DiemerNieuws

13 juli 2017

DiemerNieuws 13 juli 2017


Gemeenteraad wil windenergie

DIEMEN De gemeenteraad heeft unaniem een motie aangenomen die het mogelijk moet maken dat er in de toekomst windturbines kunnen worden geplaatst in het buitengebied van Diemen.

De gemeente heeft samen met de regio Amstelland & Meerlanden de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. De gemeente wil dit onder meer realiseren door het plaatsen van windturbines. Maar provinciaal beleid maakt het niet mogelijk om die in Diemen te plaatsen. De gemeenteraad stelt dat opwekking van energie door middel van windenergie de meest rendabele wijze is om duurzame energie op te wekken en dat het plaatsen van windturbines een belangrijke bijdrage kan leveren aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstelling.

De gemeenteraad heeft op 8 juli de Milieunotitie 2016-2019 vastgesteld. Daarin is aangegeven dat de gemeente zal blijven lobbyen voor het opheffen van het provinciale verbod.

Nu de motie is aangenomen gaat de gemeente er op korte termijn bij de provincie Noord-Holland op aandringen om de regels te veranderen. De leden van de fracties in de gemeenteraad gaan dit overigens ook doen bij hun partijleden die deel uitmaken van het dagelijks bestuur van de provincie Noord-Holland. Dit geldt ook voor de leden van het college van B en W.

Jeroen Klaasse lijsttrekker D66

DIEMEN Wethouder Jeroen Klaasse is lijsttrekker van D66 voor de gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart 2018 worden gehouden.

De leden van D66 in Diemen kozen hem maandagavond tijdens de algemene ledenvergadering van de partij in Theater de Omval unaniem als lijsttrekker.

Jeroen Klaasse: 'Ik zie ernaar uit om me ook tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hard te maken voor een sterk Diemen, waarin de verbinding centraal staat en we ons focussen op duurzaamheid, onderwijs en een sterk verenigingsleven. Ik ben blij dat de leden mij weer het vertrouwen hebben geschonken om als lijsttrekker het D66-geluid richting de verkiezingen uit te dragen." Jeroen Klaasse was raadslid voor D66 van 2010 tot 2014 en is sinds 2014 wethouder. De rest van de voorkeurslijst voor de kandidatenlijst van D66 ligt nu voor aan de leden.

Bergwijkdreef is maanden afgesloten

DIEMEN De Bergwijkdreef in Diemen-Zuid wordt verlaagd. De weg is van maandag 17 juli tot en met 1 september afgesloten voor het verkeer.

Het verlagen van de Bergwijkdreef is noodzakelijk voor het verder inrichten van de nieuwbouwwijk Holland Park. Het werk wordt in fasen uitgevoerd. Tijdens fase 1 wordt het eerste deel van de Bergwijkdreef verlaagd vanaf de Dalsteindreef tot aan de afrit bij Eekholt. Er zijn omleidingsroutes ingesteld. Voor (brom)fietsers geldt dat zij langs het Roerdompad kunnen rijden. Hier wordt een tijdelijk fietspad aangelegd. Voor zowel het autoverkeer als ook de buslijnen 44 en 757 is een omleidingsroute ingesteld. Deze route loopt via de Gooiseweg. De omleidingsroute wordt via borden aangegeven.

Barbecue in tuin van kerk de Ontmoeting

Het was druk tijdens de barbecue. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN - De Protestantse Gemeente Diemen heeft samen met de Evangelische Gemeente Diemen een barbecue gehouden in de tuin van de kerk de Ontmoeting. De barbecue vond zaterdag plaats en werd gehouden in het kader van de afsluiting van het kerkseizoen. Er waren 150 mensen aanwezig. De sfeer was goed.

Nieuwbouw

Foto: Architectenbureau Hoogeveen uit Amstelveen.

Op de plek waar vroeger het postkantoor stond, komen tien eengezinswoningen met daarachter parkeerplaatsen.

