17.00 uur. Legitimatie verplicht, geen mountain-,
kinder- en derailleurfietsen.
Ouddiemerlaan 219
020-7372940

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595