3

Schapen voor de katholieke school

Vroeger, heel vroeger, we moeten dik 150 jaar terug, was er in Diemen maar één klein dorpsschooltje met openbaar onderwijs. Het gebouwtje aan de Ouderkerkerlaan uit 1838 werd in 1884 vervangen door een nieuw gebouw met vijf klassen waar later nog eens twee lokalen werden bijgebouwd. Er was nog geen leerplicht waardoor veel kinderen niet verder kwamen dan een beperkt aantal jaren onderwijs. Na hun tiende jaar waren de kinderen vaak nodig in het bedrijf van hun ouders. Hoewel er al in 1889 een politieverordening was dat het verboden was kinderen onder de 12 jaar veldarbeid te laten verrichten tijdens schooluren, was het verzuim in de hooitijd groot. Van de 62 kinderen die in 1892 het schooltje in Diemen verlieten, hadden er slechts 11 volledig onderwijs genoten.

Het bijzonder onderwijs kwam er in Diemen pas laat. In 1907 een protestantse school en pas in 1924 de katholieke Sint-Petrusschool. Pikant detail is dat bij de financiering van de Petrusschool de zogenaamde "schoolschapen" een rol speelden. Deze schapen werden na aankoop door katholieke boeren verzorgd om na enige tijd met winst te worden doorverkocht. Deze winst was bedoeld om de bouw van de school te ondersteunen.

Weerbericht

Eerst wisselvallig en vrij koel, vanaf zondag warmer

Het weerbeeld wordt enkele dagen bepaald door een westelijke stroming. Een meetrekkend lagedrukgebied bracht woensdag op veel plaatsen regen. Donderdag passeert een zone van hoge luchtdruk. Het blijft dan overwegend droog. Vrijdag passeert een front met enkele buien. Nadien breidt een uitloper van het Azorenhoog zich geleidelijk over onze omgeving uit.

Vrijdag + het weekeinde

Vrijdag neemt de bewolking snel toe gevolgd door regen. Later op dag klaart het geleidelijk op. Er waait een voelbare westenwind. Het wordt 18 à 19 graden. In het weekeinde wordt een mengelmoes van zon en wolken verwacht. De neerslagkans neemt af maar zowel zaterdag als zondag is nog een bui mogelijk. Er waait een matige wind tussen west en zuidwest. Zaterdag is het met 19 à 20 graden nog vrij koel. Zondag loopt het kwik op naar circa 23 graden.

Trend na het weekeinde

Rond het Noordzeegebied blijft de luchtdruk hoog. Maandag valt lokaal een bui maar vanaf dinsdag tot eind van de week is de kans op droog weer vrij groot. De zon doet goede zaken met een maximum rond 23 à 24 graden. Dat is gelijk aan het langjarig gemiddelde voor juli.

Weetje

Tot dusver werd het in deze juli op 3 dagen 25 graden of meer (= zomerse dagen). Gemiddeld ofwel normaal komen er in juli 9 zomerse dagen voor. Recordhouder is juli 2006 met 27 zomerse dagen, waarvan op 12 dagen 30 graden of meer (= tropische dagen). Nadien was juli wat minder extreem, maar alleen in 2000 en 2011 kwamen in juli geen zomerse dagen voor.

Zomertennis bij TVDZ

Jongeren tennissen bij TVDZ. Foto: TVDZ

DIEMEN Bij tennisvereniging TVDZ kan er in juli en augustus onbeperkt worden getennist voor 30 euro. De zomertenniskaart is te koop in het clubgebouw van TVDZ op Sportpark De Diemen.

De accommodatie van TVDZ bestaat uit een clubgebouw en zes tennisbanen van kunstgras waarop het hele jaar kan worden gespeeld, behalve wanneer er sneeuw ligt of het stevig vriest. De tennisbanen kunnen worden verlicht. Er worden diverse toernooien gehouden, zoals het Snerttoernooi, het Oranje-toernooi, het ouder-kindtoernooi en het mixed-dubbeltoernooi. Leden kunnen ook tennisles krijgen.

Politie houdt man aan tijdens ontruiming hennepplantage

DIEMEN De politie heeft maandagochtend een grote hennepplantage ontruimd in een bedrijfspand aan de Venserweg in Diemen. Eén persoon is aangehouden.

De hennepplantage was verdeeld in vier aparte ruimtes. In totaal zijn er meer dan 550 planten vernietigd. Ook alle apparatuur is door de politie in beslag genomen en vernietigd. De politie heeft een persoon aangehouden. Deze man had meerdere wapens bij zich. In samenwerking met de gemeente Diemen is het pand onmiddellijk afgesloten voor de duur van drie maanden.

Plan voor nieuwbouwproject in centrum gepresenteerd

Eengezinswoningen op Ouddiemerlaan en Wilhelminaplantsoen

In Theater de Omval is het plan voor het nieuwbouwproject op de hoek van de Ouddiemerlaan en het Wilhelminaplantsoen gepresenteerd.

Een impressie van het nieuwbouwproject. Foto: Architectenbureau Hoogeveen uit Amstelveen.

DIEMEN Op de plek waar vroeger het postkantoor stond, komen tien eengezinswoningen van drie en vier verdiepingen. Achter de woningen worden parkeerplaatsen aangelegd. Het parkeerterrein kan worden afgesloten. De prijzen van de woningen zijn nog niet bekend.

Did Vastgoedontwikkeling en Aalberts Bouw (samen Meestershof BV) hebben begin dit jaar de voormalige locatie van het postkantoor gekocht. De bedrijven werken in goed overleg met de gemeente aan een plan voor herontwikkeling van deze locatie.

Voormalig postkantoor

De plek waar vroeger het postkantoor stond. Foto: Oscar Borghardt

Veel senioren hebben een voorkeur voor appartementen

Een aantal jaren geleden werd door een andere projectontwikkelaar een ander plan voor woningbouw op deze plek gepresenteerd. Het ging hier om een nieuwbouwproject dat niet alleen het terrein van het voormalige postkantoor zou bevatten, maar ook de ruimte waarop de panden van makelaar Jan de Jager en de ABN Bank staan. Het ging om een appartementencomplex dat hoger en massiever zou worden dan het woningbouwproject dat nu is gepresenteerd. Dit plan is niet doorgegaan.
Er waren woensdagavond veel omwonenden op de inloopavond afgekomen. Veel van hen toonden zich tevreden dat het nieuwe plan niet uit hoogbouw bestaat en er mooi gaat uitzien. Maar er was ook enige teleurstelling dat het nieuwbouwproject geen appartementen zal bevatten. Er is met name onder senioren veel behoefte aan appartementen in het centrum van Diemen.

Start bouw

Als de procedures volgens plan verlopen (afwijkingsbesluit bestemmingsplan en het verstrekken van de omgevingsvergunning, etcetera) zal de bouw van het nieuwbouwcomplex in het tweede kwartaal van 2018 van start gaan.

Gemeentedag in een nieuw jasje

DIEMEN De gemeentedag die op zaterdag 9 september wordt gehouden krijgt een ander karakter.

Het plein voor het gemeentehuis wordt die dag een gezellige, bruisende plek om te ontmoeten, contact te maken en te verbinden. In een decor van een open en gezellig dorpscafé organiseert de gemeente die dag veel activiteiten. Een van die activiteiten is 'Heel Diemen bakt'. De gemeente hoopt dat ook inwoners van Diemen met initiatieven komen. De gemeente denkt hierbij aan activiteiten als de 'Diemense PubQuiz' en een Open Podium waar inwoners hun verhaal kunnen doen of een optreden kunnen verzorgen.

Op zoek naar stellingen

Voor een van de activiteiten is de gemeente op zoek naar stellingen waarover inwoners met raadsleden in discussie kunnen gaan. Denk daarbij aan onderwerpen die in de Diemense gemeenschap spelen. Bijvoorbeeld: 'Ik zie in Diemen liever bomen dan parkeerplaatsen' of 'Het is goed dat er in Diemen steeds meer evenementen worden georganiseerd'. Mensen kunnen stellingen sturen naar ties.rohof@diemen.nl. Inwoners van Diemen die willen meedoen aan 'Heel Diemen bakt' en de lekkerste taart van Diemen willen bakken kunnen zich aanmelden bij l.scherpenzeel@diemen.nl.

Aanmelden onder-scheidingen vrijwilligers

DIEMEN De gemeenteraad reikt op vrijdagavond 24 november de vrijwilligersonderscheidingen 2017 uit.

Kandidaten kunnen tot 15 oktober 2017 worden aangemeld. Dit kan via de website www.diemen.nl. Ook kunnen aanmeldingsformulieren worden opgehaald bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Ook jongeren die misschien nog niet zo heel lang vrijwilliger zijn, komen in aanmerking voor de vrijwilligersonderscheiding.

Jury

Een werkgroep uit de gemeenteraad die bestaat uit Janneke de Graaff-Nijssen (CDA), Jeannette Pietersen (D66), Sylvia Raveling (Partij van de Ouderen) en Rob Verheuvel (PvdA) vormt dit jaar de jury en zal zich buigen over de aanmeldingen.

Jongeren brengen bezoek aan bedrijven en organisaties

De deelnemers van Dream Job.

DIEMEN Jongeren die hebben deelgenomen aan het project Dream Job van Stichting Welzijn Diemen hebben onlangs een presentatie gegeven aan ouders, vrijwilligers en andere genodigden.

In het project Dream Job bezochten leerlingen van de eerste klas van het voortgezet onderwijs elke laatste zondag van de maand een bedrijf of organisatie om kennis te maken met een ander beroep. Er werd verzameld in een buurthuis om samen te ontbijten en vragen voor te bereiden. Tijdens de voorbereiding kwamen ook verschillende vaardigheden aan de orde zoals presenteren, samenwerken en discussiëren. Daarna gingen de deelnemers op stap.

Voorbeelden van bezoeken zijn de Koninklijke Marine in Den Helder, een advocatenbureau en het hoofdkantoor van GVB. De jongeren gingen in gesprek met professionals en kregen ook dikwijls een rondleiding. Na afloop gingen de deelnemers terug naar het buurthuis om te evalueren en samen te koken.

Activiteiten in het Noorderlicht

DIEMEN In wijkcentrum het Noorderlicht vinden tot en met 28 augustus elke maandag en donderdag diverse activiteiten plaats die in het teken staan van het thema 'vakantie'.

De activiteiten worden georganiseerd door werknemers en vrijwilligers van de Stichting Welzijn Diemen. Iedere donderdag kunnen belangstellenden tussen 10.00 en 14.00 uur spelletjes komen spelen en lekker lunchen. De kosten bedragen twee euro per keer.

De activiteiten op maandag vinden tussen 12.00 en 16.00 uur plaats en kosten 3,50 euro per keer.

Programma

Programma voor de maandagen in juli.
- 17 juli: Ik hou van Holland. Na het pannenkoekenfestijn nemen Gea en Harry Zuiderent de aanwezigen mee op een reis door Nederland. Tijdens hun lezing laten ze zien hoe mooi ons land is. Ook zorgt dj Wil op deze dag voor gezellige Hollandse muziek. Prijs is inclusief pannenkoeken, lezing, hapje en drankje.
- 24 juli: Zomers geluk. Na de lunch laten Henny en Chantal de balletjes weer rollen tijdens een spannende bingo. Prijs is inclusief lunch, bingokaartjes, hapje en drankje.
- 31 juli: Franse middag. Na de Franse lunch staat er jeu de boules op het programma. Iedereen kan deze balsport spelen. Prijs is inclusief lunch, hapje en drankje.

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Cora Verhoef, telefoonnummer: 06-55022938.

Ad Jansen

Diemenaar sinds 1969,
vrijwilliger bij diverse organisaties in Diemen

Foto: Trudy Kroese

Waar ben je vrijwilliger?
"Onder meer de rooms-katholieke parochie Sint Petrus' Banden en De Zonnebloem. Ik vind De Zonnebloem een fantastische organisatie."

Hobby's?
"Reizen, lezen, kunst en mooie muziek. Ik houd erg van Gregoriaanse kerkmuziek. Bijvoorbeeld muziek van de benedictijner monniken van de abdij Solesmes in Frankrijk. Daar is Wim Sonneveld gedoopt. Daar was pas nog een programma over op de televisie."

Favoriete vakantieland?
"Duitsland. Ik ben vroeger leraar geweest op de Sint-Petrsusschool en daarna leraar Duits op de middelbare school. Ik heb veel met Duitsland. Ik ben onlangs met mijn broer bij vrienden in Thüringen in Duitsland geweest. Een zoon van die vrienden opende een bierbrouwerij."

Waar ga je uit?
"Ik ben pas met onze voormalige buurvrouw bij De Avonden in de Watergraafsmeer geweest. Wij hebben daar heerlijk gegeten. Verder kom ik graag in cafés in Diemen, met name café 't Pandje en café Mell. Dat voelt vertrouwd. Voor veel mensen ben ik nog altijd de voormalige meester van de Sint-Petrusschool. Dat vind ik overigens wel leuk."

De leukste plek in Diemen?
"Het stuk van Diemen tussen de bruggen. Daar staat ook de Sint Petrus' Banden. De kerk is een karakteristiek gebouw. Ook veel mensen die niet gelovig zijn vinden de kerk mooi."

Wat kan er beter?
"Het parkeerbeleid. Mijn broer heeft een invalidenkaart en kan in Amsterdam overal gratis parkeren. Dat is in Diemen niet het geval."

Kaartverkoop Kinder-zomerspelen

DIEMEN De Kinderzomerspelen vinden dit jaar plaats van 24 juli tot en met 11 augustus. De kaartverkoop gaat volgende week van start.

In Sportcentrum Wethouder F.B. Duran in Diemen-Zuid kunnen op woensdag 19 en donderdag 20 juli van 14.00 tot 17.00 uur weekkaarten en kaarten voor de twee uitstapjes worden gekocht. Op woensdag 26 juli is er een uitstapje naar Linnaeushof in Bennebroek en op woensdag 2 augustus een uitstapje naar KidZcity in Utrecht. Er zijn op die twee woensdagen geen Kinderzomerspelen in het sportcentrum.

Iza Belt wint prijsvraag

Linda Scherpenzeel, Isa Belt en Rutger van Stappershoef. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Iza Belt (7) heeft de prijsvraag van het Daarom Diemen Magazine gewonnen. Zij loste de rebus goed op.

De goede oplossing was: 'In Diemen woon je met plezier'. Iza mocht vorige week dinsdag haar prijs in ontvangst nemen uit handen van Linda Scherpenzeel en Rutger van Stappershoef van Daarom Diemen. De prijs bestond uit het Daarom Diemen verrassingspakket en bevatte onder meer vrijkaarten.

Gemeenteraad praat met jongerenraad en kinderraad

Foto: Trudy Kroese

DIEMEN De gemeenteraad, jongerenraad en kinderraad hebben vorige week donderdag een bijeenkomst gehouden. De kinderen en jongeren spraken met gemeenteraadsleden over zaken als wonen, onderwijs, veiligheid, sport en verkeer. De reacties hebben geleid tot een frisse kijk van raadsleden op bepaalde onderwerpen. Er was ook tijd om van pizza te genieten.

Piërlôt: Onrust onder hondenbezitters

Staatssecretaris besluit dat honden van 21 rassen cursus moeten volgen

Guus Piërlôt (midden) leidt een cursus van Hondensportvereniging Diemen. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Guus Piërlôt maakt zich zorgen over de gevolgen van het besluit van staatssecretaris van Economische Zaken Van Dam om met ingang van 1 januari 2018 de eigenaren van honden van 21 rassen met een hoog risico bijtgedrag een verplichte cursus te laten volgen.

Piërlôt is oprichter en voorzitter van Hondensportvereniging Diemen (HSVD). "De eigenaren van 21 rassen moeten met ingang van 1 januari 2018 een speciale gedragscursus volgen die is ontwikkeld door de Universiteit van Wageningen. Een uitzondering wordt gemaakt voor honden van die 21 rassen die een stamboom hebben."

Hij wijst erop dat het besluit van de staatssecretaris voor onrust onder en vragen van diverse bezitters van honden heeft gezorgd. "Dat kan ik mij goed voorstellen. Ik zou graag willen weten wat die cursus exact gaat inhouden en wie bevoegd zijn om die cursus te geven. Ik ben van mening dat die alleen mag worden gegeven door ervaren hondengedragsdeskundigen. Ik ben zelf gediplomeerd keurmeester gedragsbepaling voor honden."

Hij vindt de lijst met 21 rassen van honden die is gepubliceerd discutabel. "Ik kan zonder moeite nog vijf rassen van honden opnoemen die wat mij betreft in aanmerking komen voor de cursus. In principe alle honden die gefokt zijn met het doel om te vechten."

Piërlöt vreest dat mensen die honden trainen vanaf 1 januari geconfronteerd worden met eigenaren van honden die zij liever niet binnen hun vereniging hebben. "Een aantal bezitters van honden die tot die 21 rassen behoren, gebruiken hun hond om indruk te maken op anderen. Dat geldt uiteraard niet voor de meeste bezitters van die honden. Dat zijn geen mensen die je er graag bij wilt hebben. Er is mij bijvoorbeeld wel eens gevraagd om tegen betaling een diploma van een hondencursus te verstrekken. Nou, dat doe ik dus nooit."

Muzikale afsluiting van het seizoen in theater De Omval, maandag 17 juli.

zondag 16 juli

Kerkdienst

De Ontmoeting 10:00 uur

Voorganger Drs E.E. Aarsen - Schiering uit Amsterdam.

Viering

Sint Petrus' Bandenkerk 10:30 uur

Woord- en Communieviering met Allegriakoor. Voorganger is Mw. J. Kronenberg.

Bingo

Huis van de Buurt 't Kruidvat 13:30 uur

Gezellige prijzenbingo van 13:30 tot 17:00 uur. Een boekje voor 5 rondes kost €7,50. Halve boekjes zijn ook verkrijgbaar. Meer informatie: 06-19776374.

maandag 17 juli

Zomeractiviteiten

Wijkcentrum het Noorderlicht 12:00 uur

Thema 'Ik hou van Holland'. Pannenkoekenfestijn, lezing van Gea en Harry Zuiderent met een reis door Nederland. Dj Wil verzorgt gezellige Hollandse muziek. Prijs € 3,50, inclusief pannenkoeken, hapje en drankje. Aanmelden: Cora Verhoef, 06-55022938.

Muzikale afsluiting

Theater De Omval 20:00 uur

Diemer Harmonie sluit het seizoen af met een optreden, samen met twee verenigingen die eveneens op maandagavond in dit theater repeteren: Het Diemer Orkestje en Voice Female. Afgesloten wordt met een gezellige meezinger.

woensdag 19 juli

Voorlezen en knutselen

OBA Diemen 15:00 uur

Voor peuters en kleuters worden er verschillende mooie prentenboeken voorgelezen. Daarna is het knutselen of kleuren naar het onderwerp van een boek.

woensdag 19 juli
en donderdag 20 juli

Kaartverkoop
Kinderzomerspelen

Sportcentrum F.B. Duran
14:00 uur

De Kinderzomerspelen beginnen op 24 juli. Beide dagen kunnen tussen 14.00 en 17.00 uur vast weekkaarten en kaarten voor de twee uitstapjes worden gekocht.

donderdag 20 juli

Zomeractiviteiten

Wijkcentrum het Noorderlicht 10:00 uur

Iedere donderdag kunnen belangstellenden deze zomer tussen 10.00 en 14.00 uur spelletjes komen spelen en lekker lunchen. De kosten bedragen €2,- per keer. Aanmelden: Cora Verhoef, 06-55022938.

Financieel Café

OBA Diemen 14:00 uur

Voor hulp bij het aanvragen van DigiD, inschrijven en reageren bij Woningnet, uitprinten van officiële documenten, het invullen van digitale formulieren en doorverwijzen naar andere hulpverlenende organisaties. 14.00-16.00 uur.

vrijdag 21 juli

Lezing klassieke muziek

Bibliotheek Diemen 10:00 uur

Klassieke muziek voor iedereen. Het vioolconcert in D grt.t. van Ludwig van Beethoven, lezing door W. Strootman. Toegang gratis voor OBA leden, € 5,- voor niet-leden. Reserveren gewenst, tel: 020- 6902353.

Discozwemmen

Sportcentrum F.B. Duran
19:30 uur

Discozwemmen voor kinderen tot en met 14 jaar.

zondag 23 juli

Kerkdienst

De Ontmoeting 10:00 uur

Voorganger Ds L. Wieringa uit Amsterdam.

Viering

Sint Petrus' Bandenkerk 10:30 uur

Eucharistieviering met samenzang. Voorganger is Pastor A. Tönis.

woensdag 26 juli

Bingomiddag

Zorgcentrum De Diem 14:15 uur

Aanvang 14.30 uur, de zaal is open v.a.14.15 uur. Deelnemen kost €2,50, voor bewoners €1,50.

En verder

Expositie

Zorgcentrum Berkenstede

Schilderijen van Henny Gertenaar. Dagelijks geopend van 9:00 tot 20:00 uur

Toekomst Spoorzicht is van groot belang voor plannen van gemeente

Kadernota toont ambities van gemeente

De gemeenteraad heeft donderdag de kadernota 2018-2021 aangenomen. Alle fracties stemden voor.

Gaat de busbaan open voor auto's? Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Met de kadernota geeft het college van B en W inzicht in de financiële ontwikkelingen in het meerjarenperspectief. Op basis van deze ontwikkelingen kan de gemeenteraad richting geven aan de begroting voor de komende vier jaar.

Onderzoek naar verkeersstructuur in Diemen-Zuid

In de kadernota staan veel voorstellen voor investeringen. Het meest in het oog springend zijn de plannen om sociale woningen en betaalbare woningen te bouwen, de bouw van een basisschool in de wijk Holland Park en de bouw van een tweede sporthal. Ook is in de kadernota ingegaan op een aantal investeringen die pas na 2021 in de planning staan. Het betreft hier de aanleg van hockeyvelden, de eventuele bouw van een middelbare school en de keuze tussen renovatie of nieuwbouw van het zwembad in Sportcentrum Wethouder F.B. Duran. De bouw van betaalbare woningen is een onderwerp dat alle fracties in de gemeenteraad bezighoudt. Aan het begin van Plantage De Sniep komen 100 sociale huurwoningen. Het betreft hier het gebied waar de keerlus van lijn 9 ligt. Die keerlus wordt ruimer, zodat er plek komt voor woningbouw. Het college van B en W heeft de ambitie om meer sociale huurwoningen en betaalbare huurwoningen te bouwen. Het gaat om 1.000 woningen. Een mogelijke locatie is park Spoorzicht. De plek waar vroeger SV Diemen en honkbalvereniging Giants een accommodatie hadden, is de laatste twintig jaar veranderd in een natuurgebied, dat door veel liefhebbers wordt bezocht.

Spoorzicht was vroeger een sportpark. Foto: Historische Kring Diemen

De gemeenteraad heeft tijdens de behandeling van de begroting 2016 een motie aangenomen die het college van B en W opdraagt om een integrale gebiedsvisie voor Spoorzicht te ontwikkelen. Dit is nog steeds niet gebeurd. De fracties van de VVD en D66 hebben het college verzocht om nog voor het einde van het jaar met dit stuk te komen. Een dergelijke visie in van belang, omdat pas daarna besluiten kunnen worden genomen over de invulling van Spoorzicht. Wethouder Scholten heeft beloofd nog voor het einde van het jaar met een stuk te komen waarin alle opties voor Spoorzicht zullen worden opgenomen. Voor 2018 staat de visievorming Diemen-Zuid op het programma. Het onderzoek naar de gewenste verkeersstructuur (dit jaar) en de besluitvorming over al dan niet openstellen van de busbaan zijn hiervoor belangrijke ingrediënten. Het plan van aanpak voor deze visievorming is opgesteld en met de gemeenteraad gedeeld. Bij de visievorming Diemen-Zuid speelt ook ideevorming over het aanpassen van de directe omgeving (met name het voorplein) van het station Diemen-Zuid een belangrijke rol.

'Waterpolo in Schotland is pittig'

Waterpoloster Suzanne Portegijs speelde aantal duels voor Schotse club

Suzanne Portegijs in actie voor De Meeuwen.

DIEMEN Suzanne Portegijs is speelster van het eerste dames-waterpoloteam van De Meeuwen. De afgelopen maanden verbleef zij voor studie in de Schotse hoofdstad Edinburgh. Zij speelde daar een aantal duels voor de club Warrender.

Suzanne: "Ik was van 18 maart tot en met 30 juni in Edinburgh om daar aan de universiteit te werken aan mijn scriptie voor mijn master gezondheidswetenschappen. Ik studeer aan de VU in Amsterdam."

Suzanne meldde zich aan bij de waterpoloclub Warrender in Edinburgh. "Warrender is een van de drie clubs in Edinburgh. Waterpolo is in Schotland een kleine sport. Voetbal en rugby zijn de populairste sporten. In Schotland zijn weinig waterpoloverenigingen en er is geen aansprekende competitie. De sport moet het vooral hebben van interlands tegen Engeland. Een aantal speelsters van het team van Warrender komt uit voor het Schotse nationale team."

Suzanne trainde elke maandagavond met Warrender en speelde een aantal vriendschappelijk wedstrijden met die vereniging. "Er zijn wel verschillen met het waterpolo in Nederland. Het is vrij pittig, maar ook sportief. Na afloop van een wedstrijd kwamen de tegenstanders altijd even naar ons toe om complimenten te maken. Verder wordt er vooral op de counter gespeeld en was de bal altijd vrij zacht. Daardoor kun je goed 'tateren'. Dat is de bal via het water laten opspringen." Suzanne heeft het goed naar haar zin gehad bij Warrender. "Toen ik voor het eerst bij de club kwam reageerden de mensen heel enthousiast. De sfeer was ook goed. Na afloop van de trainingen en wedstrijden werd er altijd bier gedronken, halve liters." Sinds zij is teruggekeerd onderhoudt zij contact met een aantal speelsters. "Het team van Warrender doet volgend jaar mee aan een toernooi in Amsterdam. Ik ga dan met Warrender meespelen."

SV Diemen treft aantal bekende clubs in competitie

SV Diemen speelt opnieuw tegen SV Ouderkerk. Foto: Trudy Kroese

DIEMEN Het eerste zondagteam van SV Diemen komt in het seizoen 2017-2018 uit in de derde klasse C.

De ploeg van trainer Gerrie Breugem treft de volgende tegenstanders: Alliance 22, Bloemendaal, Kennemers, SV Ouderkerk, Roda '23, Schoten, SDZ, Spaarnwoude, Sporting Martinus, United/DAVO, VVH Velserboek, Wijk aan Zee en ZSGO/WMS.

SV Diemen speelt in het komende seizoen tegen een aantal ploegen die het de afgelopen voetbaljaargang ook al trof. Het betreft Bloemendaal, SV Ouderkerk, Roda '23, Schoten, Sporting Martinus en VVH Velserbroek.

Het wordt het vierde seizoen in successie dat SV Diemen tegen SV Ouderkerk speelt. In het seizoen 2014-2015 streden SV Diemen en SV Ouderkerk samen om de titel in de vierde klasse. Er was zelfs een beslissingswedstrijd nodig, die op het terrein van Roda '23 in Bovenkerk werd gespeeld. SV Diemen won die wedstrijd met 1-0. SV Ouderkerk promoveerde via de nacompetitie eveneens naar de derde klasse.